Lìdài历代zhìshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 1

1 Yǎdāng亚当shēngsàiSàishēngnuóshì
2 nuóshìshēnggāinánGāinánshēnglièlièshēngliè
3 lièshēngnuònuòshēngshēngmài
4 màishēngnuóNuóshēngshǎnhán
5 deérzi儿子shìmièdàiwánshè
6 mièdeérzi儿子shìshíchuàngshìshízhāngsānjiéshì),tuójiā
7 wándeérzi儿子shìshāshīduōdānduōdānyǒuzuòluódānde)。
8 Hándeérzi儿子shìshímài西jiānán
9 shídeérzi儿子shì西féijiādeérzi儿子shìshìdedàn
10 shíshēngníngwéishìshàngyīngxióng英雄zhīshǒu
11 Mài西shēngrénrénrénrén
12 rénjiārénjiāfěituōrénCóngjiāfěituōchūlai出来deyǒufēishìrén
13 Jiānánshēngzhǎng生长西dùnyòushēng
14 rénrénjiārén
15 wèirénrén西rén
16 derénrénbìngrén
17 Shǎndeérzi儿子shìlánshùYàlán亚兰tiēshèshèchuàngshìshízhāngèrshísān二十三jiézuòshī)。
18 shēngshālā沙拉Shālā沙拉shēng
19 shēngleliǎngérzi儿子yīgè一个míngjiào名叫jiùshì就是fēndeyìsī意思),yīnwèi因为nàshí那时rénjiùfēndejūzhù居住dexiōngdì兄弟míngjiào名叫yuētān
20 Yuētānshēngshālièfēi
21 duōlán
22 shì
23 AfěiféiyuēZhèdōushìyuētāndeérzi儿子
24 Shǎnshēngshēngshālā沙拉
25 Shālā沙拉shēngshēngshēng
26 shēng西鹿西鹿shēngshēng
27 shēngYàbó亚伯lánYàbó亚伯lánjiùshì就是Yàbó亚伯hǎn
28 Yàbó亚伯hǎndeérzi儿子shìYǐsǎ以撒shí
29 shídeérzi儿子zàixiàmiàn在下面shídeZhǎngzǐ长子shìbàiyuēqícì其次shìbiéshān
30 shī
31 fēishīdeZhèdōushìshídeérzi儿子
32 Yàbó亚伯hǎndeqièsuǒshēngdeérzi儿子jiùshì就是xīnlányuēshāndàndiànshīshūYuēshāndeérzi儿子shìshìdedàn
33 diàndeérzi儿子shìnuòZhèdōushìdezǐsūn子孙
34 Yàbó亚伯hǎnshēngYǐsǎ以撒Yǐsǎ以撒deérzi儿子shìsǎoYǐsèliè以色列
35 sǎodeérzi儿子shìliúěrshīlán
36 deérzi儿子shìmànajiātǎntíng
37 Liúěrdeérzi儿子shìXièlā谢拉shā
38 西ěrdeérzi儿子shìluótānshuòbiàn便deshùnchádeshān
39 Luótāndeérzi儿子shìmànLuótāndemèishìtíng
40 Shuòdeérzi儿子shìwénxiáshìfēianánbiàn便deérzi儿子shì
41 deérzi儿子shìdeshùnDeshùndeérzi儿子shìlánshìbānlánlán
42 chádeérzi儿子shìhǎnfāngānDeshāndeérzi儿子shìYàlán亚兰
43 Yǐsèliè以色列rénwèiyǒujūnwángzhìlǐ治理zhīxiānzàidōngdezuòwángdezàixiàmiàn在下面yǒuěrdeérzi儿子tāde他的jīngchéngmíngjiào名叫tíng
44 leBōsī波斯rénXièlā谢拉deérzi儿子yuējiēxù接续zuòwáng
45 Yuēlemàndederénshānjiēxù接续zuòwáng
46 shānledeérzi儿子jiēxù接续zuòwángZhèjiùshì就是zàideshābàidiànréndetāde他的jīngchéngmíngjiào名叫wèide
47 leshìjiārénsāngjiēxù接续zuòwáng
48 Sānglebiānderénsǎoluójiēxù接续zuòwáng
49 Sǎoluóledeérzi儿子nánjiēxù接续zuòwáng
50 nánlejiēxù接续zuòwángTāde他的jīngchéngmíngjiào名叫tāde他的qīzi妻子míngjiào名叫biéshìdesūnnǚ孙女lièdenǚ’ér女儿
51 ledōngréndechángyǒutíngchángchángtiēcháng
52 chángchángnèncháng
53 chángmànchángbǐsà比萨cháng
54 diéchánglánchángZhèdōushìdōngréndechángPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Yǐsèliè以色列deérzi儿子shìliúbiàn便西miǎnwèiYóudà犹大sàjiā萨迦西lún
2 Dànyuēbiàn便mǐnjiādeshè
3 Yóudà犹大deérzi儿子shìěrénánshìzhèsānrénshìjiānánrénshūnǚ’ér女儿suǒshēngdeYóudà犹大deZhǎngzǐ长子ěrzàiYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiěYēhéhuá耶和华jiùshǐ使le
4 Yóudà犹大deérgěiYóudà犹大shēngFǎlèsī法勒斯Xièlā谢拉Yóudà犹大gòngyǒu共有érzi儿子
5 Fǎlèsī法勒斯deérzi儿子shìXīsīlún希斯仑
6 Xièlā谢拉deérzi儿子shìxīntànmàn),gòngrén
7 Jiādeérzi儿子shìgānzhègānzàidāngmièdeshàngfànlezuìliánléileYǐsèliè以色列rén
8 tàndeérzi儿子shì
9 Xīsīlún希斯仑suǒshēngdeérzi儿子shìmièlánbài
10 LánshēngshēngNáshùn拿顺Náshùn拿顺zuòYóudà犹大réndeshǒulǐng首领
11 Náshùn拿顺shēngSǎmén撒门Sǎmén撒门shēngBō’āsī波阿斯
12 Bō’āsī波阿斯shēngÉbèidé俄备得Ébèidé俄备得shēngYēxī耶西
13 Yēxī耶西shēngzhǎng生长sānshìshìshājiàněrshàngshíliù十六zhāngjiǔjié),
14 tǎndài
15 LiùaxiānDàwèi大卫
16 Tāmen他们dejiěmèi姐妹shìgāideérzi儿子shìshāiyuēhēigòngsānrén
17 gāishēngdefùqīn父亲shìshíréntiē
18 Xīsīlún希斯仑deérzi儿子jiāaluèwéiadeérzi儿子shìshèshuòdūn
19 Alejiāyòushēngleěr
20 ěrshēngshēngliè
21 Xīsīlún希斯仑zhèngliùshí六十suìlelièfùqīn父亲denǚ’ér女儿tóngfángdenǚ’ér女儿shēngle西
22 西shēngěr。睚Ěrzàilièdeyǒuèrshísān二十三chéng
23 Hòulái后来shùrénYàlán亚兰rénduóleěrdechéngbìngxiāngcūn乡村gòngliùshí六十Zhèdōushìlièfùqīn父亲zhīde
24 Xīsīlún希斯仑zàijiāhòutāde他的gěishēngleshīshīshìdefùqīn父亲
25 Xīsīlún希斯仑deZhǎngzǐ长子mièshēngzhǎng生长lányòushēngaliánaxiān
26 mièyòumíngjiào名叫shìanándemǔqīn母亲
27 mièZhǎngzǐ长子lándeérzi儿子shìmǐnjié
28 Anándeérzi儿子shìshāmǎiShāmǎideérzi儿子shìshù
29 shùdemíngjiào名叫háiháigěishēnglebàn
30 deérzi儿子shì西lièbiàn西lièleméiyǒu没有érzi儿子
31 biàndeérzi儿子shìshìshìdeérzi儿子shìshìshānShìshāndeérzi儿子shìlái
32 Shāmǎixiōngdì兄弟deérzi儿子shìtiēyuēdāntiēleméiyǒu没有érzi儿子
33 Yuēdāndeérzi儿子shìZhèdōushìmièdezǐsūn子孙
34 Shìshānméiyǒu没有érzi儿子zhǐyǒu只有nǚ’ér女儿Shìshānyǒuyīgè一个púrén仆人míngjiào名叫shìĀijí埃及rén
35 Shìshānjiāngnǚ’ér女儿gěilepúrén仆人wéigěishēngleYà Tài亚太
36 Yà Tài亚太shēngdāndānshēng
37 shēngshēngÉbèidé俄备得
38 Ébèidé俄备得shēngshēng
39 shēngshēng
40 shēng西mǎi西mǎishēngshālóng沙龙
41 Shālóng沙龙shēngjiājiāshēngshā
42 mièxiōngdì兄弟jiādeZhǎngzǐ长子shāshì西zhīshādeérzi儿子shìlúnzhī
43 lúndeérzi儿子shìkěnshì
44 Shìshēnghánshìyuēgānzhīkěnshēngshāmǎi
45 Shāmǎideérzi儿子shìyúnyúnshìzhī
46 Jiādeqièshēnglánjiāxièlánshēngjiāxiè
47 dàideérzi儿子shìjiànYuētǎn约坦shānshā
48 Jiādeqièjiāshēngshìbié
49 YòushēngmàizhīshāBǐyà比亚zhīshìJiādenǚ’ér女儿shì
50 Jiādezǐsūn子孙jiùshì就是tāde他的Zhǎngzǐ长子ěrdeérzi儿子zàixiàmiàn在下面lièlínzhīshuò
51 Bólìhéng伯利恒zhījiādezhī
52 lièlínzhīshuòdezǐsūn子孙shìluóyībàn一半rénrénrén)。
53 lièlíndezhūshìtiērénrénshūrénláirényòucóngzhèxie这些zhōngshēngchū生出suǒrénshítáorénlái
54 dezǐsūn子孙shìBólìhéng伯利恒réntuófǎrén法人绿yuērényībàn一半rénsuǒrén
55 zhùzhòngwénshìjiāderénshìrénrénZhèdōushìrénjiāzhīsuǒshēngdePark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dàwèi大卫zàilúnsuǒshēngdeérzi儿子zàixiàmiàn在下面Zhǎngzǐ长子ànnènshìlièrénnuǎnshēngdedànshìjiāréngāishēngde
2 Sānyāshālóng押沙龙shìshùwángmǎidenǚ’ér女儿jiāshēngdeduōshìshēngde
3 shìshìshēngdeLiùniànshìDàwèi大卫deGélā格拉shēngde
4 ZhèliùréndōushìDàwèi大卫zàilúnshēngdeDàwèi大卫zàilúnzuòwángniánlíngliùyuèzàilěngzuòwángsānshí三十sānnián三年
5 Dàwèi大卫zàilěngsuǒshēngdeérzi儿子shìshìshuòdānSuǒluómén所罗门Zhèrénshìdenǚ’ér女儿shūshēngde
6 Háiyǒu还有xiáshāliè
7 Nuójiāfěifēi
8 shāliègòngjiǔrén
9 ZhèdōushìDàwèi大卫deérzi儿子háiyǒu还有tāmen他们demèifēipíndeérzi儿子bùzài不在nèi
10 Suǒluómén所罗门deérzi儿子shìluóānLuóāndeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìyuēshā
11 Yuēshādeérzi儿子shìyuēlánYuēlándeérzi儿子shìxièxièdeérzi儿子shìyuēashī
12 Yuēashīdeérzi儿子shìxièxièdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìYuētǎn约坦
13 Yuētǎn约坦deérzi儿子shìYàhāsī亚哈斯Yàhāsī亚哈斯deérzi儿子shìXīxījiā希西家Xīxījiā希西家deérzi儿子shìMǎnáxī玛拿西
14 Mǎnáxī玛拿西deérzi儿子shìYàmén亚们Yàmén亚们deérzi儿子shìYuēxīyà约西亚
15 Yuēxīyà约西亚deZhǎngzǐ长子shìyuēnánshìyuējìngsānshì西dejiāshìshālóng沙龙
16 Yuējìngdeérzi儿子shì西dejiā
17 bèiTāde他的érzi儿子shìSǎlātiě撒拉铁
18 lánshìjiāshā
19 deérzi儿子shìsuǒluóshìměiSuǒluódeérzi儿子shìshūlántāmen他们demèimíngjiào名叫shìluó
20 shūlándeérzi儿子shìshūahēiBǐlì比利jiādeshāgòngrén
21 deérzi儿子shìshāiHáiyǒu还有dezhòngěrnándezhòngédedezhòngshìjiādezhòng
22 Shìjiādeérzi儿子shìshìShìdeérzi儿子shìBālì巴利shāgòngliùrén
23 deérzi儿子shìyuēnǎiXīxījiā希西家gāngòngsānrén
24 yuēnǎideérzi儿子shìshíláiayuēnánláiagòngrénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 4

1 Yóudà犹大deérzi儿子shìFǎlèsī法勒斯Xīsīlún希斯仑jiāěrshuò
2 Shuòdeérzi儿子shēngshēngmǎiZhèshìsuǒréndezhū
3 tǎnzhīdeérzi儿子shìlièshīdeTāmen他们demèimíngjiào名叫
4 Jīduō基多zhīshìshāzhīshìxièěrZhèdōushìBólìhéng伯利恒zhītāde他的Zhǎngzǐ长子ěrsuǒshēngde
5 zhīshīyǒuliǎngqīzi妻子míngmíng
6 gěishīshēngxiáZhèdōushìdeérzi儿子
7 deérzi儿子shìlièsuǒxiánán
8 shēngnuòsuǒbìnglúnérzi儿子hēidezhū
9 zhòngdìxiōng弟兄gèngzūnguìmǔqīn母亲gěimíngjiào名叫yìsī意思shuōshēngshénshìtòngkǔ痛苦
10 qiúgàoYǐsèliè以色列deshénshuōshényuànkuòzhāng扩张wǒde我的jìngjiè境界chángtóngzàibǎoyòu保佑zāohuànnàn患难shòujiānkù艰苦Shénjiùyīngyǔnsuǒqiúde
11 Shūdedìxiōng弟兄绿shēnghēihēishìshītúnzhī
12 shītúnshēngBāxī巴西bìngěrxiázhīxīnzhèdōushìjiārén
13 deérzi儿子shìétuóniè西láiÉtuónièdeérzi儿子shì
14 Mǐnnuótàishēngé西láishēngxiàxīnrénzhīyuēTāmendōu他们都shìjiàngrén
15 deérzi儿子shìjiāJiādeérzi儿子shìāndeérzi儿子shì
16 Hālì哈利deérzi儿子shì西西liè
17 deérzi儿子shìtiēlièlúnlièfǎlǎo法老nǚ’ér女儿wéishēngànshāmǎishízhīlièyòuYóudà犹大nǚzǐ女子wéishēngJīduō基多zhīlièsuōzhīnuózhītiě
18
19 deshìhándemèisuǒshēngdeérzi儿子shìjiārénjiārénshízhī
20 Shìméndeérzi儿子shìànnènlínbiàn便nánlúnshìdeérzi儿子shìsuōhēibiàn便suōhēi
21 Yóudà犹大deérzi儿子shìshìShìdeérzi儿子shìjiāzhīěrshāzhīshǔshízhīdejiā
22 Háiyǒu还有yuējìng西rényuēashījiùshì就是zàidezhǎngquán掌权deyòuyǒushūBǐlì比利héngZhèdōushìshísuǒjìzǎi记载de
23 Zhèxie这些réndōushìyáojiàngshìyīngdejūmín居民wángtóngchǔwéiwángzuògōng
24 西miǎndeérzi儿子shìmǐnXièlā谢拉sǎoluó
25 Sǎoluódeérzi儿子shìshālóng沙龙Shālóng沙龙deérzi儿子shìshānshāndeérzi儿子shìshī
26 shīdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìshìměi
27 Shìměiyǒushíliù十六érzi儿子liùnǚ’ér女儿dìxiōng弟兄deérnǚ儿女duōtāmen他们jiābùrú不如Yóudà犹大deréndīngzēngduō增多
28 西miǎnrénzhùzàibiéshìshū
29 sēntuó
30 ěr
31 jiāBǐlì比利shālā沙拉yīnzhèxie这些chéngzhídào直到Dàwèi大卫zuòwángdeshíhòu的时候dōushìshǔ西miǎnrénde
32 Tāmen他们dechéngshìtǎnyīnlínméntuójiànshān
33 Háiyǒu还有shǔchéngdexiāngcūn乡村zhídào直到Bālì巴力Zhèshìtāmen他们dezhùchù住处tāmendōu他们都yǒujiāpǔ家谱
34 Háiyǒu还有suǒxièdeérzi儿子yuēshā
35 Yuēěryuēshìdeérzi儿子Yuēshìshì西láideérzi儿子西láishìxuēdeérzi儿子
36 Háiyǒu还有yuēnǎiyuēshuòhǎishuàideYēxī耶西miè
37 Shìfēideérzi儿子Shìfēishìlóngdeérzi儿子lóngshìdeérzi儿子shìshēndeérzi儿子Shēnshìshìdeérzi儿子
38 Yǐshàng以上suǒderénmíng人名dōushìzuòchángdetāmen他们zōngzú宗族derénshù人数zēngduō增多
39 Tāmen他们wǎngpíngyuán平原dōngbiān东边Jīduō基多kǒuxúnzhǎo寻找fàngyángqúndecǎochǎng
40 Xúndeféiměidecǎochǎngdì场地yòukuānkuò宽阔yòupíngjìng平静Cóngqián从前zhùnàli那里deshìhánderén
41 Yǐshàng以上míngderénzàiYóudà犹大wángXīxījiā希西家niánjiānláigōngjī攻击hánréndezhàngpéngnàli那里suǒyǒu所有derénjiāngtāmen他们mièjìnjiùzhùzàitāmen他们dedìfang地方zhídào直到jīnrì今日yīnwèi因为nàli那里yǒucǎochǎngkěyǐ可以fàngyángqún
42 Zhè西miǎnrénzhōngyǒuwǔbǎi五百rénshàng西ěrshānshuàilǐng率领tāmen他们deshìshìdeérzi儿子xuē
43 Shāletáotuō逃脱shèngxià剩下derénjiùzhùzàinàli那里zhídào直到jīnrì今日Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 5

1 Yǐsèliè以色列deZhǎngzǐ长子yuánshìliúbiàn便Yīnwūhuì污秽lefùqīn父亲dechuángZhǎngzǐ长子demíngfēnjiùguīleyuēZhǐshì只是ànjiāpǔ家谱suànZhǎngzǐ长子
2 Yóudà犹大shèngguò胜过yíqiè一切dìxiōng弟兄jūnwángshìcóngérchūZhǎngzǐ长子demíngfēnquèguīyuē
3 Yǐsèliè以色列Zhǎngzǐ长子liúbiàn便deérzi儿子shìnuòlúnjiā
4 Yuēěrdeérzi儿子shìshìShìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìshìměi
5 Shìměideérzi儿子shìjiājiādeérzi儿子shìdeérzi儿子shìBālì巴力
6 Bālì巴力deérzi儿子shìbèiZhèbèizuòliúbiàn便zhīpàideshǒulǐng首领bèishùwáng
7 Tāde他的dìxiōng弟兄zhàozhezōngzú宗族ànzhejiāpǔ家谱zuòchángdeshìjiā
8 shìdeérzi儿子shìshìdeérzi儿子Shìshìyuēěrdeérzi儿子Yuēěrsuǒzhùdedìfang地方shìcóngluóěrzhídào直到Bālì巴力miǎn
9 Yòuxiàngdōng向东yándàozhèbiān这边dekuàngyīnwèi因为tāmen他们zàilièdeshēngchù牲畜zēngduō增多
10 Sǎoluóniánjiāntāmen他们xiàrénzhēngzhànxiàréndǎozàitāmen他们shǒuxià手下tāmen他们jiùzàilièdōngbiān东边dequándezhùzàixiàréndezhàngpéng
11 Jiādedezǐsūn子孙zàiliúbiàn便duìmiàn对面zhùzàishāndeyándàojiā
12 Tāmen他们zhōngjiān中间yǒuzuòchángdeyuēěryǒuzuòchángdeShāfān沙番háiyǒu还有nǎizhùzàishāndeshā
13 Tāmen他们dìxiōng弟兄shìjiāshūlánshìyuēlàigāngòngrén
14 Zhèdōushìháideérzi儿子háishìdeérzi儿子shìluódeérzi儿子luóshìlièdeérzi儿子lièshìjiādeérzi儿子jiāshìshìshāideérzi儿子shìshāishìduōdeérzi儿子duōshìdeérzi儿子
15 Háiyǒu还有desūnzi孙子diédeérzi儿子Zhèdōushìzuòchángde
16 Tāmen他们zhùzàilièshānshāndexiāngcūn乡村bìngshālúndejiāozhídào直到wéidejiāojiè交界
17 Zhèxie这些rénzàiYóudà犹大wángYuētǎn约坦bìngzàiYǐsèliè以色列wángluóānniánjiāndōuzǎirù载入jiāpǔ家谱
18 Liúbiànrén便人jiāderénMǎnáxī玛拿西bànzhīpàiderénnéngdùnpái盾牌dāojiàngōngshèjiàn射箭chūzhēng出征shànzhàndeyǒngshì勇士gòngyǒu共有wànsìqiān四千bǎiliùshí六十míng
19 Tāmen他们xiàrénrénfēishīrénnuórénzhēngzhàn
20 Tāmen他们déle得了shéndebāngzhù帮助xiàréngēnsuí跟随xiàderéndōujiāozàitāmen他们shǒuzhōngYīnwèi因为tāmen他们zàizhènshàngqiúshénlàishénshénjiùyīngyǔntāmen他们
21 Tāmen他们luèlexiàréndeshēngchù牲畜yǒuluòtuo骆驼wǔwàn五万yángèrshíwǔ二十五wànèrqiānYòuyǒurén有人shíwàn
22 Dírén敌人bèishādǎodeshénduōyīnwèi因为zhèzhēngzhànshìchūshénTāmen他们jiùzhùzàidírén敌人dedìshang地上zhídào直到bèideshíhòu的时候
23 Mǎnáxī玛拿西bànzhīpàiderénzhùzàideCóngshānyándàoBālì巴力hēimenshìěrhēiménshān
24 Tāmen他们dechángshìshìlièlièYēlìmǐ耶利米wēidiédōushìdànéng大能deyǒngshì勇士shìyǒumíng有名derénshìzuòchángde
25 Tāmen他们dézuì得罪letāmen他们lièdeshénsuícóngdezhīmíndeshénxíngxiéyínZhèmínjiùshì就是shénzàitāmen他们miànqián面前suǒchúmiède
26 Gùcǐ故此Yǐsèliè以色列deshénjīdòng激动shùwángshùwángdexīntāmen他们jiùliúbiànrén便人jiāderénMǎnáxī玛拿西bànzhīpàideréndàosǎnbiānzhídào直到jīnrì今日háizàinàli那里Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 wèideérzi儿子shìshùnxiáMǐlā米拉
2 xiádeérzi儿子shìànlánlúnxuē
3 Ànlándeérzi儿子shìYàlún亚伦Móxī摩西háiyǒu还有nǚ’ér女儿ànYàlún亚伦deérzi儿子shì
4 shēngfēiFēishēngshū
5 shūshēngshēng西
6 西shēng西西shēngMǐlā米拉yuē
7 Mǐlā米拉yuēshēngshēng
8 shēngSǎdū撒督Sǎdū撒督shēng
9 shēngshēngyuēnán
10 YuēnánshēngzhèzàiSuǒluómén所罗门lěngsuǒjiànzào建造dediàn殿zhōnggòngjìsī祭司dezhífēn)。
11 shēngshēng
12 shēngSǎdū撒督Sǎdū撒督shēngshālóng沙龙
13 Shālóng沙龙shēngjiājiāshēng
14 shēng西lái西láishēngyuē
15 DāngYēhéhuá耶和华jièdeshǒuluèYóudàhé犹大和lěngréndeshíhòu的时候zhèyuēbèi
16 wèideérzi儿子shìshùnxiáMǐlā米拉
17 shùndeérzi儿子míngjiào名叫shìměi
18 xiádeérzi儿子shìànlánlúnxuē
19 Mǐlā米拉deérzi儿子shìshìZhèshìànzhewèirénzōngzú宗族fēndejiā
20 shùndeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìxīn
21 Xīndeérzi儿子shìyuēYuēdeérzi儿子shìduōduōdeérzi儿子shìXièlā谢拉Xièlā谢拉deérzi儿子shìlài
22 xiádeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shì
23 deérzi儿子shìjiājiādeérzi儿子shìdeérzi儿子shì
24 deérzi儿子shìdeérzi儿子shìlièlièdeérzi儿子shì西西deérzi儿子shìshàoluó
25 jiādeérzi儿子shìsài
26 deérzi儿子shìjiājiādeérzi儿子shìsuǒfēiSuǒfēideérzi儿子shì
27 deérzi儿子shìdeérzi儿子shìluóhǎnluóhǎndeérzi儿子shìjiājiādeérzi儿子shìěr
28 ěrdeZhǎngzǐ长子shìyuēěrshìBǐyà比亚
29 Mǐlā米拉deérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìshìměiShìměideérzi儿子shì
30 deérzi儿子shìshìShìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìshuài
31 Yuēguì约柜ānshè安设zhīhòu之后Dàwèi大卫pàirénzàiYēhéhuá耶和华diàn殿zhōngguǎnlǐ管理gēchàng歌唱deshì
32 Tāmen他们jiùzàihuìqiándānggēchàng歌唱dechāzhìSuǒluómén所罗门zàilěngjiànzào建造leYēhéhuá耶和华dediàn殿tāmen他们biàn便ànzhebāncì班次gòngzhí供职
33 Gòngzhí供职deréntāmen他们dezǐsūn子孙zàixiàmiàn在下面xiádezǐsūn子孙zhōngyǒugēchàng歌唱demànmànshìyuēěrdeérzi儿子Yuēěrshìěrdeérzi儿子
34 ěrshìjiādeérzi儿子jiāshìluóhǎndeérzi儿子luóhǎnshìlièdeérzi儿子lièshìtuódeérzi儿子
35 Tuóshìdeérzi儿子shìjiādeérzi儿子jiāshìdeérzi儿子shìsàideérzi儿子
36 sàishìjiādeérzi儿子jiāshìyuēěrdeérzi儿子Yuēěrshìdeérzi儿子shì西fāndeérzi儿子
37 西fānshìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子
38 shìdeérzi儿子shìxiádeérzi儿子xiáshìwèideérzi儿子wèishìYǐsèliè以色列deérzi儿子
39 màndexiōngshìBǐlì比利jiādeérzi儿子zàimànyòubiān右边gòngzhí供职Bǐlì比利jiāshìshìdeérzi儿子
40 Shìshìjiādeérzi儿子jiāshìBāxī巴西deérzi儿子Bāxī巴西shìdeérzi儿子
41 shìdeérzi儿子shìXièlā谢拉deérzi儿子Xièlā谢拉shìdeérzi儿子
42 shìtàndeérzi儿子tànshìxīndeérzi儿子Xīnshìshìměideérzi儿子
43 Shìměishìdeérzi儿子shìshùndeérzi儿子shùnshìwèideérzi儿子
44 Tāmen他们dedìxiōng弟兄Mǐlā米拉dezǐsūn子孙zàitāmen他们zuǒbiān左边gòngzhí供职deyǒutàntànshìshìdeérzi儿子shìshìYàbó亚伯dedeérzi儿子Yàbó亚伯deshì鹿deérzi儿子
45 鹿shìshādeérzi儿子shāshìxièdeérzi儿子xièshìjiādeérzi儿子
46 jiāshìàn西deérzi儿子Àn西shìdeérzi儿子shìshāmàideérzi儿子
47 Shāmàishìdeérzi儿子shìshìdeérzi儿子shìshìMǐlā米拉deérzi儿子Mǐlā米拉shìwèideérzi儿子
48 Tāmen他们dedìxiōng弟兄wèirénbèipàibànshéndiàn殿zhòngdì中的yíqiè一切shì
49 Yàlún亚伦tāde他的zǐsūn子孙zàifánjìtán祭坛xiāngtánshàngxiànshāoxiāngyòuzàizhìshèngsuǒbànlǐ办理yíqiè一切deshìwéiYǐsèliè以色列rénshúzuì赎罪shìzhàoshénpúrén仆人Móxī摩西suǒfēnfù吩咐de
50 Yàlún亚伦deérzi儿子shìdeérzi儿子shìfēi是非Fēideérzi儿子shìshū
51 shūdeérzi儿子shìdeérzi儿子shì西西deérzi儿子shì西
52 西deérzi儿子shìMǐlā米拉yuēMǐlā米拉yuēdeérzi儿子shìdeérzi儿子shì
53 deérzi儿子shìSǎdū撒督Sǎdū撒督deérzi儿子shì
54 Tāmen他们dezhùchù住处ànzhejìngnèi境内deyíngzhàizàixiàmiàn在下面xiáYàlún亚伦dezǐsūn子孙xiānjiūdede
55 ZàiYóudà犹大dezhōngdéle得了lúnwéidejiāo
56 Zhǐshì只是shǔchéngdetiándì田地cūnzhuāng村庄dōuwéideérzi儿子jiāsuǒdé所得
57 Yàlún亚伦dezǐsūn子孙déle得了táochénglúnyòudéle得了yǔqí与其jiāoěrshíyǔqí与其jiāo
58 lúnyǔqí与其jiāodeyǔqí与其jiāo
59 shānyǔqí与其jiāoshìmàiyǔqí与其jiāo
60 Zàibiàn便mǐnzhīpàidedezhōngdéle得了jiāyǔqí与其jiāoamièyǔqí与其jiāoyǔqí与其jiāoTāmen他们zhūjiāsuǒdé所得dechénggòngshísān十三zuò
61 xiáqíyú其余derényòujiūzàiMǎnáxī玛拿西bànzhīpàidedezhōngdéle得了shízuòchéng
62 shùnànzhezōngzú宗族zàisàjiā萨迦zhīpàidedezhōngshèzhīpàidedezhōngzhīpàidedezhōngshānnèiMǎnáxī玛拿西zhīpàidedezhōngdéle得了shísān十三zuòchéng
63 Mǐlā米拉ànzhezōngzú宗族jiūzàiliúbiàn便zhīpàidedezhōngjiādezhīpàidedezhōng西lúnzhīpàidedezhōngdéle得了shí’èr十二zuòchéng
64 Yǐsèliè以色列rénjiāngzhèxie这些chéngyǔqí与其jiāogěilewèirén
65 Zhèyǐshàng以上míngdechéngzàiYóudà犹大西miǎnbiàn便mǐnsānzhīpàidedezhōngYǐsèliè以色列rénjiūgěiletāmen他们
66 xiázhōngyǒujiāzàiYǐfǎlián以法莲zhīpàidedezhōngdéle得了chéng
67 ZàiYǐfǎlián以法莲shāndì山地déle得了táochéngshìjiànyǔqí与其jiāoyòudéle得了yǔqí与其jiāo
68 Yuēmiǎnyǔqí与其jiāolúnyǔqí与其jiāo
69 lúnyǔqí与其jiāojiālínményǔqí与其jiāo
70 xiáqíyú其余derénzàiMǎnáxī玛拿西bànzhīpàidedezhōngdéle得了nǎiyǔqí与其jiāoliányǔqí与其jiāo
71 shùnzàiMǎnáxī玛拿西bànzhīpàidedezhōngdéle得了shāndelányǔqí与其jiāoyǔqí与其jiāo
72 Yòuzàisàjiā萨迦zhīpàidedezhōngdéle得了yǔqí与其jiāoyǔqí与其jiāo
73 yǔqí与其jiāoniányǔqí与其jiāo
74 Zàishèzhīpàidedezhōngdéle得了shāyǔqí与其jiāodùnyǔqí与其jiāo
75 yǔqí与其jiāoyǔqí与其jiāo
76 Zàizhīpàidedezhōngdéle得了jiādeyǔqí与其jiāomenyǔqí与其jiāoliètíngyǔqí与其jiāo
77 Háiyǒu还有Mǐlā米拉derénzài西lúnzhīpàidedezhōngdéle得了línnuóyǔqí与其jiāoyǔqí与其jiāo
78 YòuzàideYuēdànhé约旦河dōngzàiliúbiàn便zhīpàidedezhōngdéle得了kuàngdeyǔqí与其jiāoyǔqí与其jiāo
79 deyǔqí与其jiāoyǔqí与其jiāo
80 Yòuzàijiādezhīpàidedezhōngdéle得了lièdeyǔqí与其jiāoniànyǔqí与其jiāo
81 shíběnyǔqí与其jiāoxièyǔqí与其jiāoPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 sàjiā萨迦deérzi儿子shìtuóshùshùchuàngshìdìsì第四shíliù十六zhāngshísān十三jiézuòYuēbó约伯),shēnlúngòngrén
2 Tuódeérzi儿子shì西mǎisǎnshìdōushìtuódechángshìdànéng大能deyǒngshì勇士DàoDàwèi大卫niánjiāntāmen他们derénshù人数gòngyǒu共有èrwànèrqiānliùbǎimíng
3 西deérzi儿子shìdeérzi儿子shìjiāédeyuēěrshìgòngréndōushìcháng
4 Tāmen他们suǒshuàilǐng率领deànzhezōngzú宗族chūzhàndejūnduì军队gòngyǒu共有sānwàn三万liùqiānrényīnwèi因为tāmen他们dezhòngduō众多
5 Tāmen他们dedìxiōng弟兄zàisàjiā萨迦zhōngdōushìdànéng大能deyǒngshì勇士ànzhejiāpǔ家谱jìsuàn计算gòngyǒu共有wànqiānrén
6 Biàn便mǐndeérzi儿子shìjiédiégòngsānrén
7 deérzi儿子shìběn西xuēgòngréndōushìchángshìdànéng大能deyǒngshì勇士Ànzhejiāpǔ家谱jìsuàn计算tāmen他们dezǐsūn子孙gòngyǒu共有èrwànèrqiānlíngsānshísì三十四rén
8 jiédeérzi儿子shìMǐlā米拉yuēashīxièyuēnǎiànmièZhèdōushìjiédeérzi儿子
9 Tāmendōu他们都shìchángshìdànéng大能deyǒngshì勇士Ànzhejiāpǔ家谱jìsuàn计算tāmen他们dezǐsūn子孙gòngyǒu共有èrwànlíngèrbǎi二百rén
10 diédeérzi儿子shìhǎnhǎndeérzi儿子shìshībiàn便mǐntǎnshīshā
11 Zhèdōushìdiédeérzi儿子dōushìchángshìdànéng大能deyǒngshì勇士Tāmen他们dezǐsūn子孙néngshàngzhèndǎzhàng打仗degòngyǒu共有yīwàn一万qiānèrbǎi二百rén
12 Háiyǒu还有ěrdeérzi儿子shūpǐnpǐnbìnghēideérzi儿子shēn
13 deérzi儿子shìxuēshālóng沙龙Zhèdōushìdezǐsūn子孙
14 Mǎnáxī玛拿西deérzi儿子lièshìqièYàlán亚兰rénsuǒshēngdeyòushēnglelièzhī
15 deshìpǐnshūpǐndemèimíngjiào名叫jiāMǎnáxī玛拿西demíngjiào名叫西luófēi西luófēidànyǒujǐge几个nǚ’ér女儿
16 dejiāshēngleyīgè一个érzi儿子míngjiào名叫shīshīdexiōngdì兄弟míngjiào名叫shìshīShìshīdeérzi儿子shìWūlán乌兰jīn
17 Wūlán乌兰deérzi儿子shìdànZhèdōushìlièdezǐsūn子孙lièshìdeérzi儿子shìMǎnáxī玛拿西deérzi儿子
18 lièdemèishēngleshīxiè
19 Shìdeérzi儿子shìxiànshìjiànaān
20 Yǐfǎlián以法莲deérzi儿子shìshūShūdeérzi儿子shìlièlièdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shì
21 deérzi儿子shìdeérzi儿子shìshūYǐfǎlián以法莲yòushēngxièlièZhèèrrényīnwèi因为xiàqu下去duóqǔ夺取jiāréndeshēngchù牲畜bèiběndì本地dejiārénshāle
22 Tāmen他们defùqīn父亲Yǐfǎlián以法莲wéitāmen他们bēi’āi悲哀leduōtāde他的dìxiōng弟兄dōuLái’ān来安wèi
23 Yǐfǎlián以法莲tóngfángjiùhuáiyùn怀孕shēngleYǐfǎlián以法莲yīnwèi因为jiāzāohuòjiùgěizhèr这儿míngjiào名叫Bǐlì比利
24 Tāde他的nǚ’ér女儿míngjiào名叫shějiùshì就是jiànzhù建筑shànglúnxiàlúnxiànshěde
25 Bǐlì比利adeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìhǎn
26 hǎndeérzi儿子shìdàndàndeérzi儿子shìdeérzi儿子shìshā
27 shādeérzi儿子shìnènNèndeérzi儿子shìyuēshū
28 Yǐfǎlián以法莲réndedezhùchù住处shìyǔqí与其cūnzhuāng村庄Dōngbiān东边lánxībiān西边yǔqí与其cūnzhuāng村庄Shìjiànyǔqí与其cūnzhuāng村庄zhídào直到jiāyǔqí与其cūnzhuāng村庄
29 Háiyǒu还有kàojìn靠近Mǎnáxī玛拿西réndejìngjiè境界shànyǔqí与其cūnzhuāng村庄yǔqí与其cūnzhuāng村庄duōyǔqí与其cūnzhuāng村庄Duōěryǔqí与其cūnzhuāng村庄Yǐsèliè以色列érzi儿子yuēdezǐsūn子孙zhùzàizhèxie这些dìfang地方
30 shèdeérzi儿子shìyīnshīshīwéiBǐlì比利háiyǒu还有tāmen他们demèi西
31 Bǐlì比利deérzi儿子shìbiéjiéjiéshìwēidefùqīn父亲
32 biéshēngshuòtǎntāmen他们demèishū
33 deérzi儿子shìbīnshīZhèdōushìdeérzi儿子
34 Shuòdeérzi儿子shìluójiāYàlán亚兰
35 Shuòxiōngdì兄弟liándeérzi儿子shìsuǒyīnshì
36 Suǒdeérzi儿子shìshūshūaBǐlì比利yīn
37 deshānshīshālán
38 tiēdeérzi儿子shì
39 deérzi儿子shìhànxiě
40 Zhèdōushìshèdezǐsūn子孙dōushìchángshìjīngzhuàngdà壮大néngdeyǒngshì勇士shìshǒulǐng首领zhòngdì中的tóumù头目ànzhejiāpǔ家谱jìsuàn计算tāmen他们dezǐsūn子孙néngchūzhàndegòngyǒu共有èrwànliùqiānrénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Biàn便mǐndeZhǎngzǐ长子shíbiésān
2 nuó
3 deérzi儿子shì
4 shūnǎimàn
5 shìxùnlán
6 deérzi儿子zuòjiājūmín居民dechángbèidàoxiá
7 deérzi儿子nǎimànbèishēng
8 Shāliánxiūèrshēnzhīhòu之后zàideshēngleérzi儿子
9 detóngfángshēngleyuēshāgān
10 shājiāzhèxie这些érzi儿子dōushìcháng
11 Tāde他的shēngěishēngdeérzi儿子yǒuBālì巴力
12 Bālì巴力deérzi儿子shìshānshāmàiShāmàijiànlì建立anuóluóèrchéngyǔqí与其cūnzhuāng村庄
13 YòuyǒuBǐlì比利shìshìlúnjūmín居民dechángshìqūzhú驱逐jiārénde
14 yuēshāshà
15 西dede
16 jiāshīyuēdōushìBǐlì比利deérzi儿子
17 西shūlán西
18 shīláiyuēdōushìBālì巴力deérzi儿子
19 jīnde
20 nǎitàiliè
21 shēndōushìshìměideérzi儿子
22 shībānliè
23 Yàbó亚伯dùnnán
24 lánāntuó
25 dedōushìshāshàdeérzi儿子
26 ShānshìláishìHālì哈利
27 西dōushìluóhǎndeérzi儿子
28 Zhèxie这些réndōushìzhemíngdechángzhùzàilěng
29 Zàibiànzhùdeyǒubiàndefùqīn父亲Tāde他的míngjiào名叫jiā
30 Zhǎngzǐ长子shìYàbó亚伯dùnyòushēngěrshìBālì巴力
31 Jīduō基多yuējiāluó
32 luóshēngshìànZhèxie这些réntāmen他们dedìxiōng弟兄zàilěngduìmiàn对面jūzhù居住
33 ěrshēngshìshìshēngsǎoluóSǎoluóshēngyuēdānmàishūshīBālì巴力
34 Yuēdāndeérzi儿子shìBālì巴力Bālì巴力ěrxiàzhāngjiézuòfēishè)。Bālì巴力shēngjiā
35 jiādeérzi儿子shìdūnYàhāsī亚哈斯
36 Yàhāsī亚哈斯shēngaashēngmièwēixīnXīnshēng
37 shēngdeérzi儿子shìdeérzi儿子shìdeérzi儿子shì
38 yǒuliùérzi儿子tāmen他们demíngzi名字shìgānshíshìédenánZhèdōushìdeérzi儿子
39 xiōngdì兄弟shèdeZhǎngzǐ长子shìWūlán乌兰shīsānshìliè
40 Wūlán乌兰deérzi儿子dōushìdànéng大能deyǒngshì勇士shìgōngjiànshǒu弓箭手tāmen他们yǒuxǔduō许多dezǐsūn子孙gòngyībǎi一百wǔshí五十míngdōushìbiàn便mǐnrénPark the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Yǐsèliè以色列réndōuànjiāpǔ家谱jìsuàn计算xiězàiYǐsèliè以色列zhūwángshàngYóudà犹大rényīnfànzuì犯罪jiùbèidàoBābǐlún巴比伦
2 XiāncóngBābǐlún巴比伦huílai回来zhùzàizìjǐ自己dechéngzhòngdì中的yǒuYǐsèliè以色列rénjìsī祭司wèirénníngdeshǒulǐng首领
3 ZhùzàilěngdeyǒuYóudà犹大rénbiàn便mǐnrénYǐfǎlián以法莲rénMǎnáxī玛拿西rén
4 Yóudà犹大érzi儿子Fǎlèsī法勒斯dezǐsūn子孙zhōngyǒutàitàishìdeérzi儿子shìàndeérzi儿子Ànshìyīndeérzi儿子Yīnshìdeérzi儿子
5 Shìluódezǐsūn子孙zhōngyǒuZhǎngzǐ长子shuàitāde他的zhòng
6 Xièlā谢拉dezǐsūn子孙zhōngyǒutāde他的dìxiōng弟兄gòngliùbǎijiǔshí九十rén
7 Biàn便mǐnrénzhōngyǒu西dezēngsūn曾孙wēidesūnzi孙子shūlándeérzi儿子
8 Yòuyǒuluóhǎndeérzi儿子desūnzi孙子西deérzi儿子dezēngsūn曾孙liúěrdesūnzi孙子shìdeérzi儿子shūlán
9 tāmen他们dedìxiōng弟兄ànzhejiāpǔ家谱jìsuàn计算gòngyǒu共有jiǔbǎiwǔshí五十liùmíngZhèxie这些réndōushìtāmen他们decháng
10 Jìsī祭司zhōngyǒujīn
11 Háiyǒu还有guǎnlǐ管理shéndiàn殿jiādeérzi儿子jiāshìshūlándeérzi儿子shūlánshìSǎdū撒督deérzi儿子Sǎdū撒督shìMǐlā米拉yuēdeérzi儿子Mǐlā米拉yuēshìdeérzi儿子
12 Yǒudezēngsūn曾孙shīěrdesūnzi孙子luóhǎndeérzi儿子yòuyǒudeérzi儿子sàishìdeérzi儿子shìshūlándeérzi儿子shūlánshìshídeérzi儿子shíshìyīnmàideérzi儿子
13 Tāmen他们zhòngdìxiōng弟兄dōushìchánggòngyǒu共有yīqiān一千bǎiliùshí六十rénshìshànyú善于zuòshéndiàn殿shǐyòng使用zhīgōngde
14 wèirénMǐlā米拉dezǐsūn子孙zhōngyǒushādezēngsūn曾孙gāndesūnzi孙子shùdeérzi儿子shì
15 Yǒuhēishījiābìngdezēngsūn曾孙desūnzi孙子jiādeérzi儿子tàn
16 Yòuyǒudùndezēngsūn曾孙jiādesūnzi孙子shìdeérzi儿子édeháiyǒu还有jiādesūnzi孙子deérzi儿子Bǐlì比利jiāTāmendōu他们都zhùzàituófǎrén法人decūnzhuāng村庄
17 Shǒuméndeshìshālóng沙龙menmàntāmen他们dedìxiōng弟兄Shālóng沙龙wéicháng
18 Cóngqián从前zhèxie这些rénkānshǒu看守cháodōngdewángménrújīn如今shìwèiyíngzhōngshǒuménde
19 dezēngsūn曾孙desūnzi孙子deérzi儿子shālóng沙龙tāde他的dìxiōng弟兄réndōuguǎnlǐ管理shǐyòng使用zhīgōngbìngshǒuhuìdeménTāmen他们dezǔzōng祖宗céngguǎnlǐ管理Yēhéhuá耶和华deyíngpányòubǎshǒu把守yíngmén
20 Cóngqián从前deérzi儿子fēiguǎnlǐ管理tāmen他们Yēhéhuá耶和华tóngzài
21 shīdeérzi儿子jiāshìkānshǒu看守huìzhīménde
22 Bèixuǎnshǒuménderéngòngyǒu共有èrbǎi二百shí’èr十二míngTāmen他们zàizìjǐ自己decūnzhuāng村庄ànzhejiāpǔ家谱jìsuàn计算shìDàwèi大卫xiānjiàněrsuǒpàidāngzhèjǐnyàozhírènde
23 Tāmen他们tāmen他们dezǐsūn子孙ànzhebāncì班次kānshǒu看守Yēhéhuá耶和华diàn殿deménjiùshì就是huìdemén
24 Zàidōngxī东西nánběi南北sìfāng四方dōuyǒushǒuménde
25 Tāmen他们dedìxiōng弟兄zhùzàicūnzhuāng村庄měiláitāmen他们huànbān
26 Zhèménlǐngdōushìwèirényǒujǐnyàodezhírènkānshǒu看守shéndiàn殿decāngkù仓库
27 Tāmen他们zhùzàishéndiàn殿dewéishìyīnwěituō委托tāmen他们shǒudiàn殿yàoměirì每日zǎochén早晨kāimén开门
28 wèirénzhōngyǒuguǎnlǐ管理shǐyòng使用mǐndeànzheshùmù数目chū
29 Yòuyǒurén有人guǎnlǐ管理qìjù器具shèngsuǒdemǐnbìngmiànjiǔyóurǔxiāng乳香xiāngliào香料
30 Jìsī祭司zhōngyǒurén有人yòngxiāngliào香料zuògāoyóu
31 wèirénshìshālóng沙龙deZhǎngzǐ长子jǐnyàodezhírènshìguǎnlǐ管理pánzhōngkǎode
32 Tāmen他们dìxiōng弟兄xiázǐsūn子孙zhōngyǒuguǎnlǐ管理chénshè陈设bǐngdeměiānxírì安息日yùbèi预备bǎiliè
33 Gēchàng歌唱deyǒulì有利wèiréndechángzhùzàishǔdiàn殿defángwū房屋zhòuyè昼夜gòngzhí供职zuòbiéyàngdegōng
34 Yǐshàng以上dōushìwèirénzhemíngdechángzhùzàilěng
35 Zàibiànzhùdeyǒubiàndefùqīn父亲Tāde他的míngjiào名叫jiā
36 Zhǎngzǐ长子shìYàbó亚伯dùnyòushēngěrshìBālì巴力ěr
37 Jīduō基多yuējiāluó
38 luóshēngshìànZhèxie这些réntāmen他们dedìxiōng弟兄zàilěngduìmiàn对面jūzhù居住
39 ěrshēngshìshìshēngsǎoluóSǎoluóshēngyuēdānmàishūshīBālì巴力
40 Yuēdāndeérzi儿子shìBālì巴力Bālì巴力fēishè)。Bālì巴力shēngjiā
41 jiādeérzi儿子shìdūnYàhāsī亚哈斯
42 Yàhāsī亚哈斯shēngshēngmièwēixīnXīnshēng
43 shēngshēngdeérzi儿子shìdeérzi儿子shì
44 yǒuliùérzi儿子tāmen他们demíngzi名字shìgānshíshìédenánZhèdōushìdeérzi儿子Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 10

1 FēishìrénYǐsèliè以色列rénzhēngzhànYǐsèliè以色列rénzàifēishìrénmiànqián面前táopǎo逃跑zàishānyǒubèishādǎode
2 Fēishìrénjǐnzhuīsǎoluóérzi儿子menjiùshālesǎoluódeérzi儿子yuēdānmàishū
3 Shìpàishénsǎoluóbèigōngjiànshǒu弓箭手zhuīshàng追上shèshāngshénzhòng
4 Jiùfēnfù吩咐bīngqì兵器derénshuōchūdāoláijiāngmiǎnde免得nàxiē那些wèishòugēlǐ割礼derénláilíngrǔ凌辱Dànbīngqì兵器derénshénkěn
5 Sǎoluójiùzìjǐ自己zàidāoshànglebīngqì兵器derénjiànsǎoluózàidāoshàngle
6 Zhèyàng这样sǎoluósānérzi儿子bìngtāde他的quánjiādōuyītóng一同sǐwáng死亡
7 Zhùpíngyuán平原deYǐsèliè以色列zhòngrén众人jiànYǐsèliè以色列jūnbīngtáopǎo逃跑sǎoluóérzi儿子dōulejiùchéngtáopǎo逃跑fēishìrénbiàn便láizhùzàiqízhōng在其中
8 fēishìrénláibèishāzhīréndeyīfu衣服kànjiàn看见sǎoluóérzi儿子dǎozàishān
9 Jiùletāde他的jūnzhuāng军装xiàtāde他的shǒudǎfa打发réndàofēishìdedejìngdàohuòzuòsòngdàobàoxìn报信tāmen他们deǒuxiàng偶像zhòngmín
10 Yòujiāngsǎoluódejūnzhuāng军装fàngzài放在tāmen他们shéndemiàojiāngtāde他的shǒudīngzàigǔnmiàozhōng
11 lièréntīngjiàn听见fēishìrénxiàngsǎoluósuǒxíngdeyíqiè一切shì
12 Tāmen他们zhōngjiān中间suǒyǒu所有deyǒngshì勇士jiùqǐshēn起身qiánjiāngsǎoluóérzi儿子deshīshēnsòngdàojiāngtāmen他们deshīzàngzàidexiàngshù橡树xiàjiùjìnshí禁食
13 Zhèyàng这样sǎoluóleYīnwèi因为gānfànYēhéhuá耶和华méiyǒu没有zūnshǒu遵守Yēhéhuá耶和华demìngYòuyīnqiúwènjiāoguǐdefùrén妇人
14 Méiyǒu没有qiúwènYēhéhuá耶和华suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华shǐ使bèishāguóguīYēxī耶西deérzi儿子Dàwèi大卫Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 11

1 Yǐsèliè以色列zhòngrén众人jùjí聚集dàolúnjiànDàwèi大卫shuōwǒmen我们yuánshìdegǔròu骨肉
2 Cóngqián从前sǎoluózuòwángdeshíhòu的时候shuàilǐng率领Yǐsèliè以色列rénchūrù出入deshìYēhéhuá耶和华deshéncéngyìngxǔ应许shuōyǎngwǒde我的mínYǐsèliè以色列zuòYǐsèliè以色列dejūn
3 Yúshì于是Yǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老dōuláidào来到lúnjiànDàwèi大卫wángDàwèi大卫zàilúnYēhéhuá耶和华miànqián面前tāmen他们yuētāmen他们jiùgāoDàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列dewángshìzhàoYēhéhuá耶和华jièěrsuǒshuōdehuà的话
4 Dàwèi大卫Yǐsèliè以色列zhòngrén众人dàole到了lěngjiùshì就是Nàshí那时rénzhùzàinàli那里
5 rénduìDàwèi大卫shuōjuébù决不néngjìnzhèdìfang地方Rán’ér然而Dàwèi大卫gōngXī’ān锡安debǎozhàng保障jiùshì就是Dàwèi大卫dechéng
6 Dàwèi大卫shuōshéixiāngōngdǎ攻打rénzuòshǒulǐng首领yuánshuài元帅deérzi儿子yuēxiānshàngqù上去jiùzuòleyuánshuài元帅
7 Dàwèi大卫zhùzàibǎozhàng保障suǒyǐ所以bǎozhàng保障jiàozuòDàwèi大卫chéng
8 Dàwèi大卫yòucóngluówéijiànzhù建筑chéngqiáng城墙qíyú其余deshìyuēxiūlǐ修理
9 Dàwèi大卫jiànqiángshèng强盛yīnwèi因为wànjūnzhīYēhéhuá耶和华tóngzài
10 Yǐxià以下jìlù记录gēnsuí跟随Dàwèi大卫yǒngshì勇士deshǒulǐng首领jiùshì就是fènyǒng奋勇bāngzhù帮助deguózhàozheYēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Yǐsèliè以色列réndehuà的话Yǐsèliè以色列rényītóng一同zuòwángde
11 Dàwèi大卫yǒngshì勇士deshùmù数目zàixiàmiàn在下面deérzi儿子shuòbānshìjūnchángdetǒnglǐngyīshí一时qiāngshālesānbǎi三百rén
12 Qícì其次shìrénduǒduōdeérzi儿子shìsānyǒngshì勇士deyīgè一个
13 cóngqián从前Dàwèi大卫zàibāsī巴斯mǐnfēishìrénjùjí聚集yàodǎzhàng打仗Nàli那里yǒuyīkuài一块chángmǎndàmài大麦detiánzhòngmínjiùzàifēishìrénmiànqián面前táopǎo逃跑
14 Zhèyǒngshì勇士biàn便zhànzàitiánjiān田间shāfēishìrénjiùhù救护letiánYēhéhuá耶和华shǐ使Yǐsèliè以色列réndà人大huòquánshèng全胜
15 Sānshí三十yǒngshì勇士zhòngdì中的sāngèrén个人xiàdàopánshínàli那里jìnlelándòngjiànDàwèi大卫Fēishìdejūnduì军队zàiyīnānyíng安营
16 Nàshí那时Dàwèi大卫zàishānzhàifēishìréndefángyíngzàiBólìhéng伯利恒
17 Dàwèi大卫xiǎngshuōshényuànyǒurén有人jiāngBólìhéng伯利恒chéngmén城门pángjǐngdeshuǐláigěi
18 Zhèsānyǒngshì勇士jiùchuǎngguòfēishìréndeyíngpáncóngBólìhéng伯利恒chéngmén城门pángdejǐngshuǐláifènggěiDàwèi大卫quèkěnjiāngshuǐdiànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前
19 Shuōwǒde我的shénazhèsāngèrén个人màoshuǐzhèshuǐhǎoxiàng好像tāmen他们dexuèyìbān一般duàngǎnRúcǐ如此Dàwèi大卫kěnZhèshìsānyǒngshì勇士suǒzuòdeshì
20 Yuēdexiōngdì兄弟shāishìzhèsānyǒngshì勇士deshǒulǐng首领qiāngshālesānbǎi三百rénjiùzàisānyǒngshì勇士déle得了míng
21 zàizhèsānyǒngshì勇士shìzuìzūnguìdesuǒyǐ所以zuòtāmen他们deshǒulǐng首领Zhǐshì只是bùjí不及qiánsānyǒngshì勇士
22 Yǒuxuēyǒngshì勇士deérzi儿子xíngguòdànéng大能deshìshāleréndeliǎngérzi儿子yòuzàixià在下xuědeshíhòu的时候xiàkēngshāleyīgè一个shīzi狮子
23 Yòushāleyīgè一个Āijí埃及rénĀijí埃及rénshēn人身gāozhǒushǒulǐ手里zheqiāngqiānggānzhīdejīzhòu机轴zhīzhegùnzi棍子xiàqu下去cóngĀijí埃及rénshǒu人手duóguòqiāngláiyòngqiāngjiāng
24 Zhèshìdeérzi儿子suǒxíngdeshìjiùzàisānyǒngshì勇士déle得了míng
25 sānshí三十yǒngshì勇士dōuzūnguìzhǐshì只是bùjí不及qiánsānyǒngshì勇士Dàwèi大卫zuòhùwèi护卫cháng
26 Jūnzhòngdì中的yǒngshì勇士yǒuyuēdexiōngdì兄弟hēiBólìhéng伯利恒rénduǒduōdeérzi儿子nán
27 rénshālúnrén
28 réndeérzi儿子rénxiè
29 shārén西gāirényǐlái以来
30 tuófǎrén法人láituófǎrén法人deérzi儿子
31 Biàn便mǐnBǐyà比亚rénbàideérzi儿子yǐtài以太dùnrén
32 Jiāshírénláirén
33 rénshāběnrén本人
34 sūnrénshēndezhòngrénshādeérzi儿子yuēdān
35 rénshādeérzi儿子àněrdeérzi儿子
36 rénlúnrén
37 Jiārénluóbàideérzi儿子lái
38 dāndexiōngdì兄弟yuēěrdeérzi儿子
39 ménrénrénláiláishìgěideérzi儿子yuēbīngqì兵器de
40 tiēréntiērénjiā
41 rénláideérzi儿子
42 Liúbiànrén便人shìdeérzi儿子shìliúbiàn便zhīpàizhòngdì中的yīgè一个chángshuàilǐng率领sānshí三十rén
43 jiādeérzi儿子nánrényuēshā
44 shīrénWūxīyà乌西亚luóěrréntǎndeérzi儿子shā
45 rénshēndeérzi儿子diétāde他的xiōngdì兄弟yuē
46 wèirénāndeérzi儿子bàiyuēshāwèirén
47 Ébèidé俄备得bìngsuǒrén西Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 Dàwèi大卫yīnshìdeérzi儿子sǎoluóduǒzàideshíhòu的时候yǒuyǒngshì勇士dàonàli那里bāngzhù帮助dǎzhàng打仗
2 Tāmen他们shànyú善于gōngnéngyòngzuǒyòu左右liǎngshǒu两手shuǎishíshèjiàn射箭dōushìbiàn便mǐnrénsǎoluódedìxiōng弟兄
3 Wéishǒu为首deshìxièqícì其次shìyuēashīdōushìBǐyà比亚rénshìdeérzi儿子Háiyǒu还有wēideérzi儿子xuēyòuyǒujiābìngrén
4 biànrénshímǎizàisānshí三十rénzhōngshìyǒngshì勇士guǎnlǐ管理tāmen他们qiěyǒuYēlìmǐ耶利米yuēnánderényuē
5 sàiBǐyà比亚shìrénshì
6 rénjiāYēxī耶西lièyuēxièshuòbān
7 Jīduō基多rénluóhǎndeérzi儿子yóu西
8 Jiādezhīpàizhōngyǒurén有人dàokuàngdeshānzhàitóubēn投奔Dàwèi大卫dōushìdànéng大能deyǒngshì勇士néngdùnpái盾牌qiāngdezhànshì战士Tāmen他们demiànmào面貌hǎoxiàng好像shīzi狮子kuàipǎorútóng如同shānshàngde鹿
9 Dìyī第一xuēdì’èr第二édedìsān第三
10 Dìsì第四shīdìwǔ第五Yēlìmǐ耶利米
11 Dìliù第六Yà Tài亚太dìqī第七
12 Dìbā第八yuēnándìjiǔ第九
13 Dìshí第十Yēlìmǐ耶利米dìshíyī第十一nài
14 Zhèdōushìjiāderénzhòngdì中的jūnchángzhìxiǎodenéngyībǎi一百rénzhìdenéngyīqiān一千rén
15 Zhēngyuè正月Yuēdànhé约旦河shuǐzhǎngguòliǎng’àn两岸deshíhòu的时候tāmen他们guòshǐ使yíqiè一切zhùpíngyuán平原deréndōngbēn西táo
16 Yòuyǒubiàn便mǐnYóudà犹大réndàoshānzhàiDàwèi大卫nàli那里
17 Dàwèi大卫chūqù出去yíngjiē迎接tāmen他们duìtāmen他们shuōnǐmen你们ruòshì若是hépíng和平píngdì平地láibāngzhù帮助xīnjiùnǐmen你们xiāngNǐmen你们ruòshì若是jiāngzhèzuìderénmàizàidírén敌人shǒulǐ手里yuànwǒmen我们lièdeshénchákàn察看
18 Nàshí那时shéndelínggǎn灵感dòngsānshí三十yǒngshì勇士deshǒulǐng首领jiùshuōDàwèi大卫awǒmen我们shìguīdeYēxī耶西deérzi儿子awǒmen我们shìbāngzhù帮助deYuànpíngpíng’ān平安ānyuànbāngzhù帮助dedōupíng’ān平安Yīnwèi因为deshénbāngzhù帮助Dàwèi大卫jiùshōuliútāmen他们tāmen他们zuòjūncháng
19 Dàwèi大卫cóngqián从前fēishìréntóngyàosǎoluózhēngzhànyǒuxiē有些Mǎnáxī玛拿西rénláitóubēn投奔Dàwèi大卫tāmen他们quèméiyǒu没有bāngzhù帮助fēishìrénYīnwèi因为fēishìréndeshǒulǐng首领shāngyì商议dǎfa打发tāmen他们huíqu回去shuōkǒngpà恐怕Dàwèi大卫wǒmen我们deshǒuguījiàngtāde他的zhǔrén主人sǎoluó
20 Dàwèi大卫wǎngdeshíhòu的时候yǒuMǎnáxī玛拿西réndeqiānchángyuēdiéjiāyuētàidōuláitóubēn投奔
21 Zhèxie这些rénbāngzhù帮助Dàwèi大卫gōngjī攻击qúnzéiTāmendōu他们都shìdànéng大能deyǒngshì勇士qiězuòjūncháng
22 Nàshí那时tiāntiān天天yǒurén有人láibāngzhù帮助Dàwèi大卫yǐzhì以致chénglejūnshéndejūnyíyàng一样
23 Yùbèi预备dǎzhàng打仗debīngláidào来到lúnjiànDàwèi大卫yàozhàozheYēhéhuá耶和华dehuà的话jiāngsǎoluódeguówèiguīDàwèi大卫Tāmen他们deshùmù数目rúxià如下
24 Yóudà犹大zhīpàidùnpái盾牌qiāngyùbèi预备dǎzhàng打仗deyǒuliùqiānbǎirén
25 西miǎnzhīpàinéngshàngzhèndànéng大能deyǒngshì勇士yǒuqiānyībǎi一百rén
26 wèizhīpàiyǒusìqiān四千liùbǎirén
27 shìYàlún亚伦jiādeshǒulǐng首领gēncóng跟从tāde他的yǒusānqiānbǎirén
28 Háiyǒu还有shàonián少年dànéng大能deyǒngshì勇士Sǎdū撒督tóngzhetāde他的yǒuchángèrshí二十èrrén
29 Biàn便mǐnzhīpàisǎoluódedìxiōng弟兄yǒusānqiānréntāmen他们xiànglái向来dàbàn大半guīshùn归顺sǎoluójiā
30 Yǐfǎlián以法莲zhīpàidànéng大能deyǒngshì勇士zàiběnzhemíngdeyǒuèrwànlíngbǎirén
31 Mǎnáxī玛拿西bànzhīpàishàngyǒumíng有名degòngyīwàn一万bāqiān八千réndōuláiDàwèi大卫zuòwáng
32 sàjiā萨迦zhīpàiyǒuèrbǎi二百chángdōutōngdá通达shízhīdao知道Yǐsèliè以色列rénsuǒdāngxíngdeTāmen他们dìxiōng弟兄dōutīngcóng听从tāmen他们demìnglìng命令
33 西lúnzhīpàinéngshàngzhènyòngyàngbīngqì兵器dǎzhàng打仗xíngzhěngqí整齐shēngèrxīndeyǒuwǔwàn五万rén
34 zhīpàiyǒuyīqiān一千jūnchángGēncóng跟从tāmen他们dùnpái盾牌qiāngdeyǒusānwàn三万qiānrén
35 Dànzhīpàinéngbǎizhèndeyǒuèrwànbāqiān八千liùbǎirén
36 shèzhīpàinéngshàngzhèndǎzhàng打仗deyǒuwànrén
37 Yuēdànhé约旦河dōngdeliúbiàn便zhīpàijiādezhīpàiMǎnáxī玛拿西bànzhīpàizheyàngbīngqì兵器dǎzhàng打仗deyǒushí’èr十二wànrén
38 Yǐshàng以上dōushìnéngshǒuxíngdezhànshì战士tāmendōu他们都chéngxīnláidào来到lúnyàoDàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列dewángYǐsèliè以色列qíyú其余deréndōuyīxīn一心yàoDàwèi大卫zuòwáng
39 Tāmen他们zàinàli那里sānDàwèi大卫yītóng一同chīyīnwèi因为tāmen他们dedìxiōng弟兄gěitāmen他们yùbèi预备le
40 Kàojìn靠近tāmen他们derényǐjí以及sàjiā萨迦西lúnrénjiāngxǔduō许多miànbǐng面饼wúhuāguǒ无花果bǐnggānpútao葡萄jiǔyóuyòngluòtuo骆驼luózi骡子niúduòláiyòudàilexǔduō许多deniúyángláiyīnwèi因为Yǐsèliè以色列rénshénshìhuānlè欢乐Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Dàwèi大卫qiānchángbǎichángjiùshì就是yíqiè一切shǒulǐng首领shāngyì商议
2 Dàwèi大卫duìYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngshuōnǐmen你们ruòyǐwéi以为měijiànzhèshìshìchūyú出于Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénwǒmen我们jiùchāqiǎnrénzǒubiànYǐsèliè以色列dejiànwǒmen我们wèilái未来dedìxiōng弟兄yòujiànzhùzàiyǒujiāozhīchéngdejìsī祭司wèirénshǐ使tāmendōu他们都dàozhèlǐ这里láijùjí聚集
3 Wǒmen我们yàoshéndeyuēguì约柜yùndàowǒmen我们zhèlǐ这里láiYīnwèi因为zàisǎo</