Μαλαχίας

1 2 3 4


Κεφάλαιο 1

1 ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΛΑΧΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ.
2 Εγώ σας αγάπησα, λέει ο Κύριος· κι εσείς είπατε: Σε τι μας αγάπησες; Δεν ήταν ο Ησαύ αδελφός τού Ιακώβ; λέει ο Κύριος· όμως, αγάπησα τον Ιακώβ,
3 ενώ μίσησα τον Ησαύ, και έκανα τα βουνά του ερήμωση, και την κληρονομία του κατοικίες ερήμου.
4 Κι αν ο Εδώμ πει: Εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, όμως θα κτίσουμε ξανά τους ταλαιπωρημένους τόπους, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Αυτοί θα κτίσουν, αλλά εγώ θα καταστρέψω· και θα ονομαστούν: Όριο ανομίας, και: Ο λαός ενάντια στον οποίο ο Κύριος αγανάκτησε για πάντα.
5 Και τα μάτια σας θα δουν, κι εσείς θα πείτε: Μεγαλύνθηκε ο Κύριος πέρα από το όριο του Ισραήλ.
6 Ο γιος τιμάει τον πατέρα, και ο δούλος τον κύριό του· αν, λοιπόν, εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου; Και αν εγώ είμαι ο κύριος, πού είναι ο φόβος μου; λέει ο Κύριος των δυνάμεων σε σας, ιερείς, που καταφρονείτε το όνομά μου· και λέτε: Σε τι καταφρονήσαμε το όνομά σου;
7 Προσφέρατε ψωμί μολυσμένο επάνω στο θυσιαστήριό μου· και είπατε: Σε τι σε μολύναμε; Στο ότι λέτε: Το τραπέζι του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητο.
8 Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό για θυσία, δεν είναι κακό; Και αν προσφέρετε ζώο χωλό ή άρρωστο, δεν είναι κακό; Πρόσφερε τώρα αυτό στον αρχηγό σου· άραγε, θα ευαρεστηθεί σε σένα ή θα υποδεχθεί το πρόσωπό σου; λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
9 Και τώρα, λοιπόν, να δεηθείτε στον Θεό για να μας ελεήσει. εξαιτίας σας έγινε αυτό· θα υποδεχθεί άραγε τα πρόσωπά σας; λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
10 Ποιος είναι ακόμα και μεταξύ σας, που θα έκλεινε τις θύρες, για να μη ανάβετε φωτιά στο θυσιαστήριό μου μάταια; Δεν έχω ευχαρίστηση σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θα δεχθώ προσφορά από το χέρι σας.
11 Επειδή, από την ανατολή τού ήλιου μέχρι τη δύση του το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη· και θα προσφέρεται θυμίαμα, σε κάθε τόπο στο όνομά μου, και καθαρή θυσία· επειδή, το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
12 Εσείς, όμως, το βεβηλώσατε, λέγοντας: Το τραπέζι τού Κυρίου είναι μολυσμένο· κι αυτά που τοποθετούνται επάνω του, το φαγητό του, είναι αξιοκαταφρόνητο.
13 Εσείς είπατε, ακόμα: Δέστε, τι ενόχληση! Και το καταφρονήσατε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· και φέρατε το αρπαγμένο, και το χωλό, και το άρρωστο, ναι, τέτοια προσφορά φέρατε· θα τη δεχόμουν από το χέρι σας; λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
14 Γι' αυτό, επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο ποίμνιό του αρσενικό, και κάνει ευχή, και στον Κύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα· επειδή, εγώ είμαι μέγας βασιλιάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερό ανάμεσα στα έθνη. Προειδοποίηση του Θεού προς τους ιερείς
Κεφάλαιο 2

1 ΚΑΙ, τώρα, ιερείς, σε σας γίνεται αυτή η εντολή.
2 Αν δεν ακούσετε, και αν αυτό δεν το βάλετε στην καρδιά, για να δώσετε δόξα στο όνομά μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θα στείλω την κατάρα επάνω σας, και θα επικαταραστώ τις ευλογίες σας· ναι, μάλιστα και τις καταράστηκα, επειδή δεν το βάζετε αυτό στην καρδιά σας.
3 Δέστε, εγώ θα απορρίψω τα σπέρματά σας, και θα σκορπίσω κοπριά επάνω στα πρόσωπά σας, την κοπριά των γιορτών σας· και θα σας σηκώσω μαζί της.
4 Και θα γνωρίσετε ότι εγώ σας έστειλα αυτή την εντολή, για να είναι η διαθήκη μου μαζί με τον Λευί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
5 Η διαθήκη μου, της ζωής και της ειρήνης, ήταν μαζί του· και τις έδωσα σ' αυτόν λόγω τού φόβου με τον οποίο με φοβόταν, και σεβόταν το όνομά μου.
6 Ο νόμος τής αλήθειας ήταν στο στόμα του, και ανομία δεν βρέθηκε στα χείλη του· περπάτησε μαζί μου με ειρήνη και ευθύτητα, και πολλούς επέστρεψε από ανομία.
7 Επειδή, τα χείλη τού ιερέα θα φυλάττουν γνώση, και από το στόμα του θα ζητήσουν νόμο· για τον λόγο ότι, αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων.
8 Αλλ' εσείς ξεκλίνατε από τον δρόμο· κάνατε πολλούς να προσκόπτουν στον νόμο· διαφθείρατε τη διαθήκη τού Λευί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
9 Γι' αυτό, και εγώ σας έκανα άξιους καταφρόνησης και εξουθενωμένους σε ολόκληρο τον λαό, επειδή δεν φυλάξατε τους δρόμους μου, αλλά ήσασταν προσωπολήπτες απέναντι στον νόμο.
10 ΔΕΝ είναι ένας ο πατέρας όλων μας; Δεν μας έπλασε ένας Θεός; Γιατί δολιευόμαστε κάθε ένας ενάντια στον αδελφό του, βεβηλώνοντας τη διαθήκη των πατέρων μας;
11 Ο Ιούδας φέρθηκε δόλια, και διαπράχθηκε βδέλυγμα στον Ισραήλ, και στην Ιερουσαλήμ· επειδή, ο Ιούδας βεβήλωσε το άγιο του Κυρίου, που είχε αγαπήσει, και νυμφεύθηκε θυγατέρα ενός ξένου θεού.
12 Ο Κύριος θα εξολοθρεύσει από τα σκηνώματα του Ιακώβ τον άνθρωπο που το πράττει αυτό, τον σκοπό, κι αυτόν που αποκρίνεται, κι αυτόν που προσφέρει προσφορά στον Κύριο των δυνάμεων.
13 Κάνατε ακόμα και τούτο· σκεπάζατε το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλάμα, και με στεναγμούς· γι' αυτό, δεν αποβλέπει πλέον στην προσφορά, και δεν τη δέχεται με ευαρέστηση από το χέρι σας.
14 Και λέτε: Γιατί; Επειδή, ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα τής νιότης σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια· ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου, και η γυναίκα τής συνθήκης σου.
15 Και ο Θεός δεν έκανε ένα; Κι όμως, αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα; Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό, προσέχετε στο πνεύμα σας, και ας μη φέρεται κανένας άπιστα προς τη γυναίκα τής νιότης του.
16 Επειδή, ο Κύριος, ο Θεός τού Ισραήλ, λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει, κι αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· γι' αυτό, προσέχετε στο πνεύμα σας, και μη φέρεστε δόλια.
17 Με τα λόγια σας καταβαρύνατε τον Κύριο· και λέτε: Με τι τον καταβαρύναμε; Με το να λέτε: Καθένας που πράττει κακό είναι ευάρεστος μπροστά στον Κύριο, κι αυτός ευδοκεί σ' αυτούς· ή: Πού είναι ο Θεός τής κρίσης;
Κεφάλαιο 3

1 ΔΕΣΤΕ, εγώ στέλνω τον άγγελό μου, και θα προπαρασκευάσει τον δρόμο μπροστά μου· και ο Κύριος, που εσείς ζητάτε, θάρθει ξαφνικά στον ναό του, ναι, ο άγγελος της διαθήκης, που εσείς θέλετε· δέστε, έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
2 Αλλά, ποιος μπορεί να υπομείνει την ημέρα τής έλευσής του; Και ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του; Επειδή, αυτός είναι σαν φωτιά τού χωνευτή, και σαν σμίγμα γναφέων.
3 Και θα καθήσει σαν εκείνον που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι· και θα καθαρίσει τούς γιους τού Λευί, και θα τους στραγγίσει σαν το χρυσάφι και το ασήμι, και θα προσφέρουν προσφορά στον Κύριο με δικαιοσύνη.
4 Τότε, η προσφορά τού Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θα είναι αρεστή στον Κύριο, καθώς στις αρχαίες ημέρες, και όπως στα προηγούμενα χρόνια.
5 Και θα σας πλησιάσω για κρίση· και θα είμαι μάρτυρας που σπεύδει ενάντια στους μάγους, και ενάντια σ' αυτούς που μοιχεύουν, και ενάντια στους επίορκους, και ενάντια σ' αυτούς που αποστερούν τον μισθό τού μισθωτού, που καταδυναστεύουν τη χήρα και τον ορφανό, κι αυτούς που αδικούν τον ξένο, κι αυτούς που δεν με φοβούνται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
6 Επειδή, εγώ είμαι ο Κύριος· δεν αλλοιώνομαι· γι' αυτό, εσείς, οι γιοι Ιακώβ, δεν απολεστήκατε.
7 Από τις ημέρες των πατέρων σας αποχωριστήκατε από τα διατάγματά μου, και δεν τα φυλάξατε. Επιστρέψτε σε μένα, και θα επιστρέψω σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· όμως, είπατε: Με ποιον τρόπο θα επιστρέψουμε;
8 Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει τον Θεό; Εσείς, όμως, με κλέψατε· και λέτε: Σε τι σε κλέψαμε; Στα δέκατα και στις προσφορές.
9 Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα· επειδή, εσείς με κλέψατε, ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος.
10 Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου· και, τώρα, δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τούς καταρράκτες τού ουρανού, και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μη επαρκεί τόπος γι' αυτή·
11 και θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει, και δεν θα φθείρει τούς καρπούς τής γης σας· ούτε η άμπελός σας θα απορρίψει πρόωρα τον καρπό της στο χωράφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
12 Και θα σας μακαρίζουν όλα τα έθνη· επειδή, εσείς θα είστε γη επιθυμητή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
13 Τα λόγια σας ήσαν σκληρά εναντίον μου, λέει ο Κύριος· και είπατε: Τι μιλήσαμε εναντίον σου;
14 Εσείς είπατε: Είναι μάταιο να δουλεύει κάποιος τον Θεό· και: Ποια η ωφέλεια ότι φυλάξαμε τα διατάγματά του, και ότι περπατήσαμε πενθώντας μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων;
15 Και, τώρα, εμείς μακαρίζουμε τους υπερήφανους· ναι, αυτοί που εργάζονται την ανομία υψώθηκαν· ναι, αυτοί που πειράζουν τον Θεό, κι αυτοί σώθηκαν.
16 Τότε, αυτοί που φοβόνταν τον Κύριο μιλούσαν αναμεταξύ τους· και ο Κύριος πρόσεχε, και άκουγε· και γράφτηκε βιβλίο ενθύμησης μπροστά του, γι' αυτούς που φοβόνταν τον Κύριο, και σέβονταν το όνομά του·
17 και θα είναι δικοί μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, κατά την ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου· και θα τους σπλαχνιστώ, όπως ο άνθρωπος σπλαχνίζεται τον γιο του, που τον δουλεύει.
18 Τότε, θα επιστρέψετε, και θα διακρίνετε ανάμεσα σε δίκαιον και ασεβή, ανάμεσα σ' εκείνον που δουλεύει τον Θεό, κι εκείνον που δεν τον δουλεύει.
Κεφάλαιο 4

1 Επειδή, δέστε, έρχεται ημέρα, η οποία θα καίει σαν κλίβανος· και όλοι οι υπερήφανοι, και όλοι αυτοί που πράττουν ασέβεια, θα είναι άχυρο· και η ημέρα που έρχεται θα τους κατακάψει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θα τους αφήσει ρίζα και κλαδί.
2 Σε σας, όμως, που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος τής δικαιοσύνης, με θεραπεία στις φτερούγες του· και θα βγείτε, και θα σκιρτήσετε σαν μοσχάρια τής φάτνης.
3 Και θα καταπατήσετε τους ασεβείς· κι αυτοί θα είναι στάχτη κάτω από το πέλμα των ποδιών σας, κατά την ημέρα που εγώ θα το κάνω αυτό, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
4 Να θυμάστε τον νόμο τού δούλου μου του Μωυσή, που είχα προστάξει σ' αυτόν στο Χωρήβ για ολόκληρο τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τις κρίσεις.
5 Δέστε, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η ημέρα τού Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής·
6 αυτός θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά, και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους, μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα.