Ζαχαρίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Κεφάλαιο 1

1 ΚΑΤΑ τον όγδοο μήνα, τον δεύτερο χρόνο τού Δαρείου, έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ζαχαρία, τον προφήτη, τον γιο τού Βαραχία, γιου τού Ιδδώ, λέγοντας:
2 Ο Κύριος οργίστηκε υπερβολικά ενάντια στους πατέρες σας.
3 Γι' αυτό, πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Να επιστρέψετε σε μένα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα επιστρέψω σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
4 Να μη γίνεστε σαν τους πατέρες σας, στους οποίους είχαν κράξει οι προηγούμενοι προφήτες, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Επιστρέψτε τώρα από τους πονηρούς σας δρόμους, και από τις πονηρές σας πράξεις· και δεν υπάκουσαν, και δεν έδωσαν προσοχή σε μένα, λέει ο Κύριος.
5 Οι πατέρες σας, πού είναι; Και οι προφήτες, μήπως θα ζήσουν παντοτινά;
6 Αλλά, τα λόγια μου, και τα διατάγματά μου, που είχα προστάξει στους δούλους μου τους προφήτες, δεν είχαν φτάσει στους πατέρες σας; Κι αυτοί στράφηκαν, και είπαν: Όπως σκέφθηκε να κάνει σε μας ο Κύριος των δυνάμεων, σύμφωνα με τους δρόμους μας, και σύμφωνα με τις πράξεις μας, έτσι έκανε σε μας.
7 Κατά την 24η ημέρα τού 11ου μήνα, που είναι ο μήνας Σαβάτ, κατά τον δεύτερο χρόνο τού Δαρείου, έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ζαχαρία, τον προφήτη, τον γιο τού Βαραχία, γιου τού Ιδδώ, λέγοντας:
8 Είδα τη νύχτα, και ξάφνου, ένας άνθρωπος που ήταν καβάλα επάνω σε κόκκινο άλογο, κι αυτός στεκόταν ανάμεσα στις μυρσίνες, που ήσαν μέσα σε ένα κοίλωμα· και πίσω του, άλογα κόκκινα, διάστικτα, και άσπρα.
9 Και είπα: Κύριέ μου, τι είναι αυτά; Και ο άγγελος, που μιλούσε μαζί μου, είπε σε μένα: Εγώ θα σου δείξω τι είναι αυτά.
10 Και ο άνθρωπος, που στεκόταν ανάμεσα στις μυρσίνες, απάντησε, και είπε: Αυτοί είναι εκείνοι που ο Κύριος έστειλε για να περιοδεύσουν τη γη.
11 Και αποκρίθηκαν στον άγγελο του Κυρίου, που στεκόταν ανάμεσα στις μυρσίνες, και είπαν: Εμείς περιοδεύσαμε τη γη, και δέστε, ολόκληρη η γη κάθεται, και ησυχάζει.
12 Και ο άγγελος του Κυρίου αποκρίθηκε, και είπε: Κύριε των δυνάμεων, μέχρι πότε δεν θα σπλαχνιστείς εσύ την Ιερουσαλήμ, και τις πόλεις τού Ιούδα, ενάντια στις οποίες αγανάκτησες αυτά τα 70 χρόνια;
13 Και ο Κύριος απάντησε στον άγγελο, που μιλούσε μαζί μου, λόγια καλά, λόγια παρηγορητικά.
14 Και ο άγγελος, που μιλούσε μαζί μου, είπε σε μένα: Φώναξε, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Είμαι ζηλότυπος για την Ιερουσαλήμ και για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία·
15 και είμαι υπερβολικά οργισμένος ενάντια στα έθνη που ζουν αμέριμνα· επειδή, ενώ εγώ οργίστηκα λίγο, αυτά βοήθησαν επιπρόσθετα το κακό.
16 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος: Εγώ επέστρεψα στην Ιερουσαλήμ με οικτιρμούς· ο οίκος μου θα χτιστεί μέσα σ' αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· και θα απλωθεί σχοινί επάνω στην Ιερουσαλήμ.
17 Φώναξε ακόμα, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Οι πόλεις μου θα πλημμυρίσουν ακόμα από αγαθά, και ο Κύριος θα παρηγορήσει ακόμα τη Σιών, και θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ.
18 Και σήκωσα τα μάτια μου, και είδα, και ξάφνου, τέσσερα κέρατα·
19 και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου: Τι είναι αυτά; Και εκείνος μού απάντησε: Αυτά είναι τα κέρατα που διασκόρπισαν τον Ιούδα, τον Ισραήλ, και την Ιερουσαλήμ.
20 Και ο Κύριος μου έδειξε τέσσερις τεχνίτες·
21 και είπα: Αυτοί, τι έρχονται να κάνουν; Κι απάντησε, λέγοντας: Αυτά είναι τα κέρατα που διασκόρπισαν τον Ιούδα, ώστε κανένας δεν σήκωσε το κεφάλι του· κι αυτοί ήρθαν για να τα εκφοβίσουν, και για να εκτινάξουν τα κέρατα των εθνών, που σήκωσαν το κέρας τους ενάντια στη γη τού Ιούδα για να τη διασκορπίσουν.
Κεφάλαιο 2

1 Και σήκωσα τα μάτια μου, και είδα, και ξάφνου, ένας άνδρας με σχοινί μέτρησης στο χέρι του·
2 και είπα: Πού πηγαίνεις, εσύ; Και εκείνος μού είπε: Να μετρήσω την Ιερουσαλήμ, για να δω ποιο είναι το πλάτος της, και ποιο είναι το μάκρος της.
3 Και ξάφνου, ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου βγήκε έξω, και ένας άλλος άγγελος βγήκε σε συνάντησή του,
4 και του είπε: Τρέξε, μίλησε σ' αυτόν τον νέο, λέγοντας: Η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί χωρίς τείχη, εξαιτίας τού πλήθους, που θα είναι μέσα σ' αυτή από ανθρώπους και κτήνη·
5 επειδή, εγώ, λέει ο Κύριος, θα είμαι σ' αυτή τείχος φωτιάς ολόγυρα, και θα είμαι για δόξα ανάμεσά της.
6 Ω! Ω! Φεύγετε από τη γη τού βορρά, λέει ο Κύριος· επειδή, σας διασκόρπισα στους τέσσερις ανέμους τού ουρανού, λέει ο Κύριος.
7 Ω! Διασώσου, Σιών, η οποία κατοικείς μαζί με τη θυγατέρα τής Βαβυλώνας.
8 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Ύστερα από τη δόξα με έστειλε στα έθνη, που σας λεηλάτησαν· επειδή, όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη τού ματιού του.
9 Επειδή, δέστε, εγώ θα σείσω το χέρι μου ενάντια σ' αυτά, και θα είναι λάφυρο σ' αυτούς που τα δουλεύουν· και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε.
10 Να νιώθεις ευχαρίστηση, και να ευφραίνεσαι, θυγατέρα Σιών· επειδή, δες, εγώ έρχομαι, και θα κατοικήσω στο μέσον σου, λέει ο Κύριος.
11 Και πολλά έθνη θα ενωθούν μαζί με τον Κύριο κατά την ημέρα εκείνη, και θα είναι λαός μου· και θα κατοικήσω στο μέσον σου, και θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με έστειλε σε σένα.
12 Και ο Κύριος θα κληρονομήσει ολοκληρωτικά τον Ιούδα για μερίδα του στην άγια γη, και θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ.
13 Σώπα, κάθε σάρκα, μπροστά στον Κύριο· επειδή, σηκώθηκε από την κατοικία τής αγιότητάς του.
Κεφάλαιο 3

1 ΚΑΙ μου έδειξε τον Ιησού, τον μεγάλο ιερέα, να στέκεται μπροστά στον άγγελο του Κυρίου, και ο διάβολος στεκόταν από τα δεξιά του για να του αντισταθεί.
2 Και ο Κύριος είπε στον διάβολο: Διάβολε, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος· ναι, θα σε επιτιμήσει ο Κύριος, ο οποίος διάλεξε την Ιερουσαλήμ· δεν είναι αυτός δαυλός αποσπασμένος από τη φωτιά;
3 Και ο Ιησούς ήταν ντυμένος με βρώμικα ιμάτια, και στεκόταν μπροστά στον άγγελο.
4 Και αποκρίθηκε, και είπε σ' αυτούς που στέκονταν μπροστά του, λέγοντας: Αφαιρέστε τα βρώμικα ιμάτιά του· και σ' αυτόν είπε: Δες, αφαίρεσα από σένα την ανομία σου, και θα σε ντύσω με ιμάτια γιορτινά·
5 και είπα: Ας βάλουν καθαρή μίτρα επάνω στο κεφάλι του. Και έβαλαν την καθαρή μίτρα επάνω στο κεφάλι του, και τον έντυσαν με ιμάτια· και ο άγγελος του Κυρίου παραστεκόταν.
6 Και ο άγγελος του Κυρίου διαμαρτυρήθηκε στον Ιησού, λέγοντας:
7 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Αν περπατήσεις στους δρόμους μου, και αν φυλάξεις τις εντολές μου, τότε εσύ θα κρίνεις ακόμα τον οίκο μου, και θα φυλάττεις ακόμα τις αυλές μου, και θα σου δώσω να περπατάς ανάμεσα σ' αυτούς που στέκονται εδώ.
8 Άκου τώρα, Ιησού, μεγάλε ιερέα, εσύ, και οι σύντροφοί σου, που κάθονται μπροστά σου, επειδή αυτοί είναι θαυμάσιοι άνθρωποι· δεδομένου ότι, δες, εγώ θα φέρω έξω τον δούλο μου, τον Βλαστό.
9 Επειδή, δες, η πέτρα που έβαλα μπροστά από τον Ιησού, επάνω σ' αυτή τη μία πέτρα υπάρχουν επτά μάτια· δες, εγώ θα χαράξω το χάραγμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω την ανομία εκείνης τής γης μέσα σε μία ημέρα.
10 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα προσκαλέσετε κάθε ένας τον πλησίον του κάτω από την άμπελό του, και κάτω από τη συκιά του.
Κεφάλαιο 4

1 Και ο άγγελος, που μιλούσε μαζί μου, γύρισε, και με εξέγειρε σαν άνθρωπο που εξεγείρεται από τον ύπνο του,
2 και μου είπε: Τι βλέπεις, εσύ; Και είπα: Είδα, και ξάφνου, μια λυχνία ολόχρυση, και ένα δοχείο επάνω στην κορυφή της, και οι επτά λύχνοι της επάνω της, και επτά σωλήνες στους λύχνους της που είναι επάνω στην κορυφή της,
3 και δύο ελιόδεντρα από πάνω της, ένα από τα δεξιά, και ένα από τα αριστερά της.
4 Και αποκρίθηκα, και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου, λέγοντας: Τι είναι αυτά, κύριέ μου;
5 Και ο άγγελος, που μιλούσε μαζί μου, απάντησε, και μου είπε: Δεν γνωρίζεις τι είναι αυτά; Και είπα: Όχι, κύριέ μου.
6 Κι απάντησε, και μου είπε, λέγοντας: Αυτός είναι ο λόγος τού Κυρίου προς τον Ζοροβάβελ, λέγοντας: Όχι με δύναμη ούτε με ισχύ, αλλά με το Πνεύμα μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
7 Ποιος είσαι εσύ, το μεγάλο βουνό, μπροστά στον Ζοροβάβελ; Πεδιάδα· και θα βγάλει έξω με αλαλαγμό την ακρογωνιαία πέτρα: Χάρη, χάρη σ' αυτόν!
8 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
9 Τα χέρια τού Ζοροβάβελ έβαλαν το θεμέλιο αυτού του οίκου· και τα χέρια του θα τον αποτελειώσουν· και θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε σας.
10 Επειδή, ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων; Σίγουρα θα χαρούν, και τα επτά εκείνα μάτια τού Κυρίου, που περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης, θα δουν την πέτρα από κασσίτερο στο χέρι τού Ζοροβάβελ.
11 Τότε, αποκρίθηκα, και είπα: Τι είναι αυτά τα δύο ελιόδεντρα στα δεξιά τής λυχνίας, και στα αριστερά της;
12 Και απάντησα για δεύτερη φορά, και του είπα: Τι είναι αυτά τα δύο κλαδιά των ελιόδεντρων, που διαμέσου των δύο χρυσών σωλήνων αδειάζουν από τον εαυτό τους το λάδι στη χρυσή λυχνία;
13 Και μου είπε, λέγοντας: Δεν γνωρίζεις τι είναι αυτά; Και είπα: Όχι, κύριέ μου.
14 Τότε, είπε: Αυτοί είναι οι δύο χρισμένοι, που παραβρίσκονται κοντά στον Κύριο ολόκληρης της γης.
Κεφάλαιο 5

1 ΚΑΙ σήκωσα πάλι τα μάτια μου, και είδα, και ξάφνου, ένας τόμος που πετούσε.
2 Και μου είπε: Τι βλέπεις, εσύ; Κι απάντησα: Βλέπω έναν τόμο που πετάει, το μάκρος του είναι 20 πήχες, και το πλάτος του 10 πήχες.
3 Και μου είπε: Αυτή είναι η κατάρα που βγαίνει επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γη· επειδή, καθένας ο οποίος κλέβει θα εξολοθρευτεί, όπως γράφεται μέσα σ' αυτόν από την εδώ πλευρά· και όποιος ορκίζεται θα εξολοθρευτεί, όπως γράφεται σ' αυτόν από την εκεί πλευρά.
4 Θα τη φέρω έξω, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα μπει μέσα στο σπίτι τού κλέφτη, και στο σπίτι εκείνου που ορκίζεται στο όνομά μου με ψεύτικο τρόπο· και θα μείνει μέσα στο σπίτι του, και θα τον εξολοθρεύσει, και τα ξύλα του, και τις πέτρες του.
5 Και ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου βγήκε έξω, και μου είπε: Σήκωσε τώρα τα μάτια σου, και δες τι είναι αυτό που βγαίνει έξω.
6 Και είπα: Τι είναι αυτό; Και εκείνος είπε: Αυτό που βγαίνει έξω είναι ένα εφά. Και είπε: Αυτή είναι η παράστασή τους επάνω σε ολόκληρη τη γη.
7 Και ξάφνου, σηκωνόταν ένα τάλαντο από μολύβι· και είδα, μια γυναίκα καθόταν στο μέσον τού εφά.
8 Και είπε: Αυτή είναι η ασέβεια. Και την έρριξε στο μέσον τού εφά· και έρριξε το μολυβένιο ζύγι επάνω στο στόμιό του.
9 Τότε, σήκωσα τα μάτια μου, και είδα, και ξάφνου, έβγαιναν έξω δύο γυναίκες. Και άνεμος ήταν στις φτερούγες τους· επειδή, αυτές είχαν φτερούγες, σαν φτερούγες πελαργού· και σήκωσαν το εφά ανάμεσα στη γη και τον ουρανό.
10 Και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου: Πού φέρνουν αυτές το εφά;
11 Και μου είπε: Για να οικοδομήσουν γι' αυτό οίκο στη γη Σενναάρ· και θα στηριχθεί, και θα μπει εκεί μέσα επάνω στη βάση του.
Κεφάλαιο 6

1 ΚΑΙ σήκωσα πάλι τα μάτια μου, και είδα, και ξάφνου, τέσσερις άμαξες έβγαιναν από το μέσον δύο βουνών, και τα βουνά ήσαν βουνά χάλκινα.
2 Στην πρώτη άμαξα ήσαν κόκκινα άλογα· και στη δεύτερη άμαξα, μαύρα άλογα.
3 Και στην τρίτη άμαξα, άσπρα άλογα· και στην τέταρτη άμαξα, άλογα ποικίλα ψαρά.
4 Και αποκρίθηκα, και είπα στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου: Τι είναι αυτά, κύριέ μου;
5 Και ο άγγελος απάντησε, και μου είπε: Αυτά είναι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού, που βγαίνουν από τη στάση τους μπροστά στον Κύριο ολόκληρης της γης·
6 τα μαύρα άλογα, που είναι στη μία, βγαίνουν προς τη γη τού βορρά· και τα άσπρα βγαίνουν πίσω απ' αυτά· και τα ποικίλα βγαίνουν προς τη γη τού νότου.
7 Και τα ψαρά βγήκαν, και ζήτησαν να πάνε για να περιέλθουν τη γη. Και είπε: Πηγαίνετε, περιέλθετε τη γη. Και περιήλθαν τη γη.
8 Και έκραξε σε μένα, και μου μίλησε, λέγοντας: Δες, αυτά που βγαίνουν προς τη γη τού βορρά, ανέπαυσαν το πνεύμα μου μέσα στη γη τού βορρά.
9 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:
10 Πάρε από τους άνδρες τής αιχμαλωσίας, από τον Χαλδαϊ, από τον Τωβία, και από τον Ιεδαϊα, που έχουν έρθει από τη Βαβυλώνα, και έλα αυτή την ίδια ημέρα, και μπες μέσα στον οίκο τού Ιωσία, γιου τού Σοφονία·
11 και πάρε ασήμι και χρυσάφι, και κάνε στεφάνια, και βάλ' τα επάνω στο κεφάλι τού Ιησού, γιου τού Ιωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα·
12 και μίλησέ του, με τα λόγια: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας: Δες, ο άνδρας, του οποίου το όνομα είναι ο Βλαστός· και θα βλαστήσει από τον τόπο του, και θα κτίσει τον ναό του Κυρίου.
13 Ναι, αυτός θα κτίσει τον ναό τού Κυρίου· κι αυτός θα πάρει τη δόξα, και θα καθήσει, και θα διοικήσει επάνω στον θρόνο του· και θα είναι ιερέας επάνω στον θρόνο του· και ανάμεσα στους δύο αυτούς θα είναι βουλή ειρήνης.
14 Και για τον Ελέμ θα είναι στεφάνια, και για τον Τωβία, και για τον Ιεδαϊα, και για τον Εϊν, τον γιο τού Σοφονία, σε ανάμνηση στον ναό τού Κυρίου.
15 Κι αυτοί που είναι μακρυά θάρθουν, και θα κτίσουν μέσα στον ναό τού Κυρίου· και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε σας· κι αυτό θα γίνει, αν υπακούσετε ακριβώς στη φωνή τού Κυρίου τού Θεού σας.
Κεφάλαιο 7

1 ΚΑΙ κατά τον τέταρτο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου, έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ζαχαρία, την τέταρτη ημέρα τού ένατου μήνα, του Χισλεύ·
2 και έστειλαν στον οίκο τού Κυρίου τον Σαρεσέρ, και τον Ρεγέμ-μέλεχ, και τους ανθρώπους τους, για να εξιλεώσουν το πρόσωπο του Κυρίου·
3 να μιλήσουν στους ιερείς, που ήσαν στον οίκο τού Κυρίου των δυνάμεων, και στους προφήτες, λέγοντας: Να κλάψω στον πέμπτο μήνα, έχοντας αποτραβηχτεί, όπως έκανα τόσα πολλά χρόνια;
4 Και μου έγινε λόγος τού Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας:
5 Μίλησε σε ολόκληρο τον λαό τής γης, και στους ιερείς, λέγοντας: Όταν νηστεύατε και πενθούσατε τον πέμπτο μήνα και τον έβδομο μήνα εκείνα τα 70 χρόνια, νηστεύατε πραγματικά για μένα; Για μένα;
6 Και όταν τρώγατε, και όταν πίνατε, δεν τρώγατε και πίνατε για τον εαυτό σας;
7 Δεν είναι αυτά τα λόγια, που ο Κύριος μίλησε με τους προηγούμενους προφήτες, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν κατοικημένη και σε ευημερία, και οι πόλεις της ολόγυρα σ' αυτή, όταν ήταν κατοικημένο το μεσημβρινό και το πεδινό μέρος;
8 Και έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ζαχαρία, λέγοντας:
9 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας: Να κρίνετε κρίση αλήθειας, και να κάνετε έλεος και οικτιρμό, κάθε ένας στον αδελφό του·
10 και μη καταδυναστεύετε τη χήρα, και τον ορφανό, και τον ξένο, και τον πένητα· και κανένας από σας ας μη σκέφτεται κακό μέσα στην καρδιά του ενάντια στον αδελφό του.
11 Αλλά, αρνήθηκαν να προσέξουν, και έστρεψαν απειθή νώτα, και βάρυναν τα αυτιά τους για να μη ακούσουν.
12 Ναι, αυτοί έκαναν τις καρδιές τους σαν το διαμάντι, ώστε να μη ακούσουν τον νόμο, και τα λόγια, που ο Κύριος των δυνάμεων έστειλε με το δικό του πνεύμα, διαμέσου των προηγούμενων προφητών· γι' αυτό, μεγάλη οργή ήρθε από τον Κύριο των δυνάμεων.
13 Γι' αυτό, όπως αυτός είχε κράξει, κι αυτοί δεν άκουγαν, έτσι κι αυτοί έκραξαν, κι εγώ δεν εισάκουγα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων·
14 αλλά, τους διασκόρπισα σαν με ανεμοστρόβιλο σε όλα τα έθνη, που δεν τα γνώριζαν. Και ο τόπος πίσω τους ερημώθηκε, ώστε δεν υπήρχε αυτός που διάβαινε ούτε αυτός που επέστρεφε· και έβαλαν την επιθυμητή γη σε ερήμωση.
Κεφάλαιο 8

1 ΚΑΙ έγινε λόγος τού Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας:
2 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Είμαι ζηλότυπος για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία, και είμαι ζηλότυπος γι' αυτή με μεγάλη οργή.
3 Έτσι λέει ο Κύριος: Επέστρεψα στη Σιών, και θα κατοικήσω στο μέσον τής Ιερουσαλήμ· και η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας· και το βουνό τού Κυρίου των δυνάμεων, βουνό άγιο.
4 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Ακόμα, πρεσβύτεροι και πρεσβύτερες θα καθήσουν στις πλατείες τής Ιερουσαλήμ, και κάθε ένας με τη ράβδο του στο χέρι του από το πλήθος των ημερών.
5 Και οι πλατείες τής πόλης θα είναι γεμάτες από παιδιά και κοριτσάκια που θα παίζουν στις πλατείες της.
6 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Αν φανεί θαυμαστό στα μάτια αυτού τού υπόλοιπου λαού κατά τις ημέρες εκείνες, μήπως θα φανεί θαυμαστό και στα μάτια μου; λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
7 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Δέστε, εγώ θα σώσω τον λαό μου από τη γη τής ανατολής, και από τη γη τής δύσης τού ήλιου,
8 και θα τους φέρω, και θα κατοικήσουν στο μέσον τής Ιερουσαλήμ· και θα είναι λαός μου, και εγώ θα είμαι Θεός τους, με αλήθεια και δικαιοσύνη.
9 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Ενισχύστε τα χέρια σας, κι αυτοί που ακούν αυτά τα λόγια κατά τις ημέρες αυτές, διαμέσου τού στόματος των προφητών, που ήσαν κατά την ημέρα, κατά την οποία θεμελιώθηκε ο οίκος τού Κυρίου των δυνάμεων, για να κτιστεί ο ναός.
10 Επειδή, πριν από τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε μισθός για τον άνθρωπο ούτε μισθός για το κτήνος ούτε ειρήνη γι' αυτόν που έβγαινε έξω ή έμπαινε μέσα, εξαιτίας τής θλίψης· για τον λόγο ότι, έστειλα όλους τους ανθρώπους, κάθε έναν ενάντια στον πλησίον του.
11 Αλλά, τώρα, εγώ δεν θα φέρομαι στο υπόλοιπο αυτού του λαού, όπως στις αρχαίες ημέρες, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
12 Επειδή, ο σπόρος θα είναι της ειρήνης· η άμπελος θα δώσει τον καρπό της, και η γη θα δώσει τα γεννήματά της, και οι ουρανοί θα δώσουν τη δρόσο τους· και θα κληροδοτήσω στο υπόλοιπο αυτού του λαού όλα αυτά.
13 Και καθώς ήσασταν κατάρα ανάμεσα στα έθνη, οίκος Ιούδα, και οίκος Ισραήλ, έτσι θα σας διασώσω, και θα είστε ευλογία· μη φοβάστε· ας ενισχύονται τα χέρια σας.
14 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Με όποιον τρόπο στοχάστηκα να σας τιμωρήσω, όταν με παρόργισαν οι πατέρες σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν μετανόησα,
15 έτσι πάλι θέλησα κατά τις ημέρες αυτές να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ, και τον οίκο Ιούδα· μη φοβάστε.
16 Αυτά είναι τα λόγια, που θα κάνετε: Μιλάτε κάθε ένας την αλήθεια στον πλησίον του· αλήθεια και κρίση ειρήνης κρίνετε στις πύλες σας.
17 Μη σκέφτεστε κακό μέσα στις καρδιές σας κάθε ένας ενάντια στον πλησίον του, και μη αγαπάτε αναληθή όρκο· επειδή, όλα αυτά είναι εκείνα που μισώ, λέει ο Κύριος.
18 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας:
19 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Η νηστεία τού τέταρτου μήνα, και η νηστεία τού πέμπτου, και η νηστεία τού έβδομου, και η νηστεία τού δέκατου, θα είναι στον οίκο Ιούδα με χαρά και με ευφροσύνη, και με εύθυμες γιορτές· γι' αυτό, αγαπάτε την αλήθεια και την ειρήνη.
20 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Επιπλέον, θάρθουν λαοί, κι αυτοί που κατοικούν σε πολλές πόλεις·
21 και οι κάτοικοι της μιας θα πάνε στην άλλη, λέγοντας: Ας πάμε σπεύδοντας για να εξιλεώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου, και να εκζητήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων· θα πάω και εγώ.
22 και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη θάρθουν για να εκζητήσουν τον Κύριο των δυνάμεων στην Ιερουσαλήμ, και να εξιλεώσουν το πρόσωπο του Κυρίου.
23 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Κατά τις ημέρες εκείνες δέκα άνδρες από όλες τις γλώσσες των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, ναι, θα πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός Ιουδαίου, λέγοντας: Θα πάμε με σας· επειδή, ακούσαμε ότι ο Θεός είναι με σας.
Κεφάλαιο 9

1 ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ τού λόγου τού Κυρίου εναντίον τής γης Αδράχ, και της Δαμασκού, της ανάπαυσής του· επειδή, του Κυρίου είναι το να επιβλέπει τούς ανθρώπους, και όλες τις φυλές τού Ισραήλ·
2 ακόμα και ενάντια στην Αιμάθ, που συνορεύει μαζί της, ενάντια στην Τύρο και Σιδώνα, αν και είναι υπερβολικά σοφές.
3 Η Τύρος έκτισε για τον εαυτό της οχύρωμα, και επισώρευσε ασήμι σαν χώμα, και χρυσάφι σαν πηλό των δρόμων.
4 Δέστε, ο Κύριος θα την απογυμνώσει· και θα πατάξει τη δύναμή της μέσα στη θάλασσα· κι αυτή θα καταναλωθεί με φωτιά.
5 Η Ασκάλωνα θα δει, και θα φοβηθεί· και η Γάζα θα λυπηθεί υπερβολικά· και η Ακκαρών, επειδή θα ματαιωθεί η προσδοκία της· και ο βασιλιάς θα απολεστεί από τη Γάζα, και η Ασκάλωνα δεν θα κατοικείται.
6 Και στην Άζωτο θα καθήσει αλλογενής, και θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλισταίων.
7 Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους, και τα βδελύγματά τους από μέσα από τα δόντια τους· κι αυτός που θα έχει εναπομείνει, θα είναι κι αυτός για τον Θεό μας, και θα είναι στον Ιούδα σαν χιλίαρχος· και η Ακκαρών θα είναι σαν τον Ιεβουσαίο.
8 Και θα στρατοπεδεύσω ολόγυρα από τον οίκο μου ενάντια σε στράτευμα, ενάντια σ' αυτόν που διαβαίνει, και ενάντια σ' αυτόν που επιστρέφει· και εκείνος που καταδυναστεύει δεν θα περάσει πλέον επάνω τους· επειδή, τώρα είδα με τα μάτια μου.
9 Χαίρε υπερβολικά, θυγατέρα Σιών· αλάλαζε, θυγατέρα Ιερουσαλήμ· δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα· αυτός είναι δίκαιος, και σώζει· πράος, και κάθεται επάνω σε γαϊδούρι, και επάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου.
10 Και θα εξολοθρεύσω την άμαξα από τον Εφραϊμ, και το άλογο από την Ιερουσαλήμ, και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό τόξο· κι αυτός θα μιλήσει ειρήνη προς τα έθνη· και η εξουσία του θα είναι από τη μία θάλασσα μέχρι την άλλη θάλασσα, και από τον ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης.
11 Και για σένα, για το αίμα τής διαθήκης σου, εγώ έβγαλα τους δεσμίους σου από άνυδρο λάκκο.
12 Επιστρέψτε στο οχύρωμα, δέσμιοι της ελπίδας· ακόμα και σήμερα κηρύττω ότι θα ανταποδώσω σε σένα διπλά.
13 Επειδή, τέντωσα τον Ιούδα στον εαυτό μου σαν τόξο· τέντωσα τον Εφραϊμ δυνατά, και ξεσήκωσα τα παιδιά σου, Σιών, ενάντια στα παιδιά σου, Ελλάδα· και σε έκανα σαν ρομφαία μαχητή.
14 Και ο Κύριος θα φανεί επάνω τους, και το βέλος του θα βγει σαν αστραπή· και ο Κύριος ο Θεός θα σαλπίσει με σάλπιγγα, και θα κινηθεί με ανεμοστρόβιλους του νότου.
15 Ο Κύριος των δυνάμεων θα τους υπερασπίζεται· και θα καταναλώσουν τους ενάντιους, και θα τους καταβάλουν με πέτρες σφενδόνας· και θα πιουν, και θα θορυβήσουν σαν από κρασί· και θα γεμίσουν σαν φιάλη, και σαν τις γωνίες τού θυσιαστηρίου.
16 Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα, όπως το ποίμνιο του λαού του· δεδομένου ότι, σαν πέτρες διαδήματος θα υψωθούν επάνω στη γη του.
17 Επειδή, πόση είναι η αγαθότητά του, και πόση η ωραιότητά του! Το σιτάρι θα κάνει εύθυμους τους νέους, και το γλεύκος τις παρθένους.
Κεφάλαιο 10

1 ΖΗΤΑΤΕ από τον Κύριο βροχή, κατά τον καιρό τής όψιμης βροχής· και ο Κύριος θα κάνει αστραπές, και θα δώσει σ' αυτούς βροχές δυνατές, σε κάθε έναν, βοτάνη στο χωράφι.
2 Επειδή, τα είδωλα μίλησαν ματαιότητα, και οι μάντεις είδαν αναληθείς οράσεις, και μίλησαν μάταια όνειρα· παρηγορούσαν μάταια· γι' αυτό, μετατοπίστηκαν σαν ποίμνιο· ταράχτηκαν, επειδή δεν υπήρχε ποιμένας.
3 Ο θυμός μου άναψε ενάντια στους ποιμένες, και θα τιμωρήσω τούς τράγους· επειδή, ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποίμνιό του, τον οίκο Ιούδα, και τους έκανε σαν ένδοξο άλογό του μέσα σε μάχη.
4 Απ' αυτόν βγήκε η γωνία, απ' αυτόν ο πάσσαλος, απ' αυτόν το πολεμικό τόξο, απ' αυτόν κάθε ηγεμόνας μαζί.
5 Και θα είναι σαν ισχυροί, που καταπατούν τους πολέμιους στον πηλό των δρόμων, μέσα στη μάχη· και θα πολεμήσουν, επειδή ο Κύριος είναι μαζί τους, και οι καβαλάρηδες των αλόγων θα καταντροπιαστούν.
6 Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα, και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ, και θα τους επαναφέρω, επειδή τους ελέησα· και θα είναι σαν να μη τους είχα αποβάλει· επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους, και θα τους εισακούσω.
7 Και οι Εφραϊμίτες θα είναι σαν ισχυρός, και η καρδιά τους θα χαρεί σαν από κρασί· και τα παιδιά τους θα δουν, και θα χαρούν· η καρδιά τους θα ευφρανθεί στον Κύριο.
8 Θα συρίξω σ' αυτούς, και θα τους συγκεντρώσω· επειδή, εγώ τους λύτρωσα· και θα πληθύνουν όπως είχαν κάποτε πληθύνει.
9 Και θα τους σπείρω ανάμεσα στους λαούς· και θα με θυμηθούν σε απομακρυσμένους τόπους· και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους, και θα επιστρέψουν·
10 και θα τους επαναφέρω από τη γη τής Αιγύπτου, και θα τους συγκεντρώσω από την Ασσυρία· και θα τους φέρω στη γη Γαλαάδ και στον Λίβανο· και δεν θα επαρκέσει σ' αυτούς.
11 Και θα περάσει μέσα από τη θάλασσα με θλίψη, και θα πατάξει τα κύματα που είναι στη θάλασσα, και όλα τα βάθη τού ποταμού θα ξεραθούν· και η υπερηφάνεια της Ασσυρίας θα καταβληθεί, και το σκήπτρο τής Αιγύπτου θα αφαιρεθεί.
12 Και θα τους ενισχύσω στον Κύριο· και θα περπατούν στο όνομά του, λέει ο Κύριος.
Κεφάλαιο 11

1 ΛΙΒΑΝΕ, άνοιξε τις θύρες σου, και η φωτιά ας καταφάει τούς κέδρους σου.
2 Ολόλυξε, έλατο, επειδή έπεσε ο κέδρος· επειδή, οι μεγιστάνες αφανίστηκαν· ολολύξτε, βελανιδιές τής Βασάν, επειδή το απλησίαστο δάσος κατακόπηκε.
3 Φωνή ποιμένων ακούγεται, που θρηνούν· επειδή, η δόξα τους αφανίστηκε· φωνή από βρυχώμενους σκύμνους· επειδή, το φρύαγμα του Ιορδάνη ταπεινώθηκε.
4 Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός μου: Ποίμαινε το ποίμνιο της σφαγής,
5 το οποίο, εκείνοι που το αγόρασαν, το σφάζουν ατιμώρητα· κι αυτοί που το πουλάνε, λένε: Ευλογητός ο Κύριος, επειδή πλούτησα· και οι ίδιοι οι ποιμένες του δεν το λυπούνται.
6 Γι' αυτό, δεν θα λυπηθώ πλέον τους κατοίκους τού τόπου, λέει ο Κύριος· αλλά, δέστε, εγώ θα παραδώσω τους ανθρώπους, κάθε έναν στο χέρι τού πλησίον του, και στο χέρι τού βασιλιά του, και θα κατακόψουν τη γη, και δεν θα τους ελευθερώσω από το χέρι τους.
7 Και ποίμανα το ποίμνιο της σφαγής, το πραγματικά ταλαιπωρημένο ποίμνιο. Και πήρα για τον εαυτό μου δύο ράβδους· τη μία την ονόμασα Ωραιότητα, και την άλλη την ονόμασα Δεσμούς· και ποίμανα το ποίμνιο.
8 Και εξολόθρευσα τρεις βοσκούς σε έναν μήνα· και η ψυχή μου τους βαρέθηκε, και η ψυχή τους με αποστράφηκε.
9 Τότε, είπα: Δεν θα σας ποιμαίνω· αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει· και το χαμένο, ας χάνεται, κι αυτά που έχουν εναπομείνει, ας τρώνε κάθε ένα τη σάρκα τού πλησίον του.
10 Και πήρα τη ράβδο μου, την Ωραιότητα, και την κατέκοψα, για να ακυρώσω τη διαθήκη μου, που είχα κάνει σε όλους αυτούς τους λαούς.
11 Και ακυρώθηκε κατά την ημέρα εκείνη· και έτσι το ταλαιπωρημένο ποίμνιο, που απέβλεπε σε μένα, γνώρισε ότι αυτός ήταν ο λόγος τού Κυρίου.
12 Και τους είπα: Αν σας φαίνεται καλό, δώστε μου τον μισθό μου· ειδάλλως, αρνηθείτε τον. Και έστησαν τον μισθό μου 30 αργύρια.
13 Και ο Κύριος είπε σε μένα: Ρίξ' τα στον κεραμέα, την πολύτιμη τιμή, με την οποία τιμήθηκα απ' αυτούς. Και πήρα τα 30 αργύρια και τα έρριξα στον οίκο τού Κυρίου, στον κεραμέα.
14 Και κατέκοψα την άλλη ράβδο μου, τους Δεσμούς, για να ακυρώσω την αδελφότητα ανάμεσα στον Ιούδα και τον Ισραήλ.
15 Και ο Κύριος είπε σε μένα: Πάρε ακόμα για τον εαυτό σου τα εργαλεία του ασύνετου ποιμένα.
16 Επειδή, δες, εγώ θα σηκώσω έναν ποιμένα επάνω στη γη, ο οποίος δεν θα επισκέπτεται τα χαμένα, και δεν θα ζητάει το διασκορπισμένο, και δεν θα γιατρεύει το συντριμμένο ούτε θα ποιμαίνει το υγιές· αλλά, θα τρώει τη σάρκα από το παχύ, και θα κατακόβει τα νύχια τους.
17 Αλλοίμονο στον μάταιο ποιμένα, αυτόν που εγκαταλείπει το κοπάδι! Ρομφαία θάρθει επάνω στον βραχίονά του, και επάνω στο δεξί του μάτι· ο βραχίονάς του θα ξεραθεί ολοκληρωτικά, και το δεξί του μάτι θα αμαυρωθεί ολοκληρωτικά.
Κεφάλαιο 12

1 ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ τού λόγου τού Κυρίου για τον Ισραήλ, λέει ο Κύριος, αυτός που απλώνει τούς ουρανούς, και που θεμελιώνει τη γη, και μορφώνει το πνεύμα τού ανθρώπου, μέσα του.
2 Δέστε, εγώ κάνω την Ιερουσαλήμ ποτήρι ζάλης σε όλους τούς λαούς ολόγυρα· και στον Ιούδα ακόμα θα είναι αυτό, στην πολιορκία ενάντια στην Ιερουσαλήμ.
3 Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω την Ιερουσαλήμ πέτρα που καταβαραίνει σε όλους τους λαούς· όλοι όσοι την επιφορτιστούν, θα κατασυντριφτούν, όταν όλα τα έθνη τής γης θα συγκεντρωθούν εναντίον της.
4 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα πατάξω κάθε άλογο με έκσταση, και τον καβαλάρη του με παραφροσύνη· και θα ανοίξω τα μάτια μου επάνω στον οίκο Ιούδα, και θα πατάξω με αποτύφλωση κάθε άλογο των λαών.
5 Και οι άρχοντες του Ιούδα θα πουν στην καρδιά τους: Στήριγμα σε μένα είναι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, με τον Κύριο των δυνάμεων, τον Θεό τους.
6 Κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω τους άρχοντες του Ιούδα σαν εστία φωτιάς σε ξύλα, και σαν λαμπάδα φωτιάς σε χειρόβολο· και θα καταφάνε όλους τους λαούς ολόγυρα, από τα δεξιά και από τα αριστερά· και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί ξανά στον τόπο της, στην Ιερουσαλήμ.
7 Και ο Κύριος θα σώσει πρώτα τις σκηνές τού Ιούδα, για να μη μεγαλύνεται η δόξα τού οίκου τού Δαβίδ, και η δόξα των κατοίκων τής Ιερουσαλήμ, ενάντια στον Ιούδα.
8 Κατά την ημέρα εκείνη, ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ· και ο αδύνατος ανάμεσά τους κατά την ημέρα εκείνη θα είναι σαν τον Δαβίδ, και ο οίκος τού Δαβίδ σαν Θεός, σαν άγγελος του Κυρίου, μπροστά τους.
9 Κατά την ημέρα εκείνη θα ζητήσω να εξολοθρεύσω όλα τα έθνη που έρχονται ενάντια στην Ιερουσαλήμ.
10 Και επάνω στον οίκο τού Δαβίδ, και επάνω στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, θα ξεχύσω πνεύμα χάρης και ικεσιών· και θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίο διατρύπησαν· και θα πενθήσουν γι' αυτόν, όπως κάποιος πενθεί για τον μονογενή του, και θα λυπηθούν γι' αυτόν, όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του.
11 Κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει μεγάλο πένθος στην Ιερουσαλήμ, όπως το πένθος τού Αδαδριμμών στην πεδιάδα Μεγιδδών.
12 Και θα πενθήσει η γη, κάθε οικογένεια για τον εαυτό της· η οικογένεια του οίκου Δαβίδ για τον εαυτό της, και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους· η οικογένεια του οίκου Νάθαν για τον εαυτό της, και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους·
13 η οικογένεια του οίκου Λευί για τον εαυτό της, και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους· η οικογένεια Σιμεϊ για τον εαυτό της, και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους·
14 όλες οι οικογένειες που εναπέμειναν, κάθε οικογένεια για τον εαυτό της, και οι γυναίκες τους για τον εαυτό τους.
Κεφάλαιο 13

1 ΚΑΤΑ την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ανοιγμένη πηγή στον οίκο τού Δαβίδ, και στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, για την αμαρτία, και για την ακαθαρσία.
2 Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από τη γη, και δεν θα υπάρχει πλέον ενθύμηση απ' αυτά· κι ακόμα, θα αφαιρέσω από τη γη τούς προφήτες και το ακάθαρτο πνεύμα.
3 Και αν κάποιος ακόμα προφητεύει, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα του πουν: Δεν θα ζήσεις· επειδή, μιλάς ψέματα στο όνομα του Κυρίου. Και ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα τον διατραυματίσουν, όταν προφητεύει.
4 Και κατά την ημέρα εκείνη οι προφήτες θα καταντροπιαστούν, κάθε ένας από την όρασή του, όταν προφητεύει· και δεν θα ντύνονται τρίχινο ένδυμα για να απατούν.
5 Και θα πει: Εγώ δεν είμαι προφήτης· είμαι άνθρωπος γεωργός· επειδή, άνθρωπος με μίσθωσε από τη νιότη μου.
6 Και αν κάποιος τού πει: Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσον των χεριών σου; Θα απαντήσει: Εκείνες, που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου.
7 ΡΟΜΦΑΙΑ, ξύπνα ενάντια στον ποιμένα μου, και ενάντια στον άνδρα, τον συνέταιρό μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· πάταξε τον ποιμένα, και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν· θα στρέψω, όμως, το χέρι μου ενάντια στους μικρούς.
8 Και σε ολόκληρη τη γη, λέει ο Κύριος, δύο μέρη θα εξολοθρευτούν μέσα σ' αυτή, και θα εκλείψουν· ενώ το τρίτο θα εναπομείνει σ' αυτή.
9 Κι αυτό το τρίτο θα το περάσω μέσα από φωτιά· και θα τους καθαρίσω, όπως καθαρίζεται το ασήμι, και θα τους δοκιμάσω, όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι· αυτοί θα επικαλεστούν το όνομά μου, και εγώ θα τους εισακούσω· θα πω: Αυτός είναι λαός μου· κι αυτοί θα πουν: Ο Κύριος είναι ο Θεός μου.
Κεφάλαιο 14

1 ΔΕΣ, η ημέρα τού Κυρίου έρχεται, και το λάφυρό σου θα διαμοιραστεί ανάμεσά σου.
2 Και θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη ενάντια στην Ιερουσαλήμ σε μάχη· και η πόλη θα αλωθεί, και τα σπίτια θα λεηλατηθούν, και οι γυναίκες θα βιαστούν· και το μισό τής πόλης θα βγει σε αιχμαλωσία, και το υπόλοιπο του λαού δεν θα εξολοθρευθεί από την πόλη.
3 Και ο Κύριος θα βγει έξω, και θα πολεμήσει ενάντια στα έθνη εκείνα, όπως όταν ο Κύριος είχε πολεμήσει κατά την ημέρα τής μάχης.
4 Και τα πόδια του, κατά την ημέρα εκείνη, θα σταθούν επάνω στο βουνό των ελαιών, που είναι απέναντι από την Ιερουσαλήμ, από ανατολικά· και το βουνό των ελαιών θα σχιστεί στα δύο στο μέσον του, προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, και θα γίνει μια υπερβολικά μεγάλη κοιλάδα· και το μισό τού βουνού θα συρθεί προς βορράν, και το μισό του προς νότον.
5 Και θα καταφύγετε στην κοιλάδα των βουνών μου· επειδή, η κοιλάδα των βουνών θα φτάνει μέχρι την Ασάλ· και θα φύγετε, όπως φύγατε μπροστά από τον σεισμό κατά τις ημέρες τού Οζία, του βασιλιά τού Ιούδα· και ο Κύριος ο Θεός μου θάρθει, και μαζί σου όλοι οι άγιοι.
6 Και κατά την ημέρα εκείνη, το φως δεν θα είναι λαμπρό ούτε συσκοτεινιασμένο·
7 αλλά, θα είναι μία ημέρα, που είναι γνωστή στον Κύριο, ούτε ημέρα ούτε νύχτα· και προς την εσπέρα θα υπάρχει φως.
8 Και κατά την ημέρα εκείνη θα βγουν ζωντανά νερά από την Ιερουσαλήμ· τα μισά απ' αυτά προς την ανατολική θάλασσα, και τα μισά τους προς τη δυτική θάλασσα· σε καλοκαίρι και σε χειμώνα θα είναι έτσι.
9 Και ο Κύριος θα είναι βασιλιάς επάνω σε ολόκληρη τη γη· κατά την ημέρα εκείνη θα υπάρχει Κύριος ένας, και το όνομά του ένα.
10 Ολόκληρος ο τόπος θα μεταβληθεί σε πεδιάδα, από τη Γαβαά μέχρι τη Ριμμών, προς νότον τής Ιερουσαλήμ· κι αυτή θα υψωθεί, και θα κατοικηθεί στον τόπο της, από την πύλη τού Βενιαμίν μέχρι τον τόπο τής πρώτης πύλης των γωνιών, και του πύργου Ανανεήλ, μέχρι τους ληνούς τού βασιλιά.
11 Και θα κατοικήσουν μέσα σ' αυτή, και δεν θα υπάρχει πλέον αφανισμός· και η Ιερουσαλήμ θα κάθεται με ασφάλεια.
12 Κι αυτή θα είναι η πληγή, με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει όλους τούς λαούς, που εκστράτευσαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ· η σάρκα τους θα λιώνει, καθώς θα στέκονται επάνω στα πόδια τους, και τα μάτια τους θα διαλυθούν μέσα στις τρύπες τους, και η γλώσσα τους θα διαλυθεί μέσα στο στόμα τους.
13 Και κατά την ημέρα εκείνη, θα υπάρχει μεγάλη ταραχή τού Κυρίου ανάμεσά τους· και κάθε ένας θα πιάνει το χέρι τού πλησίον του, και το χέρι του θα σηκώνεται ενάντια στο χέρι τού πλησίον του.
14 Ακόμα και ο Ιούδας θα πολεμήσει ενάντια στην Ιερουσαλήμ· και ο πλούτος όλων των εθνών ολόγυρα, χρυσάφι, και ασήμι, και ιμάτια, θα συγκεντρωθεί σε πληθώρα μεγάλη.
15 Και η πληγή τού αλόγου, του μουλαριού, της καμήλου, και του γαϊδουριού, και όλων των κτηνών, που θα είναι στα στρατόπεδα εκείνα, τέτοια θα είναι, όπως αυτή η πληγή.
16 Και κάθε ένας που θα εναπομείνει από όλα τα έθνη, που ήρθαν ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα ανεβαίνει κάθε χρόνο για να προσκυνάει τον Βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, και να γιορτάζει τη γιορτή τής σκηνοπηγίας.
17 Και όσοι από τις οικογένειες της γης δεν ανέβουν στην Ιερουσαλήμ, για να προσκυνήσουν τον Βασιλιά, τον Κύριο των δυνάμεων, σ' αυτούς δεν θα υπάρχει βροχή.
18 Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν ανέβει, και δεν έρθει, επάνω στους οποίους δεν υπάρχει βροχή, σ' αυτούς θα είναι η πληγή, που ο Κύριος θα πληγώσει τα έθνη, τα οποία δεν ανεβαίνουν για να γιορτάσουν τη γιορτή τής σκηνοπηγίας.
19 Αυτή θα είναι η ποινή τής Αιγύπτου, και η ποινή όλων των εθνών, αυτών που δεν θέλουν να ανέβουν για να γιορτάσουν τη γιορτή τής σκηνοπηγίας.
20 Κατά την ημέρα εκείνη, επάνω στα κουδούνια των αλόγων θα είναι γραμμένο: ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ· και τα καζάνια στον οίκο τού Κυρίου θα είναι όπως οι φιάλες μπροστά από το θυσιαστήριο.
21 Και κάθε καζάνι στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα θα είναι Αγιασμός στον Κύριο των δυνάμεων· και όλοι αυτοί που θυσιάζουν θάρθουν, και θα πάρουν απ' αυτά, και θα ψήσουν μέσα σ' αυτά· και κατά την ημέρα εκείνη δεν θα υπάρχει πλέον Χαναναίος μέσα στον οίκο τού Κυρίου των δυνάμεων.