Λευιτικό

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Κεφάλαιο 1

1 ΚΑΙ ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε από τη σκηνή τού μαρτυρίου, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Αν κάποιος από σας προσφέρει δώρο στον Κύριο, θα προσφέρετε το δώρο σας από τα κτήνη, από τα βόδια ή από τα πρόβατα.
3 Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, αρσενικό άμωμο ας το προσφέρει· κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου θα το προσφέρει, για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο.
4 Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τού ολοκαυτώματος, και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του, για να γίνει εξιλέωση γι' αυτόν.
5 Και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο· και οι γιοι τού Ααρών, οι ιερείς, θα φέρουν το αίμα, και θα ραντίσουν το αίμα, ολόγυρα, επάνω στο θυσιαστήριο, που είναι κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
6 Και θα γδάρουν το ολοκαύτωμα, και θα το διαμελίσουν στα μέλη του.
7 Και οι γιοι τού Ααρών, του ιερέα, θα βάλουν φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο, και θα στοιβάξουν ξύλα επάνω στη φωτιά.
8 Και οι γιοι τού Ααρών, οι ιερείς, θα στοιβάξουν επάνω τα μέλη, το κεφάλι, και το λίπος, επάνω στα ξύλα, που είναι επάνω στη φωτιά, που βρίσκεται επάνω στο θυσιαστήριο·
9 και τα εντόσθιά του και τα πόδια του θα τα πλύνουν με νερό· και ο ιερέας θα τα κάψει όλα επάνω στο θυσιαστήριο· είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
10 Και αν το δώρο του για το ολοκαύτωμα είναι από τα κοπάδια, από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια, αρσενικό άμωμο θα το προσφέρει.
11 Και θα το σφάξει στα πλάγια του θυσιαστηρίου, προς τα βορινά, μπροστά στον Κύριο· και θα ραντίσουν οι γιοι τού Ααρών, οι ιερείς, το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα·
12 και θα το διαμελίσουν, κατά τα μέλη του, και το κεφάλι του, και το λίπος του· και ο ιερέας θα τα στοιβάξει επάνω στα ξύλα, που είναι επάνω στη φωτιά, που βρίσκεται επάνω στο θυσιαστήριο·
13 και τα εντόσθια και τα πόδια θα τα πλύνει με νερό· και ο ιερέας θα τα φέρει όλα, και θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο· είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
14 ΚΑΙ αν το δώρο του στον Κύριο είναι ολοκαύτωμα από πουλιά, τότε θα προσφέρει το δώρο του από τρυγόνια ή από νεοσσούς περιστεριών.
15 Και θα το φέρει ο ιερέας στο θυσιαστήριο, και με τα νύχια θα του αποκόψει το κεφάλι του, και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο· και θα στραγγίσει το αίμα του στο πλάι τού θυσιαστηρίου·
16 και θα βγάλει τον πρόλοβό του μαζί με τα κόπρανά του, και θα τα ρίξει στα πλάγια του θυσιαστηρίου, προς τα ανατολικά, στον τόπο τής στάχτης·
17 και θα το σχίσει από τις φτερούγες του· όμως, δεν θα το διαχωρίσει· και ο ιερέας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στα ξύλα που είναι επάνω στη φωτιά· είναι ολοκαύτωμα, θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
Κεφάλαιο 2

1 ΚΑΙ αν κάποιος προσφέρει δώρο, προσφορά από άλφιτα, στον Κύριο, το δώρο του θα είναι σιμιγδάλι· και θα χύσει επάνω σ' αυτό λάδι, και θα βάλει επάνω σ' αυτό λιβάνι.
2 Και θα το φέρει στους γιους τού Ααρών, τους ιερείς· και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα από το σιμιγδάλι του και από το λάδι του, όσο χωράει το χέρι του, και ολόκληρο το λιβάνι του· και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική του θυσία επάνω στο θυσιαστήριο· είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
3 Και το υπόλοιπο της προσφοράς από άλφιτα θα είναι του Ααρών και των γιων του· είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο.
4 Και όταν προσφέρεις δώρο, προσφορά από άλφιτα ψημένη σε φούρνο, θα είναι άζυμα ψωμιά από σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, και άζυμα λάγανα χρισμένα με λάδι.
5 Και αν το δώρο σου είναι προσφορά από άλφιτα ψημένη σε κάψα, θα είναι άζυμο από σιμιγδάλι, ζυμωμένη με λάδι.
6 Θα τη χωρίσεις σε τμήματα, και θα χύσεις επάνω της λάδι· είναι προσφορά από άλφιτα.
7 Και αν το δώρο σου είναι προσφορά από άλφιτα ψημένη σε τηγάνι, θα γίνει από σιμιγδάλι μαζί με λάδι.
8 Και θα φέρεις στον Κύριο την προσφορά από άλφιτα, που έκανες απ' αυτά· και όταν φερθεί στον ιερέα, αυτός θα τη φέρει κοντά στο θυσιαστήριο.
9 Και ο ιερέας θα χωρίσει από την προσφορά των αλφίτων την αναμνηστική θυσία της, και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο· είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
10 Και το υπόλοιπο της προσφοράς από άλφιτα θα είναι του Ααρών και των γιων του· είναι αγιότατο από τις θυσίες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο.
11 Καμιά προσφορά από άλφιτα, που προσφέρετε στον Κύριο, δεν θα είναι ένζυμη· επειδή, κανένα προζύμι, ούτε μέλι, δεν θα κάψετε σε καμιά θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
12 Σχετικά δε με το δώρο των απαρχών, θα τις προσφέρετε στον Κύριο· όμως, δεν θα καούν επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας.
13 Και κάθε δώρο τής προσφοράς σου από άλφιτα, θα το αλατίζεις με αλάτι· και δεν θα αφήσεις να λείψει το αλάτι τής διαθήκης τού Θεού σου από την προσφορά σου από άλφιτα· επάνω σε κάθε δώρο σου θα προσφέρεις αλάτι.
14 Και αν προσφέρεις από τα πρωτογεννήματά σου προσφορά από άλφιτα στον Κύριο, για την προσφορά των πρωτογεννημάτων σου από άλφιτα, θα προσφέρεις χλωρά στάχυα ψημένα σε φωτιά, σιτάρι φρυγανισμένο, από μεστά στάχυα.
15 Και θα χύσεις επάνω της λάδι, και θα βάλεις επάνω της λιβάνι· είναι προσφορά από άλφιτα.
16 Και ο ιερέας θα κάψει την αναμνηστική θυσία της, από το φρυγανισμένο σιτάρι της, και από το λάδι της, μαζί με όλο το λιβάνι της· είναι θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
Κεφάλαιο 3

1 ΚΑΙ αν το δώρο του είναι ειρηνική θυσία, αν το προσφέρει από τα βόδια, είτε αρσενικό είτε θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο·
2 και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τού δώρου του, και θα το σφάξουν κοντά στη θύρα της σκηνής τού μαρτυρίου· και οι γιοι του Ααρών, οι ιερείς, θα ραντίσουν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
3 Και θα προσφέρει από την ειρηνική προσφορά, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο· το λίπος, αυτό που περισκεπάζει τα εντόσθια, και ολόκληρο το λίπος, που είναι επάνω στα εντόσθια·
4 και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω τους, αυτό που είναι προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό τού συκωτιού, που θα αφαιρέσεις μαζί με τα νεφρά.
5 Και οι γιοι τού Ααρών θα τα κάψουν επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα, που είναι επάνω στα ξύλα, που βρίσκονται επάνω στη φωτιά· είναι θυσία που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
6 ΚΑΙ αν το δώρο του, που προσφέρεται σε μια ειρηνική θυσία στον Κύριο, είναι από το ποίμνιο, αρσενικό ή θηλυκό, άμωμο θα το προσφέρει.
7 Αν για το δώρο του προσφέρει ένα αρνί, θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο·
8 και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τού δώρου του, και θα το σφάξουν μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου· και οι γιοι τού Ααρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
9 Και θα προσφέρει από την ειρηνική προσφορά, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο· το λίπος του, την ουρά ολόκληρη, που θα αφαιρέσει από τη ράχη, και το λίπος, αυτό που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόσθια, και ολόκληρο το λίπος, που είναι επάνω στα εντόσθια·
10 και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό τού συκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά.
11 Και θα τα κάψει ο ιερέας επάνω στο θυσιαστήριο· είναι τροφή της θυσίας που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
12 ΚΑΙ αν το δώρο του είναι από κατσίκια, τότε θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο·
13 και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του, και θα το σφάξουν μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου· και οι γιοι τού Ααρών θα ραντίσουν το αίμα του επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
14 Και θα προσφέρει απ' αυτό το δώρο του, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο· το λίπος, αυτό που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόσθια, και ολόκληρο το λίπος, που είναι επάνω στα εντόσθια·
15 και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό τού συκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά.
16 Και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο· είναι τροφή τής θυσίας που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας· ολόκληρο το λίπος είναι του Κυρίου.
17 Θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενεές σας, σε όλους τους τόπους τής κατοίκησής σας· δεν θα τρώτε ούτε λίπος ούτε αίμα.
Κεφάλαιο 4

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: ΑΝ κάποια ψυχή αμαρτήσει από άγνοια, και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μη πράττονται, πράξει όμως κάτι απ' αυτά·
3 αν μεν ο ιερέας, ο χρισμένος, αμαρτήσει, ώστε να ενοχοποιήσει τον λαό, τότε θα φέρει για την αμαρτία του, που αμάρτησε, ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο προς τον Κύριο για προσφορά περί αμαρτίας.
4 Και θα φέρει το μοσχάρι στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου μπροστά στον Κύριο· και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του μοσχαριού, και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο.
5 Και ο ιερέας, ο χρισμένος, θα πάρει από το αίμα τού μοσχαριού, και θα το φέρει στη σκηνή τού μαρτυρίου·
6 και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα, και θα ραντίσει από το αίμα επτά φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο καταπέτασμα του αγιαστηρίου.
7 Και ο ιερέας θα βάλει από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου τού ευώδους θυμιάματος, που είναι μπροστά στον Κύριο, στη σκηνή τού μαρτυρίου· και θα χύσει όλο το αίμα τού μοσχαριού στη βάση τού θυσιαστηρίου τού ολοκαυτώματος, που είναι στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
8 Και όλο το λίπος τού μοσχαριού τής προσφοράς περί αμαρτίας θα το αφαιρέσει απ' αυτό· το λίπος εκείνο, που περισκεπάζει τα εντόσθια, και όλο το λίπος, που είναι επάνω στα εντόσθια·
9 και τα δύο νεφρά, και το λίπος, που είναι επάνω τους, που βρίσκεται προς τα πλευρά, και τον επάνω λοβό τού συκωτιού, που θα αφαιρέσει μαζί με τα νεφρά,
10 με τον ίδιο τρόπο που αφαιρείται από το μοσχάρι τής ειρηνικής θυσίας· και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος·
11 και το δέρμα τού μοσχαριού, και όλο το κρέας του, μαζί με το κεφάλι του, και μαζί με τα πόδια του, και τα εντόσθιά του, και τα κόπρανά του·
12 και θα φέρει ολόκληρο το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο, σε έναν καθαρό τόπο, όπου χύνεται η στάχτη, και θα το κάψει επάνω σε ξύλα, με φωτιά· όπου χύνεται η στάχτη, εκεί θα καεί.
13 ΚΑΙ αν ολόκληρη η συναγωγή τού Ισραήλ αμαρτήσει από άγνοια, και το πράγμα κρυφτεί από τα μάτια τής συναγωγής, και από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μη πράττονται, τα πράξουν όμως, και είναι ένοχοι·
14 όταν η αμαρτία, που αμάρτησαν ως προς αυτό, γίνει γνωστή, τότε η συναγωγή θα προσφέρει ένα μοσχάρι βοδιού για την αμαρτία, και θα το φέρει μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου.
15 Και οι πρεσβύτεροι της συναγωγής θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι τού μοσχαριού μπροστά στον Κύριο· και θα σφάξουν το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο.
16 Και ο ιερέας, ο χρισμένος, θα φέρει από το αίμα τού μοσχαριού στη σκηνή τού μαρτυρίου·
17 και ο ιερέας θα βυθίσει το δάχτυλό του στο αίμα, και θα ραντίσει επτά φορές μπροστά στον Κύριο, μπροστά στο καταπέτασμα·
18 και θα βάλει από το αίμα επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου, που είναι μπροστά στον Κύριο, το οποίο είναι μέσα στη σκηνή τού μαρτυρίου· και θα χύσει όλο το αίμα στη βάση τού θυσιαστηρίου τού ολοκαυτώματος, που είναι στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
19 Και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει απ' αυτό, και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο.
20 Και θα κάνει στο μοσχάρι με τον ίδιο τρόπο που έκανε στο μοσχάρι τής προσφοράς περί αμαρτίας· έτσι θα κάνει σ' αυτό· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτούς, και θα τους συγχωρηθεί.
21 Και θα βγάλει το μοσχάρι έξω από το στρατόπεδο, και θα το κάψει, καθώς έκαψε το πρώτο μοσχάρι· είναι προσφορά περί αμαρτίας για λογαριασμό τής συναγωγής.
22 ΚΑΙ όταν κάποιος άρχοντας αμαρτήσει, και πράξει κάτι από άγνοια, από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο τον Θεό του να μη πράττονται, και είναι ένοχος·
23 ή, αν η αμαρτία του, που αμάρτησε, του γνωστοποιηθεί, τότε θα φέρει την προσφορά του, έναν τράγο από κατσίκια, αρσενικόν, άμωμον·
24 και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τού τράγου, και θα τον σφάξουν στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα μπροστά στον Κύριο· είναι προσφορά περί αμαρτίας.
25 Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα τής προσφοράς περί αμαρτίας, με το δάχτυλό του, και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου τού ολοκαυτώματος, και θα χύσει το αίμα του στη βάση τού θυσιαστηρίου τού ολοκαυτώματος.
26 Και όλο το λίπος του θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, όπως το λίπος τής θυσίας τής ειρηνικής προσφοράς· και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση, για την αμαρτία του, και θα του συγχωρηθεί.
27 ΚΑΙ αν κάποια ψυχή από τον λαό τής γης αμαρτήσει από άγνοια, πράττοντας κάτι από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μη πράττονται, και είναι ένοχος·
28 ή, αν του γνωστοποιηθεί η αμαρτία του, που αμάρτησε· τότε, θα φέρει την προσφορά του, έναν τράγο από κατσίκια, θηλυκόν, άμωμον, για την αμαρτία του, που αμάρτησε·
29 και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τής προσφοράς περί αμαρτίας, και θα σφάξουν την προσφορά περί αμαρτίας στον τόπο τού ολοκαυτώματος.
30 Και θα πάρει ο ιερέας, με το δάχτυλό του, από το αίμα του, και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου τού ολοκαυτώματος, και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση τού θυσιαστηρίου·
31 και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει, καθώς αφαιρείται το λίπος από τη θυσία τής ειρηνικής προσφοράς· και ο ιερέας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας στον Κύριο· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν, και θα του συγχωρηθεί.
32 ΚΑΙ αν φέρει ένα πρόβατο για την προσφορά του περί αμαρτίας, θα το φέρει θηλυκό, άμωμο·
33 και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι τής προσφοράς περί αμαρτίας, και θα το σφάξουν για προσφορά περί αμαρτίας, στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα.
34 Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα τής προσφοράς περί αμαρτίας με το δάχτυλό του, και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου τού ολοκαυτώματος, και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση τού θυσιαστηρίου·
35 και θα αφαιρέσει όλο το λίπος του, όπως αφαιρείται το λίπος τού προβάτου από τη θυσία τής ειρηνικής προσφοράς· και ο ιερέας θα τα κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, σύμφωνα με τις προσφορές εκείνες που γίνονται με φωτιά στον Κύριο· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για την αμαρτία του, που αμάρτησε, και θα του συγχωρηθεί.
Κεφάλαιο 5

1 ΚΑΙ αν κάποιος αμαρτήσει, και ακούσει μια φωνή ορκισμού και είναι μάρτυρας, είτε είδε είτε ξέρει· αν δεν το φανερώσει, τότε θα βαστάξει επάνω του την ανομία του.
2 Ή, αν κάποιος αγγίξει ένα πράγμα ακάθαρτο, είτε ψοφίμι ακάθαρτου θηρίου είτε ψοφίμι ακάθαρτου κτήνους είτε ψοφίμι ακάθαρτων ερπετών, και δεν το αντιλήφθηκε, εντούτοις, θα είναι ακάθαρτος και ένοχος.
3 Ή, αν αγγίξει ανθρώπινη ακαθαρσία, οποιασδήποτε μορφής και αν ήταν η ακαθαρσία του, διαμέσου τής οποίας κανείς μολύνεται, και δεν το αντιλήφθηκε· όταν αυτός το γνωρίσει, τότε θα είναι ένοχος.
4 Ή, αν κάποιος ορκιστεί, προφέροντας αστόχαστα με τα χείλη του για να κακοποιήσει ή για να αγαθοποιήσει, σε κάθε τι που θα πρόφερε αστόχαστα ο άνθρωπος με όρκο, και δεν το αντιλήφθηκε, όταν το γνωρίσει, τότε θα είναι ένοχος σε ένα απ' αυτά.
5 Όταν, λοιπόν, κάποιος είναι ένοχος σε ένα απ' αυτά, θα εξομολογηθεί σε τι αμάρτησε·
6 και θα φέρει στον Κύριο προσφορά για την παράβασή του, για την αμαρτία του, που αμάρτησε, ένα θηλυκό αρνί από πρόβατα ή έναν τράγο από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν, για την αμαρτία του.
7 Και αν δεν ευπορεί να φέρει ένα πρόβατο ή ένα κατσίκι, θα φέρει στον Κύριο για την αμαρτία του, που αμάρτησε, δύο τρυγόνες ή δύο νεοσσούς περιστεριών· μία για προσφορά περί αμαρτίας, και μία για ολοκαύτωμα.
8 Και θα τις φέρει στον ιερέα, ο οποίος θα προσφέρει πρώτα εκείνη, την προσφορά περί αμαρτίας· και θα κόψει με τα νύχια το κεφάλι της από τον αυχένα της, όμως δεν θα τη διαχωρίσει.
9 Και από το αίμα τής προσφοράς περί αμαρτίας θα ραντίσει τον τοίχο τού θυσιαστηρίου· κι εκείνο που εναπολείφθηκε από το αίμα, θα το στραγγίσει έξω, στη βάση τού θυσιαστηρίου· είναι προσφορά περί αμαρτίας.
10 Και τη δεύτερη, θα την κάνει ολοκαύτωμα, σύμφωνα με τα διαταγμένα· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν, για την αμαρτία του, που αμάρτησε, και θα του συγχωρηθεί.
11 Αλλά, αν δεν ευπορεί να φέρει δύο τρυγόνες, ή δύο νεοσσούς περιστεριών, τότε, αυτός που αμάρτησε, θα φέρει για προσφορά του το ένα δέκατο του εφά σιμιγδάλι σε προσφορά περί αμαρτίας· δεν θα βάλει επάνω της λάδι ούτε θα βάλει επάνω της λιβάνι· επειδή, είναι προσφορά περί αμαρτίας.
12 Και θα τη φέρει στον ιερέα· και ο ιερέας θα πάρει μια χούφτα απ' αυτή, όσο χωράει το χέρι του, την αναμνηστική της θυσία, και θα την κάψει επάνω στο θυσιαστήριο, σύμφωνα με τις προσφορές, αυτές που γίνονται με φωτιά στον Κύριο· είναι προσφορά περί αμαρτίας.
13 Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν, για την αμαρτία του, που αμάρτησε σε ένα απ' αυτά, και θα του συγχωρηθεί· και το υπόλοιπο θα είναι του ιερέα, όπως η προσφορά από άλφιτα.
14 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
15 Αν κάποιος πράξει παρανομία, και αμαρτήσει από άγνοια, στα άγια του Κυρίου, τότε θα φέρει στον Κύριο για την ανομία του ένα άμωμο κριάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου σε σίκλους από ασήμι, σύμφωνα με τον σίκλο τού αγιαστηρίου, για προσφορά περί ανομίας·
16 και θα αποδώσει ό,τι αμάρτησε στα άγια, και θα προσθέσει επάνω σ' αυτό το ένα πέμπτο του, και θα το δώσει στον ιερέα· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν, διαμέσου τού κριαριού τής προσφοράς περί ανομίας, και θα του συγχωρηθεί.
17 ΚΑΙ αν κάποιος αμαρτήσει, και πράξει κάτι από όσα είναι προσταγμένο από τον Κύριο να μη πράττονται, και δεν το γνώρισε, εντούτοις, θα είναι ένοχος, και θα βαστάξει επάνω του την ανομία του·
18 και θα φέρει ένα άμωμο κριάρι από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου, για προσφορά περί ανομίας, προς τον ιερέα· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν για την άγνοιά του, μέσα στην οποία δεν το αντιλήφθηκε, και δεν το γνώρισε, και θα του συγχωρηθεί.
19 Είναι προσφορά περί ανομίας· αυτός έπραξε ανομία ενάντια στον Κύριο.
Κεφάλαιο 6

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Αν κάποιος αμαρτήσει, και πράξει παρανομία ενάντια στον Κύριο, και πει ψέματα στον πλησίον του, για παρακαταθήκη ή για κάποιο πράγμα εμπιστευμένο στα χέρια του ή για αρπαγή ή απάτησε τον πλησίον του
3 ή βρήκε ένα χαμένο πράγμα και ψεύδεται γι' αυτό ή ορκιστεί ψευδώς για κάτι από όλα όσα πράττει ο άνθρωπος, ώστε να αμαρτήσει σ' αυτά·
4 όταν αμαρτήσει, και είναι ένοχος, θα αποδώσει το αρπαγμένο που άρπαξε ή το πράγμα που πήρε με απάτη ή την παρακαταθήκη, που του είχαν εμπιστευθεί ή το χαμένο πράγμα, που βρήκε
5 ή κάθε τι, για το οποίο ορκίστηκε ψευδώς· θα αποδώσει το κεφάλαιό του, και θα προσθέσει το ένα πέμπτο επάνω σ' αυτό· σε όποιον ανήκει, σε τούτον θα το αποδώσει, την ημέρα που θα φανερωθεί ως ένοχος.
6 Και θα φέρει στον Κύριο την προσφορά του περί ανομίας, ένα κριάρι άμωμο από το κοπάδι, κατά την εκτίμησή σου, για προσφορά περί ανομίας, στον ιερέα·
7 και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο· και θα του συγχωρηθεί, για κάθε πράγμα από όσα έπραξε, ώστε να ανομήσει σ' αυτά.
8 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
9 Πρόσταξε τον Ααρών και τους γιους του, λέγοντας: Αυτός είναι ο νόμος τού ολοκαυτώματος· το ολοκαύτωμα θα καίγεται επάνω στο θυσιαστήριο ολόκληρη τη νύχτα μέχρι το πρωί, και η φωτιά τού θυσιαστηρίου θα καίγεται επάνω σ' αυτό.
10 Και ο ιερέας θα ντυθεί έναν λινό χιτώνα και θα φορέσει επάνω στη σάρκα του μια λινή περισκελίδα, και θα αφαιρέσει τη στάχτη τού ολοκαυτώματος, που κατέφαγε η φωτιά επάνω στο θυσιαστήριο· και θα τη βάλει στο πλάι τού θυσιαστηρίου.
11 Και θα ξεντυθεί τη στολή του, και θα ντυθεί μια άλλη στολή· και θα φέρει τη στάχτη έξω από το στρατόπεδο, σε έναν καθαρό τόπο.
12 Και η φωτιά, που είναι επάνω στο θυσιαστήριο, θα καίει επάνω σ' αυτό· δεν θα σβηστεί· και ο ιερέας θα καίει επάνω σ' αυτό ξύλα κάθε πρωί, και θα στοιβάξει το ολοκαύτωμα επάνω σ' αυτό, και θα καίει επάνω του το λίπος τής ειρηνικής προσφοράς.
13 Η φωτιά θα καίει παντοτινά επάνω στο θυσιαστήριο· δεν θα σβηστεί.
14 Κι αυτός είναι ο νόμος τής προσφοράς από άλφιτα· οι γιοι τού Ααρών θα την προσφέρουν μπροστά στον Κύριο, μπροστά από το θυσιαστήριο.
15 Και θα αφαιρέσει απ' αυτή όσο χωράει το χέρι του, από το σιμιγδάλι τής προσφοράς από άλφιτα, μαζί με το λάδι της, και ολόκληρο το λιβάνι, που είναι επάνω στην προσφορά από άλφιτα· και θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδίας, ως ανάμνησή της στον Κύριο.
16 Κι εκείνο που εναπέμεινε απ' αυτά θα το φάνε ο Ααρών και οι γιοι του· άζυμο θα τρώγεται, σε έναν άγιο τόπο· στην αυλή τής σκηνής τού μαρτυρίου θα το τρώνε.
17 Δεν θα ψηθεί με προζύμι· αυτό το έδωσα για δικό τους μερίδιο από τις προσφορές μου, που γίνονται με φωτιά· είναι αγιότατο, όπως η προσφορά περί αμαρτίας, και όπως η προσφορά περί ανομίας.
18 Κάθε αρσενικό ανάμεσα στα παιδιά τού Ααρών θα το τρώει· αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενεές σας, από τις προσφορές τού Κυρίου, που γίνονται με φωτιά· καθένας που θα τα αγγίξει, θα αγιαστεί.
19 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
20 Αυτό είναι το δώρο τού Ααρών, και των γιων του, που θα προσφέρουν στον Κύριο, την ημέρα που θα χριστεί· το ένα δέκατο του εφά σιμιγδάλι σε παντοτινή προσφορά από άλφιτα, το μισό απ' αυτή το πρωί, και το μισό απ' αυτή την εσπέρα·
21 επάνω σε κάψα θα ετοιμαστεί, μαζί με λάδι· ψημένο θα το φέρεις· και τα ψημένα τμήματα των προσφορών από άλφιτα θα τα προσφέρεις για οσμή ευωδίας στον Κύριο.
22 Και ο ιερέας, ο χρισμένος αντί γι' αυτόν, μεταξύ των γιων του, θα το προσφέρει· αυτός είναι αιώνιος θεσμός για τον Κύριο· θα καίγεται ολοκληρωτικά.
23 Και κάθε προσφορά από άλφιτα του ιερέα θα καίγεται ολοκληρωτικά· δεν θα τρώγεται.
24 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
25 Μίλησε στον Ααρών και στους γιους του, λέγοντας: Αυτός είναι ο νόμος τής προσφοράς περί αμαρτίας· στον τόπο όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα, θα σφαγεί η προσφορά περί αμαρτίας, μπροστά στον Κύριο· είναι αγιότατο.
26 Ο ιερέας, που την προσφέρει περί αμαρτίας, θα την τρώει· θα τρώγεται σε έναν άγιο τόπο, στην αυλή τής σκηνής τού μαρτυρίου.
27 Κάθε τι που θα αγγίξει το κρέας της, θα είναι άγιο· και αν ραντιστεί από το αίμα της επάνω σε κάποιο φόρεμα, εκείνο, επάνω στο οποίο ραντίστηκε, θα πλένεται σε έναν άγιο τόπο.
28 Και το πήλινο αγγείο, στο οποίο έβρασε, θα συντρίβεται· αν, όμως, βράσει σε χάλκινο αγγείο, αυτό θα τρίβεται με επιμέλεια, και θα πλένεται με νερό.
29 Κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς θα τρώει απ' αυτή· είναι αγιότατο.
30 Και κάθε προσφορά περί αμαρτίας, από την οποία το αίμα φέρνεται στη σκηνή τού μαρτυρίου για να γίνει εξιλέωση στο αγιαστήριο, δεν θα τρώγεται· θα καίγεται με φωτιά.
Κεφάλαιο 7

1 ΚΑΙ αυτός είναι ο νόμος τής προσφοράς περί ανομίας· είναι αγιότατο.
2 Στον τόπο όπου σφάζουν το ολοκαύτωμα, θα σφάζουν και την προσφορά περί ανομίας· και το αίμα της θα ραντίζεται επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
3 Και θα προσφέρεται απ' αυτή ολόκληρο το λίπος της, η ουρά, και το λίπος, που σκεπάζει ολόγυρα τα εντόσθια,
4 και τα δύο νεφρά, και το λίπος που βρίσκεται επάνω τους, που είναι προς τα πλευρά, και ο επάνω λοβός τού συκωτιού, που θα αφαιρείται μαζί με τα νεφρά·
5 και ο ιερέας θα τα καίει επάνω στο θυσιαστήριο, σε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο· είναι προσφορά περί ανομίας.
6 Κάθε αρσενικό ανάμεσα στους ιερείς θα την τρώει· θα τρώγεται σε άγιον τόπο· είναι αγιότατο.
7 Όπως είναι η προσφορά περί αμαρτίας, έτσι είναι και η προσφορά περί ανομίας· ένας νόμος είναι γι' αυτές· ο ιερέας, που κάνει μ' αυτή εξιλέωση, θα την παίρνει.
8 Και ο ιερέας που προσφέρει ολοκαύτωμα για κάποιον, ο ιερέας θα παίρνει για τον εαυτό του το δέρμα τού ολοκαυτώματος, που πρόσφερε.
9 Και κάθε προσφορά από άλφιτα, που θα ψηνόταν σε φούρνο, και κάθε τι που ετοιμάζεται σε τηγάνι κι επάνω σε κάψα, θα είναι του ιερέα, που την προσφέρει.
10 Και κάθε προσφορά από άλφιτα, ζυμωμένη με λάδι ή ξερή, θα είναι όλων των γιων τού Ααρών, ίσο το μερίδιο του καθενός.
11 ΚΑΙ αυτός είναι ο νόμος τής θυσίας τής ειρηνικής προσφοράς, που θα προσφέρει κάποιος στον Κύριο.
12 Αν την προσφέρει για ευχαριστία, τότε θα προσφέρει μαζί με την ευχαριστήρια προσφορά, πίτες άζυμες, ζυμωμένες με λάδι και λάγανα άζυμα, χρισμένα με λάδι, και σιμιγδάλι κατασκευασμένο, πίτες ζυμωμένες με λάδι.
13 Με τις πίττες, θα προσφέρει ένζυμο ψωμί, για το δώρο του, μαζί με την προσφορά για την ευχαριστία του.
14 Και απ' αυτά θα προσφέρει ένα από όλα τα δώρα του, προσφορά που υψώνεται προς τον Κύριο· αυτό θα είναι του ιερέα, που ραντίζει το αίμα τής ειρηνικής προσφοράς.
15 Και το κρέας τής θυσίας τής ειρηνικής του προσφοράς για ευχαριστία, θα τρώγεται την ίδια ημέρα, που προσφέρεται· δεν θα αφήσουν απ' αυτό μέχρι το πρωί.
16 Και αν η θυσία τής προσφοράς τους είναι ευχή ή προσφορά προαιρετική, θα τρώγεται την ίδια ημέρα, που κάποιος προσφέρει τη θυσία του· και αν μείνει κάτι, αυτό θα τρώγεται την επόμενη ημέρα.
17 Αυτό, όμως, που απέμεινε από το κρέας μέχρι την τρίτη ημέρα, θα καίγεται με φωτιά.
18 Και αν φαγωθεί κάτι από το κρέας τής θυσίας τής ειρηνικής προσφοράς του την τρίτη ημέρα, δεν θα είναι δεκτός αυτός που την προσφέρει ούτε θα λογαριαστεί σ' αυτόν· θα είναι βδέλυγμα· και η ψυχή, που θα έτρωγε απ' αυτό, θα βαστάξει την ανομία της.
19 Και το κρέας, που θα άγγιζε κάτι ακάθαρτο, δεν θα τρώγεται· θα καίγεται με φωτιά· για το κρέας, όμως, όποιος είναι καθαρός θα τρώει κρέας.
20 Και η ψυχή, που, έχοντας την ακαθαρσία της επάνω της, τυχόν έτρωγε από το κρέας τής θυσίας τής ειρηνικής προσφοράς, που είναι του Κυρίου, η ψυχή αυτή θα απολεστεί από τον λαό της.
21 Και η ψυχή που θα άγγιζε κάτι ακάθαρτο, ακαθαρσία ανθρώπου ή ζώου ακάθαρτου ή κάτι βδελυρό ακάθαρτο, και θα έτρωγε απ' αυτό το κρέας τής θυσίας τής ειρηνικής προσφοράς, που είναι του Κυρίου, και αυτή η ψυχή θα απολεστεί από τον λαό της.
22 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
23 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Δεν θα τρώτε καθόλου λίπος βοδιού ή προβάτου ή κατσικιού.
24 Και το λίπος τού ψόφιου ζώου, και το λίπος τού ζώου σπαραγμένου από θηρία, μπορεί να χρησιμεύει σε κάθε άλλη ανάγκη· δεν θα τρώτε, όμως, καθόλου απ' αυτό.
25 Επειδή, όποιος φάει το λίπος τού ζώου, από το οποίο προσφέρεται θυσία, που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, και η ψυχή εκείνη, που θα έτρωγε, θα απολεστεί από τον λαό της.
26 Το ίδιο δεν θα τρώτε ούτε αίμα, είτε πουλιού είτε ζώου, σε κανένα από τα σπίτια σας.
27 Κάθε ψυχή, που θα έτρωγε οποιοδήποτε αίμα, και η ψυχή εκείνη θα απολεστεί από τον λαό της.
28 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
29 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Εκείνος που προσφέρει τη θυσία τής ειρηνικής προσφοράς του στον Κύριο, θα φέρει το δώρο του στον Κύριο από τη θυσία τής ειρηνικής προσφοράς του.
30 Τα χέρια του θα φέρουν τις προσφορές τού Κυρίου, που γίνονται με φωτιά· θα φέρει το λίπος μαζί με το στήθος, για να κινείται το στήθος σαν κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο.
31 Και ο ιερέας θα καίει το λίπος επάνω στο θυσιαστήριο· το στήθος, όμως, θα είναι του Ααρών και των γιων του.
32 Και θα δίνετε στον ιερέα προσφορά που υψώνεται, τον δεξί ώμο, από τις θυσίες τής ειρηνικής προσφοράς σας.
33 Όποιος από τους γιους τού Ααρών προσφέρει το αίμα τής ειρηνικής προσφοράς, και το λίπος, θα παίρνει τον δεξί ώμο για μερίδιό του.
34 Επειδή, πήρα το κινητό στήθος, και τον ώμο που υψώνεται, απότους γιους Ισραήλ, από τις θυσίες τής ειρηνικής προσφοράς τους, και τα έδωσα στον Ααρών τον ιερέα, και στους γιους του, σε αιώνιον θεσμό ανάμεσα στους γιους Ισραήλ.
35 Αυτό είναι το χρίσμα τού Ααρών, και το χρίσμα των γιων του, από τις προσφορές τού Κυρίου, που γίνονται με φωτιά, την ημέρα που τυς παρέστησε για να ιερατεύουν στον Κύριο·
36 το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να δίνεται σ' αυτούς από τους γιους Ισραήλ, την ημέρα που τους έχρισε, σε αιώνιον θεσμό στις γενεές τους.
37 Αυτός είναι ο νόμος τού ολοκαυτώματος, της προσφοράς από άλφιτα, και της προσφοράς περί αμαρτίας, και της προσφοράς περί ανομίας, και των καθιερώσεων, και της θυσίας τής ειρηνικής προσφοράς·
38 που ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή στο όρος Σινά, την ημέρα που πρόσταξε στους γιους Ισραήλ να προσφέρουν στον Κύριο τα δώρα τους, στην έρημο Σινά.
Κεφάλαιο 8

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πάρε τον Ααρών, και τους γιους του μαζί μ' αυτόν, και τις στολές, και το επιχρισματικό λάδι, και το μοσχάρι τής προσφοράς περί αμαρτίας, και τα δύο κριάρια, και το κανίστρι των αζύμων.
3 Και συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναγωγή στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
4 Και ο Μωυσής έκανε όπως τον πρόσταξε ο Κύριος· και συγκεντρώθηκε η συναγωγή στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
5 Και ο Μωυσής είπε στη συναγωγή: Αυτός είναι ο λόγος, που ο Κύριος πρόσταξε να γίνει.
6 Και ο Μωυσής έφερε τον Ααρών και τους γιους του, και τους έλουσε με νερό.
7 Και έβαλε επάνω του τον χιτώνα, και τον έζωσε με τη ζώνη, και τον έντυσε με τον ποδήρη χιτώνα, και έβαλε επάνω του το εφόδ, και τον έζωσε με την κεντητή ζώνη τού εφόδ, και τον έζωσε ολόγυρα μ' αυτή.
8 Και έβαλε επάνω του το περιστήθιο· και στο περιστήθιο έβαλε το Ουρίμ και το Θουμμίμ.
9 Και έβαλε τη μίτρα επάνω στο κεφάλι του· και επάνω στη μίτρα, από το μπροστινό μέρος της, έβαλε τη χρυσή πλάκα, το άγιο διάδημα, όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
10 Και ο Μωυσής πήρε το επιχρισματικό λάδι, και έχρισε τη σκηνή, και όλα όσα ήσαν μέσα σ' αυτή, και τα αγίασε.
11 Και απ' αυτό ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο επτά φορές, και έχρισε το θυσιαστήριο και όλα τα σκεύη του, και τον νιπτήρα και τη βάση του, για να τα αγιάσει.
12 Και έχυσε από το επιχρισματικό λάδι επάνω στο κεφάλι τού Ααρών, και τον έχρισε, για να τον αγιάσει.
13 Και ο Μωυσής έφερε τους γιους τού Ααρών, και τους έντυσε με χιτώνες και τους έζωσε με ζώνες, και έβαλε επάνω τους μιτρίδια, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
14 Και έφερε το μοσχάρι τής προσφοράς περί αμαρτίας· και ο Ααρών και οι γιοι του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι τού μοσχαριού τής προσφοράς περί αμαρτίας.
15 Και το έσφαξε, και ο Μωυσής πήρε απ το αίμα, και έβαλε επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα με το δάχτυλό του, και καθάρισε το θυσιαστήριο· και το αίμα το έχυσε στη βάση τού θυσιαστηρίου, και το αγίασε, για να κάνει εξιλέωση επάνω σ' αυτό.
16 Και πήρε όλο το λίπος, που ήταν επάνω στα εντόσθια, και τον λοβό τού συκωτιού, και τα δύο νεφρά, και το λίπος τους, και ο Μωυσής τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο.
17 Το μοσχάρι, όμως, και το δέρμα του, και το κρέας του, και τα κόπρανά του, τα έκαψε με φωτιά έξω από το στρατόπεδο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
18 Και έφερε το κριάρι τού ολοκαυτώματος· και ο Ααρών, και οι γιοι του, έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κριαριού.
19 Και το έσφαξε, και ο Μωυσής ράντισε το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
20 Και διαμέλισε το κριάρι κατά τα μέλη του· και ο Μωυσής έκαψε το κεφάλι, και τα μέλη, και το λίπος.
21 Τα εντόσθια, όμως, και τα πόδια τα έπλυνε με νερό· και ο Μωυσής έκαψε ολόκληρο το κριάρι επάνω στο θυσιαστήριο· ήταν ολοκαύτωμα σε οσμή ευωδίας, προσφορά που γίνεται στον Κύριο με φωτιά· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
22 Και έφερε το δεύτερο κριάρι, το κριάρι τής καθιέρωσης· και ο Ααρών και οι γιοι του έβαλαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του κριαριού.
23 Και το έσφαξε, και ο Μωυσής πήρε από το αίμα του, και έβαλε επάνω στον λοβό τού δεξιού αυτιού τού Ααρών, και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού.
24 Και έφερε τους γιους τού Ααρών, και ο Μωυσής έβαλε από το αίμα επάνω στον λοβό τού δεξιού αυτιού τους, και επάνω στους αντίχειρες των δεξιών χεριών τους, και επάνω στα μεγάλα δάχτυλα των δεξιών ποδιών τους· και ο Μωυσής ράντισε το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
25 Και πήρε το λίπος, και την ουρά, και όλο το λίπος, που ήταν επάνω στα εντόσθια, και τον λοβό τού συκωτιού, και τα δύο νεφρά, και το λίπος τους, και τον δεξί ώμο·
26 και από το κανίστρι των αζύμων, που ήταν μπροστά στον Κύριο, πήρε μια άζυμη πίτα, και ένα ψωμί λαδωμένο, και ένα λάγανο, και τα έβαλε επάνω στο λίπος, και επάνω στον δεξί ώμο·
27 και τα έβαλε όλα στα χέρια τού Ααρών, και στα χέρια των γιων του, και τα κίνησε σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο.
28 Και ο Μωυσής τα πήρε από τα χέρια τους, και τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω στο ολοκαύτωμα· αυτές ήσαν καθιερώσεις, για οσμή ευωδίας· ήταν θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
29 Και ο Μωυσής αφού πήρε το στήθος, το κίνησε σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο· από το κριάρι τής καθιέρωσης, αυτό ήταν το μερίδιο του Μωυσή, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
30 Και ο Μωυσής πήρε από το επιχρισματικό λάδι, και από το αίμα, που ήταν επάνω στο θυσιαστήριο, και ράντισε επάνω στον Ααρών, επάνω στις στολές του, κι επάνω στους γιους του, κι επάνω στις στολές των γιων του μαζί του· και αγίασε τον Ααρών, τις στολές του, και τους γιους του, και τις στολές των γιων του μαζί του.
31 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών και στους γιους του: Βράστε το κρέας στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου· και εκεί φάτε το, και το ψωμί που είναι στο κανίστρι των καθιερώσεων, καθώς ο Κύριος με πρόσταξε, λέγοντας: Ο Ααρών και οι γιοι του θα τα τρώνε.
32 Και το υπόλοιπο του κρέατος και του ψωμιού θα το κατακάψετε με φωτιά.
33 Και από τη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου δεν θα βγείτε επτά ημέρες, μέχρις ότου συμπληρωθούν οι ημέρες τής καθιέρωσής σας· επειδή, σε επτά ημέρες θα περατωθεί η καθιέρωσή σας.
34 Όπως έκανε σ' αυτή την ημέρα, έτσι ο Κύριος πρόσταξε να εκτελείται, για να γίνεται εξιλέωση για σας.
35 Θα καθήσετε, λοιπόν, επτά ημέρες στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, ημέρα και νύχτα· και θα τηρείτε τις παραγγελίες τού Κυρίου, για να μη πεθάνετε· επειδή, έτσι προστάχθηκα.
36 ΚΑΙ έκανε ο Ααρών και οι γιοι του όλα τα λόγια, που ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.
Κεφάλαιο 9

1 ΚΑΙ την όγοδη ημέρα ο Μωυσής κάλεσε τον Ααρών, και τους γιους του, και τους πρεσβύτερους του Ισραήλ·
2 και είπε στον Ααρών: Πάρε για τον εαυτό σου ένα μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας, και ένα κριάρι για ολοκαύτωμα, άμωμα, και να τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο.
3 Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Πάρτε ένα τράγο από κατσίκια, για προσφορά περί αμαρτίας, και ένα μοσχάρι, και ένα αρνί, χρονιάρικα, άμωμα, για ολοκαύτωμα,
4 και ένα βόδι και ένα κριάρι, για ειρηνική προσφορά, σε θυσία μπροστά στον Κύριο, και προσφορά από άλφιτα ζυμωμένη με λάδι· επειδή, σήμερα ο Κύριος θα εμφανιστεί σε σας.
5 Και έφεραν ό,τι πρόσταξε ο Μωυσής, μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου· και όλη η συναγωγή πλησίασε και στάθηκε μπροστά στον Κύριο.
6 Και ο Μωυσής είπε: Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε να κάνετε· και η δόξα τού Κυρίου θα εμφανιστεί σε σας.
7 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Πλησίασε στο θυσιαστήριο, και κάνε την προσφορά σου περί αμαρτίας, και το ολοκαύτωμά σου, και κάνε εξιλέωση για τον εαυτό σου, και για τον λαό· και να προσφέρεις το δώρο τού λαού, και να κάνεις εξιλέωση γι' αυτούς, όπως ο Κύριος πρόσταξε.
8 Και ο Ααρών πλησίασε στο θυσιαστήριο, και έσφαξε το μοσχάρι τής προσφοράς περί αμαρτίας, που ήταν γι' αυτόν.
9 Και οι γιοι τού Ααρών έφεραν σ' αυτόν το αίμα· και βύθισε το δάχτυλό του στο αίμα, και έβαλε επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου, και έχυσε το αίμα στη βάση τού θυσιαστηρίου.
10 Το λίπος, όμως, και τα νεφρά, και τον επάνω λοβό τού συκωτιού τής προσφοράς περί αμαρτίας έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
11 Και το κρέας και το δέρμα τα έκαψε σε φωτιά, έξω από το στρατόπεδο.
12 Και έσφαξε το ολοκαύτωμα· και οι γιοι τού Ααρών παρέστησαν σ' αυτόν το αίμα, και το ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
13 Και έφεραν σ' αυτόν το ολοκαύτωμα διαμελισμένο, και το κεφάλι· και τα έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο.
14 Και έπλυνε τα εντόσθια και τα πόδια· και τα έκαψε επάνω στο ολοκαύτωμα, επάνω στο θυσιαστήριο.
15 Και πρόσφερε το δώρο τού λαού· και πήρε τον τράγο τής προσφοράς περί αμαρτίας τού λαού, και τον έσφαξε, και τον πρόσφερε περί αμαρτίας, όπως και την πρώτη φορά.
16 Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα, και το έκανε σύμφωνα με τα διαταγμένα.
17 Και πρόσφεε την προσφορά από άλφιτα· και γέμισε το χέρι του απ' αυτή, και την έκαψε επάνω στο θυσιαστήριο, εκτός από το πρωινό ολοκαύτωμα.
18 Έσφαξε, ακόμα, το βόδι και το κριάρι τής ειρηνικής θυσίας, που ήταν για τον λαό· και οι γιοι τού Ααρών παρέστησαν σ' αυτόν το αίμα και το ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα,
19 και το λίπος τού βοδιού και του κριαριού, την ουρά και το λίπος, που καλύπτει τα εντόσθια, και τα νεφρά, και τον λοβό τού συκωτιού·
20 και έβαλαν τα λίπη επάνω στα στήθη, και έκαψε τα λίπη επάνω στο θυσιαστήριο·
21 και τα στήθη και τον δεξί ώμο τα κίνησε ο Ααρών σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο, όπως πρόσταξε ο Μωυσής.
22 Και αφού ο Ααρών ύψωσε τα χέρια του προς τον λαό, τους ευλόγησε· και κατέβηκε, αφού πρώτα πρόσφερε την προσφορά περί αμαρτίας, και το ολοκαύτωμα, και τις ειρηνικές προσφορές.
23 Και μπήκε μέσα ο Μωυσής και ο Ααρών στη σκηνή τού μαρτυρίου· και όταν βγήκαν έξω, ευλόγησαν τον λαό· και η δόξα τού Κυρίου φάνηκε σε ολόκληρο τον λαό.
24 Και βγήκε φωτιά από μπροστά από τον Κύριο, και κατέφαγε το ολοκαύτωμα, και τα λίπη, που ήσαν επάνω στο θυσιαστήριο· και όταν ολόκληρος ο λαός το είδε, αλάλαξαν, και έπεσαν με το πρόσωπό τους επάνω στη γη.
Κεφάλαιο 10

1 ΚΑΙ παίρνοντας οι γιοι τού Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, κάθε ένας το θυμιατήριό του, έβαλαν σ' αυτό φωτιά, κι επάνω σ' αυτή έβαλαν θυμίαμα, και πρόσφεραν μπροστά στον Κύριο ξένη φωτιά, που δεν τους είχε προστάξει.
2 Και βγήκε φωτιά από τον Κύριο, και τους κατέφαγε· και πέθαναν μπροστά στον Κύριο.
3 Τότε, ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Αυτό είναι που ο Κύριος είπε, λέγοντας: Εγώ θα αγιαστώ σ' εκείνους που με πλησιάζουν, και θα δοξαστώ μπροστά σε ολόκληρο τον λαό. Και ο Ααρών σιώπησε.
4 Και ο Μωυσής κάλεσε τον Μισαήλ και τον Ελισαφάν, τους γιους τού Οζιήλ, θείου τού Ααρών, και τους είπε: Πλησιάστε, σηκώστε τους αδελφούς σας μπροστά από το αγιαστήριο, έξω από το στρατόπεδο.
5 Και πλησίασαν, και τους σήκωσαν με τους χιτώνες τους έξω από το στρατόπεδο, όπως είπε ο Μωυσής.
6 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών, και στον Ελεάζαρ, και στον Ιθάμαρ, τους γιους του: Μη ξεσκεπάσετε τα κεφάλια σας, μη σχίσετε τα ρούχα σας, για να μη πεθάνετε, και έρθει οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή· αλλά, οι αδελφοί σας, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ, ας κλάψουν το κάψιμο που έκανε ο Κύριος·
7 και δεν θα βγείτε από τη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, για να μη πεθάνετε· επειδή, το επιχρισματικό λάδι τού Κυρίου είναι επάνω σας. Και έκαναν σύμφωνα με τον λόγο τού Μωυσή.
8 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Ααρών, λέγοντας:
9 Κρασί και σίκερα δεν θα πιείτε, εσύ, και οι γιοι σου μαζί σου,όταν μπαίνετε στη σκηνή τού μαρτυρίου, για να μη πεθάνετε· αυτό θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενεές σας·
10 και για να διακρίνετε ανάμεσα σε άγιο και βέβηλο, και ανάμεσα σε ακάθαρτο και καθαρό·
11 και για να διδάσκετε τους γιους Ισραήλ όλα τα διατάγματα, όσα ο Κύριος μίλησε σ' αυτούς διαμέσου του Μωυσή.
12 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών, και στον Ελεάζαρ και στον Ιθάμαρ, τους γιους του, που εναπέμειναν: Πάρτε την προσφορά από άλφιτα, που απέμεινε από τις θυσίες τού Κυρίου, που γίνονται με φωτιά, και να τη φάτε άζυμη, κοντά στο θυσιαστήριο· επειδή, είναι αγιότατο
13 και θα τη φάτε σε έναν άγιο τόπο· επειδή, είναι το μερίδιό σου, και το μερίδιο των γιων σου, από τις θυσίες τού Κυρίου, που γίνονται με φωτιά· επειδή, έτσι προστάχθηκα·
14 και το κινητό στήθος και τον ώμο που υψώνεται θα τα φάτε σε έναν καθαρό τόπο, εσύ, και οι γιοι σου, και οι θυγατέρες σου μαζί σου· επειδή, είναι το μερίδιό σου, και το μερίδιο των γιων σου, που δόθηκε από τις θυσίες τής ειρηνικής προσφοράς των γιων Ισραήλ·
15 τον ώμο που υψώνεται και το κινητό στήθος θα τα φέρουν, μαζί με τις προσφορές τού λίπους, που γίνονται με φωτιά, για να τα κινήσουν σε μια κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο· και θα είναι σε σένα, και στους γιους σου μαζί σου, σε αιώνιον θεσμό, όπως πρόσταξε ο Κύριος.
16 ΚΑΙ ο Μωυσής αναζήτησε επιμελώς τον τράγο τής προσφοράς περί αμαρτίας· και να, ήταν κατακαμένος· και θύμωσε ενάντια στον Ελεάζαρ κι ενάντια στον Ιθάμαρ, τους γιους τού Ααρών, που είχαν εναπομείνει, λέγοντας:
17 Γιατί δεν φάγατε την προσφορά περί αμαρτίας σε έναν άγιο τόπο; Επειδή, είναι αγιότατο· και σας το έδωσε ο Κύριος για να σηκώνετε την ανομία της συναγωγής, ώστε να κάνετε εξιλέωση γι' αυτούς, μπροστά στον Κύριο·
18 δέστε, το αίμα του δεν φέρθηκε στο αγιαστήριο· έπρεπε εξάπαντος να το φάτε στο αγιαστήριο, καθώς είχα προστάξει.
19 Και ο Ααρών είπε στον Μωυσή: Δες, αυτοί πρόσφεραν σήμερα την προσφορά τους περί αμαρτίας, και το ολοκαύτωμά τους, μπροστά στον Κύριο, και μου συνέβησαν τέτοια πράγματα· αν, λοιπόν, θα έτρωγαν και την προσφορά περί αμαρτίας σήμερα, θα ήταν αυτό αρεστό στα μάτια τού Κυρίου;
20 Και ο Μωυσής το άκουσε, και του άρεσε.
Κεφάλαιο 11

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, και στον Ααρών, λέγοντάς τους:
2 Μιλήστε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: ΑΥΤΑ είναι τα ζώα, που θα τρώτε, από όλα τα κτήνη που είναι επάνω στη γη.
3 Κάθε δίχηλο ανάμεσα στα κτήνη, που έχει πόδι σχισμένο, και αναμασάει, θα το τρώτε.
4 Όμως, δεν θα τρώτε αυτά από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που είναι δίχηλα· την καμήλα, επειδή αναμασάει μεν, όμως δεν είναι δίχηλη· είναι σε σας ακάθαρτη·
5 και τον δασύποδα, επειδή, αναμασάει μεν, όμως δεν είναι δίχηλος· είναι σε σας ακάθαρτος·
6 και τον λαγό, επειδή αναμασάει μεν, όμως δεν είναι δίχηλος· είναι σε σας ακάθαρτος·
7 και το γουρούνι, επειδή, είναι μεν δίχηλο, και έχει το πόδι σχισμένο, όμως δεν αναμασάει· είναι σε σας ακάθαρτος·
8 από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους δεν θα το αγγίζετε· είναι σε σας ακάθαρτα.
9 Αυτά θα τρώτε από όλα όσα είναι στα νερά· όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια, στα νερά, στις θάλασσες, και στους ποταμούς, αυτά θα τρώτε.
10 Και όλα όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, στις θάλασσες και στους ποταμούς, από όλα όσα κινούνται στα νερά, και από κάθε έμψυχο ζώο, που είναι στα νερά, θα είναι σε σας βδελυκτά·
11 αυτά θα είναι εξάπαντος βδελυκτά σε σας και από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους θα το σιχαίνεστε.
12 Όλα όσα είναι στα νερά και δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια, θα είναι σε σας βδελυκτά.
13 Κι αυτά θα τα βδελύττεστε ανάμεσα στα πτηνά· δεν θα τρώγονται· είναι βδελυκτά· ο αετός, και ο γρυπαετός, και ο μαυραετός,
14 και ο γύπας, και ο ίκτινος στο είδος του·
15 κάθε κόρακας στο είδος του·
16 και η στρουθοκάμηλος, και η κουκουβάγια, ο ίβιδας, και το γεράκι στο είδος του,
17 και ο νυχτοκόρακας, και η αίθυα και η μεγάλη κουκουβάγια,
18 και ο κύκνος, και ο πελεκάνος, και η κίσσα,
19 και ο πελαργός, και ο ερωδιός στο είδος του, και ο τσαλαπετεινός, και η νυχτερίδα.
20 Όλα τα φτερωτά ερπετά, που περπατούν σε τέσσερα πόδια, θα είναι σε σας βδελυκτά.
21 Αυτά, όμως, μπορείτε να τρώτε, από κάθε φτερωτό ερπετό, που περπατάει σε τέσσερα πόδια, που έχουν σκέλη πίσω από τα πόδια τους, για να πηδούν μ' αυτά επάνω στη γη·
22 τούτα θα τρώτε απ' αυτά· τον βρούχο, στο είδος του, και τον αττάκη στο είδος του, και τον φιδομάχο στο είδος του, και την ακρίδα στο είδος της.
23 Και όλα τα φτερωτά ερπετά που έχουν τέσσερα πόδια, θα είναι σε σας βδελυκτά.
24 Και σ' αυτά θα είστε ακάθαρτοι· καθένας που αγγίζει το ψοφίμι τους, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
25 Και όποιος βαστάξει από το ψοφίμι τους, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
26 Από όλα τα κτήνη, όσα είναι δίχηλα, αλλά το πόδι τους δεν είναι σχισμένο ούτε αναμασούν, θα είναι σε σας ακάθαρτα· καθένας που τα αγγίζει θα είναι ακάθαρτος.
27 Και όσα περπατούν στις παλάμες τους, ανάμεσα σε όλα τα ζώα που περπατούν σε τέσσερα πόδια, θα είναι σε σας ακάθαρτα· καθένας που αγγίζει το ψοφίμι τους, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
28 Και όποιος σηκώσει το ψοφίμι τους, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα· αυτά θα είναι σε σας ακάθαρτα.
29 Κι αυτά θα είναι ακάθαρτα σε σας, ανάμεσα στα ερπετά που σέρνονται επάνω στη γη· η γάτα, και το ποντίκι, και η χελώνα σύμφωνα με το είδος της·
30 και ο σκαντζόχοιρος, και ο χαμαιλέοντας, και η σαύρα, και ο σαμιάμιθος, και ο ασπάλακας.
31 Αυτά είναι ακάθαρτα σε σας, ανάμεσα σε όλα τα ερπετά· καθένας που τα αγγίζει αυτά ψόφια, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
32 Και κάθε πράγμα, επάνω στο οποίο τυχόν πέσει κάτι απ' αυτά όταν είναι ψόφια, θα είναι ακάθαρτο· κάθε σκεύος ξύλινο ή ιμάτιο ή δέρμα ή σάκος ή οποιοδήποτε σκεύος, στο οποίο γίνεται εργασία, θα μπει σε νερό, και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την εσπέρα· τότε θα είναι καθαρό·
33 και κάθε πήλινο σκεύος, στο οποίο πέσει κάτι απ' αυτά, κάθε τι που είναι μέσα σ' αυτό θα είναι ακάθαρτο· κι αυτό θα το σπάσετε·
34 από κάθε φαγητό που τρώγεται, στο οποίο μπαίνει νερό, θα είναι ακάθαρτο· και κάθε ποτό, που πίνεται σε οποιοδήποτε σκεύος, θα είναι ακάθαρτο.
35 Και κάθε πράγμα, επάνω στο οποίο θα πέσει από το ψοφίμι τους, θα είναι ακάθαρτο· φούρνο ή εστία, θα γκρεμιστούν· είναι ακάθαρτα, και ακάθαρτα θα είναι σε σας.
36 Πηγή, όμως, ή λάκκος, σύναξη νερών, θα είναι καθαρό· αλλά ό,τι αγγίξει το ψοφίμι τους, θα είναι ακάθαρτο.
37 Και αν πέσει το ψοφίμι τους επάνω σε κάοιον σπόρο κατάλληλον για σπορά, που πρόκειται να σπαρεί, θα είναι καθαρός.
38 Αν, όμως, επιχυθεί νερό επάνω στον σπόρο, και πέσει από το ψοφίμι τους, θα είναι σε σας ακάθαρτος.
39 Και αν ψοφήσει κάποιο από τα κτήνη σας, που μπορείτε να τρώτε, όποιος αγγίξει το ψοφίμι του, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
40 Και όποιος φάει από το ψοφίμι του, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα· και όποιος κρατήσει το ψοφίμι του, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
41 Και κάθε ερπετό, που σέρνεται επάνω στη γη, θα είναι βδέλυγμα· δεν θα τρώγεται.
42 Κάθε τι που περπατάει επάνω στην κοιλιά, και κάθε τι που περπατάει σε τέσσερα πόδια ή κάθε τι που έχει πολλά πόδια, ανάμεσα σε όλα τα ερπετά, που σέρνονται επάνω στη γη, αυτά δεν θα τα τρώτε, επειδή είναι βδέλυγμα.
43 Δεν θα κάνετε βδελυκτές τις ψυχές σας με κανένα ερπετό που σέρνεται ούτε θα μολυνθείτε μ' αυτά, ώστε μ' αυτά να γίνετε ακάθαρτοι.
44 Επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας· θα αγιαστείτε, και θα είστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι άγιος· και δεν θα μολύνετε τις ψυχές σας με κανένα ερπετό, που σέρνεται επάνω στη γη.
45 Επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος, που σας ανέβασα από τη γη τής Αιγύπτου, για να είμαι Θεός σας· θα είστε, λοιπόν, άγιοι, επειδή εγώ είμαι άγιος.
46 Αυτός είναι ο νόμος για τα κτήνη, και για τα πτηνά, και για κάθε έμψυχο ον, που κινείται στα νερά, και για κάθε ον, που σέρνεται επάνω στη γη·
47 για να διακρίνετε ανάμεσα στο ακάθαρτο και το καθαρό, και ανάμεσα στα ζώα που τρώγονται, και τα ζώα που δεν τρώγονται.
Κεφάλαιο 12

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Αν μια γυναίκα συλλάβει και γεννήσει αρσενικό, τότε θα είναι ακάθαρτη επτά ημέρες· και στις ημέρες τού χωρισμού για τα γυναικεία της, θα είναι ακάθαρτη.
3 Και την όγδοη ημέρα θα περιτέμνεται η σάρκα τής ακροβυστίας του.
4 Κι ακόμα, 33 ημέρες θα μείνει στο αίμα τού καθαρισμού της· δεν θα αγγίξει κανένα άγιο πράγμα, και δεν θα μπει μέσα στο αγιαστήριο, μέχρις ότου συμπληρωθούν οι ημέρες τού καθαρισμού της.
5 Αλλά, αν γεννήσει θηλυκό, τότε θα είναι ακάθαρτη δύο εβδομάδες, όπως στον χωρισμό της· και θα μείνει ακόμα στο αίμα τού καθαρισμού της 66 ημέρες.
6 Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες τού καθαρισμού της, για τον γιο ή για τη θυγατέρα, θα φέρει ένα αρνί χρονιάρικο για ολοκαύτωμα, και έναν νεοσσό περιστεριού ή τρυγονιού, για προσφορά περί αμαρτίας, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, στον ιερέα·
7 αυτός, τότε, θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο, και θα κάνει εξιλέωση γι' αυτή, και θα καθαριστεί από τη ροή τού αίματός της. Αυτός είναι ο νόμος γι' αυτή που γεννάει αρσενικό ή θηλυκό.
8 Αν, όμως, δεν ευπορεί να φέρει ένα αρνί, τότε θα φέρει δύο τρυγόνια ή δύο νεοσσούς περιστεριών, ένα για το ολοκαύτωμα, και ένα για προσφορά περί αμαρτίας· και θα κάνει εξιλέωση γι' αυτήν ο ιερέας, και θα καθαριστεί.
Κεφάλαιο 13

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, και στον Ααρών, λέγοντας:
2 ΟΤΑΝ κάποιος άνθρωπος έχει επάνω στο δέρμα τής σάρκας του ένα πρήξιμο ή ψώρα ή ένα εξάνθημα, και στο δέρμα τής σάρκας του γίνει μια πληγή λέπρας, τότε θα φερθεί στον Ααρών, τον ιερέα, ή σε έναν από τους γιους του, τους ιερείς·
3 και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή στο δέρμα τής σάρκας. Και αν η τρίχα στην πληγή μεταβλήθηκε σε άσπρη, και η πληγή στην όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα τής σάρκας του, είναι πληγή λέπρας· και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει, και θα τον κρίνει ακάθαρτο.
4 Αλλά, αν το εξάνθημα είναι άσπρο στο δέρμα τής σάρκας του, και στην όψη δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα, και η τρίχα του δεν μεταβλήθηκε σε άσπρη, τότε ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την πληγή επτά ημέρες·
5 και την εβδομη ημέρα θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας· και να, αν δει ότι η πληγή είναι σε στασιμότητα και η πληγή δεν απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον κλείσει ο ιερέας άλλες επτά ημέρες·
6 και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας την έβδομη ημέρα για δεύτερη φορά· και να, αν η πληγή αμαυρώθηκε, και δεν απλώθηκε η πληγή στο δέρμα, θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν· αυτή είναι ψώρα· και θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα είναι καθαρός.
7 Αν, όμως, η ψώρα απλώθηκε περισσότερο επάνω στο δέρμα, αφού επιθεωρήθηκε από τον ιερέα για τον καθαρισμό του, θα επιδειχθεί ξανά στον ιερέα.
8 Και αν ο ιερέας δει, ότι απλώθηκε η ψώρα επάνω στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον· είναι λέπρα.
9 Όταν η πληγή τής λέπρας είναι σε άνθρωπο, τότε θα φερθεί στον ιερέα·
10 και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας· και να, αν το πρήξιμο είναι άσπρο στο δέρμα, και μετέβαλε την τρίχα σε άσπρη και βρίσκεται ζωντανό κρέας στο πρήξιμο,
11 είναι λέπρα παλιά στο δέρμα τής σάρκας του, και ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον· δεν θα τον κλείσει, επειδή, είναι ακάθαρτος.
12 Αλλά, αν η λέπρα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα, και η λέπρα σκέπασε όλο το δέρμα εκείνου που έχει την πληγή, από το κεφάλι του και μέχρι τα πόδια του, όπου και αν τον επιθεωρήσει ο ιερέας,
13 τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας, και να, αν η λέπρα σκέπασε ολόκληρη τη σάρκα του, θα κρίνει καθαρόν αυτόν που έχει την πληγή· αυτή μεταβλήθηκε ολόκληρη σε άσπρη· είναι καθαρός.
14 Αλλά, την οποιαδήποτε ημέρα φανεί σ' αυτόν ζωντανό κρέας, θα είναι ακάθαρτος.
15 Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει το ζωντανό κρέας, και θα τον κρίνει ακάθαρτον· το ζωντανό κρέας είναι ακάθαρτο· είναι λέπρα.
16 Ή, αν το ζωντανό κρέας αλλάξει πάλι, και μεταβληθεί σε άσπρο, θάρθει στον ιερέα.
17 Και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας· και να, αν η πληγή μεταβλήθηκε σε άσπρη, τότε ο ιερέας θα κρίνει αυτόν που έχει την πληγή καθαρόν· είναι καθαρός.
18 Και η σάρκα επάνω στο δέρμα τής οποίας ήταν έλκος, και γιατρεύτηκε,
19 και στον τόπο τού έλκους έγινε πρήξιμο άσπρο ή εξάνθημα άσπρο κοκκινωπό, θα επιδειχθεί στον ιερέα·
20 και ο ιερέας θα επιθεωρήσει, και να, αν φαίνεται βαθύτερο από το δέρμα, και η τρίχα του μεταβλήθηκε σε άσπρη, θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον· είναι πληγή λέπρας, που εξάνθησε στο έλκος.
21 Και αν ο ιερέας το επιθεωρήσει, και να, δεν είναι σ' αυτό άσπρες τρίχες, και δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα, και είναι αμαυρωμένο, τότε ο ιερέας θα τον κλείσει επτά ημέρες·
22 και αν απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον· είναι πληγή.
23 Αλλά, αν το εξάνθημα μένει στον τόπο του, και δεν απλώθηκε, αυτό είναι ουλή του έλκους· και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν.
24 Και αν είναι κρέας, που έχει επάνω στο δέρμα του μια καυστική φλόγωση, και το ζωντανό κρέας, του φλογισμένου μέρους, έχει ένα άσπρο εξάνθημα, κοκκινωπό ή κάτασπρο,
25 τότε ο ιερέας θα το επιθεωρήσει· και να, αν η τρίχα στο εξάνθημα μεταβλήθηκε σε άσπρη, και στην όψη είναι βαθύτερο από το δέρμα, είναι λέπρα που εξάνθησε στη φλόγωση· και θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον· είναι πληγή λέπρας.
26 Αλλά, αν ο ιερέας το επιθεωρήσει, και να, δεν είναι άσπρη η τρίχα στο εξάνθημα, και δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα, και είναι αμαυρωμένο, τότε θα τον κλείσει ο ιερέας επτά ημέρες·
27 και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει την έβδομη ημέρα· και αν αυτό απλώθηκε πολύ στο δέρμα, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον· είναι πληγή λέπρας.
28 Και αν το εξάνθημα μένει στον τόπο του, και δεν απλώθηκε επάνω στο δέρμα, και είναι αμαυρωμένο, είναι πρήξιμο φλόγωσης, και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν· επειδή, είναι ουλή τής φλόγωσης.
29 Και αν ένας άνδρας, ή μια γυναίκα, έχει πληγή στο κεφάλι στο πηγούνι,
30 τότε ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή· και να, αν η όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα, και υπάρχει σ' αυτήν τρίχα που ξανθίζει, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον· είναι κασίδα, λέπρα τού κεφαλιού ή του πηγουνιού.
31 Και αν ο ιερέας επιθεωρήσει την πληγή τής κασίδας, και να, στην όψη δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα, και δεν είναι σ' αυτή τρίχα μαύρη, τότε ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την πληγή τής κασίδας επτά ημέρες·
32 και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή την έβδομη ημέρα· και να, αν δεν απλώθηκε η κασίδα, και δεν είναι σ' αυτήν τρίχα που ξανθίζει, και στην όψη η κασίδα δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα,
33 αυτός θα ξυριστεί, αλλ' η κασίδα δεν θα ξυριστεί· και ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την κασίδα άλλες επτά ημέρες.
34 Και την έβδομη ημέρα θα επιθεωρήσει ο ιερέας την κασίδα· και να, αν η κασίδα δεν απλώθηκε στο δέρμα, και στην όψη δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει καθαρόν· κι αυτός θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα είναι καθαρός.
35 Αλλά, αν η κασίδα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα μετά τον καθαρισμό του,
36 τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας· και να, αν η κασίδα απλώθηκε επάνω στο δέρμα, δεν θα ερευνήσει ο ιερέας για την τρίχα που ξανθίζει· είναι ακάθαρτος.
37 Αλλά, αν θεωρήσει ότι η κασίδα είναι σε στασιμότητα και εκφύεται σ' αυτή μαύρη τρίχα, η κασίδα είναι θεραπευμένη· είναι καθαρός· και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν.
38 Και αν ένας άνδρας ή μια γυναίκα έχουν επάνω στο δέρμα τής σάρκας τους εξανθήματα, εξανθήματα λευκωπά,
39 τότε ο ιερέας θα τα επιθεωρήσει· και να, αν τα εξανθήματα επάνω στο δέρμα τής σάρκας τους είναι υπόλευκα, είναι κηλίδα σε εξάνθηση επάνω στο δέρμα· είναι καθαρός.
40 Και αν το κεφάλι κάποιου μαδήσει, αυτός είναι φαλακρός· είναι καθαρός.
41 Και αν το κεφάλι μαδήσει προς το πρόσωπο, είναι σε ξεκίνημα φαλάκρωσης· είναι καθαρός.
42 Αλλ' αν στο φαλάκρωμα ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσης είναι μια κοκκινωπή πληγή άσπρη, είναι λέπρα, που εξάνθησε στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του.
43 Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει· και να, αν το πρήξιμο της πληγής είναι άσπρο κοκκινωπό στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του, όπως το φαινόμενο της λέπρας επάνω στο δέρμα τής σάρκας,
44 ο άνθρωπος είναι λεπρός, είναι ακάθαρτος· θα τον κρίνει ο ιερέας ολοκληρωτικά ακάθαρτον· η πληγή του είναι στο κεφάλι του.
45 Και τα ιμάτια του λεπρού, στον οποίο είναι η πληγή, θα σχιστούν, και το κεφάλι του θα είναι ξεσκέπαστο, και θα σκεπάσει το επάνω χείλος, και θα φωνάζει: «Ακάθαρτος, ακάθαρτος».
46 Όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα είναι σ' αυτόν η πληγή, θα είναι ακάθαρτος· είναι ακάθαρτος· θα κατοικεί μόνος· έξω από το στρατόπεδο θα είναι η κατοικία του.
47 Και αν υπάρχει πληγή λέπρας σε ιμάτιο, σε ιμάτιο μάλλινο ή σε ιμάτιο λινό,
48 είτε σε στημόνι είτε σε υφάδι, από λινό ή από μαλλί, είτε σε δέρμα είτε σε κάθε πράγμα κατασκευασμένο από δέρμα,
49 και η πληγή είναι πρασινωπή ή κοκκινωπή, στο ιμάτιο ή στο δέρμα ή στο στημόνι ή στο υφάδι ή σε κάθε σκεύος δερμάτινο, είναι πληγή λέπρας, και θα επιδειχθεί στον ιερέα·
50 και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή, και θα κλείσει αυτό που έχει την πληγή επτά ημέρες.
51 Και θα επιθεωρήσει την πληγή την έβδομη ημέρα· αν η πληγή απλώθηκε επάνω στο ιμάτιο ή επάνω στο στημόνι ή επάνω στο υφάδι ή επάνω στο δέρμα, κάθε πράγματος, που είναι κατασκευασμένο από δέρμα, η πληγή είναι διαβρωτική λέπρα· αυτό είναι ακάθαρτο.
52 Και θα κάψει το ιμάτιο ή το στημόνι ή το υφάδι, μάλλινο ή λινό ή κάθε σκεύος δερμάτινο επάνω στο οποίο είναι η πληγή· επειδή, είναι διαβρωτική λέπρα· θα καεί με φωτιά.
53 Και αν ο ιερέας δει, και να, η πληγή δεν απλώθηκε επάνω στο ιμάτιο, είτε επάνω στο στημόνι είτε επάνω στο υφάδι ή επάνω σε κάθε δερμάτινο σκεύος,
54 τότε ο ιερέας θα προστάξει να πλυθεί αυτό που έχει την πληγή, και θα το κλείσει άλλες επτά ημέρες·
55 και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή, αφού θα έχει πλυθεί· και να, αν η πληγή δεν άλλαξε το χρώμα της, και δεν απλώθηκε η πληγή, είναι ακάθαρτο· με φωτιά θα το κάψεις· είναι διαβρωτικό, που προχωρεί από κάτω ή από πάνω.
56 Και αν ο ιερέας δει, και να, η πληγή, αφού έχει πλυθεί, είναι αμαυρωμένη, τότε θα την αποκόψει από το ιμάτιο ή από το δέρμα ή από το στημόνι ή από το υφάδι.
57 Αλλ' αν φανεί ακόμα επάνω στο ιμάτιο ή επάνω στο στημόνι ή επάνω στο υφάδι ή επάνω σε κάθε σκεύος δερμάτινο, είναι λέπρα σε εξάνθηση· με φωτιά θα κάψεις αυτό που έχει την πληγή.
58 Και το ιμάτιο ή το στημόνι ή το υφάδι ή κάθε δερμάτινο σκεύος, που θα έπλενες, αν η πληγή εξαλείφθηκε απ' αυτά, τότε θα πλυθεί για δεύτερη φορά, και θα είναι καθαρό.
59 Αυτός είναι ο νόμος τής πληγής τής λέπρας επάνω σε ιμάτιο μάλλινο ή λινό, είτε στημόνι είτε υφάδι είτε κάθε σκεύος δερμάτινο, για να κρίνεται καθαρό ή να κρίνεται ακάθαρτο.
Κεφάλαιο 14

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Αυτός είναι ο νόμος τού λεπρού, για την ημέρα του καθαρισμού του· θα φερθεί στον ιερέα·
3 και ο ιερέας θα βγει έξω από το στρατόπεδο, και ο ιερέας θα επιθεωρήσει, και να, αν γιατρεύτηκε η πληγή τής λέπρας στον λεπρό,
4 τότε ο ιερέας θα προστάξει να πάρουν, γι' αυτόν που καθαρίζεται, δύο ζωντανά πουλιά, καθαρά, και κέδρινο ξύλο, και κόκκινο, και ύσσωπο.
5 Και ο ιερέας θα προστάξει να σφάξουν το ένα πουλί σε ένα πήλινο σκεύος επάνω από τρεχούμενο νερό·
6 και θα πάρει το ζωντανό πουλί, και το κέδρινο ξύλο, και το κόκκινο, και τον ύσσωπο, και θα τα βυθίσει, καθώς και το ζωντανό πουλί, στο αίμα τού σφαγμένου πουλιού επάνω από το τρεχούμενο νερό·
7 και θα ραντίσει επάνω σ' αυτόν που καθαρίζεται από τη λέπρα επτά φορές, και θα τον κρίνει καθαρόν· και θα απολύσει το ζωντανό πουλί προς την κατεύθυνση της πεδιάδας.
8 Κι αυτός που καθαρίζεται θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι καθαρός· και ύστερα απ' αυτά θάρθει στο στρατόπεδο, και θα διαμείνει έξω από τη σκηνή του επτά ημέρες.
9 Και την έβδομη ημέρα θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του, το κεφάλι του, και το πηγούνι του, και τα φρύδια του, και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του· και θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λούσει το σώμα του με νερό, και θα είναι καθαρός.
10 Και την όγδοη ημέρα θα πάρει δύο αρσενικά αρνιά, άμωμα, και ένα θηλυκό αρνί, χρονιάρικο, άμωμο, και τρία δέκατα σιμιγδάλι για προσφορά από άλφιτα, ζυμωμένη με λάδι, και ένα λογ λαδιού·
11 και ο ιερέας, που καθαρίζει, θα παραστήσει τον άνθρωπο που καθαρίζεται, καθώς κι αυτά, μποστά στον Κύριο, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
12 Και ο ιερέας θα πάρει το ένα αρσενικό αρνί, και θα το προσφέρει για προσφορά περί ανομίας, και το λογ τού λαδιού και θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο.
13 Και θα σφάξει το αρνί, στον τόπο όπου σφάζουν την προσφορά περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμα, στον άγιο τόπο· επειδή, καθώς είναι η προσφορά περί αμαρτίας, είναι του ιερέα και η προσφορά περί ανομίας· είναι αγιότατο.
14 Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα τής προσφοράς περί ανομίας, και ο ιερέας θα το βάλει επάνω στον λοβό τού δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται, κι επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, κι επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού·
15 και ο ιερέας θα πάρει από το λογ τού λαδιού, και θα το χύσει στην παλάμη τού αριστερού του χεριού·
16 και ο ιερέας θα βυθίσει το δεξί του δάχτυλο στο λάδι, που είναι στην αριστερή του παλάμη, και θα ραντίσει από το λάδι, με το δάχτυλό του, επτά φορές μπροστά στον Κύριο·
17 και από το υπόλοιπο του λαδιού, που είναι στην παλάμη του, ο ιερέας θα βάλει επάνω στον λοβό τού δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται, κι επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, κι επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, επάνω στο αίμα τής προσφοράς περί ανομίας·
18 και το λάδι, που απέμεινε απ' αυτό στην παλάμη τού ιερέα, θα το χύσει επάνω στο κεφάλι εκείνου που καθαρίζεται· και ο ιερέας θακάνει εξιλέωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο.
19 Και ο ιερέας θα προσφέρει την προσφορά περί αμαρτίας, και θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν που καθαρίζεται από την ακαθαρσία του· και έπειτα, θα σφάξει το ολοκαύτωμα.
20 Και ο ιερέας θα προσφέρει το ολοκαύτωμα και την προσφορά από άλφιτα επάνω στο θυσιαστήριο· και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση, και θα είναι καθαρός.
21 Και αν είναι φτωχός, και δεν ευπορεί να φέρει τόσα, τότε θα πάρει ένα αρνί για προσφορά κινητή περί ανομίας, για να κάνει εξιλέωση γι' αυτόν, και ένα δέκατο σιμιγδάλι ζυμωμένο μαζί με λάδι για την προσφορά από άλφιτα, και ένα λογ λάδι,
22 και δύο τρυγόνια ή δύο νεοσσούς περιστεριών, όπως ευπορεί για να φέρει· και το μεν ένα θα είναι για την προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για το ολοκαύτωμα.
23 Και θα τα φέρει την όγδοη ημέρα για τον καθαρισμό του στον ιερέα, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, μπροστά στον Κύριο.
24 Και ο ιερέας θα πάρει το αρνί τής προσφοράς περί ανομίας και το λογ τού λαδιού, και ο ιερέας θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο.
25 Και θα σφάξει το αρνί τής προσφοράς περί ανομίας· και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα τής προσφοράς περί ανομίας, και θα το βάλει επάνω στον λοβό τού δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται, κι επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, κι επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού·
26 και ο ιερέας θα χύσει από το λάδι στην παλάμη τού αριστερού του χεριού·
27 και ο ιερέας θα ραντίσει με το δεξί του δάχτυλο, από το λάδι, που είναι στην αριστερή του παλάμη, επτά φορές μπροστά στον Κύριο·
28 και ο ιερέας θα βάλει από το λάδι, που είναι στην παλάμη του, επάνω στον λοβό τού δεξιού αυτιού, εκείνου που καθαρίζεται, κι επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, κι επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, επάνω στον τόπο τού αίματος της προσφοράς περί ανομίας·
29 και το λάδι που απέμεινε, που ήταν στην παλάμη τού ιερέα, θα το βάλει επάνω στο κεφάλι εκείνου που καθαρίζεται για να κάνει εξιλέωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο.
30 Και θα προσφέρει το ένα από τα τρυγόνια ή από τους νεοσσούς των περιστεριών, όπως ευπορεί να φέρει·
31 όπως ευπορεί να φέρει, το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για το ολοκαύτωμα, μαζί με την προσφορά από άλφιτα· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν που καθαρίζεται, μπροστά στον Κύριο.
32 Αυτός είναι ο νόμος γι' αυτόν που έχει πληγή λέπρας, που δεν ευπορεί να φέρει τα αναγκαία για τον καθαρισμό του.
33 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
34 Όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, που εγώ σας δίνω για ιδιοκτησία, και βάλω την πληγή τής λέπρας σε κάποιο σπίτι τής γης τής ιδιοκτησίας σας·
35 κι εκείνος, στον οποίο ανήκει το σπίτι, έρθει και αναγγείλει στον ιερέα λέγοντας: Μου φάνηκε σαν πληγή στο σπίτι·
36 τότε, ο ιερέας θα προστάξει να αδειάσουν το σπίτι, πριν ο ιερέας πάει για να επιθεωρήσει την πληγή, για να μη γίνουν ακάθαρτα όλα τα υπάρχοντα μέσα στο σπίτι· και ύστερα, ο ιερέας θα μπει μέσα για να επιθεωρήσει το σπίτι·
37 και θα επιθεωρήσει την πληγή· και να, αν η πληγή είναι στους τοίχους του σπιτιού, με κοιλώματα που πρασινίζουν ή κοκκινωπά, και η όψη της είναι βαθύτερη από τον τοίχο·
38 τότε, ο ιερέας θα βγει έξω από το σπίτι, στη θύρα τού σπιτιού, και θα κλείσει το σπίτι επτά ημέρες.
39 Και ο ιερέας θα επιστρέψει την έβδομη ημέρα, και θα την επιθεωρήσει· και να, αν η πληγή εξαπλώθηκε στους τοίχους τού σπιτιού,
40 τότε ο ιερέας θα διατάξει να βγάλουν τις πέτρες, στις οποίες βρίσκεται η πληγή, και θα τις ρίξουν έξω από την πόλη σε ακάθαρτον τόπο.
41 Και θα κάνει να αποξύσουν το σπίτι από μέσα, ολόγυρα, και να ρίξουν το αποξυσμένο χώμα έξω από την πόλη σε ακάθαρτον τόπο·
42 και θα πάρουν άλλες πέτρες, και θα τις βάλουν αντί για τις πέτρες εκείνες· και θα πάρουν άλλο χώμα, και θα επιχρίσουν το σπίτι.
43 Και αν η πληγή έρθει ξανά, και ξαναφανεί στο σπίτι, αφού είχαν βγάλει τις πέτρες, και αφού απέξυσαν το σπίτι, και αφού αυτό επιχρίστηκε,
44 τότε, ο ιερέας θα μπει μέσα και θα επιθεωρήσει· και να, αν η πληγή εξαπλώθηκε στο σπίτι, είναι διαβρωτική λέπρα στο σπίτι· είναι ακάθαρτο.
45 Και θα γκρεμίσουν το σπίτι, τις πέτρες του, και τα ξύλα του, και ολόκληρο το χώμα τού σπιτιού· και θα τα φέρουν έξω από την πόλη σε ακάθαρτον τόπο.
46 Και όποιος μπει μέσα στο σπίτι, καθ' όλες τις ημέρες κατά τις οποίες είναι κλεισμένο, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
47 Και όποιος κοιμηθεί στο σπίτι, θα πλύνει τα ιμάτιά του· και όποιος φάει στο σπίτι θα πλύνει τα ιμάτιά του.
48 Αλλά, αν ο ιερέας, αφού μέσα και επιθεωρήσει, και να, δεν απλώθηκε η πληγή στο σπίτι, αφού επιχρίστηκε το σπίτι, τότε ο ιερέας θα κρίνει το σπίτι καθαρό, επειδή γιατρεύτηκε η πληγή.
49 Και θα πάρει, για να καθαρίσει το σπίτι, δύο πουλιά, και κέδρινο ξύλο, και κόκκινο, και ύσσωπο.
50 Και θα σφάξει το ένα πουλί σε πήλινο σκεύος, επάνω από τρεχούμενο νερό.
51 Και θα πάρει το κέδρινο ξύλο, και τον ύσσωπο, και το κόκκινο, και το ζωντανό πουλί, και θα τα βυθίσει στο αίμα τού σφαγμένου πουλιού, και στο τρεχούμενο νερό και θα ραντίσει το σπίτι επτά φορές.
52 Και θα καθαρίσει το σπίτι με το αίμα τού πουλιού, και με το τρεχούμενο νερό, και με το ζωντανό πουλί, και με το κέδρινο ξύλο, και με τον ύσσωπο, και με το κόκκινο.
53 Το ζωντανό πουλί, όμως, θα το απολύσει έξω από την πόλη, προς την κατεύθυνση της πεδιάδας, και θα κάνει εξιλέωση για το σπίτι· και θα είναι καθαρό.
54 Αυτός είναι ο νόμος για κάθε πληγή λέπρας, και κασίδας,
55 και για λέπρα ιματίου και σπιτιού,
56 και για πρήξιμο, και για ψώρα, και για εξάνθημα·
57 για να γίνεται γνωστό πότε είναι κάτι ακάθαρτο, και πότε καθαρό· αυτός είναι ο νόμος για τη λέπρα.
Κεφάλαιο 15

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, έγοντας:
2 Μιλήστε στους γιους Ισραήλ, και πείτε τους: ΑΝ κάποιος άνθρωπος έχει ρεύση από το σώμα του, εξαιτίας της ρεύσης του είναι ακάθαρτος.
3 Κι αυτή θα είναι η ακαθαρσία του στη ρεύση του· και όταν το σώμα του ρέει τη ρεύση του, και όταν το σώμα παύσει από τη ρεύση του· είναι σ' αυτόν η ακαθαρσία.
4 Κάθε κρεβάτι, στο οποίο τυχόν κοιμηθεί εκείνος που έχει τη ρεύση, θα είναι ακάθαρτο· και κάθε σκεύος στο οποίο τυχόν καθήσει, θα είναι ακάθαρτο.
5 Και ο άνθρωπος, που θα αγγίξει το κρεβάτι του, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
6 Και όποιος καθήσει επάνω, στο σκεύος στο οποίο κάθησε εκείνος που έχει τη ρεύση, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
7 Και όποιος αγγίξει το σώμα εκείνου που έχει τη ρεύση, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
8 Και αν εκείνος που έχει τη ρεύση φτύσει επάνω στον καθαρό, αυτός θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
9 Και κάθε σαμάρι, επάνω στο οποίο τυχόν καθήσει εκείνος που έχει τη ρεύση θα είναι ακάθαρτο.
10 Και όποιος αγγίξει όλα όσα θα ήσαν από κάτω του, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα· και όποιος θα τα σηκώσει, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
11 Και όποιον αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση, χωρίς να έχει πλυμένα τα χέρια του με νερό, αυτός θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
12 Και το πήλινο σκεύος που τυχόν αγγίξει εκείνος που έχει τη ρεύση, θα συντριφτεί· και κάθε ξύλινο σκεύος θα πλυθεί με νερό.
13 Και αφού καθαριστεί από τη ρεύση του, εκείνος που έχει τη ρεύση, τότε θα ριθμήσει μόνος του επτά ημέρες για τον καθαρισμό του· και θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λούσει το σώμα του με τρεχούμενο νερό, και θα είναι καθαρός.
14 Και την όγδοη ημέρα θα πάρει για τον εαυτό του δύο τρυγόνια ή δύο νεοσσούς περιστεριών και θάρθει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, και θα τα δώσει στον ιερέα·
15 και ο ιερέας θα τα προσφέρει, το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για ολοκαύτωμα· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο, για τη ρεύση του.
16 Και ο άνθρωπος, από τον οποίο θα έβγαινε έξω σπέρμα συνουσίας, θα λούσει ολόκληρο το σώμα του με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
17 Και κάθε ιμάτιο, και κάθε δέρμα, επάνω στο οποίο θα ήταν σπέρμα συνουσίας, θα πλυθεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την εσπέρα·
18 και η γυναίκα, μαζί με την οποία θα συγκοιμόταν ο άνθρωπος με σπέρμα συνουσίας, θα λουστούν με νερό, και θα είναι ακάθαρτοι μέχρι την εσπέρα.
19 Κι αν η γυναίκα έχει ρεύση, και η ρεύση της στο σώμα της είναι αίμα, θα είναι αποχωρισμένη επτά ημέρες· και καθένας που θα την αγγίξει, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
20 Και κάθε πράγμα, επάνω στο οποίο πλαγιάζει στον αποχωρισμό της, θα είναι ακάθαρτο· και κάθε πράγμα, επάνω στο οποίο κάθεται, θα είναι ακάθαρτο.
21 Και καθένας που θα αγγίξει το κρεβάτι της, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
22 Και καθένας που θα αγγίξει κάποιο σκεύος, επάνω στο οποίο αυτή κάθησε, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
23 Και αν υπάρχει κάτι επάνω στο κρεβάτι ή επάνω σε κάποιο σκεύος στο οποίο αυτή κάθεται, όταν αυτός το αγγίξει, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
24 Και αν κάποιος συγκοιμηθεί μαζί της, κι έρθουν επάνω του τα γυναικεία της, θα είναι ακάθαρτος επτά ημέρες· και κάθε κρεβάτι, επάνω στο οποίο τυχόν κοιμηθεί, θα είναι ακάθαρτο.
25 Κι αν κάποια γυναίκα έχει ρεύση του αίματός της πολλές ημέρες, εκτός του καιρού τού αποχωρισμού της ή αν έχει ρεύση πέρα από τον αποχωρισμό της, όλες οι ημέρες τής ρεύσης τής ακαθαρσίας της θα είναι όπως οι ημέρες τού αποχωρισμού της· θα είναι ακάθαρτη.
26 Κάθε κρεβάτι, επάνω στο οποίο ξαπλώνει σε όλες τις ημέρες τής ρεύσης της, θα είναι σ' αυτή όπως το κρεβάτι τού αποχωρισμού της· και κάθε σκεύος, επάνω στο οποίο κάθεται, θα είναι ακάθαρτο, όπως η ακαθαρσία τού αποχωρισμού της.
27 Και καθένας που θα τα αγγίξει, θα είναι ακάθαρτος, και θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα.
28 Αλλ' αν καθαριστεί από τη ρεύση της, τότε θα αριθμήσει μόνη της επτά ημέρες, και ύστερα απ' αυτά, θα είναι καθαρή.
29 Και την όδγοη ημέρα θα πάρει μαζί της δύο τρυγόνια ή δύο νεοσσούς περιστεριών και θα τα φέρει στον ιερέα, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
30 Και ο ιερέας θα προσφέρει, το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για ολοκαύτωμα· και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτήν μπροστά στον Κύριο, για τη ρεύση τής ακαθαρσίας της.
31 Έτσι θα χωρίζετε τους γιους Ισραήλ από τις ακαθαρσίες τους· και δεν θα πεθάνουν εξαιτίας της ακαθαρσίας τους, μιαίνοντας τη σκηνή μου, που είναι ανάμεσά τους.
32 Αυτός είναι ο νόμος για εκείνον που έχει ρεύση· και για εκείνον από τον οποίο βγαίνει το σπέρμα συνουσίας για να μολύνεται διαμέσου αυτού·
33 και για εκείνη που ασθενεί εξαιτίας των γυναικείων της· και για εκείνον που έχει τη ρεύση του, άνδρα ή γυναίκα, και για εκείνον που συγκοιμήθηκε μαζί με μια οακάθαρτη.
Κεφάλαιο 16

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, μετά τον θάνατο των δύο γιων τού Ααρών, όταν έκαναν προσφορά μπροστά στον Κύριο, και πέθαναν·
2 και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Να μιλήσεις στον Ααρών, τον αδελφό σου, να μη μπαίνει όλη την ώρα μέσα στο αγιαστήριο, που είναι από το μέσα μέρος του καταπετάσματος, μπροστά στο ιλαστήριο, που βρίσκεται επάνω στην κιβωτό, για να μη πεθάνει· επειδή, μέσα σε νεφέλη θα εμφανίζομαι επάνω στο ιλαστήριο.
3 Έτσι θα μπαίνει ο Ααρών μέσα στο αγιαστήριο, μαζί με ένα μοσχάρι από βόδια για προσφορά περί αμαρτίας, και ένα κριάρι για ολοκαύτωμα.
4 Θα ντύνεται με λινόν χιτώνα, αγιασμένον, και λινές περισκελίδες θα είναι επάνω στη σάρκα του, και θα είναι ζωσμένος με ζώνη λινή και θα φοράει λινή μίτρα· αυτά είναι άγια ενδύματα· και θα λούζει το σώμα του με νερό, και θα τα ντύνεται.
5 Και θα πάρει από τη συναγωγή των γιων Ισραήλ δύο τράγους από κατσίκια για προσφορά περί αμαρτίας, και ένα κριάρι για ολοκαύτωμα.
6 Και ο Ααρών θα προσφέρει το μοσχάρι τής προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του, και θα κάνει εξιλέωση για τον εαυτό του, και για την οικογένειά του.
7 Και θα πάρει τους δύο τράγους, και θα τους στήσει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
8 Και ο Ααρών θα ρίξει κλήρους στους δύο τράγους· έναν κλήρο για τον Κύριο, και έναν κλήρο για τον τράγο που πρέπει να απολυθεί.
9 Και ο Ααρών θα φέρει τον τράγο, στον οποίο έπεσε ο κλήρος τού Κυρίου, και θα τον προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας.
10 Και τον τράγο, στον οποίο έπεσε ο κλήρος στο να απολυθεί, θα τον παραστήσει ζωντανό μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξιλέωση επάνω του, ώστε να τον εξαποστείλει ελεύθερο στην έρημο.
11 Και ο Ααρών θα φέρει το μοσχάρι τής προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του, και θα κάνει εξιλέωση για τον εαυτό του, και για την οικογένειά του· και θα σφάξει το μοσχάρι τής προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του.
12 Και θα πάρει το θυμιατήριο γεμάτο από κάρβουνα φωτιάς από το θυσιαστήριο, μπροστά από τον Κύριο· και θα γεμίσει τα χέρια του με ευώδες θυμίαμα λεπτοτριμμένο, και θα το φέρει στο εσωτερικό τού καταπετάσματος.
13 Και θα βάλει το θυμίαμα επάνω στη φωτιά μπροστά στον Κύριο, και ο καπνός τού θυμιάματος θα σκεπάσει το ιλαστήριο, που είναι επάνω στο μαρτύριο, για να μη πεθάνει.
14 Και θα πάρει από το αίμα τού μοσχαριού, και θα ραντίσει με το δάχτυλό του επάνω στο ιλαστήριο, προς τα ανατολικά· και μπροστά στο ιλαστήριο θα ραντίσει επτά φορές από το αίμα, με το δάχτυλό του.
15 Τότε, θα σφάξει τον τράγο τής προσφοράς περί αμαρτίας, αυτόν που είναι για τον λαό· και θα φέρει το αίμα του στο εσωτερικό τού καταπετάσματος, και θα κάνει με το αίμα του, όπως έκανε με το αίμα τού μοσχαριού, και θα το ραντίσει επάνω στο ιλαστήριο, και μπροστά από το ιλαστήριο.
16 Και θα κάνει εξιλέωση για το αγιαστήριο, για τις ακαθαρσίες των γιων Ισραήλ, και για τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες· το ίδιο θα κάνει και για τη σκηνή τού μαρτυρίου, που κατοικεί μεταξύ τους, ανάμεσα στην ακαθαρσία τους.
17 Και κανένας άνθρωπος δεν θα είναι στη σκηνή τού μαρτυρίου, όταν αυτός μπαίνει για να κάνει την εξιλέωση στο αγιαστήριο, μέχρις ότου βγει, αφού κάνει την εξιλέωση για τον εαυτό του, και για την οικογένειά του, και για ολόκληρη τη συναγωγή τού Ισραήλ.
18 Τότε, θα βγει προς το θυσιαστήριο, που είναι μπροστά στον Κύριο, και θα κάνει εξιλέωση γι' αυτό· και θα πάρει από το αίμα τού μοσχαριού και από το αίμα τού τράγου, και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου, ολόγυρα.
19 Και θα ραντίσει επάνω σ' αυτό με το δάχτυλό του από το αίμα επτά φορές, και θα το καθαρίσει, και θα το αγιάσει από τις ακαθαρσίες των γιων Ισραήλ.
20 Και αφού τελειώσει να κάνει εξιλέωση για το αγιαστήριο, και τη σκηνή τού μαρτυρίου, και το θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό τράγο·
21 και ο Ααρών θα βάλει τα δυο του χέρια επάνω στο κεφάλι τού ζωντανού τράγου, και θα εξομολογηθεί επάνω σ' αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιων Ισραήλ, και όλες τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες· και θα τις βάλει στο κεφάλι τού τράγου· και θα τον εξαποστείλει, με διορισμένον άνθρωπο, στην έρημο.
22 Και ο τράγος θα βαστάξει επάνω του όλες τις ανομίες τους σε ακατοίκητη γη· και θα απολύσει τον τράγο στην έρημο.
23 Και θα μπει ο Ααρών μέσα στη σκηνή τού μαρτυρίου, και θα βγάλει τη λινή στολή, που φόρεσε μπαίνοντας μέσα στο αγιαστήριο, και θα την αποθέσει εκεί·
24 και θα λούσει το σώμα του με νερό σε έναν άγιο τόπο, και θα ντυθεί τα ιμάτιά του, και θάρθει, και θα προσφέρει το ολοκαύτωμά του και το ολοκαύτωμα του λαού, και θα κάνει εξιλέωση για τον εαυτό του, και για τον λαό.
25 Και το λίπος τής προσφοράς περί αμαρτίας θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο.
26 Κι εκείνος που εξαπέστειλε τον ελεύθερο τράγο, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λούσει το σώμα του με νερό· και ύστερα απ' αυτά θα μπει μέσα στο στρατόπεδο.
27 Και το μοσχάρι τής προσφοράς περί αμαρτίας, και τον τράγο τής προσφοράς περί αμαρτίας, το αίμα των οποίων μπήκε μέσα στο αγιαστήριο για να γίνει εξιλέωση, θα το φέρουν έξω από το στρατόπεδο· και θα κάψουν στη φωτιά τα δέρματά τους, και το κρέας τους, και τα κόπρανά τους.
28 Κι εκείνος που τα καίει, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λούσει το σώμα του με νερό, και ύστερα απ' αυτά θα μπει μέσα στο στρατόπεδο.
29 Και τούτο θα είναι σε σας αιώνιος θεσμός· στον έβδομο μήνα, τη δέκατη ημέρα τού μήνα, θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας, και δεν θα κάνετε καμιά εργασία, ούτε ο αυτόχθονας ούτε ο ξένος, που παροικεί μεταξύ σας·
30 επειδή, σ' αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση για σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες σας μπροστά στον Κύριο.
31 Σάββατο ανάπαυσης θα είναι σε σας, και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας, σε αιώνιον θεσμό.
32 Και ο ιερέας θα κάνει την εξιλέωση, αυτός που χρίστηκε και καθιερώθηκε, για να ιερατεύει στη θέση τού πατέρα του, και θα ντυθεί τη λινή στολή, την άγια στολή.
33 Και θα κάνει εξιλέωση για το άγιο αγιαστήριο, και θα κάνει εξιλέωση για τη σκηνή τού μαρτυρίου, και για το θυσιαστήριο· και θα κάνει εξιλέωση για τους ιερείς, και για ολόκληρο τον λαό τής συναγωγής.
34 Κι αυτό θα είναι σε σας αιώνιος θεσμός, να κάνετε εξιλέωση για τους γιους Ισραήλ για όλες τις αμαρτίες τους μια φορά τον χρόνο. ΚΑΙ έγινε όπως ο Κύριος είχε προστάξει στον Μωυσή.
Κεφάλαιο 17

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στον Ααρών, και στους γιους του, και σε όλους τους γιους Ισραήλ, και πες τους: Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας:
3 ΟΠΟΙΟΣ άνθρωπος, από τον οίκο Ισραήλ, σφάξει βόδι ή αρνί ή κατσίκι, στο στρατόπεδο, ή όποιος σφάξει έξω από το στρατόπεδο,
4 και δεν το φέρει στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, για να προσφέρει προσφορά στον Κύριο μπροστά στη σκηνή τού Κυρίου, αίμα θα λογαριαστεί σ' εκείνον τον άνθρωπο· έχυσε αίμα, και ο άνθρωπος εκείνος θα εξολοθρευτεί από μέσα από τον λαό του·
5 για να φέρνουν οι γιοι Ισραήλ τις θυσίες τους, που θυσιάζουν στην πεδιάδα, και να τις προσφέρουν στον Κύριο, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, προς τον ιερέα, και να τις θυσιάζουν σε ειρηνικές προσφορές στον Κύριο.
6 Και ο ιερέας θα ραντίσει το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, και θα κάψει το λίπος σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
7 Και δεν θα θυσιάσουν πλέον τις θυσίες τους στους δαίμονες, πίσω από τους οποίους αυτοί πορνεύουν· τούτο θα είναι σ' αυτούς αιώνιος θεσμός στις γενεές τους.
8 Και θα τους πεις: Όποιος άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους, που παροικούν μεταξύ σας, προσφέρει ολοκαύτωμα ή θυσία,
9 και δεν το φέρει στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, για να το προσφέρει στον Κύριο, εκείνος ο άνθρωπος θα εξολοθρευτεί από μέσα απ' αυτόν τον λαό.
10 ΚΑΙ όποιος άνθρωπος τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους, που παροικούν μεταξύ σας, φάει οποιοδήποτε αίμα, θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια σ' εκείνη την ψυχή, που τρώει το αίμα, και θα την εξολοθρεύσω από μέσα από τον λαό της·
11 επειδή, η ζωή τής σάρκας είναι στο αίμα· κι εγώ το έδωσα σε σας, για να κάνετε εξιλέωση για τις ψυχές σας επάνω στο θυσιαστήριο· επειδή, αυτό το αίμα κάνει εξιλασμό υπέρ της ψυχής.
12 Γι' αυτό, είπα στους γιους Ισραήλ: Καμιά ψυχή από σας δεν θα φάει αίμα· ούτε ο ξένος, που παροικεί μεταξύ σας, θα φάει αίμα.
13 Και όποιος άνθρωπος από τους γιους Ισραήλ ή από τους ξένους, που παροικούν μεταξύ σας, κυνηγήσει και πιάσει ζώο ή πουλί, που τρώγεται, θα χύσει το αίμα του, και θα το σκεπάσει με χώμα.
14 Επειδή, η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της· είναι για τη ζωή της· γι' αυτό, είπα στους γιους Ισραήλ: Δεν θα φάτε αίμα από καμιά σάρκα· επειδή, η ζωή κάθε σάρκας είναι το αίμα της· καθένας που το τρώει, θα εξολοθρευτεί.
15 Και κάθε ψυχή, που θα φάει ψοφίμι ή διασπαραγμένο από θηρίο, αυτόχθονας ή ξένος, θα πλύνει τα ιμάτιά του, και θα λουστεί με νερό, και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα· τότε, θα είναι καθαρός.
16 Αλλά, αν δεν τα πλύνει ούτε λούσει το σώμα του, τότε θα κρατήσει την ανομία του.
Κεφάλαιο 18

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: ΕΓΩ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
3 Σύμφωνα με τις πράξεις τής γης τής Αιγύπτου, στην οποία κατοικήσατε, δεν θα πράξετε· και σύμφωνα με τις πράξεις τής γης Χαναάν, στην οποία εγώ σας φέρνω, δεν θα πράξετε· και σύμφωνα με τις συνήθειές τους δεν θα περπατήσετε.
4 Θα κάνετε τις κρίσεις μου, και θα τηρείτε τα προστάγματά μου για να περπατάτε σ' αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
5 Θα τηρείτε, λοιπόν, τα προστάγματά μου, και τις κρίσεις μου· τα οποία όταν ο άνθρωπος πράξει, θα ζήσει διαμέσου αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος.
6 ΚΑΝΕΝΑΣ άνθρωπος δεν θα πλησιάσει σε οποιονδήποτε συγγενή του κατά σάρκα, για να ξεσκεπάσει τη γυμνότητά του. Εγώ είμαι ο Κύριος.
7 Τη γυμνότητα του πατέρα σου ή τη γυμνότητα της μητέρας σου, δεν θα ξεσκεπάσεις· είναι η μητέρα σου· δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της.
8 Τη γυμνότητα της γυναίκας του πατέρα σου δεν θα ξεσκεπάσεις· είναι η γυμνότητα του πατέρα σου.
9 Τη γυμνότητα της αδελφής σου, θυγατέρας τού πατέρα σου ή θυγατέρας τής μητέρας σου, γεννημένης στο σπίτι ή γεννημένης έξω, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά τους.
10 Τη γυμνότητα της θυγατέρας τού γιου σου ή της θυγατέρας τής θυγατέρας σου, τη γυμνότητά τους δεν θα ξεσκεπάσεις· επειδή, η γυμνότητά τους είναι δική σου.
11 Τη γυμνότητα της θυγατέρας τής γυναίκας τού πατέρα σου, γεννημένη από τον πατέρα σου, που είναι αδελφή σου, δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της.
12 Τη γυμνότητα της αδελφής τού πατέρα σου δεν θα την ξεσκεπάσεις· είναι στενή συγγενής τού πατέρα σου.
13 Τη γυμνότητα της αδελφής τής μητέρας σου δεν θα την ξεσκεπάσεις· επειδή, είναι στενή συγγενής τής μητέρας σου.
14 Τη γυμνότητα του αδελφού τού πατέρα σου δεν θα την ξεσκεπάσεις· στη γυναίκα του δεν θα πλησιάσεις· είναι θεία σου.
15 Τη γυμνότητα της νύφης σου δεν θα ξεσκεπάσεις· είναι γυναίκα τού γιου σου· δεν θα ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της.
16 Τη γυμνότητα της γυναίκας τού αδελφού σου δεν θα την ξεσκεπάσεις· είναι η γυμνότητα του αδελφού σου.
17 Τη γυμνότητα γυναίκας και της θυγατέρας της δεν θα την ξεσκεπάσεις ούτε θα πάρεις τη θυγατέρα τού γιου της ή τη θυγατέρα τής θυγατέρας της, για να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της· είναι στενές συγγενείς της· είναι ασέβημα.
18 Και δεν θα πάρεις γυναίκα ως αντίζηλο προς την αδελφή της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της, παράλληλα με την άλλη, ενόσω ζει.
19 Και δεν θα πλησιάσεις σε γυναίκα, στον καιρό του αποχωρισμού για την ακαθαρσία της, ώστε να ξεσκεπάσεις τη γυμνότητά της.
20 Και με τη γυναίκα τού πλησίον σου δεν θα συνευρεθείς, ώστε να μολυνθείς μαζί της.
21 Και δεν θα αφήσεις κάποιον από το σπέρμα σου να περάσει μέσα από τη φωτιά στον Μολόχ, και δεν θα βεβηλώσεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
22 Και με άρρενα δεν θα συνευρεθείς, όπως με γυναίκα· είναι βδέλυγμα.
23 Ούτε θα συνευρεθείς με οποιοδήποτε κτήνος, ώστε να μολυνθείς μαζί του· ούτε γυναίκα θα σταθεί μπροστά σε κτήνος, για να βατευτεί· είναι βέβηλο.
24 Μη μολύνεστε σε τίποτα απ' αυτά· επειδή, σε όλα αυτά μολύνθηκαν τα έθνη, που εγώ διώχνω από μπροστά σας.
25 Μολύνθηκε και η γη· γι' αυτό, ανταποδίδω την ανομία της επάνω της, και η γη θα ξεράσει τούς κατοίκους της.
26 Εσείς, λοιπόν, θα τηρήσετε τα προστάγματά μου, και τις κρίσεις μου, και δεν θα πράττετε τίποτα από όλα αυτά τα βδελύγματα, ο αυτόχθονας ή ο ξένος, που παροικεί μεταξύ σας·
27 (επειδή, όλα αυτά τα βδελύγματα έπραξαν οι άνθρωποι της γης, που ήσαν πριν από σας, και η γη μολύνθηκε)·
28 για να μη σας ξεράσει η γη, όταν τη μολύνετε, καθώς ξέράσε τα έθνη, που ήσαν πριν από σας.
29 Επειδή, οποιοσδήποτε πράξει κάτι από τα βδελύγματα αυτά, οι ψυχές που θα τα έπρατταν, θα εξολοθρευτούν από μέσα από τον λαό τους.
30 Γι' αυτό, θα τηρείτε τα προστάγματά μου, ώστε να μη πράξετε καμιά από τούτες τις βδελυρές συνήθειες, που διαπράχθηκαν πριν από σας, και να μη μολυνθείτε σ' αυτές. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
Κεφάλαιο 19

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, και πες τους: ΑΓΙΟΙ θα είστε· επειδή, άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας.
3 Θα φοβάστε κάθε ένας τη μητέρα του, και τον πατέρα του· και θα τηρείτε τα σάββατά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
4 Μη στραφείτε σε είδωλα ούτε να κάνετε θεούς χωνευτούς για τον εαυτό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
5 Και όταν προσφέρετε θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα.
6 Θα τρώγεται κατά την ημέρα που την προσφέρετε, και την επόμενη· και αν μείνει κάτι μέχρι την τρίτη ημέρα, θα κατακαεί με φωτιά.
7 Και αν ποτέ φαγωθεί την τρίτη ημέρα, είναι βδελυκτό· δεν θα είναι ευπρόσδεκτη.
8 Γι' αυτό, όποιος τη φάει, θα κρατήσει την ανομία του, επειδή βεβήλωσε τα άγια του Κυρίου· και η ψυχή αυτή θα εξολοθρευτεί από τον λαό της.
9 Και όταν θερίζετε τον θερισμό τής γης σας, δεν θα θερίσεις ολοκληρωτικά τα άκρα τού αγρού σου, και δεν θα μαζέψεις όσα πέφτουν από τον θερισμό σου.
10 Και το αμπέλι σου δεν θα το ξανατρυγήσεις ούτε θα μαζέψεις τις ρώγες τού αμπελιού σου· θα τις αφήσετε στον φτωχό και στον ξένο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
11 Δεν θα κλέβετε ούτε θα λέτε ψέματα ούτε θα απατήσετε κάθε ένας τον πλησίον του.
12 Και δεν θα ορκίζεστε στο όνομά μου ψευδώς, και δεν θα βεβηλώνεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
13 Δεν θα αδικήσεις τον πλησίον σου ούτε θα αρπάξεις· δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός τού μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί.
14 Δεν θα κακολογήσεις τον κουφό, και μπροστά στον τυφλό δεν θα βάλεις πρόσκομμα, αλλά θα φοβηθείς τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
15 Δεν θα κάνετε αδικία σε κρίση· δεν θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού ούτε θα σεβαστείς πρόσωπο δυνάστη· με δικαιοσύνη θα κρίνεις τον πλησίον σου.
16 Δεν θα περιφέρεσαι συκοφαντώντας ανάμεσα στον λαό σου· ούτε θα σηκωθείς ενάντια στο αίμα τού πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
17 Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου στην καρδιά σου· θα ελέγξεις τον πλησίον σου ανοιχτά, και δεν θα ανεχθείς αμαρτία επάνω του.
18 Δεν θα εκδικείσαι ούτε θα μνησικακείς ενάντια στους γιους τού λαού σου· αλλά θα αγαπάς τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
19 Θα τηρείτε τα δικαιώματά μου· δεν θα κάνεις τα κτήνη σου να βατεύονται με ετεροειδή· στον αγρό σου δεν θα σπείρεις ετεροειδή σπέρματα· ούτε θα βάλεις επάνω σου σύμμικτο ένδυμα από ετεροειδή κλωστή.
20 Και αν κάποιος συνευρεθεί με γυναίκα, που είναι δούλη, αρραβωνιασμένη με άνδρα, και δεν είναι εξαγορασμένη ούτε δόθηκε σ' αυτή η ελευθερία, θα μαστιγωθούν· δεν θα φονευθούν, επειδή αυτή δεν ήταν ελεύθερη.
21 Κι αυτός θα φέρει την προσφορά του περί ανομίας στον Κύριο, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, ένα κριάρι για προσφορά περί ανομίας.
22 Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν διαμέσου του κριαριού τής προσφοράς περί ανομίας μπροστά στον Κύριο, για την αμαρτία του, που αμάρτησε· και θα συγχωρηθεί σ' αυτόν η αμαρτία του την οποία αμάρτησε.
23 Και όταν μπείτε μέσα στη γη, και φυτέψετε κάθε δέντρο για τροφή, τότε θα καθαρίζετε ολόγυρα τον καρπό του ως ακάθαρτον· τρία χρόνια θα είναι σε σας ακάθαρτος· δεν θα τρώγεται.
24 Και στον τέταρτο χρόνο ολόκληρος ο καρπός του θα είναι άγιος, σε δόξα τού Κυρίου.
25 Και στον πέμπτο χρόνο θα τρώτε τον καρπό του, για να πολλαπλασιαστεί σε σας το εισόδημά του. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
26 Δεν θα τρώτε τίποτε μαζί με το αίμα του· ούτε θα χρησιμοποιείτε μαντείες ούτε θα προμαντεύετε καιρούς.
27 Δεν θα κουρεύετε την κόμη του κεφαλιού σας κυκλοειδώς ούτε θα φθείρετε τις άκρες από τα πηγούνια σας.
28 Δεν θα κάνετε εντομές στο σώμα σας για νεκρόν ούτε θα χαράξετε επάνω σας στικτά γράμματα. Εγώ είμαι ο Κύριος.
29 Δεν θα βεβηλώσεις τη θυγατέρα σου, κάνοντάς την πόρνη· μήπως ο τόπος πέσει σε πορνεία, και ο τόπος γεμίσει από ασέβεια.
30 Τα σάββατά μου θα τα τηρείτε, και θα σέβεστε το αγιαστήριό μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
31 Δεν θα ακολουθείτε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντείας ούτε θα προσκολληθείτε σε επαοιδούς, ώστε διαμέσου αυτών να μολύνεστε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
32 Θα σηκώνεσαι μπροστά στους ανθρώπους με άσπρα μαλλιά, και θα τιμάς το πρόσωπο του γέροντα, και θα φοβηθείς τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
33 Και αν κάποιος ξένος παροικεί μαζί σου στη γη σας, δεν θα τον θλίψετε·
34 ο ξένος, που παροικεί με σας, θα είναι σε σας όπως ο αυτόχθονας, και θα τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου· επειδή, ξένοι σταθήκατε στη γη τής Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
35 Δεν θα πράξετε αδικία, σε κρίση, σε μέτρα, σε σταθμά, και σε ζύγια·
36 ζύγια δίκαια, σταθμά δίκαια, εφά δίκαιο, και ιν δίκαιο, θα έχετε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, που σας έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου,
37 θα τηρείτε, λοιπόν, όλα τα διατάγματά μου, και όλες τις κρίσεις μου, και θα τα κάνετε. Εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 20

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Και στους γιους Ισραήλ θα πεις: Όποιος από τους γιους Ισραήλ ή από τους ξένους, που παροικούν στον Ισραήλ, δώσει από το σπέρμα του στον Μολόχ, θα θανατωθεί, οπωσδήποτε· ο λαός τού τόπου θα τον λιθοβολήσει με πέτρες.
3 Κι εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνον, και θα τον εξολοθρεύσω μέσα από τον λαό του· επειδή, από το σπέρμα του έδωσε στον Μολόχ, για να μολύνει το αγιαστήριό μου, και να βεβηλώσει το όνομά μου το άγιο.
4 Και αν ο λαός τού τόπου παραβλέψει με τα μάτια του εκείνον τον άνθρωπο, όταν δίνει από το σπέρμα του στον Μολόχ, και δεν τον φονεύσει,
5 τότε, εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνον, και ενάντια στη συγγένειά του· και θα εξολοθρεύσω από μέσα από τον λαό του αυτόν, και όλους εκείνους που τον ακολουθούν στην πορνεία, για να πορνεύουν πίσω από τον Μολόχ.
6 Και η ψυχή που θα ακολουθήσει αυτούς που έχουν πνεύμα μαντείας, και τους επαοιδούς, για να πορνεύει πίσω απ' αυτούς, θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια σ' εκείνη την ψυχή, και θα την εξολοθρεύσω από μέσα από τον λαό της.
7 Αγιαστείτε, λοιπόν, και γίνεστε άγιοι· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
8 Και θα τηρείτε τα διατάγματά μου, και θα τα εκτελείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος, που σας αγιάζω.
9 Κάθε άνθρωπος, που θα κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε· τον πατέρα του ή τη μητέρα του κακολόγησε· το αίμα του θα είναι επάνω του.
10 Και ο άνθρωπος, που θα μοιχεύσει τη γυναίκα κάποιου, πουθα μοιχεύσει τη γυναίκα τού πλησίον του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε, αυτός που μοιχεύει κι εκείνη που μοιχεύεται.
11 Και ο άνθρωπος, που θα κοιμηθεί μαζί με τη γυναίκα τού πατέρα του, ξεσκέπασε τη γυμνότητα του πατέρα του· θα θανατωθούν οπωσδήποτε, και οι δύο· το αίμα τους θα είναι επάνω τους.
12 Και αν κάποιος κοιμηθεί με τη νύφη του, θα θανατώνονται οπωσδήποτε, και οι δύο· έπραξαν σύγχυση· το αίμα τους θα είναι επάνω τους.
13 Και αν κάποιος κοιμηθεί με άρρενα, όπως κοιμάται κανείς με γυναίκα, έπραξαν και οι δύο βδέλυγμα· θα θανατωθούν οπωσδήποτε· το αίμα τους θα είναι επάνω τους.
14 Και αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και τη μητέρα της, είναι ανομία· θα καούν με φωτιά, αυτός κι αυτές, και δεν θα υπάρχει μεταξύ σας ανομία.
15 Και αν κάποιος συνουσιαστεί με κτήνος, θα θανατωθεί οπωσδήποτε· και θα φονεύσετε το κτήνος.
16 Και η γυναίκα, που θα πλησιάσει σε οποιοδήποτε κτήνος, για να βατευτεί, θα φονεύσεις τη γυναίκα και το κτήνος· θα θανατωθούν και οι δύο· το αίμα τους θα είναι επάνω τους.
17 Και αν κάποιος πάρει την αδελφή του, τη θυγατέρα τού πατέρα του ή τη θυγατέρα τής μητέρας του, και δει τη γυμνότητά της, κι αυτή δει τη γυμνότητα εκείνου, είναι αισχρό· και θα εξολοθρευτούν μέσα από τον λαό τους· τη γυμνότητα της αδελφής του ξεσκέπασε· θα κρατήσει την ανομία του.
18 Και ο άνθρωπος, που θα κοιμηθεί μαζί με γυναίκα, που έχει τα γυναικεία της, και ξεσκεπάσει τη γυμνότητά της, αυτός ξεσκέπασε την πηγή της, κι αυτή αποκάλυψε την πηγή του αίματός της· γι' αυτό, θα εξολοθρευτούν και οι δύο μέσα από τον λαό τους.
19 Και τη γυμνότητα της αδελφής τής μητέρας σου ή της αδελφής τού πατέρα σου, δεν θα αποκαλύψεις· επειδή, αποκαλύπτει τη στενή συγγενή του· θα σηκώσουν την ανομία τους.
20 Και αν κάποιος κοιμηθεί μαζί με τη θεία του, ξεσκέπασε τη γυμνότητα του θείου του· θα κρατήσουν την αμαρτία τους· άτεκνοι θα πεθάνουν.
21 Και αν κάποιος πάρει τη γυναίκα τού αδελφού του, είναι ακαθαρσία· ξεσκέπασε τη γυμνότητα του αδελφού του· θα μείνουν άτεκνοι.
22 Θα τηρείτε, λοιπόν, όλα τα διατάγματά μου, και όλες τις κρίσεις μου, και θα τα πράττετε· για να μη σας ξεράσει η γη, όπου εγώ σας φέρνω να για κατοικήσετε σ' αυτή.
23 Και δεν θα περπατάτε σύμφωνα με τις συνήθειες των εθνών, που εγώ διώχνω από μπροστά σας· επειδή έπραξαν όλα αυτά, και γι' αυτό τούς αηδίασα.
24 Και είπα σε σας: Εσείς θα κληρονομήσετε τη γη τους, κι εγώ θα τη δώσω σε σας για ιδιοκτησία, γη που ρέει γάλα και μέλι. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, που σας αποχώρισα από τους λαούς.
25 Γι' αυτό, θα αποχωρίσετε τα κτήνη τα καθαρά από τα ακάθαρτα, και τα ακάθαρτα πουλιά από τα καθαρά· και δεν θα μολύνετε τις ψυχές σας με τα κτήνη ή με τα πτηνά ή με κάθε τι που σέρνεται επάνω στη γη, που εγώ σας αποχώρισα ως ακάθαρτα.
26 Και θα είστε άγιοι σε μένα· επειδή, άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος, και σας αποχώρισα από τους λαούς, για να είστε δικοί μου.
27 Και κάθε άνδρας ή γυναίκα που έχει πνεύμα μαντείας ή είναι επαοιδός, θα θανατωθεί εξάπαντος· με πέτρες θα τους λιθοβολήσετε· το αίμα τους θα είναι επάνω τους.
Κεφάλαιο 21

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μίλησε στους ιερείς, τους γιους τού Ααρών, και πες τους: Κανένας δεν θα μολυνθεί ανάμεσα σ' αυτόν τον λαό, εξαιτίας νεκρού·
2 παρά μόνον για τον συγγενή του, τον πλησιέστερο, για τη μητέρα του, και για τον πατέρα του, και για τον γιο του, και για τη θυγατέρα του, και για τον αδελφό του,
3 και για την αδελφή του, που είναι παρθένα, την πιο κοντινή σ' αυτόν, που δεν πήρε άνδρα· γι' αυτή μπορεί να μολυνθεί.
4 Δεν θα μολυνθεί όταν είναι αρχηγός τού λαού του, ώστε να βεβηλώσει τον εαυτό του.
5 Δεν θα φαλακρώσουν το κεφάλι τους ούτε θα ξυρίσουν τα πλάγια στα πηγούνια τους ούτε θα κάνουν εντομές επάνω στις σάρκες τους.
6 Άγιοι θα είναι στον Θεό τους, και δεν θα βεβηλώνουν το όνομα του Θεού τους· επειδή, τις προσφορές τού Κυρίου, που γίνονται με φωτιά, το ψωμί τού Θεού τους, προσφέρουν· γι' αυτό, θα είναι άγιοι.
7 Δεν θα πάρουν γυναίκα πόρνη και βεβηλωμένη ούτε θα πάρουν γυναίκα απόβλητη από τον άνδρα της· επειδή, ο ιερέας είναι άγιος στον Θεό του.
8 Θα τον αγιάσεις, λοιπόν· επειδή, αυτός προσφέρει το ψωμί τού Θεού σου· θα είναι άγιος σε σένα· επειδή, άγιος είμαι εγώ ο Κύριος, που σας αγιάζω.
9 Και η θυγατέρα κάποιου ιερέα, αν βεβηλωθεί με πορνεία, αυτή βεβηλώνει τον πατέρα της· θα κατακαεί με φωτιά.
10 Και ο μεγάλος ιερέας ανάμεσα στα αδέλφια του, επάνω στο κεφάλι του οποίου χύθηκε το λάδι τού χρίσματος, και ο οποίος καθιερώθηκε για να ντύνεται τις ιερές στολές, δεν θα ξεσκεπάσει το κεφάλι του ούτε θα ξεσχίσει τα ιμάτιά του·
11 και δεν θα μπει μέσα σε κανένα νεκρό σώμα, δεν θα μολυνθεί, ούτε για τον πατέρα του ούτε για τη μητέρα του.
12 Και από το αγιαστήριο δεν θα βγει έξω θα βεβηλώσει το αγιαστήριο του Θεού του· επειδή, το άγιο λάδι του χρίσματος του Θεού του είναι επάνω του. Εγώ είμαι ο Κύριος.
13 Κι αυτός θα πάρει γυναίκα παρθένα·
14 χήρα ή απόβλητη ή βέβηλη ή πόρνη αυτές δεν θα τις πάρει· αλλά, παρθένα από τον λαό του θα πάρει για γυναίκα.
15 Και δεν θα βεβηλώσει το σπέρμα του ανάμεσα στον λαό του· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος, που τον αγιάζω.
16 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
17 Πες στον Ααρών, αυτά τα λόγια: Όποιος από το σπέρμα σου, στις γενεές τους, έχει ψεγάδι, ας μη πλησιάσει για να προσφέρει το ψωμί τού Θεού του·
18 επειδή, καθένας που έχει ψεγάδι, δεν θα πλησιάσει· άνθρωπος τυφλός ή χωλός ή με ατροφική μύτη ή έχοντας κάτι περιττό
19 ή άνθρωπος που έχει σπάσιμο στο πόδι ή σπάσιμο στο χέρι
20 ή είναι κυρτός ή πολύ ισχνός ή όποιος έχει βλαμμένα τα μάτια ή έχει ξερή ψώρα ή λειχήνα ή είναι με σπασμένους όρχεις·
21 κανένας άνθρωπος από το σπέρμα τού Ααρών του ιερέα, που έχει ψεγάδι, δεν θα πλησιάσει για να προσφέρει τις προσφορές στον Κύριο, που γίνονται με φωτιά· έχει ψεγάδι· δεν θα πλησιάσει να προσφέρει το ψωμί τού Θεού του.
22 Θα τρώει το ψωμί τού Θεού του, από τα αγιότατα, και από τα άγια.
23 Όμως, μέσα στο καταπέτασμα δεν θα μπαίνει ούτε στο θυσιαστήριο θα πλησιάζει, επειδή έχει ψεγάδι· για να μη βεβηλώσει το αγιαστήριό μου· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος, που τους αγιάζω.
24 ΚΑΙ ο Μωυσής τα είπε αυτά στον Ααρών, και στους γιους του, και σε όλους τούς γιους Ισραήλ.
Κεφάλαιο 22

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πες στον Ααρών και στους γιους του, να απέχουν από τα άγια των γιων Ισραήλ, και να μη βεβηλώνουν το άγιό μου όνομα, σε όσα αγιάζουν σε μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος.
3 Πες τους: Κάθε άνθρωπος από όλο το σπέρμα σας, στις γενεές σας, που θα πλησιάσει τα άγια, τα οποία οι γιοι τού Ισραήλ αγιάζουν στον Κύριο, έχοντας την ακαθαρσία του επάνω του, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από μπροστά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
4 Όποιος από το σπέρμα τού Ααρών είναι λεπρός ή έχει ρεύση, δεν θα τρώει από τα άγια, μέχρις ότου καθαριστεί. Και όποιος αγγίξει οτιδήποτε ακάθαρτο από νεκρό ή άνθρωπο, από τον οποίο έγινε ρεύση σπέρματος,
5 ή όποιος αγγίξει οποιοδήποτε ερπετό, από το οποίο μπορεί να μολυνθεί, ή άνθρωπο, από τον οποίο μπορεί να μολυνθεί, οποιαδήποτε είναι η ακαθαρσία του·
6 η ψυχή που θα τα αγγίξει, θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα· και δεν θα φάει από τα άγια, αν δεν λούσει το σώμα του με νερό.
7 Και αφού δύσει ο ήλιος, θα είναι καθαρός, και έπειτα θα φάει από τα άγια· επειδή, είναι η τροφή του.
8 Ψοφίμι ή σπαραγμένο από θηρίο, δεν θα φάει, ώστε να μολυνθεί μ' αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος.
9 Γι' αυτό, θα τηρούν τα διατάγματά μου, για να μη κρατήσουν απ' αυτό αμαρτία, και πεθάνουν γι' αυτό, αν τα βεβηλώσουν. Εγώ είμαι ο Κύριος, που τους αγιάζω.
10 Και κανένας αλλογενής δεν θα φάει από τα άγια· συγκάτοικος του ιερέα ή μισθωτός, δεν θα φάει από τα άγια.
11 Αλλά, αν ο ιερέας αγοράσει μια ψυχή με το ασήμι του, αυτός θα τρώει απ' αυτά, καθώς κι εκείνος που γεννήθηκε στο σπίτι του· αυτοί θα τρώνε από το ψωμί του.
12 Και η θυγατέρα τού ιερέα, αν είναι παντρεμένη με ξένον άνδρα, αυτή δεν θα τρώει από τα άγια των προσφορών.
13 Αλλά, αν η θυγατέρα τού ιερέα χηρέψει ή αποβληθεί, και δεν έχει παιδί, και επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι, καθώς βρισκόταν στη νιότη της, θα τρώει από το ψωμί τού πατέρα της· κανένας, όμως, ξένος δεν θα φάει απ' αυτό.
14 Και αν κάποιος άνθρωπος φάει από τα άγια, από άγνοια, τότε θα προσθέσει σε τούτο το ένα πέμπτο απ' αυτό, και θα αποδώσει το άγιο στον ιερέα.
15 Και δεν θα βεβηλώσουν τα άγια των γιων Ισραήλ, που προσφέρουν στον Κύριο,
16 και δεν θα αναλάβουν επάνω τους ανομία παράβασης, τρώγοντας τα άγιά τους· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος, που τους αγιάζω.
17 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
18 Μίλησε στον Ααρών, και στους γιους του, και σε όλους τους γιους Ισραήλ, και πες τους: Κάθε άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους, εκείνους που είναι στον Ισραήλ, που προσφέρει το δώρο του, σε όλες τις ευχές τους ή σε όλες τις αυτοπροαίρετες προσφορές τους, που προσφέρουν στον Κύριο για ολοκαύτωμα,
19 για να είστε δεκτοί, θα προσφέρετε ένα αρσενικό χωρίς ψεγάδι, από τα βόδια, από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια.
20 Καθένα που έχει ψεγάδι, δεν θα το προσφέρετε· επειδή, δεν θα είναι δεκτό για σας.
21 Και όποιος προσφέρει θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο, για να εκπληρώσει μια ευχή, ή αυτοπροαίρετη προσφορά, από τα βόδια ή από τα πρόβατα, θα είναι χωρίς ψεγάδι, για να είναι δεκτό· κανένα ψεγάδι δεν θα υπάρχει σ' αυτό.
22 Τυφλό ή συντριμμένο ή κολοβό ή κάποιο που έχει εξόγκωμα ή ξερή ψώρα ή λειχήνες, αυτά δεν θα τα προσφέρετε στον Κύριο, ούτε θα κάνετε απ' αυτά προσφορά με φωτιά στον Κύριο επάνω στο θυσιαστήριο.
23 Και μοσχάρι ή πρόβατο, που έχει κάτι περιττό ή είναι κολοβό, μπορείς να το προσφέρεις για αυτοπροαίρετη προσφορά· για ευχή, όμως, δεν θα είναι δεκτό.
24 Σπασμένη ή συμπιεσμένον ή σχισμένη ή ευνουχισμένον, δεν θα προσφέρετε στον Κύριο· ούτε θα το κάνετε αυτό στη γη σας.
25 Ούτε θα προσφέρετε τον άρτο τού Θεού σας, από όλα αυτά, από χέρι αλλογενούς· επειδή, η διαφθορά τους είναι μέσα τους· υπάρχει μέσα τους ψεγάδι· δεν θα είναι δεκτά για σας.
26 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
27 Όταν γεννηθεί μοσχάρι ή αρνί ή κατσίκι, τότε θα είναι κάτω από τη μητέρα του επτά ημέρες· από την όγδοη ημέρα και ύστερα θα είναι δεκτό, σε θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
28 Και δεν θα σφάξετε δάμαλη ή πρόβατο, αυτό και το παιδί του, σε μια ημέρα.
29 Και όταν προσφέρετε θυσία ευχαριστίας στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα.
30 Θα φαγωθεί την ίδια ημέρα· δεν θα αφήσετε απ' αυτή μέχρι το πρωί. Εγώ είμαι ο Κύριος.
31 Θα τηρείτε, λοιπόν, τις εντολές μου, και θα τις εκτελείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος.
32 Και δεν θα βεβηλώνετε το άγιο όνομά μου· αλλά, θα αγιάζομαι ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος, που σας αγιάζω·
33 ο οποίος σας έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου, για να είμαι Θεός σας. Εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 23

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους, οι γιορτές τού Κυρίου που θα ανακηρύξετε άγιες συγκεντρώσεις, αυτές είναι οι γιορτές μου.
3 Έξι ημέρες θα κάνεις εργασία, την έβδομη ημέρα, όμως, είναι σάββατο ανάπαυσης, άγια συγκέντρωση· δεν θα κάνετε καμιά εργασία· είναι σάββατο του Κυρίου σε όλες τις κατοικίες σας.
4 Αυτές είναι οι γιορτές του Κυρίου, άγιες συγκεντρώσεις, που θα ανακηρύξετε στις εποχές τους.
5 Τον πρώτο μήνα, τη 14η του μήνα, στο δειλινό, είναι το Πάσχα τού Κυρίου.
6 και τη 15η ημέρα τού ίδιου μήνα, είναι η γιορτή των αζύμων στον Κύριο· επτά ημέρες θα τρώτε άζυμα.
7 Στην πρώτη ημέρα θα είναι σε σας άγια συγκέντρωση· δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο.
8 Και θα προσφέρετε προσφορά, που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, επτά ημέρες· στην έβδομη ημέρα είναι άγια συγκάλεση· δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο.
9 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
10 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν μπείτε μέσα στη γη, που εγώ σας δίνω, και θερίσετε τον θερισμό της, τότε θα φέρετε ένα χειρόβολο από τις απαρχές τού θερισμού σας στον ιερέα·
11 και θα κινήσει το χειρόβολο μπροστά στον Κύριο, για να γίνει δεκτό για σας· την επόμενη του σαββάτου θα το κινήσει ο ιερέας.
12 Κι εκείνη την ημέρα, κατά την οποία θα κινήσετε το χειρόβολο, θα προσφέρετε ένα χρονιάρικο αρνί, χωρίς ψεγάδι, για ολοκαύτωμα στον Κύριο·
13 και την προσφορά του από άλφιτα, δύο δέκατα σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι, σε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, σε οσμή ευωδίας· και τη σπονδή του, το ένα τέταρτο του ιν κρασί.
14 Και ψωμί ή σιτάρι ψημένο ή στάχυα, δεν θα φάτε, μέχρι αυτή την ίδια ημέρα, στην οποία προσφέρετε το δώρο του Θεού σας· θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενεές σας σε όλες τις κατοικίες σας.
15 Και θα μετρήσετε μόνοι σας από την επόμενη του σαββάτου, από την ημέρα που προσφέρετε το χειρόβολο της κινητής προσφοράς, επτά ολόκληρες εβδομάδες·
16 μέχρι την επόμενη του έβδομου σαββάτου θα μετρήσετε 50 ημέρες, και θα προσφέρετε νέα προσφορά από άλφιτα στον Κύριο.
17 Από τις κατοικίες σας θα φέρετε σε κινητή προσφορά δύο ψωμιά· θα είναι δύο δέκατα σιμιγδάλι· ένζυμα θα ψηθούν· είναι πρωτογεννήματα στον Κύριο.
18 Και θα προσφέρετε μαζί με το ψωμί επτά αρνιά χωρίς ψεγάδι, χρονιάρικα, και ένα μοσχάρι από βόδια, και δύο κριάρια· θα είναι ολοκαύτωμα στον Κύριο, μαζί με την προσφορά τους από άλφιτα, και με τις σπονδές τους, προσφορά που γίνεται με φωτιά σε οσμή ευωδίας στον Κύριο.
19 Και θα προσφέρετε έναν τράγο από κατσίκια σε προσφορά περί αμαρτίας, και δύο αρνιά χρονιάρικα σε θυσία ειρηνικής προσφοράς.
20 Και ο ιερέας θα τα κινήσει μαζί με το ψωμί των πρωτογεννημάτων, σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο, μαζί με τα δύο αρνιά· άγια θα είναι στον Κύριο για τον ιερέα.
21 Και θα κηρύξετε την ίδια εκείνη ημέρα άγια συγκέντρωση για σας· κανένα δουλευτικό έργο δεν θα κάνετε· θα είναι αιώνιος θεσμός σε όλες τις κατοικίες σας, στις γενεές σας.
22 Και όταν θερίζετε τον θερισμό τής γης σας, δεν θα θερίσεις ολοκληρωτικά τα άκρα τού χωραφιού σου, και δεν θα μαζέψεις όσα πέφτουν από τον θερισμό σου· θα τα αφήσεις στον φτωχό και τον ξένο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
23 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
24 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, τούτα τα λόγια: Τον έβδομο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, θα είναι για σας σάββατο, ανάμνηση με αλαλαγμό σαλπίγγων, άγια συγκέντρωση.
25 Δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο· και θα προσφέρετε προσφορά, που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
26 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
27 Και τη δέκατη ημέρα αυτού του έβδομου μήνα θα είναι ημέρα εξιλασμού· άγια συγκέντρωση θα είναι σε σας· και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας, και θα προσφέρετε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
28 Και δεν θα κάνετε καμιά εργασία σ' αυτή την ίδια ημέρα· για τον λόγο ότι, είναι ημέρα εξιλασμού, για να γίνει εξιλέωση για σας μπροστά στον Κύριο τον Θεό σας.
29 Επειδή, κάθε ψυχή, που δεν θα ταπεινωθεί σ' αυτή την ίδια ημέρα, θα εξολοθρευτεί από τον λαό της.
30 Και κάθε ψυχή, που θα κάνει οποιαδήποτε εργασία σ' αυτή την ίδια ημέρα, θα εξολοθρεύσω την ψυχή εκείνη από μέσα από τον λαό της.
31 Δεν θα κάνετε καμιά εργασία· θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενεές σας, σε όλες τις κατοικίες σας.
32 Θα είναι σάββατο ανάπαυσης για σας, και θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας, την ένατη ημέρα τού μήνα, την εσπέρα· από εσπέρα μέχρι εσπέρα θα γιορτάσετε το σάββατό σας.
33 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
34 Μίλησε στους γιους Ισραήλ τούτα τα λόγια, Τη 15η ημέρα τού έβδομου αυτού μήνα θα είναι η γιορτή των σκηνών επτά ημέρες στον Κύριο.
35 Την πρώτη ημέρα θα είναι άγια συγκέντρωση· δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο.
36 Επτά ημέρες θα προσφέρετε προσφορά, που γίνεται με φωτιά στον Κύριο· την όγδοη ημέρα θα είναι σε σας άγια συγκέντρωση, και θα προσφέρετε προσφορά, που γίνεται με φωτιά στον Κύριο· είναι επίσημη σύναξη· δεν θα κάνετε κανένα δουλευτικό έργο.
37 ΑΥΤΕΣ είναι οι γιορτές τού Κυρίου, που θα ανακηρύξετε άγιες συγκεντρώσεις, για να προσφέρετε προσφορά, που γίνεται με φωτιά στον Κύριο, ολοκαύτωμα, και προσφορά από άλφιτα, θυσία και σπονδές, το διορισμένο για κάθε φορά στην ημέρα του·
38 εκτός από τα σάββατα του Κυρίου, κι εκτός από τα δώρα σας, κι εκτός από όλες τις ευχές σας, κι εκτός από όλες τις αυτοπροαίρετες προσφορές σας, που δίνετε στον Κύριο.
39 Και τη 15η ημέρα τού έβδομου μήνα, αφού συγκεντρώσετε τα γεννήματα της γης, θα γιορτάσετε τη γιορτή τού Κυρίου επτά ημέρες· την πσρώτη ημέρα θα είναι ανάπαυση, και την όγδοη ημέρα ανάπαυση.
40 Και την πρώτη ημέρα θα πάρετε για τον εαυτό σας καρπό από ένα ωραίο δέντρο, κλαδιά φοινίκων, και κλαδιά δέντρων πυκνών, και ιτιές από χείμαρρο· και θα ευφρανθείτε μπροστά στον Κύριο τον Θεό σας επτά ημέρες.
41 Και θα γιορτάζετε αυτή τη γιορτή στον Κύριο επτά ημέρες τον χρόνο· αιώνιος θεσμός θα είναι στις γενεές σας· τον έβδομο μήνα θα τη γιορτάζετε.
42 Επτά ημέρες θα κατοικείτε σε σκηνές· όλοι οι αυτόχθονες Ισραηλίτες θα κατοικούν σε σκηνές·
43 για να γνωρίσουν οι γενεές σας, ότι σε σκηνές έβαλα τους γιους Ισραήλ να κατοικήσουν, όταν τους έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου· εγώ ο Κύριος ο Θεός σας.
44 ΚΑΙ ο Μωυσής φανέρωσε τις γιορτές τού Κυρίου στους γιους Ισραήλ.
Κεφάλαιο 24

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πρόσταξε τους γιους Ισραήλ να σου φέρουν καθαρό λάδι από κοπανισμένες ελιές, για το φως, ώστε η λυχνία να καίει παντοτινά.
3 Απέξω από το καταπέτασμα του μαρτυρίου, μέσα στη σκηνή τού μαρτυρίου, θα τη βάλει ο Ααρών από την εσπέρα μέχρι το πρωί, μπροστά στον Κύριο, παντοτινά· θα είναι αιώνιος θεσμός στις γενεές σας.
4 Επάνω στην καθαρή λυχνία θα παραθέσει τα λυχνάρια μπροστά στον Κύριο, πάντοτε.
5 Και θα πάρεις σιμιγδάλι και θα ψήσεις απ' αυτό 12 ψωμιά· κάθε ψωμί θα είναι δύο δέκατα.
6 Και θα τα βάλεις σε δύο σειρές, έξι σε κάθε σειρά, επάνω στο καθαρό τραπέζι, μπροστά στον Κύριο.
7 Και θα βάλεις επάνω σε κάθε σειρά καθαρό λιβάνι, και θα είναι επάνω στο ψωμί σε ανάμνηση, σε προσφορά που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
8 Κάθε ημέρα σαββάτου θα τα παραθέσει παντοτινά μπροστά στον Κύριο, από τους γιους Ισραήλ, σε μια αιώνια διαθήκη.
9 Και θα είναι του Ααρών και των γιων του· και θα τα τρώνε σε άγιον τόπο· επειδή, είναι σ' αυτόν αγιότατα, από τις προσφορές τού Κυρίου που γίνονται με φωτιά, σε αιώνιον θεσμό.
10 ΚΑΙ βγήκε ο γιος κάποιας γυναίκας Ισραηλίτισσας, που ήταν γιος ενός άνδρα Αιγυπτίου, ανάμεσα στους γιους Ισραήλ· και μάχονταν στο στρατόπεδο, ο γιος τής Ισραηλίτισσας και κάποιος άνθρωπος Ισραηλίτης.
11 Και ο γιος τής γυναίκας τής Ισραηλίτισσας βλασφήμησε το όνομα του Κυρίου, και καταράστηκε· και τον έφεραν στον Μωυσή· (και το όνομα της μητέρας του ήταν Σελωμείθ, θυγατέρα τού Διβρεί, από τη φυλή τού Δαν)·
12 και τον έβαλαν σε φυλακή, μέχρις ότου φανερωθεί σ' αυτούς το θέλημα του Κυρίου.
13 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
14 Φέρε έξω από το στρατόπεδο εκείνον που καταράστηκε· και όλοι εκείνοι που τον άκουσαν ας βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του, και ας τον λιθοβολήσει ολόκληρη η συναγωγή.
15 Και μίλησε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Όποιος καταραστεί τον Θεό του, θα βαστάξει την ανομία του·
16 και όποιος βλασφημήσει το όνομα του Κυρίου, θα θανατωθεί οπωσδήποτε· ολόκληρη η συναγωγή θα τον λιθοβολήσει με πέτρες· είτε ξένος είτε αυτόχθονας, όταν βλασφημήσει το όνομα του Κυρίου, θα θανατωθεί.
17 Και όποιος φονεύσει άνθρωπο, θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
18 Και όποιος φονεύσει κτήνος, θα ανταποδώσει ζώο αντί για ζώο.
19 Και αν κάποιος προξενήσει βλάβη στον πλησίον του, όπως έπραξε, έτσι θα γίνει σ' αυτόν·
20 σύντριμμα αντί για σύντριμμα, μάτι αντί για μάτι, δόντι αντί για δόντι, όπως έκανε βλάβη στον άνθρωπο, έτσι θα γίνει σ' αυτόν.
21 Και όποιος θανατώσει κτήνος, θα το ανταποδώσει· και όποιος φονεύσει άνθρωπο, θα θανατωθεί.
22 Ενιαία κρίση θα υπάρχει σε σας· όπως στον ξένο, έτσι θα γίνεται και στον αυτόχθονα· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
23 ΚΑΙ ο Μωυσής είπε στους γιους Ισραήλ, και έφεραν έξω από το στρατόπεδο εκείνον που καταράστηκε, και τον λιθοβόλησαν με πέτρες· και οι γιοι Ισραήλ έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
Κεφάλαιο 25

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή στο όρος Σινά, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν μπείτε μέσα στη γη, που εγώ σας δίνω, τότε η γη θα φυλάξει σάββατο στον Κύριο.
3 Έξι χρόνια θα σπείρεις το χωράφι σου, και έξι χρόνια θα κλαδεύεις την άμπελό σου, και θα μαζεύεις τον καρπό της·
4 και ο έβδομος χρόνος θα είναι σάββατο ανάπαυσης στη γη, σάββατο για τον Κύριο· δεν θα σπείρεις το χωράφι σου, και δεν θα κλαδέψεις την άμπελό σου.
5 Δεν θα θερίσεις τον θερισμό σου, που βλαστάνει από μόνος του, και τα σταφύλια της ακλάδευτης αμπέλου σου δεν θα τα τρυγήσεις· θα είναι χρόνος ανάπαυσης στη γη.
6 Και το σάββατο της γης θα είναι τροφή σε σας· σε σένα, και στον δούλο σου, και στη δούλη σου, και στον μισθωτό σου, και στον ξένο, που παροικεί μαζί σου.
7 Και στα κτήνη σου, και στα ζώα που είναι στη γη σου, θα είναι ολόκληρο το προϊόν του για τροφή.
8 Και θα αριθμήσεις στον εαυτό σου επτά εβδομάδες χρόνων, επτά φορές επτά χρόνια· και οι ημέρες των επτά εβδομάδων των χρόνων θα είναι σε σένα 49 χρόνια.
9 Τότε, θα κάνεις να ηχήσει ο αλαλαγμός τής σάλπιγγας τη δέκατη ημέρα τού έβδομου μήνα· την ημέρα τού εξιλασμού θα κάνετε να ηχήσει η σάλπιγγα σε ολόκληρη τη γη σας.
10 Και θα αγιάσετε τον 50ό χρόνο, και θα διακηρύξετε άφεση στη γη προς όλους τους κατοίκους της· αυτός θα είναι χρόνος άφεσης σε σας· και θα επιστρέψει κάθε ένας στο κτήμα του, και θα επιστρέψει κάθε ένας στην οικογένειά του.
11 Χρόνος άφεσης θα είναι σε σας ο 50ός χρόνος· δεν θα σπείρετε ούτε θα θερίσετε εκείνο που από μόνο του βλαστάνει σ' αυτό, και δεν θα τρυγήσετε την ακλάδευτη άμπελό του·
12 επειδή, είναι χρόνος άφεσης· θα είναι σε σας άγιος· από την πεδιάδα θα τρώτε το προϊόν της.
13 Σε τούτο τον χρόνο τής άφεσης, θα επιστρέψετε κάθε ένας στο κτήμα του.
14 Και αν πουλήσεις κάτι στον πλησίον σου ή αγοράσεις από τον πλησίον σου, κανένας από σας δεν θα δυναστεύσει τον αδελφό του.
15 Σύμφωνα με τον αριθμό των χρόνων μετά από την άφεση θα αγοράσεις από τον πλησίον σου, και σύμφωνα με τον αριθμό των χρόνων των γεννημάτων θα σου πουλήσει.
16 Σύμφωνα με το πλήθος των χρόνων θα αυξήσεις την τιμή του, και σύμφωνα με τον μικρό αριθμό των χρόνων θα ελαττώσεις την τιμή του· επειδή, σύμφωνα με τον αριθμό των χρόνων των γεννημάτων θα σου πουλήσει.
17 Και δεν θα δυναστεύσετε κάθε ένας τον πλησίον του, αλλά θα φοβηθείς τον Θεό σου· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
18 Και θα κάνετε τα προστάγματά μου, και τις κρίσεις μου θα τηρείτε, και θα τα εκτελείτε· και θα κατοικείτε επάνω στη γη με ασφάλεια.
19 Και η γη θα δίνει τους καρπούς της, και θα τρώτε σε χορτασμό, και θα κατοικείτε επάνω σ' αυτή με ασφάλεια.
20 Και αν πείτε, τι θα φάμε τον έβδομο χρόνο, αν εμείς δεν σπείρουμε μήτε συγκεντρώσουμε τα γεννήματά μας;
21 Τότε, θα προστάξω την ευλογία μου νάρθει επάνω σας τον έκτο χρόνο, και θα κάνει τα γεννήματά της για τρία χρόνια.
22 Και θα σπείρετε τον όγδοο χρόνο, και θα τρώτε από τα παλιά σας γεννήματα, μέχρι τον 9ο χρόνο· μέχρις ότου έρθουν τα γεννήματά της, θα τρώτε τα παλιά.
23 ΚΑΙ η γη δεν θα πουλιέται σε απαλλοτρίωση· επειδή, δική μου είναι η γη· για τον λόγο ότι, εσείς είστε ξένοι και πάροικοι μπροστά μου.
24 Γι' αυτό, σε ολόκληρη τη γη τής ιδιοκτησίας σας, θα επιτρέπετε την εξαγορά τής γης.
25 Αν φτωχύνει ο αδελφός σου, και πουλήσει κάποια από τα κτήματά του, και έρθει ο πλησιέστερος συγγενής του, για να τα εξαγοράσει, τότε θα εξαγοράσει ό,τι πούλησε ο αδελφός του.
26 Και αν ο άνθρωπος δεν έχει συγγενή για να τα εξαγοράσει, και ευπόρησε και βρήκε αρκετά χρήματα για να τα εξαγοράσει,
27 τότε ας μετρήσει τα χρόνια τής πώλησής του, και ας αποδώσει το επιπλέον στον άνθρωπο, στον οποίο τα πούλησε, και ας επιστρέψει στα κτήματά του.
28 Αλλά, αν δεν είναι ικανός, ώστε να δώσει σ' αυτόν την αξία, τότε το πουλημένο θα μένει στο χέρι εκείνου που το αγόρασε, μέχρι τον χρόνο τής άφεσης· και θα απελευθερωθεί στην άφεση, και θα επιστρέψει στα κτήματά του.
29 Και αν κάποιος πουλήσει ένα κατοικήσιμο σπίτι σε περιτειχισμένη πόλη, τότε μπορεί να το εξαγοράσει μέσα σε έναν χρόνο από την πώλησή του· μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο μπορεί να το εξαγοράσει.
30 Αλλά αν δεν εξαγοραστεί μέχρις ότου συμπληρωθεί σ' αυτό ολόκληρος ο χρόνος, τότε το σπίτι, που είναι σε περιτειχισμένη πόλη, θα επικυρωθεί για πάντα σ' εκείνον που το αγόρασε, στις γενεές του· δεν θα απελευθερωθεί στην άφεση.
31 Τα σπίτια, όμως, των χωριών, που δεν είναι περιτειχισμένα, θα λογαριάζονται όπως τα χωράφια τής γης· μπορούν να εξαγοράζονται, και θα απελευθερώνονται στην άφεση.
32 Και για τις πόλεις των Λευιτών, τα σπίτια των πόλεων της ιδιοκτησίας τους μπορούν να εξαγοραστούν από τους Λευίτες σε κάθε εποχή.
33 Και αν ένας αγοράσει από κάποιον από τους Λευίτες, τότε το σπίτι, που πουλήθηκε στην πόλη τής ιδιοκτησίας του, θα απελευθερωθεί στην άφεση· επειδή, τα σπίτια των πόλεων των Λευιτών είναι η ιδιοκτησία τους ανάμεσα στους γιους Ισραήλ.
34 Αλλά, το χωράφι των προαστίων των πόλεών τους δεν θα πουλιέται· επειδή, είναι παντοτινή τους ιδιοκτησία.
35 ΚΑΙ αν φτωχύνει ο αδελφός σου, και δυστυχήσει, τότε θα τον βοηθήσεις, ως ξένον ή πάροικον, για να ζήσει μαζί σου.
36 Μη πάρεις απ' αυτόν τόκο ή πλεονασμό· αλλά να φοβάσαι τον Θεό σου· για να ζει ο αδελφός σου μαζί σου.
37 Το ασήμι σου δεν θα το δώσεις σ' αυτόν με τόκο, και με πλεονασμό δεν θα δώσεις τις τροφές σου.
38 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, που σας έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου, για να σας δώσω τη γη Χαναάν, ώστε να είμαι ο Θεός σας.
39 Και αν φτωχύνει ο αδελφός σου κοντά σου, και πουληθεί σε σένα, δεν θα επιβάλεις σ' αυτόν δουλεία δούλου.
40 Ως μισθωτός ή ως πάροικος θα είναι κοντά σου· μέχρι τον χρόνο τής άφεσης θα σε δουλεύει.
41 Τότε, θα αποχωρήσει από σένα, αυτός και τα παιδιά του μαζί του, και θα επιστρέψει στη συγγένειά του, και θα επιστρέψει στην πατρική του ιδιοκτησία.
42 Επειδή, δούλοι μου είναι αυτοί, που έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου· δεν θα πουλιούνται, καθώς πουλιέται ο δούλος.
43 Δεν θα δεσπόζεις επάνω του με αυστηρότητα· αλλά θα φοβηθείς τον Θεό σου.
44 Και ο δούλος σου και η δούλη σου, όσους κι αν έχεις, από τα έθνη που είναι γύρω σας, απ' αυτά θα αγοράζεις δούλον και δούλη.
45 Κι ακόμα, από τους γιους των ξένων, που παροικούν μεταξύ σας, απ' αυτούς θα αγοράζετε, και από τις συγγένειές τους, που βρίσκονται μεταξύ σας, όσοι γεννήθηκαν στη γη σας· και θα είναι σε σας για ιδιοκτησία.
46 Και θα τους έχετε κληρονομιά για τα παιδιά σας, ύστερα από σας, για να τους κληρονομήσουν ως ιδιοκτησία· δούλοι σας θα είναι παντοτινά· όμως, επάνω στους αδελφούς σας, τους γιους Ισραήλ, δεν θα εξουσιάζετε, ο ένας επάνω στον άλλον, με αυστηρότητα.
47 Και όταν ο ξένος, κι εκείνος που παροικεί μαζί σου, πλουτήσει, και ο αδελφός σου, που είναι μαζί του, φτωχύνει, και πουληθεί σε ξένον, που παροικεί μαζί σου ή στη γενεά τής συγγένειας του ξένου·
48 αφού πουληθεί, θα εξαγοραστεί ξανά· ένας από τα αδέλφια του θα τον εξαγοράσει·
49 ή ο θείος του ή ο γιος τού θείου του, θα τον εξαγοράσει ή ένας εξ αίματος συγγενής του από τη συγγένειά του θα τον εξαγοράσει· ή, αν ο ίδιος ευπόρησε, θα εξαγοράσει ο ίδιος τον εαυτό του.
50 Και θα λογαριάσει με τον αγοραστή του, από τον χρόνο που πουλήθηκε σ' αυτόν, μέχρι τον χρόνο τής άφεσης· και η τιμή τής πώλησής του θα είναι σύμφωνα με τον αριθμό των χρόνων· ανάλογα με τον χρόνο ενός μισθωτού θα του λογαριαστεί.
51 Αν μένουν πολλά χρόνια, ανάλογα μ' αυτά θα αποδώσει την τιμή τής εξαγοράς του από το ασήμι με το οποίο αγοράστηκε.
52 Και αν υπολείπονται λίγα χρόνια, μέχρι το χρόνο τής άφεσης, θα κάνει λογαριασμό μαζί του, και σύμφωνα με τα χρόνια του θα αποδώσει την τιμή τής εξαγοράς του.
53 Ως ετήσιος μισθωτός θα είναι μαζί του· δεν θα δεσπόζει επάνω του με αυστηρότητα μπροστά σου.
54 Και αν δεν εξαγοραστεί κατά τα χρόνια αυτά, τότε θα απελευθερωθεί στον χρόνο τής άφεσης, αυτός και τα παιδιά του μαζί του.
55 Επειδή, οι γιοι τού Ισραήλ είναι δούλοι σε μένα· δούλοι μου είναι, τους οποίους έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
Κεφάλαιο 26

1 ΔΕΝ θα κάνετε είδωλα για τον εαυτό σας ούτε γλυπτά ούτε θα ανεγείρετε άγαλμα για τον εαυτό σας ούτε θα στήσετε πέτρα με γλυπτές εικόνες στη γη σας, για να την προσκυνάτε· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
2 ΘΑ τηρείτε τα σάββατά μου, και θα σέβεστε το θυσιαστήριό μου. Εγώ είμαι ο Κύριος.
3 ΑΝ περπατάτε στα προστάγματά μου, και τηρείτε τις εντολές μου, και τις εκτελείτε,
4 τότε, θα σας δώσω τις βροχές σας στις εποχές τους, και η γη θα δώσει τα γεννήματά της, και τα δέντρα τού χωραφιού θα δώσουν τον καρπό τους.
5 Και το αλώνισμά σας θα σας φτάσει μέχρι τον τρυγητό, και ο τρυγητός θα φτάσει μέχρι την εποχή τής σποράς· και θα τρώτε το ψωμί σας σε χορτασμό· και θα κατοικείτε με ασφάλεια στη γη σας.
6 Και θα δώσω στη γη σας ειρήνη, και θα πλαγιάζετε, και κανένας δεν θα σας εκφοβίζει· και θα εξολοθρεύσω τα επικίνδυνα θηρία από τη γη, και μάχαιρα δεν θα περάσει από μέσα από τη γη σας.
7 Και θα διώξετε τους εχθρούς σας, και θα πέσουν μπροστά σας με μάχαιρα·
8 και πέντε από σας θα διώξουν 100, και 100 από σας θα διώξουν 10.000· και οι εχθροί σας θα πέσουν μπροστά σας με μάχαιρα.
9 Και θα επιβλέψω σε σας, και θα σας αυξήσω, και θα σας πληθύνω, και θα στερεώσω τη διαθήκη μου μαζί σας.
10 Και θα φάτε από παλιά αποθηκεύματα, και θα αποκαθαρίσετε τα παλιά μπροστά από τα καινούργια.
11 Και θα στήσω τη σκηνή μου ανάμεσά σας· και η ψυχή μου δεν θα σας βδελυχθεί·
12 και θα περπατώ μεταξύ σας, και θα είμαι Θεός σας κι εσείς θα είστε λαός μου.
13 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, που σας έβγαλα από τη γη των Αιγυπτίων, από τη δουλεία τους· και σύντριψα τα δεσμά τού ζυγού σας, και σας έκανα να περπατάτε όρθιοι.
14 Αλλά, αν δεν με υπακούσετε και δεν εκτελείτε όλες αυτές τις εντολές μου,
15 και αν καταφρονήσετε τα προστάγματά μου ή αν η ψυχή σας αποστραφεί τις κρίσεις μου, ώστε να μη εκτελείτε όλες τις εντολές μου, ώστε να εξουθενώσετε τη διαθήκη μου·
16 κι εγώ θα κάνω σε σας τούτο: Θα βάλω επάνω σας τρόμο, μαρασμό, και καύσωνα, που θα φθείρουν τα μάτια σας, και θα λιώνουν ολοκληρωτικά την ψυχή· και μάταια θα σπείρετε τον σπόρο σας, επειδή θα τον τρώνε οι εχθροί σας.
17 Και θα στήσω το πρόσωπό μου εναντίον σας, και θα φονευθείτε μπροστά στους εχθρούς σας· κι εκείνοι, που σας μισούν, θα σας εξουσιάζουν· και θα φεύγετε, ενώ κανένας δεν θα σας καταδιώκει.
18 Και αν μέχρις εδώ δεν με υπακούσετε, θα βάλω επάνω σας επταπλάσια τιμωρία για τις αμαρτίες σας.
19 Και θα συντρίψω την υπερηφάνεια της δύναμής σας· και θα κάνω τον ουρανό σας σαν σίδερο, και τη γη σας σαν χαλκό·
20 και η δύναμή σας θα αναλωθεί μάταια· επειδή, η γη σας δεν θα δίνει τα γεννήματά της, και τα δέντρα τής γης δεν θα δίνουν τον καρπό τους.
21 Και αν πορεύεστε ενάντια σε μένα, και δεν θέλετε να με υπακούσετε, θα προσθέσω σε σας επταπλάσιες πληγές, σύμφωνα με τις αμαρτίες σας.
22 Και θα στείλω εναντίον σας τα άγρια θηρία, που θα καταφάνε τα παιδιά σας, και θα εξολοθρεύσουν τα κτήνη σας, και θα σας κάνουν λιγοστούς· και οι δρόμοι σας θα ερημωθούν.
23 Και αν απ' αυτά δεν διορθωθείτε, επιστρέφοντας σε μένα, αλλά πορεύεστε ενάντιοι σε μένα,
24 τότε θα πορευτώ κι εγώ ενάντιος σε σας, και θα σας παιδεύσω κι εγώ επταπλάσια για τις αμαρτίες σας.
25 Και θα φέρω επάνω σας μάχαιρα, που θα κάνει την εκδίκηση της διαθήκης μου· και όταν καταφύγετε στις πόλεις σας, θα στείλω θανατικό ανάμεσά σας· και θα παραδοθείτε στα χέρια τού εχθρού.
26 Και όταν κατασυντρίψω το στήριγμα του άρτου σας, δέκα γυναίκες θα ψήνουν τα ψωμιά σας σε έναν φούρνο, και τα ψωμιά σας θα σας αποδοθούν με ζύγι· και θα τρώτε, και δεν θα χορταίνετε.
27 Και αν και με τούτα δεν με υπακούσετε, αλλά πορεύεστε ενάντιοι σε μένα,
28 τότε, εγώ θα πορευτώ ενάντιος σε σας με θυμό, και θα σας παιδεύσω κι εγώ επταπλάσια για τις αμαρτίες σας.
29 Και θα φάτε τις σάρκες των γιων σας, και τις σάρκες των θυγατέρων σας θα φάτε.
30 Και θα κατεδαφίσω τους ψηλούς σας τόπους, και θα καταστρέψω τα είδωλά σας, και θα ρίξω τα πτώματά σας επάνω στα πτώματα των βδελυρών ειδώλων σας· και θα σας βδελυχθεί η ψυχή μου.
31 Και θα καταστήσω τις πόλεις σας έρημες, και θα ερημώσω τα αγιαστήριά σας, και δεν θα οσφρανθώ την οσμή των ευωδιών σας·
32 και εγώ θα ερημώσω ολοκληρωτικά τη γη σας· και θα θαυμάσουν σ' αυτό οι εχθροί σας, που κατοικούν σ' αυτή.
33 Και θα σας διασπείρω ανάμεσα στα έθνη· και θα σύρω από πίσω σας τη μάχαιρα· και η γη σας θα μένει έρημη, και οι πόλεις σας θα είναι έρημες.
34 Τότε, η γη θα απολαύσει τα σάββατά της, όλο τον καιρό, όσο αυτή θα μείνει έρημη, κι εσείς θα είστε στη γη των εχθρών σας· τότε, η γη θα αναπαυθεί, και θα απολαύσει τα σάββατά της.
35 Όλο τον καιρό τής ερήμωσής της θα αναπαύεται· επειδή, δεν αναπαυόταν στα σάββατά σας, όταν κατοικούσατε επάνω σ' αυτή.
36 Και σ' εκείνους που από σας εναπέμειναν, θα επιφέρω δειλία στην καρδιά τους, στους τόπους των εχθρών τους· και ο ήχος ενός φύλλου που σείεται θα τους διώκει· και θα φεύγουν, σαν να φεύγουν από μάχαιρα, και θα πέφτουν, χωρίς να τους καταδιώκει κανένας.
37 Και θα πέφτουν ο ένας επάνω στον άλλον, σαν να βρίσκονται μπροστά σε μάχαιρα, χωρίς κανένας να τους καταδιώκει· και δεν θα μπορέσετε να σταθείτε μπροστά στους εχθρούς σας.
38 Και θα απολεστείτε ανάμεσα στα έθνη, και η γη των εχθρών σας θα σας καταφάει.
39 Και όσοι από σας εναπέμειναν θα φθείρονται εξαιτίας των ανομιών τους, στους τόπους των εχθρών σας· κι ακόμα, εξαιτίας των ανομιών των πατέρων τους, θα φθείρονται μαζί τους.
40 Και αν ομολογήσουν την ανομία τους, και την ανομία των πατέρων τους, για την παράβασή τους, που παρέβηκαν εναντίον μου, και επειδή ακόμα πορεύτηκαν ενάντιοι σε μένα.
41 Κι εγώ πορεύτηκα ενάντιος σ' αυτούς, και τους έφερα στη γη των εχθρών τους· αν τότε ταπεινωθεί η απερίτμητη καρδιά τους, και δεχθούν τότε την τιμωρία τής ανομίας τους,
42 τότε, θα θυμηθώ τη διαθήκη μου που έκανα στον Ιακώβ, και τη διαθήκη μου που έκανα στον Ισαάκ, και τη διαθήκη μου που έκανα στον Αβραάμ θα θυμηθώ· θα θυμηθώ και τη γη.
43 Και η γη θα μείνει παρατημένη απ' αυτούς, και θα απολαύσει τα σάββατά της, μένοντας έρημη απ' αυτούς· κι αυτοί θα δεχθούν την τιμωρία τής ανομίας τους· επειδή, καταφρόνησαν τις κρίσεις μου, και για τον λόγο ότι η ψυχή τους αποστράφηκε τα προστάγματά μου.
44 Αλλά, κι έτσι, ενώ βρίσκονται στη γη των εχθρών τους, δεν θα τους απορρίψω ούτε θα τους βδελυχθώ, ώστε να τους εξολοθρεύσω, και να ματαιώσω τη διαθήκη μου, που έκανα σ' αυτούς· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους·
45 αλλά, προς το συμφέρον τους θα θυμηθώ τη διαθήκη των πατέρων τους, που τους έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου, μπροστά στα έθνη, για να είμαι ο Θεός τους. Εγώ είμαι ο Κύριος.
46 Αυτά είναι τα προστάγματα, και οι κρίσεις, και οι νόμοι, που έκανε ο Κύριος ανάμεσα στον εαυτό του και στους γιους Ισραήλ, επάνω στο βουνό Σινά, διαμέσου του Μωυσή.
Κεφάλαιο 27

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους: Όταν κάποιος κάνει επίσημη ευχή, εσύ θα κάνεις την εκτίμηση των ψυχών προς τον Κύριο.
3 Και η εκτίμησή σου θα είναι, του μεν αρσενικού, από 20 χρόνων μέχρι 60 χρόνων, η εκτίμησή σου βέβαια θα είναι 50 σίκλοι ασήμι, σύμφωνα με τον σίκλο του αγιαστηρίου·
4 και αν είναι θηλυκό, η εκτίμησή σου θα είναι 30 σίκλοι.
5 Και αν είναι από πέντε χρόνων μέχρι 20, η εκτίμησή σου θα είναι του μεν αρσενικού 20 σίκλοι, του δε θηλυκού δέκα σίκλοι.
6 Και αν είναι από έναν μήνα μέχρι πέντε χρόνων, η εκτίμησή σου θα είναι, του μεν αρσενικού πέντε σίκλοι ασήμι· του δε θηλυκού, η εκτίμησή σου, τρεις σίκλοι ασήμι.
7 Και αν είναι από 60 χρόνων κι επάνω, αν μεν είναι αρσενικό, η εκτίμησή σου θα είναι 15 σίκλοι· αν, βέβαια, είναι θηλυκό, δέκα σίκλοι.
8 Και αν είναι φτωχότερος της εκτίμησής σου, θα παρασταθεί μπροστά στον ιερέα, και ο ιερέας θα τον εκτιμήσει· σύμφωνα με τη δύναμη εκείνου που έκανε την ευχή, ο ιερέας θα τον εκτιμήσει.
9 Και αν η ευχή είναι ένα κτήνος, από όσα προσφέρονται ως δώρο στον Κύριο, κάθε τι που δίνει κάποιος απ' αυτά στον Κύριο, θα είναι άγιο.
10 Δεν θα το αλλάξει ούτε θα αντικαταστήσει καλό αντί για κακό ή κακό αντί για καλό· και αν ποτέ ανταλλάξει ένα κτήνος αντί για ένα άλλο κτήνος, τότε κι αυτό, και το αντάλλαγμά του, θα είναι άγια.
11 Και αν είναι κάποιο ακάθαρτο κτήνος, από όσα δεν προσφέρονται ως δώρο στον Κύριο, τότε θα παρστήσει το κτήνος μπροστά στον ιερέα·
12 και ο ιερέας θα το εκτιμήσει, είτε καλό είναι είτε κακό· κατά την εκτίμησή σου, ω ιερέα, έτσι θα είναι.
13 Και αν κάποιος θελήσει να το εξαγοράσει, τότε θα προσθέσει το ένα του πέμπτο στην εκτίμησή σου.
14 Και όταν κάποιος αφιερώσει το σπίτι του ως αφιέρωμα στον Κύριο, τότε ο ιερέας θα το εκτιμήσει, είτε καλό είναι είτε κακό· όπως θα το εκτιμήσει ο ιερέας, έτσι θα είναι.
15 Και αν αυτός που το αφιέρωσε, θελήσει να εξαγοράσει το σπίτι του, θα προσθέσει το ένα πέμπτο από το ασήμι τής εκτίμησής σου σ' αυτό, και θα είναι δικό του.
16 Και αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα μέρος τού χωραφιού τής ιδιοκτησίας του, η εκτίμησή σου θα είναι σύμφωνα με τον σπόρο του· ένα χομόρ σπόρος κριθαριού θα εκτιμηθεί αντί για 50 σίκλους από ασήμι.
17 Αν από τον χρόνο τής άφεσης αφιερώσει το χωράφι του, θα είναι σύμφωνα με την εκτίμησή σου.
18 Αλλά, αν αφιερώσει το χωράφι του μετά την άφεση, ο ιερέας θα λογιαριάσει σ' αυτό το ασήμι σύμφωνα με τα υπόλοιπα χρόνια, μέχρι τον χρόνο τής άφεσης, και θα αφαιρεθεί από την εκτίμησή σου.
19 Και αν ποτέ αυτός που αφιέρωσε το χωράφι, θελήσει να το εξαγοράσει, θα προσθέσει σ' αυτό το ένα πέμπτο από το ασήμι της εκτίμησής σου, και θα είναι δικό του.
20 Και αν δεν εξαγοράσει το χωράφι ή αν πούλησε το χωράφι σε κάποιον άλλον, δεν θα εξαγοράζεται πλέον.
21 Αλλά, όταν το χωράφι περάσει ελεύθερο την άφεση, θα είναι άγιο στον Κύριο, ως καθιερωμένο χωράφι· η κυριότητά του θα είναι του ιερέα.
22 Και αν κάποιος αφιερώσει στον Κύριο ένα χωράφι, που αγόρασε, το οποίο δεν είναι από τα χωράφια τής ιδιοκτησίας του·
23 ο ιερέας θα λογαριάσει σ' αυτό την αξία τής εκτίμησής σου, μέχρι τον χρόνο τής άφεσης· και θα δώσει την εκτίμησή σου εκείνη την ημέρα· είναι άγιο στον Κύριο.
24 Στον χρόνο τής άφεσης το χωράφι θα αποδοθεί σ' εκείνον από τον οποίο αγοράστηκε, σ' αυτόν που έχει την κυριότητα της γης.
25 Και όλες οι εκτιμήσεις σου θα είναι σύμφωνα με τον σίκλο τού αγιαστηρίου· ο σίκλος θα είναι 20 γερά.
26 Εντούτοις, το πρωτότοκο ανάμεσα στα κτήνη, που ανήκει ως πρωτότοκο στον Κύριο, κανένας δεν θα το αφιερώσει· είτε μοσχάρι είτε αρνί, είναι του Κυρίου.
27 Και αν είναι από ακάθαρτα κτήνη, θα το εξαγοράσει σύμφωνα με την εκτίμησή σου, και θα προσθέσει το ένα του πέμπτο επάνω σ' αυτό· ή, αν δεν εξαγοράζεται, θα πουληθεί σύμφωνα με την εκτίμησή σου.
28 Κανένα καθιέρωμα, όμως, που κάποιος θα καθιερώσει στον Κύριο από όσα έχει, από άνθρωπο μέχρι κτήνος, και μέχρι χωράφι τής ιδιοκτησίας του, δεν θα πουληθεί ούτε θα εξαγοραστεί· κάθε καθιέρωμα είναι αγιότατο στον Κύριο.
29 Κανένα καθιέρωμα, που καθιερώθηκε από άνθρωπο δεν θα εξαγοραστεί· θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
30 Και κάθε δέκατο της γης, είτε από τον σπόρο τής γης είτε από τον καρπό των δέντρων, είναι του Κυρίου· είναι άγιο στον Κύριο.
31 Και αν κάποτε θελήσει κάποιος να εξαγοράσει το δέκατό του, θα προσθέσει σ' αυτό το ένα του πέμπτο.
32 Και κάθε δέκατο από βόδια, και από πρόβατα, και από κάθε ζώο, που διαβαίνει κάτω από τη ράβδο, το δέκατο θα είναι άγιο στον Κύριο.
33 Δεν θα κάνει διάκριση, είτε καλό είναι είτε κακό, ούτε θα το αλλάξει· και αν ποτέ το αλλάξει, κι αυτό και το αντάλλαγμά του θα είναι άγια· δεν θα εξαγοραστεί.
34 ΑΥΤΕΣ είναι οι εντολές, που ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή για τους γιους Ισραήλ στο βουνό Σινά.