Αμώς

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Κεφάλαιο 1

1 ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΜΩΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΚΟΥΕ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΖΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ, ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ.
2 Και είπε: Ο Κύριος θα βρυχήσει από τη Σιών, και θα εκπέμψει τη φωνή του από την Ιερουσαλήμ. Και οι κατοικίες των ποιμένων θα πενθήσουν, και η κορυφή τού Καρμήλου θα ξεραθεί.
3 Έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Δαμασκού, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, αλώνισαν τη Γαλαάδ με σιδηρένια τριβόλια·
4 αλλά, θα στείλω φωτιά στον οίκο τού Αζαήλ, και θα καταφάει τα παλάτια τού Βεν-αδάδ.
5 Και θα συντρίψω τούς μοχλούς τής Δαμασκού, και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την πεδιάδα Αβέν, κι αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από τον οίκο Εδέν· και ο λαός τής Συρίας θα φερθεί αιχμάλωτος στην Κιρ, λέει ο Κύριος.
6 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Γάζας, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, αιχμαλώτισαν τον λαό μου με τέλεια αιχμαλωσία, για να τους παραδώσουν στον Εδώμ·
7 αλλά, θα στείλω φωτιά στο τείχος τής Γάζας, και θα καταφάει τα παλάτια της.
8 Και θα εξολοθρεύσω τον κάτοικο από την Άζωτο, κι αυτόν που κρατάει το σκήπτρο από την Ασκάλωνα, και θα στρέψω το χέρι μου ενάντια στην Ακκαρών, και το υπόλοιπο των Φιλισταίων θα απολεστεί, λέει ο Κύριος ο Θεός.
9 Έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τής Τύρου, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία της· επειδή, παρέδωσαν τον λαό μου σε τέλεια αιχμαλωσία στον Εδώμ, και δεν θυμήθηκαν την αδελφική συνθήκη·
10 αλλά, θα στείλω φωτιά στο τείχος τής Τύρου, και θα καταφάει τα παλάτια της.
11 Έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Εδώμ, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του· επειδή, καταδίωξε τον αδελφό του με ρομφαία, και αθέτησε την ευσπλαχνία του, και ο θυμός του κατασπάραττε ακατάπαυστα, και κρατούσε την οργή του παντοτινά·
12 αλλά, θα στείλω φωτιά ενάντια στη Θαιμάν, και θα καταφάει τα παλάτια τής Βοσόρρας.
13 Έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις των γιων Αμμών, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του· επειδή, διέσχιζαν τις εγκυμονούσες τής Γαλαάδ, για να πλατύνουν το όριό τους·
14 αλλά, θα ανάψω φωτιά στο τείχος τής Ραββά, και θα καταφάει τα παλάτια της, με κραυγή μέσα στην ημέρα τής μάχης, με ανεμοστρόβιλο μέσα στην ημέρα τής θύελλας.
15 Και ο βασιλιάς τους θα πάει σε αιχμαλωσία, αυτός και οι άρχοντές του μαζί, λέει ο Κύριος.
Κεφάλαιο 2

1 Έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Μωάβ, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του· επειδή, κατέκαψε τα κόκαλα του βασιλιά τού Εδώμ μέχρι σκόνης·
2 αλλά, θα στείλω φωτιά ενάντια στον Μωάβ, και θα καταφάει τα παλάτια τής Κιριώθ· και ο Μωάβ θα πεθάνει με θόρυβο, με κραυγή, με ήχο σάλπιγγας.
3 Και θα εξολοθρεύσω από ανάμεσά του τον κριτή, και θα φονεύσω μαζί του όλους τους άρχοντές του, λέει ο Κύριος.
4 Έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Ιούδα, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του· επειδή, καταφρόνησαν τον νόμο τού Κυρίου, και δεν φύλαξαν τα προστάγματά του, και τους πλάνησαν τα μάταιά τους, πίσω από τα οποία περπάτησαν οι πατέρες τους·
5 αλλά, θα στείλω φωτιά ενάντια στον Ιούδα, και θα καταφάει τα παλάτια τής Ιερουσαλήμ.
6 Έτσι λέει ο Κύριος: Για τις τρεις παραβάσεις τού Ισραήλ, και για τις τέσσερις, δεν θα αποστρέψω την τιμωρία του· επειδή, πούλησαν τον δίκαιο για ασήμι, και τον πένητα για ένα ζευγάρι υποδήματα·
7 οι οποίοι ποθούν να βλέπουν τη σκόνη τής γης επάνω στο κεφάλι των φτωχών, και αλλάζουν τον δρόμο των πενήτων· και γιος και πατέρας πηγαίνουν προς την ίδια νεαρή κοπέλα, για να βεβηλώνουν το άγιό μου όνομα·
8 και πλαγιάζουν κοντά σε κάθε θυσιαστήριο, επάνω σε ενδύματα που πήραν για ενέχυρο, και πίνουν μέσα στον οίκο των θεών τους το κρασί των καταδυναστευόμενων.
9 Εγώ, όμως, εξολόθρευσα τον Αμορραίο από μπροστά τους, που το ύψος του ήταν σαν το ύψος των κέδρων, κι αυτός ήταν ισχυρός σαν τις βελανιδιές· και αφάνισα τον καρπό του από πάνω, και τις ρίζες του από κάτω.
10 Και εγώ σας ανέβασα από τη γη τής Αιγύπτου, και σας περιέφερα 40 χρόνια μέσα από την έρημο, για να κληρονομήσετε τη γη τού Αμορραίου.
11 Και σήκωσα από τους γιους σας για προφήτες, και από τους νέους σας για Ναζηραίους. Δεν είναι έτσι, γιοι Ισραήλ; λέει ο Κύριος.
12 Κι εσείς ποτίζατε τους Ναζηραίους κρασί· και προστάξατε τους προφήτες, λέγοντας: Μη προφητεύσετε.
13 Δέστε, εγώ θα σας καταθλίψω μέσα στον τόπο σας, όπως καταθλίβεται η άμαξα γεμάτη χειρόβολα.
14 Και η φυγή θα χαθεί από τον δρομέα, και ο ανδρείος δεν θα στερεώσει τη δύναμή του, και ο ισχυρός δεν θα διασώσει την ψυχή του·
15 και ο τοξότης δεν θα μπορέσει να σταθεί, και ο ταχύποδας να ξεφύγει, και ο καβαλάρης να σώσει τη ζωή του·
16 και ο γενναιόκαρδος ανάμεσα στους δυνατούς, θα φύγει γυμνός κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος.
Κεφάλαιο 3

1 ΑΚΟΥΣΤΕ τούτον τον λόγο τού Κυρίου, που ο Κύριος μίλησε εναντίον σας, γιοι Ισραήλ, ενάντια σε ολόκληρο το γένος, που ανέβασα από τη γη τής Αιγύπτου, λέγοντας:
2 Εσάς μόνον γνώρισα από όλα τα γένη τής γης· γι' αυτό, θα σας τιμωρήσω για όλες σας τις ανομίες.
3 Μπορούν δύο να περπατήσουν μαζί, αν δεν είναι σύμφωνοι;
4 Θα βρυχήσει το λιοντάρι μέσα στον δρυμό, αν δεν έχει θήραμα; Θα εκπέμψει τη φωνή του ο σκύμνος από την κατοικία του, αν δεν έπιασε κάτι;
5 Μπορεί ένα πουλί να πέσει σε παγίδα επάνω στη γη, εκεί που δεν υπάρχει γι' αυτό βρόχι; Θα σηκωνόταν μια παγίδα από τη γη, χωρίς να πιαστεί κάτι;
6 Μπορεί να ηχήσει σάλπιγγα στην πόλη, και ο λαός να μη φοβηθεί; Μπορεί να γίνει συμφορά στην πόλη, και ο Κύριος να μη την έκανε;
7 Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε, χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφό του στους δούλους του τους προφήτες.
8 Το λιοντάρι βρύχησε· ποιος δεν θα φοβηθεί; Ο Κύριος ο Θεός μίλησε· ποιος δεν θα προφητεύσει;
9 Κηρύξτε προς τα παλάτια τής Αζώτου, και προς τα παλάτια τής γης τής Αιγύπτου, και πείτε: Συγκεντρωθείτε επάνω στα βουνά τής Σαμάρειας, και δείτε τους μεγάλους θορύβους στο μέσον της, και τις καταδυναστείες της ανάμεσά της·
10 επειδή, δεν ξέρουν να πράττουν το ορθό, λέει ο Κύριος, αυτοί που θησαυρίζουν αδικία και αρπαγή στα παλάτια τους.
11 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Εχθρός θα περικυκλώσει τη γη σου, και θα καταβάλει τη δύναμή σου από σένα, και τα παλάτια σου θα διαρπαγούν.
12 Έτσι λέει ο Κύριος: Όπως ο βοσκός αποσπάει από το στόμα τού λιονταριού δύο σκέλη ή τον λωβό ενός αυτιού, έτσι θα αποσπαστούν οι γιοι Ισραήλ, που κατοικούν στη Σαμάρεια, από τη γωνιά τού κρεβατιού, κι αυτοί στη Δαμασκό, από το στρώμα.
13 Ακούστε, και διαμαρτυρηθείτε στον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος ο Θεός, ο Θεός των δυνάμεων.
14 Ότι, κατά την ημέρα που θα επισκεφθώ τις παραβάσεις τού Ισραήλ εναντίον του, θα επισκεφθώ και τα θυσιαστήρια της Βαιθήλ· και τα κέρατα του θυσιαστηρίου θα αποκοπούν, και θα πέσουν καταγής.
15 Και θα πατάξω το χειμωνιάτικο παλάτι μαζί με το καλοκαιρινό παλάτι· και τα ελεφάντινα σπίτια θα απολεστούν, και τα μεγάλα σπίτια θα αφανιστούν, λέει ο Κύριος.
Κεφάλαιο 4

1 ΑΚΟΥΣΤΕ αυτό τον λόγο, θηλυκά δαμάλια τής Βασάν, που είστε στο βουνό τής Σαμάρειας, που καταδυναστεύετε τους φτωχούς, που καταθλίβετε τους πένητες, που λέτε στους κυρίους τους: Φέρτε να πιούμε.
2 Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στην αγιότητά του, ότι, δέστε, έρχονται σε σας ημέρες, κατά τις οποίες θα σας πιάσουν με αγκίστρια, και τους απογόνους σας με αλιευτικά καμάκια.
3 Και θα βγείτε από τις χαλάστρες σας, κάθε μία απευθείας μπροστά της· και θα απορρίψετε όλα όσα είναι του παλατιού, λέει ο Κύριος.
4 Ελάτε στη Βαιθήλ, και ασεβήστε· στα Γάλγαλα να πληθύνετε την ασέβεια· και φέρτε τις θυσίες σας κάθε πρωινό, τα δέκατά σας κάθε τριετία.
5 Και προσφέρτε σε θυσία ευχαριστίας ένζυμο ψωμί, και κηρύξτε τις αυτοπροαίρετες προσφορές· αναγγείλατέ τες· επειδή, έτσι σας αρέσει, γιοι Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός.
6 Και εγώ σας έδωσα, ακόμα, πείνα σε όλες τις πόλεις σας, και έλλειψη ψωμιού σε όλους τούς τόπους σας· και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.
7 Και εγώ κράτησα επιπλέον από σας τη βροχή, όταν έμεναν ακόμα τρεις μήνες μέχρι το θέρος· και έβρεξα επάνω σε μια πόλη, ενώ επάνω σε άλλη πόλη δεν έβρεξα· μια μερίδα βράχηκε, και η μερίδα επάνω στην οποία δεν έβρεξε, ξεράθηκε.
8 Έτσι, δύο τρεις πόλεις, πήγαν περιπλανώμενες σε μια πόλη για να πιουν νερό, και δεν χόρτασαν· και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.
9 Σας χτύπησα με ανεμοφθορά και ερυσίβη· το πλήθος των κήπων σας, και των αμπελώνων σας, των συκεώνων σας, και των ελαιώνων σας, κατέφαγε η κάμπια· και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.
10 Έστειλα επάνω σας θανατικό, σύμφωνα με τον τρόπο τής Αιγύπτου· θανάτωσα τους νέους σας με ρομφαία, αφού αιχμαλώτισα και τα άλογά σας· και ανέβασα τη δυσωδία των στρατοπέδων σας μέχρι τους μυκτήρες σας· και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.
11 Σας κατέστρεψα, όπως ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα, και γίνατε σαν δαυλός αποσπασμένος από την πυρκαγιά· και δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.
12 Γι' αυτό, έτσι θα κάνω σε σένα, Ισραήλ· και δεδομένου ότι θα το κάνω αυτό σε σένα, ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου, Ισραήλ.
13 Επειδή, δέστε, αυτός που μορφώνει τα βουνά, και κατασκευάζει τον άνεμο, και αναγγέλλει στον άνθρωπο ποιος είναι ο στοχασμός του, ο οποίος κάνει την αυγή σκοτάδι, και επιβαίνει επάνω στα ύψη τής γης, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομά του.
Κεφάλαιο 5

1 ΑΚΟΥΣΤΕ τούτο τον λόγο τού Κυρίου, τον θρήνο που εγώ αναλαμβάνω εναντίον σας, οίκος Ισραήλ.
2 Έπεσε· δεν θα σηκωθεί πλέον η παρθένα τού Ισραήλ· είναι ριγμένη επάνω στη γη της· δεν υπάρχει αυτός που να τη σηκώνει.
3 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Η πόλη, από την οποία έβγαιναν 1.000, θα μείνει με 100· και από εκείνη που έβγαιναν 100, θα μείνει με 10, μέσα στον οίκο Ισραήλ.
4 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος προς τον οίκο Ισραήλ: Ζητήστε με, και θα ζήσετε.
5 Και μη ζητάτε τη Βαιθήλ, και μη μπαίνετε μέσα στα Γάλγαλα, και μη περνάτε στη Βηρ-σαβεέ· επειδή, τα Γάλγαλα θα πάνε σε αιχμαλωσία, οπωσδήποτε, και η Βαιθήλ θα καταντήσει στο μηδέν.
6 Ζητήστε τον Κύριο, και θα ζήσετε· μήπως και ορμήσει σαν φωτιά επάνω στον οίκο Ιωσήφ, και τον καταφάει, και δεν υπάρχει εκείνος που να σβήνει τη Βαιθήλ.
7 Εσείς, που μετατρέπετε την κρίση σε αψίνθι, και που απορρίπτετε καταγής τη δικαιοσύνη·
8 ζητήστε αυτόν που φτιάχνει την Πλειάδα και τον Ωρίωνα, και μετατρέπει τη σκιά τού θανάτου σε αυγή, και σκοτεινιάζει την ημέρα σε νύχτα· αυτόν που προσκαλεί τα νερά τής θάλασσας, και τα ξεχύνει επάνω στο πρόσωπο της γης· το όνομά του είναι Κύριος·
9 αυτόν που ξεσηκώνει αφανισμό ενάντια στον ισχυρό, και φέρνει αφανισμό επάνω στα οχυρώματα.
10 Μισούν αυτόν που ελέγχει στην πύλη, και αηδιάζουν αυτόν που μιλάει με ευθύτητα.
11 Γι' αυτό, επειδή καταθλίβετε τον φτωχό, και παίρνετε απ' αυτόν φόρο σιταριού, αν και οικοδομήσατε λαξευτά σπίτια, όμως δεν θα κατοικήσετε σ' αυτά· αν και φυτέψατε επιθυμητούς αμπελώνες, όμως δεν θα πιείτε το κρασί τους.
12 Επειδή, γνωρίζω τις πολλές σας ασέβειες, και τις ισχυρές σας αμαρτίες· εσείς που καταθλίβετε τον δίκαιο, δωροδοκείστε, και καταδυναστεύετε τους φτωχούς στην πύλη.
13 Γι' αυτό, ο συνετός θα σιωπά κατά τον καιρό εκείνο· επειδή, είναι καιρός κακός.
14 Εκζητήστε το καλό, και όχι το κακό, για να ζήσετε· και έτσι ο Κύριος των δυνάμεων θα είναι μαζί σας, όπως είπατε.
15 Μισείτε το κακό, και αγαπάτε το καλό, και αποκαταστήστε την κρίση στην πύλη· ίσως ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων να ελεήσει το υπόλοιπο του Ιωσήφ.
16 Γι' αυτό, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος, λέει τα εξής: Οδυρμός σε όλες τις πλατείες· και σε όλους τούς δρόμους θα λένε: Αλλοίμονο! Αλλοίμονο! Και θα κράζουν τον γεωργό σε πένθος, και τους επιτήδειους θρηνωδούς σε οδυρμό.
17 Και σε όλες τις αμπέλους οδυρμός· επειδή, θα περάσω μέσα από σένα, λέει ο Κύριος.
18 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που επιθυμούν την ημέρα τού Κυρίου! Προς τι θα είναι αυτή για σας; Η ημέρα τού Κυρίου είναι σκοτάδι, και όχι φως.
19 Είναι σαν να έφευγε άνθρωπος μπροστά από λιοντάρι, και τον συναντούσε αρκούδα· ή, σαν να έμπαινε μέσα σε σπίτι, και στηρίζοντας το χέρι του επάνω στον τοίχο, τον δάγκωνε φίδι.
20 Δεν θα είναι η ημέρα τού Κυρίου σκοτάδι και όχι φως; Μάλιστα πυκνό σκοτάδι, χωρίς να έχει κάποια λάμψη;
21 Μίσησα, αποστράφηκα τις γιορτές σας, και δεν θα οσφρανθώ στα πανηγύρια σας.
22 Αν μου προσφέρετε τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες σας, δεν θα τις δεχθώ, και δεν θα επιβλέψω επάνω στις ειρηνικές θυσίες των σιτευτών σας.
23 Αφαίρεσε από μένα τον ήχο των τραγουδιών σου· και δεν θα ακούσω το άσμα των οργάνων σου.
24 Αλλά, η κρίση ας καταρρέει σαν νερό, και η δικαιοσύνη σαν ασταμάτητος χείμαρρος.
25 Μήπως μου προσφέρατε θυσίες και προσφορές, οίκος Ισραήλ, 40 χρόνια μέσα στην έρημο;
26 Μάλιστα, είχατε αναλάβει τη σκηνή τού Μολόχ σας και τον Χιουν, το αστέρι τού θεού σας, τα είδωλά σας, που είχατε κάνει για τον εαυτό σας.
27 Γι' αυτό, θα σας μετοικίσω πέρα από τη Δαμασκό, λέει ο Κύριος· ο Θεός των δυνάμεων είναι το όνομά του.
Κεφάλαιο 6

1 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που μένουν αμέριμνοι στη Σιών, και έχουν πεποίθηση στο βουνό τής Σαμάρειας, αυτά που διαφημίζονται ως έξοχα ανάμεσα στα έθνη, και στα οποία ήρθε ο οίκος Ισραήλ!
2 Διαβείτε στη Χαλνέ, και δείτε· και από εκεί περάστε στη μεγάλη Αιμάθ· έπειτα, κατεβείτε στη Γαθ των Φιλισταίων· είναι αυτές καλύτερες απ' αυτά τα βασίλεια; Ή, το όριό τους είναι μεγαλύτερο από το δικό σας όριο;
3 Εσείς που τοποθετείτε την κακή ημέρα μακριά, και φέρνετε κοντά την καθέδρα της αρπαγής·
4 εσείς που πλαγιάζετε επάνω σε ελεφάντινα κρεβάτια, και ξαπλώνετε επάνω στα στρώματά σας, και τρώτε τα αρνιά από το ποίμνιο, και τα μοσχάρια μέσα από την αγέλη·
5 εσείς που ψάλλετε με τη φωνή τής λύρας, εφευρίσκετε για τον εαυτό σας όργανα μουσικής, όπως ο Δαβίδ·
6 εσείς που πίνετε το κρασί με φιάλες, και αλείφεστε με τα εξαίσια αρώματα· όμως, για τον συντριμμό τού Ιωσήφ δεν θλίβεστε.
7 Γι' αυτό, τώρα, αυτοί θα πάνε σε αιχμαλωσία μαζί με τους πρώτους από εκείνους που θα αιχμαλωτιστούν, και η αγαλλίαση εκείνων που ξαπλώνουν σε συμπόσια θα αφαιρεθεί.
8 Ο Κύριος ο Θεός ορκίστηκε στον εαυτό του, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέει: Εγώ αηδιάζω την έπαρση του Ιακώβ, και μίσησα τα παλάτια του, γι' αυτό θα παραδώσω την πόλη και το πλήρωμά της.
9 Και δέκα άνθρωποι αν απομείνουν σε ένα σπίτι, θα πεθάνουν.
10 Και εκείνος ο θείος που θα σηκώνει κάθε έναν απ' αυτούς ή, που θα τον καίει, για να βγάλει τα κόκαλά του από το σπίτι, θα πει σ' αυτόν που βρίσκεται στο εσωτερικό τού σπιτιού: Είναι κανένας ακόμα μαζί σου; Κι αυτός θα πει: Όχι. Τότε θα πει: Σώπα· επειδή, δεν είναι ακόμα καιρός να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου.
11 Δεδομένου ότι, δέστε, ο Κύριος προστάζει και θα πατάξει το μεγάλο σπίτι με συντριμμούς, και το μικρό σπίτι με διαρρήξεις.
12 Μπορούν να τρέξουν τα άλογα επάνω σε βράχο; Μπορεί κάποιος να αροτριάσει εκεί με βόδια; Εσείς, όμως, μεταστρέψατε την κρίση σε χολή, και τον καρπό τής δικαιοσύνης σε αψίνθι·
13 εσείς που ευφραίνεστε σε μηδαμινά, που λέτε: Δεν αποκτήσαμε στον εαυτό μας δόξα με τη δύναμή μας;
14 Αλλά, δέστε, εγώ θα ξεσηκώσω ένα έθνος εναντίον σας, ω οίκος Ισραήλ, λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων· και θα σας καταθλίψουν, από την είσοδο της Αιμάθ μέχρι τον ποταμό τής ερήμου.
Κεφάλαιο 7

1 ΕΤΣΙ, έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός· και δέστε, μόρφωσε ακρίδες στην αρχή τής βλάστησης του δεύτερου χορταριού· και δέστε, ήταν το δεύτερο χορτάρι μετά τον θερισμό τού βασιλιά.
2 Και όταν τελείωσαν να τρώνε το χορτάρι τής γης, τότε είπα: Κύριε, Θεέ, γίνε ελεήμονας, παρακαλώ· ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ; Επειδή, είναι λιγοστός.
3 Ο Κύριος μεταμελήθηκε σε τούτο: Δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος.
4 Έτσι, έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός· και δέστε, ο Κύριος ο Θεός καλεί σε δίκη με φωτιά, και η φωτιά κατέφαγε τη μεγάλη άβυσσο, και κατέφαγε ένα μέρος τής γης.
5 Τότε, είπα: Κύριε, Θεέ, σταμάτα, παρακαλώ· ποιος θα αναστήσει τον Ιακώβ; Επειδή, είναι λιγοστός.
6 Ο Κύριος μεταμελήθηκε σ' αυτό: Και τούτο δεν θα γίνει, λέει ο Κύριος ο Θεός.
7 Έτσι, μου έδειξε· και ξάφνου, ο Κύριος στεκόταν επάνω σε τοίχο, κτισμένον με στάθμη, έχοντας στο χέρι του μια στάθμη.
8 Και ο Κύριος μου είπε: Τι βλέπεις εσύ, Αμώς; Και είπα: Μια στάθμη. Τότε, ο Κύριος είπε: Δες, εγώ θα βάλω στάθμη στο μέσον τού λαού μου Ισραήλ· και στο εξής δεν θα τον παρατρέξω πλέον.
9 Και οι βωμοί τού Ισαάκ θα ερημωθούν, και τα αγιαστήρια του Ισραήλ θα αφανιστούν· και θα σηκωθώ ενάντια στον οίκο τού Ιεροβοάμ με ρομφαία.
10 Τότε, ο Αμασίας, ο ιερέας τής Βαιθήλ, έστειλε στον Ιεροβοάμ, τον βασιλιά τού Ισραήλ, λέγοντας: Ο Αμώς συνωμότησε εναντίον σου στο μέσον τού οίκου Ισραήλ· ο τόπος δεν μπορεί να υποφέρει όλα τα λόγια του·
11 επειδή, ο Αμώς λέει τα εξής: Ο Ιεροβοάμ θα πεθάνει από ρομφαία, και ο Ισραήλ θα φερθεί σίγουρα αιχμάλωτος από τη γη του.
12 Τότε, ο Αμασίας είπε στον Αμώς: Ω, εσύ ο βλέπων, πήγαινε, φύγε στη γη τού Ιούδα, και εκεί τρώγε ψωμί, και εκεί προφήτευε·
13 και στη Βαιθήλ μη προφητεύσεις πλέον, επειδή είναι αγιαστήριο του βασιλιά, και είναι ο οίκος τού βασιλείου.
14 Και ο Αμώς απάντησε, και είπε στον Αμασία: Δεν ήμουν εγώ προφήτης ούτε γιος προφήτη εγώ, αλλά ήμουν βοσκός, και ο οποίος μάζευα συκάμινα·
15 και ο Κύριος με πήρε πίσω από το ποίμνιο, και μου είπε ο Κύριος: Πήγαινε, προφήτευσε στον λαό μου τον Ισραήλ.
16 Τώρα, λοιπόν, άκου τον λόγο τού Κυρίου. Εσύ λες: Μη προφητεύεις ενάντια στον Ισραήλ, και μη σταλάζεις λόγο ενάντια στον οίκο Ισαάκ.
17 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Η γυναίκα σου θα είναι πόρνη μέσα στην πόλη, και οι γιοι σου και οι θυγατέρες σου θα πέσουν με ρομφαία, και η γη σου θα μοιραστεί με σχοινί, κι εσύ θα πεθάνεις σε μια γη ακάθαρτη· και ο Ισραήλ με σιγουριά θα φερθεί από τη γη του αιχμάλωτος.
Κεφάλαιο 8

1 ΕΤΣΙ έδειξε σε μένα ο Κύριος ο Θεός· και ξάφνου, ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού.
2 Και είπε: Τι βλέπεις εσύ, Αμώς; Και είπα: Ένα κανίστρι καλοκαιριάτικου καρπού. Τότε, ο Κύριος μου είπε: Ήρθε το τέλος επάνω στον λαό μου Ισραήλ· στο εξής, δεν θα τον παρατρέξω.
3 Και κατά την ημέρα εκείνη τα άσματα του ναού θα είναι ολολυγμοί, λέει ο Κύριος ο Θεός· σε κάθε τόπο θα είναι πολλά πτώματα· θα τα πετάξουν έξω, μέσα σε σιωπή.
4 Ακούστε τούτο, εσείς που ρουφάτε τους πένητες, και αφανίζετε τους φτωχούς τού τόπου,
5 λέγοντας: Πότε θα περάσει ο μήνας, για να πουλήσουμε γεννήματα; Και το σάββατο, για να ανοίξουμε σιτάρι, μικραίνοντας το εφά, και μεγαλώνοντας τον σίκλο, και νοθεύοντας τα ζύγια τής απάτης;
6 Για να αγοράσουμε τους φτωχούς με ασήμι, και τον πένητα για ένα ζευγάρι υποδήματα, και να πουλήσουμε τα σκύβαλα του σιταριού;
7 Ο Κύριος ορκίστηκε στη δόξα τού Ιακώβ, λέγοντας: Βέβαια, δεν θα λησμονήσω ποτέ κανένα από τα έργα τους.
8 Η γη δεν θα ταραχτεί γι' αυτό, και θα πενθήσει κάθε ένας που κατοικεί σ' αυτή; Και δεν θα ξεχειλίσει ολόκληρη σαν ποταμός, και δεν θα απορριφθεί, και καταποντιστεί σαν από τον μεγάλο ποταμό τής Αιγύπτου;
9 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος ο Θεός, θα κάνω τον ήλιο να δύσει σε καιρό μεσημεριού, και θα κατασκοτεινιάσω τη γη μέσα σε φωτεινή ημέρα.
10 Και θα μεταστρέψω τις γιορτές σας σε πένθος, και όλα τα άσματά σας σε θρήνο· και θα ανεβάσω σάκο επάνω σε κάθε οσφύ, και φαλάκρωμα επάνω σε κάθε κεφάλι· και θα τον καταστήσω σαν αυτόν που πενθεί τον μονογενή του γιο, και το τέλος του θα είναι σαν μια ημέρα πικρίας.
11 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θα στείλω πείνα επάνω στη γη· όχι πείνα ψωμιού ούτε δίψα νερού, αλλά ακρόασης των λόγων τού Κυρίου.
12 Και θα περιπλανιούνται από θάλασσα σε θάλασσα, και θα περιτρέχουν από τον βορρά μέχρι την ανατολή, ζητώντας τον λόγο τού Κυρίου· και δεν θα βρουν.
13 Κατά την ημέρα εκείνη, οι ωραίες παρθένες θα λιποθυμήσουν, και οι νέοι, από δίψα.
14 Κι αυτοί που δίνουν όρκο στην αμαρτία τής Σαμάρειας, κι αυτοί που λένε: Ζει ο θεός σου, Δαν, και: Ζει ο δρόμος τής Βηρ-σαβεέ, και θα πέσουν, και δεν θα σηκωθούν πλέον.
Κεφάλαιο 9

1 ΕΙΔΑ τον Κύριο να στέκεται επάνω στο θυσιαστήριο· και είπε: Πάταξε το ανώφλι τής πύλης, για να σειστούν τα προπύλαια· και σύντριψέ τα επάνω στα κεφάλια όλων αυτών· και τους υπόλοιπους απ' αυτούς θα τους θανατώσω με ρομφαία· κανένας απ' αυτούς, φεύγοντας, δεν θα διαφύγει, και κανένας απ' αυτούς, διασωζόμενος, δεν θα διασωθεί.
2 Αν σκάψουν μέχρι τον άδη, από εκεί θα τους αρπάξει το χέρι μου· και αν ανέβουν στον ουρανό, θα τους κατεβάσω από εκεί.
3 Και αν κρυφτούν στην κορυφή τού Καρμήλου, από εκεί θα εξερευνήσω και θα τους συλλάβω· και αν κρυφτούν από τα μάτια μου στα βάθη τής θάλασσας, εκεί θα προστάξω τον δράκοντα, και θα τους δαγκώσει.
4 Και αν πάνε σε αιχμαλωσία μπροστά από τους εχθρούς τους, από εκεί θα προστάξω τη μάχαιρα, και θα τους θανατώσει· και θα στήσω τα μάτια μου επάνω τους για κακό, και όχι για καλό.
5 Επειδή, ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων είναι, ο οποίος αγγίζει τη γη, και λιώνει, και όλοι όσοι κατοικούν σ' αυτή θα πενθήσουν· και θα ξεχειλίσει ολόκληρη σαν ποταμός, και θα καταποντιστεί σαν από τον ποταμό τής Αιγύπτου.
6 Αυτός είναι που κτίζει τα υπερώα του στον ουρανό, και θεμελιώνει τον θόλο του επάνω στη γη· ο οποίος προσκαλεί τα νερά τής θάλασσας, και τα ξεχύνει επάνω στο πρόσωπο της γης· το όνομά του είναι ο Κύριος.
7 Δεν είστε σε μένα σαν γιοι Αιθιόπων, εσείς γιοι Ισραήλ; λέει ο Κύριος. Δεν ανέβασα τον Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου, και τους Φιλισταίους από την Καφθόρ, και τους Συρίους από την Κιρ;
8 Δέστε, τα μάτια τού Κυρίου τού Θεού είναι ενάντια στο αμαρτωλό βασίλειο, και θα το αφανίσω από το πρόσωπο της γης· όμως, δεν θα αφανίσω ολοκληρωτικά τον οίκο Ιακώβ, λέει ο Κύριος.
9 Επειδή, δέστε, εγώ θα προστάξω, και θα λιχνίσω τον οίκο Ισραήλ ανάμεσα σε όλα τα έθνη, όπως λιχνίζεται το σιτάρι μέσα στο κόσκινο, και κόκκος δεν θα πέσει στη γη.
10 Με ρομφαία θα πεθάνουν όλοι οι αμαρτωλοί τού λαού μου, αυτοί που λένε: Το κακό δεν θα μας αγγίξει ούτε θα μας καταφτάσει.
11 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη θα σηκώσω τη σκηνή τού Δαβίδ, που είχε πέσει, και θα φράξω τις χαλάστρες της, και θα ανεγείρω τα ερείπιά της, και θα την ξανακτίσω, όπως στις αρχαίες ημέρες·
12 για να κληρονομήσουν το υπόλοιπο του Εδώμ, και όλα τα έθνη, επάνω στα οποία αναφέρεται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα κάνει αυτά.
13 Δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, που, αυτός ο οποίος αροτριάζει, θα φτάσει τον θεριστή, και ο πατητής τού ληνού, αυτόν που σπέρνει τον σπόρο· και τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος, και όλοι οι λόφοι θα ρέουν αγαθά.
14 Και θα επιστρέψω τούς αιχμαλώτους τού λαού μου Ισραήλ, και θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις, και θα κατοικήσουν· και θα φυτέψουν αμπελώνες, και θα πιουν το κρασί τους· και θα κάνουν κήπους, και θα φάνε τον καρπό τους.
15 Και θα τους φυτέψω επάνω στη γη τους, και δεν θα αποσπαστούν πλέον από τη γη τους, την οποία έδωσα σ' αυτούς, λέει ο Κύριος ο Θεός σου.