1 Timoteju

1 2 3 4 5 6


Poglavlje 1

1 Pavao, apostol Krista Isusa po nalogu Boga, Spasitelja našega, i Krista Isusa, nade naše,
2 Timoteju, pravomu sinu u vjeri: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista Isusa, Gospodina našega!
3 Kao što sam te zamolio kad sam odlazio u Makedoniju, ostani u Efezu da zapovijediš nekima neka ne naučavaju drugih nauka
4 i neka se ne zanose beskrajnim bajkama i rodoslovljima, koja više pogoduju rasprama negoli rasporedbi Božjoj po vjeri.
5 Svrha je te zapovijedi ljubav iz čista srca, dobre savjesti i vjere neprijetvorne.
6 To su neki promašili i zastranili u praznorječje;
7 htjeli bi biti učitelji Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde.
8 A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,
9 svjestan toga da je Zakon tu ne za pravednika nego za bezakonike i nepokornike, nepobožnike i grešnike, bezbožnike i svetogrdnike, ocoubojice i materoubojice, koljače,
10 bludnike, muškoložnike, trgovce ljudima, varalice, krivokletnike, i ima li još što protivno zdravom nauku -
11 po evanđelju Slave blaženoga Boga koje je meni povjereno.
12 Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu - Kristu Isusu, Gospodinu našemu - jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene
13 koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri.
14 I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu.
15 Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja.
16 A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni.
17 A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
18 Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima nekoć nad tobom izrečenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti
19 imajući vjeru i dobru savjest, koju su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere.
20 Među njima je Himenej i Aleksandar, koje sam predao Sotoni da nauče ne huliti.
Poglavlje 2

1 Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude,
2 za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti.
3 To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,
4 koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.
5 Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek - Krist Isus,
6 koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo,
7 za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - učiteljem naroda u vjeri i istini.
8 Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre;
9 isto tako žene - u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom,
10 nego - dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost.
11 Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću.
12 Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru.
13 Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva;
14 i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, učinila prekršaj.
15 A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.
Poglavlje 3

1 Vjerodostojna je riječ: teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi.
2 Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati,
3 ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac;
4 da svojom kućom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću -
5 a ne zna li netko svojom kućom upravljati, kako će se brinuti za Crkvu Božju? -
6 ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu.
7 A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku đavlovu.
8 Ðakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolični, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku -
9 imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti.
10 I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu.
11 Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu.
12 đakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama.
13 Jer oni koji dobro obavljaju službu, stječu častan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu.
14 Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi,
15 a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.
16 Da, po sveopćem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđela, propovijedan među narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.
Poglavlje 4

1 Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.
2 A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti
3 koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.
4 Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću
5 jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.
6 To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.
7 Svjetovne pak i bablje priče odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti!
8 Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život - sadašnji i budući.
9 Vjerodostojna je to riječ i vrijedna da se posve prihvati.
10 Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika.
11 Zapovijedaj to i naučavaj!
12 Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.
13 Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju.
14 Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva.
15 Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima očit.
16 Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju.
Poglavlje 5

1 Na starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj kao oca, mladiće kao braću,
2 starice kao majke, djevojke kao sestre - u svoj čistoći.
3 Udovice poštuj - one koje su zaista udovice.
4 Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju očitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraćati roditeljima jer to je ugodno Bogu.
5 A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noć i dan;
6 ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je već umrla.
7 I to naglašuj da budu besprijekorne.
8 Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika.
9 U popis neka se unosi udovica ne mlađa od šezdeset godina, jednog muža žena,
10 koja ima svjedočanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posvećivala.
11 Mlađe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoće se udati,
12 pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost.
13 A uz to se, obilazeći po kućama, nauče biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreći što ne bi smjele.
14 Hoću dakle da se mlađe udaju, djecu rađaju, da budu kućevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrđivanje.
15 Jer već su neke zastranile za Sotonom.
16 Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne opterećuje Crkva, da uzmogne pomoći onima koje su zaista udovice.
17 Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke časti, ponajpače oni koji se trude oko Riječi i poučavanja.
18 Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaće svoje.
19 Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka.
20 One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha!
21 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anđelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne činiš po naklonosti.
22 Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuđih grijeha! Sebe čistim čuvaj!
23 Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i čestih svojih slabosti.
24 Grijesi nekih ljudi očiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega.
25 Tako su i dobra djela očita, a bila i drukčija, ne mogu se sakriti.
Poglavlje 6

1 Koji su pod jarmom, robovi, neka svoje gospodare smatraju svake časti dostojnima da se ne bi pogrđivalo ime Božje i nauk.
2 A oni kojima su gospodari vjernici, neka ih ne cijene manje zato što su braća, nego neka im još više služe jer ti koji primaju njihovo dobročinstvo vjernici su i ljubljena braća. To naučavaj i preporučuj!
3 A tko drukčije naučava i ne prianja uza zdrave riječi, riječi Gospodina našega Isusa Krista, i nauk u skladu s pobožnošću,
4 nadut je, puka neznalica, samo boluje od raspra i rječoborstava, od kojih nastaje zavist, svađa, pogrde, zla sumnjičenja,
5 razračunavanja ljudi pokvarene pameti i lišenih istine, što pobožnost smatraju dobitkom.
6 Pa i jest dobitak velik pobožnost, zadovoljna onim što ima!
7 Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo!
8 Imamo li dakle hranu i odjeću, zadovoljimo se time.
9 Jer oni koji se hoće bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast.
10 Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.
11 A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću!
12 Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima!
13 Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo:
14 čuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista.
15 Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara,
16 koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
17 Onima koji su u sadašnjem svijetu bogati zapovijedaj neka ne budu bahati i neka se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve bogato daje na uživanje;
18 neka dobro čine, neka se bogate dobrim djelima, neka budu darežljivi, zajedničari -
19 prikupljajući sebi lijepu glavnicu za budućnost da osvoje onaj pravi život.
20 Timoteju, poklad čuvaj kloneći se svjetovnoga praznoglasja i proturječja nekog nazovispoznanja,
21 koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili. Milost s vama