ಪವಿತ್ರ ಬೈಬಲ್ - [Kannada Bible]


ಒಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ (ಐಒಎಸ್) ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಓದಲು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ (35 ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ) ಬೈಬಲ್ ಕೇಳಲು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿದರೆ:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes


ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: