Μιχαίας

1 2 3 4 5 6 7


Κεφάλαιο 1

1 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΙΑ, ΤΟΝ ΜΩΡΑΣΘΙΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΘΑΜ, ΤΟΥ ΑΧΑΖ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΖΕΚΙΑ, ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΠΟΥ ΕΙΔΕ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΑΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.
2 Ακούστε, όλοι οι λαοί· πρόσεχε, γη, και το πλήρωμά της· και ας είναι ο Κύριος ο Θεός μάρτυρας σε σας, ο Κύριος, από τον ναό του τον άγιο.
3 Επειδή, δέστε, ο Κύριος βγαίνει από τον τόπο του, και θα κατέβει, και θα πατήσει επάνω στα ύψη τής γης.
4 Και τα βουνά θα διαλυθούν από κάτω του, και οι κοιλάδες θα σχιστούν, σαν κερί μπροστά από τη φωτιά και σαν νερά που κατέρχονται σε έναν κατήφορο.
5 Εξαιτίας τής ασέβειας του Ιακώβ συμβαίνει όλο αυτό, και εξαιτίας τής αμαρτίας τού οίκου Ισραήλ. Ποια είναι η ασέβεια του Ιακώβ; Όχι η Σαμάρεια; Και ποιοι είναι οι ψηλοί τόποι τού Ιούδα; Όχι η Ιερουσαλήμ;
6 Γι' αυτό, θα καταστήσω τη Σαμάρεια σε σωρούς από πέτρες χωραφιού, όπου φυτεύεται αμπελώνας· και θα κυλίσω ολότελα τις πέτρες της στην κοιλάδα, και θα ξεσκεπάσω τα θεμέλιά της.
7 Και όλα τα γλυπτά της θα κατακοπούν, και όλα τα μισθώματά της θα κατακαούν με φωτιά, και θα εξαφανίσω όλα τα είδωλά της· επειδή, τα συγκέντρωσε από μισθό πορνείας, και σε μισθό πορνείας θα επιστραφούν.
8 Γι' αυτό, θα θρηνήσω και θα ολολύξω, θα πάω ξεντυμένος και γυμνός· θα κάνω θρήνο σαν τα τσακάλια, και πένθος σαν τις στρουθοκαμήλους.
9 Επειδή, η πληγή της είναι ανίατη, επειδή ήρθε μέχρι τον Ιούδα, έφτασε μέχρι την πύλη τού λαού μου, μέχρι την Ιερουσαλήμ.
10 Μη το αναγγείλετε στη Γαθ, μη πενθήσετε πένθος· στη Βηθ-αφρά κυλίσου στη σκόνη.
11 Διάβα, η κάτοικος της Σαφίρ, έχοντας τη ντροπή σου γυμνή· η κάτοικος της Σαναάν ας μη βγει έξω· το πένθος τής Βαιθ-εζήλ από σας θα πάρει την αρχή του.
12 Επειδή, η κάτοικος της Μαρώθ λυπήθηκε για τα αγαθά της, δεδομένου ότι κατέβηκε κακό από τον Κύριο στην πύλη τής Ιερουσαλήμ.
13 Κάτοικε της Λαχείς, ζεύξε την άμαξα στο γρήγορο άλογο· εσύ, η αρχή τής αμαρτίας στη θυγατέρα τής Σιών· επειδή, οι ασέβειες του Ισραήλ βρέθηκαν σε σένα.
14 Γι' αυτό, θα δώσεις έγγραφο απελευθέρωσης στη Μορέσεθ-γαθ· τα σπίτια τού Αχζίβ θα ματαιώσουν τις ελπίδες των βασιλιάδων τού Ισραήλ.
15 Επιπλέον, θα φέρω κληρονόμον σε σένα, κάτοικε της Μαρησά· θάρθει μέχρι την Οδολλάμ, τη δόξα τού Ισραήλ.
16 Φαλακρώσου, και κούρεψε το κεφάλι σου για τα τρυφερά παιδιά σου· να πλατύνεις τη φαλακρότητά σου σαν αετός, επειδή από σένα αιχμαλωτίστηκαν.
Κεφάλαιο 2

1 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σ' αυτούς που συλλογίζονται ανομία, σ' αυτούς που μηχανεύονται κακό στα κρεβάτια τους! Μόλις φέγγει η αυγή, το πράττουν αμέσως, επειδή είναι στη δύναμη του χεριού τους.
2 Και επιθυμούν χωράφια, και παίρνουν με τη βία· και σπίτια, και τα αρπάζουν· έτσι διαρπάζουν τον άνθρωπο και το σπίτι του, ναι, τον άνθρωπο και την κληρονομιά του.
3 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Δέστε, ενάντια σ' αυτό το γένος εγώ βουλεύομαι κακό, από το οποίο δεν θα ελευθερώσετε τους λαιμούς σας ούτε θα περπατάτε υπερήφανα· επειδή, ο καιρός αυτός είναι κακός.
4 Κατά την ημέρα εκείνη θα αναλάβουν παροιμία εναντίον σας, και εκείνος που θρηνεί με θρήνο, θα θρηνήσει, και θα πει: Αφανιστήκαμε ολοκληρωτικά· έχει αλλοιώσει τη μερίδα τού λαού μου· πώς την απομάκρυνε από μένα! Αντί να αποδώσει, διαμοίρασε τα χωράφια μας.
5 Γι' αυτό, εσύ δεν θάχεις κάποιον που να βάζει σχοινί για κλήρο, στη σύναξη του Κυρίου.
6 Μη προφητεύετε, εσείς που προφητεύετε· δεν θα προφητεύσουν σ' αυτούς· η ντροπή τους δεν θα απομακρυνθεί.
7 Ω, εσύ, που αποκαλείσαι Οίκος Ιακώβ, μίκρυνε το πνεύμα τού Κυρίου; Είναι τέτοια τα επιτηδεύματά του; Τα λόγια μου δεν κάνουν καλό σ' αυτούς που περπατούν ορθά;
8 Και άλλοτε ο λαός μου είχε επαναστατήσει σαν εχθρός· αρπάζετε το επανωφόρι μαζί με τον χιτώνα από εκείνους που διαβαίνουν άφοβα, απ' αυτούς που επιστρέφουν από τον πόλεμο.
9 Εξώσατε τις γυναίκες τού λαού μου από τα ευχάριστα σπίτια τους· από τα παιδιά τους αφαιρέσατε για πάντα τη δόξα μου.
10 Σηκωθείτε, και αναχωρήστε· επειδή, αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας· δεδομένου ότι, μολύνθηκε, θα σας αφανίσει, μάλιστα μέσα σε σκληρόν αφανισμό.
11 Αν κάποιος περπατάει σύμφωνα με το πνεύμα του και μιλάει ψέματα, λέγοντας: Θα προφητεύσω σε σένα για κρασί και σίκερα, αυτός βέβαια θα είναι ο προφήτης αυτού του λαού.
12 Βέβαια, θα σε συγκεντρώσω ολόκληρον, Ιακώβ· θα συγκεντρώσω, βέβαια, το υπόλοιπο του Ισραήλ· θα τους βάλω μαζί σαν πρόβατα της Βοσόρρας, σαν κοπάδι στο μέσον τής μάντρας τους· θα κάνουν μεγάλον θόρυβο από το πλήθος των ανθρώπων.
13 Αυτός που διασπάει, ανέβηκε μπροστά τους· διέσπασαν, κι ανέβηκαν διαμέσου τής πύλης, και βγήκαν απ' αυτή· και ο βασιλιάς τους θα διαβεί μπροστά τους, και ο Κύριος επικεφαλής τους.
Κεφάλαιο 3

1 ΚΑΙ είπα: Ακούστε, τώρα, αρχηγοί τού Ιακώβ, και άρχοντες του οίκου Ισραήλ: Δεν ανήκει σε σας να γνωρίζετε την κρίση;
2 Εσείς που μισείτε το καλό, και αγαπάτε το κακό, που αποσπάτε το δέρμα τους από πάνω τους, και τη σάρκα τους από τα κόκαλά τους,
3 κατατρώτε, ακόμα, τη σάρκα τού λαού μου, και γδέρνετε το δέρμα τους από πάνω τους, και συντρίβετε τα κόκαλά τους, και τα κατακόβετε σαν για χύτρα, και σαν κρέας μέσα σε καζάνι.
4 Τότε, θα βοήσουν προς τον Κύριο· όμως, δεν θα τους εισακούσει· μάλιστα, θα κρύψει απ' αυτούς το πρόσωπό του κατά την εποχή εκείνη, επειδή φέρθηκαν άσχημα στις πράξεις τους.
5 Έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες, που πλανούν τον λαό μου, οι οποίοι, καθώς δαγκώνουν με τα δόντια τους, φωνάζουν: Ειρήνη· και αν κάποιος δεν βάλει κάτι στο στόμα τους, κηρύττουν εναντίον του πόλεμο.
6 Γι' αυτό, θα είναι σε σας νύχτα, αντί όρασης, και σκοτάδι σε σας αντί μαντείας· και ο ήλιος θα δύσει επάνω στους προφήτες, και η ημέρα θα σκοτεινιάσει επάνω τους.
7 Τότε, αυτοί που βλέπουν, θα ντροπιαστούν, και οι μάντεις θα ντραπούν· και θα σκεπάσουν τα χείλη τους, όλοι αυτοί, επειδή δεν υπάρχει απόκριση του Θεού.
8 Αλλά εγώ, βέβαια, είμαι γεμάτος δύναμη διαμέσου τού πνεύματος του Κυρίου, και κρίση, και ισχύ, για να αναγγείλω στον Ιακώβ την παράβασή του, και στον Ισραήλ την αμαρτία του.
9 Ακούστε, λοιπόν, τούτο, αρχηγοί τού Ιακώβ, άρχοντες του οίκου Ισραήλ, εσείς που αηδιάζετε την κρίση, και διαστρέφετε κάθε ευθύτητα·
10 που κτίζετε τη Σιών με αίμα, και την Ιερουσαλήμ με ανομία.
11 Οι άρχοντές της κρίνουν με δώρα, και οι ιερείς της διδάσκουν με μισθό, και οι προφήτες της μαντεύουν με ασήμι, και επαναπαύονται στον Κύριο, λέγοντας: Δεν είναι ο Κύριος ανάμεσά μας; Κακό δεν θάρθει επάνω μας.
12 Γι' αυτό, η Σιών θα αροτριαστεί εξαιτίας σας σαν χωράφι, και η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από πέτρες, και το βουνό τού οίκου σαν ψηλοί τόποι δρυμού.
Κεφάλαιο 4

1 Και κατά τις έσχατες ημέρες το βουνό τού οίκου τού Κυρίου θα στηριχθεί επάνω στην κορυφή των βουνών, και θα υψωθεί πιο πάνω από τους λόφους· και λαοί θα συρρέουν σ' αυτό.
2 Και πολλά έθνη θα πάνε, και θα πουν: Ελάτε, και ας ανέβουμε στο βουνό τού Κυρίου, και στον οίκο τού Θεού τού Ιακώβ· και θα μας διδάξει τούς δρόμους του, και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του· επειδή, από τη Σιών θα βγει νόμος, και από την Ιερουσαλήμ λόγος τού Κυρίου.
3 Και θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς, και θα ελέγξει ισχυρά έθνη, μέχρι μακριά· και θα σφυρηλατήσουν τις μάχαιρές τους για υνία, και τις λόγχες τους για δρεπάνια· έθνος δεν θα σηκώσει μάχαιρα ενάντια σε άλλο έθνος ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο.
4 Και κάθε ένας θα κάθεται κάτω από την άμπελό του, και κάτω από τη συκιά του· και δεν θα υπάρχει κάποιος που να εκφοβίζει· για τον λόγο ότι, το στόμα τού Κυρίου των δυνάμεων μίλησε.
5 Επειδή, όλοι οι λαοί θα περπατούν κάθε ένας στο όνομα του θεού του· εμείς, όμως, θα περπατούμε στο όνομα τού Κυρίου του Θεού μας στον αιώνα, και στον αιώνα.
6 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα συνάξω αυτήν που χωλαίνει, και θα δεχθώ μέσα αυτήν που αποβλήθηκε, και εκείνην που έθλιψα.
7 Και θα κάνω αυτήν που χωλαίνει υπόλοιπο, και αυτήν που αποβλήθηκε ισχυρό έθνος· και ο Κύριος θα βασιλεύει επάνω τους στο βουνό Σιών, από τώρα και μέχρι τον αιώνα.
8 Κι εσύ, πύργε τού ποιμνίου, οχύρωμα της θυγατέρας Σιών, σε σένα θάρθει η πρώτη εξουσία· ναι, θάρθει το βασίλειο στη θυγατέρα τής Ιερουσαλήμ.
9 Γιατί τώρα κραυγάζεις δυνατά; Δεν υπάρχει σε σένα βασιλιάς; Αφανίστηκε ο σύμβουλός σου, ώστε σε κατέλαβαν ωδίνες σαν αυτή που γεννάει;
10 Κοιλοπόνα, και αγωνίζου, θυγατέρα Σιών, όπως αυτή που γεννάει· επειδή, τώρα θα βγεις έξω από την πόλη, και θα κατοικήσεις σε χωράφι, και θα πας μέχρι τη Βαβυλώνα· εκεί θα ελευθερωθείς· εκεί θα σε εξαγοράσει ο Κύριος από το χέρι των εχθρών σου.
11 Τώρα, όμως, πολλά έθνη συγκεντρώθηκαν εναντίον σου, που λένε: Ας μολυνθεί, και ας επιβλέπει το μάτι μας επάνω στη Σιών.
12 Αυτοί, όμως, δεν γνωρίζουν τις σκέψεις τού Κυρίου ούτε καταλαβαίνουν τη βουλή του, ότι τους συγκέντρωσε σαν χειρόβολα αλωνιού.
13 Σήκω, και αλώνιζε, θυγατέρα Σιών· επειδή, θα κάνω το κέρας σου σιδερένιο, και θα κάνω τις οπλές σου χάλκινες· και θα κατασυντρίψεις πολλούς λαούς· και θα αφιερώσω στον Κύριο τα διαρπάγματά τους, και την περιουσία τους στον Κύριο ολόκληρης της γης.
Κεφάλαιο 5

1 Συγκεντρωθείτε τώρα σε τάγματα, θυγατέρα ταγμάτων· έβαλε πολιορκία εναντίον μας· θα πατάξουν τον κριτή τού Ισραήλ με ράβδο επάνω στο σαγόνι.
2 Κι εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες τού Ιούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για να είναι ηγούμενος στον Ισραήλ· που οι έξοδοί του είναι εξαρχής, από ημέρες αιώνα.
3 Γι' αυτό, θα τους αφήσει, μέχρι τον καιρό κατά τον οποίο αυτή που γεννάει θα γεννήσει· τότε, το υπόλοιπο των αδελφών του θα επιστρέψει στους γιους Ισραήλ.
4 Και θα σταθεί, και θα ποιμάνει με τη δύναμη του Κυρίου, με τη μεγαλειότητα του ονόματος του Κυρίου τού Θεού του· και θα κατοικήσουν· επειδή, τώρα θα μεγαλυνθεί μέχρι τα άκρα τής γης.
5 Κι αυτός θα είναι ειρήνη. Όταν ο Ασσύριος έρθει στη γη μας, και όταν πατήσει στα παλάτια μας, τότε θα σηκώσουμε εναντίον του επτά ποιμένες, και οκτώ άρχοντες ανθρώπων·
6 και θα ποιμάνουν τη γη τής Ασσυρίας με ρομφαία, και τη γη τού Νεβρώδ στις εισόδους του· και θα μας ελευθερώσει από τον Ασσύριο, όταν έρθει στη γη μας, και όταν πατήσει στα όριά μας.
7 Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα σε πολλούς λαούς σαν δρόσος τού Κυρίου, σαν σταγόνες επάνω σε χορτάρι, που δεν προσμένει από άνθρωπο ούτε ελπίζει σε γιους ανθρώπων.
8 Και το υπόλοιπο του Ιακώβ θα είναι ανάμεσα στα έθνη, ανάμεσα σε πολλούς λαούς, σαν λιοντάρι ανάμεσα σε κτήνη τού δρυμού, σαν σκύμνος ανάμεσα σε ποίμνια προβάτων, που καταπατεί διαβαίνοντας, και διασπαράσσει, και δεν υπάρχει εκείνος που να ελευθερώνει.
9 Το χέρι σου θα υψωθεί ενάντια στους εναντίους σου, και όλοι οι εχθροί σου θα αποκοπούν.
10 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα εξολοθρεύσω τα άλογά σου από ανάμεσά σου, και θα απολέσω τις άμαξές σου.
11 Και θα εξολοθρεύσω τις πόλεις τής γης σου, και θα κατεδαφίσω όλα τα οχυρώματά σου.
12 Και θα εξολοθρεύσω τις μαγείες από το χέρι σου· και στο εξής δεν θάχεις μάντεις.
13 Και θα εξολοθρεύσω τα γλυπτά σου και τα είδωλά σου από ανάμεσά σου· και δεν θα λατρεύσεις πλέον το έργο των χεριών σου.
14 Και θα αποσπάσω τα άλση σου από ανάμεσά σου· και θα αφανίσω τις πόλεις σου.
15 Και θα κάνω εκδίκηση με θυμό και με οργή επάνω στα έθνη, που δεν με άκουσαν.
Κεφάλαιο 6

1 ΑΚΟΥΣΤΕ, τώρα, ό,τι λέει ο Κύριος: Σήκω, διαδικάσου μπροστά στα βουνά, και ας ακούσουν οι λόφοι τη φωνή σου.
2 Ακούστε, βουνά, την κρίση τού Κυρίου, κι εσείς, τα ισχυρά θεμέλια της γης· επειδή, ο Κύριος έχει κρίση με τον λαό του, και θα διαδικαστεί με τον Ισραήλ.
3 Λαέ μου, τι σου έκανα; Και σε τι σε παρενόχλησα; Να δώσεις μαρτυρία εναντίον μου.
4 Επειδή, σε ανέβασα από τη γη τής Αιγύπτου, και σε λύτρωσα από οίκον δουλείας· και έστειλα μπροστά σου τον Μωυσή, τον Ααρών, και τη Μαριάμ.
5 Λαέ μου, θυμήσου τώρα τι είχε σκεφθεί ο Βαλάκ, ο βασιλιάς τού Μωάβ, και τι αποκρίθηκε σ' αυτόν ο Βαλαάμ, ο γιος τού Βεώρ, από το Σιττείμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να γνωρίσετε τη δικαιοσύνη τού Κυρίου.
6 Με τι θάρθω μπροστά στον Κύριο, να προσκυνήσω μπροστά στον ύψιστο Θεό; Θάρθω μπροστά του με ολοκαυτώματα, με χρονιάρικα μοσχάρια;
7 Θα ευαρεστηθεί ο Κύριος σε χιλιάδες κριάρια ή σε μυριάδες από ποτάμια λαδιού; Θα δώσω τον πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό τής κοιλιάς μου για την αμαρτία τής ψυχής μου;
8 Άνθρωπε, αυτός σου έδειξε τι είναι το καλό· και τι ζητάει ο Κύριος από σένα, παρά να πράττεις το δίκαιο, και να αγαπάς έλεος, και να περπατάς ταπεινά μαζί με τον Θεό σου;
9 Η φωνή τού Κυρίου κράζει προς την πόλη, και η σοφία θα φοβάται το όνομά σου· ακούστε τη ράβδο, και ποιος τη διόρισε.
10 Υπάρχουν ακόμα οι θησαυροί τής ασέβειας στο σπίτι τού ασεβούς, και το βδελυκτό λειψό μέτρο;
11 Να τους δικαιώσω με τις ασεβείς πλάστιγγες, και με το σακί που έχει τα δόλια ζύγια;
12 Επειδή, οι πλούσιοί της είναι γεμάτοι από αδικία, και οι κάτοικοί της μίλησαν ψέματα, και η γλώσσα τους είναι απατηλή μέσα στο στόμα τους.
13 Και εγώ, λοιπόν, αφού σε πατάξω, θα σε αδυνατίσω, θα σε ερημώσω εξαιτίας των αμαρτιών σου.
14 Εσύ θα τρως, και δεν θα χορταίνεις· και η πείνα σου θα είναι στο μέσον σου· και θα φύγεις, αλλά δεν θα διασώσεις· και ό,τι διέσωσες, θα το παραδώσω στη ρομφαία.
15 Εσύ θα σπείρεις, και δεν θα θερίσεις· θα πιέσεις ελιές, και δεν θα αλειφτείς με λάδι· και γλεύκος, και δεν θα πιεις κρασί.
16 Επειδή, φυλάχτηκαν τα διατάγματα του Αμρί, και όλα τα έργα τής οικογένειας του Αχαάβ, και πορευτήκατε στις βουλές τους· για να σε παραδώσω σε αφανισμό, και τους κατοίκους της σε συριγμό και θα βαστάξετε το όνειδος του λαού μου.
Κεφάλαιο 7

1 ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ σε μένα! Επειδή, είμαι σαν σύναξη καρπών τού καλοκαιριού, σαν επιφυλλίδα τρυγητού· δεν υπάρχει τσαμπί για να φάει κάποιος· η ψυχή μου επιθύμησε τις απαρχές των καρπών.
2 Ο όσιος απολέστηκε από τη γη, και ο ευθύς δεν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους· όλοι ενεδρεύουν για αίμα· κάθε ένας κυνηγάει τον αδελφό του μέχρι εξολοθρεμό.
3 Ετοιμάζουν τα χέρια τους στο να κακοποιούν· ο άρχοντας απαιτεί, και ο κριτής κρίνει με μισθό· ο μεγάλος προφέρει την πονηρή του επιθυμία, που, αφού περιστραφούν μαζί, την εκπληρώνουν.
4 Ο καλύτερός τους είναι σαν αγκάθι· ο ευθύς πιο αιχμηρός από αγκαθένιον φραγμό· η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε· τώρα, θα είναι η αμηχανία τους.
5 Μη εμπιστεύεστε σε φίλο, μη έχετε το θάρρος σε οικείο· φύλαγε τις πόρτες τού στόματός σου από εκείνην που πλαγιάζει μαζί σου στον κόρφο σου·
6 επειδή, ο γιος περιφρονεί τον πατέρα, η θυγατέρα επαναστατεί ενάντια στη μητέρα της, η νύφη ενάντια στην πεθερά της· και οι εχθροί τού ανθρώπου είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του.
7 Εγώ, όμως, θα επιβλέψω στον Κύριο· θα προσμείνω τον Θεό τής σωτηρίας μου· ο Θεός μου θα με εισακούσει.
8 Μη ευφραίνεσαι σε μένα, η εχθρός μου· αν και έπεσα, θα σηκωθώ, αν και κάθησα μέσα σε σκοτάδι, ο Κύριος θα είναι σε μένα φως.
9 Θα υποφέρω την οργή τού Κυρίου, επειδή αμάρτησα σ' αυτόν, μέχρις ότου δικάσει τη δίκη μου, και κάνει την κρίση μου· θα με βγάλει στο φως· θα δω τη δικαιοσύνη του.
10 Και θα δει η εχθρός μου, και θα την σκεπάσει ολόγυρα ντροπή, που μου λέει: Πού είναι ο Κύριος ο Θεός σου; Τα μάτια μου θα τη δουν· τώρα θα είναι για καταπάτημα σαν τη λάσπη των δρόμων.
11 Κατά την ημέρα που τα τείχη σου πρόκειται να κτιστούν, εκείνη την ημέρα θα διαδοθεί το πρόσταγμα μακριά.
12 Εκείνη την ημέρα θάρθουν μέχρις εσένα από την Ασσυρία, και από τις πόλεις τής Αιγύπτου, και από την Αίγυπτο μέχρι τον ποταμό, και από θάλασσα μέχρι θάλασσα, και από βουνό μέχρι βουνό.
13 Και η γη θα ερημωθεί εξαιτίας αυτών που την κατοικούν, για τον καρπό των πράξεών τους.
14 Ποίμαινε τον λαό σου με τη ράβδο σου, το ποίμνιο της κληρονομιάς σου, που κατοικεί απομονωμένο στο δάσος, στο μέσον τού Καρμήλου· ας καρπώνονται τη Βασάν και τη Γαλαάδ, όπως στις αρχαίες ημέρες.
15 Όπως στις ημέρες τής εξόδου σου από την Αίγυπτο, θα του δείξω θαυμαστά πράγματα.
16 Τα έθνη θα δουν, και θα καταντροπιαστούν για όλη τη δύναμή τους· θα βάλουν το χέρι τους επάνω στο στόμα, τα αυτιά τους θα κουφαθούν.
17 Θα γλείφουν το χώμα σαν φίδια, θα σέρνονται από τις τρύπες τους, όπως τα ερπετά τής γης· θα εκπλαγούν στον Κύριο τον Θεό μας, και θα φοβηθούν από σένα.
18 Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα, που να συγχωρεί ανομία, και να παραβλέπει την παράβαση του υπολοίπου τής κληρονομιάς του; Δεν διατηρεί για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος.
19 Θα γυρίσει, και θα μας σπλαχνιστεί, θα καταστρέψει τις ανομίες μας· και όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη τής θάλασσας.
20 Θα εκτελέσεις αλήθεια στον Ιακώβ, έλεος στον Αβραάμ, όπως ορκίστηκες στους πατέρες μας από τις αρχαίες ημέρες.