Ωσηέ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 1

1 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΩΣΗΕ, ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΒΕΗΡΙ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΖΙΑ, ΤΟΥ ΙΩΑΘΑΜ, ΤΟΥ ΑΧΑΖ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ.
2 Η αρχή τού λόγου τού Κυρίου διαμέσου τού Ωσηέ. Και ο Κύριος είπε στον Ωσηέ: Πήγαινε, πάρε για τον εαυτό σου μια γυναίκα πορνείας, και παιδιά πορνείας· επειδή, η γη καταπόρνευσε, και ξέκλινε από το να ακολουθεί τον Κύριο.
3 Και πήγε και πήρε τη Γόμερ, τη θυγατέρα τού Δεβηλαϊμ· και συνέλαβε, και γέννησε σ' αυτόν έναν γιο.
4 Και ο Κύριος του είπε: Αποκάλεσε το όνομά του Ιεζραέλ· επειδή, ακόμα λίγο, και θα εκδικήσω το αίμα τού Ιεζραέλ επάνω στον οίκο τού Ιηού, και θα καταπαύσω τη βασιλεία τού οίκου Ισραήλ.
5 Και κατά την ημέρα εκείνη θα συντρίψω το τόξο τού Ισραήλ στην κοιλάδα τού Ιεζραέλ.
6 Και συνέλαβε ακόμα, και γέννησε μια θυγατέρα. Και του είπε: Αποκάλεσε το όνομά της Λο-ρουχαμμά· επειδή, δεν θα ελεήσω πλέον τον οίκο Ισραήλ, αλλά θα τους σηκώσω ολοκληρωτικά.
7 Όμως, τον οίκο Ιούδα θα τον ελεήσω, και θα τους σώσω διαμέσου τού Κυρίου τού Θεού τους, και δεν θα τους σώσω με τόξο ούτε με ρομφαία ούτε με πόλεμο, με άλογα ούτε με καβαλάρηδες.
8 Και αφού απογαλάκτισε την Λο-ρουχαμμά, συνέλαβε και γέννησε έναν γιο.
9 Και ο Κύριος είπε: Αποκάλεσε το όνομά του Λο-αμμί· επειδή, δεν είστε λαός μου, και εγώ δεν θα είμαι δικός σας.
10 Όμως, ο αριθμός των γιων Ισραήλ θα είναι σαν την άμμο τής θάλασσας, που δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε να απαριθμηθεί· και στον τόπο όπου ειπώθηκε σ' αυτούς: Δεν είστε λαός μου, εκεί θα ειπωθεί σ' αυτούς: Γιοι τού ζωντανού Θεού.
11 Τότε, θα συγκεντρωθούν μαζί οι γιοι Ιούδα, και οι γιοι Ισραήλ, και θα κάνουν για τον εαυτό τους έναν αρχηγό, και θα ανέβουν από τη γη· επειδή, η ημέρα τού Ιεζραέλ θα είναι μεγάλη.
Κεφάλαιο 2

1 Πείτε στους αδελφούς σας: Αμμί· και στις αδελφές σας: Ρουχαμμά.
2 Κριθείτε με τη μητέρα σας, κριθείτε· επειδή, αυτή δεν είναι γυναίκα μου, και εγώ δεν είμαι άνδρας της· ας αφαιρέσει, λοιπόν, τις πορνείες της από μπροστά της, και τις μοιχείες της ανάμεσα από τους μαστούς της·
3 μήπως και, αφού την ξεντύσω, την ξεγυμνώσω, και την αποκαταστήσω, όπως κατά την ημέρα της γέννησής της, και τη θέσω σαν έρημο, και την κάνω σαν άνυδρη γη, και τη θανατώσω με δίψα.
4 Και δεν θα ελεήσω τα παιδιά της· για τον λόγο ότι, είναι παιδιά από πορνεία.
5 Επειδή, η μητέρα τους πόρνευσε· αυτή που τα συνέλαβε έπραξε ντροπή· δεδομένου ότι, είπε: Θα πάω πίσω από τους εραστές μου, που μου δίνουν το ψωμί μου και το νερό μου, το μαλλί μου και το λινάρι μου, το λάδι μου και τα ποτά μου.
6 Γι' αυτό, δες, εγώ θα φράξω τον δρόμο σου με αγκάθια, και θα οικοδομήσω έναν φραγμό, για να μη βρει τους δρόμους της.
7 Και θα τρέξει πίσω από τους εραστές της, και δεν θα τους φτάσει· θα τους αναζητήσει, και δεν θα τους βρει· τότε, θα πει: Θα πάω, και θα επιστρέψω στον πρώτο μου άνδρα· επειδή, τότε ήταν σε μένα καλύτερα, παρά τώρα.
8 Κι αυτή δεν γνώριζε ότι εγώ τής είχα δώσει το σιτάρι, και το κρασί, και το λάδι, και είχα πληθύνει σ' αυτή το ασήμι, και το χρυσάφι, με τα οποία κατασκεύασαν τον Βάαλ.
9 Γι' αυτό, θα επιστρέψω, και θα πάρω το σιτάρι μου στον καιρό του, και το κρασί μου στον διορισμένο καιρό του, και θα αφαιρέσω το μαλλί μου, και το λινάρι μου, που είχε για να σκεπάζει τη γύμνια της.
10 Και τώρα, θα αποκαλύψω την ακαθαρσία της μπροστά στους εραστές της, και κανένας δεν θα τη λυτρώσει από το χέρι μου.
11 Και θα καταπαύσω κάθε ευφροσύνη της, τις γιορτές της, τις νεομηνίες της, και τα σάββατά της, και όλα τα πανηγύρια της.
12 Και θα αφανίσω τις αμπέλους της, και τις συκιές της, για τις οποίες είπε: Αυτά είναι μισθώματά μου, που μου έδωσαν οι εραστές μου· και θα τις κάνω δάσος, και τα θηρία τού χωραφιού θα τις κατατρώνε.
13 Και θα επισκεφθώ εναντίον της τις ημέρες των Βααλείμ, κατά τις οποίες θυμίαζε σ' αυτούς, και στολιζόταν με τα σκουλαρίκια της και τα περιδέραιά της, και πορευόταν πίσω από τους εραστές της, εμένα όμως με λησμόνησε, λέει ο Κύριος.
14 Γι' αυτό, δες, εγώ θα την προσελκύσω και θα τη σύρω στην έρημο, και θα μιλήσω σύμφωνα με την καρδιά της.
15 Και από εκεί θα της δώσω τους αμπελώνες της, και την κοιλάδα τού Αχώρ για θύρα ελπίδας· και εκεί θα ψάλλει, όπως κατά τις ημέρες τής νιότης της, και όπως κατά την ημέρα τής ανάβασής της από την Αίγυπτο.
16 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα με αποκαλέσεις: Ο άνδρας μου· και δεν θα με αποκαλέσεις πλέον: Ο Βάαλ μου·
17 επειδή, θα αφαιρέσω τα ονόματα των Βααλείμ από το στόμα της, και δεν θα αναφέρονται πλέον τα ονόματά τους.
18 Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών προς τα θηρία τού χωραφιού, και προς τα πουλιά τού ουρανού, και τα ερπετά τής γης· και τόξο, και ρομφαία, και πόλεμο θα συντρίψω από τη γη, και θα τους κατοικίσω με ασφάλεια.
19 Και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου στον αιώνα· και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου με δικαιοσύνη, και με κρίση, και με έλεος, και με οικτιρμούς·
20 και θα σε μνηστευθώ στον εαυτό μου με πίστη· και θα γνωρίσεις τον Κύριο.
21 Και κατά την ημέρα εκείνη, θα απαντήσω, λέει ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς, κι αυτοί θα απαντήσουν στη γη·
22 και η γη θα απαντήσει προς το σιτάρι, και το κρασί, και το λάδι· κι αυτά θα απαντήσουν προς τον Ιεζραέλ.
23 Και θα τη σπείρω για τον εαυτό μου επάνω στη γη· και θα ελεήσω την όχι ελεημένη· και θα πω προς τον όχι λαό μου: Είσαι λαός μου· κι αυτοί θα πουν: Είσαι Θεός μου.
Κεφάλαιο 3

1 ΚΑΙ ο Κύριος μου είπε: Πήγαινε, ακόμα, αγάπησε μια γυναίκα, που, παρόλο ότι αγαπιέται από τον φίλο της, είναι μοιχαλίδα, σύμφωνα με την αγάπη τού Κυρίου προς τους γιους Ισραήλ, οι οποίοι όμως κοιτάζουν σε ξένους θεούς, και αγαπούν μια φιάλη κρασί.
2 Και τη μίσθωσα στον εαυτό μου για 15 αργύρια, και ένα χομόρ κριθάρι, και μισό χομόρ κριθάρι.
3 Και της είπα: Κάθησε για μένα πολλές ημέρες· δεν θα πορνεύσεις, και δεν θα είσαι για άλλον· και εγώ το ίδιο, θα είμαι για σένα.
4 Επειδή, οι γιοι Ισραήλ θα καθήσουν πολλές ημέρες χωρίς βασιλιά, και χωρίς άρχοντα, και χωρίς θυσία, και χωρίς στήλη, και χωρίς εφόδ και θεραφείμ.
5 Και ύστερα απ' αυτά οι γιοι τού Ισραήλ θα επιστρέψουν, και θα ζητήσουν τον Κύριο τον Θεό τους, και τον Δαβίδ τον βασιλιά τους· και θα φοβούνται τον Κύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες.
Κεφάλαιο 4

1 ΑΚΟΥΣΤΕ τον λόγο τού Κυρίου, γιοι Ισραήλ· επειδή, ο Κύριος έχει κρίση με τους κατοίκους τής γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ούτε έλεος ούτε γνώση τού Θεού επάνω στη γη.
2 Επιορκία, και ψέμα, και φόνος, και κλοπή, και μοιχεία πλημμύρισαν, και αίματα αγγίζουν επάνω σε αίματα.
3 Γι' αυτό, η γη θα πενθήσει, και κάθε ένας που κατοικεί σ' αυτή θα λιποψυχήσει, μαζί με τα θηρία τού χωραφιού, και μαζί με τα πουλιά τού ουρανού· ακόμα και τα ψάρια τής θάλασσας θα εκλείψουν.
4 Όμως, ας μη αντιλέγει κανένας ούτε ας ελέγχει τον άλλον· επειδή, ο λαός σου είναι όπως αυτοί που αντιλέγουν στον ιερέα.
5 Γι' αυτό, θα γλιστρήσεις την ημέρα, και μαζί σου θα γλιστρήσει και ο προφήτης τη νύχτα, και θα αφανίσω τη μητέρα σου.
6 Ο λαός μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης· επειδή, εσύ απέρριψες τη γνώση, και εγώ απέρριψα εσένα, από το να ιερατεύεις σε μένα· επειδή, λησμόνησες τον νόμο τού Θεού σου, και εγώ θα λησμονήσω τα παιδιά σου.
7 Όπως πλήθυναν, έτσι αμάρτησαν σε μένα· θα μεταβάλω τη δόξα τους σε ατιμία.
8 Τρώνε τις αμαρτίες τού λαού μου, και έχουν την ψυχή τους προσηλωμένη στην ανομία τους.
9 Γι' αυτό, θα είναι: Όπως ο λαός, έτσι και ο ιερέας· και επάνω τους θα επισκεφθώ τούς δρόμους τους, και θα τους ανταποδώσω τις πράξεις τους.
10 Επειδή, θα τρώνε, και δεν θα χορταίνουν· θα πορνεύουν, και δεν θα πληθύνονται· για τον λόγο ότι, εγκατέλειψαν στο να λατρεύουν τον Κύριο.
11 Πορνεία, και κρασί, και μέθη αφαιρούν την καρδιά.
12 Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλα του, και του απαντάει το ραβδί του· επειδή, τους πλάνησε το πνεύμα τής πορνείας, και πόρνευσαν ξεκλίνοντας από τον Θεό τους.
13 Θυσιάζουν επάνω στις κορυφές των βουνών, και θυμιάζουν επάνω στους λόφους, κάτω από τις βελανιδιές, και τις λεύκες, και τις τερεβίνθους, επειδή η σκιά τους είναι καλή· γι' αυτό, οι θυγατέρες σας θα πορνεύσουν, και οι νύφες σας θα μοιχεύσουν.
14 Δεν θα τιμωρήσω τις θυγατέρες σας όταν πορνεύσουν ούτε τις νύφες σας όταν μοιχεύσουν· επειδή, αυτοί αποχωρίζονται μαζί με πόρνες, και θυσιάζουν μαζί με τους ασελγείς· γι' αυτό, ο ασύνετος λαός θα καταγκρεμιστεί.
15 Αν εσύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας· μη πηγαίνετε, λοιπόν, στα Γάλγαλα ούτε να ανεβαίνετε στη Βαιθ-αυέν ούτε να ορκίζεστε: Ζει ο Κύριος.
16 Επειδή, ο Ισραήλ αποσκίρτησε σαν δαμάλι που αποσκιρτάει· τώρα, θα τους ποιμάνει ο Κύριος, σαν αρνιά σε πλατύ τόπο.
17 Ο Εφραϊμ προσκολλήθηκε στα είδωλα· αφήστε τον.
18 Το ποτό τους ξίνισε· δόθηκαν ολοκληρωτικά στην πορνεία· οι υπερασπιστές της (ω, τι ντροπή!) αγαπούν το: Δώστε.
19 Ο άνεμος θα τη σφίξει μαζί μέσα στις φτερούγες του, και θα καταντροπιαστούν για τις θυσίες τους.
Κεφάλαιο 5

1 ΑΚΟΥΣΤΕ τούτο, ιερείς, και προσέξτε, οίκος Ισραήλ, και δώστε ακρόαση, το παλάτι τού βασιλιά· για τον λόγο ότι, προς εσάς είναι η κρίση· επειδή, σταθήκατε παγίδα στη Μισπά, και απλωμένο δίχτυ στο Θαβώρ.
2 Κι εκείνοι που αγρεύουν, έκαναν βαθιά σφαγή· εγώ, όμως, όλους αυτούς θα τους παιδεύσω.
3 Εγώ γνώρισα τον Εφραϊμ, και ο Ισραήλ δεν είναι κρυμμένος από μένα· επειδή, τώρα πορνεύεις, Εφραϊμ, και ο Ισραήλ μιάνθηκε.
4 Οι πράξεις τους δεν τους αφήνουν να επιστρέψουν στον Θεό τους· επειδή, το πνεύμα της πορνείας είναι ανάμεσά τους, και δεν γνώρισαν τον Κύριο.
5 Και η υπερηφάνεια του Ισραήλ μαρτυρεί μπροστά του· γι' αυτό, ο Ισραήλ και ο Εφραϊμ θα πέσουν μέσα στην ανομία τους· και ο Ιούδας, ακόμα, θα πέσει μαζί τους.
6 Μαζί με τα κοπάδια τους και μαζί με τις αγέλες τους θα πάνε για να ζητήσουν τον Κύριο· αλλά, δεν θα τον βρουν· απομακρύνθηκε απ' αυτούς.
7 Φέρθηκαν άπιστα προς τον Κύριο· επειδή, γέννησαν ξένα παιδιά· τώρα, μάλιστα, ένας μήνας θα καταφάει αυτούς και τις κληρονομιές τους.
8 Σαλπίστε με κεράτινη στη Γαβαά, και με σάλπιγγα στη Ραμά· ηχήστε δυνατά στη Βαιθ-αυέν· από πίσω σου, Βενιαμίν.
9 Ο Εφραϊμ θα είναι ερημωμένος την ημέρα τού ελέγχου· ανάμεσα στις φυλές τού Ισραήλ γνωστοποίησα αυτό που σίγουρα θα γίνει·
10 οι άρχοντες του Ιούδα έγιναν σαν αυτούς που μετατοπίζουν όρια· θα ξεχύσω την οργή μου επάνω τους σαν νερά.
11 Καταδυναστεύτηκε ο Εφραϊμ, συντρίφτηκε μέσα στην κρίση, επειδή πήγε θεληματικά ύστερα από πρόσταγμα·
12 γι' αυτό, εγώ θα είμαι στον Εφραϊμ σαν σαράκι, και στον οίκο Ιούδα σαν σκουλήκι.
13 Και ο Εφραϊμ είδε τη νόσο του, και ο Ιούδας το έλκος του, και ο Εφραϊμ πήγε στον Ασσύριο και έστειλε προς τον βασιλιά Ιαρείβ· αυτός, όμως, δεν μπόρεσε να σας γιατρέψει ούτε να σας απαλλάξει από το έλκος σας.
14 Επειδή, εγώ θα είμαι στον Εφραϊμ σαν λιοντάρι, και στον οίκο Ιούδα σαν σκύμνος λιονταριού· εγώ, εγώ θα διασπαράξω, και θα αναχωρήσω· θα πάρω, και δεν θα υπάρχει κάποιος για να ελευθερώσει.
15 Θα πάω, θα επιστρέψω στον τόπο μου, μέχρις ότου γνωρίσουν το έγκλημά τους, και ζητήσουν το πρόσωπό μου· μέσα στη θλίψη τους θάρθουν σε μένα από τα χαράματα της ημέρας.
Κεφάλαιο 6

1 Ελάτε, και ας επιστρέψουμε στον Κύριο· Επειδή, αυτός διασπάραξε, και θα γιατρέψει· Πάταξε, και θα περιδέσει την πληγή μας.
2 Θα μας αναζωοποιήσει ύστερα από δύο ημέρες· Κατά την τρίτη ημέρα θα μας αναστήσει, και θα ζούμε μπροστά του.
3 Τότε, θα γνωρίσουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο· Η έξοδός του είναι προδιαταγμένη σαν την αυγή· Και θάρθει σε μας σαν δυνατή βροχή, σαν βροχή όψιμη και πρώιμη επάνω στη γη.
4 Τι να κάνω σε σένα, Εφραϊμ; Τι να κάνω σε σένα, Ιούδα; Επειδή, η καλοσύνη σας είναι σαν πρωινό σύννεφο, και σαν δρόσος τής αυγής, που παρέρχεται.
5 Γι' αυτό, τους κατέκοψα διαμέσου των προφητών· τους φόνευσα με τα λόγια τού στόματός μου· και οι κρίσεις σου θα βγουν έξω σαν φως.
6 Επειδή, έλεος θέλω, και όχι θυσία· και επίγνωση Θεού περισσότερο, παρά ολοκαυτώματα.
7 Αυτοί, όμως, όπως ο Αδάμ, παρέβηκαν τη διαθήκη· σε τούτο φέρθηκαν σε μένα άπιστα.
8 Η Γαλαάδ είναι πόλη εργαζόμενων ανομία, που ενεδρεύει για αίμα.
9 Και σαν στίφη από ληστές που παραμονεύουν άνθρωπο, έτσι ο σύλλογος των ιερέων φονεύουν μέσα στον δρόμο μέχρι τη Συχέμ· επειδή, έπραξαν αισχρά.
10 Στον οίκο Ισραήλ είδα φρίκη· εκεί είναι η πορνεία τού Εφραϊμ· ο Ισραήλ μολύνθηκε.
11 Και για σένα, Ιούδα, διορίστηκε θερισμός, όταν εγώ επιστρέφω την αιχμαλωσία τού λαού μου.
Κεφάλαιο 7

1 ΕΝΩ γιάτρευα τον Ισραήλ, αποκαλύφθηκε τότε η ανομία τού Εφραϊμ, και η κακία τής Σαμάρειας· επειδή, έπραξαν ψέμα· και ο κλέφτης μπαίνει, και ο ληστής γυμνώνει απέξω.
2 Κι αυτοί δεν λένε στην καρδιά τους, ότι θυμάμαι όλη την ανομία τους· τώρα, τους περικύκλωσαν οι πράξεις τους· έγιναν μπροστά στο πρόσωπό μου.
3 Στην κακία τους εύφραναν τον βασιλιά, και στα ψέματά τους τούς άρχοντες.
4 Όλοι είναι μοιχοί, όπως ο κλίβανος, που πυρώνεται από τον αρτοποιό· ο οποίος, αφού ζυμώσει το φύραμα, σταματάει από να τον θερμαίνει, μέχρις ότου γίνει η ζύμωση.
5 Κατά την ημέρα τού βασιλιά μας, οι άρχοντες ασθένησαν από τη φλόγωση του κρασιού, κι αυτός άπλωσε το χέρι του προς τους αχρείους.
6 Επειδή, απασχολούν την καρδιά τους, η οποία φλέγεται σαν κλίβανος, στις ενέδρες τους· ο αρτοποιός τους κοιμάται ολόκληρη τη νύχτα· και την αυγή, αυτή καίει σαν φωτιά που βγάζει φλόγες.
7 Όλοι αυτοί θερμάνθηκαν σαν κλίβανος, και κατέφαγαν τους κριτές τους· όλοι οι βασιλιάδες τους έπεσαν· δεν υπάρχει ανάμεσά τους αυτός που να με επικαλείται.
8 Ο Εφραϊμ, αυτός ανακατεύτηκε μαζί με τους λαούς· ο Εφραϊμ είναι σαν σταχτόψωμο, που δεν γυρίστηκε.
9 Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμή του, κι αυτός δεν το γνωρίζει.
10 Και η υπερηφάνεια του Ισραήλ μαρτυρεί μπροστά του· και δεν επιστρέφουν προς τον Κύριο τον Θεό τους, ούτε τον ζητούν, για όλα αυτά.
11 Και ο Εφραϊμ είναι σαν περιστέρι που δελεάζεται, το οποίο δεν έχει σύνεση· επικαλούνται την Αίγυπτο, πηγαίνουν στην Ασσυρία.
12 Όταν πάνε, θα απλώσω επάνω τους το δίχτυ μου· θα τους κατεβάσω όπως τα πουλιά τού ουρανού· θα τους διαπαιδαγωγήσω, όπως κηρύχτηκε στη συναγωγή τους.
13 Αλλοίμονο σ' αυτούς! Επειδή, αποσκίρτησαν από μένα· όλεθρος σ' αυτούς! Επειδή, ασέβησαν σε μένα· ενώ εγώ τους εξαγόρασα, αυτοί μίλησαν ψέματα εναντίον μου.
14 Και δεν με επικαλέστηκαν στην καρδιά τους, αλλά ολόλυζαν επάνω στα κρεβάτια τους· βασανίζονται για σιτάρι και κρασί, και στασιάζουν εναντίον μου.
15 Και εγώ τους διαπαιδαγώγησα, ενώ ενίσχυσα τους βραχίονές τους, αυτοί όμως συλλογίζονταν πονηρά εναντίον μου.
16 Επιστρέφουν, όχι στον Ύψιστο· έγιναν σαν στρεβλό τόξο· οι άρχοντές τους θα πέσουν με ρομφαία, εξαιτίας τής αυθάδειας της γλώσσας τους· αυτό θα είναι το όνειδός τους μέσα στη γη τής Αιγύπτου.
Κεφάλαιο 8

1 ΣΑΛΠΙΣΕ με το στόμα σου τα εξής: Θα ορμήσεις σαν αετός ενάντια στον οίκο τού Κυρίου, επειδή παρέβηκαν τη διαθήκη μου, και ασέβησαν στον νόμο μου.
2 Ο Ισραήλ θα κράζει σε μένα, Θεέ μου, σε γνωρίζουμε.
3 Ο Ισραήλ απέρριψε το αγαθό· ο εχθρός θα τον καταδιώξει.
4 Αυτοί έκαναν βασιλιάδες, όμως όχι από μένα· έκαναν άρχοντες, όμως χωρίς να έχω είδηση· από το ασήμι τους και από το χρυσάφι τους έκαναν για τον εαυτό τους είδωλα, για να εξολοθρευτούν.
5 Το μοσχάρι σου τους απέρριψε, Σαμάρεια· ο θυμός μου άναψε εναντίον τους· μέχρι πότε δεν θα μπορέσουν να καθαριστούν;
6 Κι αυτό, βέβαια, έγινε από τον Ισραήλ· ο τεχνίτης το έκανε· επομένως, αυτό δεν είναι Θεός· το μοσχάρι, λοιπόν, της Σαμάρειας θα γίνει συντρίμμια.
7 Επειδή, έσπειραν άνεμο, γι' αυτό θα θερίσουν ανεμοστρόβιλο· δεν έχει καλάμι· το βλαστάρι δεν θα δώσει αλεύρι· και αν δώσει, ξένοι θα το καταπιούν.
8 Τον Ισραήλ τον κατάπιαν· τώρα, έγιναν ανάμεσα στα έθνη σαν σκεύος στο οποίο δεν υπάρχει χάρη.
9 Επειδή, από μόνοι τους ανέβηκαν στους Ασσυρίους, σαν άγριο γαϊδούρι που από μόνο του μονάζει· ο Εφραϊμ μίσθωσε εραστές.
10 Όμως, αν και μίσθωσαν εραστές ανάμεσα στα έθνη, τώρα θα τους συγκεντρώσω· και ύστερα από λίγο θα λυπηθούν εξαιτίας τού φορτίου τού βασιλιά των αρχόντων.
11 Επειδή, ο Εφραϊμ πλήθυνε τα θυσιαστήρια για να αμαρτάνει, θα γίνουν σ' αυτόν θυσιαστήρια στο να αμαρτάνει.
12 Έγραψα σ' αυτόν τα μεγαλεία τού νόμου μου· όμως, λογαριάστηκαν σαν ένα ξένο πράγμα.
13 Με τις θυσίες, που προσφέρουν σε μένα, θυσιάζουν κρέας, και τρώνε· ο Κύριος δεν τις δέχεται· τώρα, θα θυμηθώ την ανομία τους, και θα επισκεφθώ τις αμαρτίες τους· αυτοί θα επιστρέψουν στην Αίγυπτο.
14 Επειδή, ο Ισραήλ λησμόνησε τον Δημιουργό του, και κτίζει ναούς· και ο Ιούδας πλήθυνε οχυρωμένες πόλεις· αλλά, θα στείλω φωτιά επάνω στις πόλεις του, και θα καταφάει τα παλάτια τους.
Κεφάλαιο 9

1 ΜΗ χαίρεσαι, Ισραήλ, ούτε να ευφραίνεσαι, όπως οι λαοί· επειδή, πόρνευσες ξεκλίνοντας από τον Θεό σου· αγάπησες μισθώματα σε κάθε αλώνι σιταριού.
2 Το αλώνι και ο ληνός δεν θα τους θρέψουν, και το κρασί θα λείψει απ' αυτούς.
3 Δεν θα κατοικήσουν στη γη τού Κυρίου· ο Εφραϊμ, όμως, θα επιστρέψει στην Αίγυπτο, και θα φάνε ακάθαρτα στην Ασσυρία·
4 σπονδές κρασιού δεν θα προσφέρουν στον Κύριο ούτε θα είναι σ' αυτόν αρεστοί· οι θυσίες τους θα είναι σ' αυτούς σαν το ψωμί εκείνων που πενθούν· όλοι όσοι τις τρώνε, θα μολυνθούν· επειδή, δικό τους ψωμί υπέρ τής ψυχής τους δεν θα μπει μέσα στον οίκο τού Κυρίου.
5 Τι θα κάνετε σε ημέρα πανήγυρης, και σε ημέρα γιορτής τού Κυρίου;
6 Επειδή, δέστε, έφυγαν για την ταλαιπωρία· η Αίγυπτος θα τους συγκεντρώσει, η Μέμφιδα θα τους θάψει· τα επιθυμητά τους με ασήμι, θα τα κληρονομήσουν οι τσουκνίδες· αγκάθια θα είναι στις σκηνές τους.
7 Ήρθαν οι ημέρες τής επίσκεψης, ήρθαν οι ημέρες τής ανταπόδοσης· ο Ισραήλ θα το γνωρίσει· ο προφήτης είναι άφρονας, ο πνευματέμφορος άνθρωπος μαινόμενος, εξαιτίας τού πλήθους τής ανομίας σου, και του μεγάλου μίσους εναντίον σου.
8 Ο φρουρός τού Εφραϊμ ήταν αυτός μαζί με τον Θεό μου, και ο προφήτης έγινε παγίδα ενός παγιδευτή πουλιών σε όλους τούς δρόμους του, και μίσος στον οίκο τού θεού του.
9 Διαφθάρηκαν βαθιά, όπως στις ημέρες τής Γαβαά· γι' αυτό, θα θυμηθεί την ανομία τους, θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους.
10 Βρήκα τον Ισραήλ σαν σταφύλι στην έρημο· είδα τους πατέρες σας σαν τα πρωτογεννήματα της συκιάς, στην αρχή της· αυτοί, όμως, πήγαν στον Βέελ-φεγώρ, και αφιερώθηκαν στη ντροπή· και έγιναν βδελυκτοί, όπως το αντικείμενο της αγάπης τους.
11 Και για τον Εφραϊμ, σαν πουλί η δόξα τους θα πετάξει, από τη γέννα, και από τη μήτρα, και από τη σύλληψη·
12 αλλά, και αν εκθρέψουν τα παιδιά τους, θα τους ατεκνώσω, ώστε να μη μείνει άνθρωπος, επειδή αλλοίμονο ακόμα σ' αυτούς, όταν αποσυρθώ απ' αυτούς.
13 Ο Εφραϊμ μού φαινόταν σαν την Τύρο, φυτεμένος σε τόπο ευχάριστο· όμως, ο Εφραϊμ θα βγάλει τα παιδιά του για τον φονιά.
14 Δώσε σ' αυτούς, Κύριε· τι θα δώσεις; Δώσε σ' αυτούς μήτρα που αποβάλλει, και ξερούς μαστούς.
15 Όλη η κακία τους είναι στα Γάλγαλα· επειδή, εκεί τους μίσησα· εξαιτίας τής κακίας των πράξεών τους θα τους εξώσω από τον οίκο μου· δεν θα τους αγαπώ πλέον· όλοι οι άρχοντές τους είναι αποστάτες.
16 Ο Εφραϊμ πατάχτηκε· η ρίζα τους ξεράθηκε. καρπό δεν θα κάνουν· ακόμα κι αν γεννήσουν, θα θανατώσω τα επιθυμητά τής μήτρας τους.
17 Ο Θεός μου θα τους απορρίψει, επειδή δεν τον άκουσαν· και θα είναι πλανώμενοι ανάμεσα στα έθνη.
Κεφάλαιο 10

1 Ο ΙΣΡΑΗΛ είναι μια άμπελος με ωραία κλήματα· καρποφόρησε άφθονα· σύμφωνα με το πλήθος των καρπών του πλήθυνε τα θυσιαστήρια· σύμφωνα με την αγαθότητα της γης του λάμπρυνε τα αγάλματα.
2 Η καρδιά τους είναι μοιρασμένη· τώρα, θα τιμωρηθούν· αυτός θα κατασκάψει τα θυσιαστήριά τους, θα φθείρει τα αγάλματά τους.
3 Επειδή, τώρα θα πουν: Εμείς δεν έχουμε βασιλιά, επειδή δεν φοβηθήκαμε τον Κύριο· και ο βασιλιάς τι θα μας έκανε;
4 Μίλησαν λόγια, κάνοντας όρκους με ψεύτικο τρόπο, ενώ έκαναν συνθήκη· γι' αυτό, η καταδίκη θα εκβλαστήσει σαν το κώνειο στα αυλάκια τού χωραφιού.
5 Οι κάτοικοι της Σαμάρειας θα κατατρομάξουν για το μοσχάρι τής Βαιθ-αυέν· επειδή, ο λαός του θα πενθήσει γι' αυτό, και οι ειδωλοθύτες του, που χαίρονται σ' αυτό, για τη δόξα του, επειδή μετοικίστηκε απ' αυτό.
6 Ακόμα, αυτός θα φερθεί στην Ασσυρία, ως δώρο στον βασιλιά Ιαρείβ· ντροπή θα καταλάβει τον Εφραϊμ, και ο Ισραήλ θα ντραπεί για τη βουλή του.
7 Η Σαμάρεια αφανίζεται, και ο βασιλιάς της, σαν αφρός επάνω στην επιφάνεια του νερού.
8 Και οι βωμοί τής Αυέν, η αμαρτία τού Ισραήλ, θα καταστραφούν· αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στα θυσιαστήριά τους· και θα πουν στα βουνά: Σκεπάστε μας· και στους λόφους: Πέστε επάνω μας.
9 Ισραήλ, αμάρτησες από τις ημέρες τής Γαβαά· εκεί στάθηκαν· η μάχη στη Γαβαά ενάντια στους γιους τής ανομίας δεν έφτασε σ' αυτούς.
10 Σύμφωνα με τη βουλή μου, βέβαια, θα τους περάσω από παιδεία· και οι λαοί θα συγκεντρωθούν εναντίον τους, όταν φέρνονται σε αιχμαλωσία για τις δύο ανομίες τους.
11 Ο Εφραϊμ είναι μεν διδαγμένο δαμάλι, που του αρέσει να αλωνίζει· όμως, εγώ θα περάσω ζυγό επάνω στον ωραίο λαιμό του· θα υποζεύξω τον Εφραϊμ· ο Ιούδας θα αροτριάζει, ο Ιακώβ θα βωλοκοπάει για τον εαυτό του.
12 Σπείρετε για τον εαυτό σας με δικαιοσύνη, θερίστε με έλεος· ανοίξτε την αφημένη γη σας· επειδή, είναι καιρός εκζητήστε τον Κύριο, μέχρις ότου έρθει να σταλάξει επάνω σας δικαιοσύνη.
13 Έχετε αροτριάσει ασέβεια, θερίσατε ανομία, φάγατε καρπό ψέματος· επειδή, έλπισες στον δρόμο σου, στο πλήθος των ισχυρών σου.
14 Γι' αυτό, απώλεια θα σηκωθεί ανάμεσα στους λαούς σου, και όλα τα φρούριά σου θα κυριευθούν, όπως ο Σαλμάν κυρίευσε τη Βαιθ-αρβέλ κατά την ημέρα τής μάχης· η μητέρα κατασυντρίφτηκε επάνω στα παιδιά.
15 Έτσι θα κάνει σε σας η Βαιθήλ, ένεκα της έσχατης ανομίας σας· πρωί θα αφανιστεί ολοκληρωτικά ο βασιλιάς τού Ισραήλ.
Κεφάλαιο 11

1 ΟΤΑΝ ο Ισραήλ ήταν νήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα, και από την Αίγυπτο κάλεσα τον γιο μου.
2 Όσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους· θυσίαζαν στους Βααλείμ, και θυμίαζαν στα γλυπτά.
3 Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραϊμ να περπατάει, πιάνοντάς τον από τους βραχίονες· αλλά, δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα.
4 Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης· και ήμουν σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν τον ζυγό πάνω από τα σαγόνια τους, και έβαλα μπροστά τους τροφή.
5 Δεν θα επιστρέψει στη γη τής Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν.
6 Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του, και θα αναλώσει τους ισχυρούς του, και θα καταφάει, εξαιτίας των συλλογισμών τους.
7 Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου· αν και κλήθηκαν προς τον Ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε.
8 Πώς θα σε παραδώσω, Εφραϊμ; Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ; Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά; Πώς θα σε βάλω σαν τη Σεβωείμ; Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου, τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν.
9 Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου, δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό τού Εφραϊμ· επειδή, εγώ είμαι Θεός, και όχι άνθρωπος, Άγιος ανάμεσά σου· και δεν θα μπω μέσα με θυμό.
10 Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο· θα βρυχάζει σαν λιοντάρι· όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη δύση·
11 θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο, και σαν περιστέρι από τη γη τής Ασσυρίας· και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος.
12 Ο ΕΦΡΑ.Ι.Μ με περικύκλωσε με ψέματα, και ο οίκος Ισραήλ με απάτη· ο Ιούδας, όμως, έχει ακόμα εξουσία μαζί με τον Θεό του, και είναι πιστός μαζί με τους αγίους.
Κεφάλαιο 12

1 Ο Εφραϊμ βόσκεται με άνεμο, και κυνηγάει τον ανατολικό άνεμο· καθημερινά πληθαίνει ψέματα και όλεθρο· κάνουν, μάλιστα, συνθήκη με τους Ασσυρίους, και φέρνουν λάδι από την Αίγυπτο.
2 Ο Κύριος έχει ακόμα κρίση ενάντια στον Ιούδα, και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ σύμφωνα με τους δρόμους του· σύμφωνα με τις πράξεις του θα του ανταποδώσει.
3 Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του, και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς τον Θεό.
4 Ναι, ενίσχυσε με άγγελο, και υπερίσχυσε· έκλαψε, και δεήθηκε σ' αυτόν· τον βρήκε στη Βαιθήλ, και εκεί μίλησε σε μας·
5 ναι, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του.
6 Γι' αυτό, εσύ επίστρεψε στον Θεό σου· φύλαγε έλεος και κρίση, και έλπιζε για πάντα στον Θεό σου.
7 Ο Εφραϊμ είναι έμπορος· ζύγια απάτης είναι στο χέρι του· του αρέσει να αδικεί.
8 Και ο Εφραϊμ είπε: Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα για τον εαυτό μου υπάρχοντα· σε όλους τούς κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία.
9 Εγώ, όμως, είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη τής Αιγύπτου, θα σε κατοικίσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ημέρες τής επίσημης γιορτής.
10 Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών, και πλήθυνα εγώ οράσεις, και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών.
11 Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ; Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα· θυσιάζουν ταύρους· και τα θυσιαστήριά τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών.
12 Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη τής Συρίας, και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα, και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα.
13 Και με προφήτη ανέβασε ο Κύριος τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, και με προφήτη διαφυλάχτηκε.
14 Ο Εφραϊμ τον παρόξυνε πικρότατα· γι' αυτό θα ξεχύσει το αίμα του επάνω του, και τον ονειδισμό του, ο Κύριός του, θα τον επιστρέψει επάνω σ' αυτόν.
Κεφάλαιο 13

1 Όταν ο Εφραϊμ μιλούσε με τρόμο, αυτός υψώθηκε στον Ισραήλ· και όταν αμάρτησε σχετικά με τον Βάαλ, τότε πέθανε.
2 Και τώρα αμαρτάνουν περισσότερο και περισσότερο, και έκαναν για τον εαυτό τους χωνευτά από το ασήμι τους, είδωλα σύμφωνα με τη φαντασία τους, όλα αυτά είναι έργο τεχνιτών· αυτοί λένε γι' αυτά: Οι άνθρωποι που θυσιάζουν ας φιλήσουν τα μοσχάρια.
3 Γι' αυτό, θα είναι σαν πρωινό σύννεφο, και σαν δρόσος τής αυγής, που φεύγει, σαν λεπτό άχυρο, που το φυσάει ο άνεμος από το αλώνι, και σαν καπνός από την καπνοδόχο.
4 Όμως, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου από τη γη τής Αιγύπτου· και άλλον θεό, εκτός από μένα, δεν θα γνωρίσεις· επειδή, δεν υπάρχει άλλος σωτήρας εκτός από μένα.
5 Εγώ σε γνώρισα μέσα στην έρημο, σε άνυδρη γη.
6 Σύμφωνα με τις βοσκές τους, έτσι χόρτασαν· χόρτασαν, και υψώθηκε η καρδιά τους· γι' αυτό με λησμόνησαν.
7 Γι' αυτό, θα είμαι σ' αυτούς σαν λιοντάρι· σαν πάρδαλη θα τους παραμονεύω στον δρόμο.
8 Θα τους συναντήσω σαν αρκούδα, που στερήθηκε τα παιδιά της, και θα διασπαράξω το περίφραγμα της καρδιάς τους, και θα τους καταφάω εκεί σαν λιοντάρι· άγριο θηρίο θα τους κατασπαράξει.
9 Απολέστηκες, Ισραήλ· όμως, σε μένα είναι η βοήθειά σου.
10 Πού είναι ο βασιλιάς σου; Πού; Ας σε σώσει τώρα σε όλες σου τις πόλεις· και πού είναι οι κριτές σου, για τους οποίους είχες πει: Δώσε μου βασιλιά και άρχοντες;
11 Σου έδωσα βασιλιά μέσα στον θυμό μου, και τον αφαίρεσα μέσα στην οργή μου.
12 Η ανομία τού Εφραϊμ είναι δεμένη ολόγυρα· η αμαρτία του αποταμιευμένη.
13 Πόνοι σαν εκείνη που γεννάει θάρθουν επάνω του· είναι γιος ασύνετος· επειδή, δεν είναι καιρός να στέκεται στο άνοιγμα της μήτρας.
14 Θα τους ελευθερώσω από το χέρι τού άδη· θα τους σώσω από τον θάνατο. Θάνατε, πού είναι ο όλεθρός σου; Άδη, πού είναι η φθορά σου; Η μεταμέλεια θα κρύβεται από τα μάτια μου.
15 Αν κι αυτός στάθηκε καρποφόρος ανάμεσα στους αδελφούς του, όμως θάρθει ανατολικός άνεμος, ο άνεμος τού Κυρίου θα ανέβει από την έρημο, και οι βρύσες του θα εκλείψουν, και θα καταξεραθεί η πηγή του· αυτός θα αρπάξει τον θησαυρό όλων των επιθυμητών σκευών του.
16 Η Σαμάρεια θα αφανιστεί· επειδή, αποστάτησε από τον Θεό της· θα πέσουν με ρομφαία· τα νήπιά τους που θηλάζουν, θα συντριφτούν, και όσες είναι έγκυοι, θα διασχιστούν.
Κεφάλαιο 14

1 ΙΣΡΑΗΛ, επίστρεψε στον Κύριο τον Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες.
2 Πάρτε μαζί σας λόγια, και να επιστρέψετε στον Κύριο· πείτε σ' αυτόν: «Αφαίρεσε όλη την ανομία μας, και δέξου μας με ευμένεια, και θα αποδώσουμε τον καρπό των χειλέων μας·
3 ο Ασσούρ δεν θα μας σώσει· δεν θα ανέβουμε επάνω σε άλογα· και δεν θα πούμε πλέον στο έργο των χεριών μας: Είστε θεοί μας· επειδή, σε σένα θα ελεηθεί ο ορφανός».
4 Θα γιατρέψω την αποστασία τους, θα τους αγαπήσω εγκάρδια. επειδή, ο θυμός μου αποστράφηκε απ' αυτόν.
5 Θα είμαι σαν δρόσος στον Ισραήλ· θα ανθίσει σαν κρίνο, και θα εκτείνω τις ρίζες του σαν δέντρο τού Λιβάνου.
6 Τα κλαδιά του θα απλωθούν, και η δόξα του θα είναι σαν της ελιάς, και η μυρουδιά του σαν τον Λίβανο.
7 Θα επιστρέψουν και θα καθήσουν κάτω από τη σκιά του· θα αναζήσουν σαν σιτάρι, και θα ανθίσουν σαν άμπελος· η μνήμη του θα είναι σαν κρασί τού Λιβάνου.
8 Ο Εφραϊμ θα πει: Τι έχω να κάνω πλέον με τα είδωλα; Εγώ άκουσα, και θα τον διαφυλάξω· εγώ είμαι σ' αυτόν σαν ευθαλές έλατο· από μένα θα προέλθει ο καρπός σου.
9 Ποιος είναι σοφός, και θα τα καταλάβει αυτά; Συνετός, και θα τα γνωρίσει; Επειδή, ευθείς είναι οι δρόμοι τού Κυρίου, και οι δίκαιοι θα περπατούν μέσα σ' αυτούς· ενώ, οι παραβάτες θα πέσουν μέσα σ' αυτούς.