Ιησούς του Ναυή

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Κεφάλαιο 1

1 Και μετά τον θάνατο του Μωυσή, του δούλου τού Κυρίου, ο Κύριος είπε στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, τον υπηρέτη τού Μωυσή, λέγοντας:
2 Ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, πέθανε· τώρα, λοιπόν, αφού σηκωθείς, διάβα αυτόν τον Ιορδάνη, εσύ και ολόκληρος αυτός ο λαός, προς τη γη που εγώ δίνω σ' αυτούς, στους γιους Ισραήλ.
3 Ολόκληρο τον τόπο επάνω στον οποίο θα πατήσει το πέλμα των ποδιών σας, τον έδωσα σε σας, όπως είχα πει στον Μωυσή·
4 από την έρημο και τούτο τον Λίβανο, και μέχρι τον μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Ευφράτη, ολόκληρη η γη των Χετταίων, και μέχρι τη μεγάλη θάλασσα, προς δυσμάς τού ήλιου, θα είναι το όριό σας.
5 Άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον σου όλες τις ημέρες τή ζωής σου· όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι και μαζί σου· δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω.
6 Γίνε ισχυρός και ανδρείος· επειδή, εσύ θα κληροδοτήσεις σε τούτον τον λαό τη γη, που ορκίστηκα στους πατέρες τους να τους δώσω.
7 Μόνον γίνε ισχυρός και υπερβολικά ανδρείος, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με ολόκληρο τον νόμο, που ο Μωυσής, ο υπηρέτης μου, σε πρόσταξε· μη παρεκκλίνεις απ' αυτόν δεξιά ή αριστερά, για να φέρεσαι με σύνεση, παντού όπου κι αν πας.
8 Αυτό το βιβλίο τού νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σ' αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σ' αυτό· επειδή, τότε θα ευοδώνεσαι στον δρόμο σου, και τότε θα φέρεσαι με σύνεση.
9 Δεν σε προστάζω εγώ; Γίνε ισχυρός και ανδρείος· μη φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις· επειδή, μαζί είναι σου ο Κύριος ο Θεός σου, όπου κι αν πας.
10 ΚΑΙ ο Ιησούς πρόσταξε τους άρχοντες του λαού, λέγοντας:
11 Περάστε μέσα από το στρατόπεδο, και προστάξτε τον λαό, λέγοντας: Ετοιμάστε εφόδια για τον εαυτό σας· επειδή, μετά από τρεις ημέρες θα διαβείτε αυτόν τον Ιορδάνη, για να μπείτε μέσα να κληρονομήσετε τη γη, που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σε σας για να την κληρονομήσετε.
12 Και στους Ρουβηνίτες, και στους Γαδίτες, και στο μισό από τη φυλή τού Μανασσή, ο Ιησούς είπε, τα εξής:
13 θυμηθείτε τον λόγο, που ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου πρόσταξε σε σας, λέγοντας. Ο Κύριος ο Θεός σας σάς ανέπαυσε, και σας έδωσε αυτή τη γη·
14 οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας, και τα κτήνη σας, θα μείνουν στη γη, που ο Μωυσής σάς έδωσε από την εκεί πλευρά τού Ιορδάνη· εσείς, όμως, θα διαβείτε μπροστά από τα αδέλφια σας, οπλισμένοι, όλοι οι ισχυροί σε δύναμη, και θα τους βοηθήσετε·
15 μέχρις ότου ο Κύριος αναπαύσει τους αδελφούς σας, όπως κι εσάς, και να κληρονομήσουν κι αυτοί τη γη, που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει σ' αυτούς. Τότε, θα επιστρέψετε στη γη τής κληρονομιάς σας, και θα την κληρονομήσετε, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου σάς έδωσε από την εκεί πλευρά τού Ιορδάνη, προς ανατολάς τού ήλιου.
16 Και αποκρίθηκαν στον Ιησού, λέγοντας: Όλα όσα μας προστάξεις, θα τα κάνουμε· και παντού όπου μας στείλεις, θα πάμε·
17 όπως υπακούαμε στον Μωυσή, σε όλα, έτσι θα υπακούμε και σε σένα· μόνον ο Κύριος ο Θεός σου να είναι μαζί σου, καθώς ήταν και με τον Μωυσή·
18 κάθε άνθρωπος, που θα εναντιωθεί στις προσταγές σου, και δεν υπακούσει στα λόγια σου, σε όλα όσα τον προστάξεις, ας θανατώνεται· μόνον γίνε ισχυρός και ανδρείος.
Κεφάλαιο 2

1 ΚΑΙ ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, έστειλε από τη Σιττείμ δύο άνδρες για να κατασκοπεύσουν κρυφά, λέγοντας: Πηγαίνετε, δείτε τη γη, και την Ιεριχώ. Κι εκείνοι πήγαν, και μπήκαν μέσα στο σπίτι μιας πόρνης γυναίκας, που ονομαζόταν Ραάβ, και εκεί κατέλυσαν.
2 Και ανήγγειλαν στον βασιλιά τής Ιεριχώ, λέγοντας: Να, ήρθαν εδώ τη νύχτα δύο άνδρες από τους γιους Ισραήλ, για να κατασκοπεύσουν τη γη.
3 Και ο βασιλιάς τής Ιεριχώ έστειλε απεσταλμένους στη Ραάβ, λέγοντας: Βγάλε έξω τους άνδρες, οι οποίοι μπήκαν μέσα σε σένα, που μπήκαν μέσα στο σπίτι σου· επειδή, ήρθαν να κατασκοπεύσουν ολόκληρη τη γη.
4 Και η γυναίκα παίρνοντας τους δύο άνδρες τούς έκρυψε, και είπε: Ναι μεν οι άνδρες μπήκαν μέσα σε μένα, αλλά δεν ξέρω από πού ήσαν·
5 κι ενώ επρόκειτο να κλειστεί η πύλη, όταν σκοτείνιασε, οι άνδρες βγήκαν έξω· δεν ξέρω πού πήγαν οι άνδρες· τρέξτε γρήγορα από πίσω τους, επειδή θα τους προφτάσετε.
6 Αυτή, όμως, τους είχε ανεβάσει επάνω στην ταράτσα και τους είχε σκεπάσει με λινοκάλαμο, που είχε στοιβαγμένο επάνω στην ταράτσα.
7 Και οι άνδρες έτρεξαν από πίσω τους, από τον δρόμο που οδηγεί στον Ιορδάνη, μέχρι τις διαβάσεις· κι αμέσως, αφού αναχώρησαν εκείνοι που έτρεχαν από πίσω τους, κλείστηκε η πύλη.
8 Και πριν εκείνοι πλαγιάσουν, αυτή ανέβηκε σ' αυτούς επάνω στην ταράτσα.
9 Και είπε στους άνδρες: Γνωρίζω ότι ο Κύριος σας έδωσε τη γη· και ότι ο τρόμος σας έπεσε επάνω μας, και ότι όλοι οι κάτοικοι της γης νεκρώθηκαν από τον φόβο σας·
10 επειδή, ακούσαμε πώς ο Κύριος ξέρανε τα νερά τής Ερυθράς Θάλασσας μπροστά σας, όταν βγήκατε έξω από την Αίγυπτο· και τι κάνατε στους δύο βασιλιάδες των Αμορραίων, που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σηών, και στον Ωγ, που τους εξολοθρεύσατε·
11 και καθώς ακούσαμε, διαλύθηκε η καρδιά μας, και δεν έμεινε πλέον πνοή σε κανέναν από τον φόβο σας, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός επάνω στον ουρανό, και κάτω στη γη·
12 και τώρα, ορκιστείτε μου, παρακαλώ, στον Κύριο, ότι, καθώς εγώ έκανα έλεος σε σας, θα κάνετε κι εσείς έλεος στην οικογένεια του πατέρα μου· και δώστε μου ένα σημάδι πίστης,
13 ότι θα διαφυλάξετε τη ζωή στον πατέρα μου, και στη μητέρα μου, και στους αδελφούς μου, και στις αδελφές μου, και σε όλα όσα έχουν, και θα σώσετε τη ζωή μας από τον θάνατο.
14 Και οι άνδρες αποκρίθηκαν σ' αυτή: Η ζωή μας ας παραδοθεί σε θάνατο αντί της δικής σας, (αν μόνο δεν φανερώσετε αυτή την υπόθεσή μας), αν εμείς, όταν ο Κύριος παραδώσει σε μας τη γη, δεν δείξουμε έλεος και πίστη σε σένα.
15 Τότε, τους κατέβασε με σχοινί μέσα από το παράθυρο· επειδή, το σπίτι της ήταν στο τείχος της πόλης, και κατοικούσε στο τείχος.
16 Και είπε: Πηγαίνετε προς την ορεινή, περιοχή, για να μη σας συναντήσουν εκείνοι που σας καταδιώκουν· και κρυφτείτε εκεί τρεις ημέρες, μέχρις ότου επιστρέψουν αυτοί που σας καταδιώκουν· και έπειτα, θα πάτε στον δρόμο σας.
17 Και οι άνδρες είπαν σ' αυτή: Με τούτο θα είμαστε καθαροί από αυτόν τον όρκο σου που μας έκανες να ορκιστούμε·
18 δες, όταν εμείς μπαίνουμε μέσα στη γη, θα δέσεις το σχοινί αυτό του κόκκινου νήματος στο παράθυρο, από το οποίο μας κατέβασες· και τον πατέρα σου, και τη μητέρα σου, και τους αδελφούς σου, και ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα σου, θα συγκεντρώσεις κοντά σου στο σπίτι·
19 και καθένας, που θα βγει έξω από τη θύρα τού σπιτιού σου, το αίμα του θα είναι επάνω στο κεφάλι του, κι εμείς θα είμαστε καθαροί· όποιος, όμως, μένει μαζί σου στο σπίτι, το αίμα του θα είναι επάνω στο κεφάλι μας, αν κάποιος βάλει χέρι επάνω του·
20 αλλά, αν φανερώσεις την υπόθεσή μας αυτή, τότε θα είμαστε λυμένοι από τον όρκο σου, που μας έκανες να ορκιστούμε.
21 Και εκείνη είπε: Σύμφωνα με τα λόγια σας, έτσι ας γίνει. Και τους εξαπέστειλε, και αναχώρησαν· κι αυτή έδεσε το κόκκινο σχοινί στο παράθυρο.
22 Και αναχώρησαν, και ήρθαν στην ορεινή περιοχή, και έμειναν εκεί τρεις ημέρες, μέχρις ότου επέστρεψαν εκείνοι που τους καταδίωκαν· και τους αναζήτησαν αυτοί που τους καταδίωκαν σε ολόκληρο τον δρόμο, όμως δεν τους βρήκαν.
23 Και οι δύο άνδρες γύρισαν, και κατέβηκαν από το βουνό, και διάβηκαν και ήρθαν στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και του διηγήθηκαν όλα όσα τους συνέβησαν.
24 Και είπαν στον Ιησού: Σίγουρα, ο Κύριος παρέδωσε στα χέρια μας ολόκληρη τη γη· και μάλιστα όλοι οι κάτοικοι του τόπου νεκρώθηκαν από τον φόβο μας.
Κεφάλαιο 3

1 Και ο Ιησούς σηκώθηκε πρωί· και αναχώρησαν από τη Σιττείμ, και ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη, αυτός και όλοι οι γιοι Ισραήλ, και διανυχτέρευσαν εκεί, πριν διαπεράσουν απέναντι.
2 Και μετά από τρεις ημέρες οι άρχοντες πέρασαν μέσα από το στρατόπεδο,
3 και πρόσταξαν τον λαό, λέγοντας: Όταν δείτε την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου τού Θεού σας, και τους ιερείς τούς Λευίτες, που τη βαστάζουν, τότε εσείς θα κινηθείτε από τους τόπους σας και θα πάτε πίσω απ' αυτή·
4 όμως, ας είναι διάστημα ανάμεσα σε σας και σ' εκείνη, μέχρι 2.000 πήχες, σύμφωνα με το μέτρο, (μη πλησιάστε σ' αυτή) για να γνωρίζετε τον δρόμο, που πρέπει να βαδίζετε· επειδή, δεν περάσατε αυτό τον δρόμο χθες και προχθές.
5 Και ο Ιησούς είπε στον λαό: Καθαριστείτε, επειδή αύριο ο Κύριος θα κάνει ανάμεσά σας θαυμαστά πράγματα.
6 Και ο Ιησούς είπε στους ιερείς, λέγοντας: Σηκώστε την κιβωτό τής διαθήκης, και προπορεύεστε μπροστά από τον λαό. Και σήκωσαν την κιβωτό τής διαθήκης, και πήγαιναν μπροστά από τον λαό.
7 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Αυτή την ημέρα αρχίζω να σε υψώνω μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ· για να γνωρίσουν ότι, όπως ήμουν μαζί με τον Μωυσή, θα είμαι μαζί και με σένα·
8 εσύ, λοιπόν, πρόσταξε τους ιερείς, που βαστάζουν την κιβωτό τής διαθήκης, λέγοντας: Όταν φτάσετε στην άκρη τού νερού τού Ιορδάνη, θα σταθείτε στον Ιορδάνη.
9 Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισραήλ: Πλησιάστε εδώ, κι ακούστε τα λόγια τού Κυρίου τού Θεού σας.
10 Και ο Ιησούς είπε: Από τούτο θα γνωρίσετε ότι ο ζωντανός Θεός είναι ανάμεσά σας, και ότι ολοκληρωτικά θα εξολοθρεύσετε από μπροστά σας τους Χαναναίους και τους Χετταίους, και τους Ευαίους, και τους Φερεζαίους, και τους Γεργεσαίους, και τους Αμορραίους, και τους Ιεβουσαίους·
11 Δες, η κιβωτός τής διαθήκης τού Κυρίου ολόκληρης της γης πορεύεται μπροστά σας στον Ιορδάνη.
12 Και, τώρα, εκλέξτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από τις φυλές τού Ισραήλ, από έναν άνδρα ανά φυλή·
13 και καθώς τα πέλματα των ποδιών των ιερέων, που βαστάζουν την κιβωτό τού Κυρίου, του Κυρίου ολόκληρης της γης, πατήσουν στα νερά τού Ιορδάνη, τα νερά τού Ιορδάνη θα κοπούν τα δύο, τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω, και θα σταθούν σε έναν σωρό.
14 Και καθώς ο λαός σηκώθηκε από τις σκηνές τους, για να διαβούν τον Ιορδάνη, και οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης μπροστά από τον λαό,
15 και καθώς εκείνοι που βάσταζαν την κιβωτό ήρθαν μέχρι τον Ιορδάνη, και τα πόδια των ιερέων, που βάσταζαν την κιβωτό, βράχηκαν στην άκρη τού νερού, (επειδή, ο Ιορδάνης πλημμυρίζει σε όλες τις όχθες του, όλες τις ημέρες τού θερισμού)
16 τα νερά που κατεβαίνουν από πάνω στάθηκαν, και υψώθηκαν σε έναν σωρό πολύ μακριά, από την πόλη Αδάμ, που είναι στα πλάγια της Ζαρετάν· και τα νερά που κατέβαιναν κάτω, προς τη θάλασσα της πεδιάδας, την Αλμυρή Θάλασσα, καθώς αποκόπηκαν, έφυγαν ολοκληρωτικά· και ο λαός πέρασε, κατάντικρυ της Ιεριχώ.
17 Και οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, στέκονταν σταθεροί επάνω σε ξερό έδαφος, στο μέσον τού Ιορδάνη, και όλοι οι Ισραηλίτες διάβαιναν μέσα από ξερό έδαφος, μέχρις ότου τελείωσε ολόκληρος ο λαός να διαβαίνει τον Ιορδάνη.
Κεφάλαιο 4

1 ΚΑΙ αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε να διαβαίνει τον Ιορδάνη, ο Κύριος είπε στον Ιησού, λέγοντας:
2 Πάρτε για τον εαυτό σας 12 άνδρες από τον λαό, από έναν άνδρα ανά φυλή,
3 και πρόσταξέ τους, λέγοντας, Πάρτε από εδώ, μέσα από τον Ιορδάνη, από τον τόπο όπου τα πόδια των ιερέων στάθηκαν σταθερά, 12 πέτρες· και θα τις μεταφέρετε μαζί σας, και θα τις βάλετε στον τόπο, όπου θα στρατοπεδεύσετε αυτή τη νύχτα.
4 Τότε, ο Ιησούς προσκάλεσε τους 12 άνδρες, που είχε διορίσει από τους γιους Ισραήλ, από έναν άνδρα ανά φυλή·
5 και ο Ιησούς τούς είπε: Διαβείτε μπροστά από την κιβωτό τού Κυρίου τού Θεού σας στο μέσον τού Ιορδάνη, και σηκώστε ο καθένας από σας μία πέτρα επάνω στους ώμους του, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιων Ισραήλ·
6 για να είναι αυτό ως σημείο μεταξύ σας· ώστε, όταν οι γιοι σας στο μέλλον ρωτούν, λέγοντας: Τι σημαίνουν σε σας αυτές οι πέτρες;
7 Τότε, θα τους απαντάτε: Ότι τα νερά τού Ιορδάνη κόπηκαν μπροστά από την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου· όταν διάβαινε τον Ιορδάνη, τα νερά τού Ιορδάνη κόπηκαν· και οι πέτρες αυτές θα είναι στους γιους Ισραήλ για παντοτινή υπόμνηση.
8 Έτσι και έκαναν οι γιοι Ισραήλ, καθώς ο Ιησούς πρόσταξε σ' αυτούς· και πήραν 12 πέτρες μέσα από τον Ιορδάνη, όπως ο Κύριος είχε πει στον Ιησού, σύμφωνα με τον αριθμό των φυλών των γιων Ισραήλ, και τις μετέφεραν μαζί τους στον τόπο όπου κατέλυσαν, κι εκεί τις έβαλαν.
9 Και ο Ιησούς έστησε άλλες 12 πέτρες στο μέσον τού Ιορδάνη, στον τόπο όπου στάθηκαν τα πόδια των ιερέων, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης· (κι εκεί είναι μέχρι σήμερα).
10 Και οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό στέκονταν στο μέσον τού Ιορδάνη, μέχρις ότου τελείωσαν όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Ιησού για να πει στον λαό, σύμφωνα με όλα όσα ο Μωυσής πρόσταξε στον Ιησού· και ο λαός έσπευσε και διάβηκε.
11 Και αφού ολόκληρος ο λαός τελείωσε διαβαίνοντας, διάβηκε και η κιβωτός τού Κυρίου, και οι ιερείς, μπροστά από τον λαό.
12 Και οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, διάβηκαν οπλισμένοι μπροστά από τους γιους Ισραήλ, όπως τους είχε πει ο Μωυσής.
13 Μέχρι 40.000 οπλισμένοι διάβηκαν μπροστά από τον Κύριο σε πόλεμο, στις πεδιάδες τής Ιεριχώ.
14 Εκείνη την ημέρα ο Κύριος ύψωσε τον Ιησού μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ· και τον φοβόνταν, όπως φοβόνταν τον Μωυσή, όλες τις ημέρες τής ζωής του.
15 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού τα εξής:
16 Πρόσταξε τους ιερείς, που βαστάζουν την κιβωτό τού μαρτυρίου, να ανέβουν από τον Ιορδάνη.
17 Και ο Ιησούς πρόσταξε τους ιερείς, λέγοντας: Ανεβείτε από τον Ιορδάνη.
18 Και αφού οι ιερείς, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, ανέβηκαν από το μέσον τού Ιορδάνη, και τα πέλματα των ποδιών των ιερέων πάτησαν επάνω στην ξηρά, τα νερά τού Ιορδάνη επέστρεψαν στον τόπο τους, και πλημμύρισαν όλες τις όχθες του, όπως και πρώτα.
19 Και ο λαός ανέβηκε από τον Ιορδάνη τη δέκατη του πρώτου μήνα, και στρατοπέδευσε στα Γάλγαλα, προς το ανατολικό μέρος τής Ιεριχώ.
20 Και τις 12 εκείνες πέτρες, που πήραν από τον Ιορδάνη, ο Ιησούς τις έστησε στα Γάλγαλα.
21 Και είπε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: Όταν στο μέλλον οι γιοι σας ρωτούν τους πατέρες τους, λέγοντας. Τι σημαίνουν αυτές οι πέτρες;
22 Τότε, θα αναγγείλετε στους γιους σας τα εξής: Ο Ισραήλ διάβηκε αυτόν τον Ιορδάνη ωσάν διαμέσου ξηράς·
23 επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας αποξέρανε τα νερά τού Ιορδάνη μπροστά σας, μέχρις ότου διαβήκατε, όπως έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στην Ερυθρά Θάλασσα, που την αποξέρανε μπροστά μας, μέχρις ότου διαβήκαμε·
24 για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί τής γης το χέρι τού Κυρίου, ότι είναι δυνατό· για να φοβάστε πάντοτε τον Κύριο τον Θεό σας.
Κεφάλαιο 5

1 ΚΑΙ όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες των Αμορραίων, που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη προς τα δυτικά, και όλοι οι βασιλιάδες των Χαναναίων, που ήσαν κοντά στη θάλασσα, ότι ο Κύριος αποξέρανε τα νερά τού Ιορδάνη μπροστά από τους γιους Ισραήλ, μέχρις ότου διάβηκαν, διαλύθηκαν οι καρδιές τους· και δεν έμεινε πλέον σ' αυτούς πνοή, από τον φόβο των γιων Ισραήλ.
2 Κατά την εποχή εκείνη, ο Κύριος είπε στον Ιησού: Κάνε για τον εαυτό σου κοφτερά πέτρινα μαχαίρια, και κάνε περιτομή για δεύτερη φορά στους γιους Ισραήλ.
3 Και ο Ιησούς έκανε για τον εαυτό του κοφτερά πέτρινα μαχαίρια, και έκανε περιτομή στους γιους Ισραήλ επάνω στον λόφο των ακροβυστιών.
4 Και η αιτία, για την οποία ο Ιησούς έκανε την περιτομή, είναι ότι ολόκληρος ο λαός που βγήκε από την Αίγυπτο, τα αρσενικά, όλοι οι άνδρες τού πολέμου, πέθαναν στην έρημο, στην οδοιπορία, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο.
5 Και ολόκληρος ο λαός που είχε βγει ήταν περιτμημένος· όλος ο λαός, όμως, που γεννήθηκε στην έρημο, στην οδοιπορία, αφού βγήκαν έξω από την Αίγυπτο δεν είχε περιτμηθεί.
6 Επειδή, 40 χρόνια οι γιοι Ισραήλ περιέρχονταν μέσα στην έρημο, μέχρις ότου πέθαναν, ολόκληρος ο λαός, οι άνδρες τού πολέμου, που είχαν βγει έξω από την Αίγυπτο, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή τού Κυρίου· στους οποίους ο Κύριος ορκίστηκε ότι δεν θα τους αφήσει να δουν τη γη, που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες τους ότι θα μας δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι.
7 Και αντί γι' αυτούς, αντικατέστησε τους γιους τους, στους οποίους ο Ιησούς έκανε περιτομή, για τον λόγο ότι ήσαν απερίτμητοι· επειδή, δεν τους είχαν κάνει περιτομή κατά την οδοιπορία.
8 Και αφού τέλειωσαν να κάνουν περιτομή σε ολόκληρο τον λαό, κάθονταν στους τόπους τους στο στρατόπεδο, μέχρις ότου γιατρεύτηκαν.
9 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Αυτή την ημέρα αφαίρεσα από πάνω σας τη ντροπή της Αιγύπτου. Γι' αυτό, ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Γάλγαλα μέχρι σήμερα.
10 Και οι γιοι Ισραήλ στρατοπέδευσαν στα Γάλγαλα, και έκαναν το Πάσχα τη 14η ημέρα τού μήνα, προς την εσπέρα, στις πεδιάδες τής Ιεριχώ.
11 Και την επόμενη του Πάσχα έφαγαν άζυμα από το σιτάρι τής γης, και σιτάρι φρυγανισμένο εκείνη την ίδια ημέρα.
12 Και την επόμενη, αφού έφαγαν από το σιτάρι της γης, σταμάτησε το μάννα· και δεν είχαν πλέον μάννα οι γιοι Ισραήλ, αλλά έτρωγαν από τα γεννήματα της γης Χαναάν εκείνο τον χρόνο.
13 ΚΑΙ όταν ο Ιησούς ήταν κοντά στην Ιεριχώ, ύψωσε τα μάτια του, και είδε, και να, στεκόταν απέναντί του ένας άνθρωπος και η ρομφαία του ήταν στο χέρι του γυμνωμένη· και καθώς ο Ιησούς πλησίασε του είπε: Δικός μας είσαι ή από τους εχθρούς μας;
14 Κι εκείνος είπε: Όχι· αλλ' εγώ είμαι ο Αρχιστράτηγος της δύναμης του Κυρίου, τώρα ήρθα. Και ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπό του επάνω στη γη, και προσκύνησε· και του είπε: Τι προστάζει ο κύριός μου στον δούλο του;
15 Και ο Αρχιστράτηγος της δύναμης του Κυρίου είπε στον Ιησού: Λύσε το υπόδημά σου από τα πόδια σου· επειδή, ο τόπος, επάνω στον οποίο στέκεσαι, είναι άγιος. Και ο Ιησούς το έκανε.
Κεφάλαιο 6

1 ΚΑΙ η Ιεριχώ ήταν κλεισμένη και οχυρωμένη, εξαιτίας των γιων Ισραήλ· κανένας δεν έβγαινε έξω, και κανένας δεν έμπαινε μέσα.
2 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Να, παρέδωσα στο χέρι σου την Ιεριχώ, και τον βασιλιά της, και τους δυνατούς πολεμιστές.
3 Και όλοι οι άνδρες του πολέμου βαδίστε γύρω από την πόλη, ολόγυρα στην πόλη μία φορά· έτσι θα κάνεις για έξι ημέρες.
4 Και επτά ιερείς θα βαστάζουν μπροστά από την κιβωτό επτά κεράτινες σάλπιγγες· και την έβδομη ημέρα θα βαδίσετε γύρω από την πόλη επτά φορές· και οι ιερείς θα σαλπίζουν με τις σάλπιγγες.
5 Και όταν σαλπίσουν με την κεράτινη σάλπιγγα παρατεταμένα, καθώς ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, ολόκληρος ο λαός θα αλαλάξει με δυνατόν αλαλαγμό, και το τείχος τής πόλης θα καταπέσει από τη βάση του, και ο λαός θα ανέβει, ο καθένας κατευθείαν μπροστά του.
6 Και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, κάλεσε τους ιερείς, και τους είπε: Πάρτε την κιβωτό τής διαθήκης, και επτά ιερείς ας βαστάζουν επτά κεράτινες σάλπιγγες μπροστά από την κιβωτό τού Κυρίου.
7 Και στον λαό είπε: Περάστε, και βαδίστε γύρω από την πόλη, και οι οπλισμένοι ας περάσουν μπροστά από την κιβωτό τού Κυρίου.
8 Και αφού ο Ιησούς μίλησε στον λαό, οι επτά ιερείς που βάσταζαν τις επτά κεράτινες σάλπιγγες μπροστά στον Κύριο, πέρασαν, και σάλπιζαν με τις σάλπιγγες· και η κιβωτός τής διαθήκης τού Κυρίου τούς ακολουθούσε.
9 Και οι οπλισμένοι προπορεύονταν από τους ιερείς, που σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κιβωτό από πίσω, ενώ οι ιερείς προχωρώντας σάλπιζαν με τις σάλπιγγες.
10 Και ο Ιησούς πρόσταξε τον λαό, λέγοντας: Δεν θα αλαλάξετε ούτε θα ακουστεί η φωνή σας ούτε θα βγει λόγος από το στόμα σας, μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα σας πω να αλαλάξετε· τότε θα αλαλάξετε.
11 Και η κιβωτός τού Κυρίου περιήλθε την πόλη, ολόγυρα, μία φορά· και ήρθαν στο στρατόπεδο, και διανυχτέρευσαν στο στρατόπεδο.
12 Και ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί, και οι ιερείς σήκωσαν την κιβωτό τού Κυρίου·
13 και οι επτά ιερείς, που βάσταζαν τις επτά κεράτινες σάλπιγγες, προπορεύονταν από την κιβωτό τού Κυρίου, βαδίζοντας και σαλπίζοντας με τις σάλπιγγες· και μπροστά τους πορεύονταν οι οπλισμένοι· και η οπισθοφυλακή ακολουθούσε την κιβωτό τού Κυρίου από πίσω, ενώ οι ιερείς καθώς προχωρούσαν σάλπιζαν με τις σάλπιγγες.
14 Και τη δεύτερη ημέρα βάδιζαν γύρω από την πόλη μία φορά, και γύρισαν στο στρατόπεδο· έτσι έκαναν για έξι ημέρες.
15 Και την έβδομη ημέρα σηκώθηκαν γύρω στα χαράματα, και βάδισαν γύρω από την πόλη επτά φορές με τον ίδιο τρόπο· μόνον σ' αυτή την ημέρα βάδισαν γύρω από την πόλη επτά φορές.
16 Και κατά την έβδομη φορά, ενώ οι ιερείς σάλπιζαν με τις σάλπιγγες, ο Ιησούς είπε στον λαό: Αλαλάξτε· επειδή, ο Κύριος σας παρέδωσε την πόλη·
17 και η πόλη θα είναι ανάθεμα στον Κύριο, αυτή και όλα όσα είναι μέσα σ' αυτή· μόνον στη Ραάβ την πόρνη θα διαφυλαχθεί η ζωή, σ' αυτήν και σε όλους εκείνους που είναι μέσα στο σπίτι της μαζί της· επειδή, έκρυψε τους κατασκόπους, που είχαμε στείλει·
18 εσείς, όμως, φυλαχθείτε από το ανάθεμα, για να μη γίνετε ανάθεμα, παίρνοντας από το ανάθεμα, και κάνετε το στρατόπεδο του Ισραήλ ανάθεμα, και το ταράξετε·
19 και όλο το ασήμι και το χρυσάφι, και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια, είναι αφιερωμένα στον Κύριο· θα φερθούν μέσα στο θησαυροφυλάκιο του Κυρίου.
20 Και ο λαός αλάλαξε, όταν σάλπισαν με τις σάλπιγγες· και καθώς ο λαός άκουσε τη φωνή των σαλπίγγων, τότε ο λαός αλάλαξε έναν μεγάλο αλαλαγμό, και το τείχος κατέπεσε από τη βάση του, και ο λαός ανέβηκε στην πόλη, κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του, και κυρίευσαν την πόλη.
21 Και εξολόθρευσαν με μάχαιρα όλους όσους ήσαν μέσα στην πόλη, άνδρες και γυναίκες, νέους και γέροντες, και βόδια, και πρόβατα, και γαϊδούρια.
22 Και ο Ιησούς είπε στους δύο άνδρες, που κατασκόπευσαν τη γη: Μπείτε μέσα στο σπίτι τής πόρνης, και βγάλτε έξω από εκεί τη γυναίκα, και όλα όσα έχει, καθώς ορκιστήκατε σ' αυτή.
23 Και οι νέοι, οι κατάσκοποι, μπήκαν και έβγαλαν έξω τη Ραάβ, και τον πατέρα της, και τη μητέρα της, και τους αδελφούς της, και όλα όσα είχε· και έβγαλαν ολόκληρη τη συγγένειά της, και τους διαφύλαξαν έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ.
24 Και κατέκαψαν την πόλη με φωτιά, και όλα όσα ήσαν σ' αυτή· μόνον το ασήμι και το χρυσάφι, και τα χάλκινα σκεύη και τα σιδερένια, τα έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του οίκου τού Κυρίου.
25 Και στη Ραάβ, την πόρνη, και στην οικογένεια του πατέρα της, και σε όλα όσα είχε, ο Ιησούς διαφύλαξε τη ζωή· και κατοικεί μέσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα· επειδή, έκρυψε τους κατασκόπους, που ο Ιησούς είχε στείλει για να κατασκοπεύσουν την Ιεριχώ.
26 Και ο Ιησούς ορκίστηκε εκείνη την εποχή, λέγοντας: Καταραμένος μπροστά στον Κύριο ο άνθρωπος, που θα σηκωθεί και θα χτίσει αυτή την πόλη, την Ιεριχώ· με τον θάνατο του πρωτότοκου γιου του θα βάλει τα θεμέλιά της, 6 και με τον θάνατο του νεότατου γιου του θα στήσει τις πύλες της.
27 Και ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιησού, κι απλώθηκε η φήμη τού ονόματός του σε ολόκληρη τη γη.
Κεφάλαιο 7

1 ΟΜΩΣ, οι γιοι Ισραήλ έκαναν παράβαση στο ανάθεμα· επειδή, ο Αχάν, ο γιος τού Χαρμί, γιου τού Ζαβδί, γιου τού Ζερά, από τη φυλή τού Ιούδα, πήρε από το ανάθεμα· και η οργή τού Κυρίου άναψε ενάντια στους γιους Ισραήλ.
2 Και ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους από την Ιεριχώ στη Γαι, που ήταν κοντά στη Βαιθ-αυέν, προς το ανατολικό μέρος τής Βαιθήλ· και τους είπε, λέγοντας: Ανεβείτε, και κατασκοπεύστε τη γη. Και οι άνθρωποι ανέβηκαν και κατασκόπευσαν τη Γαι.
3 Και όταν γύρισαν στον Ιησού του είπαν: Ας μη ανέβει ολόκληρος ο λαός, αλλά μέχρι δύο ή τρεις χιλιάδες άνδρες ας ανέβουν, και ας πατάξουν τη Γαι· μη βάλεις ολόκληρο τον λαό σε κόπο φέρνοντάς τον μέχρις εκεί· επειδή, είναι λίγοι.
4 Και ανέβηκαν εκεί από τον λαό μέχρι 3.000 άνδρες· και έφυγαν από το πρόσωπο των ανδρών τής Γαι.
5 Και οι άνδρες τής Γαι πάταξαν απ' αυτούς μέχρι 36 από τους άνδρες· και τους καταδίωξαν μπροστά από την πύλη μέχρι τη Σιβαρείμ, και τους πάταξαν στο κατωφερές μέρος· για το οποίο οι καρδιές τού λαού διαλύθηκαν, και έγιναν σαν νερό.
6 Και ο Ιησούς ξέσχισε τα ιμάτιά του, και έπεσε καταγής επάνω στο πρόσωπό του, μπροστά στην κιβωτό τού Κυρίου μέχρι την εσπέρα, αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, και έβαλαν χώμα επάνω στα κεφάλια τους.
7 Και ο Ιησούς είπε: Α! Κυρίαρχε Κύριε, γιατί διαπέρασες αυτόν τον λαό διαμέσου του Ιορδάνη, για να μας παραδώσεις στα χέρια των Αμορραίων, ώστε να μας αφανίσουν; Είθε να ήμασταν ευχαριστημένοι, καθώς καθόμασταν πέρα από τον Ιορδάνη!
8 Ω! Κύριε, τι να πω, αφού ο Ισραήλ έστρεψε τα νώτα μπροστά στους εχθρούς του;
9 Κι ακούγοντας οι Χαναναίοι και όλοι οι κάτοικοι της γης, θα μας περικυκλώσουν, και θα εξαλείψουν το όνομά μας από τη γη· και τι θα κάνεις για το μεγάλο σου όνομα;
10 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Σήκω· γιατί έπεσες έτσι επάνω στο πρόσωπό σου;
11 Ο Ισραήλ αμάρτησε, και μάλιστα παρέβηκαν τη διαθήκη μου, που τους πρόσταξα· και επιπλέον, πήραν από το ανάθεμα, και επιπλέον έκλεψαν, και επιπλέον είπαν ψέματα, και επιπλέον το έβαλαν στα σκεύη τους·
12 γι' αυτό, δεν θα μπορέσουν οι γιοι Ισραήλ να σταθούν μπροστά από τους εχθρούς τους, αλλά θα στρέψουν τα νώτα μπροστά στους εχθρούς τους, επειδή έγιναν ανάθεμα· ούτε θα είμαι πλέον μαζί σας, αν δεν εξαλείψετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας·
13 καθώς θα σηκωθείς, αγίασε τον λαό, και πες: Αγιαστείτε για την αυριανή ημέρα· επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ· Υπάρχει ανάθεμα ανάμεσά σου, Ισραήλ· δεν μπορείς να σταθείς μπροστά από τους εχθρούς σου, μέχρις ότου αφαιρέσετε το ανάθεμα από ανάμεσά σας·
14 προσέλθετε, λοιπόν, το πρωί σύμφωνα με τις φυλές σας· και η φυλή, την οποία ο Κύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά συγγένειες· και η συγγένεια, την οποία ο Κύριος θα πιάσει, θα προσέλθει κατά οικογένειες· και η οικογένεια, την οποία ο Κύριος θα πιάσει θα προσέλθει κατά άνδρες·
15 και όποιος πιαστεί, που έχει το ανάθεμα, θα κατακαεί με φωτιά, αυτός και όλα όσα έχει· επειδή, παρέβηκε τη διαθήκη τού Κυρίου, και επειδή έπραξε ανομία στον Ισραήλ.
16 Και ο Ιησούς, αφού σηκώθηκε το πρωί, έφερε τον Ισραήλ σύμφωνα με τις φυλές τους· και πιάστηκε η φυλή τού Ιούδα·
17 και έφερε τις συγγένειες του Ιούδα, και πιάστηκε η συγγένεια των Ζαραϊτών· και έφερε τη συγγένεια των Ζαραϊτών κατά άνδρες, και πιάστηκε ο Ζαβδί·
18 και έφερε την οικογένειά του κατά άνδρες, και πιάστηκε ο Αχάν, ο γιος τού Χαρμί, γιου τού Ζαβδί, γιου τού Ζερά, από τη φυλή τού Ιούδα.
19 Και ο Ιησούς είπε στον Αχάν: Παιδί μου, δώσε τώρα δόξα στον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ, και εξομολογήσου σ' αυτόν, και πες μου τώρα τι έπραξες· μη το κρύψεις από μένα.
20 Και ο Αχάν αποκρίθηκε στον Ιησού, και είπε: Αληθινά, εγώ αμάρτησα στον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ, και έπραξα έτσι κι έτσι·
21 βλέποντας ανάμεσα στα λάφυρα μια καλή Βαβυλωνιακή στολή, και 200 σίκλους ασήμι, και μία ράβδο χρυσάφι βάρους 50 σίκλων, τα επιθύμησα, και τα πήρα· και δες, είναι κρυμμένα στη γη, στο μέσον τής σκηνής μου, και το ασήμι κάτω απ' αυτά.
22 Και ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους· και έτρεξαν στη σκηνή, και πραγματικά, ήσαν κρυμμένα στη σκηνή του, και το ασήμι κάτω απ' αυτά.
23 Και τα πήραν από το μέσον τής σκηνής, και τα έφεραν στον Ιησού, και σε όλους τούς γιους Ισραήλ, και τα έβαλαν μπροστά στον Κύριο.
24 Τότε, ο Ιησούς, και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του, έπιασαν τον Αχάν, τον γιο τού Ζερά, και το ασήμι, και τη στολή, και τη ράβδο από το χρυσάφι, και τους γιους του, και τις θυγατέρες του, και τα βόδια του, και τα γαϊδούρια του, και τα πρόβατά του, και τη σκηνή του, και όλα όσα είχε, και τους έφεραν στην κοιλάδα Αχώρ.
25 Και ο Ιησούς είπε: Γιατί μας κατατάραξες; Ο Κύριος θα σε καταταράξει αυτή την ημέρα. Και ολόκληρος ο Ισραήλ τον λιθοβόλησε με πέτρες, και τους κατέκαψαν με φωτιά, και τους λιθοβόλησαν με πέτρες.
26 Και έστησαν επάνω του έναν μεγάλο σωρό από πέτρες, που μένει μέχρι σήμερα· έτσι ο Κύριος έπαυσε από την έξαψη του θυμού του· γι' αυτό, το όνομα εκείνου του τόπου αποκαλείται, Κοιλάδα Αχώρ μέχρι αυτή την ημέρα.
Κεφάλαιο 8

1 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Μη φοβηθείς ούτε να δειλιάσεις· πάρε μαζί σου όλους τους άνδρες τού πολέμου, και αφού σηκωθείς, ανέβα στη Γαι· να, εγώ παρέδωσα στο χέρι σου τον βασιλιά τής Γαι, και τον λαό του, και την πόλη του, και τη γη του·
2 και θα κάνεις στη Γαι, και στον βασιλιά της, όπως έκανες στην Ιεριχώ και στον βασιλιά της· μόνον τα λάφυρά της, και τα κτήνη της θα λαφυραγωγήσετε για τους εαυτούς σας· στήσε ενέδρα ενάντια στην πόλη, από πίσω της.
3 Και ο Ιησούς σηκώθηκε, και ολόκληρος ο λαός ο πολεμιστής, για να ανέβουν στη Γαι· και ο Ιησούς διάλεξε 30.000 άνδρες δυνατούς πολεμιστές, και τους έστειλε τη νύχτα,
4 και τους πρόσταξε, λέγοντας: Προσέξτε, εσείς θα ενεδρεύετε ενάντια στην πόλη, από πίσω της· μη απομακρυνθείτε πολύ από την πόλη, και να είστε όλοι έτοιμοι·
5 κι εγώ, και ολόκληρος ο λαός, που είναι μαζί μου, θα πλησιάσουμε στην πόλη· και όταν βγουν εναντίον μας, όπως πρώτα, τότε εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους·
6 και θα βγουν πίσω από μας, μέχρις ότου τους απομακρύνουμε από την πόλη, επειδή θα πουν: Αυτοί φεύγουν από μπροστά μας, όπως πρώτα· κι εμείς θα φύγουμε από μπροστά τους·
7 τότε, εσείς, αφού σηκωθείτε από την ενέδρα, θα κυριεύσετε την πόλη· επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας θα την παραδώσει στο χέρι σας·
8 και αφού κυριεύσετε την πόλη, θα κάψετε την πόλη με φωτιά· σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου θα κάνετε· δέστε, σας έδωσα προσταγή.
9 Ο Ιησούς, λοιπόν, τους έστειλε, και πήγαν σε ενέδρα, και κάθησαν ανάμεσα στη Βαιθήλ και τη Γαι, προς το δυτικό μέρος τής Γαι· και ο Ιησούς έμεινε εκείνη τη νύχτα ανάμεσα στον λαό.
10 Και αφού ο Ιησούς σηκώθηκε το πρωί, επισκέφθηκε τον λαό, και ανέβηκε αυτός και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, μπροστά από τον λαό προς τη Γαι.
11 Και όλος ο πολεμιστής λαός, που ήταν μαζί του, ανέβηκε, και πλησίασε, και ήρθε απέναντι από την πόλη, και στρατοπέδευσε προς το βόρειο μέρος τής Γαι· και ήταν μια κοιλάδα ανάμεσα σ' αυτούς και στη Γαι.
12 Και παίρνοντας μέχρι 5.000 άνδρες, τους έβαλε σε ενέδρα ανάμεσα στη Βαιθήλ και στη Γαι, προς το δυτικό μέρος της πόλης.
13 Και αφού παρέταξαν τον λαό, ολόκληρο το στράτευμα, που ήταν στα βόρεια της πόλης, και την ενέδρα του, στα δυτικά τής πόλης, ο Ιησούς πήγε εκείνη τη νύχτα στο μέσον τής κοιλάδας.
14 Και καθώς είδε ο βασιλιάς τής Γαι, αυτός και ολόκληρος ο λαός του, οι άνδρες τής πόλης, έσπευσαν και σηκώθηκαν πρωί, και βγήκαν σε συνάντηση του Ισραήλ σε μάχη, σε ορισμένη ώρα, στην πεδιάδα· αυτός, όμως, δεν ήξερε ότι ήταν ενέδρα εναντίον του πίσω από την πόλη.
15 Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ προσποιήθηκαν ότι κατατροπώθηκαν μπροστά τους, και έφευγαν από τον δρόμο τής ερήμου.
16 Και συγκάλεσαν ολόκληρο τον λαό, που ήταν στη Γαι, για να τους καταδιώξουν· και καταδίωξαν τον Ιησού, και απομακρύνθηκαν από την πόλη.
17 Και δεν απέμεινε άνθρωπος στη Γαι και στη Βαιθήλ, που δεν βγήκε πίσω από τον Ισραήλ· και άφησαν την πόλη ανοιχτή, και καταδίωκαν τον Ισραήλ.
18 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Έκτειν τη λόγχη, που είναι στο χέρι σου, προς τη Γαι· επειδή, θα την παραδώσω στο χέρι σου. Και ο Ιησούς εξέτεινε τη λόγχη, που ήταν στο χέρι του, προς την πόλη.
19 Και η ενέδρα σηκώθηκε από τη θέση της με βιασύνη, και όρμησαν αμέσως, όταν εξέτεινε το χέρι του· και μπήκαν στην πόλη, και την κυρίευσαν, και σπεύδοντας έκαψαν την πόλη με φωτιά.
20 Και όταν οι άνδρες τής Γαι γύρισαν να δουν προς τα πίσω, είδαν, και να, ο καπνός τής πόλης ανέβαινε στον ουρανό, και δεν μπορούσαν να φύγουν εδώ κι εκεί· επειδή, ο λαός που έφευγε προς την έρημο στράφηκαν προς τα πίσω ενάντια σ' αυτούς που τους καταδίωκαν.
21 Και ο Ιησούς και ολόκληρος ο Ισραήλ, αφού είδαν ότι η ενέδρα είχε κυριεύσει την πόλη, και ότι ανέβαινε ο καπνός τής πόλης, στράφηκαν προς τα πίσω, και πάταξαν τους άνδρες της Γαι.
22 Και οι άλλοι βγήκαν από την πόλη εναντίον τους, ώστε ήσαν στο μέσον τού Ισραήλ, από εδώ και από εκεί· και τους πάταξαν, ώστε δεν άφησαν κανέναν απ' αυτούς, που να εναπέμεινε ή να διέφυγε.
23 Και τον βασιλιά τής Γαι τον έπιασαν ζωντανό, και τον έφεραν στον Ιησού.
24 Και αφού ο Ισραήλ τελείωσε να φονεύει όλους τους κατοίκους τής Γαι στην πεδιάδα μέσα στην έρημο, όπου τους καταδίωκαν, και έπεσαν όλοι με μάχαιρα, μέχρις ότου εξολοθρεύθηκαν, ολόκληρος ο Ισραήλ επέστρεψε στη Γαι, και την πάταξαν με μάχαιρα.
25 Και όλοι αυτοί που έπεσαν εκείνη την ημέρα, και άνδρες και γυναίκες, ήσαν 12.000, όλοι οι άνθρωποι της Γαι.
26 Και ο Ιησούς δεν έσυρε προς τα πίσω το χέρι του, που είχε απλώσει με τη λόγχη, μέχρις ότου εξολόθρευσε όλους τους κατοίκους τής Γαι.
27 Μόνον τα κτήνη, και τα λάφυρα της πόλης εκείνης, λαφυραγώγησε ο Ισραήλ για τον εαυτό του, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, που είχε προστάξει στον Ιησού.
28 Και ο Ιησούς κατέκαψε τη Γαι, και την έκανε έναν σωρό, παντοτινά ακατοίκητο, μέχρι αυτή την ημέρα.
29 Και τον βασιλιά τής Γαι τον κρέμασε επάνω σε ένα ξύλο μέχρι την εσπέρα· και καθώς ο ήλιος έδυσε, ο Ιησούς πρόσταξε και κατέβασαν το πτώμα του από το ξύλο, και το έρριξαν στην είσοδο της πύλης τής πόλης, και ύψωσαν επάνω του έναν μεγάλο σωρό από πέτρες, που μένει μέχρι σήμερα.
30 ΤΟΤΕ, ο Ιησούς οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο στον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ επάνω στο βουνό Εβάλ,
31 όπως ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, πρόσταξε στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με το γραμμένο στο βιβλίο τού νόμου τού Μωυσή: Θυσιαστήριο από ολόκληρες πέτρες, επάνω στις οποίες δεν επιβλήθηκε σίδερο· και πρόσφεραν επάνω σ' αυτό ολοκαυτώματα στον Κύριο, και θυσίασαν ειρηνικές προσφορές.
32 Και έγραψε εκεί επάνω στις πέτρες το αντίγραφο του νόμου τού Μωυσή, που είχε γράψει μπροστά στους γιους Ισραήλ.
33 Και ολόκληρος ο Ισραήλ, και οι πρεσβύτεροί τους, και οι άρχοντες, και οι κριτές τους, στάθηκαν από το ένα και από το άλλο μέρος τής κιβωτού, απέναντι από τους ιερείς, τους Λευίτες, που βάσταζαν την κιβωτό τής διαθήκης τού Κυρίου, και ο ξένος, και ο αυτόχθονας· οι μισοί απ' αυτούς προς το βουνό Γαριζίν, και οι μισοί απ' αυτούς προς το βουνό Εβάλ· όπως προηγούμενα ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, είχε προστάξει, για να ευλογήσουν τον λαό Ισραήλ.
34 Και ύστερα απ' αυτά, διάβασε όλα τα λόγια τού νόμου, τις ευλογίες και τις κατάρες, σύμφωνα με όλα τα γραμμένα στο βιβλίο τού νόμου.
35 Δεν υπήρχε λόγος από όλα όσα πρόσταξε ο Μωυσής, που ο Ιησούς δεν διάβασε μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Ισραήλ, μαζί με τις γυναίκες, και τα παιδιά, και τους ξένους, που παραβρίσκονταν μεταξύ τους.
Κεφάλαιο 9

1 ΚΑΙ όταν άκουσαν όλοι οι βασιλιάδες, που ήσαν από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, κι αυτοί που ήσαν στην ορεινή περιοχή και εκείνοι που ήσαν στην πεδινή περιοχή, κι εκείνοι που ήσαν σε όλα τα παράλια της Μεγάλης Θάλασσας, μέχρις απέναντι από τον Λίβανο, οι Χετταίοι, και οι Αμορραίοι, οι Χαναναίοι, οι Φερεζαίοι, οι Ευαίοι, και οι Ιεβουσαίοι,
2 συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, για να πολεμήσουν τον Ιησού και τον Ισραήλ.
3 Και οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ό,τι είχε κάνει ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γαι,
4 και έπραξαν κι αυτοί με πανουργία, και πήγαν και ετοιμάστηκαν με εφόδια, και πήραν παλιούς σάκους επάνω στα γαϊδούρια τους, και ασκιά με παλιό κρασί και σχισμένα και δεμένα,
5 και στα πόδια τους παλιά υποδήματα και μπαλωμένα, και παλιά ιμάτια επάνω τους· και όλο το ψωμί του εφοδιασμού τους ήταν ξερό και καταθρυμματισμένο.
6 Και ήρθαν στον Ιησού στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και είπαν σ' αυτόν και στους άνδρες τού Ισραήλ: Ήρθαμε από μακρινή γη: Τώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας.
7 Και οι άνδρες τού Ισραήλ είπαν σ' αυτούς τους Ευαίους: Εσείς ίσως κατοικείτε ανάμεσά μας, και πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας;
8 Κι εκείνοι είπαν στον Ιησού: Είμαστε δούλοι σου. Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Ποιοι είστε και από πού έρχεστε;
9 Και του είπαν: Οι δούλοι σου ήρθαν από πολύ μακρινή γη για το όνομα του Κυρίου τού Θεού σου· επειδή, ακούσαμε τη φήμη του, και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο,
10 και όλα όσα έκανε στους δύο βασιλιάδες των Αμορραίων, που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη, στον Σηών, τον βασιλιά τής Εσεβών, και στον Ωγ, τον βασιλιά τής Βασάν, που ήταν στην Ασταρώθ·
11 γι' αυτό, οι πρεσβύτεροί μας, και όλοι οι κάτοικοι της γης μας, είπαν σε μας, λέγοντας: Πάρτε μαζί σας εφόδια για τον δρόμο, και πηγαίνετε σε συνάντησή τους, και πείτε τους: Είμαστε δούλοι σας· τώρα, λοιπόν, κάντε συνθήκη μαζί μας·
12 το ψωμί μας αυτό το πήραμε από τα σπίτια μας ζεστό, την ημέρα που φύγαμε για νάρθουμε σε σας· και τώρα, να, είναι ξερό και καταθρυμματισμένο·
13 κι αυτά τα ασκιά του κρασιού, που τα γεμίσαμε καινούργια, και να, είναι καταξεσχισμένα· και τα ιμάτιά μας αυτά και τα υποδήματά μας πάλιωσαν εξαιτίας του πολύ μακρινού δρόμου.
14 Και δέχθηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους, και δεν ρώτησαν τον Κύριο.
15 Και ο Ιησούς έκανε ειρήνη μαζί τους, και έκανε συνθήκη μαζί τους, να διαφυλάξει τη ζωή τους· και οι άρχοντες της συναγωγής, ορκίστηκαν σ' αυτούς.
16 Και ύστερα από τρεις ημέρες, αφού έκαναν συνθήκη μαζί τους, άκουσαν ότι ήσαν γείτονές τους, και κατοικούσαν μεταξύ τους.
17 Και αφού οι γιοι Ισραήλ σηκώθηκαν, πήγαν στις πόλεις τους την τρίτη ημέρα· και οι πόλεις τους ήσαν η Γαβαών και η Χεφειρά, και η Βηρώθ, και η Κιριάθ-ιαρείμ.
18 Και δεν τους πάταξαν οι γιοι Ισραήλ, επειδή οι άρχοντες της συναγωγής είχαν ορκιστεί προς αυτούς τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ. Και ολόκληρη η συναγωγή γόγγυζε ενάντια στους άρχοντες.
19 Όλοι, όμως, οι άρχοντες είπαν σε ολόκληρη τη συναγωγή: Εμείς ορκιστήκαμε προς αυτούς τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ· τώρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να τους αγγίξουμε·
20 αυτό θα κάνουμε σ' αυτούς· θα διαφυλάξουμε τη ζωή τους, για να μη είναι οργή Θεού επάνω μας, εξαιτίας του όρκου που ορκιστήκαμε σ' αυτούς.
21 Και οι άρχοντες τους είπαν: Ας ζουν· ας είναι, όμως, ξυλοκόποι και υδροφόροι σε ολόκληρη τη συναγωγή, καθώς τους υποσχέθηκαν οι άρχοντες.
22 Και ο Ιησούς τους συγκάλεσε, και τους είπε, λέγοντας: Γιατί μας απατήσατε, λέγοντας: Είμαστε πολύ μακριά από σας, ενώ εσείς κατοικείτε μεταξύ μας;
23 Τώρα, λοιπόν, είστε επικατάρατοι, και δεν θα λείψει από σας δούλος, και ξυλοκόπος, και υδροφόρος στον οίκο τού Θεού μου.
24 Και αποκρίθηκαν στον Ιησού, λέγοντας: Επειδή, οι δούλοι σου έμαθαν με πληροφορίες όσα ο Κύριος ο Θεός σου διέταξε στον δούλο του τον Μωυσή, να δώσει σε σας ολόκληρη τη γη, και να εξολοθρεύσει από μπροστά σας όλους τους κατοίκους τής γης, γι' αυτό φοβηθήκαμε από σας υπερβολικά για τη ζωή μας, και κάναμε αυτό το πράγμα·
25 και τώρα, να, είμαστε στα χέρια σου· ό,τι σου φανεί καλό και αρεστό να κάνεις σε μας, κάνε.
26 Και έκανε σ' αυτούς έτσι, και τους ελευθέρωσε από το χέρι των γιων Ισραήλ, και δεν τους φόνευσαν.
27 Και την ημέρα εκείνη ο Ιησούς τούς έκανε ξυλοκόπους και υδροφόρους μέχρι τώρα, στη συναγωγή, και στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στον τόπο που θα εκλέξει.
Κεφάλαιο 10

1 ΚΑΙ καθώς ο Αδωνισεδέκ, ο βασιλιάς τής Ιερουσαλήμ, άκουσε ότι ο Ιησούς κυρίευσε τη Γαι, και την εξολόθρευσε, ότι, καθώς έκανε στην Ιεριχώ και στον βασιλιά της, έτσι έκανε και στη Γαι και στον βασιλιά της, και ότι οι κάτοικοι της Γαβαών έκαναν ειρήνη με τον Ισραήλ, και έμειναν ανάμεσά τους,
2 φοβήθηκαν υπερβολικά· επειδή, η Γαβαών ήταν μεγάλη πόλη, σαν μια από τις βασιλικές πόλεις, κι επειδή ήταν μεγαλύτερη από τη Γαι, και όλοι οι άνδρες της ήσαν δυνατοί,
3 Γι' αυτό, ο Αδωνισεδέκ, ο βασιλιάς τής Ιερουσαλήμ, έστειλε στον Ωάμ,τον βασιλιά τής Χεβρών, και στον Πιράμ, τον βασιλιά τής Ιαρμούθ, και στον Ιαφιά, τον βασιλιά τής Λαχείς, και στον Δεβείρ, τον βασιλιά τής Εγλών, λέγοντας:
4 Ανεβείτε σε μένα, και βοηθήστε με, για να πατάξουμε τη Γαβαών· επειδή, έκανε ειρήνη με τον Ιησού, και με τους γιους Ισραήλ.
5 Και αφού συγκεντρώθηκαν οι πέντε βασιλιάδες των Αμορραίων, ο βασιλιάς τής Ιερουσαλήμ, ο βασιλιάς τής Χεβρών, ο βασιλιάς τής Ιαρμούθ, ο βασιλιάς τής Λαχείς, ο βασιλιάς τής Εγλών, ανέβηκαν αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους και στρατοπέδευσαν μπροστά από τη Γαβαών, και πολεμούσαν εναντίον της.
6 Και οι Γαβαωνίτες έστειλαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, λέγοντας: Μη αποσύρεις το χέρι σου από τους δούλους σου· ανέβα γρήγορα σε μας, και σώσε μας, και βοήθησέ μας· επειδή, συγκεντρώθηκαν εναντίον μας όλοι οι βασιλιάδες των Αμορραίων, που κατοικούν στην ορεινή περιοχή.
7 Και ο Ιησούς ανέβηκε από τα Γάλγαλα, αυτός, και ολόκληρος ο πολεμιστής λαός μαζί του, και όλοι οι δυνατοί πολεμιστές.
8 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Μη τους φοβηθείς· επειδή, τους παρέδωσα στο χέρι σου· κανένας απ' αυτούς δεν θα σταθεί μπροστά σου.
9 Ήρθε,λοιπόν, ο Ιησούς ξαφνικά καταπάνω τους, αφού ανέβηκε από τα Γάλγαλα κατά τη διάρκεια όλης τής νύχτας.
10 Και ο Κύριος τους κατατρόπωσε μπροστά στον Ισραήλ, και τους πάταξε με μεγάλη σφαγή στη Γαβαών, και τους καταδίωξαν στον δρόμο που ανεβαίνει προς τη Βαιθ-ωρών, και τους κατέκοβαν μέχρι την Αζηκά και μέχρι τη Μακκηδά.
11 Κι ενώ, φεύγοντας από μπροστά από το Ισραήλ, ήσαν στην κατάβαση της Βαιθ-ωρών, ο Κύριος έρριξε από τον ουρανό μεγάλες πέτρες εναντίον τους μέχρι την Αζηκά, και πέθαναν· περισσότεροι ήσαν εκείνοι που πέθαναν από τις πέτρες τού χαλαζιού, παρά όσους οι γιοι Ισραήλ κατέκοψαν με μάχαιρα.
12 Τότε, ο Ιησούς μίλησε στον Κύριο, την ημέρα που ο Κύριος παρέδωσε τους Αμορραίους μπροστά στους γιους Ισραήλ, και είπε μπροστά στον Ισραήλ: Στάσου, ήλιε, επάνω στη Γαβαών, κι εσύ φεγγάρι, επάνω στη φάραγγα Αιαλών.
13 Και ο ήλιος στάθηκε, και το φεγγάρι έμεινε ακίνητο, μέχρις ότου ο λαός εκδικήθηκε τους εχθρούς του. Δεν είναι αυτό γραμμένο στο βιβλίο του Ιασήρ; Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον τού ουρανού, και δεν έσπευσε να δύσει μέχρι μια ολόκληρη ημέρα.
14 Και τέτοια ημέρα δεν υπήρξε ούτε πριν ούτε μετά, ώστε ο Κύριος να ακούσει φωνή ανθρώπου· επειδή, ο Κύριος πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ.
15 Και ο Ιησούς επέστρεψε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα.
16 Και οι πέντε βασιλιάδες αυτοί έφυγαν, και κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στη Μακκηδά.
17 Και ανήγγειλαν στον Ιησού, λέγοντας: Οι πέντε βασιλιάδες βρέθηκαν κρυμμένοι σε μια σπηλιά στη Μακκηδά.
18 Και ο Ιησούς είπε: Κυλίστε μεγάλες πέτρες στο στόμιο της σπηλιάς, και βάλτε κοντά τους ανθρώπους για να τους φυλάττουν·
19 κι εσείς, μη στέκεστε· καταδιώκετε τους εχθρούς σας, και πατάξτε την οπισθοφυλακή τους· μη τους αφήσετε να μπουν στις πόλεις τους· επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας τους παρέδωσε στα χέρια σας.
20 Και αφού ο Ιησούς και οι γιοι Ισραήλ τέλειωσαν να τους φονεύουν με υπερβολικά μεγάλη σφαγή, μέχρις ότου εξολοθρεύτηκαν, οι υπόλοιποι απ' αυτούς, όσοι διασώθηκαν, μπήκαν σε οχυρωμένες πόλεις.
21 Και ολόκληρος ο λαός επέστρεψε στο στρατόπεδο στον Ιησού, στη Μακκηδά, ειρηνικά· κανένας δεν κούνησε τη γλώσσα του ενάντια σε κάποιον από τους γιους Ισραήλ.
22 Και ο Ιησούς είπε: Ανοίξτε το στόμιο της σπηλιάς, και βγάλτε έξω προς εμένα τους πέντε βασιλιάδες εκείνους από τη σπηλιά.
23 Έτσι και έκαναν, και έβγαλαν έξω προς αυτόν τους πέντε εκείνους βασιλιάδες από τη σπηλιά, τον βασιλιά τής Ιερουσαλήμ, τον βασιλιά τής Χεβρών, τον βασιλιά τής Ιαρμούθ, τον βασιλιά τής Λαχείς, τον βασιλιά τής Εγλών.
24 Και αφού έβγαλαν έξω προς τον Ιησού εκείνους τους βασιλιάδες, ο Ιησούς κάλεσε όλους τους άνδρες τού Ισραήλ, και είπε στους αρχηγούς των πολεμιστών, που ήρθαν μαζί του: Πλησιάστε, βάλτε τα πόδια σας επάνω στους λαιμούς αυτών των βασιλιάδων. Και αυτοί πλησίασαν, και έβαλαν τα πόδια τους επάνω στους λαιμούς τους.
25 Και ο Ιησούς τούς είπε: Μη φοβάστε ούτε να δειλιάζετε· γίνεστε ανδρείοι και ενδυναμώνεστε· επειδή, έτσι θα κάνει ο Κύριος σε όλους τους εχθρούς σας, ενάντια στους οποίους μάχεστε.
26 Και ύστερα απ' αυτά, ο Ιησούς τούς πάταξε, και τους θανάτωσε, και τους κρέμασε σε πέντε ξύλα· και κρέμονταν στα ξύλα μέχρι την εσπέρα.
27 Και γύρω στη δύση τού ήλιου, ο Ιησούς πρόσταξε, και τους κατέβασαν από τα ξύλα, και τους έρριξαν στη σπηλιά, όπου είχαν κρυφτεί, και στο στόμιο της σπηλιάς κύλισαν μεγάλες πέτρες, οι οποίες μένουν εκεί μέχρι τη σημερινή ημέρα.
28 Και εκείνη την ημέρα ο Ιησούς κυρίευσε τη Μακκηδά, και πάταξε με μάχαιρα αυτή, και τον βασιλιά της· εξολόθρευσε αυτούς, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτήν· δεν άφησε υπόλοιπο· και στον βασιλιά τής Μακκηδά έκανε, όπως έκανε και στον βασιλιά τής Ιεριχώ.
29 Και ο Ιησούς διάβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από τη Μακκηδά στη Λιβνά, και πολεμούσε τη Λιβνά.
30 Και ο Κύριος παρέδωσε κι αυτή και τον βασιλιά της στο χέρι τού Ισραήλ· και την πάταξε με μάχαιρα, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή· δεν άφησε σ' αυτήν υπόλοιπο· και στον βασιλιά της έκανε, όπως έκανε και στον βασιλιά τής Ιεριχώ.
31 Και ο Ιησούς διάβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από τη Λιβνά στη Λαχείς, και στρατοπέδευσε απέναντί της, και την πολεμούσε.
32 Και ο Κύριος παρέδωσε τη Λαχείς στο χέρι τού Ισραήλ, και την κυρίευσε τη δεύτερη ημέρα και πάταξε με μάχαιρα αυτή, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτή, σύμφωνα με όσα έκανε στη Λιβνά.
33 Τότε, ο Ωράμ, ο βασιλιάς τής Γεζέρ, ανέβηκε για να βοηθήσει τη Λαχείς· και ο Ιησούς πάταξε αυτόν και τον λαό του, μέχρις ότου δεν του άφησε υπόλοιπο.
34 Και ο Ιησούς διάβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από τη Λαχείς στην Εγλών, και στρατοπέδευσαν απέναντί της, και την πολεμούσαν·
35 και την κυρίευσαν εκείνη την ημέρα, και την πάταξαν με μάχαιρα· και εξολόθρευσε εκείνη την ημέρα όλους τους ανθρώπους που ήσαν σ' αυτή, σύμφωνα με όλα όσα έκανε στη Λαχείς.
36 Και ο Ιησούς ανέβηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, από την Εγλών στη Χεβρών, και την πολεμούσαν·
37 και την κυρίευσαν, και πάταξαν με μάχαιρα αυτή, τον βασιλιά της, και όλες τις πόλεις της, και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή· και δεν άφησε υπόλοιπο· σύμφωνα με όλα όσα έκανε στην Εγλών· και εξολόθρευσε αυτή, και όλους τους ανθρώπους που ήσαν μέσα σ' αυτή.
38 Και ο Ιησούς στράφηκε, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ, στη Δεβείρ, και την πολεμούσε·
39 και κυρίευσε αυτή, και τον βασιλιά της, και όλες τις πόλεις της· και τους πάταξε με στόμα μάχαιρας, και εξολόθρευσε όλους τους ανθρώπους, που ήσαν μέσα σ' αυτή· δεν άφησε υπόλοιπο· όπως έκανε στη Χεβρών, έτσι έκανε και στη Δεβείρ και στον βασιλιά της· και όπως έκανε στη Λιβνά και στον βασιλιά της.
40 Μ' αυτό τον τρόπο ο Ιησούς πάταξε ολόκληρη την ορεινή γη, και τη μεσημβρινή, και την πεδινή, και την Ασδώθ, και όλους τούς βασιλιάδες τους· δεν άφησε υπόλοιπο, αλλά εξολόθρευσε κάθε τι που είχε πνοή, καθώς ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, είχε προστάξει.
41 Και ο Ιησούς τούς πάταξε από την Κάδης-βαρνή μέχρι τη Γάζα, και ολόκληρη τη γη Γεσέν, μέχρι τη Γαβαών.
42 Και όλους αυτούς τους βασιλιάδες και τη γη τους ο Ιησούς κυρίευσε μεμιάς, επειδή ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ πολεμούσε υπέρ του Ισραήλ.
43 Και ο Ιησούς επέστρεψε στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα, και μαζί του ολόκληρος ο Ισραήλ.
Κεφάλαιο 11

1 ΚΑΙ καθώς το άκουσε ο Ιαβείν, ο βασιλιάς τής Ασώρ, έστειλε στον Ιωβάβ, τον βασιλιά τής Μαδών, και στον βασιλιά τής Σιμβρών, και στον βασιλιά τής Αχσάφ,
2 και στους βασιλιάδες που ήσαν στον βορρά, στην ορεινή περιοχή και στην πεδινή, απέναντι από τη Χιννερώθ, και στην κοιλάδα, και στη Νάφαθ-δωρ δυτικά,
3 και στους Χαναναίους, που ήσαν ανατολικά και δυτικά, και στους Αμορραίους, και στους Χετταίους, και στους Φερεζαίους, και στους Ιεβουσαίους, που ήσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Ευαίους, που ήσαν κάτω από την Αερμών στη γη Μισπά.
4 Και βγήκαν, αυτοί και όλα τα στρατεύματά τους μαζί τους, πολύς λαός, σαν την άμμο, που είναι κοντά στην άκρη τής θάλασσας σε πλήθος, μαζί με άλογα και πολλές άμαξες σε υπερβολικό βαθμό.
5 Και αφού όλοι αυτοί οι βασιλιάδες συγκεντρώθηκαν, ήρθαν και στρατοπέδευσαν μαζί κοντά στα νερά Μερώμ, για να πολεμήσουν τον Ισραήλ.
6 Και ο Κύριος είπε στον Ιησού: Μη φοβηθείς από μπροστά τους· επειδή, αύριο, περίπου αυτή την ώρα, εγώ θα τους παραδώσω όλους φονευμένους μπροστά στον Ισραήλ· τα άλογά τους θα τα ακρωτηριάσεις και τις άμαξές τους θα τις κατακάψεις με φωτιά.
7 Και ο Ιησούς πήγε ξαφνικά, και μαζί του όλος ο πολεμιστής λαός, εναντίον τους στα νερά Μερώμ, και έπεσαν επάνω τους.
8 Και ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τού Ισραήλ, και τους πάταξε, και τους καταδίωξε μέχρι τη μεγάλη Σιδώνα· και μέχρι τη Μισρεφώθ-μαϊμ, και μέχρι την κοιλάδα Μισπά ανατολικά· και τους πάταξαν, μέχρις ότου δεν τους άφησαν υπόλοιπο.
9 Και ο Ιησούς έκανε σ' αυτούς καθώς ο Κύριος τον πρόσταξε· τα άλογά τους τα ακρωτηρίασε, και τις άμαξές τους τις κατέκαψε με φωτιά.
10 Και ο Ιησούς στράφηκε την ίδια αυτή εποχή, και κυρίευσε την Ασώρ, και πάταξε τον βασιλιά της με μάχαιρα· επειδή, η Ασώρ ήταν άλλοτε πρωτεύουσα όλων αυτών των βασιλειών.
11 Και όλους τους ανθρώπους, που ήσαν σ' αυτήν, τους πάταξαν με μάχαιρα, και τους εξολόθρευσαν· δεν έμεινε τίποτε που είχε πνοή, και την Ασώρ την κατέκαψε με φωτιά.
12 Και όλες τις πόλεις εκείνων των βασιλιάδων, και όλους τους βασιλιάδες τους, ο Ιησούς τούς έπιασε, και τους πάταξε με μάχαιρα· τους εξολόθρευσε, όπως πρόσταξε ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου.
13 Και όλες τις πόλεις, όσες έμειναν μαζί με τα προχώματά τους, δεν τις έκαψε ο Ισραήλ, εκτός μόνον την Ασώρ κατέκαψε ο Ιησούς.
14 Και όλα τα λάφυρα αυτών των πόλεων, και τα κτήνη, οι γιοι Ισραήλ τα λαφυραγώγησαν για τον εαυτό τους· όλους, όμως, τους ανθρώπους τούς πάταξαν με μάχαιρα, μέχρις ότου τους εξολόθρευσαν· δεν άφησαν τίποτε που είχε πνοή.
15 Όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, τον δούλο του, έτσι και ο Μωυσής πρόσταξε τον Ιησού, και έτσι έκανε ο Ιησούς· δεν παρέβηκε τίποτε από όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
16 Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη εκείνη τη γη, την ορεινή, και ολόκληρη τη μεσημβρινή, και ολόκληρη τη γη Γεσέν, και την κοιλάδα, και την πεδινή περιοχή, και το βουνό τού Ισραήλ, και την κοιλάδα του,
17 από το βουνό Αλάκ, που υψώνεται προς το Σηείρ, μέχρι τη Βάαλ-γαδ, στην κοιλάδα του Λιβάνου, κάτω από το βουνό Αερμών· και έπιασε όλους τούς βασιλιάδες τους, και τους πάταξε, και τους θανάτωσε.
18 Πολύ καιρό ο Ιησούς πολεμούσε με όλους αυτούς τους βασιλιάδες.
19 Δεν υπήρχε πόλη που έκανε ειρήνη με τους γιους Ισραήλ, εκτός από τους Ευαίους, που κατοικούσαν στη Γαβαών· όλες τις κυρίευσαν με πόλεμο·
20 επειδή, έγινε από τον Κύριο, το να σκληρυνθούν οι καρδιές τους, νάρθουν σε μάχη ενάντια στον Ισραήλ, για να εξολοθρευτούν, να μη γίνει σ' αυτούς έλεος, αλλά να εξαφανιστούν, όπως ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
21 Και ο Ιησούς ήρθε εκείνη την εποχή, και αφάνισε τους Ανακείμ από τα βουνά, από τη Χεβρών, από τη Δεβείρ, από την Ανάβ, και από όλα τα βουνά τού Ιούδα, και από όλα τα βουνά τού Ισραήλ· ο Ιησούς τους εξολόθρευσε, μαζί με τις πόλεις τους.
22 Δεν έμειναν Ανακείμ στη γη των γιων Ισραήλ· μόνον στη Γάζα, στη Γαθ, και στην Άζωτο έμειναν.
23 Και ο Ιησούς κυρίευσε ολόκληρη τη γη, σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος είχε πει στον Μωυσή· και ο Ιησούς την έδωσε στον Ισραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με τον διαμερισμό τους στις φυλές τους. Και η γη ησύχασε από πόλεμο.
Κεφάλαιο 12

1 Και οι βασιλιάδες τής γης, που οι γιοι Ισραήλ πάταξαν, και κατακυρίευσαν τη γη τους, στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, προς την ανατολή τού ήλιου, από τον ποταμό Αρνών μέχρι το βουνό Αερμών, και ολόκληρη την πεδινή περιοχή ανατολικά, είναι τούτοι:
2 Ο Σηών, ο βασιλιάς των Αμορραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών, που δέσποζε από την Αροήρ, που ήταν κοντά στην άκρη τού ποταμού Αρνών, και το μέσον τού ποταμού, και το μισό της γης Γαλαάδ, μέχρι τον ποταμό Ιαβόκ, το όριο των γιων Αμμών·
3 και από την πεδινή περιοχή μέχρι τη Θάλασσα Χιννερώθ ανατολικά, και μέχρι τη θάλασσα της πεδιάδας, την Αλμυρή Θάλασσα ανατολικά, προς τον δρόμο που οδηγούσε στη Βαιθ-ιεσιμώθ, και από το μεσημβρινό μέρος, κάτω από την Ασδώθ-φασγά·
4 και τα όρια του Ωγ, του βασιλιά τής Βασάν, που εναπολείφθηκε από τους γίγαντες, και που κατοικούσε στην Ασταρώθ και στην Εδρεϊ·
5 που εξουσίαζε στο βουνό Αερμών, και στη Σαλχά, και σε ολόκληρη τη Βασάν, μέχρι τα όρια των Γεσσουριτών και των Μααχαθιτών, και στο μισό τής γης Γαλαάδ, το όριο του Σηών, του βασιλιά τής Εσεβών.
6 Αυτούς τούς πάταξε ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, και οι γιοι Ισραήλ· και ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά στους Ρουβηνίτες, και στους Γαδίτες, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή.
7 Κι αυτοί είναι οι βασιλιάδες τής γης, που ο Ιησούς πάταξε και οι γιοι Ισραήλ, από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, δυτικά, από τη Βάαλ-γαδ στην κοιλάδα τού Λιβάνου, και μέχρι το βουνό Αλάκ, που ανεβαίνει στο Σηείρ· και ο Ιησούς την έδωσε στις φυλές τού Ισραήλ ως κληρονομιά, σύμφωνα με τον διαμερισμό τους·
8 στα βουνά, και στις κοιλάδες, και στις πεδιάδες, και στην Ασδώθ, και στην έρημο, και στο μεσημβρινό μέρος· τους Χετταίους, τους Αμορραίους, και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ευαίους, και τους Ιεβουσαίους·
9 τον βασιλιά τής Ιεριχώ, έναν· τον βασιλιά τής Γαι, που ήταν κοντά στη Βαιθήλ, έναν·
10 τον βασιλιά τής Ιερουσαλήμ, έναν· τον βασιλιά τής Χεβρών, έναν·
11 τον βασιλιά τής Ιαρμούθ, έναν· τον βασιλιά τής Λαχείς, έναν·
12 τον βασιλιά τής Εγλών, έναν· τον βασιλιά τής Γεζέρ, έναν·
13 τον βασιλιά τής Δεβείρ, έναν· τον βασιλιά τής Γεδέρ, έναν·
14 τον βασιλιά τής Ορμά, έναν· τον βασιλιά τής Αράδ, έναν·
15 τον βασιλιά τής Λιβνά, έναν· τον βασιλιά τής Οδολλάμ, έναν·
16 τον βασιλιά τής Μακκηδά, έναν· τον βασιλιά τής Βαιθήλ, έναν·
17 τον βασιλιά τής Θαπφουά, έναν· τον βασιλιά τής Εφέρ, έναν·
18 τον βασιλιά τής Αφέκ, έναν· τον βασιλιά τής Λασαρών, έναν·
19 τον βασιλιά τής Μαδών, έναν· τον βασιλιά τής Ασώρ, έναν·
20 τον βασιλιά τής Σιμβρών-μερών, έναν· τον βασιλιά τής Αχσάφ, έναν·
21 τον βασιλιά τής Θαανάχ, έναν· τον βασιλιά τής Μεγιδδώ, έναν·
22 τον βασιλιά τής Κέδες, έναν· τον βασιλιά τής Ιοκνεάμ στην Καρμέλ, έναν·
23 τον βασιλιά τής Δωρ στη Νάφαθ-δωρ, έναν· τον βασιλιά των εθνών στα Γάλγαλα, έναν·
24 τον βασιλιά τής Θερσά, έναν. Όλοι οι βασιλιάδες ήσαν 31.
Κεφάλαιο 13

1 ΚΑΙ ο Ιησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία· και ο Κύριος του είπε: Εσύ είσαι γέροντας, και προχωρημένος στην ηλικία, μένει όμως πολλή γη ακόμα να κυριευθεί.
2 Τούτη είναι η γη που μένει ακόμα: Όλα τα όρια των Φιλισταίων, και ολόκληρη η Γεσσουρί,
3 από το Σιώρ, που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, μέχρι τα όρια της Ακκαρών προς βορράν, που λογαριάζονται στους Χαναναίους· οι πέντε ηγεμονίες των Φιλισταίων, των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλωνιτών, των Γετθαίων, και των Ακκαρωνιτών, και η ηγεμονία των Αυιτών·
4 από το μεσημβρινό μέρος, ολόκληρη η γη των Χαναναίων, και η Μεαρά, που είναι των Σιδωνίων, μέχρι την Αφέκ μέχρι τα όρια των Αμορραίων·
5 και η γη των Γιβλιτών, και ολόκληρος ο Λίβανος, προς την ανατολή τού ήλιου, από τη Βάαλ-γαδ, κάτω από το βουνό Αερμών, μέχρι την είσοδο της Αιμάθ·
6 όλοι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής, από τον Λίβανο μέχρι τη Μισρεφώθ-μαϊμ, όλοι οι Σιδώνιοι· αυτούς εγώ θα τους εξολοθρεύσω από μπροστά από τους γιους Ισραήλ· εσύ, μάλιστα, διαμοίρασέ την με κλήρους στους Ισραηλίτες, όπως σε πρόσταξα·
7 τώρα, λοιπόν, διαμοίρασε αυτή τη γη, ως κληρονομιά στις εννιά φυλές και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή.
8 Οι Ρουβηνίτες και οι Γαδίτες, μαζί με το υπόλοιπο μισό τής φυλής αυτής, πήραν την κληρονομιά τους, που ο Μωυσής τούς έδωσε, πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, τους έδωσε,
9 από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη τού ποταμού Αρνών, και την πόλη που είναι στο μέσον τού ποταμού, και ολόκληρη την πεδινή Μεδεβά μέχρι τη Δαιβών,
10 και όλες τις πόλεις τού Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, που βασίλευε στην Εσεβών, μέχρι τα όρια των γιων Αμμών,
11 και τη Γαλαάδ, και τα όρια των Γεσσουριτών και των Μααχαθιτών, και ολόκληρο το βουνό Αερμών, και ολόκληρη τη Βασάν μέχρι τη Σαλχά,
12 ολόκληρο το βασίλειο του Ωγ στη Βασάν, που βασιλεύει στην Ασταρώθ και στην Εδρεϊ, που εναπέμεινε από τους υπόλοιπους γίγαντες· επειδή, αυτούς τούς πάταξε ο Μωυσής, και τους εξολόθρευσε.
13 Τους Γεσσουρίτες, όμως, και τους Μααχαθίτες, οι γιοι Ισραήλ δεν τους εξολόθρευσαν, αλλά οι Γεσσουρίτες και οι Μααχαθίτες κατοικούν ανάμεσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα.
14 Μόνον στη φυλή τού Λευί δεν έδωσε κληρονομιά· οι θυσίες τού Κυρίου τού Θεού τού Ισραήλ, που γίνονται με φωτιά, είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε.
15 ΚΑΙ ο Μωυσής έδωσε στη φυλή των γιων τού Ρουβήν κληρονομιά σύμφωνα με τις συγγένειές τους·
16 και τα όριά τους ήσαν από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη τού ποταμού Αρνών, και η πόλη που είναι στο μέσον τού ποταμού, και ολόκληρη η πεδινή περιοχή μέχρι τη Μεδεβά,
17 η Εσεβών, και όλες οι πόλεις της, που είναι στην πεδινή περιοχή, η Δαιβών, και η Βαμώθ-βαάλ, και η Βαιθ-βάαλ-μεών,
18 και η Ιασσά, και η Κεδημώθ, και η Μηφαάθ,
19 και η Κιριαθαϊμ, και η Σιβμά, και η Ζαρέθ-σαάρ στο βουνό τής κοιλάδας,
20 και η Βαιθ-φεγώρ και η Ασδώθ-φασγά, και η Βαιθ-ιεσιμώθ,
21 και όλες οι πόλεις της πεδινής περιοχής, και ολόκληρο το βασίλειο του Σηών, του βασιλιά των Αμορραίων, που βασιλεύει στην Εσεβών, που ο Μωυσής πάταξε, αυτόν και τους ηγεμόνες της Μαδιάμ, τον Ευί, και τον Ρεκέμ, και τον Σουρ, και τον Ουρ, και τον Ρεβά, τους άρχοντες του Σηών, που κατοικούσαν τη γη.
22 Και τον Βαλαάμ, τον γιο τού Βεώρ, τον μάντη, οι γιοι Ισραήλ θανάτωσαν με μάχαιρα, ανάμεσα σ' εκείνους που φονεύθηκαν απ' αυτούς.
23 Και στους γιους τού Ρουβήν, ο Ιορδάνης ήταν το όριό τους. Αυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Ρουβήν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις τους και οι κωμοπόλεις τους.
24 Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη φυλή τού Γαδ, στους γιους τού Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους·
25 και το όριό τους ήταν η Ιαζήρ, και όλες οι πόλεις τής Γαλαάδ, και το μισό τής γης των γιων Αμμών, μέχρι την Αροήρ, που είναι απέναντι στη Ραββά,
26 και από την Εσεβών μέχρι τη Ραμάθ-μισπά και τη Βετονίμ, και από τη Μαχαναϊμ μέχρι τα όρια της Δεβείρ,
27 και στην κοιλάδα, τη Βαιθ-αράμ, και τη Βαιθ-νιμρά, και τη Σοκχώθ, και τη Σαφών, το υπόλοιπο του βασιλείου τού Σηών, του βασιλιά τής Εσεβών, και ο Ιορδάνης ήταν το όριο μέχρι την άκρη τής Θάλασσας Χιννερώθ, πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά.
28 Αυτή είναι η κληρονομιά των γιων Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.
29 Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στο μισό τής φυλής τού Μανασσή· και έγινε κτήμα στο μισό τής φυλής των γιων τού Μανασσή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
30 Και το όριό τους ήταν από τη Μαχαναϊμ, ολόκληρη η Βασάν, ολόκληρο το βασίλειο του Ωγ, του βασιλιά τής Βασάν, και όλες οι κωμοπόλεις τού Ιαείρ, που είναι στη Βασάν, 60 πόλεις·
31 και το μισό τής Γαλαάδ, και η Ασταρώθ, και η Εδρεϊ, οι πόλεις τού βασιλείου τού Ωγ, στη Βασάν, δόθηκαν στους γιους τού Μαχείρ, γιου τού Μανασσή, στο μισό των γιων τού Μαχείρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
32 Αυτοί είναι οι τόποι, που ο Μωυσής κληροδότησε στις πεδιάδες τού Μωάβ, στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, ανατολικά.
33 Στη φυλή τού Λευί, όμως, ο Μωυσής δεν έδωσε κληρονομιά· ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ, αυτός ήταν η κληρονομιά τους, όπως είπε σ' αυτούς.
Κεφάλαιο 14

1 ΚΑΙ αυτοί είναι οι τόποι που οι γιοι Ισραήλ κληρονόμησαν στη γη Χαναάν, που κληροδότησαν σ' αυτούς ο Ελεάζαρ ο ιερέας, και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των γιων Ισραήλ.
2 Με κλήρο έγινε η κληρονομιά των εννιά αυτών φυλών και του μισού τής φυλής, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου τού Μωυσή.
3 Επειδή, ο Μωυσής είχε δώσει την κληρονομιά των δύο φυλών και του μισού τής φυλής από την περιοχή που είναι πέρα από τον Ιορδάνη· στους Λευίτες, όμως, δεν έδωσε κληρονομιά ανάμεσά τους.
4 Επειδή, οι γιοι τού Ιωσήφ ήσαν δύο φυλές, του Μανασσή και του Εφραϊμ· και δεν έδωσαν στους Λευίτες μερίδιο στη γη, παρά πόλεις για να κατοικούν, μαζί με τα προάστιά τους, για τα κτήνη τους, και για την περιουσία τους.
5 Καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ, και διαμοίρασαν τη γη.
6 ΚΑΙ οι γιοι τού Ιούδα ήρθαν στον Ιησού στα Γάλγαλα, και ο Χάλεβ, ο γιος τού Ιεφοννή, ο Κενεζαίος, του είπε: Εσύ ξέρεις τον λόγο που ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, για μένα και για σένα, στην Κάδης-βαρνή·
7 ήμουν ηλικίας 40 χρόνων όταν με έστειλε ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, από την Κάδης-βαρνή, για να κατασκοπεύσω τη γη· και ανήγγειλα σ' αυτόν έναν λόγο, που ήταν στην καρδιά μου·
8 οι αδελφοί μου, όμως, που ανέβηκαν μαζί μου, νέκρωσαν την καρδιά τού λαού· εγώ, όμως, ακολούθησα τον Κύριο τον Θεό μου ολοκληρωτικά·
9 και εκείνη την ημέρα ο Μωυσής ορκίστηκε, λέγοντας: Η γη, που πάτησαν τα πόδια σου, εξάπαντος θα είναι δική σου κληρονομιά, και των γιων σου, παντοτινά· επειδή, ακολούθησες τον Κύριο τον Θεό μου, ολοκληρωτικά·
10 και τώρα, δες, ο Κύριος, καθώς είπε, με φύλαξε ζωντανό τα 45 αυτά χρόνια, από την ημέρα που ο Κύριος μίλησε αυτό τον λόγο στον Μωυσή, όταν ο Ισραήλ πορευόταν στην έρημο· και τώρα, δες, εγώ είμαι σήμερα ηλικίας 85 χρόνων·
11 και σήμερα ακόμα είμαι δυνατός, όπως την ημέρα που με έστειλε ο Μωυσής· όπως ήταν τότε η δύναμή μου, για πόλεμο, και για να βγαίνω και να μπαίνω·
12 τώρα, λοιπόν, δώσε μου αυτό το βουνό, για το οποίο ο Κύριος μίλησε εκείνη την ημέρα· επειδή, εσύ άκουσες εκείνη την ημέρα, ότι εκεί είναι οι Ανακείμ, και μεγάλες οχυρωμένες πόλεις· αν ο Κύριος είναι μαζί μου, εγώ θα μπορέσω να τους διώξω, όπως ο Κύριος είπε.
13 Και ο Ιησούς τον ευλόγησε, και έδωσε στον Χάλεβ, τον γιο τού Ιεφοννή, τη Χεβρών για κληρονομιά.
14 Γι' αυτό, η Χεβρών αποκαταστάθηκε ως κληρονομιά τού Χάλεβ, του γιου τού Ιεφοννή, του Κενεζαίου, μέχρι σήμερα, επειδή ακολούθησε τον Κύριο τον Θεό τού Ισραήλ, ολοκληρωτικά.
15 Και το όνομα της Χεβρών ήταν άλλοτε Κιριάθ-αρβά· και ο Αρβά ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος ανάμεσα στους Ανακείμ. Και η γη ησύχασε από τον πόλεμο.
Κεφάλαιο 15

1 ΚΑΙ ο κλήρος τής φυλής των γιων τού Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήταν στα όρια της Ιδουμαίας· η έρημος Σιν, που είναι προς νότον, ήταν η μεσημβρινή άκρη.
2 Και τα μεσημβρινά τους όρια ήσαν από τα παράλια της Αλμυρής Θάλασσας, από τον κόλπο που βλέπει προς τη μεσημβρία·
3 και εκτείνονταν προς το μεσημβρινό μέρος, στην ανάβαση Ακραββίμ, και περνούσαν στη Σιν, και ανέβαιναν από μεσημβρινά στην Κάδης-βαρνή, και περνούσαν την Εσρών, και ανέβαιναν στην Αδδάρ, και γύριζαν προς την Καρκαά·
4 και περνούσαν στην Ασμών, και έβγαιναν μέχρι τον χείμαρρο της Αιγύπτου, και τελείωναν τα όρια στη θάλασσα· αυτά θα είναι τα μεσημβρινά όριά σας.
5 Και το ανατολικό όριο ήταν η Αλμυρή Θάλασσα, μέχρι την άκρη τού Ιορδάνη. Και το όριο προς το βορινό μέρος ερχόταν από τον κόλπο τής θάλασσας προς την άκρη τού Ιορδάνη·
6 και το όριο ανέβαινε μέχρι τη Βαιθ-ογλά, και περνούσε από το βορινό μέρος τής Βαιθ-αραβά· και το όριο ανέβαινε μέχρι την πέτρα τού Βοάν, του γιου τού Ρουβήν·
7 και το όριο ανέβαινε προς τη Δεβείρ, από την κοιλάδα Αχώρ, και εκτεινόταν προς βορράν, βλέποντας προς τα Γάλγαλα, που είναι απέναντι από την ανάβαση Αδουμμίμ, που είναι προς το μεσημβρινό μέρος τού ποταμού· έπειτα, το όριο περνούσε επάνω στα νερά του Εν-σεμές και έβγαινε στην Εν-ρωγήλ·
8 και το όριο ανέβαινε μέσα από τη φάραγγα του γιου τού Εννόμ, προς τα μεσημβρινά πλάγια τής Ιεβούς· (αυτή είναι η Ιερουσαλήμ)· και το όριο ανέβαινε στην κορυφή τού βουνού, που είναι απέναντι από τη φάραγγα Εννόμ, προς δυσμάς, που είναι στο τέλος τής κοιλάδας τού Ραφαείμ, προς βορράν·
9 και το όριο περνούσε από την κορυφή τού βουνού μέχρι την πηγή των νερών Νεφθωά, και έβγαινε στις κωμοπόλεις τού βουνού Εφρών· και το όριο κατευθυνόταν στη Βααλά, που είναι η Κιριάθ-ιαρείμ·
10 και το όριο γύριζε από τη Βααλά προς δυσμάς, στο βουνό Σηείρ, και περνούσε στα πλάγια του βουνού Ιαρείμ, όπου είναι η Χασαλών, προς βορράν· και κατέβαινε στη Βαιθ-σεμές, και περνούσε στη Θαμνά·
11 έπειτα, το όριο έβγαινε στο πλάγιο της Ακκαρών, προς βορράν· και το όριο κατευθυνόταν στη Σικρών, και περνούσε στο βουνό τής Βααλά, και έβγαινε στην Ιαβνήλ, και το όριο ήταν στην παραλία τής θάλασσας.
12 Και το δυτικό όριο ήταν η Μεγάλη Θάλασσα και τα παράλια. Αυτά είναι τα όρια των γιων τού Ιούδα, ολόγυρα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
13 Και στον Χάλεβ, τον γιο τού Ιεφοννή, έδωσε μερίδιο ανάμεσα στους γιους τού Ιούδα, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου, που δόθηκε στον Ιησού, την πόλη τού Αρβά, του πατέρα τού Ανάκ, που είναι η Χεβρών.
14 Και ο Χάλεβ έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους τού Ανάκ, τον Σεσαϊ και τον Αχιμάν, και τον Θαλμαϊ, τους γιους τού Ανάκ.
15 Και από εκεί ανέβηκε ενάντια στους κατοίκους τής Δεβείρ· και το όνομα της Δεβείρ ήταν άλλοτε Κιριάθ-σεφέρ.
16 Και ο Χάλεβ είπε: Όποιος πατάξει την Κιριάθ-σεφέρ και την κυριεύσει, θα του δώσω τη θυγατέρα μου Αχσάν, για γυναίκα.
17 Και την κυρίευσε ο Γοθονιήλ, ο γιος τού Κενέζ, αδελφός τού Χάλεβ· και του έδωσε την Αχσάν, τη θυγατέρα του, για γυναίκα.
18 Κι αυτή, όταν έφευγε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της ένα χωράφι· και κατέβηκε από το γαϊδούρι και ο Χάλεβ τής είπε: Τι θέλεις;
19 Κι εκείνη είπε: Δώσε μου μια ευλογία· επειδή, μου έδωσες μεσημβρινή γη, δώσε μου και πηγές νερών. Και της έδωσε τις επάνω πηγές, και τις κάτω πηγές.
20 Αυτή είναιη κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
21 Και ήσαν οι τελευταίες πόλεις τής φυλής των γιων τού Ιούδα κοντά στα όρια της Εδώμ, μεσημβρινά, η Καβσεήλ, και η Εδέρ, και η Ιαγούρ,
22 και η Κινά, και η Διμωνά, και η Αδαδά,
23 και η Κέδες, και η Ασώρ, και η Ιθνάν,
24 και η Ζιφ, και η Τελέμ, και η Βαλώθ,
25 και η Ασώρ, η Αδαττά, και η Κιριώθ-εσρών, που λέγεται και Ασώρ,
26 η Αμάμ, και η Σεμά, και η Μωλαδά,
27 και η Ασάρ-γαδδά, και η Εσεμών, και η Βαιθ-φαλέθ
28 και η Ασάρ-σουάλ, και η Βηρ-σαβεέ, και η Βιζιοθιά,
29 η Βααλά, και η Ιείμ, και η Ασέμ,
30 και η Ελθωλάδ, και η Χεσίλ, και η Ορμά,
31 και η Σικλάγ, και η Μαδμαννά, και η Σανσαννά,
32 και η Λεβαώθ, και η Σιλεείμ, και η Αείν, και η Ριμμών· όλες οι πόλεις ήσαν 29, και οι κωμοπόλεις τους.
33 Στην πεδινή περιοχή ήσαν η Εσθαόλ, και η Σαραά, και η Ασνά,
34 και η Ζανωά, και η Εν-γαννίμ, η Σαπφουά, και η Ηνάμ,
35 η Ιαρμούθ, και η Οδολλάμ, η Σωχώ, και η Αζηκά,
36 και η Σαγαρείμ, και η Αδιθαείμ, και η Γεδηρά, και οι επαύλεις τους, 14 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
37 η Σενάν, και η Αδασά, και η Μάγδαλ-γαδ,
38 και η Διλαάν, και η Μισπά, και η Ιοκθεήλ,
39 η Λαχείς, και η Βασκάθ, και η Εγλών,
40 και η Χαββών και η Λαμάς, και η Χιθλείς,
41 και η Γεδηρώθ, η Βαιθ-δαγών, και η Νααμά, και η Μακκηδά, 16 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
42 η Λιβνά, και η Εθέρ, και η Ασάμ,
43 και η Ιεφθά, και η Ασνά, και η Νεσίβ,
44 και η Κεειλά, και η Αχζίβ, και η Μαρησά, εννιά πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
45 η Ακκαρών, και οι κωμοπόλεις της·
46 από την Ακκαρών μέχρι τη θάλασσα, όλες οι πόλεις κοντά στην Άζωτο, και οι κωμοπόλεις τους·
47 η Άζωτος, οι πόλεις της και οι κωμοπόλεις της, η Γάζα, οι πόλεις της και οι κωμοπόλεις της μέχρι τον χείμαρρο της Αιγύπτου, και η Μεγάλη Θάλασσα ήταν το όριο.
48 Και στην ορεινή περιοχή, η Σαμείρ και η Ιαθείρ, και η Σωχώ,
49 και η Δαννά, και η Κιριάθ-σαννά, που είναι η Δεβείρ,
50 και η Ανάβ, και Εσθεμώ, και η Ανείμ,
51 και η Γεσέν, και η Ωλών, και η Γιλώ, 11 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
52 η Αράβ, και η Δουμά, και η Εσάν,
53 και η Ιανούμ, και η Βαιθ-θαπφουά, και η Αφεκά,
54 και η Χουματά, και η Κιριάθ-αρβά, που είναι η Χεβρών και η Σιώρ, εννιά πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
55 η Μαών, η Καρμέλ, και η Ζιφ, και η Ιουτά,
56 και η Ιεζραέλ, και η Ιοδεάμ, και η Ζανωά,
57 η Ακαϊν, η Γαβαά, και η Θαμνά, δέκα πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
58 η Αλούλ, η Βαιθ-σούρ, και η Γεδώρ,
59 και η Μααράθ, και η Βαιθ-ανώθ και η Ελτεκών, έξι πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους·
60 η Κιριάθ-βαάλ, που είναι η Κιριάθ-ιαρείμ, και η Ραββά, δύο πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
61 Στην έρημο, η Βαιθ-αραβά, η Μιδδίν, και η Σεχαχά,
62 και η Νιβσάν, και η πόλη τού αλατιού, και η Εν-γαδδί, έξι πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
63 Τους Ιεβουσαίους, όμως, που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, οι γιοι τού Ιούδα δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν· αλλά, οι Ιεβουσαίοι κατοικούν μαζί με τους γιους τού Ιούδα στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα.
Κεφάλαιο 16

1 ΚΑΙ ο κλήρος των γιων τού Ιωσήφ έπεσε από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, μέχρι τα νερά τής Ιεριχώ, ανατολικά, προς την έρημο, που ανεβαίνει από την Ιεριχώ, μέσα από το βουνό Βαιθήλ,
2 και εκτείνεται από τη Βαιθήλ μέχρι τη Λουζ, και περνάει μέσα από τα όρια του Αρχί-αταρώθ,
3 και κατεβαίνει από δυσμάς στα όρια του Ιαφλαιτί, μέχρι τα όρια της κάτω Βαιθ-ωρών, και μέχρι τη Γεζέρ, και βγαίνει στη θάλασσα.
4 Και πήραν την κληρονομιά τους, οι γιοι τού Ιωσήφ, ο Μανασσής και ο Εφραϊμ.
5 Και τα όρια των γιων τού Εφραϊμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν τα εξής: Τα όρια της κληρονομιάς τους προς το ανατολικό μέρος ήσαν η Αταρώθ-αδάρ, μέχρι την άνω Βαιθ-ωρών·
6 και τα όρια εκτείνονταν προς τη θάλασσα, στη Μιχμεθά προς το βορινό μέρος· και τα όρια γύριζαν κατά το ανατολικό μέρος μέχρι την Ταανάθ-σηλώ, και από εκεί διάβαιναν προς τα ανατολικά στην Ιανωχά·
7 και κατέβαιναν από την Ιανωχά στην Αταρώθ, και στη Νααράθ, και έρχονταν στην Ιεριχώ, και έβγαιναν στον Ιορδάνη·
8 τα όρια εξακολουθούσαν από τη Θαπφουά προς δυσμάς, μέχρι τον χείμαρρο Κανά, και το όριό τους ήταν η θάλασσα. Αυτή είναι η κληρονομιά της φυλής των γιων Εφραϊμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
9 Υπήρχαν και πόλεις χωρισμένες για τους γιους τού Εφραϊμ ανάμεσα στην κληρονομιά των γιων τού Μανασσή, όλες οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.
10 Και δεν έδιωξαν τους Χαναναίους, που κατοικούσαν στη Γεζέρ· αλλά, οι Χαναναίοι κατοικούν ανάμεσα στους Εφραϊμίτες μέχρι τη σημερινή ημέρα, και έγιναν δούλοι υποτελείς.
Κεφάλαιο 17

1 ΗΤΑΝ και κλήρος για τη φυλή τού Μανασσή, (επειδή, αυτός ήταν ο πρωτότοκος του Ιωσήφ), για τον Μαχείρ, τον πρωτότοκο του Μανασσή, τον πατέρα τού Γαλαάδ· επειδή, αυτός ήταν άνδρας πολεμιστής, γι' αυτό πήρε τη Γαλαάδ, και τη Βασάν.
2 Υπήρχε κλήρος και για τους υπόλοιπους γιους τού Μανασσή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, για τους γιους του Αβί-εζέρ, και για τους γιους τού Χελέκ, και για τους γιους τού Ασριήλ, και για τους γιους τού Συχέμ, και για τους γιους τού Εφέρ, και για τους γιους τού Σεμιδά. Αυτά ήσαν τα αρσενικά παιδιά τού Μανασσή, του γιου τού Ιωσήφ,σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
3 Ο Σαλπαάδ, όμως, ο γιος τού Εφέρ, γιου τού Γαλαάδ, γιου τού Μαχείρ, γιου τού Μανασσή, δεν είχε γιους, αλλά θυγατέρες· κι αυτά είναι τα ονόματα των θυγατέρων του: Η Μααλά, και η Νουά, η Αγλά, η Μελχά και η Θερσά.
4 Και αφού ήρθαν μπροστά στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μπροστά στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και μπροστά στους άρχοντες, είπαν: Ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή να δώσει σε μας κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς μας. Και, σύμφωνα με την προσταγή τού Κυρίου, δόθηκε σ' αυτές κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τού πατέρα τους.
5 Και στον Μανασσή έπεσαν δέκα μερίδια, εκτός της γης Γαλαάδ και Βασάν, που είναι πέρα από τον Ιορδάνη·
6 επειδή, οι θυγατέρες τού Μανασσή πήραν κληρονομιά ανάμεσα στους γιους του· και οι υπόλοιποι γιοι τού Μανασσή πήραν τη γη Γαλαάδ.
7 Και τα όρια τού Μανασσή ήσαν από την Ασήρ μέχρι τη Μιχμεθά, που βρίσκεται απέναντι από τη Συχέμ· και τα όρια εκτείνονταν προς τα δεξιά, μέχρι τους κατοίκους τής Εν-θαπφουά.
8 Και ο Μανασσής είχε τη γη Θαπφουά· και η Θαπφουά, επάνω στα όρια του Μανασσή, ανήκε στους γιους τού Εφραϊμ.
9 Και το όριο κατέβαινε μέχρι τον χείμαρρο Κανά, μεσημβρινά τού χειμάρρου· αυτές οι πόλεις του Εφραϊμ ήσαν ανάμεσα στις πόλεις τού Μανασσή· και το όριο του Μανασσή ήταν προς βορράν τού χειμάρρου, και η διέξοδός του προς τη θάλασσα.
10 Προς τα μεσημβρινά ήταν του Εφραϊμ, και προς βορράν τού Μανασσή, και η θάλασσα ήταν το όριό του· και ενώνονταν προς βορράν με το όριο του Ασήρ, και ανατολικά με το όριο του Ισσάχαρ.
11 Και ο Μανασσής, στη γη τού Ισσάχαρ και του Ασήρ, είχε τη Βαιθ-σαν και τις κωμοπόλεις της, και την Ιβλεάμ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Δωρ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Εν-δωρ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Θαανάχ και τις κωμοπόλεις της, και τους κατοίκους τής Μεγιδδώ και τις κωμοπόλεις της, τρεις επαρχίες.
12 Και οι γιοι τού Μανασσή δεν μπόρεσαν να διώξουν τους κατοίκους των πόλεων αυτών, αλλά οι Χαναναίοι επέμειναν να κατοικούν σ' εκείνη τη γη.
13 Αφού, όμως, υπερίσχυσαν οι γιοι Ισραήλ, καθυπέταξαν τους Χαναναίους σε φορολογία, όμως δεν τους έδιωξαν ολοκληρωτικά.
14 Και οι γιοι τού Ιωσήφ είπαν στον Ιησού τα εξής: Γιατί μας έδωσες μονάχα έναν κλήρο και μια μερίδα να κληρονομήσουμε, ενώ είμαστε πολύς λαός, καθώς ο Κύριος μας ευλόγησε μέχρι τώρα;
15 Και ο Ιησούς τούς είπε: Αν είστε πολύς λαός ανεβείτε στο δάσος και καθαρίστε ένα μέρος απ' αυτό για τον εαυτό σας στη γη των Φερεζαίων, και των Ραφαείμ, αν το βουνό Εφραϊμ είναι πάρα πολύ στενό για σας.
16 Και οι γιοι τού Ιωσήφ είπαν: Δεν μας αρκεί το βουνό· και όλοι οι Χαναναίοι που κατοικούν τη γη τής κοιλάδας έχουν σιδερένιες άμαξες, κι εκείνοι τής Βαιθ-σάν και των κωμοπόλεών της, κι εκείνοι τής κοιλάδας Ιεζραέλ.
17 Και ο Ιησούς είπε στον οίκο τού Ιωσήφ, στον Εφραϊμ και στον Μανασσή, τα εξής: Εσύ είσαι πολύς λαός και έχεις μεγάλη δύναμη· εσύ δεν θα έχεις μονάχα έναν κλήρο·
18 αλλά το βουνό θα είναι δικό σου· επειδή, είναι δάσος, και θα το κατακόψεις· και μέχρι τις άκρες του θα είναι δικό σου· επειδή, θα διώξεις τους Χαναναίους, αν και έχουν άμαξες σιδερένιες και είναι δυνατοί.
Κεφάλαιο 18

1 ΚΑΙ η συναγωγή των γιων Ισραήλ συγκεντρώθηκε στη Σηλώ, και εκεί έστησαν τη σκηνή τού μαρτυρίου· και η γη υποτάχθηκε σ' αυτούς.
2 Κι ανάμεσα στους γιους Ισραήλ έμεναν, ακόμα, επτά φυλές, που δεν είχαν πάρει την κληρονομιά τους.
3 Και ο Ιησούς είπε στους γιους Ισραήλ: Μέχρι πότε θα μένετε νωθροί στο να πάτε να κυριεύσετε τη γη, που ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας, έδωσε σε σας;
4 Διαλέξτε για σας τρεις άνδρες ανά φυλή· και θα τους στείλω, και αφού σηκωθούν, θα περιέλθουν τη γη και θα την καταγράψουν, σύμφωνα με τις κληρονομιές τους, και θα επιστρέψουν σε μένα·
5 και θα τη διαιρέσουν σε επτά μερίδια· ο Ιούδας θα κατοικεί στα όριά του, μεσημβρινά, και ο οίκος τού Ιωσήφ θα κατοικούν στα όριά τους, προς βορράν·
6 θα καταγράψετε, λοιπόν, τη γη σε επτά μέρη, και θα μου φέρετε την καταγραφή και εγώ θα βγάλω κλήρους για σας, εδώ, μπροστά στον Κύριο τον Θεό μας·
7 επειδή, οι Λευίτες δεν έχουν μερίδιο ανάμεσά σας· μια που, η κληρονομιά τους είναι η ιερατεία τού Κυρίου· και ο Γαδ, και ο Ρουβήν, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, πήραν την κληρονομιά τους πέρα από τον Ιορδάνη, ανατολικά, την οποία ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, έδωσε σ' αυτούς.
8 Και αφού οι άνδρες σηκώθηκαν, έφυγαν· και ο Ιησούς πρόσταξε σ' αυτούς που έφυγαν να καταγράψουν τη γη, λέγοντας: Πηγαίνετε και περιέλθετε τη γη, και καταγράψτε την, και επιστρέψτε σε μένα, κι εγώ θα βγάλω κλήρους για σας, εδώ μπροστά στον Κύριο, στη Σηλώ.
9 Και οι άνδρες πήγαν και περιόδευσαν τη γη, και την κατέγραψαν σε βιβλίο, κατά πόλεις, σε επτά μερίδια, και ήρθαν στον Ιησού, στο στρατόπεδο, στη Σηλώ.
10 Και ο Ιησούς έρριξε κλήρους γι' αυτούς στη Σηλώ, μπροστά στον Κύριο· και ο Ιησούς διαμοίρασε εκεί τη γη στους γιους Ισραήλ, σύμφωνα με το μερίδιό τους.
11 Και βγήκε ο κλήρος τής φυλής των γιων τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και το όριο της κληρονομιάς τους έπεσε ανάμεσα στους γιους τού Ιούδα και στους γιους τού Ιωσήφ.
12 Και το όριό τους ήταν βόρεια του Ιορδάνη, και το όριο ανέβαινε προς το πλάγιο μέρος τής Ιεριχώ, προς τον βορρά, και ανέβαινε μέσα από τα βουνά που είναι δυτικά, και τελείωνε στην έρημο Βαιθ-αυέν.
13 Και από εκεί το όριο περνούσε προς τη Λουζ, προς το μεσημβρινό πλάγιο μέρος τής Λουζ, που είναι η Βαιθήλ· και το όριο κατέβαινε στην Αταρώθ-αδδάρ, στο βουνό που είναι μεσημβρινά τής κάτω Βαιθ-ωρών.
14 Και από εκεί το όριο εκτεινόταν, και περιερχόταν το δυτικό μέρος μεσημβρινά, από το βουνό που είναι απέναντι της Βαιθ-ωρών, μεσημβρινά, και τελείωνε στην Κιριάθ-βαάλ, που είναι η Κιριάθ-ιαρείμ, μια πόλη των γιων τού Ιούδα· αυτό ήταν το δυτικό μέρος.
15 Και το μεσημβρινό μέρος ήταν από την άκρη τής Κιριάθ-ιαρείμ, και το όριο περνούσε δυτικά, και έβγαινε στο πηγάδι των νερών τού Νεφθωά·
16 και το όριο κατέβαινε στο τέλος τού βουνού, που είναι κατάντικρυ στη φάραγγα του γιου τού Εννόμ, που είναι στην κοιλάδα των Ραφαείμ, προς βορράν, και κατέβαινε μέσα από τη φάραγγα του Εννόμ, στο μεσημβρινό πλάγιο μέρος τής Ιεβούς, και κατέβαινε στην Εν-ρωγήλ,
17 και καθώς απλωνόταν από τον βορρά περνούσε στην Εν-σεμές, και βγαινε στη Γαλιλώθ, που είναι κατάντικρυ στην ανάβαση του Αδουμμίμ, και κατέβαινε στην πέτρα τού Βοάν, του γιου τού Ρουβήν,
18 και περνούσε προς το βόρειο πλάγιο μέρος, που είναι κατάντικρυ στην Αραβά, και κατέβαινε στην Αραβά·
19 και περνούσε το όριο, προς το βόρειο πλάγιο μέρος τής Βαιθ-ογλά· και το όριο τελείωνε στον βόρειο κόλπο τής Αλμυρής Θάλασσας, στην εκβολή τού Ιορδάνη, μεσημβρινά· αυτό ήταν το μεσημβρινό όριο.
20 Και ο Ιορδάνης ήταν το όριό του ανατολικά. Αυτή ήταν, ολόγυρα, σύμφωνα με το όριό της, η κληρονομιά των γιων τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
21 Και οι πόλεις τής φυλής των γιων τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν η Ιεριχώ, και η Βαιθ-ογλά, και η Εμέκ-κεσείς,
22 και η Βαιθ-αραβά, και η Σεμαραϊμ, και η Βαιθήλ,
23 και η Αυείμ, και η Φαρά, και η Οφρά,
24 και η Χεφάρ-αμμωνά, και η Οφνεί, και η Γαβαά, 12 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους,
25 η Γαβαών, και η Ραμά, και η Βηρώθ,
26 και η Μισπά, και η Χεφειρά, και η Μωσά,
27 και η Ρεκέμ, και η Ιορφαήλ, και η Θαραλά,
28 και η Σηλά, η Ελέφ, και η Ιεβούς, που είναι η Ιερουσαλήμ, η Γαβαάθ, και η Κιριάθ, 14 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους. Αυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Βενιαμίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
Κεφάλαιο 19

1 ΚΑΙ ο δεύτερος κλήρος βγήκε στον Συμεών, στη φυλή των γιων τού Συμεών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· και ήταν η κληρονομιά τους μέσα στην κληρονομιά των γιων τού Ιούδα.
2 Και στην κληρονομιά τους πήραν τη Βηρ-σαβεέ, και τη Σαβεέ, και τη Μωλαδά,
3 και την Ασάρ-σουάλ, και τη Βαλά, και την Ασέμ,
4 και την Ελθωλάδ, και τη Βεθούλ και την Ορμά,
5 και τη Σικλάγ, και τη Βαιθ-μαρκαβώθ, και την Ασάρ-σουσά,
6 και τη Βαιθ-λεβαώθ, και τη Σαρουέν, 13 πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους·
7 την Αείν, τη Ρεμμών και την Εθέρ, και την Ασάν, τέσσερις πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους·
8 και όλες τις κωμοπόλεις, που είναι ολόγυρα στις πόλεις αυτές, μέχρι τη Βαλάθ-βηρ, που είναι η Ραμάθ, προς τα μεσημβρινά. Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Συμεών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
9 Από το μερίδιο των γιων τού Ιούδα δόθηκε η κληρονομιά των γιων τού Συμεών, επειδή το μερίδιο των γιων τού Ιούδα ήταν πάρα πολύ μεγάλο γι' αυτούς· γι' αυτό, οι γιοι τού Συμεών πήραν την κληρονομιά τους μέσα στην κληρονομιά εκείνων.
10 Και ο τρίτος κλήρος βγήκε στους γιους τού Ζαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους· και το όριο της κληρονομιάς τους ήταν μέχρι τη Σαρείδ·
11 και το όριό τους ανέβαινε προς τη θάλασσα και τη Μαραλά, και ερχόταν στη Δαβασαίθ, και έφτανε προς τον χείμαρρο, που είναι κατάντικρυ στην Ιοκνεάμ·
12 και γύριζε από τη Σαρείδ, προς την ανατολή τού ήλιου, στο όριο της Κισλώθ-θαβώρ και έβγαινε στη Δαβράθ, και ανέβαινε στην Ιαφιά·
13 και από εκεί εκτεινόταν ανατολικά, στη Γιθθά-εφέρ, στην Ιττά-κασίν, και έβγαινε στη Ρεμμών-μεθωάρ, προς τη Νεά·
14 και το όριο έστρεφε προς το βόρειο μέρος στην Ανναθών, και τελείωνε στην κοιλάδα Ιεφθαήλ·
15 και περιλάμβανε την Καττάθ, και τη Νααλάλ, και τη Σιμβρών, και την Ιδαλά, και τη Βηθλεέμ, 12 πόλεις, και τις κωμοπόλεις τους.
16 Αυτή είναι η κληρονομιά των γιων τού Ζαβουλών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις αυτές και οι κωμοπόλεις τους.
17 Ο τέταρτος κλήρος βγήκε στον Ισσάχαρ, στους γιους τού Ισσάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
18 Και το όριό τους ήταν η Ιεζραέλ, και η Κεσουλώθ, και η Σουνήμ,
19 και η Αφεραϊμ, και η Σαιών, και η Αναχαράθ,
20 και η Ραββίθ, και η Κισιών, και η Αβές,
21 και η Ραιμέθ, και η Εν-γαννίμ, και η Εν-αδδά, και η Βαιθ-φασής·
22 και το όριο έφτανε στη Θαβώρ, και στη Σαχασειμά, και στη Βαιθ-σεμές, και το όριό τους τελείωνε στον Ιορδάνη· 16 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
23 Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων του Ισσάχαρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.
24 Και ο πέμπτος κλήρος βγήκε στη φυλή των γιων τού Ασήρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
25 Και ήταν το όριό τους η Χελκάθ, και η Αλεί, και η Βετέν, και η Αχσάφ,
26 και η Αλάμ-μέλεχ, και η Αμάδ, και η Μισάλ· και έφτανε στην Καρμέλ προς τα δυτικά, και στη Σιχώρ-λιβνάθ·
27 και γύριζε προς την ανατολή τού ήλιου, στη Βαιθ-δαγών, και έφτανε στη Ζαβουλών, και στην κοιλάδα Ιεφθαήλ, προς το βόρειο μέρος τής Βαιθ-εμέκ, και της Ναϊήλ, και έβγαινε στη Χαβούλ, προς τα αριστερά,
28 και στη Χεβρών, και τη Ρεώβ, και την Αμμών, και την Κανά, μέχρι τη μεγάλη Σιδώνα·
29 και το όριο γύριζε στη Ραμά, και μέχρι την οχυρή πόλη τής Τύρου, και το όριο γύριζε στην Οσά· και τελείωνε στη θάλασσα, προς το μέρος τού Αχζίβ·
30 και η Αμμά, και η Αφέκ, και η Ρεώβ· 22 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
31 Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Ασήρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις αυτές και οι κωμοπόλεις τους.
32 Ο έκτος κλήρος βγήκε στους γιους τού Νεφθαλί, στους γιους του Νεφθαλί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
33 Και το όριό τους ήταν από την Ελέφ, από την Αλλόν, κοντά στη Σαανανείμ, και η Αδαμί, η Νεκέβ, και η Ιαβνήλ, μέχρι τη Λακκούμ, και τελείωνε στον Ιορδάνη·
34 και το όριο γύριζε από δυτικά στην Αζνώθ-θαβώρ, και από εκεί έβγαινε στην Ουκκώκ, και έφτανε στη Ζαβουλών, προς τα μεσημβρινά και έφτανε στην Ασήρ, προς τη δύση, και στον Ιούδα, προς την ανατολή τού ήλιου, επάνω στον Ιορδάνη.
35 Και περιτειχισμένες ήσαν οι εξής πόλεις: Η Σιδδίμ, η Σερ, και η Αμμάθ, η Ρακκάθ, και η Χιννερώθ,
36 και η Αδαμά, και η Ραμά και η Ασώρ,
37 και η Κέδες, και η Εδρεϊ, και η Εν-ασώρ,
38 και η Ιρών, και η Μιγδαλήλ, η Ωρέμ, και η Βαιθ-ανάθ, και η Βαιθ-σεμές· 19 πόλεις, και οι κωμοπόλεις τους.
39 Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Νεφθαλί, σύμφωνα με τις συγγένειές της, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις τους.
40 Ο έβδομος κλήρος βγήκε στη φυλή των γιων του Δαν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους.
41 Και το όριο της κληρονομιάς τους, ήταν η Σαραά, και η Εσθαόλ, και η Ιρ-σεμές,
42 και η Σαλαβείν, και η Αιαλών, και η Ιεθλά,
43 και η Αιλών, και η Θαμναθά, και η Ακκαρών,
44 και η Ελθεκώ, και η Γιββεθών και η Βααλάθ,
45 και η Ιούδ, και η Βανή-βαράκ, η Γαθ-ριμμών,
46 και η Με-ιαρκών, και η Ρακκών, μαζί με το όριο, που είναι κατάντικρυ στην Ιόππη.
47 Και το όριο των γιων του Δαν παρατάθηκε απ' αυτούς· γι'αυτό, οι γιοι του Δαν ανέβηκαν να πολεμήσουν τη Λεσέμ, και την κυρίευσαν, και την πάταξαν με μάχαιρα, και την εξουσίασαν, και κατοίκησαν σ' αυτή, και την ονόμασαν Λεσέμ Δαν, σύμφωνα με το όνομα του πατέρα τους Δαν.
48 Αυτή είναι η κληρονομιά τής φυλής των γιων τού Δαν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, αυτές είναι πόλεις τους και οι κωμοπόλεις τους.
49 Και αφού τελείωσαν να παίρνουν τα μερίδια της γης, σύμφωνα με τα όριά της, οι γιοι Ισραήλ έδωσαν στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, κληρονομιά ανάμεσά τους·
50 σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, του έδωσαν την πόλη που ζήτησε, τη Θαμνάθ-σαράχ, στο βουνό Εφραϊμ· και έκτισε την πόλη, και κατοίκησε σ' αυτή.
51 ΑΥΤΕΣ είναι οι κληρονομιές, που ο Ελεάζαρ, ο ιερέας, και ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των γιων Ισραήλ, διαμοίρασαν με κλήρους, στη Σηλώ, μπροστά στον Κύριο, κοντά στη θύρα τής σκηνής τού μαρτυρίου. Και τελείωσαν τον διαμερισμό τής γης.
Κεφάλαιο 20

1 ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Ιησού, λέγοντας·
2 Πες στους γιους Ισραήλ, τα εξής: Διορίστε για σας τις πόλεις τού καταφυγίου, για τις οποίες σας είχα πει διαμέσου τού Μωυσή·
3 για να καταφεύγει εκεί ο φονιάς, που θα φονεύσει κάποιον άνθρωπο ακούσια και από άγνοια· κι αυτές θα είναι για σας ως καταφύγιο από τον εκδικητή τού αίματος.
4 Και όταν εκείνος που καταφεύγει σε μία από τις πόλεις αυτές σταθεί στην είσοδο της πύλης τής πόλης, και μιλήσει την υπόθεσή του σε επήκοο των πρεσβυτέρων τής πόλης εκείνης, αυτοί θα τον δεχθούν στην πόλη κοντά τους, και θα του δώσουν τόπο, και θα κατοικεί μαζί τους.
5 Και αν ο εκδικητής τού αίματος τον καταδιώξει, δεν θα παραδώσουν τον φονιά στα χέρια του· επειδή, από άγνοια χτύπησε τον πλησίον του, και δεν τον μισούσε προηγουμένως.
6 Και θα κατοικεί σ' εκείνη την πόλη, μέχρις ότου παρασταθεί μπροστά στη συναγωγή για κρίση, μέχρι τον θάνατο του αρχιερέα, που είναι εκείνες τις ημέρες· τότε, ο φονιάς θα επιστρέψει, και θα πάει στην πόλη του, και στο σπίτι του, στην πόλη απ' όπου έφυγε.
7 Και διόρισαν την Κέδες, στη Γαλιλαία, στο βουνό Νεφθαλί, και τη Συχέμ, στο βουνό Εφραϊμ και την Κιριάθ-αρβά, (που είναι η Χεβρών) στην ορεινή περιοχή τού Ιούδα.
8 Και στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, ανατολικά, διόρισαν τη Βοσόρ, στην έρημο, επάνω στην πεδιάδα τής φυλής τού Ρουβήν, και τη Ραμώθ, στη Γαλαάδ, της φυλής τού Γαδ, και τη Γωλάν, στη Βασάν, της φυλής τού Μανασσή.
9 Αυτές ήσαν οι πόλεις, που διορίστηκαν για όλους τους γιους Ισραήλ, και για τους ξένους που παροικούσαν ανάμεσά τους, ώστε καθένας που θα φόνευε κάποιον από άγνοια να καταφεύγει εκεί, και να μη θανατωθεί από το χέρι τού εκδικητή του αίματος, μέχρις ότου παρασταθεί μπροστά στη συναγωγή.
Κεφάλαιο 21

1 ΚΑΙ οι αρχηγοί των πατριών των Λευιτών ήρθαν στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, τον γιο τού Ναυή, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιων Ισραήλ,
2 και τους είπαν στη Σηλώ, στη γη τής Χαναάν, τα εξής: Ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε, και τα περίχωρά τους για τα κτήνη μας.
3 Και οι γιοι Ισραήλ έδωσαν στους Λευίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με τον λόγο τού Κυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους.
4 Και ο κλήρος βγήκε στις συγγένειες των Κααθιτών· και οι γιοι τού Ααρών, του ιερέα, που είναι από τους Λευίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή τού Ιούδα, και από τη φυλή τού Συμεών, και από τη φυλή τού Βενιαμίν, 13 πόλεις.
5 Και οι υπόλοιποι γιοι τού Καάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής τού Εφραϊμ, και από τη φυλή τού Δαν και από το μισό τής φυλής τού Μανασσή, δέκα πόλεις.
6 Και οι γιοι τού Γηρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες τής φυλής τού Ισσάχαρ, και από τη φυλή τού Ασήρ, και από τη φυλή τού Νεφθαλί, και από το μισό τής φυλής τού Μανασσή, στη Βασάν, 13 πόλεις.
7 Οι γιοι τού Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή τού Ρουβήν, και από τη φυλή τού Γαδ, και από τη φυλή τού Ζαβουλών, 12 πόλεις.
8 Και οι γιοι Ισραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λευίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή.
9 Και από τη φυλή των γιων τού Ιούδα, και από τη φυλή των γιων τού Συμεών, έδωσαν αυτές τις πόλεις, που αναφέρονται εδώ ονομαστικά·
10 και τις πήραν οι γιοι τού Ααρών, που είναι από τις συγγένειες των Κααθιτών, από τους γιους τού Λευί· επειδή, σ' αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος.
11 Και τους έδωσαν την πόλη τού Αρβά, του πατέρα τού Ανάκ, που είναι η Χεβρών, στην ορεινή περιοχή τού Ιούδα, και τα περίχωρά της, ολόγυρα.
12 Αλλά, τα χωράφια τής πόλης, και τις κωμοπόλεις της, τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο τού Ιεφοννή, για ιδιοκτησία του.
13 Και στους γιους τού Ααρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Χεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της,
14 και την Ιαθείρ και τα περίχωρά της, και την Εσθεμωά και τα περίχωρά της,
15 και την Ωλών και τα περίχωρά της, και τη Δεβείρ και τα περίχωρά της,
16 και την Αείν και τα περίχωρά της, και την Ιουτά και τα περίχωρά της, τη Βαιθ-σεμές και τα περίχωρά της· εννιά πόλεις από τις δύο αυτές φυλές·
17 και από τη φυλή τού Βενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της,
18 την Αναθώθ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις.
19 Όλες οι πόλεις των γιων τού Ααρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις, και τα περίχωρά τους.
20 Και οι συγγένειες των γιων τού Καάθ, των Λευιτών, των υπόλοιπων από τους γιους τού Καάθ, πήραν τις πόλεις τού κλήρου τους από τη φυλή τού Εφραϊμ.
21 Και τους έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Συχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραϊμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της,
22 και την Κιβσαείμ και τα περίχωρά της, και τη Βαιθ-ωρών και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
23 και από τη φυλή τού Δαν, την Ελθεκώ και τα περίχωρά της, τη Γιββεθών και τα περίχωρά της,
24 την Αιαλών και τα περίχωρά της, τη Γαθ-ριμμών και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
25 και από το μισό τής φυλής τού Μανασσή, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της, και τη Γαθ-ριμμών και τα περίχωρά της· δύο πόλεις.
26 Όλες οι πόλεις ήσαν δέκα, και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιων τού Καάθ.
27 Και στους γιους τού Γηρσών, από τις συγγένειες των Λευιτών, έδωσαν, από το άλλο μισό τής φυλής τού Μανασσή, την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Γωλάν, στη Βασάν, και τα περίχωρά της, και τη Βεεσθερά και τα περίχωρά της· δύο πόλεις·
28 και από τη φυλή τού Ισσάχαρ, την Κισιών και τα περίχωρά της, τη Δαβράθ και τα περίχωρά της,
29 την Ιαρμούθ και τα περίχωρά της, την Εν-γαννίμ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
30 και από τη φυλή τού Ασήρ, τη Μισαάλ και τα περίχωρά της, την Αβδών και τα περίχωρά της,
31 τη Χελκάθ και τα περίχωρά της, και τη Ρεώβ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
32 και από τη φυλή τού Νεφθαλί, την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, την Κέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Αμμώθ-δωρ και τα περίχωρά της, και την Καρθάν και τα περίχωρά της· τρεις πόλεις.
33 Όλες οι πόλεις των Γηρσωνιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους.
34 Και στις συγγένειες των γιων τού Μεραρί, στους υπόλοιπους από τους Λευίτες, έδωσαν, από τη φυλή τού Ζαβουλών, την Ιοκνεάμ και τα περίχωρά της, την Καρθά και τα περίχωρά της,
35 τη Διμνά και τα περίχωρά της, τη Νααλώλ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
36 και από τη φυλή τού Ρουβήν έδωσαν τη Βοσόρ και τα περίχωρά της, και την Ιααζά και τα περίχωρά της,
37 την Κεδημώθ και τα περίχωρά της, και τη Μηφαάθ και τα περίχωρά της· τέσσερις πόλεις·
38 και από τη φυλή τού Γαδ έδωσαν την πόλη τού καταφυγίου για τον φονιά, τη Ραμώθ στη Γαλαάδ και τα περίχωρά της, και τη Μαχαναϊμ και τα περίχωρά της,
39 την Εσεβών και τα περίχωρά της, την Ιαζήρ και τα περίχωρά της· όλες οι πόλεις ήσαν τέσσερις.
40 Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους τού Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από τις συγγένειες των Λευιτών, ήσαν 12 πόλεις.
41 Όλες οι πόλεις των Λευιτών, που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιων Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους.
42 Οι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους, ολόγυρα· έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις.
43 Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη, που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους· και την κυρίευσαν, και κατοίκησαν σ' αυτή.
44 Και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους· και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους· όλους τους εχθρούς τους ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους.
45 Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια, που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ· όλα πραγματοποιήθηκαν.
Κεφάλαιο 22

1 ΤΟΤΕ, ο Ιησούς συγκάλεσε τους Ρουβηνίτες, και τους Γαδίτες, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή,
2 και τους είπε: Εσείς τηρήσατε όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου, σας πρόσταξε, και υπακούσατε στη φωνή μου, σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα·
3 δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες, μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή τού Κυρίου του Θεού σας·
4 και τώρα, ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σ' αυτούς· τώρα, λοιπόν, επιστρέψτε, και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη τής ιδιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου σάς έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη·
5 προσέχετε τώρα, όμως, υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο, που ο Μωυσής, ο δούλος τού Κυρίου σάς πρόσταξε, να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας, και να περπατάτε σε όλους τους δρόμους του, και να τηρείτε τις εντολές του, και να είστε προσηλωμένοι σ' αυτόν, και να τον λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας.
6 Και ο Ιησούς τούς ευλόγησε, και τους απέλυσε· και πήγαν στα σπίτια τους.
7 Και στο μεν μισό τής φυλής τού Μανασσή ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη Βασάν· στο άλλο μισό αυτής της φυλής, όμως, ο Ιησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά τού Ιορδάνη, δυτικά. Και όταν ο Ιησούς τούς έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε·
8 και μίλησε σ' αυτούς ως εξής: Επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας, και με υπερβολικά πολλά κτήνη, με ασήμι και με χρυσάφι, και με χαλκό, και με σίδερο, και με ιμάτια, υπερβολικά πολλά, μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας.
9 Και οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, στράφηκαν, και αναχώρησαν από τους γιους Ισραήλ, από τη Σηλώ, που είναι στη γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαλαάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου διαμέσου του Μωυσή.
10 Και όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Ιορδάνη, που είναι μέσα στη γη Χαναάν, οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και η μισή φυλή τού Μανασσή, οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Ιορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος.
11 Και οι γιοι Ισραήλ άκουσαν να λέγεται: Δέστε, οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατάντικρυ στη γη Χαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Ιορδάνη, προς τη διάβαση των γιων Ισραήλ.
12 Και όταν οι γιοι Ισραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ στη Σηλώ, για να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους.
13 Και οι γιοι Ισραήλ έστειλαν στους γιους τού Ρουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή, στη γη Γαλαάδ, τον Φινεές, γιο τού Ελεάζαρ, τον ιερέα,
14 και μαζί του δέκα άρχοντες, από έναν άρχοντα, αρχηγό πατριών, ανά φυλή τού Ισραήλ, και κάθε ένας ήταν ο πρώτος τής οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες τού Ισραήλ.
15 Και πήγαν στους γιους τού Ρουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στο μισό τής φυλής τού Μανασσή, στη γη Γαλαάδ, και τους μίλησαν, λέγοντας:
16 Αυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή τού Κυρίου· ποια είναι αυτή η ανομία, που πράξατε ενάντια στον Θεό τού Ισραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο;
17 Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγώρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα, και έγινε πληγή στη συναγωγή τού Κυρίου,
18 κι εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Κύριο; Βέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Ισραήλ.
19 Αν η γη τής ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη τής ιδιοκτησίας τού Κυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή τού Κυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας· και μη αποστατήσετε από τον Κύριο ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου τού Θεού μας.
20 Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Αχάν, ο γιος τού Ζερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή τού Ισραήλ; Και ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του.
21 Τότε, αποκρίθηκαν οι γιοι τού Ρουβήν, και οι γιοι τού Γαδ, και το μισό τής φυλής τού Μανασσή, και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων τού Ισραήλ:
22 Ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, αυτός ξέρει και ο Ισραήλ αυτός θα γνωρίσει· αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία, ενάντια στον Κύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα.
23 Αν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Κύριο ή αν για να προσφέρουμε επάνω σ' αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές ή αν για να προσφέρουμε επάνω σ' αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Κύριος ας το εκζητήσει.
24 Και αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας: Αύριο τα παιδιά σας μπορούν να πουν στα παιδιά μας, τα εξής: Τι έχετε εσείς να κάνετε με τον Κύριο, τον Θεό τού Ισραήλ;
25 Επειδή, ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνη ως όριο ανάμεσα σε μας και σε σας, γιοι τού Ρουβήν και γιοι τού Γαδ· δεν έχετε μέρος μαζί με τον Κύριο· και οι γιοι σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Κύριο.
26 Γι' αυτό, είπαμε: Ας επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο· όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία
27 αλλά, για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, και σε σας, και ανάμεσα στις γενεές μας, ύστερα από μας, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία τού Κυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας, και με τις θυσίες μας, και με τις ειρηνικές προσφορές μας· για να μη πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας: Εσείς δεν έχετε μέρος με τον Κύριο.
28 Γι' αυτό, είπαμε: Αν τύχει να μιλήσουν έτσι σε μας ή στις γενεές μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, το ομοίωμα τού θυσιαστηρίου του Κυρίου, που οικοδόμησαν οι πατέρες μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας και σε σας.
29 Μη γένοιτο να αποστατήσουμε από τον Κύριο, και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα, για προσφορές, και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου τού Θεού μας, που είναι μπροστά στη σκηνή του.
30 Και όταν ο Φινεές, ο ιερέας, και οι άρχοντες της συναγωγής, και οι αρχηγοί των χιλιάδων τού Ισραήλ, που ήσαν μαζί του, άκουσαν τα λόγια, που οι γιοι Ρουβήν, και οι γιοι Γαδ, και οι γιοι Μανασσή μίλησαν, ευχαριστήθηκαν.
31 Και ο Φινεές, ο γιος τού Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους τού Ρουβήν, και στους γιους τού Γαδ, και στους γιους τού Μανασσή. Σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε την ανομία αυτή ενάντια στον Κύριο· τώρα, λυτρώσατε τους γιους Ισραήλ από το χέρι τού Κυρίου.
32 Και γύρισε ο Φινεές, ο γιος τού Ελεάζαρ, ο ιερέας, και οι άρχοντες από τους γιους τού Ρουβήν, και από τους γιους τού Γαδ, από τη γη Γαλαάδ, στη γη Χαναάν, στους γιους Ισραήλ, και έφεραν σ' αυτούς απόκριση.
33 Και το πράγμα άρεσε στους γιους Ισραήλ· και οι γιοι Ισραήλ ευλόγησαν τον Θεό, και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη, για να αφανίσουν τη γη, όπου κατοικούσαν οι γιοι τού Ρουβήν και οι γιοι τού Γαδ.
34 Και οι γιοι τού Ρουβήν και οι γιοι τού Γαδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Εδ: Επειδή, είπαν, αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός.
Κεφάλαιο 23

1 ΚΑΙ ύστερα από πολύ καιρό, αφού ο Κύριος έδωσε ανάπαυση στον Ισραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγυρα, και ο Ιησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία,
2 συγκάλεσε ο Ιησούς ολόκληρο τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους τους, και τους αρχηγούς τους, και τους κριτές τους, και τους άρχοντές τους, και τους είπε: Εγώ γέρασα, είμαι προχωρημένος στην ηλικία.
3 Κι εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας· επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας.
4 Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν, για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη, που εξολόθρευσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα, προς τη δύση τού ήλιου.
5 Και ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας, και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας· και θα κυριεύσετε τη γη τους, όπως ο Κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε σας.
6 Γίνεστε, λοιπόν, πάρα πολύ ανδρείοι στο να τηρείτε, και να εκτελείτε, όλα τα γραμμένα στο βιβλίο τού νόμου τού Μωυσή, για να μη παρεκκλίνετε απ' αυτό, δεξιά ή αριστερά·
7 για να μη αναμιχθείτε με τα έθνη αυτά, που εναπέμειναν ανάμεσά σας ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους ούτε να ορκιστείτε ούτε να τους λατρεύσετε ούτε να τους προσκυνήσετε·
8 αλλά, να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο τον Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα.
9 Επειδή, ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά· και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας.
10 Ένας από σας θα διώξει 1.000· επειδή, ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε.
11 Προσέχετε, λοιπόν, πάρα πολύ στον εαυτό σας, να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας.
12 Επειδή, αν ποτέ γυρίσετε πίσω, και προσκολληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών, μαζί μ' αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας, και συμπεθερέψετε μαζί τους, και αναμιχθείτε μαζί τους, κι εκείνα μαζί σας,
13 να ξέρετε σίγουρα ότι ο Κύριος ο Θεός σας δεν θα εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη· αλλά, θα είναι σε σας παγίδες και ενέδρες, και μάστιγες στα πλευρά σας, και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρις ότου εξολοθρευτείτε απ' αυτή την αγαθή γη, που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας.
14 Και δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω τον δρόμο όλης τής γης, κι εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας, ότι δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια, που ο Κύριος ο Θεός σας μίλησε για σας· όλα πραγματοποιήθηκαν σε σας, ούτε ένα απ' αυτά δεν ματαιώθηκε.
15 Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια, που μίλησε σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρις ότου σας εξολοθρεύσει απ' αυτή την αγαθή γη, που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας.
16 Όταν παραβείτε τη διαθήκη τού Κυρίου τού Θεού σας, που πρόσταξε σε σας, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς, και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή τού Κυρίου θα ανάψει εναντίον σας, και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη, που σας έδωσε.
Κεφάλαιο 24

1 ΚΑΙ ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές τού Ισραήλ στη Συχέμ, και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και τους αρχηγούς τους, και τους κριτές τους, και τους άρχοντές τους· και παραστάθηκαν μπροστά στον Θεό.
2 Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο τον λαό: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ: Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρρα, ο πατέρας τού Αβραάμ, και ο πατέρας τού Ναχώρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς.
3 Και πήρα τον πατέρα σας τον Αβραάμ, από την περιοχή πέρα από τον ποταμό, και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Χαναάν, και πλήθυνα το σπέρμα του, και του έδωσα τον Ισαάκ.
4 Και στον Ισαάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ησαύ· και στον Ησαύ έδωσα το βουνό Σηείρ, για να το κληρονομήσει· και ο Ιακώβ και οι γιοι του κατέβηκαν στην Αίγυπτο.
5 Και έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών, και χτύπησα την Αίγυπτο με πληγές, που έκανα μέσα σ' αυτή, και ύστερα σας έβγαλα έξω.
6 Και αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Αίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα· και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας, με άμαξες και άλογα στην Ερυθρά Θάλασσα·
7 και βόησαν στον Κύριο, κι αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε σας και τους Αιγυπτίους, και έφερε τη θάλασσα επάνω τους, και τους σκέπασε, και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Αίγυπτο· και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες.
8 Και σας έφερα στη γη των Αμορραίων, που κατοικούσαν πέρα από τον Ιορδάνη, και σας πολέμησαν· και τους παρέδωσα στα χέρια σας, και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους, και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας.
9 Και σηκώθηκε ο Βαλάκ, ο γιος τού Σεπφώρ, ο βασιλιάς τού Μωάβ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ· και αφού έστειλε ανθρώπους προσκάλεσε τον Βαλαάμ, τον γιο τού Βεώρ, για να σας καταραστεί·
10 αλλ' εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλαάμ· ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε, και σας ελευθέρωσα από τα χέρια του.
11 Και διαβήκατε τον Ιορδάνη, και ήρθατε στην Ιεριχώ· και σας πολέμησαν οι άνδρες τής Ιεριχώ, οι Αμορραίοι, και οι Φερεζαίοι, και οι Χαναναίοι, και οι Χετταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Ευαίοι, και οι Ιεβουσαίοι· και τους παρέδωσα στα χέρια σας.
12 Και έστειλα μπροστά σας σφήκες, και τους έδιωξαν από μπροστά σας, τους δύο βασιλιάδες των Αμορραίων· όχι με τη μάχαιρά σου ούτε με το τόξο σου.
13 Και σας έδωσα γη, στην οποία δεν κοπιάσατε, και πόλεις, τις οποίες δεν χτίσατε, και κατοικήσατε σ' αυτές· και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες, που δεν φυτέψατε.
14 Τώρα, λοιπόν, φοβηθείτε τον Κύριο, και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια· και αποβάλετε τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας, πέρα από τον ποταμό, και μέσα στην Αίγυπτο, και λατρεύστε τον Κύριο.
15 Αλλά, αν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε· ή τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Αμορραίων, στη γη των οποίων κατοικείτε· εγώ, όμως, και η οικογένειά μου, θα λατρεύουμε τον Κύριο.
16 Και ο λαός αποκρίθηκε, λέγοντας: Μη γένοιτο να αφήσουμε τον Κύριο, για να λατρεύσουμε άλλους θεούς.
17 Επειδή, ο Κύριος ο Θεός μας, αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη τής Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, κι αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία, και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο τον δρόμο που οδοιπορήσαμε, κι ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε·
18 και ο Κύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς, και τους Αμορραίους που κατοικούσαν στη γη· κι εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε· επειδή, αυτός είναι ο Θεός μας.
19 Και ο Ιησούς είπε στον λαό: Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο· επειδή, αυτός είναι Θεός άγιος· είναι Θεός ζηλότυπος· δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας·
20 επειδή, θα εγκαταλείψετε τον Κύριο, και θα λατρεύσετε ξένους θεούς· τότε, αφού γυρίσει, θα σας κάνει κακό, και θα σας εξολοθρεύσει, αφού σας έχει αγαθοποιήσει.
21 Και ο λαός είπε στον Ιησού: Όχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Κύριο.
22 Και ο Ιησούς είπε στον λαό. Εσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας, ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Κύριο, για να τον λατρεύετε. Κι εκείνοι είπαν: Μάρτυρες.
23 Τώρα, λοιπόν, αποβάλετε τους ξένους θεούς, που είναι ανάμεσά σας, και στρέψτε την καρδιά σας στον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ.
24 Και ο λαός είπε στον Ιησού: Τον Κύριο τον Θεό μας θα λατρεύουμε, και στη φωνή του θα υπακούμε.
25 Και ο Ιησούς έκανε διαθήκη με τον λαό εκείνη την ημέρα, και έβαλε σ' αυτούς νόμο και κρίση στη Συχέμ·
26 και ο Ιησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο τού νόμου τού Θεού· και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί, κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου.
27 Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο τον λαό: Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε μας ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια τού Κυρίου, που μας μίλησε· θα είναι, λοιπόν, ως μαρτυρία σε σας, για να μη αρνηθείτε τον Θεό σας.
28 Και ο Ιησούς έστειλε τον λαό, τον κάθε έναν στην κληρονομιά του.
29 ΚΑΙ ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ιησούς, ο γιος τού Ναυή, ο δούλος τού Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων.
30 Και τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στη Θαμνάθ-σαράχ, που είναι στο βουνό Εφραϊμ, προς βορράν τού βουνού Γαάς.
31 Και ο Ισραήλ λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες τού Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων, που επέζησαν μετά τον Ιησού, και γνώρισαν όλα τα έργα τού Κυρίου, όσα έκανε για τον Ισραήλ.
32 Και τα κόκαλα του Ιωσήφ, που οι γιοι Ισραήλ ανέβασαν από την Αίγυπτο, τα έθαψαν στη Συχέμ, στη μερίδα τού χωραφιού, που ο Ιακώβ αγόρασε από τους γιους τού Εμμώρ, του πατέρα τού Συχέμ, για 100 αργύρια, και έγινε κληρονομιά των γιων τού Ιωσήφ.
33 Πέθανε δε και ο Ελεάζαρ, ο γιος τού Ααρών, και τον έθαψαν στον λόφο τού Φινεές, του γιου του, που δόθηκε σ' αυτόν στο βουνό Εφραϊμ.