Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 1

1 ΚΑΙ αυτά είναι τα ονόματα των γιων Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ· μπήκαν μέσα, κάθε ένας μαζί με την οικογένειά του:
2 Ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευί, και ο Ιούδας,
3 ο Ισσάχαρ, ο Ζαβουλών, και ο Βενιαμίν,
4 ο Δαν και ο Νεφθαλί, ο Γαδ και ο Ασήρ.
5 Και όλες οι ψυχές, που βγήκαν από τον μηρό τού Ιακώβ, ήσαν 70 ψυχές· ο Ιωσήφ, όμως, ήταν ήδη στην Αίγυπτο.
6 Και ο Ιωσήφ πέθανε, και όλοι οι αδελφοί του, και ολόκληρη εκείνη η γενεά.
7 Και αυξήθηκαν οι γιοι Ισραήλ, και πληθύνθηκαν, και πολλαπλασιάστηκαν, και δυναμώθηκαν σε αρκετά υπερβολικό βαθμό, ώστε ο τόπος γέμισε απ' αυτούς.
8 ΚΑΙ ένας καινούργιος βασιλιάς σηκώθηκε στη διακυβέρνηση της Αιγύπτου, που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ.
9 Και είπε στον λαό του: Δέστε, ο λαός των γιων Ισραήλ είναι μεγάλο πλήθος, και ισχυρότερος από μας·
10 ελάτε, ας σοφιστούμε ενντίον τους, για να μη πολλαπλασιαστούν, και, αν συμβεί πόλεμος, ενωθούν κι αυτοί μαζί με τους εχθρούς μας, και μας πολεμήσουν, και αναχωρήσουν από τον τόπο.
11 Και έβαλαν επάνω τους επιστάτες των εργασιών για να τους καταθλίβουν με τα βάρη τους· και οικοδόμησαν στον Φαραώ πόλεις αποθηκών, την Πιθώμ, και τη Ραμεσσή.
12 Όσο όμως τους κατέθλιβαν, τόσο περισσότερο πληθύνονταν και αύξαναν. Και οι Αιγύπτιοι αποστρέφονταν τους γιους Ισραήλ.
13 Και οι Αιγύπτιοι καταδυνάστευαν τους γιους Ισραήλ με σκληρότητα.
14 Και καταπίκραιναν τη ζωή τους με σκληρή δουλεία στον πηλό και στις πλίθες και σε όλες τις εργασίες των πεδιάδων· όλες οι εργασίες τους, με τις οποίες τους καταδυνάστευαν, ήσαν σκληρές.
15 Και ο βασιλιάς των Αιγυπτίων μίλησε στις μαμές των Εβραίων, (από τις οποίες η μία ονομαζόταν Σεπφώρα, και η άλλη Φουά),
16 και είπε: Όταν μαιεύετε τις Εβραίες, και τις δείτε επάνω στη γέννα, αν μεν είναι αρσενικό, να το θανατώνετε· αν, όμως, είναι θηλυκό, τότε ας ζήσει.
17 Και οι μαμές φοβήθηκαν τον Θεό, και δεν έκαναν όπως είχε πει σ' αυτές ο βασιλιάς τής Αιγύπτου, αλλά άφηναν τα αρσενικά να ζουν.
18 Και αφού ο βασιλιάς τής Αιγύπτου κάλεσε τις μαμές, είπε σ' αυτές: Γιατί κάνετε αυτό το πράγμα, και αφήνετε τα αρσενικά να ζουν;
19 Και οι μαμές αποκρίθηκαν στον Φαραώ ότι: Οι Εβραίες δεν είναι όπως οι γυναίκες της Αιγύπτου· επειδή, είναι εύρωστες, και γεννούν πριν μπουν σ' αυτές οι μαμές.
20 Και ο Θεός αγαθοποιούσε τις μαμές· και ο λαός πληθυνόταν, και δυναμωνόταν υπερβολικά.
21 Και επειδή οι μαμές φοβόνταν τον Θεό, έκανε σ' αυτές σπίτια.
22 Και ο Φαραώ πρόσταξε ολόκληρο τον λαό του, λέγοντας: Κάθε αρσενικό που θα γεννηθεί, να το ρίχνετε στον ποταμό· και κάθε θηλυκό να το αφήνετε να ζει.
Κεφάλαιο 2

1 ΚΑΙ ένας άνθρωπος από την οικογένεια του Λευί πήγε, και πήρε για γυναίκα μία από τις θυγατέρες τού Λευί.
2 Και η γυναίκα συνέλαβε, και γέννησε γιο· και βλέποντάς τον ότι ήταν όμορφος, τον έκρυψε τρεις μήνες.
3 Και επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει περισσότερο, πήρε γι' αυτόν ένα κιβώτιο σπάρτινο, και το άλειψε με άσφαλτο και πίσσα, και έβαλε το παιδί μέσα σ' αυτό, και το τοποθέτησε στο ελώδες μέρος, κοντά στην άκρη τού ποταμού.
4 Και η αδελφή του παραμόνευε από μακριά, για να δει τι θα του συνέβαινε.
5 Και η θυγατέρα τού Φαραώ κατέβηκε για να λουστεί στον ποταμό, και οι υπηρέτριές της περπατούσαν κοντά στην όχθη τού ποταμού· και όταν είδαν το κιβώτιο, στο ελώδες μέρος, έστειλε την υπηρέτριά της και το πήρε·
6 και όταν το άνοιξε, βλέπει το παιδί, και να, το νήπιο έκλαιγε· και το λυπήθηκε, λέγοντας: Από τα παιδιά των Εβραίων είν' αυτό.
7 Τότε, η αδελφή του είπε στη θυγατέρα τού Φαραώ: Θέλεις να πάω να καλέσω για σένα μια γυναίκα από τις Εβραίες που θηλάζει, για να σου θηλάσει το παιδί;
8 Και η θυγατέρα τού Φαραώ είπε σ' αυτή: Πήγαινε. Και το κοριτσάκι πήγε και κάλεσε τη μητέρα τού παιδιού.
9 Και η θυγατέρα του Φαραώ είπε σ' αυτή: Πάρε τούτο το παιδί, και να μου το θηλάζεις, κι εγώ θα σου δώσω τον μισθό σου.
10 Και η γυναίκα πήρε το παιδί, και το θήλαζε. Και αφού το παιδί μεγάλωσε, το έφερε στη θυγατέρα τού Φαραώ, και έγινε γιος της· και αποκάλεσε το όνομά του Μωυσή, λέγοντας ότι: Το ανέσυρα από το νερό.
11 Και κατά τις ημέρες εκείνες, αφού ο Μωυσής μεγάλωσε, βγήκε προς τους αδελφούς του· και παρατηρώντας τα βάρη τους, βλέπει έναν άνθρωπο Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Εβραίο, από τους αδελφούς του.
12 Και κοιτάζοντας ολόγυρα, εδώ κι εκεί, και βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανένας, χτύπησε τον Αιγύπτιο, και τον έκρυψε στην άμμο.
13 Και βγαίνοντας την επόμενη ημέρα, και ξάφνου, δύο άνδρες Εβραίοι διαπληκτίζονταν· και λέει σ' εκείνον που αδικούσε: Γιατί χτυπάς τον διπλανό σου;
14 Κι εκείνος είπε: Ποιος σε έβαλε άρχοντα και κριτή επάνω μας; Μήπως εσύ θέλεις να με φονεύσεις, καθώς φόνευσες τον Αιγύπτιο; Και ο Μωυσής φοβήθηκε, και είπε: Σίγουρα, αυτό το πράγμα έγινε γνωστό.
15 Και όταν ο Φαραώ άκουσε το πράγμα αυτό, ζητούσε να θανατώσει τον Μωυσή· αλλ' ο Μωυσής έφυγε από μπροστά από τον Φαραώ, και κατοίκησε στη γη Μαδιάμ· και κάθησε κοντά στο πηγάδι.
16 Και ο ιερέας τής Μαδιάμ είχε επτά θυγατέρες· που, όταν ήρθαν, άντλησαν νερό, και γέμισαν τις ποτίστρες για να ποτίσουν τα πρόβατα του πατέρα τους.
17 Και όταν ήρθαν οι βοσκοί τις έδιωξαν· και αφού ο Μωυσής σηκώθηκε τις βοήθησε, και πότισε τα πρόβατά τους.
18 Και όταν ήρθαν στον Ραγουήλ τον πατέρα τους, είπε σ' αυτές: Γιατί ήρθατε σήμερα τόσο γρήγορα;
19 Κι εκείνες είπαν: Ένας άνθρωπος Αιγύπτιος μας λύτρωσε από τα χέρια των βοσκών, κι ακόμα, άντλησε για μας νερό, και πότισε τα πρόβατα.
20 Κι εκείνος είπε στις θυγατέρες του: Και πού είναι; Γιατί αφήσατε τον άνθρωπο; Καλέστε τον για να φάει ψωμί.
21 Και ευχαριστήθηκε ο Μωυσής να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο· ο οποίος έδωσε στον Μωυσή για γυναίκα τη Σεπφώρα, τη θυγατέρα του.
22 Και γέννησε γιο· και αποκάλεσε το όνομά του Γηρσώμ, λέγοντας: Πάροικος είμαι σε ξένη γη.
23 ΚΑΙ ύστερα από πολύ καιρό, πέθανε ο βασιλιάς τής Αιγύπτου· και καταστέναξαν οι γιοι Ισραήλ εξαιτίας της δουλείας, και αναβόησαν· και η βοή τους ανέβηκε στον Θεό εξαιτίας της δουλείας.
24 Και ο Θεός εισάκουσε τους στεναγμούς τους· και ο Θεός θυμήθηκε τη διαθήκη του προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, και τον Ιακώβ·
25 και ο Θεός έρριξε το βλέμμα του επάνω στους γιους Ισραήλ, και ο Θεός τούς ελέησε.
Κεφάλαιο 3

1 ΚΑΙ ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιοθόρ, του πεθερού του, ιερέα τής Μαδιάμ· και έφερε τα πρόβατα στο πίσω μέρος τής ερήμου, και ήρθε στο βουνό τού Θεού, το Χωρήβ.
2 Και ο άγγελος του Κυρίου φάνηκε σ' αυτόν μέσα σε φλόγα φωτιάς, από το μέσον τής βάτου, και είδε, και να, η βάτος καιγόταν από τη φωτιά, αλλ' η βάτος δεν κατακαιγόταν.
3 Και ο Μωυσής είπε: Ας στρέψω, και ας παρατηρήσω αυτό το μεγάλο θέαμα, γιατί η βάτος δεν κατακαίγεται.
4 Και καθώς ο Κύριος είδε τον Μωυσή ότι έστρεψε να παρατηρήσει, ο Θεός φώναξε σ' αυτόν μέσα από τη βάτο, και είπε: Μωυσή, Μωυσή. Και εκείνος είπε: Εδώ είμαι.
5 Και είπε: Μη πλησιάσεις εδώ· λύσε τα υποδήματά σου από τα πόδια σου· επειδή, ο τόπος επάνω στον οποίο στέκεσαι, είναι άγια γη.
6 Και του είπε: Εγώ είμαι ο Θεός τού πατέρα σου, ο Θεός τού Αβραάμ, ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ. Και ο Μωυσής έκρυψε το πρόσωπό του· επειδή, φοβόταν να κοιτάξει στον Θεό.
7 Και ο Κύριος είπε: Είδα, είδα την ταλαιπωρία του λαού μου, που είναι στην Αίγυπτο, και άκουσα την κραυγή τους εξαιτίας των εργοδιωκτών τους· επειδή, γνώρισα την οδύνη τους·
8 και κατέβηκα για να τους ελευθερώσω, από το χέρι των Αιγυπτίων, και να τους ανεβάσω από τη γη εκείνη, σε γη καλή και ευρύχωρη, σε γη που ρέει γάλα και μέλι, στον τόπο των Χαναναίων, και των Χετταίων, και των Αμορραίων, και των Φερεζαίων, και των Ευαίων, και των Ιεβουσαίων·
9 και τώρα δες, η κραυγή των γιων Ισραήλ ήρθε σε μένα· και είδα ακόμα την κατάθλιψη, με την οποία οι Αιγύπτιοι τους καταθλίβουν·
10 έλα, λοιπόν, τώρα, και θα σε αποστείλω στον Φαραώ, και θα βγάλεις τον λαό μου, τους γιους Ισραήλ, από την Αίγυπτο.
11 Και ο Μωυσής αποκρίθηκε στον Θεό: Ποιος είμαι εγώ, για να πάω στον Φαραώ, και να βγάλω τους γιους Ισραήλ από την Αίγυπτο;
12 Και ο Θεός είπε: Επειδή, εγώ θα είμαι μαζί σου· και τούτο θα είναι σε σένα το σημείο, ότι εγώ σε απέστειλα: Αφού βγάλεις τον λαό μου από την Αίγυπτο, θα λατρεύσετε τον Θεό επάνω σε τούτο το βουνό.
13 Και ο Μωυσής είπε στον Θεό: Δες, όταν εγώ πάω στους γιους Ισραήλ, και τους πω: Ο Θεός των πατέρων σας με απέστειλε σε σας, κι εκείνοι με ρωτήσουν: Τι είναι το όνομά του; Τι θα τους πω;
14 Και ο Θεός είπε στον Μωυσή: Εγώ είμαι ο Ων· και είπε: Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Ων με απέστειλε σε σας.
15 Και ο Θεός είπε ακόμα στον Μωυσή: Έτσι θα πεις στους γιους Ισραήλ: Ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός τού Αβραάμ, ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ, με απέστειλε σε σας· αυτό θα είναι το όνομά μου στον αιώνα, κι αυτό θα είναι η θύμησή μου σε γενεές γενεών·
16 πήγαινε, και συγκέντρωσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και πες τους: Ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, ο Θεός τού Αβραάμ, του Ισαάκ, και του Ιακώβ, φάνηκε σε μένα, λέγοντας: Σας επισκέφθηκα αληθινά, και για όσα σας κάνουν στην Αίγυπτο·
17 και είπα: Θα σας ανεβάσω από την ταλαιπωρία των Αιγυπτίων, στη γη των Χαναναίων, και των Χετταίων, και των Αμορραίων, και των Φερεζαίων, και ων Ευαίων, και των Ιεβουσαίων, σε γη που ρέει γάλα και μέλι·
18 και θα υπακούσουν στη φωνή σου· και θα πας, εσύ και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, στον βασιλιά τής Αιγύπτου, και θα του πείτε: Ο Κύριος ο Θεός των Εβραίων μάς συνάντησε· τώρα, λοιπόν, άφησε να πάμε δρόμο τριών ημερών στην έρημο, για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο τον Θεό μας·
19 κι εγώ ξέρω ότι ο βασιλιάς τής Αιγύπτου δεν θα σας αφήσει να πάτε, παρά μόνον με χέρι δυνατό·
20 και εκτείνοντας το χέρι μου, θα πατάξω την Αίγυπτο με όλα τα θαυμάσιά μου, που θα κάνω ανάμεσά της· και ύστερα απ' αυτά θα σας εξαποστείλει·
21 και θα δώσω χάρη σ' αυτόν τον λαό μπροστά στους Αιγυπτίους· και όταν αναχωρείτε, δεν θα αναχωρήσετε αδειανοί·
22 αλλά, κάθε γυναίκα θα ζητήσει από τη γειτόνισσά της, και από τη συγκάτοικό της, ασημένια σκεύη, και χρυσά σκεύη, και ενδύματα· και θα τα βάλετε επάνω στους γιους σας, κι επάνω στις θυγατέρες σας, και θα γυμνώσετε τους Αιγυπτίους.
Κεφάλαιο 4

1 ΚΑΙ ο Μωυσής αποκρίθηκε, και είπε: Όμως, δες, δεν θα πιστέψουν σε μένα ούτε θα ακούσουν στη φωνή μου· επειδή, θα πουν: Δεν φάνηκε ο Κύριος σε σένα.
2 Και ο Κύριος του είπε: Τι είναι αυτό που έχεις στο χέρι σου; Κι εκείνος είπε: Ράβδος.
3 Και είπε: Ρίξ' την καταγής. Και την έρριξε καταγής, και έγινε φίδι· και ο Μωυσής έφυγε από μπροστά του.
4 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Άπλωσε το χέρι σου, και πιάσ' το από την ουρά· (και απλώνοντας το χέρι του, το έπιασε, και έγινε στο χέρι του ράβδος·)
5 για να πιστέψουν ότι φάνηκε σε σένα ο Κύριος ο Θεός των πατέρων τους, ο Θεός τού Αβραάμ, ο Θεός τού Ισαάκ, και ο Θεός τού Ιακώβ.
6 Και ο Κύριος του είπε ακόμα: Βάλε τώρα το χέρι σου στον κόρφο σου. Και έβαλε το χέρι του στον κόρφο του· και όταν το έβγαλε, να, το χέρι του ήταν λεπρό σαν χιόνι.
7 Και είπε: Βάλε πάλι το χέρι σου στον κόρφο σου. Και έβαλε το χέρι του στον κόρφο του· και όταν το έβγαλε από τον κόρφο του, να, αποκαταστάθηκε όπως η σάρκα του.
8 Και αν δεν πιστέψουν σε σένα, είπε ο Κύριος, ούτε ακούσουν στη φωνή τού πρώτου σημείου, θα πιστέψουν στη φωνή τού δεύτερου σημείου·
9 και αν δεν πιστέψουν και στα δύο αυτά σημεία, ούτε ακούσουν στη φωνή σου, θα πάρεις από το νερό του ποταμού, και θα το χύσεις επάνω στην ξηρά· και το νερό, που θα έπαιρνες από τον ποταμό, θα γίνει επάνω στην ξηρά αίμα.
10 Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο: Παρακαλώ, Κύριε· εγώ δεν είμαι άνθρωπος του λόγου ούτε από χθες ούτε από προχθές, ούτε από τη στιγμή που μίλησες στον δούλο σου· αλλά, είμαι βραδύστομος και βραδύγλωσσος.
11 Και ο Κύριος του είπε: Ποιος έδωσε στόμα στον άνθρωπο; Ή, ποιος έκανε τον άλαλο ή τον κουφό ή εκείνον που βλέπει ή τον τυφλό; Όχι εγώ ο Κύριος;
12 Πήγαινε, λοιπόν, τώρα, κι εγώ θα είμαι μαζί με το στόμα σου, και θα σε διδάξω ό,τι πρόκειται να μιλήσεις.
13 Κι εκείνος είπε: Παρακαλώ, Κύριε, απόστειλε όποιον άλλον έχεις να αποστείλεις.
14 Και ο θυμός τού Κυρίου άναψε ενάντια στον Μωυσή· και είπε: Δεν υπάρχει ο Ααρών ο αδελφός σου ο Λευίτης; Ξέρω ότι αυτός μπορεί να μιλάει καλά· και μάλιστα, δες, βγαίνει σε συνάντησή σου, και όταν σε δει, θα χαρεί στην καρδιά του·
15 εσύ, λοιπόν, θα μιλάς σ' αυτόν, και θα βάζεις τα λόγια στο στόμα του· κι εγώ θα είμαι μαζί με το στόμα σου, και με το στόμα εκείνου, και θα σας διδάξω ό,τι πρέπει να κάνετε:
16 Κι αυτός θα μιλάει στον λαό αντί για σένα· κι αυτός θα είναι σε σένα αντί για στόμα, ενώ εσύ θα είσαι σ' αυτόν αντί για Θεός·
17 πάρε, όμως, στο χέρι σου αυτή τη ράβδο, με την οποία θα κάνεις τα σημεία.
18 ΚΑΙ ο Μωυσής αναχώρησε, και επέστρεψε στον πεθερό του τον Ιοθόρ, και του είπε: Ας πάω, παρακαλώ, κι ας επιστρέψω στους αδελφούς μου, που είναι στην Αίγυπτο, κι ας δω αν ζουν ακόμα. Και ο Ιοθόρ είπε στον Μωυσή: Πήγαινε με ειρήνη.
19 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή στη Μαδιάμ: Πήγαινε, επίστρεψε στην Αίγυπτο· επειδή, πέθαναν όλοι οι άνθρωποι εκείνοι που ζητούσαν την ψυχή σου.
20 Τότε, παίρνοντας ο Μωυσής τη γυναίκα του, και τα παιδιά του, και αφού τα κάθισε επάνω σε γαϊδούρια, επέστρεψε στη γη της Αιγύπτου· και ο Μωυσής πήρε τη ράβδο τού Θεού στο χέρι του.
21 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Όταν πας και επιστρέψεις στην Αίγυπτο, πρόσεξε να κάνεις μπροστά στον Φαραώ όλα τα θαυμάσια, που έδωσα στο χέρι σου· μόνον που εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του, και δεν θα εξαποστείλει τον λαό·
22 και θα πεις στον Φαραώ: Έτσι λέει ο Κύριος· γιος μου είναι, πρωτότοκός μου, ο Ισραήλ·
23 και σε σένα λέω: Εξαπόστειλε τον γιο μου, για να με λατρεύσει· και αν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις, δες, εγώ θα θανατώσω τον γιο σου, τον πρωτότοκό σου.
24 Κι ενώ ο Μωυσής ήταν καθ' οδόν, στο κατάλυμα, τον συνάντησε ο Κύριος, και ζητούσε να τον θανατώσει.
25 Και η Σεπφώρα, παίρνοντας ένα κοφτερό λιθάρι, έκανε περιτομή στην ακροβυστία τού γιου της, και τον έρριξε στα πόδια του, λέγοντας: Σίγουρα νυμφίος αιμάτων είσαι σε μένα.
26 Και έφυγε απ' αυτόν· κι εκείνη είπε: Είσαι νυμφίος αιμάτων, εξαιτίας της περιτομής.
27 Και ο Κύριος είπε στον Ααρών: Πήγαινε σε συνάντηση του Μωυσή στην έρημο. Και πήγε, και τον συνάντησε στο βουνό τού Θεού, και τον φίλησε.
28 Και ο Μωυσής ανήγγειλε στον Ααρών όλα τα λόγια τού Κυρίου, που του παρήγγειλε, και όλα τα σημεία, που πρόσταξε σ' αυτόν.
29 Πήγαν, λοιπόν, ο Μωυσής και ο Ααρών, και συγκέντρωσαν όλους τους πρεσβύτερους των γιων Ισραήλ·
30 και ο Ααρών μίλησε όλα τα λόγια, που ο Κύριος είχε μιλήσει στον Μωυσή, και έκανε τα σημεία μπροστά στον λαό.
31 Και ο λαός πίστεψε· και όταν άκουσε ότι ο Κύριος επισκέφθηκε τους γιους Ισραήλ, και ότι επέβλεψε στην ταλαιπωρία τους, σκύβοντας, προσκύνησαν.
Κεφάλαιο 5

1 ΚΑΙ ύστερα απ' αυτά, μπαίνοντας ο Μωυσής και ο Ααρών, είπαν στον Φαραώ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· εξαπόστειλε τον λαό μου, για να γιορτάσουν σε μένα στην έρημο.
2 Και ο Φαραώ είπε: Ποιος είναι ο Κύριος, στου οποίου τη φωνή να υπακούσω, ώστε να εξαποστείλω τον Ισραήλ; Δεν γνωρίζω τον Κύριο, και ούτε θα εξαποστείλω τον Ισραήλ.
3 Κι εκείνοι είπαν: Ο Θεός των Εβραίων μάς συνάντησε· άφησε, λοιπόν, να πάμε δρόμο τριών ημερών στην έρημο, για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο τον Θεό μας, μήπως και έρθει εναντίον μας με θανατικό ή με μάχαιρα.
4 Και ο βασιλιάς της Αιγύπτου τούς είπε: Γιατί, Μωυσή και Ααρών, αποκόβετε τον λαό από τις εργασίες του; Πηγαίνετε στα έργα σας.
5 Και ο Φαραώ είπε: Δέστε, ο λαός τού τόπου είναι τώρα πολυπληθής, κι εσείς τους κάνετε να σταματούν από τα έργα τους.
6 Και την ίδια ημέρα ο Φαραώ πρόσταξε τους εργοδιώκτες του λαού, και τους επιτρόπους τους, λέγοντας:
7 Δεν θα δώσετε στο εξής σ' αυτόν τον λαό άχυρο, όπως χθες και προχθές, για να κάνουν τις πλίθες· ας πάνε αυτοί, κι ας μαζεύουν άχυρο για τον εαυτό τους·
8 όμως, θα τους επιβάλετε την ποσότητα των πλίθων, που έκαναν και πρώτα· και δεν θα την ελαττώσετε, καθόλου· επειδή, μένουν αργοί, και γι' αυτό φωνάζουν, λέγοντας: Άφησε να πάμε, για να προσφέρουμε θυσία στον Θεό μας·
9 ας επιβαρυνθούν οι εργασίες αυτών των ανθρώπων, για να είναι απασχολημένοι σ' αυτές και να μη προσέχουν σε μάταια λόγια.
10 Βγήκαν, λοιπόν, οι εργοδιώκτες του λαού και οι επίτροποί του, και μίλησαν στον λαό, λέγοντας: Έτσι είπε ο Φαραώ: Δεν σας δίνω άχυρο·
11 πηγαίνετε εσείς οι ίδιοι, μαζέψτε άχυρο, όπου μπορείτε να βρείτε· αλλά, τίποτε δεν θα ελαττωθεί από τις εργασίες σας.
12 Και διασπάρθηκε ο λαός σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, για να μαζεύει καλάμη αντί για άχυρο.
13 Και οι εργοδιώκτες τούς βίαζαν, λέγοντας: Τελειώνετε τις εργασίες σας, το καθορισμένο για κάθε ημέρα, όπως όταν σας δινόταν άχυρο.
14 Και μαστιγώθηκαν οι επίτροποι των γιων Ισραήλ, που ήσαν διορισμένοι επάνω τους από τους εργοδιώκτες τού Φαραώ, λέγοντας: Γιατί δεν τελειώσατε χθες και σήμερα την καθορισμένη για σας ποσότητα των πλίθων, καθώς και πρώτα;
15 Και μπαίνοντας οι επίτροποι των γιων Ισραήλ, καταβόησαν στον Φαραώ, λέγοντας: Γιατί κάνεις έτσι στους δούλους σου;
16 Άχυρο δεν δίνεται στους δούλους σου, και μας λένε: Κάντε πλίθες· και δες, μαστιγώθηκαν οι δούλοι σου· και το σφάλμα είναι του λαού σου.
17 Κι εκείνος αποκρίθηκε: Είστε οκνηροί, οκνηροί· γι' αυτό λέτε: Άφησε να πάμε να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο·
18 πηγαίνετε, λοιπόν, τώρα, δουλεύετε· επειδή, άχυρο δεν θα σας δοθεί· θα αποδίδετε, όμως, την ίδια ποσότητα των πλίθων.
19 Και οι επίτροποι των γιων Ισραήλ έβλεπαν τον εαυτό τους σε κακή θέση, αφού τους ειπώθηκε: Δεν θα ελαττωθεί τίποτε από την καθημερινή ποσότητα των πλίθων.
20 Και βγαίνοντας από τον Φαραώ, συνάντησαν τον Μωυσή και τον Ααρών, που έρχονταν σε συνάντησή τους·
21 και τους είπαν: Ο Κύριος να σας δει, και να κρίνει· επειδή, εσείς κάνατε βδελυκτή την οσμή μας μπροστά στον Φαραώ, και μπροστά στους δούλους του, ώστε να δώσετε στα χέρια τους μάχαιρα για να μας θανατώσουν.
22 Και ο Μωυσής επέστρεψε στον Κύριο, και είπε: Κύριε, γιατί κατέθλιψες αυτόν τον λαό; Και γιατί με απέστειλες;
23 Επειδή, αφότου ήρθα στον Φαραώ να μιλήσω στο όνομά σου, κατέθλιψε αυτόν τον λαό· κι εσύ καθόλου δεν ελευθέρωσες τον λαό σου.
Κεφάλαιο 6

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Τώρα θα δεις τι θα κάνω στον Φαραώ· επειδή, με δυνατό χέρι θα τους εξαποστείλει· και με δυνατό χέρι θα τους διώξει από τη γη του.
2 Ο Θεός μίλησε ακόμα στον Μωυσή και του είπε: Εγώ είμαι ο Κύριος·
3 και φάνηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ, με το όνομα ο Θεός, ο Παντοκράτορας· δεν γνωρίστηκα όμως σ' αυτούς με το όνομά μου Γιαχβέ·
4 κι ακόμα έστησα σ' αυτούς τη διαθήκη μου, να τους δώσω τη γη Χαναάν, τη γη τής παροικίας τους, στην οποία παροίκησαν·
5 επιπλέον, εγώ άκουσα τους στεναγμούς των γιων Ισραήλ, για την καταδούλωσή τους από τους Αιγυπτίους· και θυμήθηκα τη διαθήκη μου·
6 γι' αυτό, πες στους γιους Ισραήλ: Εγώ είμαι ο Κύριος· και θα σας βγάλω από κάτω από τα φορτία των Αιγυπτίων, και θα σας ελευθερώσω από τη δουλεία τους, και θα σας λυτρώσω με απλωμένον βραχίονα, και με μεγάλες κρίσεις·
7 και θα σας πάρω στον εαυτό μου για λαό μου, και θα είμαι Θεός σας· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σας, που σας βγάζω από κάτω από τα φορτία των Αιγυπτίων·
8 και θα σας φέρω στη γη, για την οποία ύψωσα το χέρι μου, ότι θα τη δώσω στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ· καιθα σας τη δώσω για κληρονομιά. Εγώ ο Κύριος.
9 Και ο Μωυσής μίλησε μ' αυτόν τον τρόπο στους γιους Ισραήλ· αλλά, δεν εισάκουσαν στον Μωυσή, από τη στενοχώρια της ψυχής τους, και από τη σκληρή δουλεία.
10 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
11 Μπες μέσα, μίλησε στον Φαραώ, τον βασιλιά της Αιγύπτου, για να εξαποστείλει τους γιους Ισραήλ από τη γη του.
12 Και ο Μωυσής μίλησε μπροστά στον Κύριο, λέγοντας: Δες, οι γιοι Ισραήλ δεν με εισάκουσαν· και πώς θα με εισακούσει ο Φαραώ, κι εγώ είμαι απερίτμητος στα χείλη;
13 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, και τους απέστειλε στους γιους Ισραήλ, και στον Φαραώ τον βασιλιά της Αιγύπτου, για να βγάλουν τους γιους Ισραήλ από την Αίγυπτο.
14 Αυτοί είναι οι αρχηγοί των οικογενειών των πατριών τους· οι γιοι τού Ρουβήν, του πρωτότοκου του Ισραήλ, ο Ανώχ και ο Φαλλού, ο Εσρών και ο Χαρμί· αυτές είναι οι συγγένειες του Ρουβήν.
15 Και οι γιοι τού Συμεών, ο Ιεμουήλ, και ο Ιαμείν, και ο Αώδ, και ο Ιαχείν, και ο Σωάρ, και ο Σαούλ, ο γιος τής Χανανίτιδας· αυτές είναι οι συγγένειες του Συμεών.
16 Και τα ονόματα των γιων τού Λευί, σύμφωνα με τις γενεές τους, είναι αυτά: Ο Γηρσών, και ο Καάθ, και ο Μεραρί· και τα χρόνια τής ζωής τού Λευί έγιναν 137 χρόνια.
17 Οι γιοι τού Γηρσών, ο Λιβνί και ο Σεμεϊ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
18 Και οι γιοι τού Καάθ, ο Αμράμ, και ο Ισαάρ, και ο Χεβρών, και ο Οζιήλ· και τα χρόνια τής ζωής τού Καάθ έγιναν 133 χρόνια.
19 Και οι γιοι τού Μεραρί, ο Μααλί, και ο Μουσί· αυτές είναι οι συγγένειες του Λευί, σύμφωνα με τις γενεές τους.
20 Και ο Αμράμ πήρε για γυναίκα του, την Ιωχαβέδ, θυγατέρα τού αδελφού τού πατέρα του· και γέννησε σ' αυτόν τον Ααρών και τον Μωυσή· και τα χρόνια τής ζωής τού Αμράμ έγιναν 137 χρόνια.
21 Και οι γιοι τού Ισαάρ, ο Κορέ, και ο Νεφέγ, και ο Ζιθρί.
22 Και οι γιοι τού Οζιήλ, ο Μισαήλ, και ο Ελισαφάν, και ο Σιθρί.
23 Και ο Ααρών πήρε για γυναίκα του την Ελισάβετ, θυγατέρα τού Αμμιναδάβ, αδελφή τού Ναασσών· και γέννησε σ' αυτόν τον Ναδάβ και τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ.
24 Και οι γιοι τού Κορέ, ο Ασείρ, και ο Ελκανά, και ο Αβιάσαφ· αυτές είναι οι συγγένειες των Κοριτών.
25 Και ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Ααρών, πήρε για γυναίκα του μία από τις θυγατέρες τού Φουτιήλ· και γέννησε σ' αυτόν τον Φινεές· αυτοί είναι οι αρχηγοί των πατριών των Λευιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
26 Αυτοί είναι ο Ααρών και ο Μωυσής, προς τους οποίους ο Κύριος είπε: Βγάλτε τούς γιους Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου, σύμφωνα με τα τάγματά τους.
27 Αυτοί είναι που μίλησαν στον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, για να βγάλουν τους γιους Ισραήλ από την Αίγυπτο· αυτοί, ο Μωυσής και ο Ααρών.
28 Και την ημέρα που ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή στη γη τής Αιγύπτου,
29 ο Κύριος είπε στον Μωυσή, λέγοντας: Εγώ είμαι ο Κύριος· μίλησε στον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, και πες του όλα όσα λέω σε σένα.
30 Και ο Μωυσής είπε μπροστά στον Κύριο: Δες, εγώ είμαι απερίτμητος στα χείλη· και πώς θα με εισακούσει ο Φαραώ;
Κεφάλαιο 7

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Δες, εγώ σε κατέστησα Θεό στον Φαραώ· και ο Ααρών, ο αδελφός σου, θα είναι προφήτης σου·
2 εσύ θα μιλήσεις όλα όσα σε προστάζω· και ο Ααρών, ο αδελφός σου, θα μιλήσει στον Φαραώ, για να εξαποστείλει τους γιους Ισραήλ από τη γη του·
3 κι εγώ θα σκληρύνω την καρδιά τού Φαραώ, και θα πληθύνω τα σημεία μου και τα θαυμάσιά μου στη γη τής Αιγύπτου·
4 όμως, ο Φαραώ δεν θα σας εισακούσει· και θα επιβάλω το χέρι μου επάνω στην Αίγυπτο, και θα βγάλω τα στρατεύματά μου, τον λαό μου, τους γιους Ισραήλ, από τη γη τής Αιγύπτου, με μεγάλες κρίσεις·
5 και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν απλώσω το χέρι μου επάνω στην Αίγυπτο, και βγάλω τους γιους Ισραήλ από ανάμεσά τους.
6 Και έκαναν ο Μωυσής, και ο Ααρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε σ' αυτούς· έτσι έκαναν.
7 Και ο Μωυσής ήταν ηλικίας 80 χρόνων, και ο Ααρών 83 χρόνων, όταν μίλησαν στον Φαραώ.
8 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:
9 Όταν ο Φαραώ σας πει, λέγοντας: Δείξτε μου εσείς ένα θαύμα· τότε, θα πεις στον Ααρών: Πάρε τη ράβδο σου, και ρίξ' την μπροστά στον Φαραώ· και θα γίνει φίδι.
10 Μπήκαν, λοιπόν, μέσα ο Μωυσής και ο Ααρών στον Φαραώ, και έκαναν έτσι, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει· και ο Ααρών έρριξε τη ράβδο του μπροστά στον Φαραώ, και μπροστά στους δούλους του, και έγινε φίδι.
11 Κάλεσε, όμως, και ο Φαραώ τους σοφούς και τους μάγους· και οι μάγοι τής Αιγύπτου έκαναν κι αυτοί κατά τον ίδιο τρόπο, με τις τελετουργικές επωδές τους.
12 Επειδή, έρριξαν ο καθένας τη ράβδο του, και έγιναν φίδια· η ράβδος, όμως, του Ααρών κατάπιε τις ράβδους εκείνων.
13 Και σκληρύνθηκε η καρδιά τού Φαραώ, και δεν τους εισάκουσε, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει.
14 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Η καρδιά τού Φαραώ σκληρύνθηκε, ώστε να μη εξαποστείλει τον λαό·
15 πήγαινε στον Φαραώ το πρωί· να, βγαίνει προς το νερό· και θα σταθείς κοντά στην άκρη τού ποταμού, για να τον συναντήσεις· και τη ράβδο, που μεταβλήθηκε σε φίδι, θα την κρατάς στο χέρι σου·
16 και θα του πεις: Ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, με απέστειλε σε σένα, λέγοντας: Εξαπόστειλε τον λαό μου, για να με λατρεύσει στην έρημο· αλλά, δες, δεν εισάκουσες μέχρι τώρα·
17 έτσι λέει ο Κύριος: Με τούτο θα γνωρίσεις, ότι εγώ είμαι ο Κύριος· πρόσεξε, με τη ράβδο, που είναι στο χέρι μου, θα χτυπήσω επάνω στα νερά τού ποταμού, και θα μεταβληθούν σε αίμα·
18 και τα ψάρια, που είναι στον ποταμό, θα ψοφήσουν, και ο ποταμός θα βρωμήσει, και οι Αιγύπτιοι θα αηδιάσουν να πιουν νερό από τον ποταμό.
19 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πες στον Ααρών: Πάρε τη ράβδο σου, και έκτεινε το χέρι σου προς τα νερά τής Αιγύπτου, προς τα ρυάκια τους, προς τους ποταμούς τους, προς τις λίμνες τους, και προς κάθε σύναγμα νερού δικού τους, και θα γίνουν αίμα· και σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου θα γίνει αίμα, και στα ξύλινα και τα πέτρινα σκεύη.
20 Και ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν έτσι, όπως ο Κύριος πρόσταξε· και σηκώνοντας ο Ααρών τη ράβδο, χτύπησε τα νερά τού ποταμού μπροστά στον Φαραώ, και μπροστά στους υπηρέτες του· και μεταβλήθηκαν σε αίμα όλα τα νερά του ποταμού.
21 Και τα ψάρια, που ήσαν μέσα στον ποταμό, ψόφησαν, και ο ποταμός βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να πιουν νερό από τον ποταμό· και ήταν αίμα σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.
22 Το ίδιο, όμως, έκαναν και οι μάγοι τής Αιγύπτου με τις τελετουργικές επωδές τους· και σκληρύνθηκε η καρδιά τού Φαραώ, και δεν τους εισάκουσε, καθώς είχε πει ο Κύριος.
23 Και όταν ο Φαραώ επέστρεψε, ήρθε στο παλάτι του, και η καρδιά του δεν έδωσε βάση ούτε σε τούτο.
24 Και όλοι οι Αιγύπτιοι, έσκαβαν ολόγυρα στον ποταμό, για να πιουν νερό, επειδή δεν μπορούσαν να πιουν από το νερό τού ποταμού.
25 Και συμπληρώθηκαν επτά ημέρες, αφότου ο Κύριος χτύπησε τον ποταμό.
Κεφάλαιο 8

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε στον Φαραώ, και πες του, έτσι λέει ο Κύριος, εξαπόστειλε τον λαό μου, για να με λατρεύσει·
2 και αν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις, πρόσεξε, εγώ θα χτυπήσω όλα τα όριά σου με βατράχια·
3 και ο ποταμός θα ξεβράσει βατράχια, τα οποία καθώς θα ανεβαίνουν θα μπουν μέσα στο παλάτι σου, και στον κοιτώνα σου, κι επάνω στο κρεβάτι σου, και στα σπίτια των υπηρετών σου, κι επάνω στον λαό σου, και στους φούρνους σου, και στις σκάφες σου·
4 κι επάνω σε σένα, κι επάνω στον λαό σου, κι επάνω σε όλους τους υπηρέτες σου, θα ανέβουν τα βατράχια.
5 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πες στον Ααρών: Έκτεινες το χέρι σου με τη ράβδο σου προς τα ρυάκια, προς τους ποταμούς, και προς τις λίμνες, και ανέβασε τα βατράχια επάνω στη γη τής Αιγύπτου.
6 Και ο Ααρών εξέτεινε το χέρι του επάνω στα νερά τής Αιγύπτου· και ανέβηκαν τα βατράχια, και σκέπασαν τη γη τής Αιγύπτου.
7 Και έκαναν το ίδιο οι μάγοι, με τις τελετουργικές επωδές τους, και ανέβασαν τα βατράχια επάνω στη γη της Αιγύπτου.
8 Τότε, ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών, και είπε: Παρακαλέστε τον Κύριο να σηκώσει τα βατράχια από μένα, και από τον λαό μου· και θα εξαποστείλω τον λαό, για να θυσιάσουν στον Κύριο.
9 Και ο Μωυσής είπε στον Φαραώ: Καθόρισέ μου, πότε να παρακαλέσω για σένα, και για τους υπηρέτες σου, και για τον λαό σου· για να εξαλείψει τα βατράχια από σένα, και από τα σπίτια σου, και να μείνουν μόνον στον ποταμό.
10 Κι εκείνος είπε: Αύριο. Και είπε: Θα γίνει σύμφωνα με τον λόγο σου· για να γνωρίσεις, ότι δεν είναι κανένας καθώς ο Κύριος ο Θεός μας·
11 και θα σηκωθούν τα βατράχια από σένα, και από τα σπίτια σου, και από τους υπηρέτες σου, και από τον λαό σου· μόνον στον ποταμό θα μείνουν.
12 Τότε, ο Μωυσής και ο Ααρών βγήκαν από τον Φαραώ· και ο Μωυσής αναβόησε στον Κύριο για τα βατράχια, που είχε φέρει στον Φαραώ.
13 Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με τον λόγο τού Μωυσή· και ψόφησαν τα βατράχια από τα σπίτια, από τις επαύλεις, και από τα χωράφια.
14 Και τα μάζεψαν σωρούς-σωρούς, και βρώμησε η γη.
15 Και βλέποντας ο Φαραώ,ότι έγινε αναψυχή, σκλήρυνε την καρδιά του, και δεν τους εισάκουσε, όπως είχε μιλήσει ο Κύριος.
16 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πες στον Ααρών: Έκτεινε τη ράβδο σου, και χτύπα το χώμα τής γης, για να γίνει σκνίπες σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.
17 Και έκαναν έτσι· επειδή, ο Ααρών εξέτεινε το χέρι του με τη ράβδο του, και χτύπησε το χώμα τής γης, και έγινε σκνίπες στους ανθρώπους, και στα κτήνη· όλο το χώμα τής γης έγινε σκνίπες σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.
18 Και έκαναν το ίδιο και οι μάγοι με τις τελετουργικές επωδές τους, για να βγάλουν σκνίπες· όμως, δεν μπόρεσαν· οι σκνίπες, λοιπόν, ήσαν επάνω στους ανθρώπους κι επάνω στα κτήνη.
19 Τότε, οι μάγοι είπαν στον Φαραώ: Αυτό είναι δάκτυλος Θεού. Η καρδιά, όμως, του Φαραώ σκληρύνθηκε, και δεν τους εισάκουσε, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει.
20 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Σήκω ενωρίς το πρωί, και στάσου μπροστά στον Φαραώ· να, βγαίνει προς το νερό· και πες του: Έτσι λέει ο Κύριος· εξαπόστειλε τον λαό μου για να με λατρεύσει·
21 επειδή, αν δεν εξαποστείλεις τον λαό μου, πρόσεξε, θα στείλω κυνόμυγα, επάνω σου κι επάνω στους υπηρέτες σου, κι επάνω στον λαό σου, κι επάνω στα σπίτια σου, και τα σπίτια των Αιγυπτίων, ακόμα και η γη επάνω στην οποία κατοικούν, θα γεμίσουν από κυνόμυγα·
22 όμως, εκείνη την ημέρα θα εξαιρέσω τη γη Γεσέν, στην οποία κατοικεί ο λαός μου, ώστε να μη υπάρχει εκεί καθόλου κυνόμυγα· για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος στο μέσον τής γης·
23 και θα βάλω διαφορά ανάμεσα στον λαό μου, και στον λαό σου· αύριο θα γίνει αυτό το σημείο.
24 Και ο Κύριος έκανε έτσι· και πλήθος κυνόμυγας ήρθε στο παλάτι τού Φαραώ, και στα σπίτια των υπηρετών του, και σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου· η γη διαφθάρηκε από το πλήθος τής κυνόμυγας.
25 Και ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών, και είπε: Πηγαίνετε, κάντε θυσία στον Θεό σας σ' αυτή τη γη.
26 Και ο Μωυσής είπε: Δεν είναι πρέπον να κάνουμε έτσι· επειδή, εμείς θυσιάζουμε στον Κύριο τον Θεό μας θυσίες, που οι Αιγύπτιοι βδελύσσονται· να, αν εμείς θυσιάσουμε θυσίες, που βδελύσσονται οι Αιγύπτιοι, μπροστά στα μάτια τους, δεν θα μας λιθοβολήσουν;
27 Θα πάμε δρόμο τριών ημερών στην έρημο και θα θυσιάσουμε στον Κύριο τον Θεό μας, καθώς μας είπε.
28 Τότε, ο Φαραώ είπε: Εγώ θα σας εξαποστείλω, για να θυσιάσετε στον Κύριο τον Θεό σας στην έρημο· μόνον μη πάτε πολύ μακριά· παρακαλέστε και για μένα.
29 Και ο Μωυσής είπε: Δες, εγώ βγαίνω από σένα, και θα παρακαλέσω τον Κύριο, ώστε η κυνόμυγα να σηκωθεί αύριο, από τον Φαραώ, από τους υπηρέτες του, και από τον λαό του· αλλά, ας μη εξακολουθεί ο Φαραώ να μας απατά, χωρίς να εξαποστέλλει τον λαό για να θυσιάσει στον Κύριο.
30 Τότε, ο Μωυσής βγήκε από τον Φαραώ, και παρακάλεσε τον Κύριο.
31 Και ο Κύριος έκανε σύμφωνα με τον λόγο τού Μωυσή· και σήκωσε την κυνόμυγα από τον Φαραώ, από τους υπηρέτες του, και από τον λαό του· δεν έμεινε ούτε μία.
32 Εντούτοις, ο Φαραώ σκλήρυνε κι αυτή τη φορά την καρδιά του, και δεν εξαπέστειλε τον λαό.
Κεφάλαιο 9

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε στον Φαραώ, και πες του: Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων· εξαπόστειλε τον λαό μου, για να με λατρεύσει·
2 επειδή, αν δεν θέλεις να τον εξαποστείλεις, και αν τους κρατάς ακόμα,
3 πρόσεξε, το χέρι τού Κυρίου θα είναι επάνω στα κτήνη σου, που είναι στο χωράφι, επάνω στα άλογά σου, επάνω στα γαϊδούρια, επάνω στις καμήλες, επάνω στα βόδια, κι επάνω στα πρόβατα· ένα θανατικό υπερβολικά βαρύ·
4 και ο Κύριος θα κάνει διάκριση ανάμεσα στα κτήνη τού Ισραήλ, και στα κτήνη των Αιγυπτίων· και από όλα όσα ανήκουν στους γιους Ισραήλ δεν θα ψοφήσει ούτε ένα.
5 Και ο Κύριος διόρισε καιρό, λέγοντας: Αύριο ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα στη γη.
6 Και ο Κύριος έκανε το πράγμα αυτό την επομένη, και ψόφησαν όλα τα κτήνη των Αιγυπτίων· από δε τα κτήνη των γιων Ισραήλ δεν ψόφησε ούτε ένα.
7 Και ο Φαραώ έστειλε να δουν, και να, από τα κτήνη τού Ισραήλ δεν ψόφησε ούτε ένα· όμως, η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε, και δεν εξαπέστειλε τον λαό.
8 ΤΟΤΕ, ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών: Γεμίστε τα χέρια σας με στάχτη από καμίνι, και ας τη σκορπίσει ο Μωυσής προς τον ουρανό μπροστά στον Φαραώ·
9 και θα γίνει λεπτή σκόνη επάνω σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου· και θα γίνει επάνω στους ανθρώπους, κι επάνω στα κτήνη, κάψιμο που θα επιφέρει ελκώδη εξανθήματα, σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.
10 Πήραν, λοιπόν, τη στάχτη από ένα καμίνι, και στάθηκαν μπροστά στον Φαραώ· και ο Μωυσής τη σκόρπισε προς τον ουρανό, και έγινε κάψιμο που επέφερε ελκώδη εξανθήματα επάνω στους ανθρώπους κι επάνω στα κτήνη·
11 και δεν μπορούσαν οι μάγοι να σταθούν μπροστά στον Μωυσή, εξαιτίας του καψίματος· επειδή, το κάψιμο ήταν επάνω στους μάγους, κι επάνω σε όλους τους Αιγυπτίους.
12 Και ο Κύριος σκλήρυνε την καρδιά του Φαραώ, και δεν τους εισάκουσε, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει στον Μωυσή.
13 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Σήκω το πρωί ενωρίς, και να παρασταθείς μπροστά στον Φαραώ και να του πεις: Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων· να εξαποστείλεις τον λαό μου, για να με λατρεύσει·
14 επειδή, αυτή τη φορά, εγώ στέλνω όλες μου τις πληγές επάνω στην καρδιά σου, και στους υπηρέτες σου, κι επάνω στον λαό σου· για να γνωρίσεις ότι δεν υπάρχει κανένας όμοιος με μένα σε ολόκληρη τη γη·
15 επειδή, τώρα, θα εκτείνω το χέρι μου, και θα χτυπήσω εσένα και τον λαό σου με θανατικό, και θα χαθείς από τη γη·
16 επειδή, γι' αυτό βέβαια σε διατήρησα, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου, και να κηρυχθεί το όνομά μου σε ολόκληρη τη γη.
17 Υψώνεις ακόμα τον εαυτό σου ενάντια στον λαό μου, ώστε να μη τον εξαποστείλεις;
18 Δες, αύριο, γύρω σ' αυτή την ώρα, θα βρέξω χαλάζι, υπερβολικά βαρύ, που ποτέ δεν έχει γίνει στη γη της Αιγύπτου, από την ημέρα που θεμελιώθηκε μέχρι σήμερα·
19 τώρα, λοιπόν, απόστειλε να συνάξεις τα κτήνη σου, και όλα όσα έχεις στα χωράφια· επειδή, κάθε άνθρωπος και ζώο, που θα βρεθεί στα χωράφια και δεν φερθεί σε σπίτι, και κατέβει επάνω τους το χαλάζι, θα ψοφήσουν.
20 Όποιος από τους υπηρέτες τού Φαραώ φοβήθηκε τον λόγο τού Κυρίου, σύναξε γρήγορα στα σπίτια τούς δούλους του, και τα κτήνη του·
21 όποιος, όμως, δεν πρόσεξε στον λόγο τού Κυρίου, άφησε τους δούλους του και τα κτήνη του στα χωράφια.
22 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το χέρι σου προς τον ουρανό, και θα γίνει χαλάζι σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου, επάνω σε ανθρώπους, κι επάνω σε κτήνη, κι επάνω σε κάθε χορτάρι του χωραφιού στη γη τής Αιγύπτου.
23 Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του προς τον ουρανό, και ο Κύριος έστειλε βροντές και χαλάζι, και η φωτιά διέτρεχε επάνω στη γη· και ο Κύριος έβρεξε χαλάζι επάνω στη γη τής Αιγύπτου·
24 Και ήταν χαλάζι, και φωτιά, με φλόγες μέσα στο χαλάζι, ένα χαλάζι βαρύ, που ποτέ δεν είχε γίνει επάνω σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου, από τότε που έγινε έθνος.
25 Και το χαλάζι χτύπησε σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου, κάθε τι που υπήρχε στα χωράφια, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· και όλο το χορτάρι τού χωραφιού το χτύπησε το χαλάζι, και όλα τα δέντρα τού χωραφιού τα έσπασε.
26 Μόνον στη γη Γεσέν, όπου ήσαν οι γιοι Ισραήλ, δεν έγινε χαλάζι.
27 Τότε, ο Φαραώ, στέλνοντας κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών, και τους είπε: Αυτή τη φορά αμάρτησα· ο Κύριος είναι δίκαιος· κι εγώ και ο λαός μου είμαστε ασεβείς·
28 παρακαλέστε τον Κύριο, ώστε να σταματήσουν από το να γίνονται βροντές Θεού και χαλάζι· κι εγώ θα σας εξαποστείλω, και δεν θα μείνετε πλέον.
29 Και ο Μωυσής τού είπε: Καθώς θα βγω από την πόλη, θα σηκώσω τα χέρια μου στον Κύριο· οι βροντές θα σταματήσουν και το χαλάζι δεν θα υπάρχει πλέον· για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη·
30 όμως, εσύ και οι υπηρέτες σου, ξέρω ότι ακόμα δεν θα φοβηθείτε από το πρόσωπο του Κυρίου τού Θεού.
31 Και χτυπήθηκαν το λινάρι και το κριθάρι· επειδή, το κριθάρι ήταν σταχυωμένο, και το λινάρι καλαμωμένο·
32 το σιτάρι, όμως, και η βρίζα δεν χτυπήθηκαν, επειδή ήσαν όψιμα.
33 Και ο Μωυσής βγήκε από τον Φαραώ, έξω από την πόλη, και άπλωσε τα χέρια του προς τον Κύριο· και οι βροντές και το χαλάζι σταμάτησαν, και δεν έσταξε πλέον βροχή επάνω στη γη.
34 Και όταν ο Φαραώ είδε ότι σταμάτησαν η βροχή και το χαλάζι και οι βροντές, εξακολούθησε να αμαρτάνει και σκλήρυνε την καρδιά του, αυτός και οι υπηρέτες του.
35 Και η καρδιά τού Φαραώ σκληρύνθηκε, και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ, όπως ο Κύριος είχε μιλήσει διαμέσου του Μωυσή.
Κεφάλαιο 10

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μπες μέσα στον Φαραώ· επειδή, εγώ σκλήρυνα την καρδιά του, και την καρδιά των υπηρετών του, για να δείξω αυτά τα σημεία μου ανάμεσά τους·
2 και για να τα διηγείσαι στ' αυτιά τού γιου σου, και στον γιο τού γιου σου, τα όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και τα σημεία μου, όσα έκανα ανάμεσά τους, και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
3 Και ο Μωυσής και ο Ααρών μπήκαν μέσα στον Φαραώ, και του είπαν: Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων· μέχρι πότε θα αρνείσαι να ταπεινωθείς μπροστά μου; Εξαπόστειλε τον λαό μου για να με λατρεύσει·
4 επειδή, αν δεν θέλεις να εξαποστείλεις τον λαό μου, πρόσεξε, αύριο θα φέρω ακρίδα επάνω στα όριά σου·
5 και θα σκεπάσει το πρόσωπο της γης, ώστε να μη μπορεί κάποιος να δει τη γη· και θα καταφάει το υπόλοιπο, εκείνο που διασώθηκε, όσο σας άφησε το χαλάζι, και θα καταφάει όλα τα δέντρα, εκείνα που φύονται σε σας από τα χωράφια·
6 και θα γεμίσουν απ' αυτή τα σπίτια σου, και τα σπίτια όλων των υπηρετών σου, και τα σπίτια όλων των Αιγυπτίων· κάτι που δεν είδαν οι πατέρες σου ούτε οι πατέρες των πατέρων σου, από την ημέρα που υπήρξαν επάνω στη γη μέχρι σήμερα. Έπειτα, αφού στράφηκε, βγήκε από τον Φαραώ.
7 Και οι υπηρέτες τού Φαραώ τού είπαν: Μέχρι πότε αυτός θα είναι πρόσκομμα σε μας; Εξαπόστειλε τους ανθρώπους, για να λατρεύσουν τον Κύριο τον Θεό τους· ακόμα, δεν ξέρεις, ότι αφανίστηκε η Αίγυπτος;
8 Τότε, ξανάφεραν τον Μωυσή και τον Ααρών στον Φαραώ· και τους είπε: Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο τον Θεό σας· αλλά, ποιοι και ποιοι θα πάτε;
9 Και ο Μωυσής είπε: Μαζί με τους νέους μας και μαζί με τους γέροντές μας θα πάμε, μαζί με τους γιους μας και μαζί με τις θυγατέρες μας, μαζί με τα πρόβατά μας και μαζί με τα βόδια μας θα πάμε· επειδή, έχουμε γιορτή στον Κύριο.
10 Κι εκείνος τούς είπε: Έτσι ας είναι ο Κύριος μαζί σας, καθώς εγώ θα σας εξαποστείλω μαζί με τα παιδιά σας· κοιτάξτε· επειδή, μπροστά σας βρίσκεται κακό·
11 όχι έτσι, πηγαίνετε τώρα οι άνδρες, και λατρεύστε τον Κύριο, επειδή, αυτό ζητάτε. Και ο Φαραώ τούς έβγαλε από μπροστά του.
12 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το χέρι σου επάνω στη γη τής Αιγύπτου για την ακρίδα, για να ανέβει επάνω στη γη τής Αιγύπτου, και να καταφάει όλο το χορτάρι τής γης, κάθε τι που άφησε το χαλάζι.
13 Και ο Μωυσής εξέτεινε τη ράβδο του επάνω στη γη της Αιγύπτου, και ο Κύριος έφερε επάνω στη γη όλη εκείνη την ημέρα και όλη τη νύχτα, ανατολικόνάνεμο· και το πρωί ο ανατολικός άνεμος έφερε την ακρίδα.
14 Και η ακρίδα ανέβηκε επάνω σε ολόκληρη τη γη της Αιγύπτου, και κάθησε επάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου, πολλή, σε υπερβολικό βαθμό· τέτοια ακρίδα, πριν απ' αυτή, δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει τέτοια ύστερα απ' αυτή·
15 και σκέπασε το πρόσωπο ολόκληρης της γης, και σκοτείνιασε η γη· και κατέφαγε όλο το χορτάρι τής γης, και όλους τους καρπούς των δέντρων, όσους άφησε το χαλάζι, και δεν έμεινε τίποτε χλωρό ούτε στα δέντρα ούτε στα χόρτα τού χωραφιού, σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου.
16 Τότε, ο Φαραώ έσπευσε να καλέσει τον Μωυσή και τον Ααρών, και είπε: Αμάρτησα στον Κύριο τον Θεό σας, και σε σας·
17 αλλά, τώρα, συγχώρησέ μου, παρακαλώ, το αμάρτημά μου, μόνον αυτή τη φορά, και παρακαλέστε τον Κύριο τον Θεό σας για να σηκώσει από μένα αυτόν τον θάνατο μόνον.
18 Και ο Μωυσής βγήκε από τον Φαραώ, και παρακάλεσε τον Κύριο.
19 Και ο Κύριος μετέφερε ισχυρότατον δυτικό άνεμο, που σήκωσε την ακρίδα, και την έρριξε στην Ερυθρά Θάλασσα· δεν έμεινε ούτε μία ακρίδα επάνω σε όλα τα όρια της Αιγύπτου.
20 Εντούτοις, ο Κύριος σκλήρυνε την καρδιά τού Φαραώ, και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ.
21 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το χέρι σου προς τον ουρανό, και θα γίνει σκοτάδι επάνω στη γη τής Αιγύπτου, μάλιστα σκοτάδι ψηλαφητό.
22 Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τον ουρανό, και έγινε πυκνό σκοτάδι επάνω σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου, για τρεις ημέρες.
23 Δεν έβλεπε ο ένας τον άλλον· ούτε σηκώθηκε κανείς από τον τόπο του για τρεις ημέρες· όμως,σε όλους τους γιους Ισραήλ ήταν φως στις κατοικίες τους.
24 Τότε, ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή, και είπε: Πηγαίνετε, λατρεύστε τον Κύριο· μόνον τα πρόβατά σας και τα βόδια σας ας μείνουν· και τα παιδιά σας ας έρθουν μαζί σας.
25 Και ο Μωυσής είπε: Μα, πρέπει εσύ να μας δώσεις και θυσίες και ολοκαυτώματα, για να θυσιάσουμε στον Κύριο τον Θεό μας·
26 και τα κτήνη μας θάρθουν μαζί μας· δεν θα μείνει πίσω μας ούτε νύχι· επειδή, απ' αυτά πρέπει να πάρουμε, για να λατρεύσουμε τον Κύριο τον Θεό μας· κι εμείς δεν ξέρουμε με τι έχουμε να λατρεύσουμε τον Κύριο, μέχρις ότου να φτάσουμε εκεί.
27 Αλλά, ο Κύριος σκλήρυνε την καρδιά τού Φαραώ, και δεν θέλησε να τους εξαποστείλει.
28 Και ο Φαραώ τού είπε: Φύγε από μένα· πρόσεχε στον εαυτό σου, μη δεις πλέον το πρόσωπό μου· επειδή, την ημέρα κατά την οποία θα δεις το πρόσωπό μου, θα πεθάνεις.
29 Και ο Μωυσής είπε: Όπως είπες, δεν θα δω πλέον το πρόσωπό σου.
Κεφάλαιο 11

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Ακόμα μία πληγή θα φέρω επάνω στον Φαραώ, κι επάνω στη γη τής Αιγύπτου· ύστερα απ' αυτά θα σας εξαποστείλει από εδώ· εξαποστέλλοντάς σας, βέβαια και θα σας διώξει από εδώ ολοκληρωτικά·
2 μίλησε τώρα στ' αυτιά τού λαού, και ας ζητήσει κάθε άνδρας από τον γείτονά του, και κάθε γυναίκα από τη γειτόνισσά της, σκεύη ασημένια, και σκεύη χρυσά.
3 Και ο Κύριος έδωσε χάρη στον λαό μπροστά στους Αιγυπτίους· ακόμα και ο άνθρωπος, ο Μωυσής, ήταν μέγας σε υπερβολικό βαθμό στη γη της Αιγύπτου, μπροστά στους υπηρέτες του Φαραώ, και μπροστά στον λαό.
4 ΚΑΙ ο Μωυσής είπε: Έτσι λέει ο Κύριος· γύρω στα μεσάνυχτα, εγώ θα βγω στο μέσον της Αιγύπτου.
5 Και κάθε πρωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου θα πεθάνει, από το πρωτότοκο του Φαραώ, που κάθεται επάνω στον θρόνο του, μέχρι το πρωτότοκο της δούλης, που δουλεύει στον μύλο, και κάθε πρωτότοκο των κτηνών·
6 και σε ολόκληρη τη γη τής Αιγύπτου θα υπάρξει μεγάλη κραυγή, τέτοια που δεν έγινε ποτέ ούτε θα γίνει τέτοια ύστερα απ' αυτά·
7 σε όλους, όμως, τους γιους Ισραήλ σκύλος δεν θα κουνήσει τη γλώσσα του, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· για να γνωρίσετε ότι, ο Κύριος έκανε διάκριση ανάμεσα στους Αιγυπτίους και τον Ισραήλ·
8 και όλοι αυτοί οι δούλοι σου θα κατέβουν σε μένα, και θα προσπέσουν μπροστά μου, λέγοντας: Βγες έξω, εσύ και ολόκληρος ο λαός που σε ακολουθεί· και ύστερα απ' αυτά θα βγω έξω. Και βγήκε ο Μωυσής από τον Φαραώ με μεγάλον θυμό.
9 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Δεν θα σας εισακούσει ο Φαραώ, για να πληθύνουν τα θαυμάσιά μου στη γη τής Αιγύπτου.
10 Και ο Μωυσής και ο Ααρών έκαναν όλα τα θαυμάσια αυτά μπροστά στον Φαραώ· και ο Κύριος σκλήρυνε την καρδιά τού Φαραώ, και δεν εξαπέστειλε τους γιους Ισραήλ από τη γη του.
Κεφάλαιο 12

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών στη γη τής Αιγύπτου, λέγοντας:
2 Ο μήνας αυτός θα είναι σε σας αρχή μηνών· θα είναι σε σας ο πρώτος από τους μήνες τού χρόνου.
3 Να μιλήσετε σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Ισραήλ, λέγοντας: Τη δέκατη ημέρα αυτού του μήνα ας πάρουν για τον εαυτό τους κάθε ένας ένα αρνί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους, ένα αρνί για κάθε οικογένεια.
4 Αν, όμως, εκείνοι που είναι στην οικογένεια είναι λιγοστοί για το αρνί, αυτός και ο γείτονάς του, που είναι πλησιέστερος στο σπίτι του, ας το πάρουν σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών· κάθε ένας θα συγκαταριθμείται για το αρνί, ανάλογα με όσο του χρειάζεται να φάει.
5 Και το αρνί σας θα είναι τέλειο, αρσενικό, χρονιάρικο· από τα πρόβατα ή από τις κατσίκες θα το πάρετε.
6 Και θα το διαφυλάττε μέχρι τη 14η ημέρα τού ίδιου μήνα· και τότε, ολόκληρο το πλήθος τής συναγωγής τού Ισραήλ θα το σφάξει προς την εσπέρα.
7 Και θα πάρουν από το αίμα και θα βάλουν επάνω στους δύο παραστάτες, κι επάνω στο ανώφλι τής θύρας των σπιτιών, όπου θα το φάνε.
8 Και θα φάνε το κρέας εκείνη τη νύχτα, ψητό στη φωτιά· με άζυμα, και με χόρτα πικρά, θα το φάνε·
9 μη φάτε απ' αυτό ωμό ούτε βραστό σε νερό, αλλά ψητό σε φωτιά· το κεφάλι του μαζί με τα πόδια του και μαζί με τα εντόσθιά του·
10 και μη αφήσετε υπόλοιπο απ' αυτό μέχρι το πρωί· και ό,τι περισσεύσει απ' αυτό μέχρι το πρωί, κάψτε το στη φωτιά.
11 Και θα το φάτε ως εξής· ζωσμένοι τις οσφύες σας, έχοντας τα υποδήματά σας στα πόδια σας, και τη ράβδο σας στο χέρι σας· και θα το φάτε με βιασύνη· είναι Πάσχα τού Κυρίου.
12 Επειδή, αυτή τη νύχτα θα περάσω μέσα από τη γη τής Αιγύπτου, και θα χτυπήσω κάθε πρωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· και θα κάνω κρίσεις ενάντια σε όλους τους θεούς τής Αιγύπτου. Εγώ ο Κύριος.
13 Και το αίμα θα είναι σε σας για σημείο επάνω στα σπίτια σας, στα οποία κατοικείτε· και όταν δω το αίμα, θα σας παρατρέξω, και η πληγή δεν θα είναι σε σας για να σας εξολοθρεύσει, όταν χτυπήσω τη γη τής Αιγύπτου.
14 Και η ημέρα αυτή θα είναι σε σας σε ενθύμηση· και θα γιορτάσετε αυτή τη γιορτή στον Κύριο στις γενεές σας· ως έναν παντοτινό νόμο θα τη γιορτάζετε.
15 Θα τρώτε άζυμα επτά ημέρες· από την πρώτη ημέρα θα σηκώσετε το προζύμι από τα σπίτια σας· επειδή, όποιος φάει ένζυμα από την πρώτη μέχρι την έβδομη ημέρα, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από τον Ισραήλ.
16 Και κατά την πρώτη ημέρα θα είναι άγια σύναξη· και κατά την έβδομη ημέρα θα είναι άγια σύναξη σε σας· καμιά εργασία δεν θα γίνεται σ' αυτές, εκτός από εκείνο που χρειάζεται σε κάθε άνθρωπο για να φάει· μόνον αυτό θα κάνετε.
17 Θα φυλάξετε, λοιπόν, τη γιορτή των αζύμων· επειδή, αυτή την ίδια ημέρα θα βγάλω τα τάγματά σας από τη γη τής Αιγύπτου· γι' αυτό, ως έναν παντοτινό νόμο θα φυλάττε αυτή την ημέρα στις γενεές σας·
18 αρχίζοντας από τη 14η ημέρα τού μήνα, από την εσπέρα, θα τρώτε άζυμα, μέχρι την 21η ημέρα τού μήνα την εσπέρα·
19 για επτά ημέρες δεν θα βρίσκεται προζύμι στα σπίτια σας· επειδή, όποιος φάει ένζυμα, εκείνη η ψυχή θα εξολοθρευτεί από τη συναγωγή τού Ισραήλ, είτε ξένος είναι είτε αυτόχθονας·
20 κανένα ένζυμο δεν θα φάτε· σε όλες τις κατοικίες σας, άζυμα θα τρώτε.
21 ΤΟΤΕ, ο Μωυσής κάλεσε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και τους είπε: Διαλέξτε και πάρτε για τον εαυτό σας ένα αρνί, σύμφωνα με τις οικογένειές σας, και θυσιάστε το το Πάσχα·
22 έπειτα, πάρτε μια δέσμη από ύσσωπο, και βουτήξτε την στο αίμα, που θα είναι σε μια λεκάνη· και από το αίμα που θα είναι μέσα στη λεκάνη, χτυπήστε το ανώφλι και τους δύο παραστάτες των θυρών· και κανένας από σας δεν θα βγει έξω από τη θύρα τού σπιτιού του μέχρι το πρωί·
23 επειδή, ο Κύριος θα περάσει για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους· και όταν δει το αίμα επάνω στο ανώφλι και επάνω στους δύο παραστάτες, ο Κύριος θα παρατρέξει τη θύρα, και δεν θα αφήσει τον εξολοθρευτή να μπει μέσα στα σπίτια σας, για να χτυπήσει.
24 Και θα φυλάξετε αυτό το πράγμα ως νόμον, στον εαυτό σου και στους γιους σου, μέχρι τον αιώνα.
25 Και όταν μπείτε μέσα στη γη, που ο Κύριος θα σας δώσει, όπως είπε, θα φυλάξετε αυτή τη λατρεία.
26 Και όταν σας λένε οι γιοι σας: Τι σημαίνει σε σας αυτή η λατρεία;
27 Θα αποκρίνεστε: Αυτό είναι η θυσία τού Πάσχα στον Κύριο, επειδή παρέτρεξε τα σπίτια των γιων Ισραήλ στην Αίγυπτο, όταν χτύπησε τους Αιγυπτίους, και έσωσε τα σπίτια μας. Τότε ο λαός, σκύβοντας, προσκύνησε.
28 Και όταν αναχώρησαν οι γιοι Ισραήλ, έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή και στον Ααρών· έτσι έκαναν.
29 Και γύρω στα μεσάνυχτα, ο Κύριος χτύπησε κάθε πρωτότοκο στη γη της Αιγύπτου· από το πρωτότοκο του Φαραώ, που κάθεται επάνω στον θρόνο του, μέχρι το πρωτότοκο του αιχμαλώτου, που είναι στη φυλακή· και όλα τα πρωτότοκα των κτηνών.
30 Και ο Φαραώ σηκώθηκε τη νύχτα, αυτός, και όλοι οι υπηρέτες του, και όλοι οι Αιγύπτιοι· και μεγάλη κραυγή έγινε στην Αίγυπτο· επειδή, δεν υπήρχε σπίτι στο οποίο δεν υπήρχε και ένας νεκρός.
31 Και κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών μέσα στη νύχτα, και είπε: Σηκωθείτε, βγείτε μέσα από τον λαό μου, κι εσείς, και οι γιοι τού Ισραήλ· και πηγαίνετε, να λατρεύσετε τον Κύριο, καθώς είπατε·
32 και πάρτε τα κοπάδια σας, και τις αγέλες σας, καθώς είπατε, και φύγετε· ευλογήστε, όμως, και μένα.
33 Και οι Αιγύπτιοι βίαζαν τον λαό, για να τον βγάλουν γρήγορα έξω από τον τόπο· επειδή, είπαν: Όλοι εμείς πεθαίνουμε.
34 Και ο λαός σήκωσε το ζυμάρι του, πριν φουσκώσει, έχοντας ο καθένας τη σκάφη του επάνω στους ώμους του, τυλιγμένη στα φορέματά του.
35 Και οι γιοι τού Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με τον λόγο τού Μωυσή, και ζήτησαν από τους Αιγυπτίους ασημένια σκεύη, και χρυσά σκεύη, και ενδύματα·
36 και ο Κύριος έδωσε στον λαό χάρη μπροστά στους Αιγυπτίους, και δάνεισαν σ' αυτούς όσα τους ζήτησαν· και γύμνωσαν τους Αιγυπτίους.
37 ΚΑΙ οι γιοι Ισραήλ αναχώρησαν από τη Ραμεσσή προς τη Σοκχώθ, πεζοί, 600.000 άνδρες περίπου, χωρίς τα παιδιά.
38 Μαζί τους ανέβηκε κι ένα μεγάλο σύμμικτο πλήθος ανθρώπων, και κοπάδια και αγέλες, πολλά κτήνη σε υπερβολικό βαθμό.
39 Και από τη ζύμη, που έφεραν από την Αίγυπτο, έψησαν άζυμα ψωμιά στη στάχτη, επειδή δεν υπήρχε προζύμι, και επειδή εκδιώχθηκαν από την Αίγυπτο, και δεν μπόρεσαν να καθυστερήσουν ούτε καιπροετοίμασαν εφόδιο για τον εαυτό τους.
40 Και ο καιρός της παροικίας των γιων Ισραήλ, που παροίκησαν στην Αίγυπτο, ήταν 430 χρόνια.
41 Και μετά τα 430 χρόνια, την ίδια εκείνη ημέρα, βγήκαν όλα τατάγματα του Κυρίου από τη γη τής Αιγύπτου.
42 Αυτή είναι η νύχτα, που πρέπει να φυλάγεται στον Κύριο, επειδή τους έβγαλε από τη γη τής Αιγύπτου· αυτή είναι η νύχτα εκείνη του Κυρίου, που πρέπει να φυλάγεται από όλους τους γιους Ισραήλ, στις γενεές τους.
43 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή και τον Ααρών: Αυτός είναι ο νόμος τού Πάσχα· κανένας αλλογενής δεν θα φάει απ' αυτό·
44 και κάθε δούλος αγορασμένος με αργύρια, αφού περιτμηθεί, τότε θα φάει απ' αυτό·
45 και ο ξένος και ο μισθωτός δεν θα φάνε απ' αυτό.
46 Μέσα στο ίδιο το σπίτι θα φαγωθεί· από το κρέας δεν θα φέρετε έξω από το σπίτι, και κόκαλο δεν θα σπάσετε απ' αυτό.
47 Ολόκληρη η συναγωγή τού Ισραήλ θα το κάνει.
48 Και αν κάποιος ξένος, που παροικεί μαζί σου, θέλει να κάνει το Πάσχα στον Κύριο, ας περιτμηθούν όλα τα αρσενικά του, και τότε ας πλησιάσει για να το κάνει· και θα είναι όπως ο αυτόχθονας της γης· επειδή, κανένας απερίτμητος δεν θα φάει απ' αυτό.
49 Ο ίδιος νόμος θα είναι για τον αυτόχθονα, και για τον ξένο, που παροικεί μεταξύ σας.
50 ΚΑΙ όλοι οι γιοι τού Ισραήλ έκαναν όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή και στον Ααρών· έτσι έκαναν.
51 Και εκείνη την ίδια ημέρα έβγαλε ο Κύριος τους γιους Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου, σύμφωνα με τα τάγματά τους.
Κεφάλαιο 13

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Καθιέρωσε σε μένα κάθε πρωτότοκο, που διανοίγει κάθε μήτρα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· δικό μου είναι αυτό.
3 Και ο Μωυσής είπε στον λαό: Να έχετε στη μνήμη σας αυτή την ημέρα, κατά την οποία βγήκατε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας· επειδή, ο Κύριος με δυνατό χέρι σάς έβγαλε από εκεί· κανένας δεν θα φάει ένζυμα.
4 Σήμερα βγαίνετε έξω κατά τον μήνα Αβίβ.
5 Όταν, λοιπόν, ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων, και των Χετταίων, και των Αμορραίων, και των Ευαίων, και των Ιεβουσαίων, που ορκίστηκε στους πατέρες σου ότι θα σου τη δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι, τότε θα κάνεις αυτή τη λατρεία, κατά τον μήνα αυτόν.
6 Θα τρως άζυμα επτά ημέρες· και κατά την έβδομη ημέρα θα είναι γιορτή στον Κύριο.
7 Άζυμα θα τρώγωνται τις επτά ημέρες· και δεν θα φανεί κοντά σου ένζυμο ούτε θα φανεί κοντά σου προζύμι, σε όλα τα όριά σου.
8 Και κατά την ημέρα εκείνη θα αναγγείλεις στον γιο σου, λέγοντας: Αυτό γίνεται για εκείνο που ο Κύριος έκανε σε μένα, όταν βγήκα από την Αίγυπτο.
9 Και τούτο θα είναι σε σένα για σημείο επάνω στο χέρι σου, και για ενθύμηση ανάμεσα στα μάτια σου, για να είναι ο νόμος τού Κυρίου στο στόμα σου· επειδή, με δυνατό χέρι ο Κύριος σε έβγαλε από την Αίγυπτο.
10 Θα τηρείς, λοιπόν, αυτόν τον νόμο στην εποχή του, κάθε χρόνο.
11 Και όταν ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων, καθώς ορκίστηκε σε σένα και στους πατέρες σου, και σου τη δώσει,
12 τότε θα αποχωρίσεις για τον Κύριο κάθε ένα που ανοίγει τη μήτρα, και κάθε πρωτότοκο των ζώων σου όσα έχεις· τα αρσενικά θα είναι του Κυρίου.
13 Και κάθε πρωτότοκο γαϊδουριού θα το εξαγοράζεις με ένα αρνί· και αν δεν το εξαγοράσεις, τότε θα το αποκεφαλίσεις· και κάθε πρωτότοκο ανθρώπου ανάμεσα στους γιους σου θα το εξαγοράζεις.
14 Και όταν στο μέλλον ο γιος σου σε ρωτήσει, λέγοντας: Τι είναι αυτό; Θα του πεις: Με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας·
15 και όταν ο Φαραώ επέμεινε στο να μη μας εξαποστείλει, ο Κύριος θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου, από πρωτότοκο ανθρώπου μέχρι πρωτότοκο κτήνους· γι' αυτό, θυσιάζω στον Κύριο κάθε αρσενικό, που ανοίγει τη μήτρα, και κάθε πρωτότοκο των γιων μου το εξαγοράζω.
16 Κι αυτό θα είναι για σημείο, επάνω στο χέρι σου και για προμετωπίδιο ανάμεσα στα μάτια σου· επειδή, με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο.
17 ΚΑΙ όταν ο Φαραώ εξαπέστειλε τον λαό, ο Θεός δεν τους οδήγησε διαμέσου του δρόμου τής γης των Φιλισταίων, αν και ήταν ο συντομότερος· επειδή, ο Θεός είπε: Μήπως ο λαός, βλέποντας τον πόλεμο, μεταμεληθεί και επιστρέψει στην Αίγυπτο.
18 Αλλ' ο Θεός περιέφερε τον λαό διαμέσου του δρόμου τής ερήμου προς την Ερυθρά Θάλασσα· και ανέβηκαν οι γιοι Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου εξοπλισμένοι.
19 Και ο Μωυσής πήρε μαζί του τα κόκαλα του Ιωσήφ· επειδή, είχε ορκίσει τους γιους Ισραήλ με όρκο, λέγοντας: Ο Θεός, βέβαια, θα σας επισκεφθεί· και θα ανεβάσετε τα κόκαλά μου από εδώ μαζί σας.
20 Και όταν αναχώρησαν από τη Σοκχώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, προς τα άκρα τής ερήμου.
21 Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά απ' αυτούς, την ημέρα σε στύλο νεφέλης, για να τους οδηγεί στον δρόμο· και τη νύχτα, σε στύλο φωτιάς, για να τους φέγγει· ώστε να οδοιπορούν ημέρα και νύχτα·
22 δεν απομάκρυνε μπροστά από τον λαό τον στύλο τής νεφέλης την ημέρα ούτε τον στύλο τής φωτιάς τη νύχτα.
Κεφάλαιο 14

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πες στους γιους Ισραήλ, να στραφούν και να στρατοπεδεύσουν απέναντι από την Πι-αϊρώθ, ανάμεσα στη Μιγδώλ και τη θάλασσα, κατάντικρυ στη Βέελ-σεφών· κατάντικρυ σ' αυτή θα στρατοπεδεύσετε, κοντά στη θάλασσα·
3 επειδή, ο Φαραώ θα πει για τους γιους Ισραήλ: Αυτοί περιπλανιούνται στη γη· η έρημος τους περιέκλεισε·
4 κι εγώ θα σκληρύνω την καρδιά τού Φαραώ, ώστε να καταδιώξει καταπίσω τους· και θα δοξαστώ επάνω στον Φαραώ, κι επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του· και οι Αιγύπτιοι θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Έτσι και έκαναν.
5 Και αναγγέλθηκε στον βασιλιά τής Αιγύπτου ότι ο λαός έφυγε· και η καρδιά τού Φαραώ και των υπηρετών του μεταβλήθηκε ενάντια στον λαό, και είπαν: Γιατί το κάναμε αυτό, ώστε να εξαποστείλουμε τον Ισραήλ, και να μη μας δουλεύει πλέον;
6 Έζευξε, λοιπόν, την άμαξά του, και παρέλαβε τον λαό του μαζί του·
7 πήρε και 600 εκλεκτές άμαξες, και όλες τις άμαξες της Αιγύπτου, και έβαλε επάνω σε όλε αυτές αρχηγούς.
8 Και ο Κύριος σκλήρυνε την καρδιά τού Φαραώ, του βασιλιά τής Αιγύπτου, και καταδίωξε καταπίσω από τους γιους Ισραήλ· και οι γιοι Ισραήλ έβγαιναν με χέρι υψηλό.
9 Και καταδίωξαν οι Αιγύπτιοι καταπίσω τους, όλα τα άλογα, οι άμαξες του Φαραώ, και οι καβαλάρηδές του και το στράτευμά του· και τους έφτασαν, καθώς ήσαν στρατοπεδευμένοι κοντά στη θάλασσα, απέναντι από την Πι-αϊρώθ, κατάντικρυ στη Βέελ-σεφών.
10 Και όταν ο Φαραώ πλησίασε, οι γιοι Ισραήλ ύψωσαν τα μάτια τους, και να, οι Αιγύπτιοι έρχονταν καταπίσω τους· και φοβήθηκαν υπερβολικά· και αναβόησαν οι γιοι Ισραήλ προς τον Κύριο.
11 Και είπαν στον Μωυσή: Επειδή δεν υπήρχαν μνήματα στην Αίγυπτο, μας έβγαλες για να πεθάνουμε στην έρημο; Γιατί μας το έκανες αυτό, και μας έβγαλες από την Αίγυπτο;
12 Δεν είναι αυτός ο λόγος που σου είπαμε στην Αίγυπτο, λέγοντας: Άφησέ μας, και ας δουλεύουμε τους Αιγυπτίους; Επειδή, ήταν καλύτερα σε μας να δουλεύουμε τους Αιγυπτίους, παρά να πεθάνουμε στην έρημο.
13 Και ο Μωυσής είπε στον λαό: Μη φοβάστε· σταθείτε, και βλέπετε τη σωτηρία τού Κυρίου, που θα κάνει σε σας σήμερα· επειδή, τους Αιγυπτίους, που είδατε σήμερα, δεν θα τους δείτε πλέον, ποτέ·
14 ο Κύριος θα πολεμήσει για σας· κι εσείς θα μένετε ήσυχοι.
15 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Τι βοάς σε μένα; Πες στους γιους Ισραήλ να ξεκινήσουν·
16 κι εσύ ύψωσε τη ράβδο σου, και έκτεινε το χέρι σου προς τη θάλασσα, και σχίσε τη θάλασσα στα δύο, και ας περάσουν οι γιοι Ισραήλ διαμέσου ξηράς στο μέσον της θάλασσας·
17 κι εγώ, πρόσεξε, θα σκληρύνω την καρδιά των Αιγυπτίων, και θα μπουν μέσα πίσω απ' αυτούς· και θα δοξαστώ επάνω στον Φαραώ, κι επάνω σε ολόκληρο το στράτευμά του, επάνω στις άμαξές του, κι επάνω στους καβαλάρηδές του·
18 και θα γνωρίσουν οι Αιγύπτιοι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δοξαστώ επάνω στον Φαραώ, επάνω στις άμαξές του, κι επάνω τους καβαλάρηδές του.
19 Τότε, ο άγγελος του Θεού, που προπορευόταν από το στράτευμα του Ισραήλ, σηκώθηκε, και ήρθε πίσω τους· και ο στύλος τής νεφέλης σηκώθηκε από μπροστά τους, και στάθηκε πίσω τους·
20 και ήρθε ανάμεσα στο στράτευμα των Αιγυπτίων και στο στράτευμα του Ισραήλ· και σ' εκείνους μεν ήταν σύννεφο που σκοτείνιαζε, σε τούτους όμως που φώτιζε, τη νύχτα· ώστε το ένα δεν πλησίασε το άλλο, ολόκληρη τη νύχτα.
21 Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα· και ο Κύριος έκανε τη θάλασσα να συρθεί όλη εκείνη τη νύχτα, από δυνατόν ανατολικό άνεμο, και έκανε τη θάλασσα ξηρά, και τα νερά διαχωρίστηκαν.
22 Και μπήκαν μέσα οι γιοι Ισραήλ, στο μέσον της θάλασσας, προς το ξερό μέρος, και τα νερά ήσαν σ' αυτούς τείχος από τα δεξιά και από τα αριστερά τους.
23 Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν και μπήκαν καταπίσω τους, όλα τα άλογα του Φαραώ, οι άμαξές του, και οι καβαλάρηδές του, στο μέσον της θάλασσας.
24 Και κατά την πρωινή φυλακή, ο Κύριος κοίταξε από επάνω από τον στύλο τής φωτιάς και της νεφέλης προς τον στρατό των Αιγυπτίων, και συντάραξε τον στρατό των Αιγυπτίων·
25 και έβγαλε τους τροχούς των αμαξών τους, ώστε σέρνονταν με δυσκολία· και οι Αιγύπτιοι είπαν: Ας φύγουμε μπροστά από τον Ισραήλ, επειδή ο Κύριος πολεμάει τους Αιγυπτίους, για χάρη τους.
26 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Έκτεινε το χέρι σου προς τη θάλασσα, και ας ξαναγυρίσουν τα νερά επάνω στους Αιγυπτίους, επάνω στις άμαξές τους, κι επάνω στους καβαλάρηδές τους.
27 Και ο Μωυσής εξέτεινε το χέρι του προς τη θάλασσα· και η θάλασσα επανέλαβε την ορμή της γύρω στα ξημερώματα· και οι Αιγύπτιοι, φεύγοντας, τη συνάντησαν· και ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους στο μέσον της θάλασσας·
28 επειδή, τα νερά, καθώς ξαναγύρισαν, σκέπασαν τις άμαξες, και τους καβαλάρηδες, ολόκληρο το στράτευμα του Φαραώ, που είχε μπει μέσα καταπίσω τους στη θάλασσα· δεν έμεινε απ' αυτούς ούτε ένας.
29 Και οι γιοι Ισραήλ πέρασαν διαμέσου ξηράς, στο μέσον της θάλασσας. Και τα νερά ήσαν σ' αυτούς τοίχος από δεξιά τους, και από αριστερά τους.
30 Και ο Κύριος έσωσε κατά την ημέρα εκείνη τον Ισραήλ από το χέρι των Αιγυπτίων· και ο Ισραήλ είδε τους Αιγυπτίους νεκρούς στην άκρη τής θάλασσας.
31 Και ο Ισραήλ είδε το μεγάλο εκείνο έργο, που ο Κύριος έκανε επάνω στους Αιγυπτίους· και ο λαός φοβήθηκε τον Κύριο, και πίστεψε στον Κύριο, και στον Μωυσή, τον υπηρέτη του.
Κεφάλαιο 15

1 ΤΟΤΕ, έψαλε ο Μωυσής και οι γιοι Ισραήλ τούτο το τραγούδι, προς τον Κύριο, και είπαν τα λόγια: Ας ψάλλω στον Κύριο· επειδή, δοξάστηκε με δόξα· έρριξε το άλογο και τον καβαλάρη του στη θάλασσα.
2 Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και το τραγούδι μου, και στάθηκε η σωτηρία μου· αυτός είναι Θεός μου, και θα τον δοξάσω· ο Θεός τού πατέρα μου, και θα τον υψώσω.
3 Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής· το όνομά του είναι Κύριος.
4 Έρριξε τις άμαξες του Φαραώ και το στράτευμά του στη θάλασσα· και οι εκλεκτοί του πολέμαρχοι καταποντίστηκαν στην Ερυθρά Θάλασσα.
5 Οι άβυσσοι τους σκέπασαν· καταβυθίστηκαν σαν πέτρα στα βάθη.
6 Το δεξί σου χέρι, Κύριε, δοξάστηκε σε δύναμη· το δεξί σου χέρι, Κύριε, σύντριψε τον εχθρό.
7 Και με το μέγεθος της υπεροχής σου εξολόθρευσες τους ενάντιους σε σένα· εξαπέστειλες την οργή σου, και τους κατέφαγε σαν καλάμη.
8 Και με την πνοή τού θυμού σου τα νερά σωριάστηκαν μαζί· τα κύματα στάθηκαν σαν σωρός, οι άβυσσοι έπηξαν στο μέσον της θάλασσας.
9 Ο εχθρός είπε: Θα καταδιώξω, θα καταφτάσω, θα διαμοιραστώ τα λάφυρα· η ψυχή μου θα χορτάσει επάνω τους· θα σύρω το μαχαίρι μου, το χέρι μου θα τους αφανίσει.
10 Φύσηξες με τον άνεμό σου, και η θάλασσα τους σκέπασε· καταβυθίστηκαν σαν μολύβι στα φοβερά νερά.
11 Ποιος είναι, Κύριε, όμοιός σου, ανάμεσα στους θεούς; Ποιος είναι όμοιός σου, ένδοξος σε αγιότητα, θαυμαστός σε ύμνους, που ενεργεί τεράστια;
12 Άπλωσες το δεξί σου χέρι, και η γη τούς κατάπιε.
13 Με το έλεός σου οδήγησες αυτόν τον λαό, που τον λύτρωσες· τον οδήγησες με τη δύναμή σου προς την κατοικία τής αγιότητάς σου.
14 Οι λαοί θα ακούσουν, και θα φρίξουν· πόνοι θα κατακυριεύσουν τους κατοίκους τής Παλαιστίνης.
15 Τότε, οι ηγεμόνες τού Εδώμ θα εκπλαγούν· τρόμος θα καταλάβει τους άρχοντες του Μωάβ· όλοι οι κάτοικοι της Χαναάν θα λιώσουν.
16 Φόβος και τρόμος θα πέσει επάνω τους· από το μέγεθος του βραχίονά σου θα απολιθωθούν, μέχρις ότου περάσει ο λαός σου, Κύριε, μέχρις ότου περάσει ο λαός αυτός, που απέκτησες.
17 Θα τους φέρεις μέσα, και θα τους φυτέψεις στο βουνό τής κληρονομιάς σου, στον τόπο, Κύριε, που ετοίμασες για κατοικία σου, το αγιαστήριο, Κύριε, που τα χέρια σου έστησαν.
18 Ο Κύριος θα βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
19 ΕΠΕΙΔΗ, τα άλογα του Φαραώ μπήκαν μέσα στη θάλασσα μαζί με τις άμαξές του και μαζί με τους καβαλάρηδές του, και ο Κύριος έστρεψε επάνω τους τα νερά τής θάλασσας· και οι γιοι Ισραήλ πέρασαν διαμέσου ξηράς, στο μέσον της θάλασσας.
20 ΚΑΙ η Μαριάμ, η προφήτισσα, η αδελφή τού Ααρών, πήρε το τύμπανο στο χέρι της, και όλες οι γυναίκες βγήκαν πίσω απ' αυτή με τύμπανα και χορούς.
21 Και η Μαριάμ ανταποκρινόταν σ' αυτούς, λέγοντας: Ψάλλτε στον Κύριο· επειδή, δοξάστηκε με δόξα· το άλογο και τον καβαλάρη του έρριξε στη θάλασσα.
22 ΤΟΤΕ, ο Μωυσής σήκωσε τους Ισραηλίτες από την Ερυθρά Θάλασσα, και βγήκαν στην έρημο Σουρ· και περπατούσαν τρεις ημέρες στην έρημο, και δεν έβρισκαν νερό.
23 Και από εκεί ήρθαν στη Μερρά· δεν μπορούσαν, όμως, να πιουν από τα νερά τής Μερράς, επειδή ήσαν πικρά· γι' αυτό και ονομάστηκε Μερρά.
24 Και ο λαός γόγγυζε ενάντια στον Μωυσή, λέγοντας: Τι θα πιούμε;
25 Και ο Μωυσής βόησε στον Κύριο· και ο Κύριος του έδειξε ένα ξύλο, που όταν το έρριξε στα νερά, τα νερά γλύκαναν. Εκεί τους έδωσε παραγγελία και διάταγμα· κι εκεί τους δοκίμασε·
26 και είπε: Αν ακούσεις επιμελώς τη φωνή τού Κυρίου τού Θεού σου, και πράττεις το αρεστό στα μάτια του, και δώσεις ακρόαση στις εντολές του, και φυλάξεις όλα τα προστάγματά του, δεν θα φέρω επάνω σου καμιά από τις αρρώστιες, που έφερα ενάντια στους Αιγυπτίους· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος, που σε θεραπεύω.
27 ΕΠΕΙΤΑ, ήρθαν στην Αιλείμ, όπου ήσαν 12 πηγές νερών, και 70 δέντρα φοινίκων· και εκεί στρατοπέδευσαν, κοντά στα νερά.
Κεφάλαιο 16

1 ΚΑΙ σηκώθηκαν από την Αιλείμ· και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ ήρθε στην έρημο Σιν, που είναι ανάμεσα στην Αιλείμ και το Σινά, τη 15η ημέρα τού δεύτερου μήνα, αφού βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου.
2 Και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ γόγγυζε ενάντια στον Μωυσή και ενάντια στον Ααρών στην έρημο.
3 Και οι γιοι Ισραήλ είπαν σ' αυτούς: Είθε να πεθαίναμε κάτω από το χέρι τού Κυρίου στη γη τής Αιγύπτου, όταν καθόμασταν κοντά στα καζάνια τού κρέατος, και όταν τρώγαμε ψωμί μέχρι χορτασμού! Επειδή, μας βγάλατε σ'αυτή την έρημο, για να θανατώσετε με την πείνα ολόκληρη αυτή τη συναγωγή.
4 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Δες, θα βρέξω σε σας ψωμί από τον ουρανό· και θα βγαίνει ο λαός και θα μαζεύει κάθε ημέρα αυτό που αρκεί στην ημέρα, για να τους δοκιμάσω, αν θα περπατάνε στον νόμο μου ή όχι·
5 και την έκτη ημέρα ας ετοιμάζουν εκείνο που θα έφερναν μέσα, και ας είναι διπλάσιο εκείνου που μαζεύουν κάθε ημέρα.
6 Και ο Μωυσής και ο Ααρών είπαν σε όλους τούς γιους Ισραήλ: Την εσπέρα θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος σας έβγαλε από τη γη τής Αιγύπτου·
7 και το πρωί θα δείτε τη δόξα τού Κυρίου, καθόσον άκουσε τους γογγυσμούς σας ενάντια στον Κύριο· επειδή, εμείς τι είμαστε ώστε να γογγύζετε εναντίον μας;
8 Και ο Μωυσής είπε: Αυτό θα γίνει, όταν ο Κύριος την εσπέρα σάς δώσει κρέας να φάτε, και το πρωί ψωμί μέχρι χορτασμού· επειδή, ο Κύριος άκουσε τους γογγυσμούς σας, που γογγύζετε ενάντια σ' αυτόν· και, τι είμαστε εμείς; Οι γογγυσμοί σας δεν είναι εναντίον μας, αλλά ενάντια στον Κύριο.
9 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Πες σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ: Πλησιάστε μπροστά στον Κύριο· επειδή, άκουσε τους γογγυσμούς σας.
10 Κι ενώ ο Ααρών μιλούσε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, έστρεψαν το πρόσωπο προς την έρημο, και να, η δόξα τού Κυρίου φάνηκε μέσα στη νεφέλη.
11 Και ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
12 Άκουσα τους γογγυσμούς των γιων Ισραήλ· μίλησέ τους, λέγοντας: Την εσπέρα θα φάτε κρέας, και το πρωί θα χορτάσετε από ψωμιά, και θα γνωρίσετε, ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
13 Και την εσπέρα ανέβηκαν ορτύκια, και σκέπασαν το στρατόπεδο· και το πρωί, σε όλα τα γύρω τού στρατοπέδου ήταν ένα στρώμα δρόσου.
14 Και αφού το στρώμα της δρόσου ανέβηκε, να, επάνω στο πρόσωπο της ερήμου ήταν κάτι λεπτό, στρογγυλό, λεπτό σαν πάχνη επάνω στη γη.
15 Και όταν οι γιοι Ισραήλ το είδαν, είπαν αναμεταξύ τους: Τι είναι αυτό; Επειδή, δεν ήξεραν τι ήταν. Και ο Μωυσής τούς είπε: Αυτό είναι το ψωμί, που ο Κύριος σας δίνει για να φάτε·
16 αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε: Μαζέψτε κάθε ένας απ' αυτό όσο χρειάζεται για να φάει, ένα γομόρ κατ' άτομο, σύμφωνα με τον αριθμό των ψυχών σας· πάρτε ο καθένας για τους ομοσκήνους του.
17 Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ, και μάζεψαν άλλος πολύ και άλλος λίγο.
18 Και όταν μέτρησαν με το γομόρ, όποιος είχε μαζέψει πολύ, δεν έπαιρνε περισσότερο· και όποιος είχε μαζέψει λίγο, δεν έπαιρνε λιγότερο· κάθε ένας έπαιρνε όσο χρειαζόταν σ' αυτόν για τροφή.
19 Και ο Μωυσής τούς είπε: Ας μη αφήνει κανένας υπόλοιπο απ' αυτό μέχρι το πρωί.
20 Όμως, δεν υπάκουσαν στον Μωυσή· αλλά, μερικοί άφησαν υπόλοιπο απ' αυτό μέχρι το πρωί, και γέννησε σκουλήκια, και βρώμησε· και ο Μωυσής θύμωσε εναντίον τους.
21 Και το μάζευαν κάθε ημέρα το πρωί, κάθε ένας όσο χρειαζόταν για τροφή του· και όταν ο ήλιος θέρμαινε διαλυόταν.
22 Την έκτη ημέρα, όμως, μάζευαν διπλάσια τροφή, δύο γομόρ αντί για ένα· και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής ήρθαν, και το ανήγγειλαν στον Μωυσή.
23 Κι εκείνος τούς είπε: Αυτό είναι που ο Κύριος είπε· αύριο είναι σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύριο· ψήστε ό,τι έχετε να ψήσετε, και βράστε ό,τι έχετε να βράσετε· και όλο εκείνο που περισσεύει αποταμιεύστε το για τον εαυτό σας για να διαφυλάγεται μέχρι το πρωί.
24 Και το αποταμίευσαν μέχρι το πρωί, καθώς ο Μωυσής πρόσταξε· και δεν βρώμησε ούτε έγινε σκουλήκι σ' αυτό.
25 Και ο Μωυσής είπε: Φάτε το σήμερα· επειδή, σήμερα είναι σάββατο στον Κύριο· σήμερα δεν θα το βρείτε στην πεδιάδα·
26 έξι ημέρες θα το μαζεύετε· κατά την έβδομη ημέρα, όμως, κατά το σάββατο, κατά την ημέρα αυτή δεν θα βρίσκεται.
27 Μερικοί, όμως, από τον λαό βγήκαν την έβδομη ημέρα για να μαζέψουν, αλλά δεν βρήκαν.
28 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μέχρι πότε δεν θέλετε να φυλάττε τις εντολές μου, και τους νόμους μου;
29 Δέστε ότι ο Κύριος έδωσε σε σας το σάββατο, γι' αυτό την έκτη ημέρα σάς δίνει ψωμί δύο ημερών· καθήστε κάθε ένας στον τόπο του· ας μη βγαίνει κανένας από τον τόπο του την έβδομη ημέρα.
30 Και την έβδομη ημέρα ο λαός έκανε κατάπαυση.
31 Και ο οίκος τού Ισραήλ αποκάλεσε το όνομά του Μαν· και ήταν όμοιο με σπόρο κοριάνδρου, άσπρο· και η γεύση του, σαν πλακούντιο με μέλι.
32 Και ο Μωυσής είπε: Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος πρόσταξε· γεμίστε απ' αυτό ένα γομόρ, για να φυλάγεται στις γενεές σας, για να βλέπουν το ψωμί με το οποίο σας έθρεψα στην έρημο, αφού σας έβγαλα από τη γη τής Αιγύπτου.
33 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Πάρε μία στάμνα και βάλε μέσα σ' αυτή ένα γομόρ γεμάτο από μάννα, και βάλ' την μπροστά στον Κύριο, για να φυλάγεται στις γενεές σας.
34 Και ο Ααρών την έβαλε μπροστά στο Μαρτύριο, για να φυλάγεται, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
35 Και οι γιοι Ισραήλ έτρωγαν το μάννα για 40 χρόνια, μέχρις ότου ήρθαν σε κατοικημένη γη· έτρωγαν το μάννα, μέχρις ότου ήρθαν στα σύνορα της γης Χαναάν.
36 Και το γομόρ είναι το ένα δέκατο του εφά.
Κεφάλαιο 17

1 ΚΑΙ ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ σηκώθηκε από την έρημο Σιν, ακολουθώντας τις οδοιπορίες τους, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου, και στρατοπέδευσαν στη Ραφιδείν· όπου δεν υπήρχε νερό για να πιει ο λαός.
2 Και μιλούσαν προσβλητικά ενάντια στον Μωυσή, λέγοντας: Δώσε μας νερό για να πιούμε. Και ο Μωυσής είπε σ' αυτούς: Γιατί μιλάτε προσβλητικά εναντίον μου; Γιατί πειράζετε τον Κύριο;
3 Και ο λαός δίψασε εκεί για νερό· και ο λαός γόγγυζε ενάντια στον Μωυσή, λέγοντας: Γιατί γίνεται αυτό; Μας ανέβασες από την Αίγυπτο, για να θανατώσεις εμάς, και τα παιδιά μας, και τα κτήνη μας με τη δίψα;
4 Και ο Μωυσής βόησε στον Κύριο, λέγοντας: Τι να κάνω σε τούτο τον λαό; Λίγο μένει να με λιθοβολήσουν.
5 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πέρασε μπροστά από τον λαό, και πάρε μαζί σου από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ· και τη ράβδο σου, με την οποία χτύπησες τον ποταμό, να το πάρεις στο χέρι σου, και να πας·
6 δες, εγώ θα σταθώ εκεί μπροστά σου, επάνω στην πέτρα στο Χωρήβ, και θα χτυπήσεις την πέτρα, και θα βγει απ' αυτή νερό για να πιει ο λαός. Έτσι και έκανε ο Μωυσής μπροστά στους πρεσβύτερους του Ισραήλ.
7 Και αποκάλεσε το όνομα του τόπου Μασσά, και Μεριβά, για την προσβολή των γιων Ισραήλ, και επειδή πείραξαν τον Κύριο, λέγοντας: Είναι ο Κύριος ανάμεσά μας ή όχι;
8 ΤΟΤΕ, ήρθε ο Αμαλήκ, και πολέμησε με τον Ισραήλ στη Ραφιδείν.
9 Και ο Μωυσής είπε στον Ιησού: Διάλεξε για μας άνδρες, και βγαίνοντας, πολέμησε με τον Αμαλήκ· αύριο, εγώ θα σταθώ επάνω στην κορυφή τού βουνού, κρατώντας στο χέρι μου τη ράβδο τού Θεού.
10 Και ο Ιησούς έκανε όπως του είπε ο Μωυσής και πολέμησε με τον Αμαλήκ· και ο Μωυσής, ο Ααρών, και ο Ωρ ανέβηκαν επάνω στην κορυφή τού βουνού.
11 Και όταν ο Μωυσής ύψωνε το χέρι του, ο Ισραήλ νικούσε· και όταν κατέβαζε το χέρι του, ο Αμαλήκ νικούσε.
12 Και τα χέρια τού Μωυσή είχαν βαρύνει· γι' αυτό, αφού πήραν μια πέτρα, την έβαλαν από κάτω του, και κάθησε επάνω σ' αυτή· και ο Ααρών και ο Ωρ, ένας από το ένα μέρος, και ένας από το άλλο, υποβάσταζαν τα χέρια του· και τα χέρια του έμεναν στηριγμένα μέχρι τη δύση τού ήλιου.
13 Και ο Ιησούς κατέστρεψε τον Αμαλήκ, και τον λαό του, με μάχαιρα.
14 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Γράψ' το αυτό σε βιβλίο προς ενθύμηση, και παράδωσέ το στ' αυτιά του Ιησού· ότι θα εξαλείψω εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλήκ(·15α) από τον ουρανό.
15 Και ο Μωυσής οικοδόμησε εκεί ένα θυσιαστήριο, και αποκάλεσε το όνομά του Ιεοβά Νισσί·
16 και είπε: Επειδή υψώθηκε χέρι ενάντια στον θρόνο τού Κυρίου, πόλεμος του Κυρίου θα είναι προς τον Αμαλήκ από γενεά σε γενεά.
Κεφάλαιο 18

1 ΚΑΙ ο Ιοθόρ, ο ιερέας της Μαδιάμ, ο πεθερός τού Μωυσή, άκουσε όλα όσα έκανε ο Θεός στον Μωυσή και στον Ισραήλ, τον λαό του, ότι ο Κύριος έβγαλε τον Ισραήλ από την Αίγυπτο·
2 και ο Ιοθόρ, ο πεθερός τού Μωυσή, πήρε τη Σεπφώρα, τη γυναίκα τού Μωυσή, που είχε στείλει πίσω,
3 και τους δύο γιους της, από τους οποίους το όνομα του ενός ήταν Γηρσώμ, επειδή, είχε πει: Πάροικος στάθηκα σε ξένη γη·
4 και του άλλου το όνομα ήταν Ελιέζερ, επειδή, είχε πει: Ο Θεός του πατέρα μου στάθηκε βοηθός μου, και με έσωσε από τη μάχαιρα του Φαραώ·
5 και ο Ιοθόρ, ο πεθερός του Μωυσή, ήρθε προς τον Μωυσή, μαζί με τους γιους του, και μαζί με τη γυναίκα του, στην έρημο όπου ήταν στρατοπεδευμένος στο βουνό του Θεού·
6 και ανήγγειλε στον Μωυσή: Εγώ ο Ιοθόρ, ο πεθερός σου, έρχομαι σε σένα, και η γυναίκα σου, και οι δύο γιοι της, μαζί της.
7 Και ο Μωυσής βγήκε σε συνάντηση του πεθερού του, και τον προσκύνησε, και τον φίλησε· και ρώτησαν ο ένας τον άλλον για την υγεία τους και μπήκαν στη σκηνή.
8 Και ο Μωυσής διηγήθηκε στον πεθερό του όλα όσα ο Κύριος έκανε στον Φαραώ και στους Αιγυπτίους υπέρ του Ισραήλ, όλους τους μόχθους, που συνέβησαν σ' αυτούς στον δρόμο, και τους ελευθέρωσε ο Κύριος.
9 Και χάρηκε ο Ιοθόρ υπερβολικά για όλα τα αγαθά, όσα ο Κύριος έκανε στον Ισραήλ, που τον ελευθέρωσε από το χέρι των Αιγυπτίων.
10 Και ο Ιοθόρ είπε: Ευλογητός ο Κύριος, που σας ελευθέρωσε από το χέρι των Αιγυπτίων, και από το χέρι τού Φαραώ· που ελευθέρωσε τον λαό του κάτω από το χέρι των Αιγυπτίων·
11 τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος είναι μέγας περισσότερο από όλους τους θεούς· επειδή, στο πράγμα, για το οποίο υπερηφανεύτηκαν, στάθηκε ανώτερός τους.
12 Έπειτα, ο Ιοθόρ, ο πεθερός τού Μωυσή πήρε ολοκαυτώματα και θυσίες για να προσφέρει στον Θεό· και ήρθε ο Ααρών και όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, να φάνε ψωμί μαζί με τον πεθερό τού Μωυσή, μπροστά στον Θεό.
13 Και την επόμενη ημέρα ο Μωυσής κάθησε για να κρίνει τον λαό· και ο λαός στεκόταν μπροστά στον Μωυσή από το πρωί μέχρι την εσπέρα.
14 Και βλέποντας ο πεθερός τού Μωυσή όλα όσα έκανε στον λαό, είπε: Τι είναι αυτό το πράγμα, που κάνεις στον λαό; Γιατί εσύ κάθεσαι μόνος, και ολόκληρος ο λαός στέκεται μπροστά σου από το πρωί μέχρι την εσπέρα;
15 Και ο Μωυσής είπε στον πεθερό του: Επειδή, ο λαός έρχεται σε μένα για να ρωτήσει τον Θεό·
16 όταν έχουν κάποια υπόθεση, έρχονται σε μένα, κι εγώ κρίνω ανάμεσα στον έναν και τον άλλον· και τους δείχνω τα προστάγματα του Θεού, και τους νόμους του.
17 Και ο πεθερός τού Μωυσή τού είπε: Δεν είναι καλό το πράγμα που κάνεις·
18 βέβαια, κι εσύ θα αποκάνεις, κι αυτός ο λαός, που είναι μαζί σου· επειδή, το πράγμα είναι πολύ βαρύ για σένα· δεν μπορείς να το κάνεις μόνος·
19 άκουσε,λοιπόν, τη φωνή μου· θα σε συμβουλεύσω, και ο Θεός να είναι μαζί σου: Εσύ μεν να είσαι μπροστά στον Θεό υπέρ του λαού, για να αναφέρεις τις υποθέσεις στον Θεό·
20 και να τους διδάσκεις τα προστάγματα και τους νόμους, και να τους δείχνεις τον δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατούν και τα έργα που πρέπει να πράττουν·
21 και να διαλέξεις από ολόκληρο τον λαό άνδρες άξιους, που φοβούνται τον Θεό, άνδρες φιλαλήθεις, που μισούν τη φιλαργυρία· και βάλ' τους επάνω σ' αυτούς ως χιλίαρχους, εκατόνταρχους, πεντηκόνταρχους, και δέκαρχους·
22 και ας κρίνουν τον λαό πάντοτε· και κάθε μεν μεγάλη υπόθεση, ας την αναφέρουν σε σένα· κάθε μικρή υπόθεση, όμως, ας την κρίνουν αυτοί· έτσι θα ανακουφιστείς, και θα σηκώνουν το βάρος μαζί σου·
23 αν κάνεις αυτό το πράγμα, και ο Θεός σε προστάζει το ίδιο, τότε θα μπορέσεις να αντέξεις, κι ακόμα ολόκληρος αυτός ο λαός θα φτάσει στον τόπο του με ειρήνη.
24 Και ο Μωυσής άκουσε τη φωνή τού πεθερού του, και έκανε όλα όσα του είπε.
25 Και ο Μωυσής διάλεξε από ολόκληρο τον Ισραήλ άνδρες άξιους, και τους έβαλε αρχηγούς επάνω στον λαό, χιλίαρχους, εκατόνταρχους, πεντηκόνταρχους, και δέκαρχους·
26 και έκριναν τον λαό σε κάθε χρονική περίοδο· τις μεν δύσκολες υποθέσεις τις ανέφεραν στον Μωυσή, κάθε όμως μικρή υπόθεση την έκριναν αυτοί.
27 Έπειτα, ο Μωυσής πρόπεμψε τον πεθερό του, και αναχώρησε στη γη του.
Κεφάλαιο 19

1 ΚΑΤΑ τον τρίτο μήνα τής εξόδου των γιων Ισραήλ από την Αίγυπτο, αυτή την ημέρα, ήρθαν στην έρημο Σινά.
2 Και σηκώθηκαν από τη Ραφιδείν, και ήρθαν στην έρημο Σινά και στρατοπέδευσαν στην έρημο· και εκεί ο Ισραήλ κατασκήνωσε απέναντι στο βουνό.
3 Και ο Μωυσής ανέβηκε στον Θεό· και τον κάλεσε ο Κύριος από το βουνό, λέγοντας: Έτσι θα πεις στον οίκο Ιακώβ, και θα αναγγείλεις στους γιους Ισραήλ·
4 εσείς είδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και σας σήκωσα σαν επάνω σε φτερούγες αετού, και σας έφερα προς τον εαυτό μου·
5 τώρα, λοιπόν, αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου, και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς· επειδή, δική μου είναι ολόκληρη η γη·
6 κι εσείς θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα, και έθνος άγιο. Αυτά είναι τα λόγια, που θα πεις στους γιους Ισραήλ.
7 Και ο Μωυσής ήρθε, και κάλεσε τους πρεσβύτερους του λαού, και έβαλε μπροστά τους, όλα εκείνα τα λόγια, που ο Κύριος τον πρόσταξε.
8 Και ολόκληρος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα, λέγοντας: Όλα όσα είπε ο Κύριος, θα τα πράξουμε. Και ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο τα λόγια τού λαού.
9 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Να, εγώ έρχομαι σε σένα μέσα σε πυκνή νεφέλη, για να ακούσει ο λαός όταν μιλήσω σε σένα, κι ακόμα να πιστεύει σε σένα πάντοτε. Και ο Μωυσής ανήγγειλε στον Κύριο τα λόγια τού λαού.
10 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε στον λαό, και αγίασέ τους σήμερα και αύριο, κι ας πλύνουν τα ενδύματά τους·
11 κι ας είναι έτοιμοι για την τρίτη ημέρα· επειδή, κατά την τρίτη ημέρα θα κατέβει ο Κύριος επάνω στο βουνό Σινά, μπροστά σε ολόκληρο τον λαό·
12 και θα βάλεις όρια ολόγυρα στον λαό, λέγοντας: Προσέχετε στον εαυτό σας μη ανεβείτε στο βουνό ή αγγίξετε στις άκρες του· όποιος αγγίξει το βουνό, θα θανατωθεί εξάπαντος·
13 δεν θα αγγίξει σ' αυτόν χέρι, επειδή, με πέτρες θα λιθοβοληθεί ή με βέλη θα κατατοξευθεί· είτε ζώο είναι είτε άνθρωπος, δεν θα ζήσει. Όταν η σάλπιγγα ηχήσει, τότε θα ανέβουν επάνω στο βουνό.
14 Και ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό στον λαό, και αγίασε τον λαό· και έπλυναν τα ενδύματά τους.
15 Και είπε στον λαό: Γίνεστε έτοιμοι για την τρίτη ημέρα· μη πλησιάσετε σε γυναίκα.
16 Και την τρίτη ημέρα, το πρωί, έγιναν βροντές και αστραπές, κι ένα πυκνό σύννεφο ήταν επάνω στο βουνό, και μια φωνή σάλπιγγας υπερβολικά δυνατή· και ολόκληρος ο λαός, που ήταν στο στρατόπεδο, έτρεμε.
17 Τότε, ο Μωυσής έβγαλε τον λαό έξω από το στρατόπεδο, σε συνάντηση του Θεού· και στάθηκαν κάτω από το βουνό.
18 Και το βουνό Σινά κάπνιζε ολόκληρο· επειδή, ο Κύριος κατέβηκε μέσα σε φωτιά επάνω σ' αυτό· και ο καπνός του ανέβαινε ως καπνός από καμίνι, και ολόκληρο το βουνό σειόταν υπερβολικά.
19 Και όταν η φωνή τής σάλπιγγας προχωρούσε αυξανόμενη υπερβολικά, ο Μωυσής μιλούσε, και ο Θεός αποκρινόταν σ' αυτόν με φωνή.
20 Και κατέβηκε ο Κύριος επάνω στο βουνό Σινά, επάνω στην κορυφή τού βουνού· και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή επάνω στην κορυφή τού βουνού, και ο Μωυσής ανέβηκε.
21 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μόλις κατέβεις, να διαμαρτυρηθείς στον λαό, μη τυχόν υπερβούν τα όρια, κι ανέβουν προς τον Κύριο για να περιεργαστούν, και πέσουν πολλοί απ' αυτούς·
22 ακόμα και οι ιερείς, που πλησιάζουν προς τον Κύριο, ας αγιαστούν, για να μη εξορμήσει ο Κύριος εναντίον τους.
23 Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο: Ο λαός δεν μπορεί να ανέβει στο βουνό Σινά· επειδή, εσύ μας πρόσταξες, λέγοντας: Βάλε όρια ολόγυρα στο βουνό, και αγίασέ το.
24 Και ο Κύριος του είπε: Πήγαινε, κατέβα· έπειτα, θα ανέβεις, εσύ, και ο Ααρών μαζί σου· οι ιερείς, όμως, και ο λαός ας μη υπερβούν τα όρια, για να ανέβουν προς τον Κύριο, για να μη εξορμήσει εναντίον τους.
25 Και ο Μωυσής κατέβηκε στον λαό, και τους μίλησε.
Κεφάλαιο 20

1 ΚΑΙ ο Θεός μίλησε όλα αυτά τα λόγια, λέγοντας:
2 Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλε από τη γη τής Αιγύπτου, από οίκο δουλείας.
3 ΜΗ έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα.
4 ΜΗ κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη·
5 μη τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρεύσεις· επειδή, εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς εκείνων που με μισούν·
6 και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενεές εκείνων που με αγαπούν, και τηρούν τα προστάγματά μου.
7 ΜΗ πάρεις το όνομα του Κυρίου τού Θεού σου μάταια· επειδή, δεν θα αθωώσει ο Κύριος εκείνον που παίρνει μάταια το όνομά του.
8 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ την ημέρα του σαββάτου, για να την αγιάζεις·
9 έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου·
10 η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι σάββατο του Κυρίου τού Θεού σου· μη κάνεις σ' αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου·
11 επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται σ' αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε· γι' αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα τού σαββάτου, και την αγίασε.
12 ΤΙΜΑ τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να γίνεις μακροχρόνιος επάνω στη γη, που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου.
13 ΜΗ φονεύσεις.
14 ΜΗ μοιχεύσεις.
15 ΜΗ κλέψεις.
16 ΜΗ ψευδομαρτυρήσεις ενάντια στον πλησίον σου με ψεύτικη μαρτυρία.
17 ΜΗ επιθυμήσεις το σπίτι τού πλησίον σου· μη επιθυμήσεις τη γυναίκα τού πλησίον σου· ούτε τον δούλο του ούτε τη δούλη του ούτε το βόδι του ούτε το γαϊδούρι του ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου.
18 ΚΑΙ ολόκληρος ο λαός έβλεπε τις βροντές, και τις αστραπές, και τη φωνή της σάλπιγγας, και το βουνό που κάπνιζε, και όταν ο λαός τα είδε αυτά, σύρθηκαν, και στάθηκαν από μακριά.
19 Και είπαν στον Μωυσή: Μίλησε εσύ σε μας, και θα ακούσουμε· κι ας μη μιλήσει σε μας ο Θεός, για να μη πεθάνουμε.
20 Και ο Μωυσής είπε στον λαό: Μη φοβάστε· επειδή, ο Θεός ήρθε για να σας δοκιμάσει, και για να είναι ο φόβος του μπροστά σας, για να μη αμαρτάνετε.
21 Και ο λαός στάθηκε από μακριά· και ο Μωυσής πλησίασε στην ομίχλη, όπου ήταν ο Θεός.
22 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Έτσι να πεις στους γιους Ισραήλ· εσείς είδατε ότι από τον ουρανό μίλησα με σας·
23 μη κάνετε μαζί με μένα θεούς ασημένιους ούτε να κάνετε για τον εαυτό σας θεούς χρυσούς·
24 θυσιαστήριο από τη γη κάνε σε μένα· και θυσίαζε επάνω σ' αυτό τα ολοκαυτώματά σου, και τις ειρηνικές προσφορές σου, τα πρόβατά σου, και τα βόδια σου· σε κάθε τόπο, όπου θα κάνω μνεία του ονόματός μου, θα έρχομαι σε σένα, και θα σε ευλογώ·
25 και αν κάνεις θυσιαστήριο σε μένα από πέτρες, δεν θα το οικοδομήσεις από πέτρα πελεκητή· επειδή, αν περάσεις επάνω του το εργαλείο σου, θα το μολύνεις·
26 και μη ανέβεις με αναβαθμίδες επάνω στο θυσιαστήριό μου, για να μη ξεσκεπαστεί επάνω του η γύμνωσή σου.
Κεφάλαιο 21

1 ΚΑΙ οι κρίσεις, που θα εκθέσεις μπροστά τους, είναι αυτές:
2 ΑΝ αγοράσεις έναν δούλο, Εβραίο, έξι χρόνια θα δουλέψει· και στον έβδομο θα αφήνεται ελεύθερος, δωρεάν.
3 Αν ήρθε μόνος, μόνος και θα αφήνεται· αν είχε γυναίκα, τότε και η γυναίκα του θα αφήνεται μαζί του.
4 Αν το αφεντικό του τού έδωσε γυναίκα και γέννησε σ' αυτόν γιους ή θυγατέρες, η γυναίκα και τα παιδιά της θα είναι του αφεντικού της, αυτός όμως θα αφήνεται μόνος.
5 Αλλά, αν ο δούλος πει φανερά: Αγαπώ το αφεντικό μου, τη γυναίκα μου, και τα παιδιά μου, δεν θα αφεθώ ελεύθερος·
6 τότε, το αφεντικό του θα τον φέρει στους κριτές· και θα τον φέρει στη θύρα ή στον παραστάτη τής θύρας, και το αφεντικό του θα τρυπήσει το αυτί του με ένα τρυπητήρι· και θα τον δουλεύει παντοτινά.
7 ΚΑΙ αν κάποιος πουλήσει τη θυγατέρα του για δούλη, δεν θα αφεθεί όπως αφήνονται οι δούλοι.
8 Αν δεν αρέσει στο αφεντικό της, που την αρραβωνιάστηκε για τον εαυτό του, τότε θα την απολυτρώσει· δεν έχει εξουσία να την πουλήσει σε ξένο έθνος, επειδή της φέρθηκε άπιστα.
9 Αν, όμως, την αρραβώνιασε με τον γιο του, θα κάνει σ' αυτή σύμφωνα με το δικαίωμα των θυγατέρων.
10 Αν πάρει για τον εαυτό του μια άλλη, δεν θα της στερήσει την τροφή, τα ενδύματά της, και το χρέος του γάμου σ' αυτή.
11 Αν, όμως, δεν της κάνει τα τρία αυτά, τότε θα φύγει δωρεάν, χωρίς χρήματα.
12 ΟΠΟΙΟΣ χτυπήσει έναν άνθρωπο και πεθάνει, οπωσδήποτε θα θανατωθεί·
13 αν, όμως, δεν παραμόνευσε, αλλ' ο Θεός τον παρέδωσε στο χέρι του, τότε εγώ θα σου διορίσω έναν τόπο, όπου θα καταφύγει·
14 και αν κάποιος σηκωθεί ενάντια στον πλησίον του, για να τον δολοφονήσει, θα τον αποσπάσεις από το θυσιαστήριό μου για να θανατωθεί.
15 ΚΑΙ όποιος χτυπήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
16 ΚΑΙ όποιος κλέψει έναν άνθρωπο, και τον πουλήσει ή αν βρεθεί στα χέρια του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
17 ΚΑΙ όποιος κακολογεί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε.
18 ΚΑΙ αν άνθρωποι λογομαχούν μεταξύ τους, και ο ένας χτυπήσει τον άλλον με πέτρα ή με γροθιά και δεν πεθάνει, αλλά γίνει κλινήρης,
19 αν σηκωθεί, και περπατήσει έξω με το μπαστούνι του, τότε, θα είναι ελεύθερος εκείνος που τον χτύπησε· θα τον αποζημιώσει μόνον εξαιτίας της αργίας του, και θα επιμεληθεί την τέλεια θεραπεία του.
20 ΚΑΙ αν κάποιος χτυπήσει τον δούλο του ή τη δούλη του με ράβδο , και πεθάνει κάτω από τα χέρια του, οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί.
21 Αν, όμως, ζήσει μία ημέρα ή δύο δεν θα τιμωρηθεί· επειδή, είναι δικό του χρήμα.
22 ΑΝ άνδρες μάχονται, και χτυπήσουν μια γυναίκα έγκυο, και βγει το παιδί της, δεν συμβεί όμως συμφορά· οπωσδήποτε θα δώσει αποζημίωση εκείνος που τη χτύπησε, όποια θα του επιβάλει ο άνδρας τής γυναίκας· και θα πληρώσει σύμφωνα με την απόφαση των κριτών.
23 Αν, όμως, συμβεί συμφορά, τότε θα δώσει ζωή αντί ζωής,
24 μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού,
25 κάψιμο αντί καψίματος, πληγή αντί πληγής, χτύπημα αντί χτυπήματος.
26 ΑΝ κάποιος χτυπήσει το μάτι τού δούλου του ή το μάτι τής δούλης του, και τον τυφλώσει, θα τον αφήσει ελεύθερο, εξαιτίας του ματιού του.
27 Και αν βγάλει το δόντι τού δούλου του ή το δόντι τής δούλης του, θα τον αφήσει ελεύθερο εξαιτίας του δοντιού του.
28 ΑΝ ένα βόδι κερατίσει κάποιον άνδρα ή γυναίκα, και πεθάνει, τότε το βόδι θα λιθοβοληθεί, και το κρέας του δεν θα τρώγεται· ο ιδιοκτήτης, όμως, του βοδιού θα είναι αθώος.
29 Αν όμως το βόδι συνήθιζε να κερατίζει από πριν, και έγινε διαμαρτυρία στον ιδιοκτήτη του, και δεν το φύλαξε, αν θανατώσει έναν άνδρα ή μια γυναίκα, το βόδι θα λιθοβοληθεί, αλλά και ο ιδιοκτήτης του πρέπει να θανατωθεί.
30 Αν του επιβληθεί τιμή εξαγοράς, θα δώσει για την εξαγορά τής ζωής του, όση τιμή θα του επιβαλόταν.
31 Είτε κερατίσει έναν γιο είτε κερατίσει μια θυγατέρα, σύμφωνα μ' αυτή την κρίση θα γίνει σ' αυτόν.
32 Αν το βόδι κερατίσει έναν δούλο ή μια δούλη, θα δώσει στο αφεντικό τους 30 σίκλους ασήμι· το βόδι, όμως, θα λιθοβοληθεί.
33 ΚΑΙ αν κάποιος ανοίξει έναν λάκκο ή αν κάποιος σκάψει έναν λάκκο, και δεν τον σκεπάσει, και πέσει σ' αυτόν ένα βόδι ή ένα γαϊδούρι,
34 ο ιδιοκτήτης τού λάκκου θα δώσει αποζημίωση, θα αποδώσει χρήματα στον ιδιοκτήτη τους· αλλά, αυτό που θανατώθηκε θα είναι δικό του.
35 ΚΑΙ αν το βόδι κάποιου κερατίσει το βόδι τού πλησίον του, και θανατωθεί, τότε θα πουλήσουν το ζωντανό βόδι, και θα μοιραστούν το χρήμα του, και, παρόμοια, θα μοιραστούν και το βόδι που θανατώθηκε.
36 Αν, όμως, είναι γνωστό, ότι το βόδι συνήθιζε να κερατίζει από πριν, και ο ιδιοκτήτης του δεν το φύλαξε, θα πληρώσει οπωσδήποτε, βόδι αντί για βόδι· αλλά, το βόδι που θανατώθηκε θα είναι δικό του.
Κεφάλαιο 22

1 ΑΝ κάποιος κλέψει ένα βόδι ή ένα πρόβατο, και το σφάξει ή το πουλήσει, θα πληρώσει πέντε βόδια αντί του βοδιού, και τέσσερα πρόβατα αντί του προβάτου.
2 Αν ο κλέφτης βρεθεί να κάνει διάρρηξη, και χτυπηθεί και πεθάνει, δεν θα χυθεί γι' αυτόν αίμα.
3 Αν, όμως, ανατείλει ο ήλιος επάνω του, θα χυθεί αίμα γι' αυτόν· πρέπει να κάνει ανταπόδοση· και αν δεν έχει, θα πουληθεί για την κλοπή του.
4 Αν το κλοπιμαίο βρεθεί στα χέρια του ζωντανό, είτε βόδι είτε γαϊδούρι είτε πρόβατο, θα ανταποδώσει το διπλάσιο.
5 ΑΝ κάποιος καταβοσκήσει ένα χωράφι ή έναν αμπελώνα, και αφήσει το κτήνος του να βοσκηθεί σε ένα χωράφι ξένου ανθρώπου, θα κάνει ανταπόδοση από το καλύτερο του χωραφιού του, και από το καλύτερο του αμπελώνα του.
6 ΑΝ βγει φωτιά, και βρει αγκάθια και καούν θημωνιές σιταριού ή στάχυα όρθια ή ένα χωράφι, εκείνος που άναψε τη φωτιά θα κάνει οπωσδήποτε ανταπόδοση.
7 ΑΝ κάποιος παραδώσει στον πλησίον του ασήμι ή σκεύη, για να τα διαφυλάττει, και κλαπούν από το σπίτι τού ανθρώπου, αν βρεθεί ο κλέφτης, θα ανταποδώσει το διπλάσιο·
8 αν ο κλέφτης δεν βρεθεί, τότε ο ιδιοκτήτης τού σπιτιού θα φερθεί μπροστά στους κριτές, για να εξεταστεί αν δεν έβαλε το χέρι του επάνω στα αγαθά τού πλησίον του.
9 ΓΙΑ κάθε είδους αδίκημα, για βόδι, για γαϊδούρι, για πρόβατο, για ένδυμα, για κάθε χαμένο πράγμα, για το οποίο θα διαφιλονικούσε ένας άλλος ότι είναι δικό του, η κρίση και των δύο θάρθει μπροστά στους κριτές· και όποιον καταδικάσουν οι κριτές, εκείνος θα αποδώσει το διπλάσιο στον πλησίον του.
10 ΑΝ κάποιος παραδώσει στον πλησίον του ένα γαϊδούρι ή ένα βόδι ή ένα πρόβατο ή οποιοδήποτε κτήνος, για να το διαφυλάττει, και ψοφήσει ή συντριφτεί ή αρπαχτεί, χωρίς κάποιος να δει το γεγονός,
11 θα γίνει όρκος Θεού ανάμεσα και στους δύο αυτούς, ότι δεν έβαλε το χέρι του στο πράγμα τού πλησίον του· και ο ιδιοκτήτης του θα το πάρει, και ο άλλος δεν θα κάνει ανταπόδοση.
12 Αν, όμως, κλέφτηκε απ' αυτόν, θα κάνει ανταπόδοση στον ιδιοκτήτη του.
13 Αν κατασπαράχτηκε από θηρίο, θα το φέρει για μαρτυρία, και δεν θα πληρώσει το κατασπαραγμένο.
14 ΚΑΙ αν κάποιος δανειστεί ένα ζώο από τον πλησίον του και συντριφτεί ή πεθάνει, και ο ιδιοκτήτης του δεν ήταν μαζί του, οπωσδήποτε θα το πληρώσει.
15 Αν, όμως, ο ιδιοκτήτης του ήταν μαζί του, δεν θα πληρώσει· αν ήταν μισθωμένο, ήρθε για τον μισθό του.
16 ΚΑΙ αν κάποιος απατήσει μια αμνήστευτη παρθένα, και κοιμηθεί μαζί της, οπωσδήποτε θα την προικίσει με προίκα για γυναίκα στον εαυτό του.
17 Αν, όμως, ο πατέρας της δεν στέργει να τη δώσει σ' αυτόν, θα πληρώσει ασήμι σύμφωνα με την προίκα των παρθένων.
18 ΜΑΓΙΣΣΑ δεν θα αφήσεις να ζήσει.
19 ΟΠΟΙΟΣ συνευρεθεί με κτήνος, οπωσδήποτε θα πεθάνει.
20 ΟΠΟΙΟΣ θυσιάζει σε θεούς, εκτός σε μόνον τον Κύριο, θα εξολοθρευτεί.
21 ΚΑΙ τον ξένο δεν θα τον κακοποιήσεις ούτε θα τον καταδυναστεύσεις· επειδή, ξένοι σταθήκατε στη γη τής Αιγύπτου.
22 Δεν θα καταθλίψετε καμιά χήρα ή ορφανό.
23 Αν πραγματικά τούς καταθλίψετε, και βοήσουν σε μένα, θα εισακούσω τη φωνή τους εξάπαντος·
24 και ο θυμός μου θα εξαφθεί, και θα σας θανατώσω με μάχαιρα· και οι γυναίκες σας θα είναι χήρες, και τα παιδιά σας ορφανά.
25 ΑΝ δανείσεις χρήματα στον φτωχό γείτονά σου ανάμεσα στον λαό μου, δεν θα του φερθείς ως τοκιστής, δεν θα του επιβάλεις τόκο.
26 ΑΝ πάρεις ενέχυρο το ένδυμα του πλησίον σου, θα του το επιστρέψεις πριν δύσει ο ήλιος·
27 επειδή, μόνον αυτό είναι το σκέπασμά του, αυτό είναι το ένδυμα της σάρκας του· με τι θα κοιμηθεί; Και όταν βοήσει σε μένα, θα τον εισακούσω· επειδή, εγώ είμαι ελεήμονας.
28 ΔΕΝ θα κακολογήσεις κριτές ούτε θα καταραστείς άρχοντα του λαού σου.
29 ΤΙΣ απαρχές τού αλωνιού σου και του ληνού σου δεν θα τις καθυστερήσεις· τον πρωτότοκό σου από τους γιους σου θα δώσεις σε μένα·
30 το ίδιο θα κάνεις για το βόδι σου, και το πρόβατό σου· επτά ημέρες θα είναι μαζί με τη μητέρα του, την όγδοη ημέρα θα το δώσεις σε μένα.
31 ΚΑΙ οι άνδρες θα είστε άγιοι σε μένα· και δεν θα φάτε κρέας ζώου κατασπαραγμένου από θηρίο στο χωράφι· θα το ρίξετε στο σκυλί.
Κεφάλαιο 23

1 ΔΕΝ θα διαδώσεις μια ψευδή φήμη· δεν θα συμφωνήσεις με τον άδικο, για να γίνεις ψευδομάρτυρας.
2 Δεν θα ακολουθήσεις τους πολλούς για κακό· ούτε θα μιλήσεις σε μια δικαστική υπόθεση, ώστε να κλίνεις με το μέρος των πολλών, για να διαστρέψεις την κρίση·
3 ούτε θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού, στην κρίση του.
4 ΑΝ συναντήσεις το βόδι τού εχθρού σου ή το γαϊδούρι του να περιπλανιέται, θα το επιστρέψεις οπωσδήποτε σ' αυτόν.
5 Αν δεις το γαϊδούρι εκείνου που σε μισεί να έχει πέσει κάτω από το βάρος τού φορτίου του, και θα απέφευγες να τον βοηθήσεις, θα βοηθήσεις μαζί του οπωσδήποτε.
6 ΔΕΝ θα διαστρέψεις το δίκαιο του φτωχού σου στην κρίση του.
7 Να απέχεις από άδικη υπόθεση· και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί ο αθώος και ο δίκαιος· επειδή, εγώ δεν θα δικαιώσω τον ασεβή.
8 Και δεν θα πάρεις δώρα· επειδή, τα δώρα τυφλώνουν και τους σοφούς, και διαστρέφουν τα λόγια των δικαίων.
9 Και δεν θα καταδυναστεύσεις τον ξένο· επειδή, εσείς γνωρίζετε την ψυχή τού ξένου, για τον λόγο ότι σταθήκατε ξένοι στη γη τής Αιγύπτου.
10 ΚΑΙ έξι χρόνια θα σπείρεις τη γη σου, και θα μαζεύεις τα γεννήματά της·
11 τον έβδομο χρόνο, όμως, θα την αφήσεις να αναπαυθεί, και να μένει αργή, για να τρώνε οι φτωχοί τού λαού σου· κι εκείνο που εναπολείφθηκε απ' αυτούς ας το τρώνε τα ζώα τού χωραφιού. Έτσι θα κάνεις για τον αμπελώνα σου, και για τον ελαιώνα σου.
12 Έξι ημέρες θα κάνεις τις εργασίες σου· την έβδομη ημέρα, όμως, θα αναπαύεσαι, για να αναπαυθεί και το βόδι σου, και το γαϊδούρι σου, και να έχει αναψυχή ο γιος τής δούλης σου, και ο ξένος.
13 ΚΑΙ θα προσέξετε σε όλα όσα σας είπα· και όνομα άλλων θεών δεν θα αναφέρετε ούτε θα ακουστεί από το στόμα σας.
14 Τρεις φορές τον χρόνο θα κάνεις γιορτή σε μένα.
15 Θα φυλάττεις τη γιορτή των αζύμων· επτά ημέρες θα τρως άζυμα, καθώς σε πρόσταξα. Σύμφωνα με τον προσδιορισμένο καιρό τού μήνα Αβίβ· επειδή, μέσα σ' αυτόν τον μήνα βγήκες από την Αίγυπτο· και κανένας δεν θα φανεί μπροστά μου αδειανός·
16 και τη γιορτή τού θερισμού, των πρωτογεννημάτων των κόπων σου, που έσπειρες στο χωράφι· και τη γιορτή τής συγκομιδής των καρπών, στο τέλος τού χρόνου, αφού μαζέψεις τους καρπούς σου από το χωράφι.
17 Τρεις φορές τον χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο τον Θεό.
18 ΔΕΝ θα προσφέρεις το αίμα τής θυσίας μου με ένζυμο ψωμί· ούτε θα μένει το πάχος τής γιορτής μου μέχρι το πρωί.
19 ΤΙΣ απαρχές των πρωτογεννημάτων τής γης σου θα φέρεις στον οίκο τού Κυρίου τού Θεού σου. Δεν θα ψήσεις κατσίκι που ακόμα θηλάζει στη μητέρα του.
20 ΔΕΣ, εγώ στέλνω μπροστά σου τον άγγελο, για να σε διαφυλάττει στον δρόμο, και να σε φέρει στον τόπο, που προετοίμασα·
21 να τον φοβάσαι, και να υπακούς στη φωνή του· μη τον παροργίσεις· επειδή, δεν θα συγχωρήσει τις παραβάσεις σας· επειδή, το όνομά μου είναι σ' αυτόν.
22 Αν, όμως, προσέχεις να υπακούς στη φωνή του, και εκτελείς όλα όσα λέω, τότε εγώ θα είμαι εχθρός των εχθρών σου, και ενάντιος στους εναντίους σου.
23 Επειδή, ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου, και θα σε φέρει μέσα στους Αμορραίους, και Χετταίους, και Φερεζαίους, και Χαναναίους, Ευαίους, και Ιεβουσαίους· και θα τους εξολοθρεύσω.
24 Δεν θα προσκυνήσεις τους θεούς τους ούτε θα τους λατρεύσεις ούτε θα πράξεις σύμφωνα με τα έργα εκείνων· αλλά θα τους εξολοθρεύσεις, και θα κατασυντρίψεις τα είδωλά τους.
25 Και θα λατρεύετε τον Κύριο τον Θεό σας, κι αυτός θα ευλογεί το ψωμί σου, και το νερό σου· και θα απομακρύνει κάθε αρρώστια από ανάμεσά σου·
26 και δεν θα υπάρχει άγονος και στείρα επάνω στη γη σου· τον αριθμό των ημερών σου θα κάνω πλήρη.
27 Θα στείλω μπροστά σου τον φόβο μου, και θα καταστρέψω κάθε λαό προς τον οποίο έρχεσαι, και θα κάνω όλους τους εχθρούς σου να στρέψουν σε σένα τα νώτα·
28 και θα στείλω σφήκες μπροστά σου, και θα εκδιώξουν τους Ευαίους, τους Χαναναίους, και τους Χετταίους από μπροστά σου.
29 Δεν θα τους εκδιώξω από μπροστά σου σε έναν χρόνο, για να μη ερημωθεί η γη, και πολλαπλασιαστούν τα θηρία τού χωραφιού εναντίον σου·
30 λίγο-λίγο θα τους διώξω από μπροστά σου, μέχρις ότου αυξηθείς και κυριεύσεις τη γη.
31 Και θα βάλω τα όριά σου από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τη θάλασσα των Φιλισταίων, και από την έρημο μέχρι τον ποταμό· επειδή, στα χέρια σας θα παραδώσω τους κατοίκους τού τόπου, και θα τους εκδιώξεις από μπροστά σου.
32 Δεν θα κάνεις συνθήκη μαζί τους ούτε με τους θεούς τους·
33 δεν θα κατοικούν στη γη σου, για να μη σε κάνουν να αμαρτήσεις σε μένα· επειδή, αν λατρεύσεις τους θεούς τους, αυτό θα γίνει σε σένα παγίδα, οπωσδήποτε.
Κεφάλαιο 24

1 ΥΣΤΕΡΑ απ' αυτά, είπε στον Μωυσή: Ανέβα στον Κύριο, εσύ και ο Ααρών, ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και προσκυνήστε από μακριά·
2 και ο Μωυσής, μόνος, θα πλησιάσει στον Κύριο, αυτοί όμως δεν θα πλησιάσουν· ούτε ο λαός θα ανέβει μαζί του.
3 Και ο Μωυσής ήρθε, και διηγήθηκε στον λαό όλα τα λόγια τού Κυρίου, και όλα τα δικαιώματά του· και ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα, και είπε: Όλα τα λόγια, που ο Κύριος μίλησε, θα τα κάνουμε.
4 Και ο Μωυσής έγραψε όλα τα λόγια τού Κυρίου· και αφού σηκώθηκε ενωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο κάτω μέρος τού βουνού, και έστησε 12 στήλες σύμφωνα με τις 12 φυλές τού Ισραήλ.
5 Και έστειλε νέους από τους γιους Ισραήλ, και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν ειρηνικές θυσίες στον Κύριο, μοσχάρια.
6 Και παίρνοντας ο Μωυσής το μισό από το αίμα, το έβαλε σε λεκάνες· και με το άλλο μισό τού αίματος ράντισε επάνω στο θυσιαστήριο.
7 Έπειτα, παίρνοντας το βιβλίο τής διαθήκης, το διάβασε σε επήκοον του λαού· και εκείνοι είπαν: Όλα όσα μίλησε ο Κύριος θα τα κάνουμε, και θα υπακούμε.
8 Και ο Μωυσής, παίρνοντας το αίμα, ράντισε προς τον λαό, και είπε: Να το αίμα τής διαθήκης, που ο Κύριος έκανε σε σας, σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια.
9 Τότε, ανέβηκε ο Μωυσής και ο Ααρών, ο Ναδάβ, και ο Αβιούδ, και 70 από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ.
10 Και είδαν τον Θεό τού Ισραήλ· και κάτω από τα πόδια του ήταν σαν έδαφος στρωμένο από πέτρα σαπφείρου, και σαν το στερέωμα του ουρανού σε καθαρότητα·
11 και πάνω στους εκλεκτούς των γιων Ισραήλ δεν έβαλε το χέρι του· και είδαν τον Θεό, και έφαγαν και ήπιαν.
12 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Ανέβα σε μένα στο βουνό, και να είσαι εκεί· και θα σου δώσω τις πέτρινες πλάκες, και τον νόμο, και τις εντολές που έγραψα, για να τους διδάσκεις.
13 Και ο Μωυσής σηκώθηκε, μαζί με τον υπηρέτη του, τον Ιησού, και ο Μωυσής ανέβηκε επάνω στο βουνό του Θεού.
14 Και προς τους πρεσβύτερους είπε: Να μας περιμένετε εδώ, μέχρις ότου επιστρέψουμε σε σας· και δέστε, ο Ααρών και ο Ωρ, είναι μαζί σας· και αν κάποιος έχει μια υπόθεση, ας έρχεται σ' αυτούς.
15 Ο Μωυσής, λοιπόν, ανέβηκε επάνω στο βουνό, και η νεφέλη σκέπασε το βουνό.
16 Και κάθησε η δόξα τού Κυρίου επάνω στο όρος Σινά, και η νεφέλη το σκέπασε για έξι ημέρες· και την έβδομη ημέρα ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή από μέσα από τη νεφέλη.
17 Και η θέα τής δόξας τού Κυρίου, ήταν στα μάτια των γιων Ισραήλ, σαν φωτιά που κατέτρωγε επάνω στην κορυφή τού βουνού.
18 Και ο Μωυσής μπήκε στο κέντρο της νεφέλης, και ανέβηκε επάνω στο βουνό· και ο Μωυσής στάθηκε επάνω στο βουνό 40 ημέρες και 40 νύχτες.
Κεφάλαιο 25

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Πες στούς γιους Ισραήλ να φέρουν προσφορά σε μένα· από κάθε άνθρωπο που έχει προαίρεση στην καρδιά του, θα πάρετε την προσφορά μου.
3 Κι αυτή είναι η προσφορά, που θα πάρετε απ' αυτούς: Χρυσάφι, κι ασήμι, και χαλκό,
4 βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και βύσσο, και τρίχες κατσικιών,
5 και δέρματα κριαριών κοκκινοβαμμένα, και δέρματα τσακαλιών, και ξύλο σιττίμ,
6 λάδι για το φως, αρώματα για το λάδι τού χρίσματος, και για το ευώδες θυμίαμα,
7 πέτρες ονυχίτες, και πέτρες για να τοποθετηθούν στο εφόδ και στο περιστήθιο.
8 Και ας κάνουν σε μένα ένα αγιαστήριο, για να κατοικώ μεταξύ τους.
9 Σύμφωνα με όλα όσα εγώ σου δείχνω, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σκηνής, και σύμφωνα με το υπόδειγμα όλων των σκευών της, έτσι θα κάνετε.
10 Και θα κατασκευάσουν κιβωτό από ξύλο σιττίμ· δύο πήχες και μισή το μάκρος της, και μια πήχη και μισή το πλάτος της, και μια πήχη και μισή το ύψος της·
11 και θα την σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, από μέσα κι απέξω θα την σκεπάσεις ολόγυρα, κι επάνω της θα κάνεις μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα.
12 Και θα χύσεις γι' αυτήν τέσσερις χρυσούς κρίκους και θα τους βάλεις στις τέσσερις γωνίες της· δύο κρίκους αφενός στη μια πλευρά της, και δύο κρίκους αφετέρου στην άλλη πλευρά της.
13 Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι·
14 και θα περάσεις τους μοχλούς στους κρίκους των πλευρών τής κιβωτού, για να βαστάζεται μ' αυτούς η κιβωτός·
15 οι μοχλοί θα μένουν στους κρίκους τής κιβωτού· δεν θα μετακινούνται απ' αυτή.
16 Και θα βάλεις στην κιβωτό τα μαρτύρια, που θα σου δώσω.
17 Και θα κάνεις ένα ιλαστήριο από καθαρό χρυσάφι· δύο πήχες και μισή το μάκρος του, και μια πήχη και μισή το πλάτος του.
18 Και θα κάνεις δύο χερουβείμ από χρυσάφι· σφυρηλατημένα θα τα κάνεις, από τις δύο άκρες τού.ιλαστηρίου·
19 και κάνε ένα χερούβ από τη μία άκρη, και ένα χερούβ από την άλλη άκρη· από το ιλαστήριο θα κάνεις τα χερουβείμ επάνω στις δύο άκρες του·
20 και τα χερουβείμ θα απλώνουν από πάνω τις φτερούγες για να σκεπάζουν με τις φτερούγες τους το ιλαστήριο· και τα πρόσωπά τους θα βλέπουν το ένα προς το άλλο· προς το ιλαστήριο θα είναι τα πρόσωπα των χερουβείμ.
21 Και θα βάλεις το ιλαστήριο επάνω στην κιβωτό, από πάνω· και θα βάλεις μέσα στην κιβωτό τα μαρτύρια, που θα σου δώσω·
22 κι εκεί θα γνωριστώ σε σένα· και από πάνω από το ιλαστήριο, από το μέσον των δύο χερουβείμ, που είναι επάνω στην κιβωτό τού μαρτυρίου, θα μιλήσω σε σένα για όλα όσα θα σε προστάξω, για να πεις στους γιους Ισραήλ.
23 Και θα κάνεις ένα τραπέζι από ξύλο σιττίμ· δύο πήχες το μάκρος του και μια πήχη το πλάτος του, ενώ το ύψος του μία πήχη και μισή·
24 και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, και θα κάνεις σ' αυτό μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα.
25 Και θα του κάνεις ένα χείλος ολόγυρα, πλάτους μιας παλάμης, και θα κάνεις επάνω στο χείλος του μια χρυσή στεφάνη ολόγυρα.
26 Και θα του κάνεις τέσσερις χρυσούς κρίκους, και θα βάλεις τους κρίκους επάνω στις τέσσερις γωνίες, που είναι επάνω στα τέσσερα πόδια του·
27 οι κρίκοι θα είναι κάτω από το χείλος για θήκες των μοχλών, για να βαστάζεται το τραπέζι.
28 Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και θα τους περισκεπάσεις με χρυσάφι, για να βαστάζεται το τραπέζι μ' αυτούς.
29 Και θα κάνεις τους δίσκους του και τα θυμιατοδόχα του, και τα σπονδεία του, και τις λεκάνες του, για να γίνονται μ' αυτά οι σπονδές· από καθαρό χρυσάφι θα τα κάνεις.
30 Και θα βάλεις άρτους πρόθεσης επάνω στο τραπέζι, μπροστά μου, παντοτινά.
31 Και θα κάνεις μια λυχνία από καθαρό χρυσάφι· σφυρηλατημένη θα κάνεις τη λυχνία· ο κορμός της και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της, και τα άνθη της, θα είναι ένα σώμα μαζί της.
32 Και θα βγαίνουν έξι κλαδιά από τα πλάγιά της· τρία κλαδιά τής λυχνίας από το ένα πλάγιο, και τρία κλαδιά από το άλλο πλάγιο·
33 στο ένα κλαδί θα είναι τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, ένας κόμπος και ένα άνθος· και στο άλλο κλαδί τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, ένας κόμπος και ένα άνθος· έτσι θα γίνει στα έξι κλαδιά, εκείνα που βγαίνουν από τη λυχνία.
34 Και στη λυχνία θα υπάρχουν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, οι κόμποι τους, και τα άνθη τους.
35 Και θα είναι ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ' αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ' αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ' αυτή, στα έξι κλαδιά εκείνα που βγαίνουν από τη λυχνία.
36 Οι κόμποι τους,και τα κλαδιά τους, θα είναι ένα σώμα μαζί της· το σύνολό της θα είναι ένα σώμα σφυρηλατημένο από καθαρό χρυσάφι.
37 Και θα κάνεις τα λυχνάρια της επτά· και θα ανάβουν τα λυχνάρια της, για να φέγγουν μπροστά της.
38 Και τα λυχνοψάλιδά της, και τα υποθέματά της, θα είναι από καθαρό χρυσάφι.
39 Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι θα κατασκευαστεί αυτή, και όλα αυτά τα σκεύη.
40 Και πρόσεχε να κάνεις σύμφωνα με τον τύπο τους, που σου δείχθηκε επάνω στο βουνό.
Κεφάλαιο 26

1 ΚΑΙ θα κάνεις τη σκηνή, δέκα παραπετάσματα από βύσσο κλωσμένη, και βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο· με χερουβείμ θα τα κάνεις, εργασμένα επάνω με τέχνη.
2 Το μάκρος καθενός παραπετάσματος θα είναι 28 πήχες, και το πλάτος καθενός παραπετάσματος τέσσερις πήχες· όλα τα παραπετάσματα στο ίδιο μέτρο.
3 Τα πέντε παραπετάσματα θα συνδέονται το ένα με το άλλο· και τα άλλα πέντε παραπετάσματα θα συνδέονται το ένα με το άλλο.
4 Και θα κάνεις βαθυγάλαζα θηλυκωτήρια στις άκρες τού πρώτου παραπετάσματος, προς το πλάγιο, όπου γίνεται η ένωση· το ίδιο θα κάνεις και στην τελευταία άκρη του δεύτερου παραπετάσματος, όπου γίνεται η ένωση του δεύτερου·
5 θα κάνεις 50 θηλυκωτήρια στο ένα παραπέτασμα, και 50 θηλυκωτήρια θα κάνεις στην άκρη τού παραπετάσματος, που είναι προς την ένωση του δεύτερου, για να αντικρύζουν τα θηλυκωτήρια το ένα προς το άλλο.
6 Και θα κάνεις 50 περόνες χρυσές, και με τις περόνες θα συνδέσεις τα παραπετάσματα μεταξύ τους· έτσι, η σκηνή θα είναι μία.
7 Και θα κάνεις παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών, για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή· 11 θα κάνεις αυτά τα παραπετάσματα·
8 το μάκρος τού ενός παραπετάσματος 30 πήχες, και το πλάτος τού ενός παραπετάσματος τέσσερις πήχες· του ίδιου μέτρου θα είναι τα 11 παραπετάσματα.
9 Και θα συνδέσεις τα πέντε παραπετάσματα χωριστά, και τα έξι παραπετάσματα χωριστά· το έκτο, όμως, παραπέτασμα θα το επιδιπλώσεις προς το πρόσωπο της σκηνής.
10 Και θα κάνεις 50 θηλυκωτήρια στην άκρη τού ενός παραπετάσματος, του τελευταίου προς την ένωση, και 50 θηλυκωτήρια στην άκρη τού παραπετάσματος, που ενώνεται με το δεύτερο.
11 Θα κάνεις και 50 περόνες χάλκινες, και θα βάλεις τις περόνες στα θηλυκωτήρια, και θα συνδέσεις τη σκηνή, ώστε να είναι μία.
12 Το υπόλοιπο, όμως, εκείνο που περισσεύει από τα παραπετάσματα της σκηνής, το μισό τού παραπετάσματος, εκείνο που εναπολείπεται, θα κρέμεται προς το πίσω μέρος τής σκηνής.
13 Και μία πήχη από το ένα πλάγιο, και μία πήχη από το άλλο πλάγιο, από το εναπολειπόμενο στο μάκρος των παραπετασμάτων τής σκηνής, θα κρέμεται από επάνω προς τα πλάγια της σκηνής, από το ένα μέρος και από το άλλο, για να τη σκεπάζει.
14 Και θα κάνεις κατακάλυμμα για τη σκηνή από δέρματα κριαριών κοκκινοβαμμένα, και επικάλυμμα από πάνω, από δέρματα τσακαλιών.
15 Και θα κάνεις για τη σκηνή σανίδες από ξύλο σιττίμ, όρθιες·
16 το μάκρος καθεμιάς σανίδας δέκα πήχες, και μία πήχη και μισή το πλάτος καθεμιάς σανίδας.
17 Δύο αγκωνίσκοι θα είναι στη μία σανίδα, που θα αντικρύζουν ο ένας τον άλλον· έτσι θα κάνεις σε όλες τις σανίδες της σκηνής.
18 Και θα κάνεις τις σανίδες για τη σκηνή, 20 σανίδες από το νότιο μέρος με κατεύθυνση προς τη μεσημβρία.
19 Και από κάτω από τις 20 σανίδες θα κάνεις 40 υποστηρίγματα ασημένια· δύο υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα για τους δύο αγκωνίσκους της, και δύο υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους δύο αγκωνίσκους της.
20 Και για το δεύτερο μέρος τής σκηνής, που είναι προς τον βορρά, θα κάνεις 20 σανίδες·
21 και τα 40 υποστηρίγματά τους ασημένια, δύο υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα, και δύο υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα.
22 Και για τα μέρη από πίσω από τη σκηνή, που είναι προς δυσμάς, θα κάνεις έξι σανίδες.
23 Θα κάνεις και δύο σανίδες για τις γωνίες τής σκηνής στα μέρη από πίσω·
24 και θα ενωθούν από κάτω, και θα ενωθούν μαζί από πάνω, με έναν κρίκο· έτσι θα είναι γι' αυτές, και τις δύο· για τις δύο γωνίες θα είναι.
25 Και θα είναι οκτώ σανίδες, και τα ασημένια υποστηρίγματά τους, 16 υποστηρίγματα· δύο υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα, και δύο υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα.
26 Και θα κάνεις μοχλούς από ξύλο σιττίμ· πέντε για τις σανίδες τού ενός μέρους τής σκηνής,
27 και πέντε μοχλούς για τις σανίδες τού άλλου μέρους τής σκηνής,
28 και πέντε μοχλούς για τις σανίδες τού μέρους τής σκηνής για το πλάγιο, που είναι προς δυσμάς· και ο μεσαίος μοχλός, που είναι στο μέσον των σανίδων, θα διαπερνάει από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη.
29 Και τις σανίδες θα τις σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι, και τους κρίκους τους θα τους κάνεις χρυσούς, για να είναι θήκες των μοχλών· και θα σκεπάσεις ολόγυρα τους μοχλούς με χρυσάφι.
30 Και θα ανεγείρεις τη σκηνή σύμφωνα με το σχέδιό της, που σου δείχθηκε επάνω στο βουνό.
31 Και θα κάνεις καταπέτασμα από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, με εργασία καλλίτεχνη· με χερουβείμ θα είναι κατασκευασμένο.
32 Και θα το κρεμάσεις επάνω σε τέσσερις στύλους από ξύλο σιττίμ περισκεπασμένους με χρυσάφι· τα άγκιστρά τους θα είναι χρυσά, επάνω στα τέσσερα ασημένια υποστηρίγματα.
33 Και θα κρεμάσεις το καταπέτασμα κάτω από τις περόνες, για να φέρεις εκεί, από μέσα από το καταπέτασμα, την κιβωτό τού μαρτυρίου· και το καταπέτασμα θα κάνει χώρισμα σε σας, ανάμεσα στο άγιο και το άγιο των αγίων.
34 Και θα βάλεις το ιλαστήριο επάνω στην κιβωτό τού μαρτυρίου, στο άγιο των αγίων.
35 Και θα βάλεις το τραπέζι απέξω από το καταπέτασμα, και τη λυχνία αντικρυνά στο τραπέζι, προς το νότιο μέρος τής σκηνής· και το τραπέζι θα είναι προς το βόρειο μέρος.
36 Και θα κάνεις για τη θύρα τής σκηνής έναν τάπητα από βαθυγάλαζο ύφασμα και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, φτιαγμένον με κεντητή εργασία.
37 Και θα κάνεις για τον τάπητα πέντε στύλους από σιττίμ, και θα τους σκεπάσεις με χρυσάφι ολόγυρα· τα άγκιστρά τους θα είναι χρυσά· και θα χύσεις γι' αυτούς πέντε χάλκινα υποστηρίγματα.
Κεφάλαιο 27

1 ΚΑΙ θα κάνεις θυσιαστήριο από ξύλο σιττίμ, πέντε πήχες το μάκρος, και πέντε πήχες το πλάτος· τετράγωνο θα είναι το θυσιαστήριο· και το ύψος του τριών πηχών·
2 και θα κάνεις τα κέρατά του στις τέσσερις γωνίες του· τα κέρατά του θα είναι από το ίδιο· και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με χαλκό.
3 Και θα κάνεις τους σταχτοδόχους λέβητές του, και τα φτυάρια του, και τις λεκάνες του, και τις κρεάγρες του, και τα πυροδοχεία του· χάλκινα θα κάνεις όλα τα σκεύη του.
4 Και θα κάνεις γι' αυτό μια χάλκινη σχάρα διχτυωτής εργασίας· κι επάνω στο δίχτυ θα κάνεις τέσσερις κρίκους χάλκινους, στις τέσσερις γωνίες του.
5 Και θα τη βάλεις κάτω από την περιοχή τού θυσιαστηρίου, από κάτω, ώστε το δίχτυ να είναι μέχρι το μέσον του θυσιαστηρίου.
6 Και θα κάνεις μοχλούς για το θυσιαστήριο, μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χαλκό·
7 και οι μοχλοί θα μπουν μέσα στους κρίκους, και θα είναι οι μοχλοί επάνω στις δύο πλευρές του θυσιαστηρίου, για να το βαστάζουν.
8 Κοίλο με σανίδες θα το κάνεις, όπως σου δείχθηκε επάνω στο βουνό· έτσι θα κάνουν.
9 Και θα κάνεις την αυλή τής σκηνής· από το νότιο μέρος προς τη μεσημβρία θα υπάρχουν παραπετάσματα για την αυλή από κλωσμένη βύσσο, το μάκρος 100 πήχες για τη μία πλευρά.
10 Και οι 20 στύλοι της, και τα 20 υποστηρίγματά τους, θα είναι χάλκινα· τα άγκιστρα των στύλων και οι ζώνες τους ασημένιες.
11 Και το ίδιο προς τη βόρεια πλευρά θα είναι παραπετάσματα κατά μήκος, με μάκρος 100 πηχών και οι 20 στύλοι τους, και τα 20 χάλκινα υποστηρίγματά τους· και τα άγκιστρα των στύων και οι ζώνες τους ασημένιες.
12 Και για το πλάτος της αυλής προς τη δυτική πλευρά θα είναι παραπετάσματα 50 πηχών· δέκα στύλοι γι' αυτά, και δέκα υποστηρίγματα γι' αυτά.
13 Και το πλάτος τής αυλής προς την ανατολική πλευρά, που είναι προς την ανατολή, θα είναι 50 πήχες.
14 Και τα παραπετάσματα του ενός μέρους τής πύλης θα είναι 15 πήχες· τρεις στύλοι γι' αυτά, και τρεις υποστηρίγματα γι' αυτά.
15 Και στο άλλο μέρος θα είναι παραπετάσματα 15 πηχών· τρεις στύλοι γι' αυτά, και τρία υποστηρίγματα γι' αυτά.
16 Για την πύλη τής αυλής, όμως, θα είναι ένα καταπέτασμα 20 πηχών, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, φτιαγμένο με κεντητή εργασία· τέσσερις στύλοι γι' αυτό, και τέσσερα υποστηρίγματα γι' αυτό.
17 Όλοι οι στύλοι ολόγυρα στην αυλή θα είναι ζωσμένοι με ασήμι, τα άγκιστρά τους ασημένια, και τα υποστηρίγματά τους χάλκινα.
18 Το μάκρος τής αυλής θα είναι 100 πήχες, και το πλάτος από τις δύο πλευρές 50, και το ύψος πέντε πήχες από κλωσμένη βύσσο, και τα υποστηρίγματά τους χάλκινα.
19 Όλα τα σκεύη τής σκηνής για ολόκληρη την υπηρεσία της, και όλοι οι πάσσαλοί της, και όλοι οι πάσσαλοι της αυλής θα είναι χάλκινοι.
20 ΚΑΙ εσύ θα προστάξεις τους γιους Ισραήλ να σου φέρουν καθαρό λάδι από κοπανισμένες ελιές για το φως, για να καίει πάντοτε το λυχνάρι.
21 Στη σκηνή τού μαρτυρίου, απέξω από το καταπέτασμα, που είναι μπροστά στο μαρτύριο, ο Ααρών και οι γιοι του θα το φροντίζουν από την εσπέρα μέχρι το πρωί μπροστά στον Κύριο· αυτό θα είναι παντοτινός νόμος στους γιους Ισραήλ στις γενεές τους.
Κεφάλαιο 28

1 ΚΑΙ εσύ φέρε κοντά σου τον Ααρών, τον αδελφό σου, και τους γιους του μαζί του, ανάμεσα από τους γιους Ισραήλ, για να ιερατεύουν σε μένα: Τον Ααρών, τον Ναδάβ και τον Αβιούδ, τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ, τους γιους τού Ααρών.
2 Και θα κάνεις μια άγια στολή στον Ααρών τον αδελφό σου, για δόξα και τιμή.
3 Κι εσύ μίλησε προς όλους τούς σοφούς στην καρδιά, τους οποίους εγώ γέμισα από πνεύμα σοφίας, να κάνουν τη στολή τού Ααρών, για να τον καθιερώσεις, ώστε να ιερατεύει σε μένα.
4 Κι αυτή είναι η στολή, που θα κάνουν: Ένα περιστήθιο, και ένα εφόδ, και έναν ποδήρη, και έναν χιτώνα κεντητό, μια μίτρα και μια ζώνη· και θα κάνουν στολές άγιες στον Ααρών, τον αδελφό σου, και στους γιους του, για να ιερατεύουν σε μένα.
5 Κι αυτοί θα πάρουν το χρυσάφι και το βαθυγάλαζο ύφασμα, και το πορφυρούν, και το κόκκινο, και τη βύσσο·
6 και θα κάνουν το εφόδ από χρυσάφι, και βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, από κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, καλλίτεχνης εργασίας·
7 θα έχει τις δύο επωμίδες του συνδεδεμένες στις δύο άκρες του, ώστε να συνδέονται.
8 Και η κεντητή ζώνη τού εφόδ, που είναι επάνω του, θα είναι από το ίδιο, κατά την εργασία του· από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο.
9 Και θα πάρεις δύο ονυχίτες πέτρες, και θα εγχαράξεις επάνω τους τα ονόματα των γιων Ισραήλ·
10 επάνω στη μία πέτρα, έξι από τα ονόματα αυτά, και τα υπόλοιπα έξι ονόματα επάνω στην άλλη πέτρα, σύμφωνα με τη σειρά τής γέννησής τους·
11 με εργασία λιθογλύφου, σύμφωνα με τη χάραξη της σφραγίδας, θα χαράξεις τις δύο πέτρες με τα ονόματα των γιων Ισραήλ· θα τις εναρμόσεις σε χρυσούς οικίσκους.
12 Και θα βάλεις τις δύο πέτρες επάνω στις επωμίδες του εφόδ, πέτρες υπόμνησης στους γιους Ισραήλ· και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματά τους μπροστά στον Κύριο, επάνω στους δύο ώμους του για υπόμνηση.
13 Και θα κάνεις χρυσούς οικίσκους·
14 και δύο αλυσίδες από καθαρό χρυσάφι από τις άκρες· με εργασία πλεκτή θα τις κάνεις, και θα συνδέσεις τις πλεκτές αλυσίδες με τους οικίσκους.
15 Και θα κάνεις το περιστήθιο της κρίσης με καλλίτεχνη εργασία· σύμφωνα με την εργασία τού εφόδ θα το κάνεις· από χρυσάφι, βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και βύσσο κλωσμένη, θα το κάνεις·
16 θα είναι τετράγωνο, διπλό· μιας σπιθαμής το μάκρος του, και μιας σπιθαμής το πλάτος του.
17 Και θα εναρμόσεις σ' αυτό πέτρες, τέσσερις σειρές από πέτρες· σειρά από σάρδιο, τοπάζι, και σμάραγδο, θα είναι η πρώτη σειρά·
18 και η δεύτερη σειρά, άνθρακας, σάπφειρος, και αδάμαντας·
19 και η τρίτη σειρά, λιγύριο, αχάτης, και αμέθυστος·
20 και η τέταρτη σειρά, βηρύλλιο, και όνυχας, και ίασπης· εναρμοσμένοι θα είναι στους χρυσούς οικίσκους τους·
21 και οι πέτρες θα είναι με τα ονόματα των γιων Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, με τη χάραξη της σφραγίδας· κάθε ένας με το όνομά του θα είναι, σύμφωνα με τις 12 φυλές.
22 Και επάνω στο περιστήθιο θα κάνεις στις άκρες αλυσίδες, εργασίας πλεκτής από καθαρό χρυσάφι.
23 Και θα κάνεις επάνω στο περιστήθιο δύο κρίκους χρυσούς, και θα περάσεις τους δύο κρίκους στις δύο άκρες τού περιστηθίου.
24 Και θα περάσεις τις δύο πλεκτές χρυσές αλυσίδες στους δύο κρίκους, που είναι στις άκρες τού περιστηθίου.
25 Και τις άλλες δύο άκρες των δύο πλεκτών αλυσίδων θα τις συνδέσεις με τους δύο οικίσκους, και θα τους βάλεις στις επωμίδες τού εφόδ μπροστά του.
26 Και θα κάνεις δύο χρυσούς κρίκους, και θα τους βάλεις επάνω στις δύο άκρες τού περιστηθίου, στο χείλος του, που είναι προς το μέρος του εφόδ από μέσα·
27 και θα κάνεις ακόμα δύο χρυσούς κρίκους, και θα τους βάλεις στα δύο πλάγια τού εφόδ, από κάτω, προς το μπροστινό μέρος του, αντικρυνά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη του εφόδ.
28 Και θα δένουν το περιστήθιο με τους κρίκους του στους κρίκους τού εφόδ, με μια ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα για να είναι επάνω από την κεντητή ζώνη τού εφόδ, και για να μη είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ.
29 Και ο Ααρών θα βαστάζει τα ονόματα των γιων Ισραήλ στο περιστήθιο της κρίσης επάνω στην καρδιά του, όταν μπαίνει στο άγιο για υπόμνηση μπροστά στον Κύριο, παντοτινά.
30 Και θα βάλεις στο περιστήθιο της κρίσης το Ουρίμ και το Θουμμίμ, και θα είναι επάνω στην καρδιά τού Ααρών, όταν μπαίνει μπροστά στον Κύριο· και ο Ααρών θα βαστάζει την κρίση των γιων Ισραήλ επάνω στην καρδιά του μπροστά στον Κύριο, παντοτινά.
31 Και θα κάνεις τον ποδήρη τού εφόδ ολόκληρον από βαθυγάλαζο ύφασμα.
32 Και θα είναι στην κορυφή του ένα άνοιγμα, προς το μέσον του· θα έχει μια υφαντή ταινία ολόγυρα στο άνοιγμά του, καθώς είναι το άνοιγμα του θώρακα, για να μη σχίζεται.
33 Και θα κάνεις επάνω στα κράσπεδά του ρόδια από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, επάνω στα κράσπεδά του, ολόγυρα· και χρυσά κουδούνια ανάμεσά τους, ολόγυρα·
34 ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι, ένα χρυσό κουδούνι και ένα ρόδι, επάνω στα κράσπεδα του ποδήρη, ολόγυρα.
35 Και θα είναι επάνω στον Ααρών, για να λειτουργεί· και ο ήχος του θα είναι ακουστός, όταν μπαίνει στο άγιο μπροστά στον Κύριο, και όταν βγαίνει, για να μη πεθάνει.
36 Και θα κάνεις μια πλάκα από καθαρό χρυσάφι, και θα χαράξεις επάνω της, σαν χάραξη σφραγίδας, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.
37 Και θα τη βάλεις επάνω στη βαθυγάλαζη ταινία, για να είναι επάνω στη μίτρα· θα είναι στο μπροστινό μέρος τής μίτρας.
38 Και θα είναι επάνω στο μέτωπο του Ααρών, για να σηκώνει ο Ααρών την ανομία των άγιων πραγμάτων, που οι γιοι τού Ισραήλ θα αγιάζουν σε όλες τους τις άγιες προσφορές· και θα είναι παντοτινά επάνω στο μέτωπό του, για να είναι δεκτές μπροστά στον Κύριο.
39 Και θα υφάνεις τον χιτώνα από βύσσο, και θα κάνεις μια μίτρα από βύσσο, και θα κάνεις μια ζώνη εργασίας ενός κεντητή.
40 Και για τους γιους τού Ααρών θα κάνεις χιτώνες, και θα κάνεις γι' αυτούς ζώνες, και μιτρίδια θα κάνεις γι' αυτούς, για δόξα και τιμή.
41 Και θα ντύσεις μ' αυτά τον Ααρών τον αδελφό σου, και τους γιους του μαζί του, και θα τους χρίσεις, και θα τους καθιερώσεις, και θα τους αγιάσεις, για να ιερατεύουν σε μένα.
42 Και θα τους κάνεις λινές περισκελίδες, για να σκεπάζουν τη γύμνωση της σάρκας τους· θα φτάνουν από την οσφύ μέχρι τους μηρούς·
43 και θα είναι επάνω στον Ααρών, κι επάνω στους γιους του, όταν μπαίνουν στη σκηνή τού μαρτυρίου ή όταν πλησιάζουν το θυσιαστήριο για να λειτουργήσουν, μέσα στο άγιο, για να μη φέρουν επάνω τους ανομία, και πεθάνουν· αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σ' αυτόν και στο σπέρμα του ύστερα απ' αυτόν.
Κεφάλαιο 29

1 ΚΑΙ τούτο είναι το πράγμα, που θα κάνεις σ' αυτούς, για να τους αγιάσεις, ώστε να ιερατεύουν σε μένα. Πάρε ένα μοσχάρι βοδιού, και δύο άμωμα κριάρια,
2 και άζυμο ψωμί, και άζυμες πίτες, ζυμωμένες με λάδι, και άζυμα λάγανα, χρισμένα με λάδι· από σιμιγδάλι σιταριού θα τα κάνεις.
3 Και θα τα βάλεις σε ένα κανίστρι, και θα τα φέρεις μέσα στο κανίστρι, μαζί με το μοσχάρι και τα δύο κριάρια.
4 Και θα φέρεις τον Ααρών και τους γιους του στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, και θα τους λούσεις με νερό.
5 Και θα πάρεις τις στολές, και θα ντύσεις τον Ααρών με τον χιτώνα, και τον ποδήρη τού εφόδ, και το εφόδ, και το περιστήθιο, και θα τον ζώσεις με την κεντητή ζώνη τού εφόδ·
6 και θα βάλεις τη μίτρα επάνω στο κεφάλι του, και θα βάλεις το άγιο διάδημα επάνω στη μίτρα.
7 Τότε, θα πάρεις το λάδι τού χρίσματος, και θα χύσεις απ' αυτό επάνω στο κεφάλι του, και θα τον χρίσεις.
8 Και θα φέρεις τους γιους του, και θα τους ντύσεις με χιτώνες·
9 και θα τους ζώσεις με ζώνες, τον Ααρών και τους γιους του, και θα τους περιθέσεις μιτρίδια, και η ιερατεία θα είναι σ' αυτούς ως παντοτινός νόμος· και θα καθιερώσεις τον Ααρών και τους γιους του.
10 Και θα φέρεις το μοσχάρι μπροστά στη σκηνή τού μαρτυρίου, και ο Ααρών και οι γιοι του θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι τού μοσχαριού·
11 και θα σφάξεις το μοσχάρι μπροστά στον Κύριο, δίπλα στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
12 Και θα πάρεις από το αίμα τού μοσχαριού, και θα βάλεις επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου με το δάχτυλό σου· και θα χύσεις όλο το αίμα κοντά στη βάση τού θυσιαστηρίου.
13 Και θα πάρεις ολόκληρο το λίπος, που περισκεπάζει τα εντόσθια, και τον επάνω λοβό τού συκωτιού, και τα δύο νεφρά, και το λίπος, που είναι επάνω τους, και θα τα κάψεις επάνω στο θυσιαστήριο.
14 Αλλά, το κρέας τού μοσχαριού, και το δέρμα του, και τα κόπρανά του, θα τα κάψεις έξω από το στρατόπεδο με φωτιά· τούτο είναι θυσία περί αμαρτίας.
15 Και θα πάρεις το ένα κριάρι, και θα βάλουν τα χέρια τους, ο Ααρών και οι γιοι του, επάνω στο κεφάλι τού κριαριού·
16 και θα σφάξεις το κριάρι, και θα πάρεις το αίμα του, και θα ραντίσεις επάνω στο θυσιαστήριο ολόγυρα·
17 και θα διαμελίσεις το κριάρι σε τμήματα, και θα πλύνεις τα εντόσθιά του, και τα πόδια του, και θα τα βάλεις μαζί με τα τμήματά του, και μαζί με το κεφάλι του·
18 και θα κάψεις ολόκληρο το κριάρι επάνω στο θυσιαστήριο· τούτο είναι ολοκαύτωμα στον Κύριο· είναι οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
19 Και θα πάρεις το δεύτερο κριάρι· και ο Ααρών και οι γιοι του θα βάλουν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι τού κριαριού·
20 τότε, θα σφάξεις το κριάρι, και θα πάρεις από το αίμα του, και θα βάλεις επάνω στον λοβό τού δεξιού αυτιού τού Ααρών, κι επάνω στον λοβό τού δεξιού αυτιού των γιων του, κι επάνω στον αντίχειρα του δεξιού χεριού τους, κι επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού ποδιού τους, και θα ραντίσεις το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο, ολόγυρα.
21 Και θα πάρεις από το αίμα του, που είναι επάνω στο θυσιαστήριο, και από το λάδι τού χρίσματος, και θα ραντίσεις επάνω στον Ααρών, κι επάνω στις στολές του, κι επάνω στους γιους του, κι επάνω στις στολές των γιων του, μαζί μ' αυτόν· και θα αγιαστούν, αυτός, και οι στολές του, και οι γιοι του, και οι στολές των γιων του μαζί μ' αυτόν.
22 Και θα πάρεις από το κριάρι το λίπος και την ουρά, και το λίπος, αυτό που περισκεπάζει τα εντόσθια, και τον επάνω λοβό τού συκωτιού, και τα δύο νεφρά, και το λίπος που είναι επάνω τους, και τον δεξί βραχίονα, (επειδή, είναι κριάρι καθιέρωσης),
23 και ένα καρβέλι ψωμί και μια πίτα λαδωμένη, και ένα λάγανο από το κανίστρι των αζύμων, εκείνων που είναι σε πρόθεση μπροστά στον Κύριο·
24 και θα τα βάλεις όλα στα χέρια τού Ααρών, και στα χέρια των γιων του· και θα τα κινήσεις σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο.
25 Και θα τα πάρεις από τα χέρια τους, και θα τα κάψεις επάνω στο θυσιαστήριο, επάνω από το ολοκαύτωμα, σε οσμή ευωδίας μπροστά στον Κύριο· αυτό είναι θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
26 Και θα πάρεις το στήθος από το κριάρι τής καθιέρωσης, που είναι για τον Ααρών, και θα το κινήσεις σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο, και θα είναι δικό σου μερίδιο.
27 Και θα αγιάσεις το στήθος τής κινητής προσφοράς, και τον βραχίονα της προσφοράς τής ύψωσης, που κινήθηκε, και η οποία υψώθηκε, από το κριάρι τής καθιέρωσης, από εκείνο που είναι για τον Ααρών, και από εκείνο που είναι για τους γιους του·
28 και θα είναι του Ααρών και των γιων του ως νόμος παντοτινός από τους γιους Ισραήλ· επειδή, είναι προσφορά ύψωσης· και θα είναι προσφορά ύψωσης από τους γιους Ισραήλ, από τις ειρηνικές θυσίες τους, η προσφορά τους που υψώνεται στον Κύριο.
29 Και η άγια στολή του Ααρών θα είναι των γιων του ύστερα απ' αυτόν, για να χριστούν σ' αυτή, και να καθιερωθούν σ' αυτή.
30 Επτά ημέρες θα ντύνεται ο ιερέας μ' αυτή, αυτός που είναι αντ' αυτού από τους γιους του, που μπαίνει μέσα στη σκηνή τού μαρτυρίου για να υπηρετήσει μέσα στο άγιο.
31 Και θα πάρεις το κριάρι τής καθιέρωσης, και θα βράσεις το κρέας του σε έναν άγιο τόπο.
32 Και θα φάνε ο Ααρών και οι γιοι του το κρέας τού κριαριού, και το ψωμί που είναι στο κανίστρι, κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
33 Και θα φάνε εκείνα διαμέσου των οποίων έγινε η εξιλέωση για καθιέρωση και αγιασμό τους· ξένος, όμως, δεν θα φάει, επειδή, είναι άγια·
34 και αν μείνει κάτι από το κρέας των καθιερώσεων ή από το ψωμί, μέχρι το πρωί, τότε θα κάψεις με φωτιά αυτό που απέμεινε· δεν θα φαγωθεί, επειδή είναι άγιο.
35 Και θα κάνεις έτσι στον Ααρών και στους γιους του, σύμφωνα με όσα σε πρόσταξα· επτά ημέρες θα τους καθιερώσεις·
36 και κάθε ημέρα θα προσφέρεις ένα μοσχάρι για προσφορά περί αμαρτίας για εξιλέωση. Και θα καθαρίζεις το θυσιαστήριο, κάνοντας εξιλέωση γι' αυτό, και θα το χρίσεις για να το αγιάσεις.
37 Επτά ημέρες θα κάνεις εξιλέωση για το θυσιαστήριο, και θα το αγιάζεις· και θα είναι θυσιαστήριο αγιότατο· κάθε τι που αγγίζει το θυσιαστήριο θα είναι άγιο.
38 Και τούτο είναι εκείνο, που θα προσφέρεις επάνω στο θυσιαστήριο· δύο αρνιά, χρονιάρικα, την ημέρα, παντοτινά·
39 το ένα αρνί θα το προσφέρεις το πρωί, και το άλλο αρνί θα το προσφέρεις το δειλινό·
40 και μαζί με το ένα αρνί ένα δέκατο σιμιγδάλι ζυμωμένο με ένα τέταρτο ιν κοπανισμένου λαδιού· και ένα τέταρτο ιν κρασιού για σπονδή·
41 και το δεύτερο αρνί θα το προσφέρεις το δειλινό· σύμφωνα με την προσφορά τού πρωινού, και σύμφωνα με τη σπονδή της, θα κάνεις σ' αυτό, σε οσμή ευωδίας, θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο.
42 Αυτό θα είναι ένα παντοτινό ολοκαύτωμα στις γενεές σας, κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, μπροστά στον Κύριο· όπου θα εμφανίζομαι σε σας, για να μιλάω εκεί σε σένα.
43 Και εκεί θα εμφανίζομαι στους γιους Ισραήλ, και η σκηνή θα αγιάζεται με τη δόξα μου.
44 Και θα αγιάζω τη σκηνή τού μαρτυρίου, και το θυσιαστήριο· θα αγιάζω και τον Ααρών, και τους γιους του, για να ιερατεύουν σε μένα.
45 Και θα κατοικώ ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, και θα είμαι ο Θεός τους.
46 Κι αυτοί θα γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, που τους έβγαλα από την Αίγυπτο, για να κατοικώ ανάμεσά τους· εγώ ο Κύριος ο Θεός τους.
Κεφάλαιο 30

1 ΘΑ κάνεις και ένα θυσιαστήριο για να θυμιάζεις θυμίαμα· από ξύλο σιττίμ θα το κάνεις·
2 μία πήχη το μάκρος του, και μία πήχη το πλάτος του· θα είναι τετράγωνο· και το ύψος του δύο πήχες· τα κέρατά του θα προέρχονται απ' αυτό.
3 Και θα το σκεπάσεις ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του, και τα πλάγιά του, ολόγυρα, και τα κέρατά του· και θα του κάνεις ένα χρυσό στεφάνι, ολόγυρα.
4 Και δύο χρυσούς κρίκους θα του κάνεις κάτω από το στεφάνι· κοντά στις δύο γωνίες του, επάνω στα δύο πλάγιά του θα τους κάνεις, και θα είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν μ' αυτούς.
5 Και θα κάνεις τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και θα τους σκεπάσεις ολόγυρα με χρυσάφι.
6 Και θα το βάλεις απέναντι από το καταπέτασμα, που είναι μπροστά στην κιβωτό τού μαρτυρίου, αντικρυνά στο ιλαστήριο, που είναι επάνω στο μαρτύριο, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα.
7 Και ο Ααρών θα θυμιάζει επάνω σ' αυτό ευωδιαστό θυμίαμα, κάθε πρωινό· όταν ετοιμάζει τα λυχνάρια, θα θυμιάζει επάνω σ' αυτό.
8 Και όταν ο Ααρών ανάβει τα λυχνάρια την εσπέρα, θα θυμιάζει επάνω σ' αυτό, θυμίαμα παντοτινό μπροστά στον Κύριο στις γενεές σας.
9 Δεν θα προσφέρετε επάνω σ' αυτό ξένο θυμίαμα ούτε ολοκαύτωμα ούτε προσφορά από άλφιτα ούτε θα χύσετε επάνω σ' αυτό σπονδή.
10 Και ο Ααρών θα κάνει εξιλέωση επάνω στα κέρατά του μία φορά τον χρόνο, με το αίμα τής προσφοράς της εξιλέωσης περί αμαρτίας· μία φορά τον χρόνο θα κάνει εξιλέωση επάνω σ' αυτό στις γενεές σας· αυτό είναι αγιότατο στον Κύριο.
11 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
12 Όταν παίρνεις το κεφάλαιο των γιων Ισραήλ στην απαρίθμησή τους, τότε κάθε άνθρωπος θα δώσει λύτρο για την ψυχή του στον Κύριο, όταν τους απαριθμείς, για να μη πέσει επάνω τους πληγή, όταν τους απαριθμείς·
13 αυτό θα δίνουν· όποιος περνάει στην απαρίθμηση, το μισό τού σίκλου, σύμφωνα με τον σίκλο τού αγίου· (ο σίκλος είναι 20 γερά·) μισό τού σίκλου θα είναι η προσφορά του Κυρίου.
14 Καθένας που περνάει στην απαρίθμηση, από ηλικίας 20 χρόνων κι επάνω, θα δώσει προσφορά στον Κύριο.
15 Ο πλούσιος δεν θα δώσει περισσότερο, και ο φτωχός δεν θα δώσει λιγότερο από μισό σίκλο, όταν δίνουν προσφορά στον Κύριο, για να κάνουν εξιλέωση για τις ψυχές σας.
16 Και θα πάρεις το ασήμι τής εξιλέωσης από τους γιους Ισραήλ, και θα το μεταχειριστείς στην υπηρεσία τής σκηνής τού μαρτυρίου, και θα είναι στους γιους Ισραήλ σε υπόμνηση μπροστά στον Κύριο, για να γίνει εξιλέωση για τις ψυχές σας.
17 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
18 Θα κάνεις, ακόμα, έναν χάλκινο νιπτήρα, και τη βάση του χάλκινη, για να πλένονται· και θα ον βάλεις μεταξύ της σκηνής τού μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θα βάλεις σ' αυτόν νερό·
19 και ο Ααρών και οι γιοι του θα πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους απ' αυτόν·
20 όταν μπαίνουν στη σκηνή του μαρτυρίου, θα πλένονται με νερό, για να μη πεθάνουν· ή, όταν πλησιάζουν στο θυσιαστήριο για να υπηρετήσουν, για να κάψουν μια θυσία, που γίνεται με φωτιά στον Κύριο·
21 τότε θα πλένουν τα χέρια τους και τα πόδια τους, για να μη πεθάνουν· κι αυτό θα είναι παντοτινός νόμος σ' αυτούς, σ' αυτόν και στο σπέρμα του στις γενεές τους.
22 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
23 Κι εσύ, πάρε για τον εαυτό σου εκλεκτά αρώματα, καθαρή σμύρνη 500 σίκλων, και ευώδες κιννάμωμο το μισό απ' αυτή, 250, και ευώδη κάλαμο 250,
24 και κασσία 500, σύμφωνα με τον σίκλο τού αγίου, και λάδι ελιάς ένα ιν·
25 και θα το κάνεις λάδι άγιου χρίσματος, χρίσμα αρωματικό, σύμφωνα με την τέχνη τού αρωματοποιού· άγιο λάδι επιχρίσματος θα είναι.
26 Και θα χρίσεις μ' αυτό τη σκηνή τού μαρτυρίου, και την κιβωτό τού μαρτυρίου,
27 και το τραπέζι και όλα τα σκεύη του, και τη λυχνία και τα σκεύη της, και το θυσιαστήριο του θυμιάματος,
28 και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, μαζί με όλα τα σκεύη του, και τον νιπτήρα και τη βάση του.
29 Και θα τα αγιάσεις, για να είναι αγιότατα· κάθε τι που τα αγγίζει, θα είναι άγιο.
30 Και τον Ααρών και τους γιους του θα τους χρίσεις, και θα τους αγιάσεις, για να ιερατεύουν σε μένα.
31 Και θα μιλήσεις στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Αυτό θα είναι σε μένα άγιο λάδι επιχρίσματος στις γενεές σας·
32 δεν θα επιχυθεί σε σάρκα ανθρώπου ούτε θα κάνετε όμοιο μ' αυτό, σύμφωνα με τη σύνθεσή του, αυτό είναι άγιο, και άγιο θα είναι σε σας·
33 όποιος συνθέσει όμοιο μ' αυτό ή όποιος βάλει απ' αυτό σε αλλογενή, θα εξολοθρευτεί από τον λαό του.
34 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πάρε για τον εαυτό σου ευώδη αρώματα, στακτή, και όνυχα, και χαλβάνη, αυτά τα ευώδη αρώματα, μαζί με καθαρό λιβάνι· το ίδιο βάρος θα είναι το κάθε ένα.
35 Και θα το κάνεις θυμίαμα, σε σύνθεση σύμφωνα με την τέχνη του αρωματοποιού, αναμιγμένο, καθαρό, άγιο·
36 και θα κοπανίσεις ένα μέρος απ' αυτό, πολύ λεπτό, και θα βάλεις απ' αυτό μπροστά στο μαρτύριο στη σκηνή τού μαρτυρίου, όπου θα εμφανίζομαι σε σένα· αυτό θα είναι σε σας αγιότατο.
37 Και σύμφωνα με τη σύνθεση του θυμιάματος αυτού, που θα κάνεις, εσείς δεν θα κάνετε για τον εαυτό σας· άγιο θα είναι σε σένα για τον Κύριο·
38 όποιος κάνει όμοιο μ' αυτό, για να το μυρίζει, θα εξολοθρευτεί από τον λαό.
Κεφάλαιο 31

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Δες, εγώ κάλεσα ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο τού Ουρί, γιου τού Ωρ, από τη φυλή τού Ιούδα·
3 και τον γέμισα με θείο πνεύμα, με σοφία, και σύνεση, και επιστήμη, και κάθε καλλιτεχνία,
4 για να επινοεί καλλίτεχνα έργα, ώστε να εργάζεται σε χρυσάφι, και σε ασήμι, και σε χαλκό,
5 και να γλύφει πέτρες ένθεσης, και να σκαλίζει ξύλα, για εργασία κάθε καλλιτεχνίας.
6 Κι εγώ, δες, έδωσα σ' αυτόν τον Ελιάβ, τον γιο τού Αχισαμάχ, από τη φυλή τού Δαν· και σε κάθε έναν συνετόν στην καρδιά, έδωσα σοφία, για να κάνουν όλα όσα πρόσταξα σε σένα·
7 τη σκηνή τού μαρτυρίου, και την κιβωτό τού μαρτυρίου, και το ιλαστήριο, που είναι από πάνω της, και όλα τα σκεύη τής σκηνής,
8 και το τραπέζι και τα σκεύη του, και την καθαρή λυχνία με όλα τα σκεύη της, και το θυσιαστήριο του θυμιάματος,
9 και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος μαζί με τα σκεύη του, και τον νιπτήρα, και τη βάση του,
10 και τις στολές υπηρεσίας, και τις άγιες στολές τού Ααρών τού ιερέα, και τις στολές των γιων του, για να ιερατεύουν,
11 και το επιχρισματικό λάδι, και το ευώδες θυμίαμα για το άγιο· θα κάνουν σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξα σε σένα.
12 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
13 Κι εσύ μίλησε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Προσέχετε να τηρείτε τα σάββατά μου· επειδή, αυτό είναι σημάδι ανάμεσα σε μένα και σε σας, στις γενεές σας, για να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, που σας αγιάζω·
14 και θα τηρείτε το σάββατο, επειδή, είναι άγιο σε σας· όποιος το βεβηλώσει, θα θανατωθεί, οπωσδήποτε· επειδή, κάθε ένας που θα κάνει εργασία σ' αυτό, εκείνη η ψυχή θα εξολοθρευτεί μέσα από τον λαό της.
15 Έξι ημέρες θα γίνεται εργασία· και την έβδομη ημέρα, θα είναι σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύριο· και όποιος κάνει εργασία την ημέρα τού σαββάτου, θα θανατωθεί, οπωσδήποτε.
16 Και οι γιοι Ισραήλ θα τηρούν το σάββατο, για να το γιορτάζουν στις γενεές τους, σε μια αιώνια διαθήκη.
17 Αυτό είναι σημάδι ανάμεσα σε μένα και στους γιους Ισραήλ για πάντα· επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, στην έβδομη ημέρα, όμως, σταμάτησε και αναπαύθηκε.
18 ΚΑΙ έδωσε στον Μωυσή, αφού τελείωσε να μιλάει σ' αυτόν επάνω στο βουνό Σινά, δύο πλάκες τού μαρτυρίου, πέτρινες πλάκες, γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού.
Κεφάλαιο 32

1 ΚΑΙ βλέποντας ο λαός ότι ο Μωυσής βράδυνε να κατέβει από το βουνό, ο λαός συγκεντρώθηκε προς τον Ααρών, και του έλεγαν: Σήκω, κάνε σε μας θεούς, που να προπορεύονται σε μας· επειδή, αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός.
2 Και ο Ααρών είπε σ' αυτούς: Βγάλτε τα χρυσά σκουλαρίκια, που είναι στα αυτιά των γυναικών σας, των γιων σας, και των θυγατέρων σας, και φέρτε τα σε μένα.
3 Και ολόκληρος ο λαός έβγαλε τα χρυσά σκουλαρίκια, που ήσαν στα αυτιά τους, και τα έφεραν στον Ααρών.
4 Και παίρνοντάς τα από τα χέρια τους, το διαμόρφωσε με χαρακτικό εργαλείο, και το έκανε ένα χωνευτό μοσχάρι· κι εκείνοι είπαν: Αυτοί είναι οι θεοί σου, Ισραήλ, που σε ανέβασαν από τη γη τής Αιγύπτου.
5 Και όταν ο Ααρών το είδε, οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο μπροστά του· και ο Ααρών διακήρυξε, λέγοντας: Αύριο είναι γιορτή στον Κύριο.
6 Και αφού σηκώθηκαν ενωρίς την επόμενη ημέρα πρόσφεραν ολοκαυτώματα, και έφεραν ειρηνικές προσφορές· και ο λαός κάθησε να φάει και να πιει, και σηκώθηκαν να παίζουν.
7 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε, κατέβα· επειδή, ο λαός σου, που έβγαλες από τη γη τής Αιγύπτου, ανόμησε·
8 εκτράπηαν γρήγορα από τον δρόμο, που πρόσταξα σ' αυτούς· έκαναν για τον εαυτό τους ένα μοσχάρι χωνευτό, και το προσκύνησαν, και θυσίασαν σ' αυτό, και είπαν: Αυτοί είναι οι θεοί σου, Ισραήλ, που σε ανέβασαν από τη γη τής Αιγύπτου.
9 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Είδα αυτόν τον λαό, και δες, είναι λαός σκληροτράχηλος·
10 τώρα, λοιπόν, άφησέ με, και θα εξαφθεί η οργή μου εναντίον τους, και θα τους εξολοθρεύσω· και θα σε καταστήσω ένα μεγάλο έθνος.
11 Και ο Μωυσής ικέτευσε τον Κύριο τον Θεό του, και είπε: Γιατί, Κύριε, εξάπτεται η οργή σου ενάντια στον λαό σου, τον οποίο έβγαλες από τη γη τής Αιγύπτου, με μεγάλη δύναμη, και με κραταιό χέρι;
12 Γιατί να πουν οι Αιγύπτιοι, λέγοντας: Με πονηρία τούς έβγαλε, για να τους θανατώσει στα βουνά, και να τους εξολοθρεύσει από το πρόσωπο της γης; Επίστρεψε από την έξαψη της οργής σου, και μεταμελήσου για το κακό αυτό προς τον λαό σου·
13 θυμήσου τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, και τον Ισραήλ, τους δούλους σου, προς τους οποίους ορκίστηκες στον εαυτό σου, και τους είπες: Θα πληθύνω το σπέρμα σας σαν τα αστέρια τού ουρανού· και όλη αυτή τη γη, για την οποία μίλησα, θα τη δώσω στο σπέρμα σας, και θα την κληρονομήσουν παντοτινά.
14 Και ο Κύριος μεταμελήθηκε για το κακό, που είπε να κάνει ενάντια στον λαό του.
15 Και ο Μωυσής, αφού στράφηκε, κατέβηκε από το βουνό, και οι δύο πλάκες τού μαρτυρίου ήσαν στα χέρια του· πλάκες γραμμένες και από τις δύο πλευρές τους· από τη μία πλευρά και από την άλλη ήσαν γραμμένες.
16 Και οι πλάκες ήσαν έργο τού Θεού, και η γραφή ήταν γραφή τού Θεού, χαραγμένη επάνω στις πλάκες.
17 Και ο Ιησούς, ακούγοντας τον θόρυβο του λαού που αλάλαζε, είπε στον Μωυσή: Θόρυβος πολέμου είναι μέσα στο στρατόπεδο.
18 Κι εκείνος είπε: Δεν είναι φωνή ανθρώπων που αλαλάζουν για νίκη ούτε φωνή ανθρώπων που βοούν για ήττα· φωνή ανθρώπων που τραγουδούν ακούω εγώ.
19 Και καθώς πλησίασε στο στρατόπεδο, είδε το μοσχάρι, και τους χορούς· και ο θυμός τού Μωυσή άναψε, και έρριξε τις πλάκες από τα χέρια του, και τις σύντριψε στη βάση τού βουνού·
20 και παίρνοντας το μοσχάρι που είχαν κάνει, το κατέκαψε σε φωτιά, και αφού το σύντριψε μέχρι που το λέπτυνε, το σκόρπισε επάνω στο νερό, και πότισε τους γιους Ισραήλ.
21 Και ο Μωυσής είπε στον Ααρών: Τι σου έκανε αυτός ο λαός, ώστε έφερες επάνω τους μεγάλη αμαρτία;
22 Και ο Ααρών είπε: Ας μη εξάπτεται ο θυμός τού Κυρίου μου· εσύ γνωρίζεις τον λαό, ότι είναι επιρρεπής στην κακία·
23 επειδή, μου είπαν: Κάνε σε μας θεούς, που να προπορεύονται από μας· επειδή, αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από τη γη τής Αιγύπτου, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός·
24 και τους είπα: Όποιος έχει χρυσάφι, ας το αφαιρέσει· και μου το έδωσαν· τότε, το έρριξα στη φωτιά, και βγήκε αυτό το μοσχάρι.
25 Και βλέποντας ο Μωυσής τον λαό ότι ήταν αχαλίνωτος, (επειδή, ο Ααρών τους είχε αφήσει αχαλίνωτους προς εντροπή, ανάμεσα στους εχθρούς τους),
26 ο Μωυσής στάθηκε κοντά στην πύλη τού στρατοπέδου, και είπε: Όποιος είναι του Κυρίου, ας έρθει σε μένα. Και συγκεντρώθηκαν σ' αυτόν όλοι οι γιοι τού Λευί.
27 Και τους είπε: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ· ας βάλει κάθε ένας τη ρομφαία του στον μηρό του· και περάστε, και να βγείτε έξω από πύλη σε πύλη διαμέσου του στρατοπέδου, και ας θανατώσει κάθε ένας τον αδελφό του, και κάθε ένας τον φίλο του, και κάθε ένας τον πλησίον του.
28 Και έκαναν οι γιοι τού Λευί σύμφωνα με τον λόγο τού Μωυσή· και έπεσαν από τον λαό εκείνη την ημέρα περίπου 3.000 άνδρες.
29 Επειδή, ο Μωυσής είπε: Καθιερώστε σήμερα τον εαυτό σας στον Κύριο, κάθε ένας επάνω στον γιο του, και κάθε ένας επάνω στον αδελφό του, για να δοθεί σε σας ευλογία σήμερα.
30 Και την επόμενη ημέρα ο Μωυσής είπε στον λαό: Εσείς αμαρτήσατε μεγάλη αμαρτία· και τώρα θα ανέβω στον Κύριο· ίσως κάνω εξιλέωση για την αμαρτία σας.
31 Και ο Μωυσής επέστρεψε στον Κύριο, και είπε: Παρακαλώ, ο λαός αυτός αμάρτησε μεγάλη αμαρτία, και έκαναν για τον εαυτό τους θεούς από χρυσάφι·
32 και τώρα, αν συγχωρήσεις την αμαρτία τους... αν όχι, εξάλειψέ με, παρακαλώ, από το βιβλίο σου, που έγραψες.
33 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Όποιος αμάρτησε εναντίον μου, αυτόν θα εξαλείψω από το βιβλίο μου·
34 και τώρα, πήγαινε, οδήγησε τον λαό σ' εκείνον τον τόπο, για τον οποίο σου είπα· δες, ο άγγελός μου θα προπορεύεται μπροστά σου· αλλ' όμως, κατά την ημέρα τής ανταπόδοσής μου, θα ανταποδώσω την αμαρτία τους επάνω τους.
35 Και ο Κύριος χτύπησε τον λαό, για την κατασκευή του μόσχου που κατασκεύασε ο Ααρών.
Κεφάλαιο 33

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πήγαινε, ανέβα από εδώ, εσύ και ο λαός που έβγαλες από τη γη τής Αιγύπτου, στη γη την οποία ορκίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, και στον Ιακώβ, λέγοντας: Στο σπέρμα σου θα τη δώσω·
2 Και θα αποστείλω έναν άγγελο μπροστά σου, και θα εκδιώξει τον Χαναναίο, τον Αμορραίο, και τον Χετταίο, και τον Φερεζαίο, τον Ευαίο, και τον Ιεβουσαίο·
3 σε μια γη που ρέει γάλα και μέλι· επειδή, εγώ δεν θα ανέβω ανάμεσά σου, (δεδομένου ότι, είσαι λαός σκληροτράχηλος), για να μη σε εξολοθρεύσω στον δρόμο.
4 Και όταν ο λαός άκουσε τούτον τον κακό λόγο, καταπένθησαν, και κανένας δεν έβαλε τον στολισμό του επάνω του.
5 Επειδή, ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Πες στους γιους Ισραήλ, εσείς είστε λαός σκληροτράχηλος· μια στιγμή αν ανέβω ανάμεσά σου, θα σε εξολοθρεύσω· γι' αυτό, τώρα, βγάλε τους στολισμούς σου από σένα, για να γνωρίσω τι θα κάνω σε σένα.
6 Και ξεντύθηκαν οι γιοι τού Ισραήλ τους στολισμούς τους, κοντά στο βουνό Χωρήβ.
7 Και ο Μωυσής παίρνοντας τη σκηνή, την έστησε έξω από το στρατόπεδο, μακριά από το στρατόπεδο, και την ονόμασε σκηνή τού μαρτυρίου· και όποιος ήταν που ζητούσε τον Κύριο, εξερχόταν προς τη σκηνή τού μαρτυρίου, που ήταν έξω από το στρατόπεδο.
8 Και όταν ο Μωυσής εξερχόταν προς τη σκηνή ολόκληρος ο λαός σηκωνόταν, και στεκόταν κάθε ένας κοντά στη θύρα τής σκηνής του, και με το βλέμμα παρακολουθούσαν τον Μωυσή, μέχρις ότου έμπαινε μέσα στη σκηνή.
9 Και καθώς ο Μωυσής έμπαινε μέσα στη σκηνή, κατέβαινε ο στύλος τής νεφέλης, και στεκόταν επάνω στις θύρες τής σκηνής· και ο Κύριος μιλούσε μαζί με τον Μωυσή.
10 Και ολόκληρος ο λαός έβλεπε τον στύλο τής νεφέλης να στέκεται επάνω στις θύρες τής σκηνής· και ολόκληρος ο λαός καθώς σηκωνόταν προσκυνούσε, κάθε ένας από τη θύρα τής σκηνής του.
11 Και ο Κύριος μιλούσε στον Μωυσή, πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς ο άνθρωπος μιλάει στον φίλο του. Και γύριζε στο στρατόπεδο· και ο υπηρέτης του, ένας νέος, ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, δεν αναχωρούσε από τη σκηνή.
12 Και ο Μωυσής είπε στον Κύριο: Δες, εσύ μου λες: Ανέβασε αυτόν τον λαό· κι εσύ δεν μου φανέρωσες ποιον θα αποστείλεις μαζί μου· κι εσύ είπες: Σε γνωρίζω με το όνομά σου, και μάλιστα βρήκες χάρη μπροστά μου·
13 τώρα, λοιπόν, αν βρήκα χάρη μπροστά σου, δείξε μου, παρακαλώ, τον δρόμο σου, για να γνωρίσω εσένα, για να βρω χάρη μπροστά σου· και δες ότι τούτο το έθνος είναι ο λαός σου.
14 Και είπε: Η παρουσία μου θα έρθει μαζί σου, και θα σου δώσω ανάπαυση.
15 Κι εκείνος τού είπε: Αν η παρουσία σου δεν έρθει μαζί μου, μη μας ανεβάσεις από εδώ·
16 επειδή, πώς θα γνωριστεί τώρα ότι βρήκα χάρη μπροστά σου, εγώ κι ο λαός σου; Όχι με την έλευσή σου μαζί μας; Έτσι θα διακριθούμε, εγώ και ο λαός σου, από κάθε λαό, που είναι επάνω στο πρόσωπο της γης.
17 Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Και τούτο το πράγμα που είπες, θα το κάνω· επειδή, βρήκες χάρη μπροστά μου, και σε γνωρίζω με το όνομά σου.
18 Και είπε: Δείξε μου, παρακαλώ, τη δόξα σου.
19 Κι εκείνος είπε: Εγώ θα κάνω να περάσει μπροστά σου ολόκληρη η αγαθότητά μου, και θα κηρύξω το όνομα του Κυρίου μπροστά σου, και θα ελεήσω όποιον ελεώ, και θα δείξω οικτιρμούς σε όποιον δείχνω οικτιρμούς.
20 Και είπε: Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου· επειδή, άνθρωπος δεν θα με δει, και θα ζήσει.
21 Και ο Κύριος είπε: Να ένας τόπος κοντά μου, και θα σταθείς επάνω στην πέτρα·
22 και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θα σε βάλω στη σχισμή της πέτρας, και θα σε σκεπάσω με το χέρι μου, μέχρις ότου περάσω·
23 και θα σηκώσω το χέρι μου, και θα δεις τα νώτα μου· το πρόσωπό μου, όμως, δεν θα το δεις.
Κεφάλαιο 34

1 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Κόψε για τον εαυτό σου δύο πέτρινες πλάκες, καθώς τις πρώτες· και θα γράψω επάνω στις πλάκες τα λόγια, που ήσαν επάνω στις πρώτες πλάκες, τις οποίες σύντριψες·
2 και να γίνεις έτοιμος το πρωί, και ανέβα το πρωί επάνω στο βουνό Σινά, και να παρασταθείς εκεί μπροστά μου, επάνω στην κορυφή τού βουνού·
3 και κανένας δεν θα ανέβει μαζί σου, ούτε θα φανεί κανένας σε ολόκληρο το βουνό· και τα κοπάδια, και οι αγέλες, δεν θα βοσκηθούν μπροστά σ' εκείνο το βουνό.
4 Και έκοψε δύο πέτρινες πλάκες, καθώς τις πρώτες· και αφού ο Μωυσής σηκώθηκε ενωρίς το πρωί, ανέβηκε επάνω στο βουνό Σινά, καθώς τον πρόσταξε ο Κύριος, και πήρε στα χέρια του τις δύο πλάκες, τις πέτρινες.
5 Και ο Κύριος κατέβηκε σε μορφή νεφέλης και στάθηκε εκεί μαζί του, και κήρυξε το όνομα του Κυρίου.
6 Και πέρασε ο Κύριος μπροστά του και κήρυξε: Ο Κύριος, ο Κύριος ο Θεός είναι οικτίρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος, και πολυέλεος, και αληθινός,
7 ο οποίος φυλάττω έλεος σε χιλιάδες, συγχωρώ ανομία και παράβαση και αμαρτία, και καθόλου δεν αθωώνω τον ένοχο· ανταποδίδοντας την ανομία των πατέρων επάνω στα παιδιά, κι επάνω στα παιδιά των παιδιών, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς.
8 Και ο Μωυσής έσπευσε, και αφού έσκυψε στη γη, προσκύνησε·
9 και είπε: Αν τώρα βρήκα χάρη μπροστά σου, Κύριε, ας έρθει, παρακαλώ, ο Κύριός μου ανάμεσά μας· επειδή, ο λαός αυτός είναι σκληροτράχηλος· και συγχώρησε την ανομία μας και την αμαρτία μας, και πάρε μας για κληρονομιά σου.
10 Και είπε: Δες, εγώ κάνω μια διαθήκη· μπροστά σε ολόκληρο τον λαό σου θα κάνω θαυμαστά πράγματα, τέτοια που δεν έγιναν σε ολόκληρη τη γη, και σε κανένα έθνος· και ολόκληρος ο λαός, ανάμεσα στον οποίο βρίσκεσαι, θα δει το έργο τού Κυρίου· επειδή, είναι φοβερό εκείνο που εγώ θα κάνω μαζί σου.
11 Φύλαξε εκείνο που εγώ σε προστάζω σήμερα· δες, εγώ εκτοπίζω από μπροστά σου τον Αμορραίο, και τον Χαναναίο, και τον Χετταίο, και τον Φερεζαίο, και τον Ευαίο, και τον Ιεβουσαίο.
12 ΠΡΟΣΕΧΕ τον εαυτό σου, μη κάνεις συνθήκη με τους κατοίκους τής γης στην οποία πηγαίνεις, μήπως γίνει παγίδα ανάμεσά σου·
13 αλλά, τους βωμούς τους θα τους καταστρέψεις, και τα είδωλά τους θα τα συντρίψεις, και τα άλση τους θα τα κατακόψεις.
14 Επειδή, δεν θα προσκυνήσεις άλλον θεό· για τον λόγο ότι ο Κύριος, του οποίου το όνομα είναι Ζηλότυπος, είναι Θεός ζηλότυπος·
15 μήπως κάνεις συνθήκη με τους κατοίκους τής γης, και όταν πορνεύσουν πίσω από τους θεούς τους, και θυσιάσουν στους θεούς τους, σε προσκαλέσει κάποιος, και φας από τη θυσία του·
16 και μήπως πάρεις από τις θυγατέρες του στους γιους σου, και όταν οι θυγατέρες του πορνεύσουν πίσω από τους θεούς τους, κάνουν τους γιους σου να πορνεύσουν πίσω από τους θεούς τους.
17 ΘΕΟΥΣ χωνευτούς δεν θα κάνεις για τον εαυτό σου.
18 ΤΗ γιορτή των αζύμων θα την τηρείς. Επτά ημέρες θα τρως άζυμα, καθώς σε πρόσταξα, στον καιρό τού μήνα Αβίβ· επειδή, στον μήνα Αβίβ βγήκες από την Αίγυπτο.
19 ΚΑΘΕΝΑ που διανοίγει μήτρα είναι δικό μου· και κάθε πρωτότοκο αρσενικό ανάμεσα στα κτήνη σου είτε βόδι είτε πρόβατο.
20 Και το πρωτότοκο του θηλυκού γαϊδουριού θα το εξαγοράζεις με αρνί· και αν δεν το εξαγοράσεις, τότε θα το αποκεφαλίσεις. Όλους τους πρωτότοκους των γιων σου θα τους εξαγοράζεις. Και κανένας δεν θα φανεί μπροστά μου αδειανός.
21 Έξι ημέρες θα εργάζεσαι· την έβδομη ημέρα, όμως, θα αναπαύεσαι· στην εποχή τής σποράς και στην εποχή τού θερισμού θα αναπαύεσαι.
22 ΚΑΙ θα τηρείς τη γιορτή των εβδομάδων, των απαρχών τού θερισμού τού σιταριού, και τη γιορτή τής συγκομιδής στην επιστροφή τού χρόνου.
23 Για τρεις φορές τον χρόνο θα εμφανίζεται κάθε αρσενικό σου μπροστά στον Κύριο, τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ.
24 Επειδή, αφού διώξω τα έθνη από μπροστά σου, και πλατύνω τα όριά σου, δεν θα επιθυμήσει τη γη σου κανένας, όταν ανεβαίνεις για να εμφανιστείς μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου τρεις φορές τον χρόνο.
25 ΔΕΝ θα προσφέρεις το αίμα τής θυσίας μου με ένζυμα· και η θυσία τής γιορτής τού Πάσχα δεν θα μείνει μέχρι το πρωί.
26 ΤΑ πρωτογεννήματα της γης σου θα τα φέρεις στον οίκο του Κυρίου του Θεού σου. ΔΕΝ θα ψήσεις κατσικάκι, που ακόμα θηλάζει το γάλα της μητέρας του.
27 ΚΑΙ ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Γράψε για τον εαυτό σου αυτά τα λόγια· επειδή, σύμφωνα με τα λόγια αυτά έκανα διαθήκη σε σένα, και στον Ισραήλ.
28 Και ήταν εκεί μαζί με τον Κύριο 40 ημέρες και 40 νύχτες· ψωμί δεν έφαγε, και νερό δεν ήπιε. Και έγραψε επάνω στις πλάκες τα λόγια τής διαθήκης, τις δέκα εντολές.
29 ΚΑΙ όταν ο Μωυσής κατέβαινε από το βουνό Σινά, και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου ήσαν στο χέρι τού Μωυσή, όταν κατέβαινε από το βουνό, ο Μωυσής δεν ήξερε ότι το δέρμα τού προσώπου του είχε γίνει λαμπερό, καθώς μιλούσε μαζί του.
30 Και είδε ο Ααρών, και όλοι οι γιοι Ισραήλ τον Μωυσή, και να, το δέρμα τού προσώπου του έλαμπε· και φοβήθηκαν να τον πλησιάσουν.
31 Και ο Μωυσής τούς κάλεσε· και γύρισαν προς αυτόν ο Ααρών και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής, και ο Μωυσής μίλησε σ' αυτούς.
32 Και ύστερα απ' αυτά, όλοι οι γιοι Ισραήλ, πλησίασαν· και τους πρόσταξε όλα όσα ο Κύριος του είπε επάνω στο βουνό Σινά.
33 Και ο Μωυσής τελείωσε να τους μιλάει· και είχε ένα κάλυμμα επάνω στο πρόσωπό του.
34 Και όταν ο Μωυσής έμπαινε μέσα μπροστά στον Κύριο για να μιλήσει μαζί του, σήκωνε το κάλυμμα, μέχρις ότου βγει. Και έβγαινε έξω, και μιλούσε στους γιους Ισραήλ, ό,τι του είχε προσταχθεί.
35 Και οι γιοι Ισραήλ είδαν το πρόσωπο τού Μωυσή ότι το δέρμα του προσώπου του Μωυσή έλαμπε· και ο Μωυσής έβαζε πάλι το κάλυμμα επάνω στο πρόσωπό του, μέχρις ότου μπει μέσα για να μιλήσει μαζί του.
Κεφάλαιο 35

1 ΚΑΙ ο Μωυσής συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ και τους είπε: Αυτά είναι τα λόγια, που ο Κύριος πρόσταξε, για να τα εκτελείτε.
2 Έξι ημέρες θα γίνεται εργασία· αλλά, η έβδομη ημέρα θα είναι σε σας άγια, σάββατο ανάπαυσης στον Κύριο· οποιοσδήποτε κάνει εργασία σ' αυτή, θα θανατωθεί·
3 δεν θα ανάβετε φωτιά σε όλα τα σπίτια σας την ημέρα τού σαββάτου.
4 Και ο Μωυσής μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιων Ισραήλ, λέγοντας: Αυτό είναι το πράγμα, που ο Κύριος πρόσταξε, λέγοντας:
5 Πάρτε από ό,τι έχετε για προσφορά στον Κύριο· όποιος παρακινείται στην καρδιά του προαιρετικά, ας φέρει την προσφορά τού Κυρίου· χρυσάφι, και ασήμι, και χαλκό,
6 και βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και βύσσο, και τρίχες κατσικιών,
7 και δέρματα κριαριών κοκκινοβαμμένα, και δέρματα τσακαλιών, και ξύλο σιττίμ,
8 και λάδι για το φως, και αρώματα για το επιχρισματικό λάδι, και για το ευώδες θυμίαμα,
9 και πέτρες ονυχίτες, και πέτρες για να τοποθετηθούν επάνω στο εφόδ, και στο περιστήθιο.
10 Και κάθε συνετός στην καρδιά μεταξύ σας, θάρθει, και θα κάνει όλα όσα πρόσταξε ο Κύριος·
11 τη σκηνή, το περισκέπασμά της, και τη σκέπη της, τις περόνες της, και τις σανίδες της, τους μοχλούς της, τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά της,
12 την κιβωτό και τους μοχλούς της, το ιλαστήριο, και το καταπέτασμα που σκεπάζει,
13 το τραπέζι και τους μοχλούς του, και όλα τα σκεύη του, και ο άρτος τής πρόθεσης,
14 και τη λυχνία για το φως, και τα σκεύη της, και τα λυχνάρια της, και το λάδι τού φωτός,
15 και το θυσιαστήριο του θυμιάματος, και τους μοχλούς του, και το επιχρισματικό λάδι, και το ευώδες θυμίαμα, και τον τάπητα της θύρας τής εισόδου τής σκηνής,
16 το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του, και όλα τα σκεύη του, τον νιπτήρα και τη βάση του,
17 τα παραπετάσματα της αυλής, τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά τους, και το παραπέτασμα της θύρας τής αυλής,
18 τους πασσάλους τής σκηνής, και τους πασσάλους τής αυλής, και τα σχοινιά τους,
19 τις λειτουργικές στολές για να υπηρετούν στο άγιο, τις άγιες στολές για τον Ααρών τον ιερέα, και τις στολές των γιων του, για να ιερατεύουν.
20 Και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ βγήκε μπροστά από τον Μωυσή.
21 Και ήρθαν, κάθε άνθρωπος που η καρδιά τον διέγειρε· και καθένας, που το πνεύμα του τον έκανε πρόθυμο, έφεραν την προσφορά τού Κυρίου για το έργο τής σκηνής τού μαρτυρίου, και για ολόκληρη την υπηρεσία της, και για τις άγιες στολές.
22 Και ήρθαν, άνδρες και γυναίκες, όσοι ήσαν με πρόθυμη καρδιά, φέρνοντας βραχιόλια, και σκουλαρίκια, και δαχτυλίδια, και περιδέραια, κάθε χρυσό σκεύος· και όλοι όσοι πρόσφεραν στον Κύριο προσφορά από χρυσάφι.
23 Και κάθε άνθρωπος στον οποίο βρισκόταν βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και βύσσος, και τρίχες κατσικιών, και δέρματα κριαριών κοκκινοβαμμένα, και δέρματα τσακαλιών, τα έφεραν.
24 Καθένας που μπορούσε να κάνει προσφορά από ασήμι και χαλκό, έφεραν την προσφορά τού Κυρίου· και κάθε άνθρωπος, στον οποίο βρισκόταν ξύλο σιττίμ, για κάθε έργο τής υπηρεσίας, το έφεραν.
25 Και κάθε γυναίκα, συνετή στην καρδιά, έκλωθαν με τα χέρια τους, και έφεραν κλωσμένα, το βαθυγάλαζο ύφασμα, και το πορφυρούν, το κόκκινο και τη βύσσο.
26 Και όλες οι γυναίκες, που η καρδιά τις διέγειρε σε επινοητικότητα, έκλωσαν τις τρίχες των κατσικιών.
27 Και οι άρχοντες έφεραν τις πέτρες από όνυχα, και τις πέτρες για την τοποθέτηση επάνω στο εφόδ, και στο περιστήθιο·
28 και τα αρώματα, και το λάδι, για το φως, και για το επιχρισματικό λάδι, και για το ευώδες θυμίαμα.
29 Οι γιοι Ισραήλ έφεραν προαιρετική προσφορά στον Κύριο, κάθε άνδρας και γυναίκα, που η καρδιά τούς έκανε πρόθυμους στο να φέρνουν για ολόκληρη την εργασία, την οποία ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να γίνει.
30 Και ο Μωυσής είπε στους γιους Ισραήλ: Δέστε, ο Κύριος κάλεσε ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο τού Ουρί, γιου τού Ωρ, από τη φυλή Ιούδα·
31 και τον γέμισε με θείο πνεύμα, σοφία, σύνεση, και επιστήμη, και κάθε καλλιτεχνία·
32 και για να επινοεί καλλίτεχνα έργα, ώστε να εργάζεται σε χρυσάφι, και σε ασήμι, και σε χαλκό,
33 και να γλύφει πέτρες ένθεσης, και να σκαλίζει ξύλα, για εργασία, για κάθε καλλιτεχνικό έργο.
34 Και έδωσε στην καρδιά του το να διδάσκει, αυτός και ο Ελιάβ, ο γιος τού Αχισαμάχ, από τη φυλή Δαν.
35 Αυτούς τους γέμισε με σύνεση καρδιάς, για να εργάζονται κάθε έργο, χαράκτη και καλλιτέχνη, και κεντητή, σε βαθυγάλαζο ύφασμα, και σε πορφυρούν, σε κόκκινο, και σε βύσσο, και έργο ενός υφαντή, εκείνων που εργάζονται κάθε έργο, και που επινοούν καλλίτεχνα έργα.
Κεφάλαιο 36

1 ΚΑΙ έκανε ο Βεσελεήλ, και ο Ελιάβ, και κάθε σοφός στην καρδιά, στον οποίο ο Κύριος έδωσε σοφία και σύνεση, για να ξέρει να εργάζεται ολόκληρο το έργο τής υπηρεσίας του αγιαστηρίου, σε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε.
2 Και ο Μωυσής κάλεσε τον Βεσελεήλ, και τον Ελιάβ, και κάθε σοφόν στην καρδιά, στου οποίου την καρδιά ο Κύριος έδωσε σοφία, κάθε άνθρωπο που η καρδιά τον παρακινούσε στο νάρθει στο έργο για να το κάνει.
3 Και πήραν μπροστά από τον Μωυσή όλες τις προσφορές, που έφεραν οι γιοι Ισραήλ για το έργο τής υπηρεσίας του αγιαστηρίου, για να το κάνουν. Και έφερναν ακόμα σ' αυτόν αυτοπροαίρετες προσφορές κάθε πρωί.
4 Και ήρθαν όλοι οι σοφοί, εκείνοι που εργάζονταν ολόκληρο το έργο τού αγιαστηρίου, κάθε ένας από το έργο που έκαναν·
5 και είπαν στον Μωυσή, λέγοντας: Ο λαός φέρνει περισσότερο από ό,τι είναι αρκετό για την υπηρεσία τού έργου, το οποίο ο Κύριος πρόσταξε να γίνει.
6 Και ο Μωυσής πρόσταξε, και κήρυξε στο στρατόπεδο, λέγοντας: Κανένας άνδρας ούτε γυναίκα, ας μη κάνει πλέον εργασία για την προσφορά τού αγιαστηρίου. Και ο λαός σταμάτησε από το να φέρνει·
7 επειδή, το υλικό, που είχαν, ήταν αρκετό για ολόκληρο το έργο, ώστε να το κάνουν, και περίσσευε.
8 ΚΑΙ κάθε σοφός στην καρδιά, από εκείνους που εργάζονταν το έργο τής σκηνής, έκαναν δέκα παραπετάσματα από κλωσμένη βύσσο, και βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο· με χερουβείμ καλλίτεχνης εργασίας τα έκαναν·
9 το μάκρος τού ενός παραπετάσματος ήταν 28 πήχες, και το πλάτος τού ενός παραπετάσματος τέσσερις πήχες· όλα τα παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου·
10 και σύνδεσε τα πέντε παραπετάσματα, το ένα μαζί με το άλλο· και τα άλλα πέντε παραπετάσματα τα σύνδεσε το ένα μαζί με το άλλο.
11 Και έκανε θηλυκωτήρια βαθυγάλαζα στην άκρη τού ενός παραπετάσματος, προς το πλάγιο, όπου έγινε η ένωση· το ίδιο έκανε και στην τελευταία άκρη τού δεύτερου παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου·
12 έκανε 50 θηλυκωτήρια στο ένα παραπέτασμα, και 50 θηλυκωτήρια έκανε στην άκρη τού παραπετάσματος, όπου έγινε η ένωση του δεύτερου, για να αντικρύζουν τα θηλυκωτήρια το ένα προς το άλλο.
13 Και έκανε 50 χρυσές περόνες, και σύνδεσε τα παραπετάσματα το ένα προς το άλλο με τις περόνες· και η σκηνή έγινε μία.
14 ΚΑΙ έκανε παραπετάσματα από τρίχες κατσικιών για να είναι σκέπασμα επάνω στη σκηνή· 11 παραπετάσματα τα έκανε αυτά·
15 το μάκρος τού ενός παραπετάσματος ήταν 30 πήχες, και το πλάτος τού ενός παραπετάσματος τέσσερις πήχες· και τα 11 παραπετάσματα ήσαν του ίδιου μέτρου·
16 και σύνδεσε τα πέντε παραπετάσματα χωριστά, και τα έξι παραπετάσματα χωριστά.
17 Και έκανε 50 θηλυκωτήρια στην τελευταία άκρη τού παραπετάσματος προς την ένωση, και 50 θηλυκωτήρια έκανε στην άκρη τού παραπετάσματος, προς την ένωση του δεύτερου.
18 Έκανε ακόμα 50 χάλκινες περόνες, για να συνδέσει τη σκηνή, ώστε να είναι μία.
19 ΚΑΙ έκανε κατακάλυμμα για τη σκηνή από δέρματα κριαριών κοκκινοβαμμένα, και επικάλυμμα από πάνω, από δέρματα τσακαλιών.
20 ΚΑΙ έκανε τις σανίδες για τη σκηνή από ξύλο σιττίμ, όρθιες·
21 το μάκρος τής μιας σανίδας δέκα πήχες, και το πλάτος τής μιας σανίδας μια πήχη και μισή·
22 μία σανίδα είχε δύο αγκωνίσκους, που αντίκρυζαν ο ένας τον άλλον· έτσι έκανε για όλες τις σανίδες τής σκηνής.
23 Και έκανε τις σανίδες για τη σκηνή, 20 σανίδες από το νότιο μέρος προς τα δεξιά.
24 Και 40 υποστηρίγματα ασημένια έκανε από κάτω από τις 20 σανίδες· δύο υποστηρίγματα από κάτω από τη μία σανίδα για τους δύο αγκωνίσκους της, και δύο υποστηρίγματα από κάτω από την άλλη σανίδα για τους δύο αγκωνίσκους της.
25 Και για το δεύτερο μέρος τής σκηνής, εκείνο προς βορράν, έκανε 20 σανίδες,
26 και τα 40 τους υποστηρίγματα ασημένια· δύο υποστηρίγματα κάτω από τη μία σανίδα, και δύο υποστηρίγματα κάτω από την άλλη σανίδα.
27 Και για τα μέρη τής σκηνής, που ήσαν προς δυσμάς, έκανε έξι σανίδες.
28 Και δύο σανίδες έκανε για τις γωνίες τής σκηνής στα δύο πλάγια·
29 και ενώθηκαν από κάτω, ενώθηκαν μαζί και από πάνω, διαμέσου ενός κρίκου· έτσι έκανε και για τις δύο αυτές, για τις δύο γωνίες.
30 Και ήσαν οκτώ σανίδες· και τα υποστηρίγματά τους, 16 υποστηρίγματα ασημένια, από δύο υποστηρίγματα από κάτω από κάθε σανίδα.
31 Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ· πέντε για τις σανίδες τού ενός μέρους τής σκηνής,
32 και πέντε μοχλούς για τις σανίδες τού άλλου μέρους τής σκηνής, και πέντε μοχλούς για τις σανίδες τής σκηνής, για τα μέρη που είναι από πίσω, προς δυσμάς·
33 και έκανε τον μεσαίο μοχλό για να διαπερνάει μέσα από τις σανίδες από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη.
34 Και περισκέπασε τις σανίδες με χρυσάφι, και έκανε τους κρίκους τους χρυσούς για να είναι θήκες των μοχλών, και σκέπασε ολόγυρα τους μοχλούς με χρυσάφι.
35 ΚΑΙ έκανε το καταπέτασμα από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο· με καλλίτεχνη εργασία το έκανε, με χερουβείμ.
36 Και έκανε σ' αυτό τους τέσσερις στύλους από ξύλο σιττίμ, και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι· τα άγκιστρά τους χρυσά· και έχυσε γι' αυτούς τέσσερα ασημένια υποστηρίγματα.
37 ΚΑΙ έκανε τον τάπητα για τη θύρα τής σκηνής από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, με εργασία ενός κεντητή·
38 και τους πέντε στύλους της και τα άγκιστρά τους· και σκέπασε ολόγυρα τα κεφαλάρια των στύλων τους και τις ταινίες τους με χρυσάφι· τα πέντε, όμως, υποστηρίγματά τους ήσαν χάλκινα.
Κεφάλαιο 37

1 ΚΑΙ ο Βεσελεήλ έκανε την κιβωτό από ξύλο σιττίμ· δύο πήχες και μισή το μάκρος της, και μία πήχη και μισή το πλάτος της, και μία πήχη και μισή το ύψος της·
2 και την περισκέπασε με καθαρό χρυσάφι από μέσα κι απέξω, και έκανε σ' αυτή μία στεφάνη χρυσή, ολόγυρα.
3 Και έχυσε γι' αυτή τέσσερις κρίκους χρυσούς για τις τέσσερις γωνίες της· δύο μεν κρίκους στο ένα πλάγιό της, δύο δε κρίκους στο άλλο πλάγιό της.
4 Και έκανε μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι·
5 και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους, προς τα πλάγια της κιβωτού, για να βαστάζουν την κιβωτό.
6 Και έκανε το ιλαστήριο από καθαρό χρυσάφι· δύο πήχες και μισή το μάκρος του, και μία πήχη και μισή το πλάτος του.
7 Και έκανε δύο χερουβείμ από χρυσάφι· σφυρηλατημένα τα έκανε, από τις δύο άκρες τού ιλαστηρίου·
8 ένα χερούβ από τη μία άκρη, και ένα χερούβ από την άλλη άκρη· από το ιλαστήριο έκανε τα χερουβείμ, από τα δύο άκρα του·
9 και τα χερουβείμ άπλωναν τις φτερούγες τους από πάνω, σκεπάζοντας με τις φτερούγες τους το ιλαστήριο, και τα πρόσωπά τους έβλεπαν το ένα προς το άλλο· τα πρόσωπα των χερουβείμ ήσαν προς το ιλαστήριο.
10 ΚΑΙ έκανε το τραπέζι από ξύλο σιττίμ· δύο πήχες το μάκρος του, και μία πήχη το πλάτος του, το δε ύψος του μία πήχη και μισή·
11 και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, και έκανε σ' αυτό μία χρυσή στεφάνη, ολόγυρα.
12 Έκανε ακόμα σ' αυτό ένα χείλος, ολόγυρα, μία παλάμη το πλάτος· κι επάνω στο χείλος του, ολόγυρα, έκανε μία χρυσή στεφάνη.
13 Και έχυσε γι' αυτό τέσσερις κρίκους χρυσούς, και έβαλε τους κρίκους στις τέσσερις γωνίες, που ήσαν στα τέσσερα πόδια του·
14 κάτω από το χείλος ήσαν οι κρίκοι, θήκες των μοχλών, για να βαστάζουν το τραπέζι.
15 Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι, για να βαστάζουν το τραπέζι.
16 Και έκανε τα σκεύη του, που ήσαν επάνω στο τραπέζι, τους δίσκους του, και τα θυμιατοδόχα του και τις λεκάνες του, και τα σπονδεία, για να γίνονται μ' αυτά οι σπονδές, από καθαρό χρυσάφι.
17 ΚΑΙ έκανε τη λυχνία από καθαρό χρυσάφι· σφυρηλατημένη έκανε τη λυχνία· ο κορμός της, και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της, και τα άνθη της ήσαν ένα σώμα μαζί της.
18 Και έβγαιναν έξι κλαδιά από τα πλάγιά της· τρία κλαδιά τής λυχνίας από το ένα της πλάγιο, και τρία κλαδιά τής λυχνίας από το άλλο της πλάγιο·
19 τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς στο ένα κλαδί, ένας κόμπος, και ένα άνθος· και τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς στο άλλο κλαδί, ένας κόμπος, και ένα άνθος· έτσι έκανε και στα έξι κλαδιά, που έβγαιναν από τη λυχνία.
20 Και στη λυχνία υπήρχαν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, οι κόμποι τους, και τα άνθη τους.
21 Και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν απ' αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που έβγαιναν απ' αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που έβγαιναν απ' αυτή, στα έξι κλαδιά, που έβγαιναν απ' αυτή.
22 Οι κόμποι τους, και τα κλαδιά τους, ήσαν ένα σώμα μαζί της· το σύνολό της ήταν ένα σφυρηλατημένο σώμα από καθαρό χρυσάφι.
23 Και έκανε τα επτά λυχνάρια της, και τα λυχνοψάλιδά της, και τα υποθέματά της, από καθαρό χρυσάφι.
24 Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι την έκανε, και όλα τα σκεύη της.
25 ΚΑΙ έκανε το θυσιαστήριο του θυμιάματος από ξύλο σιττίμ· το μάκρος του μία πήχη, και το πλάτος του μία πήχη, τετράγωνο· και δύο πήχες το ύψος του· και τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα.
26 Και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του, και τα πλάγιά του, ολόγυρα, και τα κέρατά του· και έκανε σ' αυτό μία χρυσή στεφάνη, ολόγυρα.
27 Και έκανε γι' αυτό δύο χρυσούς κρίκους, κάτω από τη στεφάνη του, κοντά στις δύο γωνίες του, στα δύο πλάγια, για να είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν μ' αυτούς.
28 Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και τους περισκέπασε με χρυσάφι.
29 ΚΑΙ έκανε το άγιο επιχρισματικό λάδι, και το καθαρό ευώδες θυμίαμα, σύμφωνα με τη τέχνη τού αρωματοποιού.
Κεφάλαιο 38

1 ΚΑΙ έκανε το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, από ξύλο σιττίμ· πέντε πήχες το μάκρος του, και πέντε πήχες το πλάτος του, τετράγωνο· και το ύψος του τρεις πήχες·
2 και έκανε τα κέρατά του στις τέσσερις γωνίες του· τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα· και το σκέπασε ολόγυρα με χαλκό.
3 Και έκανε όλα τα σκεύη τού θυσιαστηρίου, τους λέβητες, και τα φτυάρια, και τις λεκάνες, τις κρεάγρες, και τα πυροδοχεία· όλα τα σκεύη του τα έκανε χάλκινα.
4 Και έκανε για το θυσιαστήριο μία χάλκινη σχάρα διχτυωτής εργασίας, κάτω από την περιοχή του, από κάτω, μέχρι το μέσον του.
5 Και έχυσε τέσσερις κρίκους για τα τέσσερα άκρα τής χάλκινης σχάρας, για να είναι θήκες των μοχλών.
6 Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και τους σκέπασε ολόγυρα με χαλκό,
7 και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους προς τα πλάγια του θυσιαστηρίου, για να το βαστάζουν μ' αυτούς· κοίλο, σανιδωτό το έκανε.
8 ΚΑΙ έκανε τον νιπτήρα από χαλκό, και τη βάση του από χαλκό, από τους χάλκινους καθρέφτες των συναθροιζόμενων γυναικών, που συγκεντρώνονταν δίπλα στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου.
9 ΚΑΙ έκανε την αυλή· προς την πλευρά που ήταν προς τη μεσημβρία,τα παραπετάσματα της αυλής ήσαν από κλωσμένη βύσσο, 100 πηχών.
10 Οι στύλοι τους ήσαν 20, και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 20· τα άγκιστρα των στύλων, και οι ζώνες τους, ασημένια.
11 Και προς τη βορινή πλευρά τα παραπετάσματα ήσαν 100 πήχες· οι στύλοι τους 20, και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους 20· τα άγκιστρα των στύλων και οι ζώνες τους ασημένια.
12 Και προς τη δυτική πλευρά ήσαν παραπετάσματα 50 πήχες· οι στύλοι τους δέκα και τα υποστηρίγματά τους δέκα· τα άγκιστρα των στύλων και οι ζώνες τους ασημένια.
13 Και προς την ανατολική πλευρά, που ήταν προς ανατολάς, 50 πήχες.
14 Τα παραπετάσματα του ενός μέρους τής πύλης ήσαν 15 πήχες· οι στύλοι τους τρεις, και τα υποστηρίγματά τους τρία.
15 Και στο άλλο μέρος τής πύλης τής αυλής, και από τις δύο πλευρές, ήσαν παραπετάσματα 15 πήχες· οι στύλοι τους τρεις, και τα υποστηρίγματά τους τρία.
16 Όλα τα παραπετάσματα της αυλής, ολόγυρα, ήσαν από βύσσο κλωσμένη.
17 Και τα υποστηρίγματα για τους στύλους ήσαν χάλκινα· τα άγκιστρα των στύλων και οι ζώνες τους ασημένια· και τα κεφαλάρια των στύλων τους ήσαν σκεπασμένα ολόγυρα με ασήμι· και όλοι οι στύλοι τής αυλής ήσαν ζωσμένοι με ασήμι.
18 Και το καταπέτασμα για την πύλη τής αυλής ήταν εργασία ενός κεντητή, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, αι βύσσο κλωσμένη· και ήταν 20 πήχες το μάκρος, και το ύψος στο πλάτος πέντε πήχες, όπως στα παραπετάσματα της αυλής.
19 Και οι στύλοι τους τέσσερις· και τα χάλκινα υποστηρίγματά τους τέσσερα· τα άγκιστρά τους ασημένια, και τα κεφαλάρια των στύλων τους περισκεπασμένα με ασήμι, και οι ζώνες τους ασημένιες.
20 Και όλοι οι πάσσαλοι της σκηνής και της αυλής, ολόγυρα, χάλκινοι.
21 ΑΥΤΗ είναι η απαρίθμηση των πραγμάτων τής σκηνής, της σκηνής τού μαρτυρίου, όπως απαριθμήθηκαν, σύμφωνα με την προσταγή τού Μωυσή, για την υπηρεσία των Λευιτών, διαμέσου του Ιθάμαρ, γιου τού Ααρών τού ιερέα.
22 Και ο Βεσελεήλ, ο γιος τού Ουρί, γιου τού Ωρ, από τη φυλή Ιούδα, έκανε όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
23 Και ήταν μαζί του ο Ελιάβ, ο γιος τού Αχισαμάχ, από τη φυλή Δαν, χαράκτης, και επινοητικός τεχνίτης, και κεντητής σε βαθυγάλαζο ύφασμα, και σε πορφυρούν, και σε κόκκινο, και σε βύσσο.
24 Ολόκληρο το χρυσάφι, που δαπανήθηκε για την εργασία σε ολόκληρο το έργο τού αγιαστηρίου, το χρυσάφι της προσφοράς, ήταν 29 τάλαντα, και 730 σίκλοι, σύμφωνα με τον σίκλο τού αγιαστηρίου.
25 Και το ασήμι εκείνων που απαριθμήθηκαν από τη συναγωγή ήταν 100 τάλαντα, και 1.775 σίκλοι, σύμφωνα με τον σίκλο τού αγιαστηρίου·
26 ένα βεκάχ ανά κεφαλή, το μισό τού σίκλου, σύμφωνα με τον σίκλο τού αγιαστηρίου, για καθέναν που περνάει στην απαρίθμηση, από 20 ετών ηλικίας κι επάνω, για 603.550 ανθρώπους.
27 Και από το ασήμι των 100 ταλάντων χύθηκαν τα υποστηρίγματα του αγιαστηρίου, και τα υποστηρίγματα του καταπετάσματος· 100 υποστηρίγματα από 100 τάλαντα, ένα τάλαντο για κάθε ένα υποστήριγμα.
28 Και από τους 1.775 σίκλους έκανε άγκιστρα για τους στύλους, και σκέπασε ολόγυρα τα κεφαλάρια τους, και τους έζωσε ολόγυρα.
29 Και ο χαλκός τής προσφοράς ήταν 70 τάλαντα, και 2.400 σίκλοι.
30 Και απ' αυτόν έκανε τα υποστηρίγματα στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, και το χάλκινο θυσιαστήριο, και τη χάλκινη σχάρα γι' αυτό, και όλα τα σκεύη τού θυσιαστηρίου,
31 και τα υποστηρίγματα της αυλής, ολόγυρα, και τα υποστηρίγματα της πύλης τής αυλής, και όλους τους πασσάλους τής σκηνής, και όλους τους πασσάλους τής αυλής ολόγυρα.
Κεφάλαιο 39

1 ΚΑΙ από το βαθυγάλαζο ύφασμα, και το πορφυρούν, και το κόκκινο, έκαναν υπηρετικές στολές για να υπηρετούν στο άγιο, και έκαναν τις άγιες στολές για τον Ααρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
2 ΚΑΙ έκανε το εφόδ από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο.
3 Και σφυρηλάτησαν το χρυσάφι σε λεπτές πλάκες, και το έκοψαν σε σύρματα, για να το εργαστούν στο βαθυγάλαζο ύφασμα, και στο πορφυρούν, και στο κόκκινο, και στη βύσσο, με καλλίτεχνη εργασία.
4 Έκαναν γι' αυτό επωμίδες συναπτές· που συνάπτονταν επάνω στις δύο άκρες του.
5 Και η κεντητή ζώνη τού εφόδ επάνω σ' αυτό ήταν από το ίδιο, σύμφωνα με την εργασία του· από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
6 Και εργάστηκαν τις πέτρες από όνυχα, που ήσαν εναρμοσμένες σε χρυσούς οικίσκους, χαραγμένες, καθώς χαράσσονται οι σφραγίδες, με τα ονόματα των γιων Ισραήλ.
7 Και τις έβαλε επάνω στις επωμίδες τού εφόδ, πέτρες ανάμνησης στους γιους Ισραήλ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
8 ΚΑΙ έκανε το περιστήθιο με καλλίτεχνη εργασία, σύμφωνα με την εργασία τού εφόδ, από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο.
9 Ήταν τετράγωνο· έκαναν το περιστήθιο διπλό· μία σπιθαμή το μάκρος του, και μία σπιθαμή το πλάτος του, διπλό.
10 Και προσάρμοσε σ' αυτό τέσσερις σειρές από πέτρες· σειρά από σάρδιο, τοπάζιο, και σμάραγδο, ήταν η πρώτη σειρά.
11 Και η δεύτερη σειρά, άνθρακας, σάπφειρος, και αδάμαντας.
12 Και η τρίτη σειρά, λιγύριο, αχάτης, και αμέθυστος.
13 Και η τέταρτη σειρά, βηρύλλιο, όνυχας και ίασπης· οι πέτρες αυτές ήσαν προσαρμοσμένες σε οικίσκους χρυσούς στα περικλείσματά τους.
14 Και οι πέτρες ήσαν σύμφωνα με τα ονόματα των γιων Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, όπως η χάραξη της σφραγίδας, καθένας με το όνομά του, σύμφωνα με τις 12 φυλές.
15 Και έκαναν επάνω στο περιστήθιο αλυσίδες από τις άκρες, πλεκτής εργασίας από καθαρό χρυσάφι.
16 Και έκαναν δύο χρυσούς οικίσκους, κα δύο χρυσούς κρίκους και πέρασαν τους δύο κρίκους στις δύο άκρες τού περιστηθίου.
17 Και πέρασαν τις δύο πλεκτές χρυσές αλυσίδες, στους δύο κρίκους, που ήσαν στις άκρες τού περιστηθίου.
18 Και τις δύο άκρες των δύο πλεκτών αλυσίδων, τις σύνδεσαν με τους δύο οικίσκους, και τους έβαλαν επάνω στις επωμίδες τού εφόδ, στο μπροστινό του μέρος.
19 Και έκαναν δύο κρίκους χρυσούς, και τους έβαλαν στις δύο άκρες τού περιστηθίου, στο χείλος του, που ήταν προς το μέρος τού εφόδ, από μέσα.
20 Και έκαναν δύο άλλους κρίκους χρυσούς, και τους έβαλαν στα δύο πλάγια του εφόδ, από κάτω προς το μπροστινό μέρος του, αντικρυνά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη τού εφόδ,
21 και έδεσαν το περιστήθιο με τους κρίκους του, στους κρίκους τού εφόδ, με ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα, για να είναι από πάνω από την κεντητή ζώνη τού εφόδ, και για να μη είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
22 ΚΑΙ έκανε τον ποδήρη του εφόδ με υφαντή εργασία, ολόκληρο από βαθυγάλαζο ύφασμα.
23 Και ήταν στο μέσον τού ποδήρη ένα άνοιγμα, όπως το άνοιγμα του θώρακα, με ταινία ολόγυρα στο άνοιγμα, για να μη σχίζεται.
24 Και έκαναν επάνω στα κράσπεδα του ποδήρη ρόδια, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο.
25 Και έκαναν κουδούνια από καθαρό χρυσάφι, και έβαλαν τα κουδούνια ανάμεσα στα ρόδια επάνω στο κράσπεδο του ποδήρη, ολόγυρα, ανάμεσα στα ρόδια·
26 κουδούνι και ρόδι, κουδούνι και ρόδι, επάνω στα κράσπεδα του ποδήρη, του υπηρετικού, ολόγυρα· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
27 ΚΑΙ έκαναν τους χιτώνες από βύσσο, υφαντής εργασίας, για τον Ααρών, και για τους γιους του,
28 και τη μίτρα από βύσσο, και τα μιτρίδια διακοσμημένα από βύσσο, και τις λινές περισκελίδες από κλωσμένη βύσσο,
29 και τη ζώνη από κλωσμένη βύσσο, και βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, κεντητής εργασίας· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
30 ΚΑΙ έκαναν την πλάκα του ιερού στέμματος από καθαρό χρυσάφι, και χάραξαν επάνω σ' αυτό γράμματα σαν μια χάραξη σφραγίδας, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.
31 Και έδεσαν σ' αυτό μία βαθυγάλαζη ταινία, για να τη συνδέσουν από επάνω, στη μίτρα· όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή.
32 Έτσι τελείωσε ολόκληρο το έργο τής σκηνής τού μαρτυρίου· και οι γιοι Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή· έτσι έκαναν.
33 ΚΑΙ έφεραν τη σκηνή στον Μωυσή· τη σκηνή, και όλα τα σκεύη της, τις περόνες της, τις σανίδες της, τους μοχλούς της, και τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά της,
34 και το κατακάλυμμα, που ήταν από δέρματα κριαριών, κοκκινοβαμμέν, και το επικάλυμμα, που ήταν από δέρματα τσακαλιών, και το καλυπτήριο καταπέτασμα,
35 την κιβωτό τού μαρτυρίου, και τους μοχλούς της, και το ιλαστήριο,
36 το τραπέζι, όλα τα σκεύη του, και τους άρτους τής πρόθεσης,
37 την καθαρή λυχνία, τα λυχνάρια της, τα λυχνάρια σύμφωνα με τη διάταξή τους, και όλα τα σκεύη της, και το λάδι τού φωτός,
38 και το χρυσό θυσιαστήριο, και το επιχρισματικό λάδι, και το ευώδες θυμίαμα, και τον τάπητα για τη θύρα τής σκηνής,
39 το χάλκινο θυσιαστήριο, και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του, και όλα τα σκεύη του, τον νιπτήρα και τη βάση του,
40 τα παραπετάσματα της αυλής, τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά της, και το καταπέτασμα για την πύλη τής αυλής, τα σχοινιά της, και τους πασσάλους της, και όλα τα σκεύη τής υπηρεσίας τής σκηνής, για τη σκηνή τού μαρτυρίου,
41 τις υπηρετικές στολές, για να υπηρετούν στο άγιο, και τις άγιες στολές για τον Ααρών τον ιερέα, και τις στολές των γιων του, για να ιερατεύουν.
42 Σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο Κύριος στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ, ολόκληρο το έργο.
43 Και ο Μωυσής είδε ολόκληρο το έργο, και να, το είχαν κάνει καθώς ο Κύριος είχε προστάξει· έτσι έκαναν· και ο Μωυσής τους ευλόγησε.
Κεφάλαιο 40

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Την πρώτη ημέρα τού πρώτου μήνα θα στήσεις τη σκηνή, τη σκηνή τού μαρτυρίου.
3 Και θα βάλεις εκεί την κιβωτό τού μαρτυρίου, και θα σκεπάσεις την κιβωτό με το καταπέτασμα.
4 Και θα βάλεις μέσα το τραπέζι, και θα διατάξεις όσα πρέπει να διαταχθούν γι' αυτό· και θα βάλεις μέσα τη λυχνία, και θα ανάψεις τα λυχνάρια της.
5 Και θα βάλεις το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος μπροστά στην κιβωτό τού μαρτυρίου, και θα τοποθετήσεις τον τάπητα της θύρας στη σκηνή.
6 Και θα βάλεις το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος μπροστά στη θύρα τής σκηνής, της σκηνής τού μαρτυρίου.
7 Και θα βάλεις τον νιπτήρα ανάμεσα στη σκηνή τού μαρτυρίου, και το θυσιαστήριο, και θα βάλεις σ' αυτόν νερό.
8 Και θα στήσεις την αυλή ολόγυρα, και θα κρεμάσεις το καταπέτασμα της πύλης τής αυλής.
9 Και θα πάρεις το επιχρισματικό λάδι, και θα χρίσεις τη σκηνή, και όλα όσα είναι σ' αυτήν, και θα την αγιάσεις, και όλα τα σκεύη της, και θα είναι άγια.
10 Και θα χρίσεις το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, και όλα τα σκεύη του, και θα αγιάσεις το θυσιαστήριο· και θα είναι θυσιαστήριο αγιότατο.
11 Και θα χρίσεις τον νιπτήρα, και τη βάση του, και θα τον αγιάσεις.
12 Και θα φέρεις τον Ααρών, και τους γιους του, στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου, και θα τους πλύνεις με νερό.
13 Και θα ντύσεις τον Ααρών με τις άγιες στολές, και θα τον χρίσεις, και θα τον αγιάσεις, και θα ιερατεύει σε μένα.
14 Και θα φέρεις τους γιους του, και θα τους ντύσεις με χιτώνες.
15 Και θα τους χρίσεις, καθώς έχρισες τον πατέρα τους, και θα ιερατεύουν σε μένα· και θα είναι σ' αυτούς το χρίσμα τους για παντοτινή ιερατεία στις γενεές τους.
16 Και ο Μωυσής έκανε σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος τον πρόσταξε· έτσι έκανε.
17 Και τον πρώτο μήνα τού δεύτερου χρόνου, την πρώτη ημέρα τού μήνα, στήθηκε η σκηνή.
18 Και ο Μωυσής έστησε τη σκηνή, και έβαλε τα υποστηρίγματά της, και έστησε τις σανίδες της, και έβαλε τους μοχλούς της, και έστησε τους στύλους της.
19 Και άπλωσε τα παραπετάσματα επάνω στη σκηνή, και έβαλε επάνω της το κατακάλυμμα της σκηνής, από πάνω· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
20 Και παίρνοντας το μαρτύριο το έβαλε μέσα στην κιβωτό, και έβαλε τους μοχλούς στην κιβωτό, και έβαλε το ιλαστήριο επάνω στην κιβωτό, από πάνω,
21 και έφερε την κιβωτό στη σκηνή, και έβαλε το καλυπτήριο καταπέτασμα, και σκέπασε την κιβωτό τού μαρτυρίου· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
22 Και έβαλε το τραπέζι στη σκηνή τού μαρτυρίου, προς το μέρος τής σκηνής, που είναι προς βορράν, απέξω από το καταπέτασμα,
23 και έβαλε επάνω του με τάξη τα ψωμιά, που ήσαν διαταγμένα, μπροστά στον Κύριο· καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στον Μωυσή.
24 Και έβαλε τη λυχνία στη σκηνή τού μαρτυρίου, απέναντι από το τραπέζι, προς το μέρος τής σκηνής, που είναι προς τα μεσημβρινά,
25 και άναψε τα λυχνάρια μπροστά στον Κύριο· καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στον Μωυσή.
26 Και έβαλε το χρυσό θυσιαστήριο στη σκηνή τού μαρτυρίου, απέναντι από το καταπέτασμα,
27 και θυμίασε επάνω σ' αυτό ευώδες θυμίαμα· καθώς ο Κύριος είχε προστάξει στον Μωυσή.
28 Και έβαλε τον τάπητα στη θύρα τής σκηνής.
29 Και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος το έβαλε κοντά στη θύρα τής σκηνής, της σκηνής τού μαρτυρίου, και πρόσφερε επάνω σ' αυτό το ολοκαύτωμα και την προσφορά από άλφιτα· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
30 Και έβαλε τον νιπτήρα ανάμεσα στη σκηνή τού μαρτυρίου και το θυσιαστήριο, και έβαλε σ' αυτόν νερό, για να πλένονται·
31 και έπλεναν τα χέρια τους, και τα πόδια τους απ' αυτόν, ο Μωυσής και ο Ααρών και οι γιοι του.
32 Όταν έμπαιναν μέσα στη σκηνή τού μαρτυρίου και όταν πλησίαζαν στο θυσιαστήριο, πλένονταν· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
33 Και έστησε την αυλή, ολόγυρα, στη σκηνή και το θυσιαστήριο, και κρέμασε τον τάπητα της πύλης τής αυλής. Και ο Μωυσής αποπεράτωσε το έργο.
34 ΤΟΤΕ, η νεφέλη σκέπασε τη σκηνή τού μαρτυρίου, και δόξα τού Κυρίου γέμισε τη σκηνή.
35 Και ο Μωυσής δεν μπόρεσε να μπει μέσα στη σκηνή τού μαρτυρίου· επειδή, η νεφέλη καθόταν επάνω της, και δόξα τού Κυρίου γέμισε τη σκηνή.
36 Και όταν η νεφέλη ανέβαινε από πάνω από τη σκηνή, οι γιοι Ισραήλ σηκώνονταν, σε όλες τις οδοιπορίες τους·
37 αν, όμως, η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν σηκώνονταν, μέχρι την ημέρα της ανάβασής της.
38 Επειδή, η νεφέλη τού Κυρίου ήταν επάνω στη σκηνή την ημέρα, και φωτιά ήταν επάνω σ' αυτή τη νύχτα, μπροστά σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, σε όλες τους τις οδοιπορίες.