Titu

1 2 3


поглавље 1

1 Od Pavla, sluge Božjeg, a apostola Isusa Hrista po veri izabranih Božjih i po poznanju istine pobožnosti,
2 Za nadu večnog života, koji obeća nelažni Bog pre vremena večnih,
3 A javi u vremena svoja reč svoju propovedanjem, koje je meni povereno po zapovesti Spasitelja našeg Boga,
4 Titu, pravom sinu po veri nas obojice, blagodat, milost, mir od Boga Oca i Gospoda Isusa Hrista, Spasa našeg.
5 Zato te ostavih u Kritu da popraviš šta je nedovršeno, i da postaviš po svim gradovima sveštenike, kao što ti ja zapovedih,
6 Ako je ko bez mane, jedne žene muž, i ima vernu decu, koju ne kore za kurvarstvo ili za nepokornost.
7 Jer vladika treba da je bez mane, kao Božji pristav; ne koji sebi ugadja, ne gnevljiv, ne pijanica, ne bojac, ne lakom na pogani dobitak;
8 Nego gostoljubiv, blag, pošten, pravedan, svet, čist;
9 Koji se drži verne reči po nauci, da bude kadar i savetovati sa zdravom naukom, i pokarati one koji se protive.
10 Jer ima mnogo neposlušnih, praznogovorljivih, i umom prevarenih, a osobito koji su iz obrezanja,
11 Kojima treba usta zatvoriti; koji cele kuće izopačuju učeći šta ne treba, poganog dobitka radi.
12 A reče neko od njih, njihov prorok: Krićani svagda lažljivi, zli zverovi, besposleni trbusi.
13 Svedočanstvo je ovo istinito; zaradi tog uzroka karaj ih bez štedjenja, da budu zdravi u veri,
14 Ne slušajući jevrejske gatalice ni zapovesti ljudi koji se odvraćaju od istine.
15 Čistima je sve čisto; a poganima i nevernima ništa nije čisto, nego je opoganjen njihov i um i savest.
16 Govore da poznaju Boga, a delima Ga se odriču; jer su mrski i neposlušni, i ni za kakvo dobro delo valjani.
поглавље 2

1 A ti govori šta pristoji zdravoj nauci:
2 Starcima da budu trezni, pošteni, čisti, zdravi u veri, u ljubavi, u trpljenju;
3 Staricama, takodje, da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru,
4 Da uče mlade da ljube muževe, da ljube decu,
5 Da budu poštene, čiste, dobre domaćice, blage, pokorne svojim muževima, da se ne huli na reč Božiju.
6 Tako i mladiće savetuj da budu pošteni.
7 A u svemu sam sebe podaj za ugled dobrih dela, u nauci celost, poštenje,
8 Reč zdravu, nezazornu: da se posrami onaj koji se protivi, ne imajući ništa zlo govoriti za nas.
9 Sluge da slušaju svoje gospodare, da budu ugodni u svačemu, da ne odgovaraju,
10 Da ne kradu, nego u svačemu da pokazuju dobru veru, da nauku Spasitelja našeg Boga ukrašuju u svačemu.
11 Jer se pokaza blagodat Božja koja spasava sve ljude,
12 Učeći nas da se odreknemo bezbožnosti i želja ovog sveta, i da pošteno i pravedno i pobožno poživimo na ovom svetu,
13 Čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista,
14 Koji je dao sebe za nas da nas izbavi od svakog bezakonja, i da očisti sebi narod izbrani koji čezne za dobrim delima.
15 Ovo govori, i savetuj, i karaj sa svakom zapovešću da te niko ne prezire.
поглавље 3

1 Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovednicima, i gotovi na svako dobro delo;
2 Ni na koga da ne hule, da se ne svadjaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svim ljudima,
3 Jer i mi bejasmo nekada ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnim željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugog.
4 A kad se pokaza blagodat i čovekoljublje Spasa našeg Boga,
5 Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerodjenja i obnovljenjem Duha Svetog,
6 Kog izli na nas obilno kroz Isusa Hrista Spasitelja našeg,
7 Da se opravdamo blagodaću Njegovom, i da budemo naslednici života večnog po nadi.
8 Sine Tite! Istinita je reč, i u ovome hoću da utvrdjuješ, da se oni koji verovaše Bogu trude i staraju za dobro delo: ovo je korisno ljudima i dobro.
9 A ludih zapitkivanja i teftera od plemena, i svadja i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i prazno.
10 Čoveka jeretika po prvom i drugom savetovanju kloni se,
11 Znajući da se takav izopačio, i greši, i sam je sebe osudio.
12 Kad pošaljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dodješ k meni u Nikopolj, jer sam namislio da onde zimujem.
13 Zinu zakonika i Apola lepo opremi da imaju sve što im treba.
14 Ali i naši neka se uče napredovati u dobrim delima, ako gde bude od potrebe da ne budu bez roda.
15 Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u veri. Blagodat sa svima vama. Amin.