اگر از يک دستگاه هوشمند اندرويد يا اپل استفاده میکنيد، لطفاً Bible App را دانلود کنيد که کتاب مقدس را به فارسی و 36 زبان ديگر بخوانيد و بشنويد:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes