Ιεζεκιήλ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Κεφάλαιο 1

1 ΣΤΟΝ 30ό χρόνο, στον τέταρτο μήνα, την πέμπτη ημέρα τού μήνα, ενώβρισκόμουν ανάμεσα στους αιχμαλώτους, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, άνοιξαν οι ουρανοί, και είδα οράματα του Θεού.
2 Την πέμπτη ημέρα τού μήνα αυτού τού χρόνου, του πέμπτου χρόνου τής αιχμαλωσίας του βασιλιά Ιωαχείν,
3 έγινε ξεκάθαρα λόγος τού Κυρίου στον Ιεζεκιήλ, τον γιο τού Βουζεί, τον ιερέα, στη γη των Χαλδαίων, κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και εκεί το χέρι τού Κυρίου στάθηκε επάνω του.
4 Και είδα, και ξάφνου, ένας ανεμοστρόβιλος ερχόταν από τον βορρά, ένα μεγάλο σύννεφο, και φωτιά περιστρεφόμενη· και ολόγυρά του μια λάμψη, κι από μέσα απ' αυτό φαινόταν σαν όψη ηλέκτρου, μέσα από τη φωτιά.
5 Και μέσα απ' αυτό φαινόταν ένα ομοίωμα τεσσάρων ζώων. Και η θέα τους ήταν η εξής: Είχαν ομοίωμα ανθρώπου.
6 Και κάθε ένα είχε τέσσερα πρόσωπα, και κάθε ένα είχε τέσσερις φτερούγες.
7 Και τα πόδια τους ήσαν πόδια όρθια· και το πέλμα τού ποδιού τους ήταν όμοιο με πέλμα ποδιού μοσχαριού· και σπινθηροβολούσαν σαν όψη χαλκού γυαλισμένου.
8 Και είχαν χέρια ανθρώπου από κάτω από τις φτερούγες τους, στα τέσσερα μέρη τους· και τα τέσσερα είχαν τα πρόσωπά τους και τις φτερούγες τους.
9 Οι φτερούγες τους εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη· δεν στρέφονταν καθώς βάδιζαν· πορεύονταν κατευθείαν εμπρός από το πρόσωπό τους κάθε ένα.
10 Για το ομοίωμα, όμως, του προσώπου τους, τα τέσσερα είχαν πρόσωπο ανθρώπου, και πρόσωπο λιονταριού προς το δεξί μέρος· και τα τέσσερα είχαν πρόσωπο βοδιού κατά το αριστερό μέρος· είχαν και τα τέσσερα πρόσωπο αετού.
11 Και τα πρόσωπά τους, και οι φτερούγες τους ήσαν διαιρεμένες προς τα άνω· δύο από το καθένα εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη, και δύο σκέπαζαν τα σώματά τους.
12 Και πορεύονταν το κάθε ένα κατευθείαν εμπρός από το πρόσωπό τους· όπου φερόταν το πνεύμα, εκεί βάδιζαν· ενώ βάδιζαν, δεν στρέφονταν.
13 Και για το ομοίωμα των ζώων, η θέα τους ήταν σαν άνθρακες φωτιάς που έκαιγαν, σαν θέα δαυλών· αυτό στρεφόταν εδώ κι εκεί ανάμεσα στα ζώα· και η φωτιά ήταν λαμπερή, και αστραπή έβγαινε από τη φωτιά.
14 Και τα ζώα έτρεχαν και γύριζαν, σαν τη θέα τής αστραπής.
15 Και καθώς είδα τα ζώα, ξάφνου, ένας τροχός επάνω στη γη, κοντά στα ζώα στα τέσσερα πρόσωπά τους.
16 Η θέα των τροχών, και η εργασία τους, ήσαν σαν όψη βηρύλλου· και οι τέσσερις είχαν το ίδιο ομοίωμα· και η θέα τους, και η εργασία τους, ήσαν ωσάν να ήταν τροχός μέσα σε άλλον τροχό.
17 Όταν βάδιζαν, κινούνταν προς τα τέσσερά τους πλάγια· δεν στρέφονταν ενώ βάδιζαν.
18 Και οι κύκλοι τους ήσαν τόσο ψηλοί, ώστε προξενούσαν φόβο· και οι κύκλοι τους ήσαν γεμάτοι από μάτια ολόγυρα απ' αυτά τα τέσσερα.
19 Και όταν τα ζώα πορεύονταν, κοντά τους πορεύονταν και οι τροχοί· και όταν τα ζώα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και οι τροχοί.
20 Όπου ήταν να πάει το πνεύμα, εκεί πορεύονταν· εκεί ήταν να πάει το πνεύμα· και οι τροχοί υψώνονταν απέναντί τους· επειδή, το πνεύμα των ζώων ήταν μέσα στους τροχούς.
21 Όταν εκείνα πορεύονταν, πορεύονταν κι αυτοί· και όταν εκείνα στέκονταν, στέκονταν κι αυτοί· και όταν εκείνα υψώνονταν από τη γη, υψώνονταν και οι τροχοί απέναντί τους· επειδή, το πνεύμα των ζώων βρισκόταν μέσα στους τροχούς.
22 Και το ομοίωμα του στερεώματος, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι των ζώων, ήταν σαν όψη φοβερού κρυστάλλου, απλωμένο πάνω από τα κεφάλια τους.
23 Και από κάτω από το στερέωμα υπήρχαν απλωμένες οι φτερούγες τους, η μία προς την άλλη· το κάθε ένα είχε δύο, με τις οποίες σκέπαζαν τα σώματά τους.
24 Κι όταν πορεύονταν, άκουγα τον ήχο από τις φτερούγες τους, σαν ήχο πολλών νερών, σαν φωνή τού Παντοδύναμου, και τη φωνή τής λαλιάς σαν φωνή στρατοπέδου· όταν στέκονταν, κατέβαζαν τις φτερούγες τους.
25 Και γινόταν φωνή πάνω από το στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι τους· όταν στέκονταν, κατέβαζαν τις φτερούγες τους.
26 Και από πιο ψηλά από το στερέωμα, που ήταν πιο ψηλά από το κεφάλι τους, φαινόταν ένα ομοίωμα θρόνου, σαν θέα πέτρας σαπφείρου· και επάνω στο ομοίωμα του θρόνου ήταν ένα ομοίωμα σαν θέα ανθρώπου, που καθόταν επάνω σ' αυτόν από πάνω.
27 Και είδα σαν όψη ηλέκτρου, σαν θέα φωτιάς μέσα του, ολόγυρα, από τη θέα τής οσφύος του, κι επάνω· και από τη θέα τής οσφύος του, και κάτω, είδα σαν θέα φωτιάς, και είχε ολόγυρα λάμψη.
28 Όπως η θέα τού τόξου, που γίνεται στο σύννεφο κατά την ημέρα τής βροχής, έτσι ήταν η θέα τού ομοιώματος της λάμψης, ολόγυρα. Αυτή ήταν η θέα του ομοιώματος της δόξας τού Κυρίου. Και όταν το είδα, έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου, και άκουσα τη φωνή εκείνου που μιλούσε.
Κεφάλαιο 2

1 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, στάσου στα πόδια σου. Και θα σου μιλήσω.
2 Και καθώς μου μίλησε, μπήκε μέσα μου το πνεύμα, και με έστησε στα πόδια μου, και άκουσα αυτόν που μου μιλούσε.
3 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, εγώ σε εξαποστέλλω προς τους γιους Ισραήλ, σε αποστατικά έθνη, που αποστάτησαν από μένα· αυτοί και οι πατέρες τους στάθηκαν εναντίον μου παραβάτες μέχρι τούτη τη σημερινή ημέρα·
4 και είναι γιοι σκληροπρόσωποι και σκληρόκαρδοι. Εγώ σε στέλνω σ' αυτούς· και θα τους πεις: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός.
5 Και είτε ακούσουν είτε απειθήσουν, επειδή είναι οίκος αποστάτης, θα γνωρίσουν όμως ότι στάθηκε ανάμεσά τους προφήτης.
6 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, μη φοβηθείς απ' αυτούς, και μη δειλιάσεις από τα λόγια τους, επειδή μαζί σου είναι αγκάθια και σκόλοπες, και κατοικείς ανάμεσα σε σκορπιούς· μη φοβηθείς από τα λόγια τους, και μη τρομάξεις από το πρόσωπό τους, επειδή οίκος αποστάτης.
7 Και θα μιλήσεις σ' αυτούς τα λόγια μου, είτε ακούσουν είτε απειθήσουν· επειδή, είναι αποστάτες.
8 Εσύ, όμως, γιε ανθρώπου, άκου αυτό που σου μιλάω εγώ· να μη γίνεις αποστάτης, όπως ο αποστάτης οίκος· άνοιξε το στόμα σου, και φάε τούτο, που εγώ δίνω σε σένα.
9 Και είδα, και ξάφνου, ένα χέρι απλωμένο προς εμένα, και πρόσεξα, σ' αυτό ήταν ένας τόμος βιβλίου.
10 Και τον ξετύλιξε μπροστά μου· και ήταν γραμμένος από μέσα κι απέξω· και σ' αυτόν ήσαν γραμμένοι κλαυθμοί, και θρηνωδίες, και ουαί.
Κεφάλαιο 3

1 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, φάε τούτο, που βρίσκεις· φάε τούτο τον τόμο, και πήγαινε να μιλήσεις στον οίκο Ισραήλ.
2 Και άνοιξα το στόμα μου, και μου έδωσε να φάω εκείνο τον τόμο.
3 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, ας φάει η κοιλιά σου, και ας γεμίσουν τα εντόσθιά σου από τούτο τον τόμο, που σου δίνω εγώ. Και έφαγα, και έγινε στο στόμα μου σαν μέλι, από τη γλυκύτητα.
4 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, πήγαινε, μπες μέσα στον οίκο τού Ισραήλ, και μίλησε σ' αυτούς τα λόγια μου.
5 Επειδή, δεν στέλνεσαι σε λαόν βαθύχειλο και βαρύγλωσσο, αλλά στον οίκο Ισραήλ·
6 όχι προς πολλούς λαούς βαθύχειλους και βαρύγλωσσους, που δεν καταλαβαίνεις τα λόγια τους. Και σε τέτοιους αν σε έστελνα, αυτοί θα σε άκουγαν.
7 Ο οίκος, όμως, Ισραήλ δεν θέλει να σε ακούσει, για τον λόγο ότι, δεν θέλουν να ακούσουν εμένα· επειδή, ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ είναι σκληρομέτωπος και σκληρόκαρδος.
8 Δες, έκανα το πρόσωπό σου δυνατό ενάντια στα πρόσωπά τους, και το μέτωπό σου δυνατό ενάντια στα μέτωπά τους.
9 Έκανα το πρόσωπό σου σαν διαμάντι, σκληρότερο από χαλίκι· μη τους φοβηθείς, και μη τρομάξεις από το πρόσωπό τους, επειδή είναι οίκος αποστάτης.
10 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, όλα τα λόγια μου, που εγώ θα μιλήσω σε σένα, πάρ' τα στην καρδιά σου, και άκουσέ τα με τα αυτιά σου.
11 Και πήγαινε, μπές μέσα σ' αυτούς που αιχμαλωτίστηκαν, στους γιους τού λαού σου, και μίλησέ τους, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός· είτε ακούσουν είτε απειθήσουν.
12 Και το πνεύμα με σήκωσε, και από πίσω μου άκουσα μια φωνή μεγάλης συγκίνησης, που έλεγαν: Ευλογημένη η δόξα τού Κυρίου από τον τόπο του.
13 Και άκουσα τον ήχο από τις φτερούγες των ζώων, που εφάπτονταν η μία μαζί με την άλλη, και τον ήχο των τροχών απέναντί τους, και μια φωνή μεγάλης συγκίνησης.
14 Και το πνεύμα με ύψωσε, και με πήρε, και πήγα με πικρία και με αγανάκτηση του πνεύματός μου· όμως, το χέρι τού Κυρίου ήταν επάνω μου κραταιό.
15 ΚΑΙ ήρθα σ' αυτούς, που είχαν μετοικιστεί στο Τελαβίβ, αυτούς που κατοικούσαν κοντά στον ποταμό Χεβάρ, και κάθησα όπου κάθονταν και εκείνοι, και παρέμεινα εκεί ανάμεσά τους επτά ημέρες εκστατικός.
16 Και μετά τις επτά ημέρες, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
17 Γιε ανθρώπου, σε έκανα φύλακα επάνω στον οίκο Ισραήλ· άκουσε, λοιπόν, τον λόγο από το στόμα μου, και να τους νουθετήσεις από μένα.
18 Όταν λέω στον άνομο: Οπωσδήποτε θα θανατωθείς, κι εσύ δεν τον νουθετήσεις, και δεν μιλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τον άνομο δρόμο του, ώστε να σώσεις τη ζωή του, εκείνος μεν ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του· από το χέρι σου, όμως, θα ζητήσω το αίμα του.
19 Αλλά, αν εσύ νουθετήσεις μεν τον άνομο, αυτός όμως δεν επιστρέφει από την ανομία του, και από τον άνομο δρόμο του, εκείνος μεν θα πεθάνει στην ανομία του· εσύ, όμως, ελευθέρωσες την ψυχή σου.
20 Πάλι, αν ο δίκαιος εκτραπεί από τη δικαιοσύνη του, και πράξει ανομία, και εγώ βάλω πρόσκομμα μπροστά του, εκείνος θα πεθάνει· επειδή, δεν του έδωσες νουθεσία, θα πεθάνει μέσα στην αμαρτία του, και η δικαιοσύνη του, που έκανε, δεν θάρθει σε ενθύμηση· όμως, από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του.
21 Αν, όμως, εσύ νουθετήσεις τον δίκαιο για να μη αμαρτήσει, κι αυτός δεν αμαρτήσει, ο δίκαιος βέβαια θα ζήσει, επειδή νουθετήθηκε· κι εσύ ελευθέρωσες την ψυχή σου.
22 Και εκεί στάθηκε επάνω μου το χέρι τού Κυρίου· και μου είπε: Σήκω, βγες έξω στην πεδιάδα, και εκεί θα σου μιλήσω.
23 Και σηκώθηκα, και βγήκα έξω στην πεδιάδα· και ξάφνου, η δόξα τού Κυρίου στεκόταν εκεί, σαν τη δόξα που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ· και έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου.
24 Και μπήκε μέσα μου το πνεύμα, και με έστησε όρθιον στα πόδια μου, και μου μίλησε, και μου είπε: Πήγαινε, κλείσου μέσα στο σπίτι σου.
25 Επειδή, όσο για σένα, γιε ανθρώπου, δες, θα βάλουν επάνω σου δεσμά, και θα σε δέσουν μ' αυτά, και δεν θα βγεις έξω, στο μέσον τους.
26 Και θα κολλήσω τη γλώσσα σου στον λάρυγγά σου, και θα γίνεις άλαλος· και δεν θα είσαι σ' αυτούς άνδρας που ελέγχει, επειδή είναι οίκος αποστάτης.
27 Όμως, όταν σου μιλήσω, θα ανοίξω το στόμα σου, και θα τους πεις: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εκείνος που ακούει, ας ακούει· και εκείνος που απειθεί, ας απειθεί· επειδή, είναι οίκος αποστάτης.
Κεφάλαιο 4

1 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, πάρε για τον εαυτό σου ένα κεραμίδι, και βάλ' το μπροστά σου, και σχεδίασε επάνω του μια πόλη, την Ιερουσαλήμ·
2 και στήσε μια πολιορκία εναντίον της, και κτίσε εναντίον της προμαχώνες, και σήκωσε εναντίον της προχώματα, βάλε ακόμα ένα στρατόπεδο εναντίον της, και στήσε εναντίον της, ολόγυρα, πολεμικά κριάρια.
3 Και πάρε για τον εαυτό σου μια σιδερένια πλάκα, και βάλ' την σαν σιδερένιον τοίχο ανάμεσα σε σένα και την πόλη, και στήριξε το πρόσωπό σου εναντίον της, και θα πολιορκηθεί, και θα βάλεις μια πολιορκία εναντίον της. Αυτό θα είναι σημάδι στον οίκο Ισραήλ.
4 Κι εσύ πλάγιασε επάνω στο αριστερό σου πλευρό, και βάλε την ανομία τού οίκου Ισραήλ επάνω του· σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών, κατά τις οποίες θα πλαγιάσεις επάνω του, θα βαστάξεις την ανομία τους.
5 Επειδή, εγώ έβαλα επάνω σου τα χρόνια τής ανομίας τους σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών, 390 ημέρες· και θα βαστάξεις την ανομία τού οίκου Ισραήλ.
6 Και αφού τις τελειώσεις, πλάγιασε ξανά επάνω στο δεξί σου πλευρό, και θα βαστάξεις την ανομία τού οίκου Ιούδα 40 ημέρες· σου προσδιόρισα κάθε μία ημέρα αντί για έναν χρόνο.
7 Και θα στηρίξεις το πρόσωπό σου προς την πολιορκία τής Ιερουσαλήμ, και ο βραχίονάς σου θα είναι γυμνός, και θα προφητεύσεις εναντίον της.
8 Και, δες, θα βάλω επάνω σου δεσμά, και δεν θα στραφείς από το ένα πλευρό στο άλλο, μέχρις ότου τελειώσεις τις ημέρες τής πολιορκίας σου.
9 Κι εσύ πάρε για τον εαυτό σου σιτάρι, και κριθάρι, κουκιά, και φακή, και κεχρί, και αρακά, και βάλ' τα σε ένα δοχείο, και κάνε απ' αυτά ψωμιά για τον εαυτό σου, σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών, κατά τις οποίες θα πλαγιάσεις επάνω στο πλευρό σου, 390 ημέρες, και θα τρως απ' αυτά.
10 Και το φαγητό σου, που θα τρως απ' αυτά, θα είναι με ζύγι, 20 σίκλους την ημέρα· από καιρό μέχρι καιρό θα τρως απ' αυτά.
11 Και θα πίνεις νερό με μέτρο, το ένα έκτο τού ιν· θα πίνεις από καιρό μέχρι καιρό.
12 Και θα τα τρως σαν κρίθινες σταχτόπιτες, και θα τα ψήνεις μπροστά στα μάτια τους με κόπρανα που βγαίνουν από άνθρωπο.
13 Και ο Κύριος είπε: Έτσι μολυσμένο θα φάνε οι γιοι Ισραήλ το ψωμί τους ανάμεσα στα έθνη, όπου θα τους διασκορπίσω.
14 Κι εγώ είπα: Α! Κύριε Θεέ! Δες, η ψυχή μου δεν μολύνθηκε· επειδή, από τη νιότη μου μέχρι τώρα δεν έφαγα θνησιμαίο ή θηριάλωτο· ούτε ποτέ μπήκε στο στόμα μου βδελυκτό κρέας.
15 Και μου είπε: Δες, σου έδωσα κόπρο βοδιού αντί για ανθρώπινα κόπρανα, και μ' αυτή θα ψήσεις το ψωμί σου.
16 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, δες, εγώ θα συντρίψω το υποστήριγμα του ψωμιού στην Ιερουσαλήμ· και θα τρώνε ψωμί με ζύγι, και με στενοχώρια· και θα πίνουν νερό με μέτρο, και με αγωνία·
17 για να καταντήσουν σε έλλειψη ψωμιού και νερού· και θα εκπλήσσονται ο ένας προς τον άλλον, και θα αναλωθούν εξαιτίας των ανομιών τους.
Κεφάλαιο 5

1 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, πάρε για τον εαυτό σου μια κοφτερή μάχαιρα· πάρε για τον εαυτό σου ένα ξυράφι κουρέα, και θα το περάσεις επάνω στο κεφάλι σου, κι επάνω στο πηγούνι σου· έπειτα, πάρε για τον εαυτό σου πλάστιγγες με ζύγια, και διαίρεσέ τα.
2 Το ένα τρίτο θα τα κάψεις με φωτιά στο μέσον τής πόλης, ενώ συμπληρώνονται οι ημέρες τής πολιορκίας· και θα πάρεις το άλλο τρίτο, και θα τα κατακόψεις ολόγυρά της με μάχαιρα· και το τελευταίο τρίτο θα τα διασκορπίσεις στον αέρα· και εγώ θα γυμνώσω τη μάχαιρα πίσω απ' αυτούς.
3 Και απ' αυτά θα πάρεις κάποια λίγα ακόμα, και θα τα δέσεις στα κράσπεδά σου.
4 Έπειτα, πάρε ακόμα απ' αυτά, και ρίξ' τα στο μέσον τής φωτιάς, και κατάκαψέ τα με φωτιά· από εκεί θα βγει φωτιά σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ.
5 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ· εγώ την έβαλα στη μέση των εθνών και των τόπων ολόγυρά της.
6 Αυτή, όμως, άλλαξε τις κρίσεις μου σε ανομία, χειρότερα από τα έθνη, και τα διατάγματά μου, χειρότερα από τους τόπους, που είναι ολόγυρά της· επειδή, απέρριψαν τις κρίσεις μου και τα διατάγματά μου· δεν περπάτησαν σ' αυτά.
7 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, εσείς υπερβήκατε τα έθνη, που είναι ολόγυρά σας, και δεν περπατήσατε στα διατάγματά μου, και δεν εκτελέσατε τις κρίσεις μου, αλλά δεν πράξατε ούτε και σύμφωνα με τις κρίσεις των εθνών, που είναι ολόγυρά σας,
8 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, και εγώ είμαι εναντίον σου, και θα εκτελέσω κρίσεις ανάμεσά σου μπροστά στα έθνη.
9 Και θα κάνω σε σένα εκείνο που δεν έκανα ούτε και θα κάνω ποτέ παρόμοιό του, για όλα τα βδελύγματά σου.
10 Γι' αυτό, οι πατέρες θα φάνε τα παιδιά τους ανάμεσά σου, και τα παιδιά θα φάνε τους πατέρες τους· και θα εκτελέσω σε σένα κρίσεις· μάλιστα, ολόκληρο το υπόλοιπό σου θα το διασκορπίσω σε κάθε άνεμο.
11 Γι' αυτό, ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός· οπωσδήποτε, επειδή εσύ μόλυνες τα άγιά μου, με όλες τις μιαρές πράξεις σου, και με όλα τα βδελύγματά σου, και εγώ, λοιπόν, θα σε συντρίψω· και το μάτι μου δεν θα λυπηθεί, και εγώ δεν θα σε ελεήσω.
12 Το ένα τρίτο σου θα πεθάνει από μεταδοτική αρρώστια, και θα αναλωθούν ανάμεσά σου από πείνα· και το άλλο τρίτο θα πέσει ολόγυρά σου από ρομφαία· και το τελευταίο τρίτο θα το διασκορπίσω σε κάθε άνεμο, και θα γυμνώσω μάχαιρα πίσω απ' αυτούς.
13 Και θα συντελεστεί ο θυμός μου, και θα αναπαύσω την οργή μου επάνω τους, και θα ευχαριστηθώ· και θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος μίλησα μέσα στον ζήλο μου, όταν συντελέσω εναντίον τους την οργή μου.
14 Και θα σε κάνω έρημη, και όνειδος ανάμεσα στα έθνη ολόγυρά σου, μπροστά σε καθέναν που διαβαίνει.
15 Και θα είσαι όνειδος και παιχνίδι, διδασκαλία και θάμβος, στα έθνη που είναι ολόγυρά σου, όταν εκτελέσω κρίσεις σε σένα με θυμό, και με οργή, και με επιτιμήσεις οργής· εγώ μίλησα, ο Κύριος.
16 Όταν θα στείλω επάνω τους τα κακά βέλη τής πείνας, τα εξολοθρευτικά, που θα στείλω για να σας εξολοθρεύσω, θα επαυξήσω ακόμα την πείνα σε σας, και θα συντρίψω σε σας το υποστήριγμα του ψωμιού.
17 Και θα στείλω επάνω σας πείνα και κακά θηρία, και θα απορφανιστείτε· και θα περάσει από σένα μεταδοτική αρρώστια και αίμα· και θα φέρω επάνω σου ρομφαία· εγώ μίλησα, ο Κύριος.
Κεφάλαιο 6

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου προς τα βουνά τού Ισραήλ, και προφήτευσε εναντίον τους,
3 και πες: Βουνά τού Ισραήλ, ακούστε τον λόγο τού Κυρίου τού Θεού: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς τα βουνά και προς τους λόφους, και προς τα ρυάκια, και προς τις κοιλάδες: Δέστε, εγώ, εγώ θα φέρω επάνω σας ρομφαία, και θα καταστρέψω τους ψηλούς τόπους σας.
4 Και τα θυσιαστήριά σας θα αφανιστούν, και τα είδωλά σας θα συντριφτούν· και τους τραυματισμένους σας θα καταβάλω μπροστά στα ξόανά σας.
5 Και θα στρώσω τα πτώματα των γιων Ισραήλ μπροστά στα ξόανά τους· και θα διασκορπίσω τα κόκαλά σας γύρω από τα θυσιαστήριά σας.
6 Σε ολόκληρη την κατοίκησή σας θα ερημωθούν οι πόλεις σας, και οι ψηλοί τόποι θα αφανιστούν, ώστε τα θυσιαστήριά σας να ερημωθούν και να αφανιστούν, και τα ξόανά σας να συντριφτούν και να εκλείψουν, και τα είδωλά σας να πέσουν κατακομμένα, και τα έργα σας να εξαλειφθούν.
7 Και οι τραυματισμένοι θα πέσουν ανάμεσά σας, και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
8 Όμως, θα αφήσω ένα υπόλοιπο, για να έχετε μερικούς, που να έχουν ξεφύγει τη μάχαιρα ανάμεσα στα έθνη, όταν διασκορπιστείτε στους τόπους.
9 Και όσοι από σας ξεφύγουν, θα με θυμούνται ανάμεσα στα έθνη, όπου θα φερθούν αιχμάλωτοι, όταν θα φέρω σε συντριβή την πορνική τους καρδιά, που ξέκλινε από μένα, και τα μάτια τους, που εκπορνεύουν πίσω από τα ξόανά τους· και θα αποστρέφονται τον εαυτό τους για όσες κακίες έπραξαν σε όλα τα βδελύγματά τους.
10 Και θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος δεν μίλησα μάταια, ότι επρόκειτο να κάνω σ' αυτούς αυτά τα κακά.
11 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Χτύπα μέ κρότο το χέρι σου, και χτύπα μέ το πόδι σου, και πες: Αλλοίμονο, για όλα τα κακά βδελύγματα του οίκου Ισραήλ! Επειδή, θα πέσουν από μάχαιρα, από πείνα, και από μεταδοτική αρρώστια.
12 Αυτός που είναι μακριά, θα πεθάνει από μεταδοτική αρρώστια· κι αυτός που είναι κοντά, θα πέσει από μάχαιρα· ενώ αυτός που εναπέμεινε, κι αυτός που πολιορκείται, θα πεθάνει από πείνα· έτσι θα συντελέσω την οργή μου επάνω τους.
13 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν οι τραυματίες τους θα κείτονται ανάμεσα στα ξόανά τους, γύρω από τα θυσιαστήριά τους, επάνω σε κάθε ψηλόν λόφο, επάνω σε όλες τις κορυφές των βουνών, και από κάτω από κάθε πράσινο δέντρο, και από κάτω από κάθε πυκνόφυλλη βελανιδιά, τον τόπο όπου πρόσφεραν οσμή ευωδίας σε όλα τα ξόανά τους.
14 Και θα απλώσω το χέρι μου επάνω τους, και θα κάνω έρημη τη γη, ερημότερη μάλιστα από ό,τι η έρημος Διβλαθά, σε όλες τους τις κατοικήσεις· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 7

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, άκουσε: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς τη γη τού Ισραήλ: Τέλος, ήρθε το τέλος, επάνω στα τέσσερα άκρα τής γης.
3 Το τέλος ήρθε επάνω σου τώρα, και θα στείλω εναντίον σου την οργή μου, και θα σε κρίνω σύμφωνα με τους δρόμους σου, και θα ανταποδώσω επάνω σου όλα τα βδελύγματά σου.
4 Και το μάτι μου δεν θα σε λυπηθεί, και δεν θα ελεήσω· αλλά θα ανταποδώσω επάνω σου τους δρόμους σου, και τα βδελύγματά σου θα είναι ανάμεσά σου· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
5 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κακό, ένα κακό, δες, έρχεται·
6 ήρθε το τέλος, ήρθε το τέλος, σηκώθηκε εναντίον σου· δες, έφτασε,
7 το πρωί ήρθε επάνω σου, κάτοικε της γης· ήρθε ο καιρός, πλησίασε η ημέρα τής καταστροφής, και όχι η αγαλλίαση των βουνών.
8 Τώρα αμέσως θα ξεχύνω την οργή μου επάνω σου, και θα κάνω συντέλεια του θυμού μου επάνω σου· θα σε κρίνω σύμφωνα με τους δρόμους σου, και θα ανταποδώσω επάνω σου όλα τα βδελύγματά σου.
9 Και το μάτι μου δεν θα λυπηθεί, και δεν θα ελεήσω· θα ανταποδώσω σύμφωνα με τους δρόμους σου, και θα είναι τα βδελύγματά σου ανάμεσά σου· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, που πατάσσει.
10 Δέστε, η ημέρα, δέστε, ήρθε· το πρωί φάνηκε· η ράβδος άνθισε· η υπερηφάνεια βλάστησε.
11 Η βία αυξήθηκε σε ράβδο ανομίας· κανένας απ' αυτούς δεν θα μείνει ούτε από το πλήθος τους ούτε απ' αυτούς που θορυβούν· και δεν θα υπάρχει αυτός που πενθεί γι' αυτούς.
12 Ο καιρός ήρθε, η ημέρα πλησίασε· αυτός που αγοράζει, ας μη χαίρεται, κι αυτός που πουλάει, ας μη θρηνεί· επειδή, υπάρχει οργή επάνω σε όλο το πλήθος της.
13 Επειδή, ο πωλητής δεν θα επιστρέψει σ' αυτό που πουλήθηκε, αν και βρίσκεται ακόμα ανάμεσα στους ζωντανούς· επειδή, η όραση, αυτή για ολόκληρο το πλήθος τους, δεν θα στρέψει προς τα πίσω· και κανένας δεν θα στερεώσει τον εαυτό του, του οποίου η ζωή είναι μέσα στην ανομία του.
14 Σάλπισαν με σάλπιγγα, και τα πάντα ετοιμάστηκαν· όμως, κανένας δεν πηγαίνει για πόλεμο· επειδή, η οργή μου είναι ενάντια σε όλο το πλήθος της.
15 Η μάχαιρα είναι απέξω, και η μεταδοτική αρρώστια και η πείνα από μέσα· αυτός που είναι στο χωράφι, θα πεθάνει από μάχαιρα· εκείνον, όμως, στην πόλη, θα τον καταφάνε η πείνα και η μεταδοτική αρρώστια.
16 Και όσοι απ' αυτούς ξεφύγουν, θα διασωθούν, και θα είναι επάνω στα βουνά σαν τα περιστέρια των κοιλάδων, όλοι αυτοί θρηνώντας, κάθε ένας για τις ανομίες του.
17 Όλα τα χέρια θα παραλύσουν, και όλα τα γόνατα θα ρεύσουν σαν νερό.
18 Και θα περιζωστούν σάκο, και φρίκη θα τους σκεπάσει· και ντροπή θα είναι επάνω στα πρόσωπα, και φαλάκρωμα επάνω σε όλα τα κεφάλια τους.
19 Θα ρίξουν το ασήμι τους στους δρόμους, και το χρυσάφι τους θα είναι σαν ακαθαρσία· το ασήμι τους και το χρυσάφι τους δεν θα μπορέσουν να τους λυτρώσουν κατά την ημέρα της οργής τού Κυρίου· δεν θα χορτάσουν τις ψυχές τους, και δεν θα γεμίσουν τις κοιλιές τους· για τον λόγο ότι, έγινε το πρόσκομμα της ανομίας τους.
20 Επειδή, τη δόξα τού στολισμού τους, τη μεταχειρίστηκαν σε υπερηφάνεια, και απ' αυτή έκαναν τις εικόνες των βδελυγμάτων τους, τα μισητά τους· γι' αυτό, εγώ την καθιστώ σ' αυτούς ακαθαρσία.
21 Και θα την παραδώσω για διαρπαγή στα χέρια ξένων, και για λάφυρο στους ασεβείς της γης· και θα τη βεβηλώσουν.
22 Και θα αποστρέψω το πρόσωπό μου απ' αυτούς, και θα βεβηλώσουν το άδυτό μου· και οι λεηλάτες θα μπουν σ' αυτό, και θα το βεβηλώσουν.
23 Κάνε μια αλυσίδα, επειδή η γη είναι γεμάτη από κρίση αιμάτων, και η πόλη γεμάτη από καταδυναστεία.
24 Γι' αυτό, θα φέρω τούς χειρότερους από τα έθνη, και θα κληρονομήσουν τα σπίτια τους· και θα καταβάλω την υπερηφάνεια των ισχυρών· και τα άγιά τους θα βεβηλωθούν.
25 Έρχεται όλεθρος· και θα ζητήσουν ειρήνη, και δεν θα υπάρχει.
26 Θα έρχεται συμφορά επάνω σε συμφορά, και θα φτάνει αγγελία επάνω σε αγγελία· τότε, θα ζητήσουν όραση από προφήτη· και θα χαθεί ο νόμος από τον ιερέα, και η βουλή από τους πρεσβύτερους.
27 Ο βασιλιάς θα πενθήσει, και ο άρχοντας θα ντυθεί αφανισμό, και τα χέρια τού λαού τής γης θα παραλύσουν· θα κάνω σύμφωνα με τους δρόμους τους, και σύμφωνα με τις κρίσεις τους θα τους κρίνω· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 8

1 Και κατά τον έκτο χρόνο, τον έκτο μήνα, την πέμπτη ημέρα τού μήνα, ενώ εγώ καθόμουν στο σπίτι μου, και οι πρεσβύτεροι του Ιούδα κάθονταν μπροστά μου, το χέρι τού Κυρίου τού Θεού έπεσε επάνω μου, εκεί.
2 Και είδα, και να, ένα ομοίωμα σαν θέα φωτιάς· από τη θέα τής οσφύος του και κάτω, φωτιά· και από την οσφύ του κι επάνω, σαν θέα λάμψης, σαν όψη από ήλεκτρο.
3 Και ένα ομοίωμα χεριού άπλωσε, και με έπιασε από τα μαλλιά τού κεφαλιού μου, και με ύψωσε το πνεύμα ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, και με έφερε με οράματα Θεού στην Ιερουσαλήμ, στη θύρα τής εσωτερικής πύλης, αυτής που έβλεπε προς βορράν, όπου στεκόταν το είδωλο της ζηλοτυπίας, που παροξύνει σε ζηλοτυπία.
4 Και να, η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ήταν εκεί, σύμφωνα με το όραμα που είχα δει στην πεδιάδα.
5 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, ύψωσε τώρα τα μάτια σου προς τον δρόμο τού βορρά. Και ύψωσα τα μάτια μου προς τον δρόμο, που είναι προς βορράν, και να, προς το βόρειο μέρος, στην πύλη τού θυσιαστηρίου, ήταν αυτό το είδωλο της ζηλοτυπίας προς την είσοδο.
6 Τότε, μου είπε: Γιε ανθρώπου, βλέπεις εσύ τι κάνουν αυτοί; Τα μεγάλα βδελύγματα, που κάνει εδώ ο οίκος Ισραήλ, για να απομακρυνθώ από τα άγιά μου; Όμως, στρέψε ακόμα, θα δεις μεγαλύτερα βδελύγματα.
7 Και με έφερε στην πύλη τής αυλής· και είδα, και ξάφνου, μια τρύπα στον τοίχο.
8 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, σκάψε τώρα στον τοίχο· και έσκαψα στον τοίχο, και ξάφνου, μια θύρα.
9 Και μου είπε: Μπες μέσα, και δες τα πονηρά βδελύγματα, που αυτοί κάνουν εδώ.
10 Και μπήκα μέσα, και είδα· και να, υπήρχε κάθε ομοίωμα από ερπετά, και βδελυκτά ζώα, και όλα τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, ζωγραφισμένα επάνω στον τοίχο, γύρω-γύρω.
11 Και μπροστά τους στέκονταν 70 άνδρες από τους πρεσβύτερους του οίκου Ισραήλ· και στο μέσον τους στεκόταν ο Ιααζανίας, ο γιος τού Σαφάν· και καθένας κρατούσε στο χέρι του το δικό του θυμιατήριο· και ανέβαινε πυκνό νέφος από θυμίαμα.
12 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, είδες τι κάνουν μέσα στο σκοτάδι οι πρεσβύτεροι του οίκου Ισραήλ, κάθε ένας στο κρυφό του οίκημα των εικόνων του; Επειδή, είπαν: Ο Κύριος δεν μας βλέπει· ο Κύριος εγκατέλειψε τη γη.
13 Και μου είπε: Στρέψε ακόμα· θα δεις μεγαλύτερα βδελύγματα, που αυτοί κάνουν.
14 Και με έφερε στα πρόθυρα της πύλης τού οίκου τού Κυρίου, που είναι προς βορράν, και να, εκεί κάθονταν γυναίκες που θρηνούσαν τον Θαμμούζ.
15 Και μου είπε: Είδες, γιε ανθρώπου; Στρέψε ακόμα· θα δεις μεγαλύτερα βδελύγματα απ' αυτά.
16 Και με έφερε μέσα στην εσωτερική αυλή τού οίκου τού Κυρίου· και να, στη θύρα του ναού του Κυρίου, ανάμεσα στη στοά και στο θυσιαστήριο, περίπου 25 άνδρες, με τις πλάτες τους προς τον ναό τού Κυρίου, και τα πρόσωπά τους προς τα ανατολικά· και προσκυνούσαν τον ήλιο προς τα ανατολικά.
17 Και μου είπε: Είδες, γιε ανθρώπου; Είναι μικρό αυτό στον οίκο τού Ιούδα, να κάνουν τα βδελύγματα, που αυτοί κάνουν εδώ; Ώστε γέμισαν τη γη από καταδυναστεία, και ξέκλιναν για να με παροργίσουν· και να, βάζουν ένα κλαδί στα ρουθούνια τους.
18 Κι εγώ, λοιπόν, θα φερθώ με οργή· το μάτι μου δεν θα λυπηθεί ούτε θα ελεήσει· και όταν κράξουν στα αυτιά μου με δυνατή φωνή, δεν θα τους εισακούσω.
Κεφάλαιο 9

1 Και έκραξε στα αυτιά μου με δυνατή φωνή, λέγοντας: Ας πλησιάσουν οι ταγμένοι ενάντια στην πόλη, κάθε ένας έχοντας το όπλο του της εξολόθρευσης στο χέρι του.
2 Και ξάφνου, έξι άνδρες έρχονταν από τον δρόμο τής ψηλότερης πύλης, αυτής που έβλεπε προς βορράν, κάθε ένας έχοντας στο χέρι του όπλο κατασυντριμμού· και στο κέντρο τους ένας άνθρωπος ντυμένος λινά, με καλαμάρι γραμματέα στην οσφύ του· και αφού μπήκαν μέσα, στάθηκαν κοντά στο χάλκινο θυσιαστήριο.
3 Και η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ανέβηκε επάνω από τα χερουβείμ, επάνω από τα οποία ήταν, στο κατώφλι τού οίκου· και φώναξε προς τον άνδρα, που ήταν ντυμένος τα λινά, αυτόν που είχε στην οσφύ του το καλαμάρι τού γραμματέα·
4 και ο Κύριος του είπε: Πέρασε μέσα από την πόλη, μέσα από την Ιερουσαλήμ, και κάνε ένα σημάδι επάνω στα μέτωπα των ανδρών, αυτών που στενάζουν και βοούν για όλα τα βδελύγματα που γίνονται ανάμεσά της.
5 Και στους άλλους είπε, ενώ εγώ άκουγα: Περάστε πίσω απ' αυτόν μέσα από την πόλη, και πατάξτε· το μάτι σας ας μη λυπηθεί, και μη ελεήσετε·
6 γέροντες, νέους, και παρθένες, και νήπια, και γυναίκες, φονεύστε μέχρι εξάλειψης· σε όποιον άνθρωπο, όμως, επάνω στον οποίο είναι το σημάδι, μη πλησιάσετε· και αρχίστε από το θυσιαστήριό μου. Και άρχισαν από τους άνδρες των πρεσβυτέρων, που ήσαν μπροστά στον οίκο.
7 Και τους είπε: Μολύνετε τον οίκο, και γεμίστε τις αυλές από τραυματίες· βγείτε έξω. Και βγήκαν έξω, και πάταξαν μέσα στην πόλη.
8 Κι ενώ αυτοί συνέχιζαν να τους πατάσσουν, εγώ που εναπέμεινα έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου, και αναβόησα, και είπα: Αλλοίμονο! Κύριε Θεέ! Εσύ εξαλείφεις ολόκληρο το υπόλοιπο του Ισραήλ, εκχέοντας την οργή σου επάνω στην Ιερουσαλήμ;
9 Και μου είπε: Η ανομία τού οίκου τού Ισραήλ και του Ιούδα υπερπλήθυνε σε υπερβολικό βαθμό, και η γη είναι γεμάτη από αίματα, και η πόλη είναι γεμάτη από διαφθορά· επειδή, λένε: Ο Κύριος εγκατέλειψε τη γη, και: Ο Κύριος δεν βλέπει.
10 Κι εγώ, λοιπόν, το μάτι μου δεν θα λυπηθεί, και δεν θα ελεήσω· επάνω στο κεφάλι τους θα ανταποδώσω τους δρόμους τους.
11 Και ξάφνου, ο άνδρας, που ήταν ντυμένος τα λινά, αυτός που είχε στην οσφύ του το καλαμάρι, έφερε απάντηση, λέγοντας: Έκανα όπως με πρόσταξες.
Κεφάλαιο 10

1 Έπειτα, είδα, και ξάφνου, επάνω στο στερέωμα, που είναι από πάνω από το κεφάλι των χερουβείμ, φαινόταν από πάνω τους σαν πέτρα σαπφείρου, σύμφωνα με τη θέα τού ομοιώματος του θρόνου.
2 Και μίλησε στον άνδρα, που ήταν ντυμένος τα λινά, και είπε: Μπες μέσα, ανάμεσα στους τροχούς, κάτω από τα χερουβείμ, και γέμισε το χέρι σου με κάρβουνα φωτιάς από μέσα από τα χερουβείμ και διασκόρπισέ τα επάνω στην πόλη. Και μπήκε μπροστά μου.
3 Και τα χερουβείμ στέκονταν στα δεξιά τού οίκου, όταν έμπαινε ο άνδρας· και η νεφέλη γέμισε την εσωτερική αυλή.
4 Και η δόξα τού Κυρίου υψώθηκε από πάνω από τα χερουβείμ προς το κατώφλι τού οίκου· και η νεφέλη γέμισε τον οίκο, και η αυλή γέμισε από τη λάμψη τής δόξας τού Κυρίου.
5 Και ο ήχος, από τις φτερούγες των χερουβείμ, ακουγόταν μέχρι την εξωτερική αυλή, σαν φωνή τού Παντοδύναμου Θεού, όταν μιλάει.
6 Και όταν πρόσταξε τον άνδρα, που ήταν ντυμένος τα λινά, λέγοντας: Πάρε φωτιά από το μέσον των τροχών, από το μέσον των χερουβείμ, τότε μπήκε μέσα, και στάθηκε κοντά στους τροχούς.
7 Και ένα χερούβ άπλωσε το χέρι του μέσα από τα χερουβείμ, προς τη φωτιά που ήταν στο μέσον των χερουβείμ, και πήρε απ' αυτή, και την έβαλε στα χέρια εκείνου που ήταν ντυμένος τα λινά· και εκείνος την πήρε,και βγήκε έξω.
8 Και φαινόταν ένα ομοίωμα χεριού ανθρώπου στα χερουβείμ, κάτω από τις φτερούγες τους.
9 Και είδα, και ξάφνου, τέσσερις τροχοί κοντά στα χερουβείμ, ένας τροχός κοντά σε ένα χερούβ, και ένας τροχός κοντά σε άλλο χερούβ· και η θέα των τροχών ήταν σαν όψη από πέτρα βηρύλλου.
10 Και για τη θέα τους, και οι τέσσερις τροχοί είχαν το ίδιο ομοίωμα, σαν να ήταν τροχός στο μέσον άλλου τροχού.
11 Ενώ βάδιζαν, πορεύονταν προς τα τέσσερά τους πλάγια· δεν έστρεφαν καθώς βάδιζαν, αλλά σε όποιον τόπο κατευθυνόταν ο πρώτος, οι άλλοιτον ακολουθούσαν· ενώ βάδιζαν, δεν έστρεφαν.
12 Και το σώμα όλων τους, και τα νώτα τους, και τα χέρια τους, και οι φτερούγες τους, και οι τροχοί, οι τέσσερις τροχοί τους, ήσαν ολόγυρα γεμάτοι από μάτια.
13 Για δε τους τροχούς, αυτοί αποκαλούνταν, ενώ εγώ το άκουγα, Γαλγάλ.
14 Και κάθε ένα είχε τέσσερα πρόσωπα· το πρόσωπο του ενός, ήταν πρόσωπο χερούβ· και το πρόσωπο του δεύτερου, πρόσωπο ανθρώπου· και του τρίτου, πρόσωπο λιονταριού· και του τέταρτου, πρόσωπο αετού.
15 Και τα χερουβείμ υψώθηκαν· αυτό είναι το ζώο, που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ.
16 Και όταν τα χερουβείμ πορεύονταν, πορεύονταν κοντά τους και οι τροχοί· και όταν τα χερουβείμ σήκωναν τις φτερούγες τους για να ανυψωθούν από τη γη, και αυτοί οι τροχοί δεν ξέκλιναν από κοντά τους.
17 Και όταν στέκονταν, στέκονταν και εκείνοι· και όταν ανυψώνονταν, ανυψώνονταν μαζί τους και εκείνοι· επειδή, το πνεύμα των ζώων ήταν μέσα σ' αυτούς.
18 Και η δόξα τού Κυρίου βγήκε από το κατώφλι τού οίκου, και στάθηκε επάνω στα χερουβείμ.
19 Και τα χερουβείμ ύψωσαν τις φτερούγες τους, και ανυψώθηκαν από τη γη μπροστά μου· όταν βγήκαν, ήσαν και οι τροχοί κοντά τους· και στάθηκαν στη θύρα τής ανατολικής πύλης τού οίκου τού Κυρίου· και η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ήταν επάνω τους, από πάνω.
20 Αυτό είναι το ζώο που είχα δει από κάτω από τον Θεό τού Ισραήλ κοντά στον ποταμό Χεβάρ· και γνώρισα ότι ήσαν χερουβείμ.
21 Κάθε ένα είχε από τέσσερα πρόσωπα, και κάθε ένα είχε τέσσερις φτερούγες, και ομοίωμα χεριών ανθρώπου κάτω από τις φτερούγες τους.
22 Και τα πρόσωπά τους ήσαν σύμφωνα με το ομοίωμα, τα ίδια πρόσωπα, που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ, η θέα τους, κι αυτά· και πορεύονταν κάθε ένα κατευθείαν μπροστά από το πρόσωπό του.
Κεφάλαιο 11

1 Και το πνεύμα με σήκωσε, και με έφερε στην ανατολική πύλη τού οίκου τού Κυρίου, αυτή που έβλεπε στα ανατολικά· και να, στη θύρα της πύλης ήσαν 25 άνδρες, κι ανάμεσά τους είδα τον Ιααζανία, τον γιο τού Αζώρ, και τον Φελατία, τον γιο τού Βεναϊα, που ήσαν άρχοντες του λαού.
2 Και ο Κύριος μου είπε: Γιε ανθρώπου, αυτοί είναι οι άνδρες, που συλλογίζονται αδικία, και που συμβουλεύουν κακή συμβουλή σ' αυτή την πόλη·
3 αυτοί που λένε: Δεν υπάρχει πλησίον· ας χτίσουμε σπίτια· αυτή η πόλη είναι ο λέβητας κι εμείς το κρέας.
4 Γι' αυτό, προφήτευσε εναντίον τους, προφήτευσε, γιε ανθρώπου.
5 Και πνεύμα τού Κυρίου έπεσε επάνω μου, και μου είπε: Μίλησε: Έτσι λέει ο Κύριος· σύμφωνα μ' αυτό τον τρόπο έχετε μιλήσει, οίκος Ισραήλ· επειδή, τις σκέψεις τού πνεύματός σας, εγώ τις ξέρω.
6 Έχετε πληθύνει τούς φονευμένους σας μέσα σ' αυτή την πόλη, και έχετε γεμίσει τούς δρόμους της από φονευμένους.
7 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Οι φονευμένοι σας, που βάλατε στο μέσον της, αυτοί είναι το κρέας, και αυτή η πόλη ο λέβητας· εσάς, όμως, μέσα απ' αυτή έξω θα σας βγάλω.
8 Φοβηθήκατε τη μάχαιρα· αλλά, μάχαιρα θα φέρω επάνω σας, λέει ο Κύριος ο Θεός.
9 Και μέσα απ' αυτή έξω θα σας βγάλω, και θα σας παραδώσω σε χέρια αλλόφυλων· και θα εκτελέσω επάνω σας κρίσεις.
10 Θα πέσετε με ρομφαία· θα σας κρίνω στα όρια του Ισραήλ· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
11 Αυτή η πόλη δεν θα είναι σε σας ο λέβητας ούτε εσείς θα είστε στο μέσον της το κρέας· θα σας κρίνω στα όρια του Ισραήλ·
12 και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος· επειδή, δεν περπατήσατε στα διατάγματά μου ούτε εκτελέσατε τις κρίσεις μου, αλλά πράξατε σύμφωνα με τις κρίσεις των εθνών, που είναι ολόγυρά σας.
13 Και ενώ εγώ προφήτευα, ο Φελατίας, ο γιος τού Βεναϊα πέθανε. Τότε, έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου, και αναβόησα με δυνατή φωνή, και είπα: Αλλοίμονο! Κύριε Θεέ! Συντέλεια θέλεις να κάνεις εσύ στο υπόλοιπο του Ισραήλ;
14 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
15 Γιε ανθρώπου, οι αδελφοί σου, οι αδελφοί σου, οι άνδρες τής συγγένειάς σου, και ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ, είναι εκείνοι στους οποίους αυτοί που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ είπαν: Απομακρυνθείτε από τον Κύριο· αυτή η γη μάς δόθηκε για κληρονομιά.
16 Γι' αυτό, πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αν και τους απέρριψα μακρυά ανάμεσα στα έθνη, αν και τους διασκόρπισα στους τόπους, θα είμαι όμως σ' αυτούς σαν μικρό αγιαστήριο, στους τόπους όπου πηγαίνουν.
17 Γι' αυτό, πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Και θα σας συγκεντρώσω από τους λαούς, και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου είστε διασκορπισμένοι, και θα σας δώσω τη γη Ισραήλ.
18 Και αφού έρθουν εκεί, θα σηκώσουν απ' αυτή όλα τα βδελύγματά της, και όλα τα μιαρά της.
19 Και θα τους δώσω καρδιά μία, και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας· και αφού αποσπάσω την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα τους, θα τους δώσω σάρκινη καρδιά,
20 για να περπατούν στα διατάγματά μου, και να φυλάττουν τις κρίσεις μου, και να τις εκτελούν· και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους.
21 Αλλά, εκείνων, που η καρδιά περπατάει σύμφωνα με την επιθυμία των βδελυγμάτων τους και των μιαρών τους, θα τους ανταποδώσω τούς δρόμους τους ενάντια στο κεφάλι τους, λέει ο Κύριος ο Θεός.
22 Τότε, τα χερουβείμ ύψωσαν τις φτερούγες τους, και οι τροχοί τους ανέβαιναν κοντά τους· και η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ήταν επάνω τους, από πάνω.
23 Και η δόξα τού Κυρίου ανέβηκε μέσα από την πόλη, και στάθηκε επάνω στο βουνό, αυτό που είναι προς τα ανατολικά τής πόλης.
24 Και το πνεύμα με ανέλαβε, και διαμέσου οράματος, με έφερε με το πνεύμα τού Θεού στη γη των Χαλδαίων, στους αιχμαλώτους. Τότε, το όραμα, που είχα δει, έφυγε από μένα.
25 Και μίλησα στους αιχμαλώτους όλα τα πράγματα, όσα ο Κύριος είχε δείξει σε μένα.
Κεφάλαιο 12

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, εσύ κατοικείς ανάμεσα σε οίκον αποστάτη, που έχουν μάτια για να βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν· αυτιά για να ακούν, αλλά δεν ακούν· επειδή, είναι οίκος αποστάτης.
3 Γι' αυτό, εσύ, γιε ανθρώπου, ετοίμασε για τον εαυτό σου μια αποσκευή μετοικεσίας, και να μετοικιστείς την ημέρα μπροστά τους· και θα μετοικιστείς από τον τόπο σου σε έναν άλλο τόπο μπροστά τους· ίσως προσέξουν, αν και είναι οίκος αποστάτης.
4 Και θα φέρεις έξω την αποσκευή σου την ημέρα μπροστά τους, σαν αποσκευή μετοικεσίας· και εσύ θα βγεις έξω την εσπέρα μπροστά τους, σαν εκείνους που εξέρχονται για μετοικεσία.
5 Μπροστά τους κάνε ένα άνοιγμα στον τοίχο, και φέρ' την έξω διαμέσου αυτού.
6 Μπροστά τους θα τη σηκώσεις επάνω στους ώμους, και θα τη βγάλεις έξω, ενώ είναι σκοτεινά· θα σκεπάσεις το προσωπό σου, και δεν θα δεις τη γη· επειδή, σε έδωσα ως σημείο στον οίκο Ισραήλ.
7 Και έκανα όπως προστάχθηκα· έφερα έξω την αποσκευή μου την ημέρα, σαν αποσκευή μετοικεσίας, και την εσπέρα έκανα για τον εαυτό μου ένα άνοιγμα στον τοίχο με το χέρι· την έφερα έξω, ενώ ήταν σκοτάδι, μπροστά τους τη σήκωσα επάνω στους ώμους.
8 Και το πρωί έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
9 Γιε ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ, ο αποστάτης οίκος, δεν σου είπε: Τι κάνεις εσύ;
10 Πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αυτό το φορτίο αφορά τον άρχοντα, που είναι στην Ιερουσαλήμ, και ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, που είναι ανάμεσά τους.
11 Πες τους: Εγώ είμαι το σημείον σας· όπως έκανα εγώ, έτσι θα γίνει σ' αυτούς· σε μετοικεσία, και σε αιχμαλωσία θα πάνε.
12 Και ο άρχοντας, που είναι ανάμεσά τους θα φορτωθεί επάνω στους ώμους, ενώ είναι σκοτάδι, και θα βγάλει έξω την οικοσκευή· θα ανοίξουν τον τοίχο για να τη βγάλουν έξω διαμέσου αυτού· θα σκεπάσει το πρόσωπό του, για να μη δει τη γη με τα μάτια του.
13 Θα απλώσω, όμως, το δίχτυ μου επάνω του, και θα πιαστεί στα βρόχια μου· και θα τον φέρω στη Βαβυλώνα, τη γη των Χαλδαίων· αλλά, δεν θα τη δει, και θα πεθάνει εκεί.
14 Και θα διασπείρω σε κάθε άνεμο όλους όσους είναι γύρω του για να τον βοηθούν, και όλες τις δυνάμεις του· και θα γυμνώσω μάχαιρα πίσω απ' αυτούς.
15 Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν τους διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη, και τους διασπείρω στους τόπους.
16 Όμως, θα αφήσω κάποιους λίγους απ' αυτούς από τη ρομφαία, από την πείνα, και από τη μεταδοτική αρρώστια, για να διηγούνται όλα τα βδελύγματά τους ανάμεσα στα έθνη, όπου πηγαίνουν· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
17 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
18 Γιε ανθρώπου, φάε το ψωμί σου με τρόμο, και πιες το νερό σου με φρίκη και αγωνία.
19 Και πες στον λαό τής γης: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός για τους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, και για τη γη τού Ισραήλ: Θα φάνε το ψωμί τους με αγωνία, και θα πιουν το νερό τους με έκσταση· επειδή, η γη της θα ερημωθεί από το πλήρωμά της, εξαιτίας της ανομίας όλων αυτών που κατοικούν σ' αυτή·
20 και οι πόλεις που κατοικούνται, θα ερημωθούν, και η γη θα αφανιστεί· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
21 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
22 Γιε ανθρώπου, ποια είναι η παροιμία, που έχετε στη γη Ισραήλ, λέγοντας: Οι ημέρες μακραίνουν, και όλη η όραση χάθηκε;
23 Γι' αυτό, πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Θα κάνω αυτή την παροιμία να σταματήσει, και στο εξής δεν θα χρησιμοποιούν αυτή την παροιμία στον Ισραήλ· αλλά, πες τους: Πλησιάζουν οι ημέρες, και η εκπλήρωση κάθε όρασης·
24 επειδή, δεν θα είναι πλέον καμιά όραση αναληθής ούτε κολακευτική πρόρρηση, μέσα στον Ισραήλ.
25 Επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος· εγώ θα μιλήσω, και ο λόγος που θα μιλήσω, θα εκτελεστεί· δεν θα μακρύνει πλέον· επειδή, στις ημέρες σας, ω οίκος αποστάτης, θα μιλήσω έναν λόγο, και θα τον εκτελέσω, λέει ο Κύριος ο Θεός.
26 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
27 Γιε ανθρώπου, δες, ο οίκος Ισραήλ λένε: Η όραση, που αυτός βλέπει, αναφέρεται σε πολλές ημέρες, και προφητεύει για μακρινούς χρόνους.
28 Γι' αυτό, πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κανένα από τα λόγια μου δεν θα μακρύνει πλέον, αλλά ο λόγος που μίλησα θα εκτελεστεί, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 13

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους προφήτες τού Ισραήλ που προφητεύουν, και πες σ' αυτούς που προφητεύουν από τη δική τους καρδιά: Ακούστε τον λόγο τού Κυρίου.
3 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αλλοίμονο στους μωρούς προφήτες, που περπατούν πίσω από το πνεύμα τους, και δεν έχουν δει καμιά όραση!
4 Ισραήλ, οι προφήτες σου είναι σαν τις αλεπούδες στις ερήμους.
5 Δεν έχετε ανέβει στις χαλάστρες ούτε έχετε ανεγείρει περιφράγματα υπέρ του οίκου Ισραήλ, για να σταθεί στη μάχη, την ημέρα τού Κυρίου.
6 Είδαν ματαιότητες και αναληθείς μαντείες, που λένε: Ο Κύριος λέει: Ενώ ο Κύριος δεν τους έχει αποστείλει· και έκαναν τους ανθρώπους να ελπίζουν ότι ο λόγος τους θα εκπληρωνόταν.
7 Δεν είδατε μάταιες οράσεις, και μιλήσατε αναληθείς μαντείες, και λέτε: Ο Κύριος είπε, ενώ εγώ δεν μίλησα;
8 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, μιλήσατε ματαιότητες, και είδατε ψέματα, γι' αυτό, δέστε, εγώ είμαι εναντίον σας, λέει ο Κύριος ο Θεός.
9 Και το χέρι μου θα είναι ενάντια στους προφήτες, αυτούς που βλέπουν ματαιότητες, και που μαντεύουν ψέματα· δεν θα είναι στη βουλή του λαού μου, και στην καταγραφή τού οίκου Ισραήλ δεν θα καταγραφούν ούτε θα μπουν μέσα στη γη τού Ισραήλ· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός.
10 Επειδή, ναι, επειδή πλάνησαν τον λαό μου, λέγοντας: Ειρήνη· και δεν υπάρχει ειρήνη· και ο ένας έκτιζε τοίχο, και δες, οι άλλοι τον περιάλειφαν με αμάλαχτο πηλό·
11 πες σ' αυτούς, που αλείφουν με αμάλαχτο πηλό, ότι θα πέσει· θα γίνει βροχή που κατακλύζει· κι εσείς, πέτρες από χαλάζι, θα πέσετε επάνω του, και θυελλώδης άνεμος θα τον σχίσει.
12 Δέστε, όταν πέσει ο τοίχος, δεν θα σας πουν: Πού είναι η αλοιφή με την οποία τον αλείψατε;
13 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Οπωσδήποτε θα τον σχίσω μέσα στην οργή μου με θυελλώδη άνεμο· και στον θυμό μου θα γίνει βροχή που κατακλύζει, και μέσα στην οργή μου πέτρες από φοβερό χαλάζι, για να τον καταστρέψουν.
14 Και θα ανατρέψω τον τοίχο, που αλείψατε με αμάλαχτο πηλό, και θα τον κατεδαφίσω, και θα αποκαλυφθούν τα θεμέλιά του, και θα πέσει, κι εσείς θα απολεστείτε μαζί μέσα σ' αυτόν· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
15 Και θα συντελέσω τον θυμό μου ενάντια στον τοίχο, και ενάντια σ' αυτούς που τον άλειψαν με αμάλαχτο πηλό, και θα σας πω: Ο τοίχος δεν υπάρχει ούτε αυτοί που τον είχαν αλείψει,
16 οι προφήτες τού Ισραήλ, αυτοί που προφητεύουν για την Ιερουσαλήμ, και βλέπουν γι' αυτήν οράματα ειρήνης, και δεν υπάρχει ειρήνη, λέει ο Κύριος ο Θεός.
17 ΚΙ εσύ, γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στις θυγατέρες τού λαού σου, αυτές που προφητεύουν από τη δική τους καρδιά· και προφήτευσε εναντίον τους,
18 και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αλλοίμονο σ' εκείνες που ράβουν μαζί προσκέφαλα για κάθε αγκώνα χεριού, και κάνουν καλύπτρες επάνω στο κεφάλι κάθε ηλικίας, για να δελεάζουν ψυχές! Δελεάζετε τις ψυχές τού λαού μου, και θα σώσετε τις δικές σας ψυχές;
19 Και θα με βεβηλώνετε ανάμεσα στον λαό μου για μια δραξιά κριθάρι, και για μερικά κομμάτια ψωμί, ώστε να θανατώνετε ψυχές, που δεν έπρεπε να πεθάνουν, και να σώζετε ψυχές, που δεν έπρεπε να ζουν, λέγοντας ψέματα προς τον λαό μου, ο οποίος ακούει ψέματα;
20 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στα προσκέφαλά σας, με τα οποία δελεάζετε τις ψυχές, για να πετούν προς εσάς, και θα τα ξεσχίσω από τους βραχίονές σας, και θα αφήσω τις ψυχές να φύγουν, τις ψυχές που εσείς δελεάζετε για να πετούν προς εσάς.
21 Και θα ξεσχίσω τις καλύπτρες σας, και θα ελευθερώσω τον λαό μου από το χέρι σας, και δεν θα είναι πλέον στο χέρι σας, για να δελεάζονται· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
22 Επειδή, με τα ψέματα θλίψατε την καρδιά τού δικαίου, που εγώ δεν λύπησα· και ενισχύσατε τα χέρια τού κακούργου, ώστε να μη επιστρέψει από τον πονηρό του δρόμο, για να σώσω τη ζωή του·
23 γι' αυτό, δεν θα δείτε πλέον ματαιότητα, και δεν θα μαντέψετε μαντείες· και θα ελευθερώσω τον λαό μου από το χέρι σας· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 14

1 ΚΑΙ ήρθαν σε μένα μερικοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και κάθησαν μπροστά μου.
2 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
3 Γιε ανθρώπου, οι άνδρες αυτοί ανέβασαν τα είδωλά τους στην καρδιά τους, και πήραν το πρόσκομμα της ανομίας τους μπροστά στο πρόσωπό τους· θα αναζητιόμουν πραγματικά απ' αυτούς;
4 Γι' αυτό, μίλησέ τους, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Σε κάθε άνθρωπο από τον οίκο Ισραήλ, όποιος ανεβάσει τα είδωλά του στην καρδιά του, και βάλει το πρόσκομμα της ανομίας του μπροστά στο πρόσωπό του, και έρθει στον προφήτη, εγώ ο Κύριος θα του απαντήσω, καθώς έρχεται, σύμφωνα με το πλήθος των ειδώλων του·
5 για να πιάσω τον οίκο Ισραήλ από την καρδιά τους, επειδή όλοι απαλλοτριώθηκαν από μένα διαμέσου των ειδώλων τους.
6 Γι' αυτό, πες στον οίκο Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Μετανοήστε, και επιστρέψτε από τα είδωλά σας, και αποστρέψτε τα πρόσωπά σας από όλα τα βδελύγματά σας.
7 Επειδή, σε κάθε άνθρωπο από τον οίκο Ισραήλ, και από τους ξένους που παροικούν στον Ισραήλ, όποιος απαλλοτριωθεί από μένα, και ανεβάσει τα είδωλά του στην καρδιά του, και βάλει το πρόσκομμα της ανομίας του μπροστά στο πρόσωπό του, και έρθει στον προφήτη για να τον ρωτήσει για μένα, εγώ ο Κύριος θα του απαντήσω για μένα·
8 και θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνον, και θα τον κάνω σημείον και παροιμία, και θα τον αποκόψω μέσα από τον λαό μου· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
9 Και αν πλανηθεί ο προφήτης και μιλήσει έναν λόγο, εγώ ο Κύριος πλάνησα εκείνον τον προφήτη· και θα απλώσω το χέρι μου επάνω του, και θα τον εξολοθρεύσω μέσα από τον λαό μου Ισραήλ.
10 Και θα πάρουν την ποινή τής ανομίας τους· η ποινή τού προφήτη θα είναι σαν την ποινή εκείνου που ρωτάει·
11 για να μη αποπλανιέται πλέον ο οίκος Ισραήλ από μένα, και να μη μολύνονται πλέον με όλες τις παραβάσεις τους, αλλά να είναι λαός μου, και εγώ να είμαι Θεός τους, λέει ο Κύριος ο Θεός.
12 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
13 Γιε ανθρώπου, όταν κάποια γη αμαρτήσει σε μένα με βαριά παράβαση, τότε θα απλώσω το χέρι μου επάνω της, και θα συντρίψω το υποστήριγμα του ψωμιού της, και θα στείλω εναντίον της πείνα, και θα αποκόψω απ' αυτή άνθρωπον και κτήνος·
14 και αν αυτοί οι τρεις άνδρες: Ο Νώε, ο Δανιήλ, και ο Ιώβ, ήσαν μέσα σ' αυτή, αυτοί μόνοι θα έσωζαν τις ψυχές τους εξαιτίας τής δικαιοσύνης τους, λέει ο Κύριος ο Θεός.
15 Και αν θα έφερνα ενάντια στη γη κακά θηρία, και την έφθειραν, ώστε να αφανιστεί, ώστε να μη μπορεί κάποιος να περάσει διαμέσου αυτής εξαιτίας των θηρίων,
16 και αν οι τρεις αυτοί άνδρες βρίσκονταν μέσα σ' αυτή, ζω εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα έσωζαν ούτε γιους ούτε θυγατέρες· αυτοί μόνοι θα σώζονταν, και η γη θα αφανιζόταν.
17 Ή, και αν έφερνα ρομφαία επάνω σ' εκείνη τη γη, και έλεγα: Ρομφαία, πέρασε μέσα από τη γη, ώστε να αποκόψω απ' αυτή άνθρωπον και κτήνος,
18 και αν αυτοί οι τρεις άνδρες βρίσκονταν μέσα σ' αυτή, ζω εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα έσωζαν γιους και θυγατέρες, αλλ' αυτοί μόνοι θα σώζονταν.
19 Ή, αν έφερνα θανατικό επάνω σ' εκείνη τη γη· και ξέχυνα την οργή μου επάνω της με αίμα, ώστε να αποκόψω απ' αυτή άνθρωπον και κτήνος,
20 και βρίσκονταν μέσα σ' αυτή ο Νώε, ο Δανιήλ, και ο Ιώβ, ζω εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα έσωζαν ούτε γιο ούτε θυγατέρα· αυτοί μόνοι θα έσωζαν τις ψυχές τους εξαιτίας τής δικαιοσύνης τους.
21 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Πόσο μάλλον, λοιπόν, όταν στείλω τις τέσσερις δεινές κρίσεις μου επάνω στην Ιερουσαλήμ: Τη ρομφαία, και την πείνα, και τα κακά θηρία, και το θανατικό, ώστε να αποκόψω απ' αυτή άνθρωπον και κτήνος;
22 Όμως, δέστε, θα μένουν σ' αυτή μερικά λείψανα, κάποιοι διασωσμένοι, γιοι και θυγατέρες· δέστε, αυτοί θα βγουν έξω προς εσάς, και θα δείτε τούς δρόμους τους και τις πράξεις τους· και θα παρηγορηθείτε για τα κακά που έφερα επάνω στην Ιερουσαλήμ, για όλα όσα έφερα επάνω της.
23 Κι αυτοί θα σας παρηγορήσουν, όταν δείτε τούς δρόμους τους και τις πράξεις τους· και θα γνωρίσετε ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία όλα όσα έκανα μέσα σ' αυτή, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 15

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, τι θα ήταν το ξύλο τής αμπέλου απέναντι σε κάθε άλλο ξύλο, τα κλήματα απέναντι σε ό,τι είναι μέσα στα ξύλα τού δρυμού;
3 Θα έπαιρναν απ' αυτή ξύλο για να μεταχειριστούν σε εργασία; Ή, θα έπαιρναν απ' αυτή έναν πάσσαλο, για να κρεμάσουν σ' αυτόν κάποιο σκεύος;
4 Δες, ρίχνεται στη φωτιά για να καταναλωθεί· η φωτιά κατατρώει και τις δύο άκρες τους, αλλά και το μεσαίο του μέρος κατακαίγεται· θα είναι χρήσιμο σε εργασία;
5 Δες, όταν ήταν ακέραιο, δεν χρησίμευε σε εργασία· πόσο λιγότερο θα είναι χρήσιμο για εργασία, αφού το κατέφαγε η φωτιά, και κάηκε;
6 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Όπως είναι το ξύλο τής αμπέλου μέσα στα ξύλα τού δρυμού, που το παρέδωσα στη φωτιά για να καταναλωθεί, έτσι θα παραδώσω αυτούς που κατοικούν την Ιερουσαλήμ.
7 Και θα στήσω το πρόσωπό μου εναντίον τους· θα βγουν έξω από τη φωτιά, και η φωτιά θα τους καταφάει· και όταν στήσω το πρόσωπό μου εναντίον τους, θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
8 Και θα παραδώσω τη γη σε αφανισμό, επειδή έγιναν παραβάτες, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 16

1 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, κάνε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελύγματά της,
3 και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ: Η ρίζα σου και η γέννησή σου είναι από τη γη των Χαναναίων· ο πατέρας σου ήταν Αμορραίος, και η μητέρα σου Χετταία.
4 Και στη γέννησή σου, κατά την ημέρα που γεννήθηκες, δεν είχε κοπεί ο αφαλός σου, και με νερό δεν είχες λουστεί, για να καθαριστείς· και με αλάτι δεν είχες αλατιστεί· και με σπάργανα δεν είχες σπαργανωθεί.
5 Το μάτι δεν σε λυπήθηκε, για να σου κάνει κάτι απ' αυτά, ώστε να σε σπλαχνιστεί· αλλ' ήσουν απορριμμένη στο πρόσωπο της πεδιάδας, μέσα στην αποστροφή τής ψυχής σου, κατά την ημέρα που γεννήθηκες.
6 Και όταν διάβηκα από κοντά σου, και σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου, είπα, καθώς βρισκόσουν μέσα στο αίμα σου: Ζήσε· ναι, σου είπα καθώς βρισκόσουν μέσα στο αίμα σου: Ζήσε.
7 Και σε έκανα μυριοπλάσιον, σαν το χορτάρι τού χωραφιού, και αυξήθηκες, και μεγαλύνθηκες, και έφτασες στο έπακρον της ωραιότητας· μορφώθηκαν οι μαστοί σου, και ξαναβλάστησαν οι τρίχες σου· ήσουν, όμως, γυμνή, και ασκέπαστη.
8 Και όταν διάβηκα κοντά σου, και σε είδα, να, η ηλικία σου ήταν ηλικία έρωτα· και απλώνοντας το κράσπεδό μου επάνω σου, σκέπασα την ασχημοσύνη σου· και σου ορκίστηκα, και μπήκα σε συνθήκη μαζί σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, και έγινες δική μου.
9 Και σε έλουσα με νερό, και ξέπλυνα το αίμα σου από σένα, και σε έχρισα με λάδι.
10 Και σε έντυσα με κεντητά ενδύματα, και σου φόρεσα σαντάλια υακίνθινα, και σε περιέζωσα με βύσσο, και σου φόρεσα μεταξωτά.
11 Και σε στόλισα με στολίδια, και έβαλα στα χέρια σου βραχιόλια, και ένα περιδέραιο επάνω στον τράχηλό σου.
12 Και έβαλα στους μυκτήρες σου έρρινα, και σκουλαρίκια στα αυτιά σου, και στεφάνι δόξας επάνω στο κεφάλι σου.
13 Και στολίστηκες με χρυσάφι και ασήμι· και τα ιμάτιά σου ήσαν από βύσσο, και μετάξι, και κεντητά· και έτρωγες σιμιγδάλι, και μέλι, και λάδι· και έγινες ωραία σε υπερβολικό βαθμό, και ευημέρησες μέχρι βασιλείας.
14 Και βγήκε η φήμη σου ανάμεσα στα έθνη λόγω του κάλλους σου· επειδή, ήταν τέλειο από τον στολισμό μου, που έβαλα επάνω σου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
15 Όμως, εσύ ξεθαρρεύτηκες στο κάλλος σου, και πόρνευσες για τη φήμη σου, και ξέχυσες την πορνεία σου σε κάθε διαβάτη, καθώς έγινες δική του.
16 Και πήρες από τα ιμάτιά σου, και στόλισες τους ψηλούς τόπους με ποικίλα χρώματα, και πόρνευσες επάνω τους· τέτοια δεν έγιναν, ούτε θα γίνουν.
17 Και πήρες τα σκεύη τής λαμπρότητάς σου, αυτά από το χρυσάφι μου, κι αυτά από το ασήμι μου, που σου είχα δώσει, και έκανες για τον εαυτό σου αρσενικές εικόνες, και πόρνευσες μ' αυτές·
18 και πήρες τα κεντητά σου ιμάτια· και τις σκέπασες· και έβαλες μπροστά τους το λάδι μου και το θυμίαμά μου.
19 Και το ψωμί μου, που σου είχα δώσει, το σιμιγδάλι, και το λάδι, και το μέλι, με τα οποία σε έτρεφα, έβαλες κι αυτά μπροστά τους σε οσμή ευωδίας· έτσι έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός.
20 Και πήρες τους γιους σου και τις θυγατέρες σου, που γέννησες σε μένα, κι αυτά τα θυσίασες σ' αυτές, για να αναλωθούν μέσα στη φωτιά· ένα μικρό έργο των πορνειών σου ήταν αυτό,
21 ότι έσφαξες τα παιδιά μου, και τα παρέδωσες για να τα περάσουν μέσα από τη φωτιά προς τιμήν τους;
22 Και σε όλα τα βδελύγματά σου και τις πορνείες σου δεν θυμήθηκες τις ημέρες τής νιότης σου, όταν ήσουν γυμνή και ασκέπαστη, κυλισμένη μέσα στο αίμα σου.
23 Και ύστερα από όλες τις κακίες σου: (Αλλοίμονο, αλλοίμονο σε σένα! λέει ο Κύριος ο Θεός),
24 έκτισες και για τον εαυτό σου ένα πορνικό οίκημα, και έκανες για τον εαυτό σου πορνοστάσιο σε κάθε πλατεία.
25 Σε κάθε αρχή δρόμου έκτισες το πορνοστάσιό σου, και έκανες το κάλλος σου βδελυκτό, και άνοιξες τα πόδια σου σε κάθε διαβάτη, και πλήθυνες την πορνεία σου.
26 Και πόρνευσες με τους Αιγυπτίους, τους πλησιοχώρους σου, τους μεγαλόσαρκους· και πολλαπλασίασες την πορνεία σου, για να με παροργίσεις.
27 Δες, λοιπόν, άπλωσα το χέρι μου επάνω σου, και αφαίρεσα τα νόμιμα δικαιώματά σου, και σε παρέδωσα στη θέληση εκείνων, που σε μισούσαν, των θυγατέρων των Φιλισταίων, που ντρέπονται για τον δρόμο σου τον αισχρό.
28 Και πόρνευσες με τους Ασσυρίους, επειδή ήσουν άπληστη· ναι, πόρνευσες μ' αυτούς, κι ακόμα δεν χόρτασες.
29 Και πολλαπλασίασες την πορνεία σου στη γη Χαναάν μέχρι τους Χαλδαίους· και ούτε έτσι χόρτασες.
30 Πόσο διαφθάρηκε η καρδιά σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή πράττεις όλα αυτά, έργα τής πιο αδιάντροπης πόρνης!
31 Επειδή, έκτισες το πορνικό σου οίκημα στην αρχή κάθε δρόμου, και έκανες το πορνοστάσιό σου σε κάθε πλατεία· και δεν στάθηκες σαν πόρνη, επειδή καταφρόνησες ακόμα και τον μισθό·
32 αλλά, σαν μοιχαλίδα, αντί τού άνδρα της, να δέχεται ξένους.
33 Σε όλες τις πόρνες δίνουν μίσθωμα· εσύ, όμως, δίνεις τους μισθούς σου σε όλους τούς εραστές σου, και τους διαφθείρεις, για να μπαίνουν μέσα σε σένα από παντού στην πορνεία σου.
34 Και γίνεται σε σένα το αντίθετο των άλλων γυναικών στις πορνείες σου· δεδομένου ότι, δεν σε ακολουθεί κανένας για να πράξει πορνεία· επειδή, εσύ δίνεις μισθό, και σε σένα μισθός δεν δίνεται, σ' αυτό γίνεται σε σένα το αντίθετο.
35 Γι' αυτό, ω πόρνη, άκουσε τον λόγο τού Κυρίου·
36 έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή, ξέχυσες τον χαλκό σου, και η γύμνωσή σου ξεσκεπάστηκε μέσα στις πορνείες σου προς τους εραστές σου, και προς όλα τα είδωλα των βδελυγμάτων σου, και για το αίμα των παιδιών σου, που πρόσφερες σ' αυτά·
37 γι' αυτό, δες, εγώ συγκεντρώνω όλους τους εραστές σου με τους οποίους ασέλγησες σε υπερβολικό βαθμό, και όλους όσους αγάπησες, μαζί με όλους εκείνους που μισήθηκαν από σένα· και θα τους συγκεντρώσω εναντίον σου από παντού, και θα ξεσκεπάσω σ' αυτούς την ασχημοσύνη σου, και θα δουν ολόκληρη τη γύμνωσή σου.
38 Και θα σε κρίνω, σύμφωνα με την κρίση των μοιχαλίδων, κι αυτών που χύνουν αίμα· και με οργή και ζηλοτυπία θα σε παραδώσω σε αίμα.
39 Και θα σε παραδώσω στο χέρι τους· και θα κατασκάψουν το πορνικό σου οίκημα, και θα κατεδαφίσουν τους ψηλούς τόπους σου· ακόμα, θα σε γδύσουν από τα ιμάτιά σου, και θα αφαιρέσουν τους στολισμούς τής λαμπρότητάς σου, και θα σε αφήσουν γυμνή και ασκέπαστη.
40 Και θα φέρουν σε σένα όχλους, που θα σε λιθοβολήσουν με πέτρες, και θα σε διαπεράσουν με τα ξίφη τους.
41 Και θα κατακάψουν με φωτιά τα σπίτια σου, και θα εκτελέσουν κρίσεις επάνω σου μπροστά σε πολλές γυναίκες· και θα σε κάνω να παύσεις από την πορνεία, και του λοιπού δεν θα δίνεις μισθό.
42 Και θα αναπαύσω τον θυμό μου επάνω σου, και η ζηλοτυπία μου θα σηκωθεί από σένα, και θα ησυχάσω, και δεν θα οργιστώ πλέον.
43 Επειδή, δεν θυμήθηκες τις ημέρες τής νιότης σου, αλλά με παρόξυνες σε όλα αυτά, γι' αυτό, δες, και εγώ θα ανταποδώσω τούς δρόμους σου επάνω στο κεφάλι σου, λέει ο Κύριος ο Θεός· και δεν θα κάνεις σύμφωνα μ' αυτή την ασέβεια σε όλα τα βδελύγματά σου.
44 Δες, καθένας που χρησιμοποιεί παροιμίες, θα χρησιμοποιεί παροιμίες εναντίον σου, λέγοντας: Σύμφωνα με τη μητέρα, και η θυγατέρα της.
45 Εσύ είσαι η θυγατέρα της μητέρας σου, αυτής που απέβαλε τον άνδρα της και τα παιδιά της· και είσαι η αδελφή των αδελφών σου, που απέβαλαν τους άνδρες τους και τα παιδιά τους· η μητέρα σας ήταν Χετταία, και ο πατέρας σας Αμορραίος.
46 Και η μεγαλύτερη αδελφή σου είναι η Σαμάρεια, αυτή και οι θυγατέρες της, που κατοικούν στα αριστερά σου· και η νεότερη αδελφή σου, που κατοικεί στα δεξιά σου, τα Σόδομα, και οι θυγατέρες της.
47 Εσύ, όμως, δεν περπάτησες σύμφωνα με τους δρόμους τους, και δεν έπραξες σύμφωνα με τα βδελύγματά τους· αλλά, σαν να ήταν αυτό πολύ μικρό, υπερέβηκες τη διαφθορά τους σε όλους τους δρόμους σου.
48 Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, η αδελφή σου, τα Σόδομα, αυτή και οι θυγατέρες της, δεν έπραξε όπως έπραξες εσύ και οι θυγατέρες σου.
49 Δες, αυτή ήταν η ανομία τής αδελφής σου, των Σοδόμων, υπερηφάνεια, περίσσεια από ψωμί, και αφθονία τρυφηλότητας, της ίδιας και των θυγατέρων της· όμως, τον φτωχό κι αυτόν που είχε ανάγκη δεν τον βοηθούσε·
50 και υψώνονταν, και έπρατταν βδελυρά πράγματα μπροστά μου· γι' αυτό, καθώς τα είδα αυτά, τις αφάνισα.
51 Και η Σαμάρεια δεν αμάρτησε ούτε στο μισό από τα αμαρτήματά σου· αλλ' εσύ πλήθυνες τα βδελύγματά σου, περισσότερο, από εκείνες, και δικαίωσες τις αδελφές σου, με όλα τα βδελύγματά σου, που έπραξες.
52 Εσύ, λοιπόν, που έκρινες τις αδελφές σου, βάσταζες τώρα την καταισχύνη σου· ένεκα των αμαρτημάτων σου, με τα οποία έγινες βδελυρότερη από εκείνες, εκείνες είναι δικαιότερες από σένα· γι' αυτό, να ντραπείς κι εσύ, και βάσταζε τη ντροπή σου, επειδή δικαίωσες τις αδελφές σου.
53 Όταν φέρω πίσω τους αιχμαλώτους τους, τους αιχμαλώτους των Σοδόμων και των θυγατέρων της, και τους αιχμαλώτους τής Σαμάρειας και των θυγατέρων της, τότε θα επιστρέψω και τους αιχμαλώτους τής αιχμαλωσίας σου ανάμεσά τους·
54 για να βαστάζεις την ατιμία σου, και να ντρέπεσαι για όλα όσα έπραξες, και να είσαι σ' αυτές παρηγοριά.
55 Όταν η αδελφή σου, τα Σόδομα, και οι θυγατέρες της επιστρέψουν στην προηγούμενή τους κατάσταση, και η Σαμάρεια και οι θυγατέρες της επιστρέψουν στην προηγούμενή τους κατάσταση, τότε θα επιστρέψεις, εσύ και οι θυγατέρες σου, στην προηγούμενή σας κατάσταση.
56 Επειδή, η αδελφή σου, τα Σόδομα, δεν αναφέρθηκε από το στόμα σου, κατά τις ημέρες τής υπερηφάνειάς σου,
57 πριν ανακαλυφθεί η κακία σου, όπως ανακαλύφθηκε κατά τον καιρό που έγινε σε σένα το όνειδος από τις θυγατέρες τής Συρίας, και όλων που ήσαν ολόγυρά της, των θυγατέρων των Φιλισταίων, που σε λεηλάτησαν από παντού.
58 Εσύ βάσταξες την ασέβειά σου και τα βδελύγματά σου, λέει ο Κύριος.
59 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εγώ θα κάνω σε σένα, όπως εσύ έκανες, που καταφρόνησες τον όρκο, παραβαίνοντας τη διαθήκη.
60 Αλλ' όμως, θα θυμηθώ τη διαθήκη μου, αυτή που έγινε σε σένα κατά τις ημέρες τής νιότης σου, και θα στήσω σε σένα αιώνια διαθήκη.
61 Τότε, θα θυμηθείς τους δρόμους σου, και θα ντραπείς, όταν δεχθείς τις αδελφές σου, τις μεγαλύτερές σου και τις νεότερές σου· και θα τις δώσω σε σένα για θυγατέρες, όχι όμως σύμφωνα με τη διαθήκη σου.
62 Και εγώ θα στήσω σε σένα τη διαθήκη μου, και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος·
63 για να θυμηθείς, και να ντραπείς, και να μη ανοίξεις πλέον το στόμα σου από τη ντροπή σου, όταν εξιλεωθώ προς εσένα για όλα όσα έπραξες, λέει ο Κύριος ο εός.
Κεφάλαιο 17

1 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, πρόβαλε ένα αίνιγμα, και χρησιμοποίησε μια παροιμία προς τον οίκο Ισραήλ·
3 και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Ο μεγάλος αετός, ο μεγαλοπτέρυγας, ο μακρύς σε έκταση, που είναι γεμάτος από ποικιλόχρωμα φτερά, ήρθε στον Λίβανο, και πήρε το ψηλότερο κλαδί τού κέδρου·
4 απέκοψε τα άκρα των τρυφερών κλαδιών του, και τα έφερε σε εμπορική γη· τα έβαλε σε πόλη εμπόρων.
5 Και πήρε από το σπέρμα τής γης, και το έβαλε σε σπόριμο πεδίο· το έφερε κοντά σε πολλά νερά· το έβαλε σαν ιτιά.
6 Και βλάστησε, και έγινε πλατιά άμπελος, χαμηλή στο ανάστημα, της οποίας τα κλήματα στρέφονταν προς αυτόν, και οι ρίζες της ήσαν από κάτω του· και έγινε άμπελος, και έκανε κλήματα, και έβγαλε βλαστούς.
7 Υπήρχε και άλλος μεγάλος αετός, μεγαλοπτέρυγας και με πολλά φτερά· και δες, αυτή η άμπελος άπλωσε τις ρίζες της προς αυτόν, και άπλωσε τα κλαδιά της προς αυτόν, για να την ποτίσει, μέσω των αυλακιών τής φύτευσής της.
8 Ήταν φυτεμένη σε καλή γη, κοντά σε πολλά νερά, για να κάνει βλαστούς, και να φέρει καρπό, ώστε να γίνει εξαίρετη άμπελος.
9 Πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Θα ευοδωθεί; Δεν θα αποσπάσει αυτός τις ρίζες της, και θα κόψει τον καρπό της, ώστε να ξεραθεί; Θα ξεραθεί σε όλα τα φύλλα τού βλαστήματός της, μάλιστα χωρίς μεγάλη δύναμη ή πολύ λαό, και θα την αποσπάσει από τις ρίζες της.
10 Ναι, δες, ενώ φυτεύτηκε, θα ευοδωθεί; Δεν θα ξηραθεί ολοκληρωτικά, όπως όταν την αγγίξει ο ανατολικός άνεμος; Θα ξηραθεί μέσα στα αυλάκια όπου βλάστησε.
11 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
12 Πες τώρα στον αποστάτη οίκο: Δεν καταλαβαίνετε τι υποδηλώνουν αυτά; Πες: Δέστε, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας ήρθε στην Ιερουσαλήμ, και πήρε τον βασιλιά της, και τους άρχοντές της, και τους έφερε μαζί του στη Βαβυλώνα·
13 και πήρε από το βασιλικό σπέρμα, και έκανε μαζί του συνθήκη, και τον έκανε να ορκιστεί· πήρε και τους δυνατούς τού τόπου,
14 για να ταπεινωθεί το βασίλειο, ώστε να μη ανορθωθεί, για να φυλάττει τη συνθήκη του, ώστε να τη στηρίζει.
15 Όμως, αποστάτησε απ' αυτόν, αποστέλλοντας πρεσβευτές του στην Αίγυπτο, για να του δώσουν άλογα, και πολύ λαό. Θα ευοδωθεί; Θα διασωθεί αυτός που πράττει αυτά; Ή, παραβαίνοντας τη συνθήκη, θα διασωθεί;
16 Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, βέβαια στον τόπο τού βασιλιά, που βασίλευε σ' αυτόν, του οποίου τον όρκο καταφρόνησε, και του οποίου παρέβηκε τη συνθήκη, μαζί του θα πεθάνει στο μέσον τής Βαβυλώνας.
17 Και δεν θα κάνει γι' αυτόν τίποτε στον πόλεμο, ο Φαραώ, με τον δυνατό στρατό του, και με το μεγάλο πλήθος, υψώνοντας προχώματα, και οικοδομώντας προμαχώνες, για να απολέσει πολλές ψυχές.
18 Επειδή, καταφρόνησε τον όρκο, παραβαίνοντας τη συνθήκη· και δέστε, επειδή, όταν έδωσε το χέρι του, έπραξε όλα αυτά, δεν θα διασωθεί.
19 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Ζω εγώ, τον όρκο μου βέβαια που καταφρόνησε, και τη συνθήκη μου που παρέβηκε, θα τα ανταποδώσω ενάντια στο κεφάλι του.
20 Και θα απλώσω το δίχτυ μου επάνω του, και θα πιαστεί στα βρόχια μου· και θα τον φέρω στη Βαβυλώνα, κι εκεί θα κριθώ μαζί του για την ανομία του, που ανόμησε σε μένα.
21 Και όλοι οι φυγάδες του, με όλα τα τάγματά του, θα πέσουν με μάχαιρα, και εκείνοι που εναπέμειναν, θα διασκορπιστούν σε κάθε άνεμο· και θα γνωρίσετε ότι εγώ μίλησα, ο Κύριος.
22 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εγώ θα πάρω από το ψηλότερο κλαδί τού ψηλού κέδρου, και θα το φυτέψω· εγώ θα κόψω από την κορυφή των νέων κλωναριών του ένα τρυφερό κλωνάρι, και θα το φυτέψω σε ψηλό και έξοχο βουνό·
23 επάνω στο ψηλό βουνό τού Ισραήλ θα το φυτέψω· και θα βγάλει κλαδιά, και θα καρποφορήσει, και θα γίνει μεγάλος κέδρος· και από κάτω του θα κατασκηνώσουν κάθε όρνεο και κάθε πουλί· θα κατασκηνώσουν κάτω από τη σκιά των κλαδιών του.
24 Και όλα τα δέντρα τού χωραφιού θα γνωρίσουν, ότι εγώ ο Κύριος ταπείνωσα το ψηλό δέντρο, ύψωσα το ταπεινό δέντρο, και καταξέρανα το χλωρό δέντρο, και έκανα το ξερό δέντρο να αναβλαστήσει. Εγώ ο Κύριος, μίλησα και εκτέλεσα.
Κεφάλαιο 18

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Τι εννοείτε εσείς, που χρησιμοποιείτε αυτή την παροιμία για τη γη τού Ισραήλ, λέγοντας: Οι πατέρες έφαγαν αγουρίδα, και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών;
3 Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα χρησιμοποιήσετε πλέον αυτή την παροιμία στον Ισραήλ.
4 Δέστε, όλες οι ψυχές είναι δικές μου· όπως η ψυχή του πατέρα, έτσι και η ψυχή τού γιου, είναι δική μου· η ψυχή που αμάρτησε, αυτή θα πεθάνει.
5 Όποιος, όμως, είναι δίκαιος, και πράττει κρίση και δικαιοσύνη,
6 δεν τρώει επάνω στα βουνά, και δεν σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, και δεν μολύνει τη γυναίκα τού πλησίον του, και δεν πλησιάζει γυναίκα, που είναι στην ακαθαρσία της,
7 και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, επιστρέφει στον χρεοφειλέτη το ενέχυρό του, δεν αρπάζει βίαια, δίνει το ψωμί του σ' αυτόν που πεινάει, και σκεπάζει τον φτωχό με ιμάτιο,
8 δεν δίνει με τόκο και δεν παίρνει προσθήκη, αποστρέφει το χέρι του από αδικία, κάνει δίκαιη κρίση ανάμεσα από άνθρωπο και άνθρωπο,
9 περπατάει στα διατάγματά μου, και φυλάττει τις κρίσεις μου, για να πράττει αλήθεια· αυτός είναι δίκαιος· σίγουρα θα ζήσει, λέει ο Κύριος ο Θεός.
10 Αν, όμως, γεννήσει γιο κλέφτη, που χύνει αίμα, και πράττει κάτι απ' αυτά,
11 και όποιος δεν κάνει όλα αυτά, αλλά τρώει επάνω στα βουνά, και μολύνει τη γυναίκα τού πλησίον του,
12 καταδυναστεύει τον φτωχό, κι αυτόν που έχει ανάγκη, αρπάζει βίαια, δεν επιστρέφει το ενέχυρο, και σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα, και πράττει βδελύγματα,
13 δίνει με τόκο, και παίρνει προσθήκη, αυτός θα ζήσει; Δεν θα ζήσει· έπραξε όλα αυτά τα βδελύγματα· θα θανατωθεί οπωσδήποτε· το αίμα του θα είναι επάνω του.
14 Και αν γεννήσει γιο, που, βλέποντας όλα τα αμαρτήματα του πατέρα του, τα οποία έπραξε, προσέχει και δεν πράττει τέτοια,
15 δεν τρώει επάνω στα βουνά, και δεν σηκώνει τα μάτια του προς τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, και δεν μολύνει τη γυναίκα τού πλησίον του,
16 και δεν καταδυναστεύει άνθρωπο, δεν κατακρατάει το ενέχυρο, και δεν αρπάζει βίαια, δίνει το ψωμί του σ' αυτόν που πεινάει, και σκεπάζει τον γυμνό με ιμάτιο,
17 αποστρέφει το χέρι του από τον φτωχό, τόκο και προσθήκη δεν παίρνει, εκτελεί τις κρίσεις μου, περπατάει στα διατάγματά μου· αυτός δεν θα θανατωθεί για την ανομία τού πατέρα του· θα ζήσει οπωσδήποτε.
18 Ο πατέρας του, επειδή καταδυνάστευσε σκληρά, άρπαξε βίαια τον αδελφό του, και έπραξε ανάμεσα στον λαό του ό,τι δεν είναι καλό, να, αυτός θα πεθάνει μέσα στην ανομία του.
19 Εσείς, όμως, λέτε: Γιατί; Ο γιος δεν πρέπει να βαστάει την ανομία τού πατέρα του; Αφού ο γιος έκανε κρίση και δικαιοσύνη, και φύλαξε όλα τα διατάγματά μου και τα εκτέλεσε, θα ζήσει οπωσδήποτε.
20 Η ψυχή, αυτή που αμαρτάνει, αυτή θα πεθάνει· ο γιος δεν θα βαστάξει την ανομία τού πατέρα, και ο πατέρας δεν θα βαστάξει την ανομία τού γιου· η δικαιοσύνη τού δικαίου θα είναι επάνω του, και η ανομία τού ανόμου θα είναι επάνω του.
21 Αλλά, αν ο άνομος επιστρέψει από όλες τις αμαρτίες του που έπραξε, και φυλάξει όλα τα διατάγματά μου, και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει·
22 όλες οι ανομίες του, που έπραξε, δεν θα του μνημονευθούν· με τη δικαιοσύνη του που έπραξε θα ζήσει.
23 Μήπως εγώ θέλω πραγματικά τον θάνατο τού ανόμου, λέει ο Κύριος ο Θεός, και όχι να επιστρέψει από τους δρόμους του και να ζήσει;
24 Όταν, όμως, ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη του, και πράξει αδικία, και πράξει σύμφωνα με όλα τα βδελύγματα που πράττει ο άνομος, τότε θα ζήσει; Ολόκληρη η δικαιοσύνη του που έκανε δεν θα μνημονευθεί· στην ανομία του που ανόμησε, και στην αμαρτία του που αμάρτησε, σ' αυτές θα πεθάνει.
25 Εσείς, όμως, λέτε: Ο δρόμος τού Κυρίου δεν είναι ευθύς. Ακούστε τώρα, οίκος Ισραήλ: Ο δρόμος μου δεν είναι ευθύς; Όχι οι δρόμοι σας διεστραμμένοι;
26 Όταν επιστρέψει ο δίκαιος από τη δικαιοσύνη του, και πράξει αδικία, και πεθάνει μέσα σ' αυτή, εξαιτίας τής αδικίας του που έπραξε θα πεθάνει·
27 και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία του, που έπραξε, και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός θα φυλάξει ζωντανή την ψυχή του·
28 επειδή, συλλογίστηκε, και επέστρεψε από όλες τις ανομίες του, που έπραξε, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει.
29 Αλλ' ο οίκος Ισραήλ λέει: Ο δρόμος τού Κυρίου δεν είναι ευθύς. Οίκος Ισραήλ, οι δρόμοι μου δεν είναι ευθείς; Όχι οι δρόμοι σας διεστραμμένοι;
30 Γι' αυτό, οίκος Ισραήλ, θα σας κρίνω, κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του, λέει ο Κύριος ο Θεός. Μετανοήστε, και επιστρέψτε από όλες τις ανομίες σας· και δεν θα είναι σε σας η ανομία για απώλεια.
31 Απορρίψτε από σας όλες τις ανομίες σας, που ανομήσατε σε μένα, και κάντε για τον εαυτό σας νέα καρδιά και νέο πνεύμα· γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ;
32 Επειδή, εγώ δεν θέλω τον θάνατο αυτού που πεθαίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός· γι' αυτό, επιστρέψτε, και ζήστε.
Κεφάλαιο 19

1 Κι εσύ, ανάλαβε θρήνον για τους ηγεμόνες τού Ισραήλ,
2 και πες: Τι είναι η μητέρα σου; Λέαινα· κείτεται ανάμεσα σε λιοντάρια, έθρεψε τα βρέφη της ανάμεσα σε λιονταράκια.
3 Και ανέθρεψε ένα από τα βρέφη της, και έγινε λιονταράκι, και έμαθε να αρπάζει το θήραμα· έτρωγε ανθρώπους.
4 Και τα έθνη άκουσαν γι' αυτό· πιάστηκε μέσα στον λάκκο τους, και το έφεραν με αλυσίδες στη γη τής Αιγύπτου.
5 Και βλέποντας ότι ματαιώθηκε η ελπίδα της και χάθηκε, πήρε ένα άλλο από τα βρέφη της, και το έκανε λιονταράκι.
6 Και καθώς ζούσε ανάμεσα σε λιοντάρια, έγινε λιονταράκι, και έμαθε να αρπάζει θήραμα· έτρωγε ανθρώπους.
7 Και γνώρισε τα παλάτια τους, και ερήμωνε τις πόλεις τους· και η γη ήταν αφανισμένη, και το πλήρωμά της, από τον ήχο τού μουγκρίσματός του.
8 Και τα έθνη παρατάχθηκαν εναντίον του, ολόγυρα, από τις επαρχίες, και άπλωσαν τα βρόχια τους εναντίον του, και πιάστηκε στον λάκκο τους.
9 Και το έβαλαν με αλυσίδες μέσα σε κλουβί, και το έφεραν στον βασιλιά τής Βαβυλώνας· το έβαλαν μέσα σε φυλακή, για να μη ακουστεί πλέον η φωνή του επάνω στα βουνά τού Ισραήλ.
10 Η μητέρα σου, σύμφωνα με την ομοίωσή σου, ήταν σαν άμπελος φυτεμένη κοντά σε νερά· έγινε καρποφόρα, και γεμάτη κλαδιά, εξαιτίας των πολλών νερών.
11 Και έγιναν σ' αυτή δυνατές ράβδοι για σκήπτρα εκείνων που κυριαρχούν· και ο κορμός της υψώθηκε ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά, και έγινε περίβλεπτη κατά το ύψος της ανάμεσα στο πλήθος των βλαστών της.
12 Αποσπάστηκε, όμως, με θυμό, ρίχτηκε καταγής, και ανατολικός άνεμος καταξέρανε τον καρπό της· τις ισχυρές ράβδους της έσπασαν μαζί και ξεράθηκαν· φωτιά τις κατέφαγε.
13 Και τώρα είναι φυτεμένη σε έρημη, σε ξερή και άνυδρη γη.
14 Και βγήκε φωτιά από κάποια ράβδο από τα κλαδιά της, και κατέφαγε τον καρπό της, ώστε δεν υπήρχε πλέον σ' αυτήν ράβδος ισχυρή για σκήπτρο ηγεμονίας. Αυτός είναι ο θρήνος, και θα είναι σε θρήνο.
Κεφάλαιο 20

1 ΚΑΙ κατά τον έβδομο χρόνο, τον πέμπτο μήνα, τη δέκατη ημέρα τού μήνα ήρθαν μερικοί από τους πρεσβύτερους του Ισραήλ για να ρωτήσουν τον Κύριο, και κάθησαν μπροστά μου.
2 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
3 Γιε ανθρώπου, μίλησε στους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Ήρθατε να με ρωτήσετε; Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ερωτηθώ από σας.
4 Θα τους κρίνεις; Γιε ανθρώπου, θα κρίνεις; Δείξε σ' αυτούς τα βδελύγματα των πατέρων τους·
5 και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Κατά την ημέρα που έκλεξα τον Ισραήλ, και ύψωσα το χέρι μου προς το σπέρμα τού οίκου Ιακώβ, και γνωρίστηκα σ' αυτούς στην Αίγυπτο, και ύψωσα σ' αυτούς το χέρι μου, λέγοντας: Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας,
6 κατά την ημέρα εκείνη ύψωσα το χέρι μου σ' αυτούς ότι θα τους βγάλω έξω από την Αίγυπτο σε γη που πρόβλεψα γι' αυτούς, γη που ρέει γάλα και μέλι, που είναι η δόξα όλων των χωρών.
7 Και τους είπα: Απορρίψτε κάθε ένας τα βδελύγματα των ματιών του, και μη μολύνεστε με τα είδωλα της Αιγύπτου· εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
8 Αυτοί, όμως, αποστάτησαν από μένα, και δεν θέλησαν να με ακούσουν· δεν απέρριψαν κάθε ένας τα βδελύγματα των ματιών του, και δεν εγκατέλειψαν τα είδωλα της Αιγύπτου. Τότε, είπα να ξεχύνω επάνω τους τον θυμό μου, για να φέρω σε πέρας την οργή μου εναντίον τους, στο μέσον τής γης τής Αιγύπτου.
9 Όμως, εξαιτίας τού ονόματός μου, για να μη βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη ανάμεσα στα οποία ήσαν, και μπροστά στους οποίους γνωρίστηκα σ' αυτούς, έκανα αυτό, για να τους βγάλω έξω από τη γη τής Αιγύπτου.
10 Και τους έβγαλα έξω από τη γη τής Αιγύπτου, και τους έφερα στην έρημο·
11 και έδωσα σ' αυτούς τα διατάγματά μου, και έκανα γνωστές σ' αυτούς τις κρίσεις μου, τις οποίες όταν ο άνθρωπος τις κάνει, θα ζήσει διαμέσου αυτών.
12 Κι ακόμα, έδωσα σ' αυτούς τα σάββατά μου, για να είναι ως σημείον ανάμεσα σ' αυτούς και σε μένα, ώστε να γνωρίζουν ότι, εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω.
13 Αλλ' ο οίκος Ισραήλ αποστάτησε από μένα μέσα στην έρημο· στα διατάγματά μου δεν περπάτησαν, και απέρριψαν τις κρίσεις μου, τις οποίες ο άνθρωπος όταν τις πράττει, θα ζήσει διαμέσου αυτών· και βεβήλωσαν υπερβολικά τα σάββατά μου· τότε, είπα να ξεχύνω τον θυμό μου επάνω τους μέσα στην έρημο, για να τους εξολοθρεύσω.
14 Όμως, το έκανα αυτό ένεκα του ονόματός μου, για να μη βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη, μπροστά από τα οποία τους έβγαλα.
15 Κι ακόμα, εγώ ύψωσα σ' αυτούς το χέρι μου μέσα στην έρημο, ότι δεν θα τους φέρω στη γη, που τους έδωσα, γη που ρέει γάλα και μέλι, που είναι η δόξα όλων των χωρών·
16 επειδή, απέρριψαν τις κρίσεις μου, και δεν περπάτησαν στα διατάγματά μου, και βεβήλωσαν τα σάββατά μου· επειδή, οι καρδιές τους πορεύονταν πίσω από τα είδωλά τους.
17 και το μάτι μου λυπήθηκε γι' αυτούς, ώστε να μη τους εξαλείψω, και δεν τους συντέλεσα μέσα στην έρημο.
18 Αλλά, είπα στα παιδιά τους μέσα στην έρημο: Μη περπατάτε στα διατάγματα των πατέρων σας, και μη τηρείτε τις κρίσεις τους, και μη μολύνεστε με τα είδωλά τους·
19 εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας· περπατάτε στα διατάγματά μου, και τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις εκτελείτε·
20 και αγιάζετε τα σάββατά μου· και ας είναι ως σημείο ανάμεσα σε μένα και σε σας, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.
21 Τα παιδιά, όμως, αποστάτησαν από μένα· δεν περπάτησαν στα διατάγματά τις οποίες, και δεν τήρησαν τις κρίσεις μου, ώστε να τις εκτελούν, που όταν ο άνθρωπος τις πράττει θα ζήσει διαμέσου αυτών· βεβήλωσαν τα σάββατά μου· τότε, είπα να ξεχύνω τον θυμό μου επάνω τους, για να συντελέσω την οργή μου εναντίον τους μέσα στην έρημο.
22 Και απέστρεψα το χέρι μου, και το έκανα αυτό ένεκα του ονόματός μου, για να μη βεβηλωθεί μπροστά στα έθνη, μπροστά από τα οποία τούς έβγαλα.
23 Ακόμα, εγώ ύψωσα το χέρι μου εναντίον τους μέσα στην έρημο, ότι θα τους διασκόρπιζα ανάμεσα στα έθνη, και θα τους διέσπερνα στους τόπους·
24 επειδή, δεν εκτέλεσαν τις κρίσεις μου, και απέρριψαν τα διατάγματά μου, και βεβήλωσαν τα σάββατά μου, και τα μάτια τους ήσαν πίσω από τα είδωλα των πατέρων τους.
25 Γι' αυτό, και εγώ τους έδωσα διατάγματα όχι καλά, και κρίσεις διαμέσου των οποίων δεν θα ζούσαν·
26 και τους μόλυνα στις προσφορές τους, στο ότι διαβίβαζαν μέσα από τη φωτιά κάθε ένα που διανοίγει μήτρα, για να τους ερημώσω, ώστε να γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
27 Γι' αυτό, γιε ανθρώπου, μίλησε στον οίκο Ισραήλ, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Ακόμα, με τούτο τον τρόπο με έβρισαν οι πατέρες σας, κάνοντας εναντίον μου παράβαση.
28 Επειδή, αφού τους έφερα στη γη, για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω σ' αυτούς, τότε κοίταξαν προς κάθε ψηλό λόφο, και κάθε σκιερό δέντρο, και εκεί πρόσφεραν τις θυσίες τους, και έστηναν εκεί τις παροργιστικές προσφορές τους· και έβαλαν εκεί οσμή ευωδίας τους, και έκαναν εκεί τις σπονδές τους.
29 Και τους είπα: Τι σημαίνει ο ψηλός τόπος, στον οποίο εσείς πηγαίνετε; Και το όνομά του αποκλήθηκε Βαμά, μέχρι σήμερα.
30 Γι' αυτό, πες στον οίκο Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ενώ εσείς μολύνεστε στον δρόμο των πατέρων σας, και εκπορνεύετε πίσω από τα βδελύγματά τους,
31 και μολύνεστε με όλα τα είδωλά σας μέχρι σήμερα, προσφέροντας τα δώρα σας, διαβιβάζοντας τους γιους σας μέσα από τη φωτιά, και εγώ θα ερωτηθώ από σας, οίκος Ισραήλ; Ζω εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θα ερωτηθώ από σας.
32 Και εκείνο που σκέπτεστε, δεν θα γίνει με κανέναν τρόπο· επειδή, λέτε: Θα είμαστε σαν τα έθνη, σαν τις οικογένειες των τόπων, στο να λατρεύουμε ξύλα και πέτρες.
33 Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, με κραταιό χέρι, και απλωμένον βραχίονα, και με θυμό, που ξεχύνεται, θα βασιλεύω οπωσδήποτε επάνω σας.
34 Και θα σας βγάλω από τους λαούς, και θα σας συγκεντρώσω από τους τόπους, όπου είστε διασκορπισμένοι, με χέρι κραταιό, και με βραχίονα απλωμένον, και με θυμό που ξεχύνεται.
35 Και θα σας φέρω στην έρημο των λαών, και εκεί θα κριθώ με σας πρόσωπο με πρόσωπο·
36 καθώς κρίθηκα με τους πατέρες σας μέσα στην έρημο της γης τής Αιγύπτου, έτσι θα σας κρίνω, λέει ο Κύριος ο Θεός.
37 Και θα σας περάσω από τη ράβδο, και θα σας φέρω στους δεσμούς τής διαθήκης.
38 Και θα αποκαθαρίσω από μέσα σας τους αποστάτες, κι αυτούς που ασέβησαν σε μένα· θα τους βγάλω έξω από τη γη τής παροικίας τους, και δεν θα μπουν μέσα στη γη τού Ισραήλ· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
39 Και εσείς, οίκος Ισραήλ, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Πηγαίνετε, λατρεύετε κάθε ένας τα είδωλά του, και στο εξής, αν δεν θέλετε να με ακούτε· και μη βεβηλώνετε πλέον το άγιο όνομά μου με τα δώρα σας, και με τα είδωλά σας.
40 Επειδή, επάνω στο άγιο βουνό μου, επάνω στο ψηλό βουνό τού Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός, εκεί ολόκληρος ο Ισραήλ, όλοι αυτοί που είναι μέσα στη γη θα με λατρεύσουν· εκεί θα τους δεχθώ, και εκεί θα ζητήσω τις προσφορές σας, και τις απαρχές των δώρων σας, με όλα τα άγιά σας.
41 Θα σας δεχθώ με οσμή ευωδίας, όταν θα σας βγάλω από τους λαούς, και σας συγκεντρώσω από τους τόπους όπου διασκορπιστήκατε· και θα αγιαστώ σε σας μπροστά στα έθνη.
42 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν σας φέρω στη γη Ισραήλ, στη γη για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας.
43 Κι εκεί θα θυμηθείτε τους δρόμους σας, και όλα τα έργα σας στα οποία μολυνθήκατε· και θα αποστραφείτε οι ίδιοι τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας, για όλα τα κακά σας, όσα πράξατε.
44 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν έτσι κάνω σε σας ένεκα του ονόματός μου, όχι σύμφωνα με τους πονηρούς δρόμους σας ούτε σύμφωνα με τα διεφθαρμένα έργα σας, οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός.
45 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
46 Γιε ανθρώπου, να στήριξε το πρόσωπό σου προς τα μεσημβρινά και στάλαξε έναν λόγο προς το μεσημβρινό μέρος, και προφήτευσε ενάντια στο δάσος τής μεσημβρινής πεδιάδας·
47 και πες προς το μεσημβρινό δάσος: Άκουσε τον λόγο τού Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ θα ανάψω φωτιά ανάμεσά σου, και θα καταφάει ανάμεσά σου κάθε χλωρό δέντρο και κάθε ξερό δέντρο· η φλόγα που εξάφθηκε δεν θα σβήσει, και κάθε πρόσωπο, από τη μεσημβρία μέχρι τον βορρά, θα καεί μέσα σ' αυτή.
48 Και κάθε σάρκα θα δει, ότι εγώ ο Κύριος το έκαψα· δεν θα σβήσει.
49 Κι εγώ είπα: Αλλοίμονο! Κύριε Θεέ! Αυτοί λένε για μένα: Αυτός δεν λέει παροιμίες;
Κεφάλαιο 21

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου προς την Ιερουσαλήμ, και στάλαξε έναν λόγο προς τους άγιους τόπους, και προφήτευσε ενάντια στη γη τού Ισραήλ,
3 και πες προς τη γη Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, και θα σύρω τη μάχαιρά μου από τη θήκη της, και θα αποκόψω από σένα τον δίκαιο και τον ασεβή.
4 Και επειδή θα αποκόψω από σένα τον δίκαιο και τον ασεβή, γι' αυτό θα βγει η μάχαιρά μου από τη θήκη της ενάντια σε κάθε σάρκα, από τον νότο μέχρι τον βορρά·
5 και θα γνωρίσουν, κάθε σάρκα, ότι εγώ ο Κύριος έσυρα τη μάχαιρά μου από τη θήκη της· δεν θα επιστρέψει πλέον.
6 Γι' αυτό, εσύ, γιε ανθρώπου, στέναξε μαζί με συντριμμό τής οσφύος σου· και με πικρία στέναξε μπροστά τους.
7 Και όταν σου πουν: Γιατί στενάζεις εσύ; Θα απαντήσεις: Για την αγγελία, ότι έρχεται· και κάθε καρδιά θα λιώσει, και όλα τα χέρια θα παραλύσουν, και κάθε πνεύμα θα λιποθυμήσει, και όλα τα γόνατα θα ρεύσουν σαν νερό· δέστε, έρχεται, και θα γίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός.
8 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
9 Γιε ανθρώπου, προφήτευσε, και πες: Έτσι λέει ο Κύριος. Πες: Ρομφαία, ρομφαία ακονίζεται, και μάλιστα στιλβώνεται·
10 ακονίζεται για να κάνει σφαγή· στιλβώνεται, για να αστράφτει. Μπορούμε, λοιπόν, να είμαστε εύθυμοι; Αυτή είναι η ράβδος τού γιου μου, που καταφρονεί κάθε ξύλο.
11 Και την έδωσε να στιλβωθεί, για να κρατιέται στο χέρι· αυτή η ρομφαία είναι ακονισμένη και στιλβωμένη, για να δοθεί στο χέρι τού σφαγέα.
12 Βόησε και ολόλυξε, γιε ανθρώπου· επειδή, αυτή είναι ενάντια στον λαό μου, είναι ενάντια σε όλους τους άρχοντες του Ισραήλ· τρόμος θα πέσει επάνω στον λαό μου εξαιτίας τής ρομφαίας· γι' αυτό χτύπα επάνω στον μηρό σου.
13 Επειδή, είναι εξέταση· και τι; Βέβαια, και η ράβδος που καταφρονεί δεν θα υπάρχει, λέει ο Κύριος ο Θεός.
14 Γι' αυτό, εσύ, γιε ανθρώπου, προφήτευσε, και χτύπα με κρότο χέρι επάνω σε χέρι, και η ρομφαία ας διπλασιαστεί, ας τριπλασιαστεί η ρομφαία των τραυματισμένων· αυτή είναι η ρομφαία των μεγάλων τραυματιών, που θα διαπεράσει μέχρι μέσα στα ενδόμυχά τους.
15 Έφερα επάνω τους το κόψιμο της ρομφαίας, επάνω σε όλες τις πύλες τους, για να λιώσει κάθε καρδιά, και να πληθύνει ο όλεθρος. Αλλοίμονο! Ετοιμάστηκε για να γυαλίζει, ακονίστηκε για σφαγή.
16 Σφίξου, ρομφαία, να επιτεθείς δεξιά, αριστερά, όπου στραφεί το πρόσωπό σου.
17 Και εγώ, ακόμα, θα χτυπήσω με κρότο το χέρι μου επάνω στο χέρι μου, και θα αναπαύσω τον θυμό μου· εγώ μίλησα, ο Κύριος.
18 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
19 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, διόρισε για τον εαυτό σου δύο δρόμους, για να περάσει η ρομφαία τού βασιλιά τής Βαβυλώνας· και οι δύο θα βγαίνουν από την ίδια γη· και κάνε τόπο, και να τον κάνεις στην αρχή τού δρόμου τής πόλης.
20 Διόρισε δρόμο για να περάσει η ρομφαία στη Ραββά των γιων Αμμών, και στην Ιουδαία προς την Ιερουσαλήμ, την οχυρωμένη.
21 Επειδή, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας στάθηκε στο δίστρατο, στην αρχή των δύο δρόμων, για να ρωτήσει τους μάντεις· ανακάτεψε τα βέλη της μαντείας, ρώτησε τα γλυπτά, παρατήρησε το συκώτι.
22 Προς τα δεξιά του έγινε ο χρησμός για την Ιερουσαλήμ, για να στήσει τα κριάρια, για να ανοίξει το στόμα για σφαγή, να υψώσει τη φωνή με αλαλαγμό, να στήσει κριάρια ενάντια στις πύλες, να κάνει προχώματα, να οικοδομήσει προμαχώνες.
23 Όμως, αυτό θα είναι σ' αυτούς σαν μάταιη μαντεία, στα μάτια εκείνων, που έκαναν προς αυτούς όρκους· αυτός, όμως, θα τους θυμίσει την ανομία τους, για να πιαστούν.
24 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, κάνατε νάρθει σε ενθύμηση η ανομία σας, όταν οι παραβάσεις σας ανακαλύφθηκαν, ώστε να φανερωθούν τα αμαρτήματά σας σε όλες τις πράξεις σας· επειδή, ήρθατε σε ενθύμηση, θα σας πιάσουν με τα χέρια.
25 Κι εσύ, βέβηλε, ασεβή, ηγεμόνα του Ισραήλ, για τον οποίο ήρθε η ημέρα, όταν η ανομία έφτασε στο τέλος,
26 έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Σήκωσε το διάδημα, και αφαίρεσε το στέμμα· αυτό δεν θα είναι τέτοιο· ο ταπεινός θα υψωθεί, και ο υψηλός θα ταπεινωθεί.
27 Θα το ανατρέψω, θα το ανατρέψω, θα το ανατρέψω, και δεν θα υπάρχει, μέχρις ότου έρθει εκείνος στον οποίο ανήκει· και θα το δώσω σ' αυτόν.
28 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, προφήτευσε, και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, για τους γιους Αμμών, και για τον ονειδισμό τους· και πες: Η ρομφαία, η ρομφαία είναι γυμνωμένη, στιλβωμένη για τη σφαγή, για να εξολοθρεύσει, λάμποντας,
29 ενώ βλέπουν μάταιες οράσεις για σένα, ενώ μαντεύουν για σένα ψέμα, για να σε βάλουν επάνω στον τράχηλο των τραυματισμένων, των ασεβών, για τους οποίους ήρθε η ημέρα, όταν η ανομία τους έφτασε στο τέλος.
30 Επίστρεψέ την στη θήκη της. Θα σε κρίνω στον τόπο όπου κτίστηκες, στη γη τής γέννησής σου.
31 Και θα ξεχύνω την οργή μου επάνω σου· μέσα στη φωτιά τής οργής μου θα φυσήξω επάνω σου· και θα σε παραδώσω στα χέρια άγριων ανδρών, που χαλκεύουν όλεθρο.
32 Θα γίνεις τροφή φωτιάς· το αίμα σου θα είναι στο μέσον τής γης σου· δεν θα υπάρχει πλέον ανάμνηση για σένα· εγώ μίλησα, ο Κύριος.
Κεφάλαιο 22

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, θα κρίνεις, θα κρίνεις την πόλη των αιμάτων; Και θα παραστήσεις σ' αυτήν όλα τα βδελύγματά της;
3 Πες, λοιπόν: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Ω, πόλη, που στο μέσον της χύνει αίματα, για νάρθει ο καιρός της, και που κατασκευάζει είδωλα εναντίον του εαυτού της, για να μολύνεται!
4 Έγινες ένοχη μέσα στο αίμα σου, που ξέχυσες, και μολύνθηκες μέσα στα είδωλά σου, που κατασκεύασες· και έκανες να πλησιάσουν οι ημέρες σου, και ήρθες μέχρι τα χρόνια σου· γι' αυτό, σε έκανα όνειδος στα έθνη, και παιχνίδι σε όλους τούς τόπους.
5 Οι κοντινοί, και οι μακρινοί από σένα θα σε εμπαίξουν, μολυσμένη ως προς το όνομα, μεγάλη ως προς τις συμφορές.
6 Δες, οι άρχοντες του Ισραήλ ήσαν μέσα σε σένα, για να χύνουν αίμα, ο καθένας σύμφωνα με τη δύναμή του.
7 Μέσα σε σένα καταφρονούσαν πατέρα και μητέρα· μέσα σε σένα συμπεριφέρονταν απατηλά προς τον ξένο· μέσα σε σένα καταδυνάστευαν τον ορφανό και τη χήρα.
8 Καταφρόνησες τα άγιά μου, και βεβήλωσες τα σάββατά μου.
9 Μέσα σε σένα ήσαν άνδρες συκοφάντες για να χύνουν αίμα· και μέσα σε σένα έτρωγαν επάνω στα βουνά· μέσα σε σένα πράττουν ανοσιουργίες.
10 Μέσα σε σένα ξεσκέπασαν την ασχημοσύνη τού πατέρα· μέσα σε σένα ταπείνωσαν την αποχωρισμένη μέσα στην ακαθαρσία της.
11 Και ο μεν ένας έπραξε βδελυρή πράξη με τη γυναίκα τού πλησίον του· ο δε άλλος μόλυνε ανόσια τη νύφη του· και ο άλλος μέσα σε σένα ταπείνωσε την αδελφή του, τη θυγατέρα τού πατέρα του.
12 Μέσα σε σένα έπαιρναν δώρα για να εκχέουν αίμα· πήρες τόκο και προσθήκη, και αισχροκέρδησες από τους πλησίον σου με απάτη, και με λησμόνησες, λέει ο Κύριος ο Θεός.
13 Δες, γι' αυτό χτύπησα τα χέρια μου με κρότο στην αισχροκέρδειά σου, που έπραξες, και στο αίμα, που ήταν ανάμεσά σου.
14 Θα αντέξει η καρδιά σου; Ή, θα έχουν δύναμη τα χέρια σου, στις ημέρες κατά τις οποίες εγώ θα ενεργήσω εναντίον σου; Εγώ μίλησα, ο Κύριος, και θα εκτελέσω.
15 Και θα σε διασκορπίσω μέσα στα έθνη, και θα σε διασπείρω στους τόπους, και θα εξαλείψω από σένα την ακαθαρσία σου.
16 Και θα βεβηλωθείς από μόνη σου μπροστά στα έθνη· και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
17 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
18 Γιε ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ έγινε σε μένα σαν σκουριά· όλοι είναι χαλκός, και κασσίτερος, και σίδερο, και μολύβι, στο μέσον τού χωνευτηρίου· είναι σκουριές από ασήμι.
19 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, όλοι εσείς γίνατε σκουριά, δέστε, γι' αυτό θα σας συγκεντρώσω στο μέσον τής Ιερουσαλήμ·
20 όπως συγκεντρώνουν στο μέσον τού χωνευτηρίου το ασήμι, και τον χαλκό, και το σίδερο, και το μολύβι, και τον κασσίτερο, για να φυσήξουν επάνω τους φωτιά, ώστε να τα διαλύσουν, έτσι μέσα στον θυμό μου και μέσα στην οργή μου θα σας συγκεντρώσω, και θα σας βάλω εκεί, και θα σας διαλύσω.
21 Θα σας συγκεντρώσω οπωσδήποτε, και μέσα στη φωτιά τής οργής μου θα φυσήξω επάνω σας, και θα διαλυθείτε στο μέσον τής φωτιάς.
22 Όπως διαλύεται το ασήμι στο μέσον τού χωνευτηρίου, έτσι θα διαλυθείτε στο μέσον τής φωτιάς τής οργής. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ ο Κύριος ξέχυνα επάνω σας την οργή μου.
23 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
24 Γιε ανθρώπου, πες σ' αυτήν: Εσύ είσαι η γη, που δεν καθαρίστηκε, και δεν έγινε βροχή επάνω της κατά την ημέρα τής οργής.
25 Στο μέσον της υπάρχει συνωμοσία των προφητών της· σαν λιοντάρια που ωρύονται, που αρπάζουν το θήραμα, κατατρώνε ψυχές· πήραν θησαυρούς και πολύτιμα πράγματα· πλήθυναν τις χήρες της ανάμεσά της.
26 Οι ιερείς της αθέτησαν τον νόμο μου, και βεβήλωσαν τα άγιά μου· ανάμεσα σε άγιο και βέβηλο δεν έκαναν διαφοροποίηση, και ανάμεσα σε ακάθαρτο και καθαρό δεν έκαναν διάκριση, και έκρυβαν τα μάτια τους από τα σάββατά μου, και με βεβήλωναν ανάμεσά τους.
27 Οι άρχοντές της είναι στο μέσον της, σαν λύκοι που αρπάζουν το θήραμα, για να ξεχύνουν αίμα, για να αφανίζουν ψυχές, για να αισχροκερδήσουν αισχροκέρδεια.
28 Και οι προφήτες της τούς περιάλειφαν με αμάλαχτο πηλό, βλέποντας μάταιες οράσεις, και μαντεύοντας σ' αυτούς ψέματα, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός· ενώ ο Κύριος δεν είχε μιλήσει.
29 Ο λαός τής γης μεταχειριζόταν απάτη, και έκανε αρπαγές, και καταδυνάστευε τον φτωχό και τον ενδεή, και απατούσε τον ξένο χωρίς κρίση.
30 Και ζήτησα ανάμεσά τους έναν άνδρα, που να ανεγείρει το περίφραγμα, και να σταθεί στη χαλάστρα μπροστά μου υπέρ τής γης, για να μη την εξολοθρεύσω· και δεν βρήκα.
31 Γι' αυτό, ξέχυνα την οργή μου επάνω τους· τους κατανάλωσα μέσα στη φωτιά τής οργής μου· ανταπέδωσα τους δρόμους τους επάνω στα κεφάλια τους, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 23

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, υπήρχαν δύο γυναίκες, θυγατέρες τής ίδιας μητέρας·
3 και εκπορνεύθηκαν στην Αίγυπτο· εκπορνεύθηκαν στη νιότη τους· εκεί πιέστηκαν τα στήθη τους, και εκεί συνθλίφτηκαν οι παρθενικοί μαστοί τους.
4 Και τα ονόματά τους ήσαν: Οολά, η μεγαλύτερη, και Οολιβά, η αδελφή της· κι αυτές έγιναν δικές μου, και γέννησαν γιους και θυγατέρες. Ήσαν, λοιπόν, τα ονόματά τους, Σαμάρεια η Οολά, και Ιερουσαλήμ η Οολιβά.
5 Και η Οολά εκπορνεύθηκε, ενώ ήταν δική μου, και παραφρόνησε για τους εραστές της, τους Ασσυρίους, τους γείτονές της,
6 ντυμένους γαλάζια, ταξίαρχους και άρχοντες, όλοι τους ποθητοί νέοι, καβαλάρηδες, που καβαλίκευαν επάνω σε άλογα.
7 Και έπραξε μαζί τους τις πορνείες, που ήσαν οι εκλεκτοί των Ασσυρίων, και με όλους εκείνους με τους οποίους παραφρόνησε· μολυνόταν σε όλα τα είδωλά τους.
8 Και δεν άφησε την πορνεία της, που είχε από την Αίγυπτο· επειδή, κοιμόνταν μαζί της στη νεότητά της, κι αυτοί πίεζαν τα παρθενικά στήθη της, και ξέχυναν επάνω της την πορνεία τους.
9 Γι' αυτό, την παρέδωσα στα χέρια των εραστών της, στα χέρια των Ασσυρίων, για τους οποίους είχε παραφρονήσει.
10 Αυτοί ανακάλυψαν τη ντροπή της· πήραν τους γιους της και τις θυγατέρες της, και φόνευσαν την ίδια με ρομφαία· και έγινε περιβόητη ανάμεσα στις γυναίκες, και εκτέλεσαν επάνω της την κρίση.
11 Και όταν η αδελφή της, η Οολιβά, το είδε αυτό, διαφθάρηκε στην παραφροσύνη της περισσότερο από εκείνη, και στις πορνείες της περισσότερο από τις πορνείες τής αδελφής της·
12 παραφρόνησε για τους Ασσυρίους, τους γείτονές της, ταξίαρχους και άρχοντες, ντυμένους με πολυτελή ενδύματα, καβαλάρηδες που καβαλίκευαν επάνω σε άλογα, όλοι τους ποθητοί νέοι.
13 Και είδα ότι μολύνθηκε· έχοντας και οι δύο έναν δρόμο.
14 Μάλιστα, πρόσθεσε στις πορνείες της· επειδή, όταν είδε άνδρες ζωγραφισμένους επάνω στον τοίχο, εικόνες Χαλδαίων, που ήσαν ζωγραφισμένοι με κοκκινόχωμα,
15 περιζωσμένους με ζώνες επάνω στις οσφύες τους, φορώντας βαμμένες τιάρες επάνω στα κεφάλια τους, έχοντας όλοι τους όψη αρχόντων, όμοιοι με τους Βαβυλώνιους της γης των Χαλδαίων, μέσα στην οποία γεννήθηκαν·
16 και καθώς τους είδε με τα μάτια της, παραφρόνησε γι' αυτούς, και έστειλε γι' αυτούς πρεσβευτές στη Χαλδαία.
17 Και ήρθαν σ' αυτήν οι Βαβυλώνιοι, στην κοίτη τού έρωτα, και τη μόλυναν με την πορνεία τους, και μολύνθηκε μαζί τους, και η ψυχή της αποξενώθηκε απ' αυτούς.
18 Και αποκάλυψε τις πορνείες της, και ξεσκέπασε τη ντροπή της· τότε, η ψυχή μου αποξενώθηκε απ' αυτή, όπως η ψυχή μου είχε αποξενωθεί από την αδελφή της.
19 Επειδή, πλήθυνε τις πορνείες της, ανακαλώντας σε ανάμνηση τις ημέρες τής νιότης της, όταν πόρνευε στη γη τής Αιγύπτου.
20 Και παραφρόνησε για τους εραστές της, που η σάρκα τους είναι σάρκα γαϊδουριών, και η ρεύση τους ρεύση αλόγων.
21 Και θυμήθηκες την ακολασία τής νιότης σου, όταν πιέζονταν τα στήθη σου από τους Αιγυπτίους, για τους μαστούς τής νιότης σου.
22 Γι' αυτό, Οολιβά, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ θα σηκώσω τούς εραστές σου εναντίον σου, από τους οποίους αποξενώθηκε η ψυχή σου, και θα τους φέρω εναντίον σου από παντού·
23 τους Βαβυλώνιους, και όλους τούς Χαλδαίους, τον Φεκώδ, και τον Σωέ, και τον Κωέ, όλους τους Ασσυρίους μαζί τους· που όλοι τούς είναι ποθητοί νέοι, ταξίαρχοι, και ηγεμόνες, στρατάρχες και ονομαστοί, όλοι καβαλικεύοντας επάνω σε άλογα.
24 Και όλοι θάρθουν εναντίον σου, μαζί με άρματα, μαζί με άμαξες και τροχούς, και μαζί με πλήθος λαών, και θα βάλουν ολόγυρα, εναντίον σου, θυρεούς και ασπίδες και περικεφαλαίες· και θα βάλω μπροστά τους κρίση, και θα σε κρίνουν σύμφωνα με τις κρίσεις τους.
25 Και θα στήσω τον ζήλο μου εναντίον σου, και θα σου φερθούν με οργή· θα κόψουν τη μύτη σου και τα αυτιά σου· και το υπόλοιπό σου θα πέσει με μάχαιρα· αυτοί θα πάρουν τους γιους σου και τις θυγατέρες σου· και το υπόλοιπό σου θα καταφαγωθεί από φωτιά,
26 ακόμα, θα ξεντύσουν από σένα τα ιμάτιά σου, και θα αφαιρέσουν τα στολίδια τής λαμπρότητάς σου.
27 Και θα σταματήσω από σένα την ακολασία σου, και την πορνεία σου, που είχες από τη γη τής Αιγύπτου· και δεν θα σηκώσεις τα μάτια σου σ' αυτούς, και δεν θα θυμηθείς πλέον την Αίγυπτο.
28 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, θα σε παραδώσω στο χέρι εκείνων που μισείς, στο χέρι εκείνων από τους οποίους αποξενώθηκε η ψυχή σου.
29 Και θα σου φερθούν με μίσος, και θα πάρουν όλους τούς κόπους σου, και θα σε εγκαταλείψουν γυμνή και ασκέπαστη· και η ντροπή τής πορνείας σου θα αποκαλυφθεί, και ακολασία σου και οι πορνείες σου.
30 Αυτά θα κάνω σε σένα, επειδή πόρνευσες πίσω από τα έθνη, επειδή μολύνθηκες μέσα στα είδωλά τους,
31 περπάτησες στον δρόμο τής αδελφής σου· γι' αυτό, θα δώσω στο χέρι σου το ποτήρι της.
32 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Θα πιεις το ποτήρι τής αδελφής σου, το βαθύ και πλατύ· θα είσαι αντικείμενο γέλιου και παιχνιδιού· αυτό το ποτήρι χωράει πολύ.
33 Θα γεμίσεις από μέθη και θλίψη, με το ποτήρι τής έκπληξης και του αφανισμού, με το ποτήρι τής αδελφής σου, της Σαμάρειας.
34 Και θα το πιεις, και θα το στραγγίσεις, και θα συντρίψεις τα όστρακά του, και θα διασπαράξεις τα στήθη σου· επειδή, εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
35 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, με λησμόνησες, και με απέρριψες πίσω από τα νώτα σου, βάσταξε, λοιπόν, την ακολασία σου και τις πορνείες σου.
36 Και ο Κύριος είπε σε μένα: Γιε ανθρώπου, θα κρίνεις την Οολά, και την Οολιβά; Ανάγγειλε, λοιπόν, σ' αυτές τα βδελύγματά τους·
37 ότι μοιχεύονταν, και στα χέρια τους είναι αίμα, και μοιχεύονταν με τα είδωλά τους, κι ακόμα, για χάρη τους, διαπερνούσαν μέσα από τη φωτιά τα παιδιά τους, που γέννησαν σε μένα, για κατανάλωση.
38 Ακόμα, έπραξαν σε μένα και τούτο· μόλυναν τα άγιά μου μέσα στην ίδια ημέρα, και βεβήλωσαν τα σάββατά μου.
39 Επειδή, όταν έσφαξαν τα παιδιά τους στα είδωλά τους, τότε έμπαιναν την ίδια ημέρα στα άγιά μου, για να τα βεβηλώνουν· και, δες, έτσι έπρατταν στο μέσον τού οίκου μου.
40 Και πες, ακόμα, ότι εσείς στείλατε σε άνδρες, για νάρθουν από μακριά, στους οποίους στάλθηκε πρεσβευτής, και δες, ήρθαν, για τους οποίους λούστηκες, έβαψες τα μάτια σου, και στολίστηκες με στολίδια.
41 Και κάθησες επάνω σε μεγαλοπρεπές κρεβάτι, και μπροστά του ήταν τραπέζι ετοιμασμένο, επάνω στο οποίο έβαλες το θυμίαμά μου και το λάδι μου.
42 Και μέσα σ' αυτή ήσαν φωνές πλήθους που αγαλλόταν· και μαζί με τους άνδρες τού όχλου φέρνονταν μέσα Σαβαίοι από την έρημο, φορώντας βραχιόλια επάνω στα χέρια τους, και ωραία στεφάνια επάνω στα κεφάλια τους.
43 Τότε, είπα σ' αυτή, που γέρασε μέσα σε μοιχείες: Τώρα κάνουν πορνείες μαζί της, και αυτή μαζί με εκείνους;
44 Και αυτοί έμπαιναν μέσα σ' αυτή, όπως μπαίνουν μέσα σε μια πόρνη γυναίκα· έτσι έμπαιναν μέσα προς την Οολά, και προς την Οολιβά, τις ακόλαστες γυναίκες.
45 Γι' αυτό, άνδρες δίκαιοι, αυτοί θα τις κρίνουν, σύμφωνα με την κρίση των μοιχαλίδων, και σύμφωνα με την κρίση αυτών των γυναικών που χύνουν αίμα· επειδή, είναι μοιχαλίδες, και στα χέρια τους υπάρχει αίμα.
46 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Θα ανεβάσω εναντίον τους ένα πλήθος, και θα τις παραδώσω σε ταραχή και διαρπαγή.
47 Και το πλήθος θα τις λιθοβολήσει με πέτρες, και θα τις κατακόψουν με τα ξίφη τους· θα φονεύσουν τους γιους τους και τις θυγατέρες τους, και θα κατακάψουν τα σπίτια τους με φωτιά.
48 Έτσι θα σταματήσω την ακολασία επάνω στη γη, για να μάθουν όλες οι γυναίκες να μη πράττουν σύμφωνα με τις ακολασίες σας.
49 Και θα ανταποδώσουν επάνω σας τις ακολασίες σας, και θα βαστάξετε τις αμαρτίες των ειδώλων σας· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 24

1 ΚΑΙ κατά τον ένατο χρόνο, τον δέκατο μήνα, τη δέκατη ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, γράψε για τον εαυτό σου το όνομα της ημέρας, αυτής τής ίδιας ημέρας· επειδή, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας παρατάχθηκε ενάντια στην Ιερουσαλήμ κατά την ίδια αυτή ημέρα.
3 Και πρόφερε μια παραβολή προς τον αποστάτη οίκο, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Στήσε τον λέβητα, στήσε, κι ακόμα χύσε σ' αυτόν νερό·
4 συγκέντρωσε σ' αυτόν τα τμήματά του, κάθε καλό τμήμα, τον μηρό, και τον ώμο· γέμισέ τον από τα εκλεκτά κόκαλα.
5 Πάρε από τα εκλεκτά τού κοπαδιού, κι ακόμα στοίβαξε τα κόκαλα από κάτω του· να τα βράσεις καλά, και ας ψηθούν κι αυτά τα κόκαλά του μέσα σ' αυτόν.
6 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αλλοίμονο στην πόλη των αιμάτων, στον λέβητα, που η σκουριά του είναι μέσα του, και του οποίου η σκουριά δεν βγήκε απ' αυτόν! Βγάλε με σειρά τα τμήματά της· κλήρος ας μη πέσει επάνω της.
7 Επειδή, το αίμα της είναι στο μέσον της· το εξέθεσε επάνω σε λειόπετρα· δεν το έχυσε επάνω στη γη, ώστε να σκεπαστεί με χώμα,
8 για να κάνω να ανέβει θυμός σε εκτέλεση εκδίκησης, θα εκθέσω το αίμα της επάνω σε λειόπετρα, για να μη σκεπαστεί.
9 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αλλοίμονο στην πόλη των αιμάτων! Και εγώ θα μεγαλώσω τη φωτιά.
10 Επισώρευσε τα ξύλα, άναψε τη φωτιά, κατανάλωσε τα κρέατα, και διάλυσέ τα, ας καούν και τα κόκαλα.
11 Τότε, να τον στήσεις αδειανόν επάνω στα κάρβουνα, για να πυρωθεί ο χαλκός του, και να καεί, και να λιώσει μέσα του η ακαθαρσία του, να καναταλωθεί η σκουριά του.
12 Μάταια δοκιμάστηκε με κόπους, και η μεγάλη της σκουριά δεν βγήκε απ' αυτή, η σκουριά της μέσα στη φωτιά.
13 Μέσα στην ακαθαρσία σου υπάρχει μιαρότητα· επειδή, εγώ σε καθάρισα, και δεν καθαρίστηκες, δεν θα καθαριστείς πλέον από την ακαθαρσία σου, μέχρις ότου αναπαύσω επάνω σου τον θυμό μου.
14 Εγώ μίλησα, ο Κύριος· θα γίνει, και θα το εκτελέσω· δεν θα στραφώ πίσω, και δεν θα λυπηθώ, και δεν θα μεταμεληθώ· σύμφωνα με τους δρόμους σου, και σύμφωνα με τις πράξεις σου, θα σε κρίνουν, λέει ο Κύριος ο Θεός.
15 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
16 Γιε ανθρώπου, δες, εγώ θα αφαιρέσω από σένα, με μια πληγή, το επιθύμημα των ματιών σου· και μη πενθήσεις, και μη κλάψεις, και ας μη τρέξουν τα δάκρυά σου·
17 συγκρατήσου από στεναγμούς, μη κάνεις πένθος νεκρών, δέσε την τιάρα σου επάνω στο κεφάλι σου, και βάλε στα πόδια σου τα υποδήματά σου, και μη σκεπάσεις τα χείλη σου, και μη φας ψωμί ανδρών.
18 Και μίλησα στον λαό το πρωί, και την εσπέρα πέθανε η γυναίκα μου· και έκανα το πρωί καθώς προστάχθηκα.
19 Και ο λαός μού είπε: Δεν θα μας αναγγείλεις τι σημαίνουν σε μας αυτά που κάνεις;
20 Και τους απάντησα: Έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
21 Πες στον οίκο Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, θα βεβηλώσω τα άγιά μου, το καύχημα της δύναμής σας, τα επιθυμητά των ματιών σας, και τα περιπόθητα των ψυχών σας· και οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας, όσους αφήσατε, θα πέσουν με ρομφαία.
22 Και θα κάνετε όπως έκανα και εγώ· δεν θα σκεπάσετε τα χείλη σας, και ψωμί ανδρών δεν θα φάτε.
23 Και οι τιάρες σας θα είναι επάνω στα κεφάλια σας, και τα υποδήματά σας στα πόδια σας· δεν θα πενθήσετε ούτε θα κλάψετε· αλλά, θα λιώσετε για τις ανομίες σας, και θα στενάξει ο ένας στον άλλον.
24 Και ο Ιεζεκιήλ θα είναι σε σας ως σημείο· σύμφωνα με όλα όσα αυτός έκανε, θα κάνετε· όταν θάρθει αυτό, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός.
25 Και για σένα, γιε ανθρώπου, κατά την ημέρα εκείνη, όταν αφαιρέσω απ' αυτούς την ισχύ τους, τη χαρά τής δόξας τους, τα επιθυμήματα των ματιών τους, και το θάρρος των ψυχών τους, τους γιους τους και τις θυγατέρες τους,
26 κατά την ημέρα εκείνη, αυτός που θα διασωθεί, δεν θάρθει σε σένα, για να τα αναγγείλει στα αυτιά σου;
27 Κατά την ημέρα εκείνη το στόμα σου θα ανοίξει προς εκείνον που διασώθηκε, και θα μιλήσεις, και δεν θα είσαι πλέον άλαλος· και θα είσαι σ' αυτούς ως σημείο· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 25

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στους γιους ΑΜΜΩΝ, και προφήτευσε εναντίον τους·
3 και πες στους γιους Αμμών: Ακούστε τον λόγο τού Κυρίου τού Θεού: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Επειδή, ενάντια στα άγιά μου λες: Μπράβο, επειή βεβηλώθηκαν, και στη γη τού Ισραήλ, επειδή αφανίστηκε, και στον οίκο τού Ιούδα, επειδή πήγαν σε αιχμαλωσία,
4 γι' αυτό, δες, θα σε παραδώσω για κληρονομιά στους γιους τής Ανατολής, και θα βάλουν τις δικές τους επαύλεις μέσα σε σένα, και θα κάνουν τις κατασκηνώσεις τους σε σένα· αυτοί θα φάνε τους καρπούς σου, κι αυτοί θα πιουν το γάλα σου.
5 Και τη Ραββά θα την κάνω σταύλο για καμήλες, και τη γη των γιων Αμμών μάντρα προβάτων· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
6 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, από χαρά χτύπησες τα χέρια σου, και χτύπησες με το πόδι, και με όλη την περιφρόνηση της καρδιάς σου χάρηκες ενάντια στη γη Ισραήλ,
7 γι' αυτό, δες, θα απλώσω το χέρι μου επάνω σου, και θα σε παραδώσω σε διαρπαγή των εθνών, και θα σε αποκόψω από τους λαούς, και θα σε εξαφανίσω από τους τόπους· θα σε εξολοθρεύσω· και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
8 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, ο Μωάβ και ο Σηείρ λένε: Δέστε, ο οίκος Ιούδα είναι όπως όλα τα έθνη·
9 γι' αυτό, δέστε, θα ανοίξω το πλευρό τού Μωάβ από τις πόλεις, από τις πόλεις τους, από τα άκρα του, τη δόξα τής γης, τη Βαιθ-ιεσιμώθ, τη Βάαλ-μεών, και την Κιριαθαϊμ,
10 στους γιους τής Ανατολής, ενάντια στους γιους Αμμών, και θα την παραδώσω για κληρονομιά, για να μη αναφέρονται οι γιοι Αμμών ανάμεσα στα έθνη.
11 Και θα εκτελέσω κρίσεις ενάντια στον Μωάβ· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
12 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή ο Εδώμ έπραξε εκδικητικά στον οίκο Ιούδα, και έβρισε βαριά, και εκδικήθηκε εναντίον τους,
13 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Θα απλώσω, λοιπόν, το χέρι μου ενάντια στον Εδώμ, και θα αποκόψω απ' αυτόν άνθρωπον και κτήνος, και θα τον εξαφανίσω από τη Θαιμάν, και θα πέσουν με ρομφαία μέχρι τη Δαιδάν.
14 Και θα ενεργήσω την εκδίκησή μου επάνω στον Εδώμ με το χέρι τού λαού μου, του Ισραήλ· και θα κάνουν στον Εδώμ σύμφωνα με τον θυμό μου, και σύμφωνα με την οργή μου· και θα γνωρίσουν την εκδίκησή μου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
15 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, οι Φιλισταίοι φέρθηκαν εκδικητικά, και έκαναν εκδίκηση, περιφρονώντας από ψυχής, ώστε να φέρουν όλεθρο για παλιό μίσος,
16 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ θα απλώσω το χέρι μου ενάντια στους Φιλισταίους, και θα αποκόψω τούς Χερεθαίους, και θα αφανίσω το υπόλοιπο των λιμανιών τής θάλασσας·
17 Και θα κάνω μεγάλη εκδίκηση επάνω τους με ελέγχους θυμού· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν εκτελέσω την εκδίκησή μου επάνω τους.
Κεφάλαιο 26

1 ΚΑΙ κατά τον 11ο χρόνο, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου. Επειδή, η Τύρος είπε ενάντια στην Ιερουσαλήμ: Μπράβο! Συντρίφτηκε η πόλη των λαών· στράφηκε σε μένα· εγώ θα γεμιστώ, επειδή ερημώθηκε·
3 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Τύρος, και θα σηκώσω εναντίον σου πολλά έθνη, όπως η θάλασσα σηκώνει τα κύματά της.
4 Και θα καταστρέψουν τα τείχη τής Τύρου, και θα κατεδαφίσουν τους πύργους της· και θα ξύσω το χώμα της, και θα την κάνω σαν λεία πέτρα,
5 θα είναι για να απλώνουν δίχτυα στο μέσον τής θάλασσας· επειδή, εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός· και θα γίνει διαρπαγή των εθνών.
6 Και οι κωμοπόλεις της, που είναι στην πεδιάδα, θα εξολοθρευτούν με μάχαιρα· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
7 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, θα φέρω ενάντια στην Τύρο τον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά τής Βαβυλώνας, βασιλιά βασιλιάδων, από τον βορρά, με άλογα και με άρματα, και με καβαλάρηδες, και σύναξη, και πολύ λαό.
8 Αυτός θα εξολοθρεύσει με μάχαιρα τις κωμοπόλεις σου στην πεδιάδα· και θα σηκώσει προμαχώνες εναντίον σου, και θα κάνει προχώματα εναντίον σου, και θα υψώσει εναντίον σου ασπίδες.
9 Και θα στήσει τις πολεμικές του μηχανές επάνω στα τείχη σου, και με τους πελέκεις του θα γκρεμίσει τους πύργους σου.
10 Από το πλήθος των αλόγων του η σκόνη τους θα σε σκεπάσει· τα τείχη σου θα σειστούν από τον ήχο των καβαλάρηδων, των τροχών, και των αμαξών, όταν μπαίνουν μέσα στις πύλες σου, όπως μπαίνουν μέσα σε πόλη που κυριεύεται.
11 Με τις οπλές των αλόγων του θα καταπατήσει όλους τούς δρόμους σου· θα θανατώσει με μάχαιρα τον λαό σου, και οι ισχυροί φρουροί σου θα ριχτούν στη γη.
12 Και θα διαρπάξουν τα πλούτη σου, και θα λαφυραγωγήσουν τα εμπορεύματά σου· και θα γκρεμίσουν τα τείχη σου, και θα γκρεμίσουν τα ωραία σπίτια σου· και στο μέσον των νερών θα ρίξουν τις πέτρες σου, και τα ξύλα σου, και το χώμα σου.
13 Και θα σταματήσω τον θόρυβο των τραγουδιών σου, και η φωνή από τις κιθάρες σου δεν θα ακουστεί πλέον·
14 Και θα σε κάνω σαν λεία πέτρα· θα είσαι για να απλώνουν δίχτυα· δεν θα κτιστείς ξανά· επειδή, εγώ ο Κύριος μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
15 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς την Τύρο: Δεν θα σειστούν τα νησιά στον ήχο τής πτώσης σου, όταν οι τραυματίες σου στενάζουν, όταν η σφαγή γίνεται στο μέσον σου;
16 Τότε, όλοι οι ηγεμόνες τής θάλασσας θα κατέβουν από τους θρόνους τους, και θα βγάλουν τις χλαμύδες τους, και θα ξεντυθούν τα κεντητά τους ιμάτια· και θα ντυθούν τρόμο· θα καθήσουν καταγής, και θα τρέμουν ανά πάσαν στιγμή, και θα εκπλήττονται για σένα.
17 Και αφού αναλάβουν θρήνο για σένα, θα σου λένε: Πώς καταστράφηκες, εσύ που ήσουν κατοικημένη από θαλασσοπόρους, η περίφημη πόλη, που ήσουν ισχυρή στη θάλασσα, εσύ και οι κάτοικοί σου, που σκορπούσαν τον τρόμο τους σε όλους εκείνους που κατοικούσαν σ' αυτή!
18 Τώρα, τα νησιά θα τρέμουν κατά την ημέρα τής πτώσης σου, ναι, τα νησιά που είναι στη θάλασσα θα ταραχτούν στην αφάνειά σου.
19 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Όταν σε κάνω ερημωμένη πόλη, όπως τις πόλεις που δεν κατοικούνται, όταν φέρω επάνω σου την άβυσσο, και σε σκεπάσουν τα πολλά νερά·
20 όταν σε κατεβάσω μαζί με εκείνους που κατεβαίνουν στον λάκκο, σε λαόν αιώνιο, και σε βάλω στα κατώτατα μέρη τής γης, σε έρημους τόπους από τον αιώνα, μαζί με εκείνους που κατεβαίνουν στον λάκκο, για να μη κατοικηθείς· και όταν αποκαταστήσω δόξα μέσα στη γη των ζωντανών ανθρώπων,
21 θα σε καταστήσω τρόμον, και δεν θα υπάρχεις· και θα ζητηθείς, και δεν θα βρεθείς πλέον στον αιώνα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 27

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, ανάλαβε θρήνο για την Τύρο,
3 και πες στην Τύρο, που κείτεται στην είσοδο της θάλασσας, εμπορεύεται με τους λαούς σε πολλά νησιά: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Τύρος, εσύ είπες: Εγώ είμαι τέλεια σε ωραιότητα.
4 Τα σύνορά σου είναι στην καρδιά των θαλασσών, οι οικοδόμοι σου έκαναν την ωραιότητά σου τέλεια.
5 Έκτισαν όλα τα πλευρά των πλοίων σου από έλατα της Σενείρ· πήραν κέδρους από τον Λίβανο για να σου κάνουν κατάρτια.
6 Από τις βελανιδιές τής Βασάν έκαναν τα κουπιά σου· έκαναν τα καθίσματά σου από ελέφαντα, με πύξο, από τα νησιά των Κητιαίων.
7 Για πανιά άπλωνες στον εαυτό σου λεπτό λινό, κεντητό, από την Αίγυπτο· το επισκήνωμά σου ήταν γαλάζιο και πορφυρούν από τα νησιά Ελεισά.
8 Οι κάτοικοι της Σιδώνας και της Αρβάδ ήσαν οι κωπηλάτες σου· οι σοφοί σου, Τύρος, αυτοί που ήσαν σε σένα, αυτοί ήσαν οι κυβερνήτες των πλοίων σου.
9 Οι πρεσβύτεροι της Γεβάλ και οι σοφοί της ήσαν σε σένα οι επισκευαστές των χαλασμάτων σου· όλα τα πλοία τής θάλασσας και οι ναύτες τους ήσαν σε σένα, για να εμπορεύονται το εμπόριό σου.
10 Πέρσες, και Λυδοί, και Λίβυοι, ήσαν στα στρατεύματά σου οι πολεμιστές σου άνδρες· κρεμούσαν επάνω σου ασπίδες και περικεφαλαίες· αυτοί έδειχναν τη μεγαλοπρέπειά σου.
11 Οι άνδρες τής Αρβάδ, μαζί με τον στρατό σου, ήσαν ολόγυρα επάνω στα τείχη σου, και οι Γαμμαδίτες επάνω στους πύργους σου· κρεμούσαν τις ασπίδες τους επάνω στα τείχη σου ολόγυρα· αυτοί συμπλήρωναν την ωραιότητά σου.
12 Η Θαρσείς εμπορευόταν μαζί σου σε πλήθος κάθε πλούτου· με ασήμι, σίδερο, κασσίτερο, και μολύβι εμπορεύονταν μέσα στις αγορές σου.
13 Ο Ιαυάν, ο Θουβάλ, και ο Μεσέχ, ήσαν οι έμποροί σου· στην αγορά σου εμπορεύονταν ψυχές ανθρώπων, και χάλκινα σκεύη.
14 Και από τον οίκο Θωγαρμά εμπορεύονταν στις αγορές σου άλογα και καβαλάρηδες και μουλάρια.
15 Οι άνδρες τής Δαιδάν ήσαν έμποροί σου· το εμπόριο πολλών νησιών ήταν στο χέρι σου· έφερναν σε σένα δόντια από ελέφαντες και έβενο για ανταλλαγή.
16 Η Συρία εμπορευόταν μαζί σου εξαιτίας τού πλήθους των εργασιών σου· έδινε σμαράγδι στις αγορές σου, πορφύρα, και κεντητά, και βύσσο, και κοράλλι, και αχάτη.
17 Ο Ιούδας και η γη Ισραήλ ήσαν έμποροί σου· έδιναν στην αγορά σου σιτάρι τού Μιννίθ, και στακτή, και μέλι, και λάδι, και βάλσαμο.
18 Η Δαμασκός εμπορευόταν μαζί σου στο πλήθος των εργασιών σου, στο πλήθος κάθε πλούτου· στο κρασί της Χελβών, και στα άσπρα μαλλιά.
19 Και ο Δαν και ο Ιαυάν και ο Μωσέλ έδιναν στις αγορές σου κατεργασμένο σίδερο, κασία, και αρωματικό καλάμι· αυτά ήσαν ανάμεσα στις πραμάτειες σου.
20 Η Δαιδάν εμπορευόταν μαζί σου σε πολύτιμα υφάσματα για άμαξες.
21 Η Αραβία, και όλοι οι άρχοντες της Κηδάρ, ήσαν έμποροί σου, εμπορευόμενοι μαζί σου σε αρνιά, και κριάρια και τράγους.
22 Οι έμποροι της Σαβά και της Ρααμά ήσαν έμποροί σου, δίνοντας στις αγορές σου κάθε εξαίρετο άρωμα, και κάθε πολύτιμη πέτρα, και χρυσάφι.
23 Η Χαρράν, και η Χαναά, και η Εδέν, οι έμποροι της Σαβά, ο Ασσούρ, και ο Χιλμάδ, εμπορεύονταν μαζί σου.
24 Αυτοί ήσαν οι έμποροί σου σε κάθε είδος, σε γαλάζια ενδύματα και κεντητά, και σε κιβώτια πλούσιων στολισμάτων, δεμένα με σχοινιά, και κατασκευασμένα από κέδρο, ανάμεσα στις άλλες σου πραμάτειες.
25 Τα πλοία τής Θαρσείς υπερείχαν στο εμπόριό σου, και ήσουν πλήρης, και στάθηκες ενδοξότατη στην καρδιά των θαλασσών.
26 Οι κωπηλάτες σου σε έφερναν σε πολλά νερά· ο ανατολικός άνεμος, όμως, σε σύντριψε στην καρδιά των θαλασσών.
27 Τα πλούτη σου, και οι αγορές σου, το εμπόριό σου, οι ναύτες σου, και οι κυβερνήτες σου, οι επισκευαστές των πλοίων σου, και οι εμπορευόμενοι το εμπόριό σου, και όλοι οι πολεμιστές άνδρες σου, που βρίσκονται σε σένα, και ολόκληρο το σύναγμά σου, που βρίσκεται ανάμεσά σου, θα πέσουν στην καρδιά των θαλασσών, την ημέρα τής πτώσης σου.
28 Τα προάστια θα σειστούν στον ήχο τής κραυγής των κυβερνητών σου.
29 Και όλοι οι κωπηλάτες, οι ναύτες, όλοι οι κυβερνήτες τής θάλασσας, θα κατέβουν από τα πλοία τους, θα σταθούν επάνω στη γη.
30 Και θα κραυγάσουν με τη φωνή τους επάνω σου, και θα βοήσουν πικρά, και θα ρίξουν χώμα στα κεφάλια τους, και θα κατακυλιστούν μέσα στη στάχτη.
31 Και θα φαλακρωθούν ολοκληρωτικά για σένα, και θα περιζωστούν με σάκο, και για σένα θα κλάψουν με πικρία ψυχής, θρηνώντας πικρά.
32 Και μέσα στον οδυρμό τους θα αναλάβουν για σένα θρήνο, και θα θρηνήσουν, λέγοντας για σένα: Ποια έγινε όπως η Τύρος, όπως αυτή που καταστράφηκε στο μέσον τής θάλασσας;
33 Όταν οι πραμάτειες σου έβγαιναν από τις θάλασσες, χόρταινες πολλούς λαούς. Με το πλήθος τού πλούτου σου και του εμπορίου σου πλούτιζες τους βασιλιάδες τής γης.
34 Τώρα, συντρίφτηκες μέσα στις θάλασσες, στο βάθος των νερών. Το εμπόριό σου και ολόκληρο το σύναγμά σου έπεσαν στο μέσον σου.
35 Όλοι οι κάτοικοι των νησιών θα εκπλαγούν για σένα, Και οι βασιλιάδες τους θα κατατρομάξουν, θα ωχριάσουν τα πρόσωπά τους.
36 Οι έμποροι ανάμεσα στα έθνη θα συρίξουν επάνω σου. Θα είσαι φρίκη, και δεν θα υπάρξεις μέχρι τον αιώνα.
Κεφάλαιο 28

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, πες στον ηγεμόνα τής Τύρου: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή υψώθηκε η καρδιά σου, και είπες: Εγώ είμαι θεός, κάθομαι επάνω στην καθέδρα τού Θεού, στην καρδιά των θαλασσών· ενώ είσαι άνθρωπος, και όχι Θεός· και έκανες την καρδιά σου σαν καρδιά Θεού·
3 δες, εσύ είσαι σοφότερος από τον Δανιήλ· κανένα μυστήριο δεν είναι κρυμμένο από σένα·
4 με τη σοφία σου και με τη σύνεσή σου έκανες δύναμη για τον εαυτό σου, και στους θησαυρούς σου απέκτησες χρυσάφι και ασήμι·
5 με τη μεγάλη σου σοφία αύξησες τα πλούτη σου διαμέσου τού εμπορίου, και η καρδιά σου υψώθηκε εξαιτίας τής δύναμής σου·
6 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, έκανες την καρδιά σου σαν καρδιά Θεού:
7 Δες, γι' αυτό θα φέρω ξένους εναντίον σου, τους τρομερότερους από τα έθνη· και θα βγάλουν τα ξίφη τους ενάντια στην ωραιότητα της σοφίας σου, και θα μολύνουν τη λαμπρότητά σου.
8 Θα σε κατεβάσουν στον λάκκο, και θα πεθάνεις με τον θάνατο εκείνων, που θα φονευθούν στην καρδιά των θαλασσών.
9 Θα λες ακόμα μπροστά σ' αυτόν που σε φονεύει: Εγώ είμαι θεός, ενώ είσαι άνθρωπος, και όχι θεός, στα χέρια εκείνου ο οποίος σε φονεύει;
10 Θα θανατωθείς με θάνατο απερίτμητων με το χέρι των ξένων· επειδή, εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
11 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
12 Γιε ανθρώπου, ανάλαβε θρήνον ενάντια στον βασιλιά τής Τύρου, και πες του: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εσύ επισφράγισες τα πάντα, είσαι γεμάτος σοφία, και τέλειος σε ωραιότητα.
13 Στάθηκες στην Εδέμ, στον παράδεισο του Θεού· Ήσουν περισκεπασμένος από κάθε πολύτιμη πέτρα, Από σάρδιο, τοπάζιο, και διαμάντι, βηρύλλιο, όνυχα, και ίασπη, σάπφειρο, σμάραγδο και άνθρακα, και χρυσάφι· Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ήταν ετοιμασμένη για σένα, κατά την ημέρα που κτίστηκες.
14 Ήσουν χρισμένο χερούβ, για να επισκιάζεις· και εγώ σε έστησα· Ήσουν στο άγιο βουνό τού Θεού· περπατούσες ανάμεσα σε πύρινες πέτρες.
15 Ήσουν τέλειος στους δρόμους σου, από την ημέρα που κτίστηκες, μέχρις ότου βρέθηκε μέσα σε σένα αδικία.
16 Από το πλήθος τού εμπορίου σου γέμισαν το εσωτερικό σου από ανομία, και αμάρτησες· Γι' αυτό, θα σε απορρίψω από το βουνό τού Θεού ως βέβηλον· και θα σε οδηγήσω μέσα από τις πύρινες πέτρες σε απώλεια, χερούβ που επισκιάζεις.
17 Η καρδιά σου υψώθηκε, εξαιτίας τής ωραιότητάς σου· έφθειρες τη σοφία σου, εξαιτίας τής λαμπρότητάς σου· Θα σε ρίξω καταγής· θα σε εκθέσω μπροστά στους βασιλιάδες, για να βλέπουν σε σένα.
18 Βεβήλωσες τα ιερά σου εξαιτίας τού πλήθους των αμαρτιών σου, εξαιτίας των αδικιών τού εμπορίου σου· Γι' αυτό, θα βγάλω φωτιά από ανάμεσά σου, η οποία θα σε καταφάει· Και θα σε κάνω στάχτη επάνω στη γη, μπροστά σε όλους εκείνους, που σε βλέπουν.
19 Όλοι εκείνοι που σε γνωρίζουν ανάμεσα στους λαούς, θα εκπλαγούν για σένα· Θα είσαι φρίκη, και δεν θα υπάρξεις μέχρι τον αιώνα.
20 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
21 Γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στη ΣΙΔΩΝΑ, και προφήτευσε εναντίον της,
22 και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Σιδώνα· και θα δοξαστώ στο μέσον σου· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν εκτελέσω σ' αυτή κρίσεις, και αγιαστώ μέσα σ' αυτή.
23 Επειδή, εγώ θα στείλω σ' αυτή θανατικό, και αίμα στους δρόμους της· και οι τραυματισμένοι της θα πέσουν στο μέσον της με μάχαιρα, που θάρθει επάνω της από ολόγυρα· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
24 Και δεν θα είναι πλέον στον οίκο Ισραήλ σκόλοπας πικρίας, και αγκάθι οδύνης από όλους όσοι είναι γύρω τους, που τους καταφρονούν· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός.
25 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Όταν συγκεντρώσω τον οίκο Ισραήλ από τους λαούς, ανάμεσα στους οποίους είναι διασκορπισμένοι, και αγιαστώ σ' αυτούς μπροστά στα έθνη, τότε θα κατοικήσουν στη γη τους, που είχα δώσει στον δούλο μου Ιακώβ.
26 Και θα κατοικήσουν μέσα σ' αυτή με ασφάλεια, και θα κτίσουν σπίτια, και θα φυτέψουν αμπελώνες· ναι, θα κατοικήσουν με ασφάλεια, όταν εκτελέσω κρίσεις επάνω σε όλους εκείνους που τους καταφρόνησαν, ολόγυρά τους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους.
Κεφάλαιο 29

1 ΚΑΙ κατά τον δέκατο χρόνο, τον δέκατο μήνα, τη 12η ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, να στηρίξεις το πρόσωπό σου ενάντια στον Φαραώ, τον βασιλιά της ΑΙΓΥΠΤΟΥ, και προφήτευσε εναντίον του, και ενάντια σε ολόκληρη την Αίγυπτο·
3 μίλησε, και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Φαραώ, βασιλιά τής Αιγύπτου, μεγάλε δράκοντα, που κείτεσαι ανάμεσα στους ποταμούς του· ο οποίος είπες: Ο ποταμός μου είναι δικός μου, κι εγώ τον έκανα για τον εαυτό μου.
4 Και θα βάλω στα σαγόνια σου αγκίστρια και θα κολλήσω τα ψάρια τού ποταμού σου επάνω στα λέπια σου. Και θα σε ανασύρω από το μέσον των ποταμών σου· και όλα τα ψάρια των ποταμών σου θα κολλήσουν στα λέπια σου.
5 Και θα σε πετάξω μέσα στην έρημο, εσένα και όλα τα ψάρια των ποταμών σου· θα πέσεις επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας· δεν θα συναχθείς ούτε θα μετακινηθείς· σε παρέδωσα στα θηρία τής γης, και στα πουλιά τού ουρανού για φάγωμα·
6 και όλοι όσοι κατοικούν στην Αίγυπτο, θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος· επειδή, στάθηκαν στον Ισραήλ σαν ράβδος από καλάμι.
7 Όταν σε έπιασαν με το χέρι, συντρίφτηκες, και τρύπησες ολόκληρο τον ώμο τους· και όταν στηρίχτηκαν σε σένα, έσπασες, και κύρτωσες όλες τις οσφύες τους.
8 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, θα φέρω ρομφαία επάνω σου, και θα αποκόψω από σένα άνθρωπο και κτήνος.
9 Και η γη τής Αιγύπτου θα είναι θάμβος και ερημιά· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος· επειδή, είπε: Ο ποταμός μου είναι δικός μου, και εγώ τον έκανα.
10 Γι' αυτό, δες, εγώ είμαι εναντίον σου, και εναντίον των ποταμών σου· και θα κάνω τη γη τής Αιγύπτου εξ ολοκλήρου ερημιά και θάμβος, από τη Μιγδώλ μέχρι τη Συήνη, και μέχρι τα όρια της Αιθιοπίας.
11 Πόδι ανθρώπου δεν θα περάσει μέσα απ' αυτή ούτε πόδι κτήνους θα περάσει μέσα απ' αυτή ούτε θα κατοικηθεί για 40 χρόνια.
12 Και θα κάνω τη γη τής Αιγύπτου θάμβος, ανάμεσα στους ερημωμένους τόπους, και οι πόλεις της ανάμεσα στις ερημωμένες πόλεις θα είναι θάμβος για 40 χρόνια· και θα διασπείρω τούς Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη, και θα τους διασκορπίσω στους τόπους.
13 Όμως, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Στο τέλος των 40 χρόνων θα συγκεντρώσω τούς Αιγυπτίους από τους λαούς, όπου ήσαν διασκορπισμένοι·
14 και θα ξαναφέρω τούς αιχμαλώτους τής Αιγύπτου, και θα τους επαναφέρω στη γη Παθρώς, στη γη τής καταγωγής τους· και θα είναι εκεί ένα ποταπό βασίλειο.
15 Θα είναι το ποταπότερο από όλα τα βασίλεια· και δεν θα υψωθεί ξανά επάνω στα έθνη· επειδή, θα τους ελαττώσω, για να μη δεσπόζουν επάνω στα έθνη.
16 Και δεν θα είναι πλέον το θάρρος τού οίκου Ισραήλ, υπενθυμίζοντας την ανομία τους, αποβλέποντας πίσω τους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός.
17 ΚΑΙ στον 27ο χρόνο, στον πρώτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
18 Γιε ανθρώπου, ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, έβαλε σε εργασία τον στρατό του με σκληρή δουλειά ενάντια στην Τύρο· κάθε κεφάλι φαλακρώθηκε, και κάθε ώμος ξεγδάρθηκε· όμως, μισθό δεν πήρε για την Τύρο, ούτε αυτός ούτε ο στρατός του, για τη δουλειά την οποία δούλεψε εναντίον της·
19 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ δίνω τη γη τής Αιγύπτου στον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά τής Βαβυλώνας· και θα σηκώσει το πλήθος της, και θα λεηλατήσει τη λεηλασία της, και θα λαφυραγωγήσει τα λάφυρά της· κι αυτό θα είναι ο μισθός στον στρατό του.
20 Του έδωσα τη γη τής Αιγύπτου, για τον κόπο του, με τον οποίο δούλεψε εναντίον της, επειδή αγωνίστηκαν για μένα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
21 Κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω να βλαστήσει το κέρας τού οίκου Ισραήλ, και θα σε κάνω να ανοίξεις το στόμα σου ανάμεσά τους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 30

1 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, προφήτευσε και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Ολολύζετε: Αλλοίμονο! Για την ημέρα!
3 Επειδή, κοντά είναι η ημέρα, ναι, η ημέρα τού Κυρίου είναι κοντά, ημέρα νεφελώδης· θα είναι ο καιρός των εθνών.
4 Και η μάχαιρα θάρθει επάνω στην Αίγυπτο, και μεγάλος τρόμος θάρθει επάνω στην Αιθιοπία, όταν οι τραυματισμένοι θα πέσουν μέσα στην Αίγυπτο, και θα πάρουν το πλήθος της, και θα καταστρέψουν τα θεμέλιά της.
5 Αιθίοπες και Λίβυοι, και Λυδοί, και όλοι οι σύμμικτοι λαοί, και ο Χουβ, και οι λαοί τής σύμμαχης γης, θα πέσουν μαζί της με μάχαιρα.
6 Έτσι λέει ο Κύριος: Θα πέσουν αυτοί που υποστηρίζουν την Αίγυπτο· και η υπερηφάνεια της δύναμής της θα καταβληθεί· από τη Μιγδώλ μέχρι τη Συήνη θα πέσουν μέσα σ' αυτή με μάχαιρα λέει ο Κύριος ο Θεός.
7 Και θα αφανιστούν στο μέσον των αφανισμένων τόπων, και οι πόλεις της θα είναι στο μέσον των ερημωμένων πόλεων.
8 Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν θα βάλω φωτιά στην Αίγυπτο, και θα συντριφτούν όλοι αυτοί που τη βοηθούν.
9 Κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν από μένα μηνυτές μέσα σε πλοία, για να εκπλήξουν τους αμέριμνους Αιθίοπες· και θάρθει επάνω τους μεγάλος τρόμος, όπως και κατά την ημέρα τής Αιγύπτου· επειδή, να, έρχεται.
10 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Και θα απολέσω το πλήθος τής Αιγύπτου, διαμέσου τού Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά τής Βαβυλώνας.
11 Αυτός και ο λαός του μαζί του, οι τρομερότεροι από τα έθνη, θα φερθούν για να αφανίσουν τη γη· και θα βγάλουν τις ρομφαίες τους ενάντια στην Αίγυπτο, και θα γεμίσουν τη γη από τραυματισμένους.
12 Και θα ξεράνω τούς ποταμούς, και θα παραδώσω τη γη στα χέρια κακών ανθρώπων· και θα αφανίσω τη γη, και το πλήρωμά της, διαμέσου των ξένων· εγώ μίλησα, ο Κύριος.
13 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Και θα καταστρέψω τα ξόανα, και θα εξαλείψω τα είδωλα από τη Νωφ· και δεν θα υπάρχει πλέον άρχοντας από τη γη τής Αιγύπτου· και θα βάλω φόβο στη γη τής Αιγύπτου.
14 Και θα αφανίσω την Παθρώς, και θα βάλω φωτιά στην Τάνη, και θα εκτελέσω κρίσεις μέσα στη Νω.
15 Και θα ξεχύσω τον θυμό μου επάνω στη Σιν, τη δύναμη της Αιγύπτου· και θα αποκόψω το πλήθος τής Νω.
16 Και θα βάλω φωτιά στην Αίγυπτο· η Σιν θα πάρει μεγάλον τρόμο, και η Νω θα διασπαραχθεί, και η Νωφ θα είναι καθημερινά σε αγωνία.
17 Οι νεανίσκοι τής Αβήν, και της Πι-βεσέθ θα πέσουν με μάχαιρα· κι αυτές θα πάνε σε αιχμαλωσία.
18 Και στην Τάφνης η ημέρα θα σκοτιστεί, όταν θα συντρίψω εκεί τα σκήπτρα τής Αιγύπτου· και η έπαρση της δύναμής της μέσα σ' αυτή θα σταματήσει· αυτή, μάλιστα, σύννεφο θα τη σκεπάσει, και οι θυγατέρες της θα πάνε σε αιχμαλωσία.
19 Και θα εκτελέσω κρίσεις επάνω στην Αίγυπτο· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
20 Και στον 11ο χρόνο, τον πρώτο μήνα, την έβδομη ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
21 Γιε ανθρώπου, σύντριψα τον βραχίονα του Φαραώ, του βασιλιά τής Αιγύπτου· και δες, δεν θα επιδεθεί για θεραπεία, ώστε να τον περιτυλίξουν με επιδέσματα για να του δοθεί δύναμη να κρατάει μάχαιρα.
22 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ είμαι εναντίον τού Φαραώ, του βασιλιά τής Αιγύπτου, και θα σπάσω τούς βραχίονές του, τον δυνατό μαζί και τον συντριμμένο· και θα κάνω να πέσει από το χέρι του η μάχαιρα.
23 Και θα διασπείρω τούς Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη, και θα τους διασκορπίσω στους τόπους.
24 Και θα ενισχύσω τούς βραχίονες του βασιλιά τής Βαβυλώνας, και θα δώσω τη ρομφαία μου στο χέρι του· ενώ θα συντρίψω τούς βραχίονες του Φαραώ, και θα στενάξει μπροστά του με στεναγμούς τραυματισμένου.
25 Τους βραχίονες, όμως, του βασιλιά τής Βαβυλώνας θα τους ενισχύσω· ενώ οι βραχίονες του Φαραώ θα πέσουν· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν δώσω τη ρομφαία μου στο χέρι τού βασιλιά τής Βαβυλώνας· και θα την απλώσει στη γη τής Αιγύπτου.
26 Και θα διασπείρω τούς Αιγυπτίους ανάμεσα στα έθνη, και θα τους διασκορπίσω στους τόπους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 31

1 Και κατά τον 11ο χρόνο, τον τρίτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, πες στον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, και στο πλήθος του: Με ποιον ομοιώθηκες μέσα στη μεγαλειότητά σου;
3 Δες, ο Ασσύριος ήταν κέδρος στον Λίβανο με ωραία κλαδιά, και πυκνή σκιά, και ψηλός στο μέγεθος· και η κορυφή του ήταν ανάμεσα σε πυκνά κλαδιά.
4 Τα νερά τον αύξησαν, η άβυσσος τον ύψωσε με τους ποταμούς της, που έρρεαν ολόγυρα από τα φυτά του, και έστελνε τα ρυάκια της σε όλα τα δέντρα τού χωραφιού.
5 Γι' αυτό, το ύψος του ανέβηκε πιο πάνω από όλα τα δέντρα τού χωραφιού και τα κλωνάρια του πλήθυναν, και τα κλαδιά του απλώθηκαν εξαιτίας τού πλήθους των νερών, ενώ βλάσταινε.
6 Όλα τα πουλιά τού ουρανού φώλιαζαν στα κλωνάρια του· και όλα τα ζώα τού χωραφιού γεννούσαν κάτω από τα κλαδιά του· και κάτω από τη σκιά του κατοικούσαν όλα τα μεγάλα έθνη.
7 Ήταν, λοιπόν, ωραίος κατά το μέγεθός του, και κατά την έκταση των κλαδιών του· επειδή, οι ρίζες του ήσαν κοντά σε πολλά νερά.
8 Οι κέδροι μέσα στον παράδεισο του Θεού δεν μπορούσαν να τον κρύψουν· τα έλατα δεν εξισώνονταν με τα κλωνάρια του, και οι καστανιές δεν εξισώνονταν με τα κλαδιά του· κανένα δέντρο μέσα στον παράδεισο του Θεού δεν του έμοιαζε ως προς την ωραιότητά του.
9 Τον έκανα ωραίον ως προς το πλήθος των κλαδιών του, ώστε όλα τα δέντρα τής Εδέμ, που ήσαν στον παράδεισο του Θεού, τον ζήλευαν.
10 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, ύψωσες ψηλά τον εαυτό σου, και επειδή σήκωσε την κορυφή του ανάμεσα στα πυκνά κλωνάρια, και η καρδιά του υψώθηκε στο ύψος του,
11 γι' αυτό, τον παρέδωσα στο χέρι τού δυνάστη των εθνών, ο οποίος θα του φερθεί αντάξια· τον απέβαλα εξαιτίας τής ασέβειάς του.
12 Και ξένοι, οι τρομερότεροι από τα έθνη, τον έκοψαν, τον εγκατέλειψαν· τα κλαδιά του έπεσαν επάνω στα βουνά και σε όλες τις φάραγγες, και τα κλωνάρια του συντρίφτηκαν από όλα τα ποτάμια τής γης· και όλοι οι λαοί τής γης κατέβηκαν από τη σκιά του, και τον εγκατέλειψαν.
13 Επάνω στο πτώμα του θα κάθονται όλα τα πουλιά τού ουρανού, κι επάνω στα κλαδιά του θα είναι όλα τα ζώα τού χωραφιού·
14 για να μη υψωθεί στο ύψος του κανένα από τα δέντρα των νερών, ούτε να σηκώσουν την κορυφή τους ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά· και από όλα όσα πίνουν νερό, κανένα απ' αυτά να μη στέκεται στο ύψος του· επειδή, όλα παραδόθηκαν στον θάνατο, στα κατώτατα μέρη τής γης, ανάμεσα στους γιους των ανθρώπων, μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
15 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κατά την ημέρα που κατέβηκε στον άδη, έκανα να γίνει πένθος· σκέπασα την άβυσσο γι' αυτόν, και εμπόδισα τα ποτάμια της, και τα μεγάλα νερά κρατήθηκαν· και έκανα να πενθήσει γι' αυτόν ο Λίβανος, και μαράθηκαν γι' αυτόν όλα τα δέντρα τού χωραφιού.
16 Έκανα να σειστούν τα έθνη στον ήχο τής πτώσης του, όταν τον κατέβασα στον άδη μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο· και όλα τα δέντρα τής Εδέμ, τα εκλεκτά και τα καλά τού Λιβάνου, όλα αυτά που πίνουν νερό, παρηγορήθηκαν στα κατώτατα της γης.
17 Ακόμα κι αυτοί κατέβηκαν στον άδη μαζί του, προς τους θανατωμένους με μάχαιρα· και όσοι ήσαν ο βραχίονάς του, αυτοί που κατοικούσαν κάτω από τη σκιά του ανάμεσα στα έθνη.
18 Με ποιον εξομοιώθηκες έτσι μέσα στη δόξα και τη μεγαλειότητα ανάμεσα στα δέντρα τής Εδέμ; Θα σε κατεβάσουν, όμως, μαζί με τα δέντρα τής Εδέμ στα κατώτατα της γης· θα κείτεσαι ανάμεσα στους απερίτμητους, μαζί με τους θανατούμενους με μάχαιρα. Αυτός είναι ο Φαραώ, και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 32

1 Και κατά τον 12ο χρόνο, τον 12ο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, ανάλαβε θρήνο για τον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, και πες του: Εξομοιώθηκες με σκύμνον λιονταριού ανάμεσα στα έθνη, και είσαι σαν δράκοντας στις θάλασσες· και εφόρμησες στους ποταμούς σου, και τάραζες τα νερά με τα πόδια σου, και καταπατούσες τούς ποταμούς τους.
3 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Γι' αυτό, θα απλώσω επάνω σου το δίχτυ μου με συγκέντρωση πολλών λαών, και θα σε ανασύρουν στη σαγήνη μου.
4 Και θα σε εγκαταλείψω στη γη, και θα σε ρίξω στο πρόσωπο της πεδιάδας, και θα κάνω να καθήσουν επάνω σου όλα τα πουλιά τού ουρανού, και θα χορτάσουν από σένα τα θηρία ολόκληρης της γης.
5 Και θα εκθέσω τις σάρκες σου επάνω στα βουνά, και θα γεμίσω τις κοιλάδες από τους σωρούς τού πτώματός σου.
6 Και τη γη, όπου πλέεις, θα την ποτίσω με το αίμα σου, μέχρι τα βουνά· και οι ποταμοί θα γεμίσουν από σένα.
7 Και όταν σε σβήσω, θα σκεπάσω ολόγυρα τον ουρανό, και θα σκοτεινιάσω τα αστέρια του· θα σκεπάσω ολόγυρα τον ήλιο με σύννεφο, και το φεγγάρι δεν θα φέγγει στο φως του.
8 Θα σκοτεινιάσω επάνω σου όλους τούς λαμπερούς φωστήρες τού ουρανού, και θα βάλω σκοτάδι επάνω στη γη σου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
9 Και θα κάνω να φρίξει η καρδιά πολλών λαών, όταν φέρω τον συντριμμό σου ανάμεσα στα έθνη, σε τόπους που δεν γνώρισες.
10 Και θα κάνω πολλούς λαούς να εκπλαγούν για σένα, και οι βασιλιάδες τους θα φρίξουν για σένα υπερβολικά, όταν σείσω μπροστά τους τη ρομφαία μου· και θα τρέμουν σε κάθε στιγμή, κάθε ένας για τη ζωή του, κατά την ημέρα τής πτώσης σου.
11 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Η ρομφαία τού βασιλιά τής Βαβυλώνας θάρθει επάνω σου.
12 Με μάχαιρες ισχυρών θα καταβάλω το πλήθος σου· όλοι αυτοί είναι οι τρομερότεροι από τα έθνη· και θα πορθήσουν την έπαρση τής Αιγύπτου, και ολόκληρο το πλήθος της θα καταστραφεί.
13 Και θα εξαφανίσω όλα τα κτήνη της κοντά από πολλά νερά· και πόδι ανθρώπου δεν θα τα ταράξει πλέον, και πέλμα κτήνους δεν θα τα ταράξει.
14 Τότε, θα κάνω να ησυχάσουν τα νερά τους, και θα κάνω τούς ποταμούς τους να ρέουν σαν λάδι, λέει ο Κύριος ο Θεός.
15 Όταν κάνω τη γη τής Αιγύπτου θάμβος, και η γη ερημωθεί από το πλήρωμά της, όταν πατάξω όλους αυτούς που κατοικούν σ' αυτή, τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
16 Αυτός είναι ο θρήνος, με τον οποίο θα τη θρηνήσουν· θα τη θρηνήσουν οι θυγατέρες των εθνών· θα θρηνήσουν για την Αίγυπτο, και για ολόκληρο το πλήθος της, λέει ο Κύριος ο Θεός.
17 Και κατά τον 12ο χρόνο, τη 15η ημέρα τού μήνα, έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
18 Γιε ανθρώπου, θρήνησε για το πλήθος τής Αιγύπτου, και κατέβασέ τους, αυτή και τις θυγατέρες των ισχυρών εθνών, στα κατώτατα μέρη τής γης, μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
19 Από ποια είσαι ωραιότερη; Κατέβα, μείνε χαμηλά μαζί με τους απερίτμητους.
20 Θα πέσουν ανάμεσα από τους θανατούμενους με μάχαιρα· αυτή παραδόθηκε στη μάχαιρα· σύρτε την, και όλα τα πλήθη της.
21 Οι ισχυρότεροι ανάμεσα στους δυνατούς θα του μιλήσουν από μέσα από τον άδη, μαζί μ' αυτούς που τον βοηθούν· κατέβηκαν, κείτονται απερίτμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα.
22 Εκεί είναι ο Ασσούρ, και ολόκληρο το άθροισμά του· οι τάφοι του είναι ολόγυρά του· όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα.
23 Επειδή, οι τάφοι του είναι τοποθετημένοι στα βάθη τού λάκκου, και το σύναγμά του ολόγυρα από τον τάφο του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα, που σκορπούσαν τρόμο στη γη των ζωντανών ανθρώπων.
24 Εκεί είναι ο Ελάμ, και ολόκληρο το πλήθος του ολόγυρα από τον τάφο του. Όλοι αυτοί είναι θανατωμένοι, έχουν πέσει με μάχαιρα, κατέβηκαν απερίτμητοι στα κατώτατα μέρη τής γης, οι οποίοι σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων· και πήραν την ντροπή τους μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
25 Του έβαλαν κρεβάτι μαζί με όλο το πλήθος του ανάμεσα στους θανατωμένους· οι τάφοι του είναι ολόγυρά του· όλοι αυτοί είναι απερίτμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και ο τρόμος τους σκορπίστηκε στη γη των ζωντανών ανθρώπων· και πήραν τη ντροπή τους, μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο· τοποθετήθηκε ανάμεσα στους θανατωμένους.
26 Εκεί είναι ο Μεσέχ, ο Θουβάλ, και ολόκληρο το πλήθος του· οι τάφοι του είναι ολόγυρά του· όλοι αυτοί είναι απερίτμητοι, θανατωμένοι με μάχαιρα, αν και σκορπούσαν τον τρόμο τους στη γη των ζωντανών ανθρώπων.
27 Όμως, δεν κείτονται μαζί μ' εκείνους τούς ισχυρούς, από τους απερίτμητους, που έπεσαν, που κατέβηκαν στον άδη μαζί με τα πολεμικά τους όπλα· και έβαλαν τις μάχαιρές τους κάτω από τα κεφάλια τους· αλλά, οι ανομίες τους θα είναι επάνω στα κόκαλά τους, αν και ήσαν τρόμος των ισχυρών μέσα στη γη των ζωντανών ανθρώπων.
28 Ναι, εσύ θα συντριφτείς ανάμεσα στους απερίτμητους, και θα κείτεσαι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα.
29 Εκεί είναι ο Εδώμ, οι βασιλιάδες του, και όλοι οι ηγεμόνες του, που με τη δύναμή τους τέθηκαν μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα· αυτοί θα κείτονται μαζί με τους απερίτμητους, και μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
30 Εκεί είναι οι ηγεμόνες τού βορρά, όλοι αυτοί, και όλοι οι Σιδώνιοι, που κατέβηκαν μαζί με τους θανατωμένους, μέσα στον τρόμο τους, καταντροπιασμένοι μέσα στη δύναμή τους· και κείτονται απερίτμητοι μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα, και πήραν τη ντροπή τους μαζί μ' αυτούς που κατεβαίνουν στον λάκκο.
31 Ο Φαραώ θα τους δει και θα παρηγορηθεί· για ολόκληρο το πλήθος του, ο Φαραώ και ολόκληρος ο στρατός του, οι θανατωμένοι με μάχαιρα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
32 Επειδή, έδωσα τον τρόμο μου στη γη των ζωντανών ανθρώπων· και θα κείτεται ανάμεσα στους απερίτμητους, μαζί με τους θανατωμένους με μάχαιρα, ο Φαραώ και ολόκληρο το πλήθος του, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 33

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, μίλησε στους γιους τού λαού σου, και πες τους: Όταν θα φέρω ρομφαία επάνω σε κάποια γη, και ο λαός πάρει κάποιον άνθρωπο από ανάμεσά του, και τον βάλουν ως φύλακα στον εαυτό τους,
3 κι αυτός, βλέποντας τη ρομφαία, που έρχεται επάνω στη γη, σαλπίσει με σάλπιγγα, και σημάνει στον λαό,
4 τότε, όποιος ακούσει τη φωνή τής σάλπιγγας, και δεν φυλαχθεί, αν η ρομφαία καθώς έρθει τον αρπάξει, το αίμα του θα είναι επάνω στο κεφάλι του.
5 Άκουσε τη φωνή τής σάλπιγγας, και δεν φυλάχθηκε· το αίμα του θα είναι επάνω του. Όποιος, όμως, φυλαχθεί, θα διασώσει τη ζωή του.
6 Αλλά, αν ο φύλακας, βλέποντας τη ρομφαία να έρχεται, δεν σαλπίσει με τη σάλπιγγα, και ο λαός δεν φυλαχθεί, και όταν έρθει η ρομφαία αρπάξει κάποιον απ' αυτούς, αυτός μεν αρπάχτηκε εξαιτίας τής ανομίας του, όμως το αίμα του θα το ζητήσω από το χέρι τού φύλακα.
7 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, εγώ σε έβαλα φύλακα επάνω στον οίκο Ισραήλ· άκουσε, λοιπόν, έναν λόγο από το στόμα μου, και νουθέτησέ τους από μένα.
8 Όταν λέω στον άνομο: Άνομε, θα θανατωθείς οπωσδήποτε· κι εσύ δεν μιλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τον δρόμο του, εκείνος μεν ο άνομος θα πεθάνει στην ανομία του, όμως από το χέρι σου θα ζητήσω το αίμα του.
9 Αλλά, αν εσύ αποτρέπεις τον άνομο από τον δρόμο του για να επιστρέψει απ' αυτόν, και δεν επιστρέψει από τον δρόμο του, εκείνος μεν θα πεθάνει μέσα στην ανομία του, εσύ όμως ελευθέρωσες την ψυχή σου.
10 Γι' αυτό, εσύ, γιε ανθρώπου, πες στον οίκο Ισραήλ: Έτσι μιλήσατε εσείς, λέγοντας: Αν οι παραβάσεις μας και οι αμαρτίες μας είναι επάνω μας, και εμείς ήμασταν χαμένοι γι' αυτές, πώς θα ζήσουμε;
11 Πες τους: Ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τον δρόμο του, και να ζει· επιστρέψτε, επιστρέψτε από τους πονηρούς σας δρόμους· γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ;
12 Γι' αυτό, εσύ, γιε ανθρώπου, πες στους γιους τού λαού σου: Η δικαιοσύνη τού δικαίου δεν θα τον ελευθερώσει κατά την ημέρα τής παράβασής του· και ο ασεβής δεν θα πέσει για την ασέβειά του, κατά την ημέρα που θα επιστρέψει από την ασέβειά του· και ο δίκαιος δεν θα μπορέσει να ζήσει για τη δικαιοσύνη του, κατά την ημέρα που θα αμαρτήσει.
13 Όταν πω στον δίκαιο ότι οπωσδήποτε θα ζήσει, κι αυτός έχοντας θάρροςστη δικαιοσύνη του πράξει αδικία, ολόκληρη η δικαιοσύνη του δεν θα μνημονευθεί· και στην αδικία που έπραξε, θα πεθάνει μέσα σ' αυτή.
14 Και όταν λέω στον ασεβή: Θα πεθάνεις οπωσδήποτε· κι εκείνος, αφού επιστρέψει από την αμαρτία του, πράξει κρίση και δικαιοσύνη,
15 ο ασεβής αποδώσει το ενέχυρο, επιστρέψει το διαρπαγμένο, περπατάει στα διατάγματα της ζωής, μη πράττοντας αδικία, θα ζήσει οπωσδήποτε, δεν θα πεθάνει·
16 όλες οι αμαρτίες του, που αμάρτησε, δεν θα μνημονευθούν σ' αυτόν πλέον· έκανε κρίση και δικαιοσύνη· θα ζήσει οπωσδήποτε.
17 Οι γιοι τού λαού σου, όμως, λένε: Ο δρόμος τού Κυρίου δεν είναι ευθύς. Αλλά, ο δρόμος αυτών των ίδιων δεν είναι ευθύς.
18 Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη του, και πράξει αδικία, γι' αυτό μάλιστα θα πεθάνει.
19 Και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία του, και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός, για τούτο, θα ζήσει.
20 Εσείς, όμως, λέτε: Ο δρόμος τού Κυρίου δεν είναι ευθύς. Οίκος Ισραήλ, θα σας κρίνω κάθε έναν σύμφωνα με τους δρόμους του.
21 ΚΑΙ στον 12ο χρόνο τής αιχμαλωσίας μας, τον δέκατο μήνα, την πέμπτη ημέρα τού μήνα, ήρθε σε μένα κάποιος διασωσμένος από την Ιερουσαλήμ, λέγοντας: Η πόλη αλώθηκε.
22 Και το χέρι τού Κυρίου στάθηκε επάνω μου πριν έρθει ο διασωσμένος, και άνοιξε το στόμα μου, μέχρις ότου ήρθε σε μένα το πρωί· και αφού είχα ανοίξει το στόμα μου, δεν σιώπησα πλέον.
23 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
24 Γιε ανθρώπου, αυτοί που κατοικούν εκείνες τις ερημώσεις στη γη τού Ισραήλ, μιλούν, λέγοντας: Ένας ήταν ο Αβραάμ, και κληρονόμησε τη γη· εμείς, όμως, είμαστε πολλοί· σε μας δόθηκε η γη για κληρονομιά.
25 Γι' αυτό, πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εσείς τρώτε κρέας μέσα σε αίμα, και σηκώνετε τα μάτια σας στα είδωλά σας, και χύνετε αίμα· και θα κληρονομήσετε τη γη;
26 Εσείς στηρίζεστε στη ρομφαία σας, εργάζεστε βδελύγματα, και μολύνετε ο κάθε ένας τη γυναίκα τού πλησίον του· και θα κληρονομήσετε τη γη;
27 Έτσι να πεις σ' αυτούς: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Ζω εγώ, αυτοί που είναι στις ερημώσεις, οπωσδήποτε θα πέσουν με μάχαιρα· κι αυτόν που είναι στο πρόσωπο της πεδιάδας, θα τον παραδώσω στα θηρία για να τον καταφάνε· κι αυτοί που είναι στα φρούρια και στα σπήλαια, θα πεθάνουν από θανατικό.
28 Επειδή, θα παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ερήμωση, και η έπαρση της δύναμής της θα καταβληθεί, και τα βουνά του Ισραήλ θα ερημωθούν, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει.
29 Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ερήμωση, εξαιτίας όλων των βδελυγμάτων τους, που έπραξαν.
30 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, οι γιοι τού λαού σου μιλούν εναντίον σου κοντά στα τείχη και στις θύρες των σπιτιών, και μιλούν ο ένας στον άλλον, κάθε ένας στον αδελφό του, λέγοντας: Ελάτε, λοιπόν, κι ακούστε ποιος είναι ο λόγος που βγαίνει από τον Κύριο.
31 Και έρχονται σε σένα, καθώς συγκεντρώνεται ο λαός, και ο λαός μου κάθεται μπροστά σου, και ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν τα πράττουν· επειδή, με το στόμα τους δείχνουν πολλή αγάπη, η καρδιά τους, όμως, πηγαίνει πίσω από την αισχροκέρδειά τους.
32 Και δες, εσύ είσαι σ' αυτούς σαν ερωτικό τραγούδι ανθρώπου με γλυκιά φωνή, και ο οποίος παίζει καλά τα όργανα· επειδή, ακούν τα λόγια σου, αλλά δεν τα πράττουν.
33 Όμως, όταν αυτό έρθει, (και πρόσεξε, έρχεται), τότε θα γνωρίσουν, ότι στάθηκε ανάμεσά τους προφήτης.
Κεφάλαιο 34

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους ποιμένες τού Ισραήλ· προφήτευσε και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός στους ποιμένες: Αλλοίμονο στους ποιμένες τού Ισραήλ, που βόσκουν τον εαυτό τους! Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποίμνια;
3 Εσείς, όμως τρώτε το πάχος, και ντύνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχιά· δεν βόσκετε τα ποίμνια.
4 Δεν ενισχύσατε το ασθενικό, και δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά, και δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο, και δεν επαναφέρατε το πλανεμένο, και δεν ζητήσατε το χαμένο· αλλά, με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε επάνω σ' αυτά.
5 Και διασκορπίστηκαν, επειδή δεν υπήρχε ποιμένας· και έγιναν κατάβρωμα σε όλα τα θηρία τού χωραφιού, και διασκορπίστηκαν.
6 Τα πρόβατά μου περιπλανιόνταν επάνω σε κάθε βουνό, και επάνω σε κάθε ψηλό λόφο· και επάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, τα πρόβατά μου ήσαν διασκορπισμένα· και δεν υπήρχε εκείνος που ερευνάει ούτε εκείνος που αναζητάει.
7 Γι' αυτό, ακούστε, ποιμένες, τον λόγο τού Κυρίου·
8 ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός· οπωσδήποτε, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρο, και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα όλων των θηρίων τού χωραφιού από έλλειψη ποιμένα, και οι ποιμένες μου δεν ζήτησαν τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες βόσκησαν τον εαυτό τους και δεν βόσκησαν τα πρόβατά μου,
9 γι' αυτό, ποιμένες, ακούστε τον λόγο τού Κυρίου:
10 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους ποιμένες· και θα ζητήσω τα πρόβατά μου από το χέρι τους, και θα τους σταματήσω από το να ποιμαίνουν τα πρόβατα· και στο εξής οι ποιμένες δεν θα βόσκουν τον εαυτό τους· επειδή, θα ελευθερώσω από το στόμα τους τα πρόβατά μου, και δεν θα είναι σ' αυτούς κατάβρωμα.
11 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ, εγώ θέλω και θα αναζητήσω τα πρόβατά μου, και θα τα επισκεφθώ.
12 Όπως ο ποιμένας επισκέπτεται το ποίμνιό του, κατά την ημέρα που βρίσκεται ανάμεσα στα διασκορπισμένα πρόβατά του, έτσι θα επισκεφθώ τα πρόβατά μου, και θα τα ελευθερώσω από όλους τούς τόπους, όπου ήσαν διασκορπισμένα, σε συννεφιασμένη και σκοτεινή ημέρα.
13 Και θα τα βγάλω από τους λαούς, και θα τα συγκεντρώσω από τους τόπους, και θα τα φέρω στη γη τους, και θα τα βοσκήσω επάνω στα βουνά τού Ισραήλ, κοντά στα ποτάμια, και σε όλα τα κατοικούμενα μέρη τής γης.
14 Θα τα βοσκήσω σε αγαθή βοσκή, και η μάντρα τους θα είναι επάνω στα ψηλά βουνά του Ισραήλ· εκεί θα αναπαύονται σε καλή μάντρα, και θα βόσκονται σε παχιά βοσκή, επάνω στα βουνά τού Ισραήλ.
15 Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου, και εγώ θα τα αναπαύσω, λέει ο Κύριος ο Θεός.
16 Θα αναζητήσω το χαμένο, και θα επαναφέρω το πλανεμένο, και θα επιδέσω το συντριμμένο, και θα ενισχύσω το ασθενικό· όμως, θα καταστρέψω το παχύ και το δυνατό· με δικαιοσύνη θα τα βοσκήσω.
17 Και για σας, ποίμνιό μου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο, ανάμεσα σε κριάρια και τράγους.
18 Είναι μικρό σε σας, ότι βοσκήσατε την καλή βοσκή και το υπόλοιπο της βοσκής σας το καταπατούσατε με τα πόδια σας; Και ότι πίνατε καθαρό νερό, ενώ το υπόλοιπο το ταράζατε με τα πόδια σας;
19 Και τα πρόβατά μου έβοσκαν το καταπατημένο με τα πόδια σας, και έπιναν το ταραγμένο με τα πόδια σας νερό.
20 Γι' αυτό, έτσι λέει σ' αυτά ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ, εγώ θα κρίνω ανάμεσα στο παχύ πρόβατο, και ανάμεσα στο ισχνό πρόβατο.
21 Επειδή, απωθείτε με πλευρά και με ώμους, και κερατίζετε με τα κέρατά σας όλα τα ασθενικά, μέχρις ότου τα διασκορπίσατε προς τα έξω,
22 γι' αυτό, θα σώσω τα πρόβατά μου, και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο· και θα κρίνω ανάμεσα σε πρόβατο και πρόβατο.
23 Και θα βάλω επάνω σ' αυτά ποιμένα, και θα τα ποιμαίνει, τον δούλο μου τον Δαβίδ· αυτός θα τα ποιμαίνει, κι αυτός θα είναι ποιμένας τους.
24 Κι εγώ ο Κύριος θα είμαι Θεός τους, και ο δούλος μου ο Δαβίδ άρχοντας ανάμεσά τους· εγώ μίλησα, ο Κύριος.
25 Και θα κάνω σ' αυτά διαθήκη ειρήνης· και θα αφανίσω από τη γη τα πονηρά θηρία· και θα κατοικήσουν στην έρημο με ασφάλεια, και θα κοιμούνται στους δρυμούς.
26 Και θα τα κάνω ευλογία, και εκείνα που είναι γύρω από το βουνό μου· και θα κατεβάσω τη βροχή στον καιρό της· βροχή ευλογίας θα είναι.
27 Και τα δέντρα τού χωραφιού θα αποδίδουν τον καρπό τους, και η γη θα δίνει το προϊόν της, και θα είναι ασφαλείς στη γη τους· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού τους, και θα τους ελευθερώσω από το χέρι εκείνων που τους καταδούλωσαν.
28 Και στο εξής δεν θα είναι λάφυρο στα έθνη, και τα θηρία τής γης δεν θα τους κατατρώνε· αλλά, θα κατοικούν με ασφάλεια, και δεν θα υπάρχει εκείνος που εκφοβίζει·
29 και θα σηκώσω σ' αυτούς ένα ονομαστό φυτό, και στο εξής δεν θα φθείρονται από πείνα στη γη, και δεν θα φέρουν πλέον την ύβρη των εθνών.
30 Και θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος ο Θεός τους είμαι μαζί τους, κι αυτοί, ο οίκος Ισραήλ, λαός μου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
31 Κι εσείς, πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, εσείς είστε άνθρωποι, και εγώ ο Θεός σας, λέει ο Κύριος.
Κεφάλαιο 35

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στο βουνό ΣΗΕΙΡ, και προφήτευσε εναντίον του·
3 και πες του: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, βουνό Σηείρ, εγώ είμαι εναντίον σου· και θα απλώσω το χέρι μου εναντίον σου, και θα σε παραδώσω σε όλεθρο και ερήμωση.
4 Θα αφανίσω τις πόλεις σου, και εσύ θα είσαι ερήμωση, και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
5 Επειδή φύλαξες παλιό μίσος, και παρέδωσες τους γιους Ισραήλ σε χέρι ρομφαίας κατά τον καιρό τής θλίψης τους, όταν η ανομία τους έφτασε στο έπακρο,
6 γι' αυτό, ζω εγώ λέει ο Κύριος ο Θεός, θα σε παραδώσω σε αίμα, και αίμα θα σε καταδιώκει· επειδή, δεν μίσησες το αίμα, αίμα λοιπόν θα σε καταδιώκει·
7 και θα παραδώσω σε ολοκληρωτική ερήμωση το βουνό Σηείρ, και απ' αυτό θα εξαλείψω αυτόν που διαβαίνει κι αυτόν που επιστρέφει.
8 Και θα γεμίσω τα βουνά του από τους θανατωμένους του στα βουνά σου, και στα φαράγγια σου, και σε όλους τούς ποταμούς σου, θα πέσουν οι θανατωμένοι με μάχαιρα.
9 Θα σε κάνω αιώνια ερημιά, και οι πόλεις σου δεν θα κατοικηθούν· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
10 Επειδή, είπες: Τα δύο αυτά έθνη και οι δύο αυτοί τόποι θα είναι δικοί μου, και θα τα κληρονομήσουμε εμείς, παρόλο που ο Κύριος στάθηκε εκεί,
11 γι' αυτό, ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω σύμφωνα με τον θυμό σου, και σύμφωνα με τον φθόνο σου, που εκτέλεσες, εξαιτίας τού μίσους σου προς αυτούς, και θα γνωριστώ σ' αυτούς όταν σε κρίνω.
12 Και θα γνωρίσεις ότι εγώ ο Κύριος άκουσα όλες τις βλασφημίες σου, που πρόφερες ενάντια στα βουνά τού Ισραήλ, λέγοντας: Αυτά ερημώθηκαν, δόθηκαν σε μας για τροφή.
13 Και με το στόμα σας κομπάσατε εναντίον μου, και πληθύνατε τα λόγια σας εναντίον μου· εγώ άκουσα.
14 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Όταν ευφραίνεται ολόκληρη η γη, θα σε καταστήσω έρημο.
15 Όπως ευφράνθηκες επάνω στην κληρονομιά τού Ισραήλ, επειδή αφανίστηκε, έτσι θα κάνω σε σένα· θα ερημωθείς, βουνό Σηείρ, και ολόκληρος ο Εδώμ, αυτός ολόκληρος· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 36

1 ΚΑΙ εσύ, γιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στα βουνά τού Ισραήλ, και πες: Βουνά τού Ισραήλ, ακούστε τον λόγο τού Κυρίου·
2 έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, ο εχθρός είπε εναντίον σας: Εύγε! Οι αιώνιοι ψηλοί τόποι έγιναν δική μας κληρονομιά,
3 γι' αυτό, προφήτευσε και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή ερήμωσαν, και σας κατάπιαν ολόγυρα, για να γίνετε κληρονομιά στο υπόλοιπο των εθνών, και να γίνετε μίλημα γλώσσας, και όνειδος των λαών·
4 γι' αυτό, βουνά τού Ισραήλ, ακούστε τον λόγο τού Κυρίου τού Θεού: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς τα βουνά, και προς τους λόφους, προς τους χειμάρρους, και προς τα φαράγγια, και προς τους ερημωμένους και αφανισμένους τόπους, και προς τις εγκαταλειμμένες πόλεις, που έγιναν λάφυρο και εμπαιγμός στο υπόλοιπο, που είναι γύρω από τα έθνη·
5 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Μίλησα οπωσδήποτε μέσα στη φωτιά τού ζήλου μου ενάντια στο υπόλοιπο των εθνών, και ενάντια σε κάθε έναν στον Εδώμ, που έκαναν τη γη μου κληρονομιά στον εαυτό τους με χαρά ολόκληρης της καρδιάς τους, και σε περιφρόνηση ψυχής, για να την εκθέσουν σε λάφυρο.
6 Γι' αυτό, προφήτευσε ενάντια στη γη Ισραήλ, και πες προς τα βουνά, και προς τους λόφους, προς τους χειμάρρους, και προς τα φαράγγια: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δέστε, εγώ μίλησα μέσα στον ζήλο μου, και μέσα στον θυμό μου, επειδή βαστάξατε την ύβρη των εθνών·
7 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εγώ ύψωσα το χέρι μου· τα έθνη, που είναι γύρω σας, θα βαστάξουν εξάπαντος τη ντροπή τους.
8 Κι εσείς, βουνά τού Ισραήλ, θα βλαστήσετε τα κλαδιά σας, και θα δώσετε τον καρπό σας στον λαό μου Ισραήλ· δεδομένου ότι, πλησιάζουν νάρθουν.
9 Επειδή, δέστε, εγώ κοιτάζω επάνω σας, και θα στραφώ σε σας, και θα αροτριαστείτε και θα σπαρθείτε.
10 Και από σας θα πληθύνω ανθρώπους, ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, αυτόν ολόκληρον· και οι πόλεις θα κατοικηθούν, και οι ερημώσεις θα οικοδομηθούν.
11 Και από σας θα πληθύνω ανθρώπους και κτήνη, και θα αυξηθούν και θα καρποφορήσουν· και θα σας κατοικίσω όπως ήσασταν πρωτύτερα, και θα σας αγαθοποιήσω περισσότερο από ό,τι στις αρχές σας· και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
12 Και θα κάνω να περπατούν επάνω σας άνθρωποι, ο λαός μου Ισραήλ· και θα σας κληρονομήσουν, και θα είστε δική τους κληρονομιά, και του λοιπού δεν θα τους ατεκνώσετε πλέον.
13 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Επειδή, σας είπα: Εσύ είσαι γη που κατατρώς ανθρώπους, και που ατεκνώνεις τους λαούς σου,
14 γι' αυτό, στο εξής δεν θα κατατρώς ανθρώπους ούτε θα ατεκνώσεις πλέον τους λαούς σου, λέειο Κύριος ο Θεός.
15 Και δεν θα κάνω πλέον να ακουστεί μέσα σε σένα κάποια ύβρη των εθνών, και δεν θα φέρεις στο εξής τον ονειδισμό των λαών, και δεν θα κάνεις πλέον τούς λαούς σου να ατεκνωθούν, λέει ο Κύριος ο Θεός.
16 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
17 Γιε ανθρώπου, όταν ο οίκος Ισραήλ κατοίκησαν στη γη τους, τη μόλυναν με τον δρόμο τους και με τις πράξεις τους, ο δρόμος τους ήταν μπροστά μου σαν αποχωρισμένη ακαθαρσία.
18 Γι' αυτό, ξέχυσα τον θυμό μου επάνω τους, εξαιτίας τού αίματος που έχυσαν επάνω στη γη, και εξαιτίας των ειδώλων τους, με τα οποία τη μόλυναν·
19 και τους διέσπειρα ανάμεσα στα έθνη, και ήσαν διασκορπισμένοι στους τόπους σύμφωνα με τους δρόμους τους, και σύμφωνα με τα έργα τους, τους έκρινα.
20 Και όταν μπήκαν τα έθνη, όπου ήρθαν, βεβήλωσαν το άγιο όνομά μου, ενώ λεγόταν γι' αυτούς: Αυτοί είναι ο λαός τού Κυρίου, και βγήκαν από τη γη του.
21 Σπλαχνίστηκα, όμως, ένεκα του αγίου μου ονόματος, που ο οίκος Ισραήλ βεβήλωσε ανάμεσα στα έθνη στα οποία ήρθαν.
22 Γι' αυτό, πες στον οίκο Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εγώ δεν το κάνω αυτό για σας, οίκος Ισραήλ, αλλά για το άγιο όνομά μου, που βεβηλώσατε ανάμεσα στα έθνη, στα οποία ήρθατε.
23 Και θα αγιάσω το μεγάλο μου όνομα, που βεβηλώθηκε ανάμεσα στα έθνη, το οποίο βεβηλώσατε ανάμεσά τους· και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέει ο Κύριος ο Θεός, όταν αγιαστώ σε σας μπροστά στα μάτια τους.
24 Επειδή, θα σας πάρω από μέσα από τα έθνη, και θα σας συγκεντρώσω από όλους τούς τόπους, και θα σας φέρω στη γη σας.
25 Και θα ράνω επάνω σας καθαρό νερό, και θα καθαριστείτε· από όλες τις ακαθαρσίες σας, και από όλα τα είδωλά σας, θα σας καθαρίσω.
26 Και θα σας δώσω καρδιά νέα· και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο, και, αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη.
27 Και θα βάλω μέσα σας το Πνεύμα μου, και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου, και να τηρείτε τις κρίσεις μου, και να τις εκτελείτε.
28 Και θα κατοικήσετε στη γη, που έδωσα στους πατέρες σας· και θα είστε λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός σας.
29 Και θα σας σώσω από όλες τις ακαθαρσίες σας, και θα ανακαλέσω το σιτάρι, και θα το πληθύνω και δεν θα ξαναφέρω πλέον σε σας πείνα.
30 Και θα πληθύνω τον καρπό των δέντρων, και τα γεννήματα του χωραφιού, για να μη πάρετε πλέον ονειδισμό πείνας ανάμεσα στα έθνη.
31 Και θα θυμηθείτε τούς πονηρούς σας δρόμους, και τα έργα σας τα όχι αγαθά, και θα αποστραφείτε οι ίδιοι τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας, για τις ανομίες σας, και για τα βδελύγματά σας.
32 Εγώ δεν κάνω αυτά εξαιτίας σας, λέει ο Κύριος ο Θεός, ας είναι αυτό γνωστό σε σας· αισχυνθείτε και ντραπείτε για τους δρόμους σας, οίκος Ισραήλ!
33 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κατά την ημέρα, που θα σας καθαρίσω από όλες τις ανομίες σας, θα κάνω ακόμα να κατοικηθούν οι πόλεις, και θα οικοδομηθούν οι ερημώσεις.
34 Και η αφανισμένη γη θα γεωργηθεί, αντί να κείτεται αφανισμένη μπροστά σε καθέναν που διαβαίνει.
35 Και θα λένε: Αυτή η γη, που ήταν αφανισμένη, έγινε σαν παράδεισος της Εδέμ· και οι ερημωμένες πόλεις, και αφανισμένες, και κατεδαφισμένες, οχυρώθηκαν, κατοικήθηκαν.
36 Και τα έθνη, που είχαν εναπομείνει ολόγυρά σας, θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος οικοδόμησα τα κατεδαφισμένα, και φύτεψα τα αφανισμένα· εγώ ο Κύριος μίλησα, και εγώ θα εκτελέσω.
37 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Και τούτο θα ζητηθεί εκ μέρους μου, από τον οίκο Ισραήλ, να κάνω σ' αυτούς, να τους πληθύνω με ανθρώπους σαν ποίμνιο από πρόβατα.
38 Σαν το άγιο ποίμνιο, σαν το ποίμνιο της Ιερουσαλήμ, μέσα στις επίσημες γιορτές της, έτσι οι ερημωμένες πόλεις θα γεμίσουν από ποίμνια ανθρώπων· και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 37

1 ΤΟ ΧΕΡΙ τού Κυρίου στάθηκε επάνω μου· και με έβγαλε έξω διαμέσου τού πνεύματος του Κυρίου, και με έβαλε στο μέσον μιας πεδιάδας, κι αυτή ήταν γεμάτη από κόκαλα.
2 Και με έκανε να περάσω κοντά τους, γύρω-γύρω· και να, ήσαν πολλά σε υπερβολικό βαθμό επάνω στο πρόσωπο της πεδιάδας· και να, ήσαν κατάξερα.
3 Και είπε σε μένα: Γιε ανθρώπου, μπορούν αυτά τα κόκαλα να αναζήσουν; Και είπα: Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις.
4 Και μου είπε: Προφήτευσε προς αυτά τα κόκαλα, και πες τους: Τα κόκαλα τα ξερά, ακούστε τον λόγο τού Κυρίου·
5 έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς αυτά τα κόκαλα: Δέστε, εγώ θα βάλω μέσα σε σας πνεύμα, και θα αναζήσετε·
6 και θα βάλω επάνω σας νεύρα, και θα βάλω επάνω σας σάρκα, και θα σας περισκεπάσω με δέρμα, και θα βάλω σε σας πνεύμα, και θα αναζήσετε, και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
7 Και προφήτευσα, καθώς προστάχθηκα· και, καθώς προφήτευσα, έγινε ήχος, και ξάφνου, ένας σεισμός, και τα κόκαλα συγκεντρώθηκαν μαζί, το ένα κόκαλο μαζί με το άλλο κόκαλό.
8 Και είδα, και ξάφνου, αναφύησαν επάνω τους νεύρα και σάρκες, και δέρμα από επάνω τα περισκέπασε· όμως, πνεύμα δεν ήταν μέσα τους.
9 Και είπε σε μένα: Προφήτευσε προς το πνεύμα, προφήτευσε, γιε ανθρώπου, και να πεις προς το πνεύμα: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Έλα, πνεύμα, από τους τέσσερις ανέμους, και φύσηξε προς αυτούς τους φονευμένους, και ας αναζήσουν.
10 Και προφήτευσα, όπως προστάχθηκα· και το πνεύμα μπήκε μέσα σ' αυτούς, και ανέζησαν, και στάθηκαν στα πόδια τους, ένα στράτευμα μέγα, σε υπερβολικά μεγάλον βαθμό.
11 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, αυτά τα κόκαλα είναι ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ· δες, αυτοί λένε: Τα κόκαλά μας ξεράθηκαν, και η ελπίδα μας χάθηκε· εμείς αφανιστήκαμε.
12 Γι' αυτό, προφήτευσε, και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δες, λαέ μου, εγώ ανοίγω τούς τάφους σας, και θα σας ανεβάσω από τους τάφους σας, θα σας φέρω στη γη τού Ισραήλ.
13 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν, λαέ μου, ανοίξω τούς τάφους σας, και σας ανεβάσω από τους τάφους σας.
14 Και θα σας δώσω το πνεύμα μου, και θα αναζήσετε, και θα σας τοποθετήσω στη γη σας· και θα γνωρίσετε, ότι εγώ ο Κύριος μίλησα και εκτέλεσα, λέει ο Κύριος.
15 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
16 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, πάρε για τον εαυτό σου μια ράβδο, και γράψε επάνω σ' αυτή, για τον Ιούδα, και για τους γιους Ισραήλ, των συνακολούθων του· πάρε και μια άλλη ράβδο, και γράψε επάνω σ' αυτή, για τον Ιωσήφ, η ράβδος τού Εφραϊμ, και ολόκληρου του οίκου Ισραήλ, των συνακολούθων του.
17 Και σύνδεσέ τες στον εαυτό σου μία προς μία, σε μία ράβδο, και θα γίνουν στο χέρι σου μία.
18 Και όταν οι γιοι τού λαού σου πουν σε σένα, λέγοντας: Δεν θα μας αναγγείλεις τι σημαίνουν σε σένα αυτά;
19 Πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα πάρω τη ράβδο τού Ιωσήφ, που είναι στο χέρι τού Εφραϊμ, και των φυλών τού Ισραήλ, των συνακολούθων του, και θα βάλω αυτές μαζί μ' αυτή, τη ράβδο τού Ιούδα, και θα τις κάνω μία ράβδο, και θα είναι στο χέρι μου μία.
20 Και οι ράβδοι, επάνω στις οποίες έγραψες, θα είναι στο χέρι σου, μπροστά τους.
21 Και πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, εγώ θα πάρω τούς γιους Ισραήλ από το μέσον των εθνών όπου πήγαν, και θα τους συγκεντρώσω από παντού, και θα τους φέρω στη γη τους.
22 Και θα τους κάνω έθνος μέσα στη γη, επάνω στα βουνά τού Ισραήλ· και βασιλιάς θα είναι επάνω σε όλους αυτούς και δεν θα είναι πλέον δύο έθνη, και δεν θα είναι στο εξής χωρισμένοι σε δύο βασίλεια·
23 και δεν θα μολύνονται πλέον μέσα στα είδωλά τους ούτε μέσα στα βδελύγματά τους ούτε μέσα σε όλες τις παραβάσεις τους· αλλά, θα τους σώσω από όλες τις κατοικήσεις τους, στις οποίες αμάρτησαν, και θα τους καθαρίσω· και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους.
24 Και ο Δαβίδ ο δούλος μου θα είναι βασιλιάς επάνω τους· και θα είναι επάνω σε όλους αυτούς ένας ποιμένας· και θα περπατούν στις κρίσεις μου, και θα φυλάττουν τα διατάγματά μου, και θα τα εκτελούν.
25 Και θα κατοικούν στη γη, που είχα δώσει στον δούλο μου τον Ιακώβ, όπου είχαν κατοικήσει οι πατέρες σας· και μέσα σ' αυτή θα κατοικούν αυτοί και τα παιδιά τους, και τα παιδιά των παιδιών τους, μέχρι τον αιώνα· και ο Δαβίδ, ο δούλος μου, θα είναι άρχοντάς τους μέχρι τον αιώνα.
26 Και θα κάνω προς αυτούς διαθήκη ειρήνης· αυτή θα είναι διαθήκη αιώνια προς αυτούς· και θα τους στηρίξω, και θα τους πληθύνω, και θα βάλω το αγιαστήριό μου ανάμεσά τους στον αιώνα.
27 Και η σκηνή μου θα είναι ανάμεσά τους· και θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου.
28 Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι εγώ ο Κύριος είμαι αυτός που αγιάζει τον Ισραήλ, όταν το αγιαστήριό μου θα είναι ανάμεσά τους στον αιώνα.
Κεφάλαιο 38

1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
2 Γιε ανθρώπου, στήριξε το πρόσωπό σου ενάντια στον Γωγ, τη γη τού Μαγώγ, του ηγεμόνα τής Ρως, Μεσέχ και Θουβάλ, και προφήτευσε εναντίον του,
3 και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γωγ, ηγεμόνα τής Ρως, Μεσέχ και Θουβάλ·
4 και θα σε περιστρέψω, και θα βάλω αγκίστρια στα σαγόνια σου, και θα σε βγάλω έξω, και ολόκληρη τη δύναμή σου, άλογα και καβαλάρηδες, όλους αυτούς εντελώς οπλισμένους, ένα μεγάλο σύναγμα μαζί με θυρεούς και ασπίδες, όλους αυτούς που μεταχειρίζονται μάχαιρες·
5 Πέρσες, Αιθίοπες, και Λίβυους μαζί τους· όλους αυτούς μαζί με ασπίδες και περικεφαλαίες·
6 τον Γομέρ, και όλα τα τάγματά του· τον οίκο Θωγαρμά από τα έσχατα του βορρά, και όλα τα τάγματά του· και μαζί σου πολλούς λαούς.
7 Ετοιμάσου, και ετοίμασε τον εαυτό σου, εσύ, και ολόκληρο το σύναγμά σου, που συγκεντρώθηκε σε σένα, και να είσαι σ' αυτούς φύλακας·
8 ύστερα από πολλές ημέρες θα γίνει σε σένα επίσκεψη· στους έσχατους χρόνους θάρθεις στη γη, που ελευθερώθηκε από τη μάχαιρα, και συγκεντρώθηκε από πολλούς λαούς, ενάντια στα βουνά τού Ισραήλ, που έγιναν για πάντα έρημα· αυτός, όμως, μεταφέρθηκε από μέσα από τους λαούς, και όλοι θα κατοικήσουν με ασφάλεια.
9 Και θα ανέβεις και θάρθεις σαν ανεμοζάλη· θα είσαι σαν σύννεφο, για να σκεπάσεις τη γη, εσύ, και όλα τα τάγματά σου, και μαζί σου πολύς λαός.
10 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Και κατά την ημέρα εκείνη θα ανέβουν πράγματα στην καρδιά σου, και θα σκεφθείς πονηρές βουλές·
11 και θα πεις: Θα ανέβω σε γη ατείχιστων πόλεων· θάρθω σε ανθρώπους που ησυχάζουν, που κατοικούν με ασφάλεια, όλους αυτούς που κατοικούν ατείχιστες πόλεις, και που δεν έχουν μοχλούς και πύλες·
12 για να λεηλατήσεις λεηλασία, και να λαφυραγωγήσεις λάφυρο, για να ξαναφέρεις το χέρι σου ενάντια σε ερημώσεις που κατοικίστηκαν, και ενάντια σε λαό συγκεντρωμένον από τα έθνη, που απέκτησε κτήνη και αγαθά, που κατοικεί στο μέσον τής γης.
13 Η Σεβά, και η Δαιδάν, και οι έμποροι της Θαρσείς, μαζί με όλους τους σκύμνους της, θα σου πουν: Ήρθες να λεηλατήσεις λεηλασία; Συγκέντρωσες το πλήθος σου για να λαφυραγωγήσεις λάφυρο; Για να αρπάξεις ασήμι και χρυσάφι, για να πάρεις κτήνη και αγαθά, για να κάνεις μεγάλη λεία;
14 Γι' αυτό, γιε ανθρώπου, προφήτευσε και πες στον Γωγ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κατά την ημέρα εκείνη, όταν ο λαός μου Ισραήλ θα κατοικεί με ασφάλεια, εσύ δεν θα το μάθεις αυτό;
15 Και θάρθεις από τον τόπο σου, από τα έσχατα του βορρά, εσύ, και μαζί σου πολλοί λαοί, όλοι καβαλάρηδες αλόγων, ένα μεγάλο πλήθος, και πολλή δύναμη·
16 και θα ανέβεις ενάντια στον λαό μου Ισραήλ σαν σύννεφο, για να σκεπάσεις τη γη· αυτό θα είναι στις έσχατες ημέρες· και θα σε φέρω ενάντια στη γη μου, για να με γνωρίσουν τα έθνη, όταν αγιαστώ σε σένα, Γωγ, μπροστά τους.
17 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εσύ είσαι εκείνος, για τον οποίο μίλησα στις αρχαίες ημέρες, με τους δούλους μου τους προφήτες τού Ισραήλ, που προφήτευσαν κατά τις ημέρες εκείνες μέσα σε πολλά χρόνια, ότι επρόκειτο να σε φέρω εναντίον τους;
18 Αλλά, κατά την ημέρα εκείνη, κατά την ημέρα που ο Γωγ θάρθει ενάντια στη γη του Ισραήλ, η οργή μου θα ανέβει επάνω στο πρόσωπό μου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
19 Επειδή, μίλησα μέσα στον ζήλο μου, μέσα στη φωτιά τής οργής μου: Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρξει,οπωσδήποτε, ένας μεγάλος σεισμός στη γη τού Ισραήλ·
20 και τα ψάρια τής θάλασσας, και τα πουλιά τού ουρανού, και τα θηρία τού χωραφιού, και όλα τα ερπετά, που έρπουν επάνω στη γη, και όλοι οι άνθρωποι, που είναι επάνω στο πρόσωπο της γης, θα σειστούν από την παρουσία μου· και τα βουνά θα ανατραπούν, και οι πύργοι θα πέσουν, και κάθε τείχος θα κατεδαφιστεί.
21 Και θα καλέσω εναντίον του μάχαιρα, ενάντια σε όλα τα βουνά μου, λέει ο Κύριος ο Θεός· η μάχαιρα κάθε ανθρώπου θα είναι ενάντια στον αδελφό του.
22 Και θάρθω μαζί του σε κρίση με μεταδοτική αρρώστια και με αίμα· και θα βρέξω επάνω του, και επάνω στα τάγματά του, και επάνω στον πολύ λαό, που θα είναι μαζί του, βροχή κατακλυσμού, και πέτρες από χαλάζι, φωτιά και θειάφι.
23 Και θα μεγαλυνθώ και θα αγιαστώ· και θα γνωριστώ μπροστά σε πολλά έθνη, και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Κεφάλαιο 39

1 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στον Γωγ, και πες: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, Γωγ, ηγεμόνα τής Ρως, Μεσέχ, και Θουβάλ·
2 και θα σε περιστρέψω, και θα σε περιπλανήσω, και θα σε ανεβάσω από τα έσχατα του βορρά, και θα σε φέρω επάνω στα βουνά τού Ισραήλ·
3 και θα εκτινάξω το τόξο σου από το αριστερό σου χέρι, και θα κάνω τα βέλη σου να ξεπέσουν από το δεξί σου χέρι.
4 Θα πέσεις επάνω στα βουνά τού Ισραήλ, εσύ, και όλα τα τάγματά σου, και οι λαοί που είναι μαζί σου· θα σε δώσω για κατάβρωμα στα φτερωτά όρνεα κάθε είδους, και στα θηρία τού χωραφιού·
5 θα πέσεις επάνω στο πρόσωπο του χωραφιού, επειδή, εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
6 Και θα στείλω φωτιά επάνω στον Μαγώγ, και ανάμεσα σ' αυτούς που κατοικούν με ασφάλεια τα νησιά και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
7 Και θα κάνω γνωστό το άγιο όνομά μου ανάμεσα στον λαό μου Ισραήλ· και δεν θα αφήσω πλέον να βεβηλωθεί το άγιό μου όνομα· και τα έθνη θα γνωρίσουν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Άγιος μέσα στον Ισραήλ.
8 Δέστε, ήρθε, και έγινε, λέει ο Κύριος ο Θεός· αυτή είναι η ημέρα για την οποία είχα μιλήσει.
9 Κι αυτοί που κατοικούν τις πόλεις τού Ισραήλ θα βγουν έξω, και θα βάλουν στη φωτιά και θα κάψουν τα όπλα, και τις ασπίδες και τους θυρεούς, τα τόξα και τα βέλη, και τα ακόντια και τις λόγχες· και μ' αυτά θα καίνε φωτιά για επτά χρόνια·
10 και δεν θα πάρουν ξύλα από το χωράφι ούτε θα κόψουν από τους δρυμούς· επειδή, θα καίνε φωτιά από τα όπλα· και θα λεηλατήσουν αυτούς που τους λεηλάτησαν, και θα λαφυραγωγήσουν αυτούς που τους λαφυραγώγησαν, λέει ο Κύριος ο Θεός.
11 Και κατά την ημέρα εκείνη θα δώσω στον Γωγ τόπο για ταφή εκεί στον Ισραήλ, το φαράγγι των διαβατών, ανατολικά από τη θάλασσα· κι αυτή θα κλείνει τον δρόμο εκείνων που διαβαίνουν· κι εκεί θα χώσουν τον Γωγ, και ολόκληρο το πλήθος του· και θα το ονομάσουν: Το φαράγγι του Αμμών-γωγ.
12 Και ο οίκος Ισραήλ θα τους χώνει για επτά μήνες, για να καθαρίσουν τη γη.
13 Και ολόκληρος ο λαός τής γης θα τους χώνει· και θα είναι σ' αυτούς η ημέρα ονομαστή, κατά την οποία δοξάστηκα, λέει ο Κύριος ο Θεός.
14 Και θα διαχωρίσουν άνδρες, που, καθώς θα περιέρχονται ακατάπαυστα τη γη, θα θάβουν, με τη βοήθεια των διαβατών, αυτούς που εναπέμειναν επάνω στο πρόσωπο της γης, για να την καθαρίσουν· μετά το τέλος των επτά μηνών θα κάνουν ακριβή αναζήτηση.
15 Και από τους διαβάτες, που διαβαίνουν τη γη, όταν κάποιος δει ένα κόκαλο ανθρώπου, τότε θα στήνει ένα σημείο κοντά του, μέχρις ότου οι ενταφιαστές το θάψουν στο φαράγγι Αμμών-γωγ.
16 Και το όνομα, μάλιστα, της πόλης θα είναι Αμμωνά: Έτσι θα καθαρίσουν τη γη.
17 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Πες προς τα όρνια κάθε είδους, και προς όλα τα θηρία τού χωραφιού: Συγκεντρωθείτε, και ελάτε· συγκεντρωθείτε από παντού στη θυσία μου, που εγώ θυσίασα για σας, μια μεγάλη θυσία επάνω στα βουνά τού Ισραήλ, για να φάτε σάρκα, και να πιείτε αίμα.
18 Θα φάτε τη σάρκα των ισχυρών, και θα πιείτε το αίμα των αρχόντων τής γης, των κριαριών, των αρνιών, και των τράγων, και των μοσχαριών, όλων των σιτευτών τής Βασάν·
19 και θα φάτε πάχος σε χορτασμό, και θα πιείτε αίμα για μέθη, από τη θυσία μου, που θυσίασα για σας·
20 και θα χορτάσετε επάνω στο τραπέζι μου από άλογα και καβαλάρηδες, από ισχυρούς, και από κάθε άνδρα πολεμιστή, λέει ο Κύριος ο Θεός.
21 Και θα βάλω τη δόξα μου ανάμεσα στα έθνη, και όλα τα έθνη θα δουν την κρίση μου, που εκτέλεσα και το χέρι μου που έβαλα επάνω σ' αυτά.
22 Και ο οίκος Ισραήλ θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, από την ημέρα αυτή και στο εξής.
23 Και τα έθνη θα γνωρίσουν ότι ο οίκος Ισραήλ αιχμαλωτίστηκε για την ανομία τους· επειδή, στάθηκαν σε μένα παραβάτες, γι' αυτό έκρυψα απ' αυτούς το πρόσωπό μου, και τους παρέδωσα στο χέρι των εχθρών τους· και όλοι έπεσαν με μάχαιρα.
24 Σύμφωνα με τις ακαθαρσίες τους, και σύμφωνα με τις παραβάσεις τους, έκανα σ' αυτούς, και έκρυψα απ' αυτούς το πρόσωπό μου.
25 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Τώρα, θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τού Ιακώβ, και θα ελεήσω ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, και θα είμαι ζηλότυπος για το άγιο όνομά μου,
26 και θα βαστάξουν τη ντροπή τους, και όλες τις παραβάσεις τους, με τις οποίες έγιναν σε μένα παραβάτες, όταν κατοικούσαν στη γη τους με ασφάλεια, και δεν υπήρχε εκείνος που να εκφοβίζει.
27 Όταν τους επαναφέρω από τους λαούς, και τους συγκεντρώσω από τους τόπους των εχθρών τους, και αγιαστώ σ' αυτούς μπροστά σε πολλά έθνη,
28 τότε θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, όταν, αφού τους κάνω να φερθούν σε αιχμαλωσία ανάμεσα στα έθνη, τους συγκεντρώσω στη γη τους, και δεν θα αφήσω υπόλοιπο απ' αυτούς εκεί·
29 και δεν θα κρύψω πλέον απ' αυτούς το πρόσωπό μου· επειδή, ξέχυσα το πνεύμα μου επάνω στον οίκο Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 40

1 ΚΑΤΑ τον 25ο χρόνο τής αιχμαλωσίας μας, στην αρχή τού χρόνου, τη δέκατη ημέρα τού μήνα, τον 14ο χρόνο μετά την άλωση της πόλης, κατά την ίδια ημέρα, στάθηκε επάνω μου το χέρι τού Κυρίου, και με έφερε εκεί.
2 Με έφερε με οράματα στη γη Ισραήλ, και με έβαλε επάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό, επάνω στο οποίο, προς τα ανατολικά, ήταν σαν μια οικοδομή πόλης.
3 Και με έφερε εκεί, και ξάφνου, ένας άνθρωπος, που η θέα του ήταν σαν θέα χαλκού, και στο χέρι του είχε ένα λινό νήμα, και ένα καλαμένιο μέτρο· στεκόταν δε αυτός στην πύλη.
4 Και ο άνθρωπος μου είπε: Γιε ανθρώπου, δες με τα μάτια σου, και άκουσε με τα αυτιά σου, και βάλε την καρδιά σου επάνω σε όλα όσα εγώ θα σου δείξω· επειδή, μπήκες εδώ μέσα για να σου τα δείξω· ανάγγειλε όλα όσα βλέπεις στον οίκο Ισραήλ.
5 Και ξάφνου, ένας περίβολος έξω από τον οίκο, ολόγυρα, και στο χέρι τού ανθρώπου ένα καλαμένιο μέτρο από έξι πήχες και μία παλάμη, και μέτρησε το πλάτος τού οικοδομήματος ένα καλάμι και το ύψος ένα καλάμι.
6 Τότε, ήρθε προς την πύλη, που βλέπει προς τα ανατολικά, και ανέβηκε τα σκαλοπάτια της, και μέτρησε το κατώφλι τής πύλης, πλάτος ενός καλαμιού· και το ανώφλι, πλάτος ενός καλαμιού.
7 Και κάθε οίκημα είχε μάκρος ένα καλάμι και πλάτος ένα καλάμι· και ανάμεσα στα οικήματα ήσαν πέντε πήχες· και το κατώφλι τής πύλης, κοντά στη στοά, που ήταν προς την πύλη, την από μέσα, ήταν ένα καλάμι.
8 Τότε, μέτρησε τη στοά τής πύλης, την από μέσα, και ήταν ένα καλάμι.
9 Έπειτα, μέτρησε τη στοά τής πύλης, οκτώ πήχες· και τα μέτωπά της, δύο πήχες· και η στοά τής πύλης ήταν από μέσα.
10 Και τα οικήματα τής πύλης προς τα ανατολικά ήσαν τρία από το εδώ μέρος, και τρία από το εκεί μέρος· και τα τρία τού ίδιου μέτρου, και τα μέτωπα είχαν το ίδιο μέτρο, από το ένα και από το άλλο μέρος.
11 Και μέτρησε το πλάτος τής εισόδου τής πύλης, δέκα πήχες· και το μάκρος τής πύλης, 13 πήχες.
12 Και μπροστά από τα οικήματα ήταν ένα διάστημα ενός πήχη από εδώ, και ένα διάστημα ενός πήχη από εκεί· και τα οικήματα ήσαν έξι πήχες από εδώ, και έξι πήχες από εκεί.
13 Έπειτα, μέτρησε την πύλη από τη στέγη τού ενός οικήματος μέχρι τη στέγη τού άλλου· το πλάτος ήταν 25 πήχες, και θύρα απέναντι σε θύρα.
14 Και έκανε τα μέτωπα 60 πήχες, μέχρι το μέτωπο της αυλής γύρω-γύρω από τον πυλώνα.
15 Και από το μπροστινό μέρος τής πύλης τής εισόδου, μέχρι το μπροστινό μέρος τής στοάς τής εσωτερικής πύλης, ήσαν 50 πήχες.
16 Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα στα οικήματα και στα μέτωπά τους από μέσα από την πύλη γύρω-γύρω· το ίδιο και στις στοές· υπήρχαν παράθυρα και από μέσα γύρω-γύρω· και επάνω σε κάθε μέτωπο φοίνικες.
17 Και με έφερε στην εξωτερική αυλή· και να, υπήρχαν θάλαμοι, και λιθόστρωτο κατασκευασμένο στην αυλή γύρω-γύρω· επάνω στο λιθόστρωτο 30 θάλαμοι.
18 Και το λιθόστρωτο, που ήταν στα πλάγια των πυλών, σύμφωνα με το μάκρος των πυλών, ήταν το κατώτερο λιθόστρωτο.
19 Και μέτρησε το πλάτος, από το πρόσωπο της κατώτερης πύλης μέχρι το πρόσωπο της εσωτερικής αυλής απέξω, 100 πήχες προς τα ανατολικά και προς τα βόρεια.
20 Και μέτρησε την πύλη τής εξωτερικής αυλής, που βλέπει προς τον βορρά, το μάκρος της, και το πλάτος της.
21 Και τα οικήματά της ήσαν τρία από το εδώ μέρος, και τρία από το εκεί μέρος· και τα μέτωπά της και τα τόξα της ήσαν σύμφωνα με το μέτρο τής πρώτης πύλης· το μάκρος της 50 πήχες, και το πλάτος της 25 πήχες.
22 Και τα παραθυρά τους, και τα τόξα τους, και οι φοίνικές τους ήσαν σύμφωνα με το μέτρο τής πύλης, που βλέπει ανατολικά και ανέβαιναν σ' αυτή με επτά σκαλοπάτια· και τα τόξα της ήσαν μπροστά τους.
23 Και η πύλη τής εσωτερικής αυλής ήταν απέναντι από την πύλη που είναι προς τα βόρεια, και προς τα ανατολικά· και μέτρησε, από πύλη σε πύλη, 100 πήχες.
24 Και με έφερε νότια, και ξάφνου, μια πύλη που έβλεπε νότια· και μέτρησε τα μέτωπά της και τα τόξα της, σύμφωνα με τα ίδια μέτρα.
25 Και υπήρχαν σ' αυτή και στα τόξα της παράθυρα γύρω-γύρω, όπως εκείνα τα παράθυρα· το μάκρος 50 πήχες, και το πλάτος 25 πήχες.
26 Και η ανάβασή της ήταν επτά σκαλοπάτια, και τα τόξα της ήσαν από μπροστά τους· και είχε φοίνικες, έναν από εδώ, και έναν από εκεί, επάνω στα μέτωπά της.
27 Και η πύλη ήταν στην εσωτερική αυλή νότια· και μέτρησε από πύλη σε πύλη, νότια, 100 πήχες.
28 Και με έφερε στην εσωτερική αυλή μέσα από τη νότια πύλη και μέτρησε τη νότια πύλη σύμφωνα με τα ίδια μέτρα.
29 Και τα οικήματά της, και τα μέτωπά της, και τα τόξα της, σύμφωνα με τα ίδια μέτρα και υπήρχαν παράθυρα σ' αυτή και στα τόξα της, γύρω-γύρω· το μάκρος 50 πήχες, και το πλάτος 25 πήχες.
30 Και τα τόξα γύρω-γύρω ήσαν 25 πήχες το μάκρος, και πέντε πήχες το πλάτος.
31 Και τα τόξα της ήσαν προς την εξωτερική αυλή· και επάνω στα μέτωπά της ήσαν φοίνικες· και η ανάβασή της είχε οκτώ σκαλοπάτια.
32 Και με έφερε στην εσωτερική πύλη προς τα ανατολικά· και μέτρησε την πύλη σύμφωνα με τα ίδια μέτρα.
33 Και τα οικήματά της, και τα μέτωπά της, και τα τόξα της, ήσαν σύμφωνα με τα ίδια μέτρα· και υπήρχαν παράθυρα σ' αυτή και στα τόξα της, γύρω-γύρω· το μάκρος ήταν 50 πήχες, και το πλάτος 25 πήχες.
34 Και τα τόξα της ήσαν προς την εξωτερική αυλή· και επάνω στα μέτωπά της ήσαν φοίνικες, από εδώ και από εκεί· και η ανάβασή της είχε οκτώ σκαλοπάτια.
35 Και με έφερε στη βόρεια πύλη, και τη μέτρησε σύμφωνα με τα ίδια μέτρα·
36 τα οικήματά της, τα μέτωπά της, και τα τόξα της, και τα παράθυρά της ήσαν γύρω-γύρω· το μάκρος ήταν 50 πήχες, και το πλάτος 25 πήχες.
37 Και τα μέτωπά της ήσαν προς την εξωτερική αυλή· και υπήρχαν φοίνικες επάνω στα μέτωπά της, από εδώ και από εκεί· η ανάβασή της είχε οκτώ σκαλοπάτια.
38 Και οι θάλαμοι και οι είσοδοί της ήσαν κοντά στα μέτωπά τους, όπου έπλεναν το ολοκαύτωμα.
39 Και στη στοά τής πύλης ήσαν δύο τραπέζια από εδώ, και δύο τραπέζια από εκεί για να σφάζουν επάνω σ' αυτά το ολοκαύτωμα, και την προσφορά περί αμαρτίας, και την προσφορά περί ανομίας.
40 Και στο πλάγιο έξω, καθώς κάποιος ανέβαινε προς την είσοδο της βορινής πύλης, ήσαν δύο τραπέζια· και στο άλλο πλάγιο, που ήταν προς τη στοά τής πύλης, ήσαν δύο τραπέζια.
41 Από εδώ ήσαν τέσσερα τραπέζια, και τέσσερα τραπέζια από εκεί, δίπλα από τα πλάγια της πύλης· οκτώ τραπέζια επάνω στα οποία έσφαζαν τα θύματα.
42 Και τα τέσσερα τραπέζια τού ολοκαυτώματος ήσαν από πελεκητή πέτρα, το μάκρος ένας πήχης και μισός, και το πλάτος ένας πήχης και μισός, και το ύψος ένας πήχης· και επάνω σ' αυτά έβαζαν τα εργαλεία, με τα οποία έσφαζαν το ολοκαύτωμα και τη θυσία.
43 Και από μέσα υπήρχαν αγκίστρια, το πλάτος μιας παλάμης, στερεωμένα γύρω-γύρω· και επάνω στα τραπέζια έβαζαν το κρέας των προσφορών.
44 Κι απέξω από την εσωτερική πύλη ήσαν οι θάλαμοι των μουσικών, στην εσωτερική αυλή, που ήταν στα πλάγια της βορινής πύλης· και τα πρόσωπά τους ήσαν προς νότον· ένα προς το πλάγιο της ανατολικής πύλης, που έβλεπε προς βορράν.
45 Και μου είπε: Αυτός ο θάλαμος, που βλέπει νότια, είναι για τους ιερείς, που φυλάττουν τη βάρδια τού οίκου·
46 ενώ ο θάλαμος που βλέπει βόρεια είναι για τους ιερείς, που φυλάττουν τη βάρδια τού θυσιαστηρίου· αυτοί είναι οι γιοι τού Σαδώκ, ανάμεσα στους γιους τού Λευί, που έρχονται στον Κύριο, για να τον υπηρετούν.
47 Και μέτρησε την αυλή, μάκρος 100 πήχες, και πλάτος 100 πήχες, σε τετράγωνο σχήμα· και το θυσιαστήριο ήταν μπροστά στον οίκο.
48 Και με έφερε στη στοά τού οίκου, και μέτρησε κάθε ένα μέτωπο της στοάς, πέντε πήχες από εδώ, και πέντε πήχες από εκεί· και το πλάτος τής πύλης τρεις πήχες από εδώ, και τρεις πήχες από εκεί.
49 Το μάκρος τής στοάς ήταν 20 πήχες, και το πλάτος 11 πήχες· και με έφερε από τα σκαλοπάτια, από τα οποία ανέβαιναν σ' αυτή· και ήσαν στύλοι κοντά στα μέτωπα, ένας από εδώ και ένας από εκεί.
Κεφάλαιο 41

1 ΕΠΕΙΤΑ, με έφερε στον ναό, και μέτρησε τα μέτωπα, έξι πήχες το πλάτος από εδώ, και έξι πήχες το πλάτος από εκεί, ήταν το πλάτος τής σκηνής.
2 Και το πλάτος τής εισόδου ήταν δέκα πήχες· και τα πλάγια της θύρας πέντε πήχες από εδώ, και πέντε πήχες από εκεί· και μέτρησε το μάκρος του, 40 πήχες, και το πλάτος 20 πήχες.
3 Και μπήκε στο εσωτερικό, και μέτρησε το μέτωπο της θύρας, δύο πήχες, και τη θύρα, έξι πήχες, και το πλάτος τής θύρας, επτά πήχες.
4 Έπειτα, μέτρησε το μάκρος του, 20 πήχες, και το πλάτος 20 πήχες, μπροστά από τον ναό· και μου είπε: Αυτό είναι το άγιο των αγίων.
5 Και μέτρησε τον τοίχο τού οίκου, έξι πήχες· και το πλάτος καθενός από τα οικήματα στα πλάγια, τέσσερις πήχες, γύρω-γύρω από τον οίκο ολόγυρα.
6 Και τα πλάγια οικήματα ήσαν ανά τρία, οίκημα επάνω σε οίκημα, και 30 κατά τάξη· και εισχωρούσαν μέσα στον τοίχο τού ναού, που ήταν χτισμένος, γύρω-γύρω, για τα πλαϊνά οικήματα, για να κρατιούνται στερεά, χωρίς όμως να επιστηρίζονται επάνω στον τοίχο τού οίκου.
7 Και ο οίκος πλάταινε, και υπήρχε ελικοειδής σκάλα, που ανέβαινε στα πλαϊνά οικήματα· επειδή, η ελικοειδής σκάλα τού οίκου ανέβαινε προς τα άνω, γύρω-γύρω από τον οίκο· γι' αυτό, ο οίκος γινόταν πλατύτερος προς τα άνω, και έτσι αύξανε από το κατώτατο πάτωμα μέχρι το ανώτατο, διαμέσου των μεσαίων.
8 Και είδα το ύψος τού οίκου, γύρω-γύρω· τα θεμέλια των πλαϊνών οικημάτων ήσαν ένα ολόκληρο καλάμι από έξι πήχες διάστημα.
9 Το πλάτος τού τοίχου για τα πλαϊνά οικήματα απέξω ήταν πέντε πήχες· και το κενό που εναπέμεινε ήταν ο τόπος των πλαϊνών οικημάτων από μέσα.
10 Και ανάμεσα στους θαλάμους ήταν διάστημα από 20 πήχες, γύρω-γύρω, ολόγυρα στον οίκο.
11 Και οι θύρες των πλαϊνών οικημάτων ήσαν προς το μέρος που είχε εναπομείνει, μία θύρα προς τον βορρά, και μία θύρα προς τον νότο· και το πλάτος τού μέρους που είχε εναπολειφθεί, ήταν πέντε πήχες, γύρω-γύρω.
12 Και η οικοδομή, που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους, προς το δυτικό πλάγιο, είχε πλάτος 70 πήχες· και ο τοίχος τής οικοδομής, το πλάτος ήταν πέντε πήχες, γύρω-γύρω· και το μάκρος 90 πήχες.
13 Και μέτρησε τον οίκο, το μάκρος ήταν 100 πήχες· και το αποχωρισμένο μέρος, και την οικοδομή, και τους τοίχους της, το μάκρος ήταν 100 πήχες·
14 και το πλάτος τής πρόσοψης του οίκου, και του αποχωρισμένου μέρους προς τα ανατολικά, ήταν 100 πήχες.
15 Και μέτρησε το μάκρος τής οικοδομής, που ήταν κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους από πίσω απ' αυτό, και τις στοές τους από εδώ και από κεί, 100 πήχες, και τον εσωτερικό ναό, και τα πρόθυρα της αυλής·
16 τους παραστάτες τής θύρας, και τα αδιόρατα παράθυρα, και τις στοές ολόγυρα κατά τα τρία πατώματά τους, κατά πρόσωπο της θύρας, στρωμένα με ξύλο, γύρω-γύρω· και το έδαφος, μέχρι τα παράθυρα, και τα παράθυρα ήσαν σκεπασμένα·
17 μέχρι επάνω από τη θύρα, και μέχρι τον εσωτερικό οίκο, και απέξω, και διαμέσου ολόκληρου του τοίχου, γύρω-γύρω, απέξω και από μέσα, σύμφωνα με τα μέτρα.
18 Και ήταν χαραγμένο με χερουβείμ και με φοίνικες, ώστε ανάμεσα σε χερούβ και χερούβ ήταν ένας φοίνικας· και κάθε χερούβ είχε δύο πρόσωπα·
19 και πρόσωπο ανθρώπου προς τον φοίνικα από εδώ, και πρόσωπο λιονταριού προς τον φοίνικα από εκεί· έτσι ήταν χαραγμένο σε όλο τον οίκο, γύρω-γύρω.
20 Από το έδαφος μέχρι από πάνω από τη θύρα ήσαν χαραγμένα χερουβείμ και φοίνικες, και στον τοίχο τού ναού.
21 Οι παραστάτες τού ναού ήσαν τετράγωνοι, και το πρόσωπο του αγιαστηρίου· η θέα τού ενός ήταν όπως η θέα τού άλλου.
22 Το ξύλινο θυσιαστήριο είχε ύψος τρεις πήχες και το μήκος του δύο πήχες· και τα κέρατά του, και το μάκρος του, και οι τοίχοι του ήσαν από ξύλο· και μου είπε: Αυτό είναι το τραπέζι, που βρίσκεται μπροστά στον Κύριο.
23 Και ο ναός, και το αγιαστήριο είχαν δύο θυρώματα.
24 Και τα θυρώματα είχαν κάθε ένα δύο φύλλα, δύο φύλλα που στρέφονταν· δύο στο ένα θύρωμα και δύο φύλλα στο άλλο.
25 Και ήσαν χαραγμένα επάνω τους, επάνω στα θυρώματα του ναού, χερουβείμ και φοίνικες, όπως ήσαν χαραγμένα επάνω στους τοίχους· και τα δοκάρια ήσαν ξύλινα επάνω στο πρόσωπο της στοάς απέξω.
26 Και υπήρχαν αδιόρατα παράθυρα, και φοίνικες από εδώ και από εκεί, στα πλάγια της στοάς, και επάνω στα πλαϊνά οικήματα του οίκου, και ξύλινα δοκάρια.
Κεφάλαιο 42

1 ΚΑΙ με έβγαλε στην εξωτερική αυλή, κατά τον δρόμο προς τον βορρά· και με έφερε στον θάλαμο, που είναι απέναντι από το χωρισμένο μέρος, και κατά πρόσωπο της οικοδομής, προς τον βορρά.
2 Κατά πρόσωπο του μάκρους, που ήταν 100 πήχες, ήταν η βορινή θύρα, και το πλάτος 50 πήχες.
3 Απέναντι στους 20 πήχες, που ήσαν για την εσωτερική αυλή, και απέναντι από το λιθόστρωτο, που είναι για την εξωτερική αυλή, ήταν μια στοά απέναντι σε μια τριπλή στοά.
4 Και κατά πρόσωπο των θαλάμων υπήρχε διάδρομος από δέκα πήχες πλάτος, και προς τα μέσα ήταν δρόμος από μία πήχη· και οι θύρες τους ήσαν προς τον βορρά.
5 Και οι ανώτατοι θάλαμοι ήσαν στενότεροι, επειδή οι στοές τής οικοδομής κάτω και οι μεσαίες εξείχαν περισσότερο από εκείνους.
6 Επειδή, αυτοί ήσαν σε τρία πατώματα, δεν είχαν όμως στύλους, όπως οι στύλοι των αυλών· γι' αυτό, η οικοδομή στένευε περισσότερο προς το κατώτατο και το μεσαίο από τη γη.
7 Και ο τοίχος, που ήταν απέξω, απέναντι από τους θαλάμους, προς την εξωτερική αυλή, προς το πρόσωπο των θαλάμων, είχε μάκρος 50 πήχες,
8 Επειδή, το μάκρος των θαλάμων, που ήσαν στην εξωτερική αυλή, ήταν 50 πήχες· και πρόσεξα, κατά πρόσωπο του ναού ήσαν 100 πήχες.
9 Και από κάτω απ' αυτούς τους θαλάμους υπήρχε η είσοδος προς τα ανατολικά, όπως πηγαίνει κάποιος σ' αυτούς από την εξωτερική αυλή.
10 Οι θάλαμοι ήσαν στο πάχος τού τοίχου τής αυλής προς τα ανατολικά, κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους, και κατά πρόσωπο της οικοδομής.
11 Και ο δρόμος, που ήταν κατά πρόσωπό τους ήταν σύμφωνα με τη θέα των θαλάμων, που ήσαν προς τον βορρά· είχαν ίδιο μάκρος με εκείνους, ίδιο πλάτος με εκείνους· και όλοι οι έξοδοί τους ήσαν και σύμφωνα με τις διατάξεις εκείνων και σύμφωνα με τις θύρες εκείνων.
12 Και σύμφωνα με τις θύρες των θαλάμων, που ήσαν προς τον νότο, υπήρχε μία θύρα στην αρχή τού δρόμου, του δρόμου κατευθείαν απέναντι του τοίχου προς τα ανατολικά, καθώς κανείς μπαίνει μέσα σ' αυτά.
13 Και μου είπε: Οι βόρειοι θάλαμοι, και οι νότιοι θάλαμοι, αυτοί που είναι κατά πρόσωπο του αποχωρισμένου μέρους, αυτοί είναι άγιοι θάλαμοι, όπου οι ιερείς, που πλησιάζουν στον Κύριο, θα τρώνε τα αγιότατα· εκεί θα βάζουν τα αγιότατα, και την προσφορά από τα άλφιτα, και την προσφορά περί αμαρτίας, και την προσφορά περί ανομίας· επειδή, ο τόπος είναι άγιος.
14 Όταν μπαίνουν εκεί οι ιερείς, δεν θα βγαίνουν από τον άγιο τόπο στην εξωτερική αυλή, αλλ' εκεί θα αποθέτουν τα ενδύματά τους με τα οποία υπηρετούν· επειδή, είναι άγια· και θα ντύνονται άλλα ενδύματα, και τότε θα πλησιάζουν σε ό,τι είναι του λαού.
15 Και αφού τελείωσε τα μέτρα τού εσωτερικού οίκου, με έβγαλε έξω προς την πύλη, που βλέπει προς τα ανατολικά, και τον μέτρησε γύρω-γύρω.
16 Μέτρησε την ανατολική πλευρά με το καλαμένιο μέτρο, 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο ολόγυρα.
17 Μέτρησε τη βορινή πλευρά, 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο ολόγυρα.
18 Μέτρησε τη νότια πλευρά, 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο.
19 Έπειτα, στράφηκε προς τη δυτική πλευρά, και μέτρησε 500 καλάμια, με το καλαμένιο μέτρο.
20 Τον μέτρησε κατά τις τέσσερις πλευρές· είχε τοίχο, γύρω-γύρω, το μάκρος 500 καλάμια, και το πλάτος 500 καλάμια, για να κάνει χώρισμα ανάμεσα στον άγιο και τον βέβηλο τόπο.
Κεφάλαιο 43

1 ΚΑΙ με έφερε στην πύλη, την πύλη που βλέπει προς τα ανατολικά.
2 Και ξάφνου, η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ερχόταν από τον δρόμο τής ανατολής· και η φωνή του ήταν σαν φωνή πολλών νερών· και η γη έλαμπε από τη δόξα του.
3 Και η θέα που είδα, ήταν ως προς τη θέα, σύμφωνα με τη θέα που είχα δει, όταν ήρθα να χαλάσω την πόλη· και οι θέες ήσαν σύμφωνα με τη θέα που είχα δει κοντά στον ποταμό Χεβάρ· και έπεσα κατά πρόσωπό μου.
4 Και η δόξα τού Κυρίου μπήκε μέσα στον οίκο από τον δρόμο τής πύλης, που βλέπει προς τα ανατολικά.
5 Και το πνεύμα με σήκωσε, και με έφερε στην εσωτερική αυλή· και ξάφνου, ο οίκος ήταν γεμάτος από τη δόξα τού Κυρίου.
6 Και άκουσα φωνή κάποιου που μιλούσε σε μένα από τον οίκο· και ο άνθρωπος στεκόταν κοντά μου.
7 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, τον τόπο τού θρόνου μου, και τον τόπο τού πέλματος των ποδιών μου, όπου θα κατοικώ μέσα στον οίκο Ισραήλ στον αιώνα, και το άγιό μου όνομα, ο οίκος Ισραήλ δεν θα βεβηλώσει πλέον, ούτε αυτοί ούτε οι βασιλιάδες τους, με τις πορνείες τους, ούτε με τα πτώματα των βασιλιάδων τους ούτε με τους ψηλούς τους τόπους.
8 Βάζοντας τα κατώφλια τους κοντά στα κατώφλια μου, και τους παραστάτες τους κοντά στους παραστάτες μου, ώστε δεν ήταν παρά ο τοίχος ανάμεσα σε μένα και σ' αυτούς, βεβήλωναν έτσι το άγιό μου όνομα, με τα βδελύγματά τους που έπρατταν· γι' αυτό, τους ανάλωσα μέσα στον θυμό μου.
9 Τώρα, ας απομακρύνουν από μένα τις πορνείες τους, και τα πτώματα των βασιλιάδων τους, και θα κατοικώ ανάμεσά τους στον αιώνα.
10 Εσύ, γιε ανθρώπου, δείξε αυτόν τον οίκο στον οίκο Ισραήλ, για να ντραπούν για τις ανομίες τους· και ας μετρήσουν το σχέδιο.
11 Και αν ντραπούν για όλα όσα έπραξαν, δείξ' τους τη μορφή τού οίκου, και τη διάταξή του, και τις εξόδους του, και τις εισόδους του, και ολόκληρη τη μορφή του, και όλες τις διατάξεις του, και ολόκληρη τη μορφή του, και ολόκληρο τον νόμο του· και περίγραψέ τον μπροστά τους, για να φυλάξουν ολόκληρη τη μορφή του, και όλες τις διατάξεις του, και να τις εκτελούν.
12 Αυτός είναι ο νόμος τού οίκου: Επάνω στην κορυφή τού βουνού, ολόκληρο το όριο, γύρω-γύρω, θα είναι αγιότατο. Δες, αυτός είναι ο νόμος τού οίκου.
13 Κι αυτά είναι τα μέτρα τού θυσιαστηρίου σε πήχες: Ο πήχης είναι ένας κοινός πήχης και μία παλάμη· το μεν κοίλωμά του θα είναι ένας πήχης, και το πλάτος ένας πήχης· και το γείσωμά του στα χείλη του, ολόγυρα, μία σπιθαμή· κι αυτό θα είναι το ανώτερο μέρος τού θυσιαστηρίου.
14 Και από το κοίλωμα, που είναι προς τη γη, μέχρι την κατώτερη προεξοχή, θα είναι δύο πήχες, και το πλάτος ένας πήχης· και από το χείλος τής μικρότερης μέχρι το χείλος τής μεγαλύτερης, τέσσερις πήχες, και το πλάτος ένας πήχης.
15 Και το θυσιαστήριο θα έχει ύψος τέσσερις πήχες· και από το θυσιαστήριο κι επάνω θα υπάρχουν τέσσερα κέρατα.
16 Και το θυσιαστήριο θα έχει μάκρος 12 πήχες και πλάτος 12, τετράγωνο στις τέσσερις πλευρές του.
17 Και το χείλος του θα είναι 14 πήχες το μάκρος και 14 πήχες το πλάτος στις τέσσερις πλευρές του· και το γείσωμα, ολόγυρά του, μισός πήχης· και το κοίλωμά του ολόγυρα ένας πήχης· και τα σκαλοπάτια του θα βλέπουν προς τα ανατολικά.
18 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αυτές είναι οι διατάξεις του θυσιαστηρίου κατά την ημέρα, που θα το κατασκευάσουν, για να προσφέρουν επάνω σ' αυτό ολοκαύτωμα, και να ραντίζουν επάνω του αίμα.
19 Και θα δώσεις στους ιερείς τούς Λευίτες, που είναι το σπέρμα τού Σαδώκ, που με πλησιάζουν για να υπηρετούν σε μένα, λέει ο Κύριος ο Θεός, ένα μοσχάρι βοδιού για προσφορά περί αμαρτίας.
20 Και θα πάρεις από το αίμα του, και θα βάλεις επάνω στα τέσσερα κέρατά του, και επάνω στις τέσσερις γωνίες τού χείλους, και επάνω στο γείσωμα, ολόγυρα· και θα το καθαρίσεις και θα κάνεις γι' αυτό εξιλέωση.
21 Και θα πάρεις το μοσχάρι, που είναι για την προσφορά περί αμαρτίας και θα το κάψουν στον διορισμένο τόπο τού οίκου, έξω από το αγιαστήριο.
22 Και τη δεύτερη ημέρα θα προσφέρεις έναν τράγο από κατσίκες, άμωμον, για προσφορά περί αμαρτίας· και θα καθαρίσουν το θυσιαστήριο, όπως καθάρισαν με το μοσχάρι.
23 Αφού τελειώσεις καθαρίζοντάς το, θα προσφέρεις ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο, και ένα κριάρι από το ποίμνιο άμωμο.
24 Και θα τα προσφέρεις μπροστά στον Κύριο, και οι ιερείς θα ρίξουν επάνω τους αλάτι, και θα τα ολοκαυτώσουν ως ολοκαύτωμα στον Κύριο.
25 Επτά ημέρες θα ετοιμάζεις έναν τράγο κάθε ημέρα για προσφορά περί αμαρτίας· και θα ετοιμάζουν ένα μοσχάρι βοδιού, και ένα κριάρι από το ποίμνιο, άμωμα.
26 Θα κάνουν εξιλέωση επτά ημέρες για το θυσιαστήριο, και θα το καθαρίζουν· κι αυτοί θα καθιερωθούν.
27 Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες, από την όγδοη ημέρα και στο εξής, οι ιερείς θα προσφέρουν τα ολοκαυτώματά σας επάνω στο θυσιαστήριο, και τις ειρηνικές προσφορές σας· και εγώ θα σας δεχθώ, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 44

1 ΚΑΙ με επέστρεψε προς τον δρόμο τής εξωτερικής πύλης τού αγιαστηρίου, που έβλεπε προς τα ανατολικά· κι αυτή ήταν κλεισμένη.
2 Και ο Κύριος μου είπε: Η πύλη αυτή θα είναι κλεισμένη, δεν θα ανοιχτεί, και άνθρωπος δεν θα περάσει απ' αυτή· επειδή, ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ μπήκε απ' αυτή, γι' αυτό θα είναι κλεισμένη.
3 Αυτή θα είναι για τον άρχοντα· ο άρχοντας, αυτός θα καθήσει μέσα σ' αυτή, για να φάει ψωμί μπροστά στον Κύριο· θα μπει από τον δρόμο τής στοάς αυτής τής πύλης, και από τον ίδιο δρόμο θα βγει.
4 Και με έφερε προς τον δρόμο της βορινής πύλης, απέναντι από τον οίκο· και είδα, και να, ο οίκος τού Κυρίου ήταν γεμάτος από τη δόξα τού Κυρίου· και έπεσα επάνω στο πρόσωπό μου.
5 Και ο Κύριος είπε σε μένα: Γιε ανθρώπου, πρόσεξε με την καρδιά σου, και δες με τα μάτια σου, και άκουσε με τα αυτιά σου όλα όσα εγώ μιλάω σε σένα, για όλες τις διατάξεις τού οίκου τού Κυρίου, και για όλους τούς νόμους του· και παρατήρησε καλά την είσοδο του οίκου, μαζί με όλες τις εξόδους τού αγιαστηρίου.
6 Και θα πεις στους απειθείς, στον οίκο Ισραήλ: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Οίκος Ισραήλ, αρκεστείτε σε όλα τα βδελύγματά σας,
7 επειδή, φέρατε μέσα αλλογενείς, απερίτμητους στην καρδιά, απερίτμητους στη σάρκα, για να είναι στο αγιαστήριό μου, να το βεβηλώνουν, τον οίκο μου, όταν προσφέρετε το ψωμί μου, το πάχος και το αίμα, ενώ παραβαίνουν τη διαθήκη μου εξαιτίας όλων των βδελυγμάτων σας.
8 Και εσείς δεν φυλάξατε τη βάρδια των αγίων μου, αλλά βάλατε επάνω στο αγιαστήριό μου φύλακες της βάρδιας μου, αντί για σας.
9 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κανένας αλλογενής, απερίτμητος στην καρδιά, και απερίτμητος στη σάρκα, δεν θα μπαίνει μέσα στο αγιαστήριό μου, από όλους τούς αλλογενείς ανάμεσα στον οίκο Ισραήλ·
10 αλλά, οι Λευίτες, που αποστάτησαν από μένα, όταν ο Ισραήλ βρισκόταν σε αποπλάνηση, καθώς αποπλανήθηκαν από μένα πηγαίνοντας πίσω από τα είδωλά τους, και θα βαστάξουν την ανομία τους.
11 Και θα είναι υπηρέτες στο αγιαστήριό μου, επιστατώντας στις πύλες τού οίκου, και φυλάττοντας τον οίκο· αυτοί θα σφάζουν, στον λαό, τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες, κι αυτοί θα στέκονται μπροστά τους για να τους υπηρετούν.
12 Επειδή, τους υπηρετούσαν μπροστά στα είδωλά τους, και ήσαν πρόσκομμα ανομίας στον οίκο Ισραήλ· γι' αυτό, εγώ ύψωσα το χέρι μου εναντίον τους, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα βαστάξουν την ανομία τους.
13 Και δεν θα με πλησιάζουν για να ιερατεύουν σε μένα, και δεν θα πλησιάζουν σε κανένα από τα άγιά μου, και στα άγια των αγίων· αλλά, θα βαστάζουν τη ντροπή τους, και τα βδελύγματά τους, που έπραξαν.
14 Και θα τους κάνω φύλακες της βάρδιας τού οίκου, για όλη την υπηρεσία του, και για όλα όσα θα γίνονται μέσα σ' αυτόν.
15 Οι δε ιερείς και οι Λευίτες, οι γιοι τού Σαδώκ, αυτοί που φύλαξαν τη βάρδια τού αγιαστηρίου μου, όταν οι γιοι Ισραήλ αποπλανιόνταν από μένα, αυτοί θα με πλησιάζουν για να υπηρετούν σε μένα, και θα στέκονται μπροστά μου για να μου προσφέρουν το πάχος και το αίμα, λέει ο Κύριος ο Θεός·
16 αυτοί θα μπαίνουν μέσα στο αγιαστήριό μου, κι αυτοί θα πλησιάζουν στο τραπέζι μου, για να με υπηρετούν, και θα φυλάττουν τη βάρδια μου.
17 Και όταν μπαίνουν μέσα στις πύλες τής εσωτερικής αυλής, θα ντύνονται ιμάτια λινά· και δεν θα είναι επάνω τους μαλλί, ενώ υπηρετούν στις πύλες τής εσωτερικής αυλής, και στο εσωτερικό.
18 Θα έχουν λινές τιάρες επάνω στα κεφάλια τους, και λινές περισκελίδες στις οσφύες τους· δεν θα περιζώνονται τίποτε που να προξενεί ιδρώτα.
19 Και όταν βγαίνουν στην εξωτερική αυλή, στην αυλή την εξωτερική προς τον λαό, θα ξεντύνονται τα ενδύματά τους, με τα οποία υπηρετούσαν, και θα τα βάζουν στους άγιους θαλάμους, και θα ντύνονται άλλα ενδύματα· και δεν θα αγιάζουν τον λαό με τα ενδύματά τους.
20 Και δεν θα ξυρίζουν τα κεφάλια τους, και δεν θα αφήνουν τα μαλλιά τους να μεγαλώνουν, μόνον θα κουρεύουν τα κεφάλια τους.
21 Και κρασί δεν θα πίνει κανένας ιερέας, όταν μπαίνει μέσα στην εσωτερική αυλή.
22 Και δεν θα παίρνουν για γυναίκα στον εαυτό τους χήρα ή αποδιωγμένη· αλλά, θα παίρνουν παρθένα από τον οίκο Ισραήλ ή χήρα ιερέα, που χηρεύει.
23 Και θα διδάσκουν τον λαό μου τη διαφορά ανάμεσα σε άγιο και βέβηλο, και θα τους κάνουν να διακρίνουν ανάμεσα σε ακάθαρτο και καθαρό.
24 Και στις αμφισβητήσεις, αυτοί θα στέκονται για να κρίνουν· θα τις κρίνουν σύμφωνα με τις κρίσεις μου· και θα φυλάττουν τα νόμιμά μου και τα διατάγματά μου σε όλες τις γιορτές μου· και θα αγιάζουν τα σάββατά μου.
25 Και δεν θα μπαίνουν μέσα σε νεκρόν άνθρωπο για να μολυνθούν· παρά μόνον για πατέρα ή για μητέρα ή για γιο ή για θυγατέρα ή για αδελφό ή για αδελφή, που δεν έχει παντρευτεί, γι' αυτούς θα μολύνονται.
26 Και αφού ο μολυσμένος καθαριστεί, θα απαριθμούν σ' αυτόν επτά ημέρες.
27 Και κατά την ημέρα που μπαίνει μέσα στο αγιαστήριο, στην εσωτερική αυλή, για να υπηρετήσει στο αγιαστήριο, θα προσφέρει την προσφορά του περί αμαρτίας, λέει ο Κύριος ο Θεός.
28 Κι αυτό θα είναι σ' αυτούς για κληρονομιά· εγώ είμαι η κληρονομιά τους· και ιδιοκτησία δεν θα τους δίνετε μέσα στον Ισραήλ· εγώ είμαι η ιδιοκτησία τους.
29 Θα τρώνε την προσφορά από άλφιτα, και την προσφορά περί αμαρτίας, και την προσφορά περί ανομίας· και κάθε αφιέρωμα ανάμεσα στον Ισραήλ θα είναι δικά τους.
30 Και όλες οι απαρχές όλων των πρωτογεννημάτων, και κάθε προσφορά που υψώνεται από όλα, από κάθε είδος από τις προσφορές σας, που υψώνονται, θα είναι των ιερέων· και θα δίνετε την απαρχή τής ζύμης σας στον ιερέα, για να επαναπαύεται ευλογία επάνω στο σπίτι σας.
31 Οι ιερείς δεν θα τρώνε τίποτε θνησιμαίο ή θηριάλωτο, είτε πουλί είτε κτήνος.
Κεφάλαιο 45

1 ΚΑΙ όταν κληρώνετε τη γη για κληρονομιά, θα ξεχωρίσετε μια μερίδα στον Κύριο, μια άγια μερίδα από τη γη· το μάκρος θα είναι μάκρος 25.000 καλάμια, και το πλάτος 10.000· αυτό θα είναι άγιο σε όλα τα όριά του, ολόγυρα.
2 Απ' αυτό, θα είναι για το αγιαστήριο 500 ως προς το μάκρος, με 500 ως προς το πλάτος, τετράγωνο, ολόγυρα· και 50 πήχες, ολόγυρα, για τα προάστιά του.
3 Σύμφωνα, λοιπόν, μ' αυτό το μέτρο θα μετρήσεις μάκρος 25.000, και πλάτος 10.000· και μέσα σ' αυτό θα είναι το αγιαστήριο, το άγιο των αγίων.
4 Αυτό θα είναι από τη γη, άγια μερίδα για τους ιερείς, που υπηρετούν στο αγιαστήριο, αυτούς που πλησιάζουν για να υπηρετούν στον Κύριο· και θα είναι γι' αυτούς τόπος για σπίτια, και άγιος τόπος για το αγιαστήριο.
5 Και 25.000 μάκρος, και 10.000 πλάτος, θα έχουν οι Λευίτες για τον εαυτό τους, οι υπηρέτες τού οίκου, για ιδιοκτησία μαζί με 20 θαλάμους.
6 Και θα δώσετε για ιδιοκτησία τής πόλης 5.000 πλάτος, και 25.000 μάκρος, κοντά στην άγια μερίδα· αυτό θα είναι για ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ.
7 Και για τον άρχοντα θα υπάρχει μερίδα, από εδώ και από εκεί από την άγια μερίδα, και την ιδιοκτησία τής πόλης, μπροστά από την άγια μερίδα, και μπροστά από την ιδιοκτησία τής πόλης, από το δυτικό προς δυσμάς, και από το ανατολικό προς ανατολάς· και το μάκρος θα είναι κοντά σε κάθε μία από τις μερίδες, από το δυτικό όριο προς το ανατολικό όριο.
8 Σε γη θα είναι γι' αυτόν η ιδιοκτησία, μέσα στον Ισραήλ· και οι άρχοντές μου δεν θα καταθλίβουν πλέον τον λαό μου· και θα δώσουν το υπόλοιπο της γης στον οίκο Ισραήλ, σύμφωνα με τις φυλές τους.
9 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αρκεί σε σας, άρχοντες του Ισραήλ· απομακρύνετε τη βία και την αρπαγή, και κάντε κρίση και δικαιοσύνη· σηκώστε τις καταδυναστείες σας από τον λαό μου, λέει ο Κύριος ο Θεός.
10 Δίκαιη πλάστιγγα θα έχετε, και δίκαιο εφά, και δίκαιο βαθ.
11 Το εφά και το βαθ θα είναι τού ίδιου μέτρου, ώστε το βαθ να περιλαμβάνει το ένα δέκατο του χομόρ, και το εφά το ένα δέκατο του χομόρ· το μέτρο του θα είναι σύμφωνα με το χομόρ.
12 Και ο σίκλος θα είναι 20 γερά· 20 σίκλοι, 25 σίκλοι, 15 σίκλοι, θα είναι η μνα σας.
13 Η προσφορά που υψώνεται, που θα προσφέρετε, είναι η εξής: Το ένα έκτο τού εφά από ένα χομόρ σιταριού· και θα δίνετε το ένα έκτο τού εφά από ένα χομόρ κριθαριού.
14 Και για το διάταγμα του λαδιού, από ένα βαθ λαδιού, θα προσφέρετε το ένα δέκατο του βαθ για ένα κορ, που είναι ένα χομόρ από δέκα βαθ· επειδή, δέκα βαθ είναι ένα χομόρ.
15 Και από το κοπάδι ένα πρόβατο από τα 200, από τις παχιές βοσκές τού Ισραήλ, για προσφορά από άλφιτα, και για ολοκαύτωμα, και για ειρηνικές προσφορές, για να κάνει εξιλέωση γι' αυτούς, λέει ο Κύριος ο Θεός.
16 Ολόκληρος ο λαός τής γης θα δίνει στον άρχοντα μέσα στον Ισραήλ αυτή την προσφορά που υψώνεται.
17 Και στον άρχοντα ανήκει να δίνει τα ολοκαυτώματα, και τις προσφορές από άλφιτα, και τις σπονδές, στις γιορτές, και στις νεομηνίες, και στα σάββατα, σε όλες τις πανηγύρεις τού οίκου Ισραήλ· αυτός θα ετοιμάζει την προσφορά περί αμαρτίας, και την προσφορά από άλφιτα, και το ολοκαύτωμα, και τις ειρηνικές προσφορές, για να κάνει εξιλέωση για τον οίκο Ισραήλ.
18 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Κατά τον πρώτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, θα παίρνεις ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο, και θα καθαρίζεις το αγιαστήριο·
19 και ο ιερέας θα παίρνει από το αίμα τής προσφοράς περί αμαρτίας, και θα βάζει επάνω στους παραστάτες τού οίκου, και επάνω στις τέσσερις γωνίες τού χείλους τού θυσιαστηρίου, και επάνω στους παραστάτες τής πύλης τής εσωτερικής αυλής.
20 Και έτσι θα κάνεις την έβδομη ημέρα τού μήνα για κάθε έναν, που αμαρτάνει από άγνοια, και για τον απλό· έτσι θα κάνετε εξιλέωση για τον οίκο.
21 Κατά τον πρώτο μήνα, τη 14η ημέρα τού μήνα, θα είναι σε σας το Πάσχα, γιορτή επτά ημερών· θα τρώτε άζυμα.
22 Και κατά την ημέρα εκείνη ο άρχοντας θα ετοιμάζει για τον εαυτό του, και για ολόκληρο τον λαό τής γης, ένα μοσχάρι για προσφορά περί αμαρτίας.
23 Και κατά τις επτά ημέρες τής γιορτής θα κάνει ολοκαύτωμα στον Κύριο, επτά μοσχάρια, και επτά κριάρια άμωμα κάθε ημέρα κατά τις επτά ημέρες· και έναν τράγο από κατσίκες κάθε ημέρα για προσφορά περί αμαρτίας.
24 Και θα ετοιμάζει προσφορά από άλφιτα ένα εφά για το μοσχάρι, και ένα εφά για το κριάρι, και ένα ιν λαδιού στο εφά.
25 Κατά τον έβδομο μήνα, την 15η ημέρα τού μήνα, θα κάνει κατά τη γιορτή σύμφωνα μ' αυτά επτά ημέρες, σύμφωνα με την προσφορά περί αμαρτίας, σύμφωνα με τα ολοκαυτώματα, και σύμφωνα με την προσφορά από άλφιτα, και σύμφωνα με το λάδι.
Κεφάλαιο 46

1 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Η πύλη τής εσωτερικής αυλής, που βλέπει προς τα ανατολικά, θα είναι κλεισμένη τις έξι εργάσιμες ημέρες· και την ημέρα τού σαββάτου θα ανοίγεται, και την ημέρα τής νεομηνίας θα ανοίγεται.
2 Και ο άρχοντας θα μπει μέσα από τον δρόμο τής στοάς τής πύλης, που είναι απέξω, και θα στέκεται κοντά στον παραστάτη τής πύλης, και οι ιερείς θα ετοιμάζουν το ολοκαύτωμά του, και τις ειρηνικές προσφορές του, κι αυτός θα προσκυνήσει στο κατώφλι τής πύλης· τότε, θα βγει έξω· η πύλη, όμως, δεν θα κλείσει μέχρι την εσπέρα.
3 Παρόμοια, ο λαός τής γης θα προσκυνάει στην είσοδο αυτής τής πύλης μπροστά στον Κύριο, κατά τα σάββατα και κατά τις νεομηνίες.
4 Το δε ολοκαύτωμα, που ο άρχοντας θα προσφέρει στον Κύριο την ημέρα τού σαββάτου, θα είναι έξι άμωμα αρνιά, και ένα άμωμο κριάρι.
5 Και η προσφορά από άλφιτα θα είναι ένα εφά για ένα κριάρι· η δε προσφορά από άλφιτα για τα αρνιά, όσο έχει προαίρεση να δώσει· και ένα ιν λάδι για ένα εφά.
6 Και την ημέρα τής νεομηνίας θα είναι ένα μοσχάρι βοδιού άμωμο, και έξι αρνιά, και ένα κριάρι· θα είναι άμωμα.
7 Και θα ετοιμάζει προσφορά από άλφιτα, ένα εφά για το μοσχάρι, και ένα εφά για το κριάρι· και για τα αρνιά, όσο είναι ικανό το χέρι του· και ένα ιν λάδι για ένα εφά.
8 Και όταν μπαίνει μέσα ο άρχοντας, θα μπαίνει μέσα από τον δρόμο τής στοάς αυτής τής πύλης, και θα βγαίνει έξω από τον δρόμο τής ίδιας.
9 Όταν, όμως, ο λαός τής γης έρχεται μπροστά στον Κύριο κατά τις επίσημες γιορτές, αυτός που μπαίνει μέσα για να προσκυνήσει από τον δρόμο τής βορινής πύλης, θα βγαίνει έξω από τον δρόμο τής νότιας πύλης· και εκείνος που μπαίνει μέσα από τον δρόμο τής νότιας πύλης, θα βγαίνει έξω από τον δρόμο τής βορινής πύλης· δεν θα επιστρέφει από τον δρόμο τής πύλης από τον οποίο μπήκε μέσα, αλλά θα βγαίνει έξω από τον απέναντι.
10 Και ο άρχοντας θα μπαίνει μέσα ανάμεσα σ' αυτούς που μπαίνουν μέσα· και ενώ αυτοί θα βγαίνουν έξω, θα βγαίνει έξω.
11 Και στις γιορτές και τα πανηγύρια η προσφορά από άλφιτα θα είναι ένα εφά για το μοσχάρι, και ένα εφά για το κριάρι· ενώ για τα αρνιά θα δώσει όσο έχει προαίρεση· και ένα ιν για ένα εφά.
12 Και όταν ο άρχοντας ετοιμάζει ένα αυτοπροαίρετο ολοκαύτωμα ή αυτοπροαίρετες ειρηνικές προσφορές στον Κύριο, τότε θα του ανοίγουν την πύλη, που βλέπει προς τα ανατολικά, και θα ετοιμάζει το ολοκαύτωμά του και τις ειρηνικές προσφορές του, που κάνει κατά την ημέρα τού σαββάτου· τότε, θα βγαίνει έξω, και μετά την έξοδό του θα κλείνουν την πύλη.
13 Και θα ετοιμάζεις καθημερινά ολοκαύτωμα στον Κύριο από ένα χρονιάρικο άμωμο αρνί· θα το ετοιμάζεις κάθε πρωινό.
14 Και θα ετοιμάζεις γι' αυτό προσφορά από άλφιτα κάθε πρωινό, το ένα έκτο τού εφά, και λάδι το ένα τρίτο τού ιν, για να το ανακατεύεις με σιμιγδάλι· προσφορά από άλφιτα στον Κύριο παντοτινά, σύμφωνα με αιώνιο πρόσταγμα.
15 Και θα ετοιμάζουν το αρνί, και την προσφορά από άλφιτα, και το λάδι, κάθε πρωινό, ολοκαύτωμα παντοτινό.
16 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Αν ο άρχοντας δώσει δώρο σε κάποιον από τους γιους του, αυτό θα είναι κληρονομιά του· είναι των γιων του· θα είναι ιδιοκτησία τους μέσα σε κληρονομιά.
17 Αλλά, αν δώσει δώρο από την κληρονομιά του σε κάποιον από τους δούλους του, τότε θα είναι δικό του μέχρι τον χρόνο τής άφεσης· ύστερα απ' αυτό, θα επιστρέφει στον άρχοντα· επειδή, η κληρονομιά του είναι των γιων του· δική τους θα είναι.
18 Και ο άρχοντας δεν θα παίρνει από την κληρονομιά τού λαού, βγάζοντάς τους έξω από την ιδιοκτησία τους με καταδυναστεία· από την ιδιοκτησία του θα κληροδοτήσει τους γιους του, για να μη διασκορπίζεται ο λαός μου· κάθε ένας από την ιδιοκτησία του.
19 Έπειτα, με έφερε διαμέσου τής εισόδου, που είναι στα πλάγια της πύλης, προς τους άγιους θαλάμους των ιερέων, που βλέπουν προς τον βορρά· και να, εκεί υπήρχε ένας τόπος στο εσωτερικό προς τα δυτικά.
20 Και μου είπε: Αυτός είναι ο τόπος, που οι ιερείς θα βράζουν την προσφορά περί ανομίας, και την προσφορά περί αμαρτίας, όπου θα ψήνουν την προσφορά από άλφιτα, για να μη τα φέρνουν έξω, στην εξωτερική αυλή, για να αγιάσουν τον λαό.
21 Και με έβγαλε έξω στην εξωτερική αυλή, και με περιέφερε στις τέσσερις γωνίες τής αυλής· και να, υπήρχε μία αυλή σε κάθε γωνία τής αυλής.
22 Στις τέσσερις γωνίες τής αυλής υπήρχαν ενωμένες αυλές, από 40 πήχες το μάκρος, και από 30 πήχες το πλάτος· οι τέσσερις αυτές γωνίες ήσαν του ίδιου μέτρου.
23 Και υπήρχε ολόγυρά τους μια σειρά από οικοδομές, ολόγυρα απ' αυτές τις τέσσερις· και υπήρχαν μαγειρεία κατασκευασμένα από κάτω από τις σειρές, ολόγυρα.
24 Και μου είπε: Αυτά είναι τα οικήματα των μαγείρων, όπου οι υπηρέτες τού οίκου θα βράζουν τις θυσίες τού λαού.
Κεφάλαιο 47

1 ΚΑΙ με επέστρεψε στη θύρα τού οίκου· και ξάφνου, νερά, που έβγαιναν κάτω από το κατώφλι τού οίκου προς τα ανατολικά· επειδή, το μέτωπο του οίκου ήταν προς τα ανατολικά, και τα νερά κατέβαιναν από κάτω από το δεξί πλάγιο του οίκου, προς το νότιο μέρος τού θυσιαστηρίου.
2 Και με έβγαλε έξω διαμέσου τού δρόμου τής πύλης, που είναι προς βορράν, και με έφερε ολόγυρα, διαμέσου τού δρόμου, που είναι απέξω προς την εξωτερική πύλη, διαμέσου τού δρόμου, που βλέπει προς τα ανατολικά· και ξάφνου, τα νερά έρρεαν από το δεξί πλάγιο.
3 Και ο άνθρωπος, που είχε το μέτρο στο χέρι του, αφού βγήκε έξω προς τα ανατολικά, μέτρησε 1.000 πήχες, και με διαπέρασε μέσα από τα νερά· τα νερά ήσαν μέχρι τους αστραγάλους.
4 Και μέτρησε 1.000, και με διαπέρασε μέσα από τα νερά· τα νερά ήσαν μέχρι τα γόνατα. Πάλι μέτρησε 1.000, και με διαπέρασε· τα νερά ήσαν μέχρι την οσφύ.
5 Έπειτα, μέτρησε 1.000· και ήταν ποταμός, τον οποίο δεν μπορούσα να διαβώ· επειδή, τα νερά ήσαν υψωμένα, νερά για κολύμπι, ποταμός αδιάβατος.
6 Και μου είπε: Είδες, γιε ανθρώπου; Τότε, με έφερε, και με επέστρεψε στην όχθη τού ποταμού.
7 Και όταν επέστρεψα, ξάφνου, στην όχθη τού ποταμού υπήρχαν δέντρα πολλά, σε υπερβολικό βαθμό, και από εδώκαι από εκεί.
8 Και μου είπε: Αυτά τα νερά βγαίνουν προς την ανατολική γη, και κατεβαίνουν προς την πεδινή, και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα· και όταν εκχυθούν στη θάλασσα, τα νερά της θα γιατρευτούν.
9 Και κάθε έμψυχο που έρπει, σε όσα μέρη έρθουν αυτοί οι ποταμοί, θα ζει· και θα υπάρχει εκεί ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από ψάρια, δεδομένου ότι, έρχονται εκεί αυτά τα νερά· επειδή, θα γιατρευτούν· και όπου έρχεται ο ποταμός, όλα θα ζουν.
10 Και θα στέκονται σ' αυτήν οι ψαράδες από την Εν-γαδδί μέχρι την Εν-εγλαϊμ· εκεί θα απλώνουν τα δίχτυα· τα ψάρια τους θα είναι σύμφωνα με τα είδη τους, όπως τα ψάρια τής Μεγάλης Θάλασσας, υπερβολικά πολλά.
11 Οι ελώδεις τόποι της, όμως, και οι βαλτώδεις δεν θα γιατρευτούν· θα είναι διορισμένοι για αλάτι.
12 Και κοντά στον ποταμό, επάνω στην όχθη του, από εδώ και από εκεί, θα μεγαλώνουν δέντρα κάθε είδους, για τροφή, που τα φύλλα τους δεν θα μαραίνονται, και ο καρπός τους δεν θα εκλείψει· νέος καρπός θα γεννιέται σε κάθε έναν μήνα, επειδή, τα νερά του βγαίνουν από το αγιαστήριο· και ο καρπός τους θα είναι για τροφή, και το φύλλο τους για γιατρειά.
13 ΕΤΣΙ λέει ο Κύριος ο Θεός: Αυτά θα είναι τα όρια, με τα οποία θα κληρονομήσετε τη γη, σύμφωνα με τις 12 φυλές τού Ισραήλ· ο Ιωσήφ θα έχει 2 μερίδες.
14 Και εσείς θα την κληρονομήσετε, κάθε ένας όπως ο αδελφός του· για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας· κι αυτή η γη θα κληρωθεί σε σας για κληρονομιά.
15 Και τούτο θα είναι το όριο της γης προς το βορινό πλάγιο, από τη Μεγάλη Θάλασσα, προς τον δρόμο τής Εθλών, όπως κάποιος πηγαίνει προς τη Σεδάδ,
16 την Αιμάθ, τη Βηρωθά, τη Σιβραϊμ, που είναι ανάμεσα στο όριο της Δαμασκού και στο όριο της Αιμάθ, Ασάρ-αττιχών, που είναι κοντά στα όρια της Αυράν.
17 Και το όριο από τη θάλασσα θα είναι η Ασάρ-ενάν, το όριο της Δαμασκού, και το βορινό, που είναι προς βορράν· και το όριο της Αιμάθ. Και τούτο είναι το βορινό πλευρό.
18 Και θα μετρήσετε το ανατολικό πλευρό από την Αυράν, και από τη Δαμασκό, και από τη Γαλαάδ, και από τη γη τού Ισραήλ προς τον Ιορδάνη, από το όριο που είναι προς την ανατολική θάλασσα. Κι αυτό είναι η ανατολική πλευρά.
19 Και η μεσημβρινή πλευρά προς τον νότο, από τη Θαμάρ μέχρι τα νερά τής Μεριβά Κάδης, κατά την έκταση του χειμάρρου, μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα. Και τούτο είναι η νότια πλευρά προς το μεσημβρινό.
20 Και η δυτική πλευρά θα είναι η Μεγάλη Θάλασσα από το όριο, μέχρις ότου έρθει κάποιος απέναντι από την Αιμάθ. Αυτό είναι η δυτική πλευρά.
21 Έτσι θα διαιρέσετε αυτή τη γη ανάμεσά σας σύμφωνα με τις φυλές τού Ισραήλ.
22 Και θα την κληρώσετε στον εαυτό σας για κληρονομιά, μαζί με τους ξένους, που παροικούν ανάμεσά σας, όσοι γεννήσουν γιους ανάμεσά σας· και θα είναι σε σας ως αυτόχθονες ανάμεσα στους γιους Ισραήλ· και θα έχουν κληρονομιά μαζί σας, ανάμεσα στις φυλές τού Ισραήλ.
23 Και σε όποια φυλή παροικεί ο ξένος, εκεί θα του δώσετε την κληρονομιά του, λέει ο Κύριος ο Θεός.
Κεφάλαιο 48

1 Αυτά είναι τα ονόματα των φυλών: Από το βορινό άκρο, κατά τον δρόμο τής Εθλών, καθώς πηγαίνει κάποιος στην Αιμάθ, την Ασάρ-ενάν, το όριο της Δαμασκού προς τον βορρά, προς το μέρος τής Αιμάθ· κι αυτά είναι: Η ανατολική του πλευρά, και η δυτική· του Δαν, ένα μερίδιο.
2 Και κοντά στο όριο του Δαν, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ασήρ, ένα.
3 Και κοντά στο όριο του Ασήρ, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πευρά, του Νεφθαλί, ένα.
4 Και κοντά στο όριο του Νεφθαλί, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Μανασσή, ένα.
5 Και κοντά στο όριο του Μανασσή, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Εφραϊμ, ένα.
6 Και κοντά στο όριο του Εφραϊμ, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ρουβήν, ένα.
7 Και κοντά στο όριο του Ρουβήν, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ιούδα, ένα.
8 Και κοντά στο όριο του Ιούδα, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά θα είναι το μερίδιο, που θα αφιερώσετε από 25.000 καλάμια σε πλάτος, και κατά μάκρος όπως ένα από τα άλλα μερίδια, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική· και το αγιαστήριο θα είναι στο μέσον του.
9 Η μερίδα, που θα αφιερώσετε στον Κύριο, θα είναι από 25.000 κατά μάκρος, και 10.000 κατά πλάτος.
10 Και γι' αυτούς, τους ιερείς, αυτή θα είναι άγια μερίδα, προς τα βόρεια 25.000 κατά μάκρος, και προς τα δυτικά 10.000 κατά πλάτος, και προς τα ανατολικά 10.000 κατά πλάτος, και προς τα νότια 25.000 κατά μάκρος· και το αγιαστήριο του Κυρίου θα είναι στο μέσον του.
11 Αυτή θα είναι για τους ιερείς, που καθιερώθηκαν από τους γιους τού Σαδώκ, που φύλαξαν τη βάρδια μου, που δεν αποπλανήθηκαν στην αποπλάνηση των γιων Ισραήλ, όπως αποπλανήθηκαν οι Λευίτες.
12 Κι αυτή η μερίδα τής γης, που αφιερώθηκε· θα είναι σ' αυτούς αγιότατη, κοντά στο όριο των Λευιτών.
13 Και κοντά στο όριο των ιερέων, οι Λευίτες θα έχουν 25.000 κατά μάκρος, και 10.000 κατά πλάτος· όλο το μάκρος θα είναι25.000, και το πλάτος 10.000.
14 Και απ' αυτό δεν θα πουλήσουν ούτε θα αλλάξουν ούτε θα απαλλοτριώσουν τα πρωτογεννήματα της γης· επειδή, είναι άγιο στον Κύριο.
15 Και οι 5.000, που περισσεύουν στο πλάτος απέναντι στις 25.000, θα είναι βέβηλος τόπος για την πόλη, για κατοίκηση, και για προάστια· και η πόλη θα είναι στο κέντρο του.
16 Κι αυτά θα είναι τα μέτρα της: Η βορινή πλευρά 4.500, και η μεσημβρινή πλευρά 4.500, και κατά την ανατολική πλευρά 4.500, και τη δυτική πλευρά 4.500.
17 Και τα προάστια της πόλης θα είναι προς τον βορρά 250, και προς τον νότο 250, και προς την ανατολή 250, και προς τη δύση 250.
18 Και το υπόλοιπο κατά μάκρος, που συνορεύει με την άγια μερίδα, 10.000 προς τα ανατολικά, και 10.000 προς τα δυτικά· και θα συνορεύει με την άγια μερίδα· και τα γεννήματά του θα είναι για τροφή εκείνων που υπηρετούν την πόλη.
19 Κι αυτοί που υπηρετούν την πόλη θα την υπηρετούν από όλες τις φυλές τού Ισραήλ.
20 Ολόκληρο το αφιέρωμα θα είναι 25.000 με 25.000· τετράγωνη θα αφιερώσετε την άγια μερίδα, μαζί με την ιδιοκτησία της πόλης.
21 Και το υπόλοιπο θα είναι για τον άρχοντα, από εδώ και από εκεί, από την άγια μερίδα, και την ιδιοκτησία τής πόλης, απέναντι στις 25.000 τού αφιερώματος προς το ανατολικό όριο, και προς τη δύση απέναντι από τις 25.000 προς το δυτικό όριο, κοντά στις μερίδες τού άρχοντα. Έτσι θα είναι η άγια μερίδα· και το αγιαστήριο του οίκου στο μέσον του.
22 Και από την ιδιοκτησία των Λευιτών, και από την ιδιοκτησία τής πόλης, που είναι στο μέσον εκείνου που ανήκει στον άρχοντα, ανάμεσα στο όριο του Ιούδα, και στο όριο του Βενιαμίν, αυτό θα είναι του άρχοντα.
23 Και για το υπόλοιπο των φυλών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Βενιαμίν, ένα μερίδιο.
24 Και κοντά στο όριο του Βενιαμίν, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Συμεών, ένα.
25 Και κοντά στο όριο του Συμεών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ισσάχαρ, ένα.
26 Και κοντά στο όριο του Ισσάχαρ, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ζαβουλών, ένα.
27 Και κοντά στο όριο του Ζαβουλών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Γαδ, ένα.
28 Και κοντά στο όριο του Γαδ, κατά τη μεσημβρινή πλευρά προς τον νότο, το όριο θα είναι από τη Θαμάρ μέχρι τα νερά τής Μεριβά Κάδης, προς τον χείμαρρο μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα.
29 Αυτή είναι η γη, που θα κληρώσετε στις φυλές τού Ισραήλ για κληρονομιά, κι αυτές είναι οι μερίδες τους, λέει ο Κύριος ο Θεός.
30 Κι αυτή είναι η έκταση της πόλης, που είναι προς τον βορρά, 4.500 μέτρα.
31 Και οι πύλες τής πόλης θα είναι σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών τού Ισραήλ: Τρεις πύλες προς τον βορρά· η πύλη τού Ρουβήν μία, η πύλη τού Ιούδα μία, η πύλη τού Λευί μία.
32 Και κατά το ανατολικό μέρος, 4.500 μέτρα· και τρεις πύλες· και η πύλη τού Ιωσήφ μία, η πύλη τού Βενιαμίν μία, η πύλη τού Δαν μία.
33 Και κατά τη μεσημβρινή πλευρά, 4.500 μέτρα· και τρεις πύλες· η πύλη τού Συμεών μία, η πύλη τού Ισσάχαρ μία, η πύλη τού Ζαβουλών μία.
34 Κατά τη δυτική πλευρά, 4.500 μέτρα· οι πύλες τους τρεις· η πύλη τού Γαδ μία, η πύλη τού Ασήρ μία, η πύλη τού Νεφθαλί μία.
35 Η περιφέρεια ήταν 18.000 μέτρα. Και το όνομα της πόλης από εκείνη την ημέρα θα είναι: Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι εκεί.